NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Na voetbal komt ... voetbal
 • The big Donald show
 • Links, linkser, linkst
 • Zomerakkoord bis?
 • Gentse rechtspraak
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  13-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eigen (Duits) volk eerst
  De ouderen ons zullen ze waarschijnlijk nog herinneren: Berliet, Büssing, Magirus Deutz, Berna, O.M. en ik vergeet er zeker nog enkele. Allemaal merken van bedrijfsvoertuigen, die in de tweede helft van de vorige eeuw verdwenen zijn. Hetzelfde zal zich meer dan waarschijnlijk ook voor doen in de automobielsector, zij het dan op een andere manier. Bestaande merken zullen worden overgenomen of samengesmolten. Het resultaat zal wel zijn, dat er over enkele decennia, misschien jaren - zeker in West-Europa - heel wat minder mensen in de automobielsector werk zullen vinden. In Centraal en Oost-Europa en zeker in Azië zal dat niet het geval zijn, eenvoudig omdat daar nog een inhaalbeweging wordt gemaakt en nog heel wat mensen daar nog hun eerste auto moeten kopen. De auto's die daar verkocht zullen worden, zullen echter steeds meer ter plaatse worden gefabriceerd. Onder het motto "make it where you can sell it" zullen vooral de Chinezen in de komende decennia de automobielmarkt beheersen.
  Dat alles maakt dat fabrieken zoals Opel Antwerpen in het beste geval nog zullen "profiteren" van een uitdoofscenario. Het is onbegonnen werk tegen een land als Duitsland te willen gaan ageren. Tegen Nederland slagen we er al niet in. Als een productie, zoals die van Opel, drastisch moet worden beperkt,  dan is het veel economischer een hele fabriek te sluiten dan overal het werk (zeg maar, de miserie) te gaan verdelen. Duitsland investeert 4,5 miljard euro, wij kunnen daar hoogstens een half miljard tegenover stellen. Ook Merkel stelt het principe "Eigen volk eerst" voorop. Sarkozy heeft dat voor Frankrijk ook al gedaan met de belofte van staatssteun als de Franse fabrieken openbleven. Alleen bij ons is "eigen volk eerst" not done. Wie dat hier zegt is a priori een racist. We bereiken er echter alleen mee, dat we ons zelf beschadigen, tot leedvermaak van wie er profijt bij heeft.

  13-09-2009, 09:58 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (11 Stemmen)
  12-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.09/11, een memorabele verjaardag
  Scholen zijn er om de mensen slimmer te maken, moskees om ze dom te houden. Het is dan ook opmerkelijk dat de moslims in dit land hopen geld steken in de bouw van moskees (in Antwerpen alleen al meer dan zestig), maar niet in scholen. De reden daarvoor is waarschijnlijk dat zij het niet nodig achtten geld in scholen te steken, omdat ze hoopten onze scholen vroeg of laat toch in te kunnen palmen via de overgrote groep nakomelingen die zij hier kweken. Eerst het hoofddoek, dan de boerka, later - mits misschien nog enkele tussenstappen - de sharia. Het koekoeksysteem, zeg maar.
  Ze waren "goe" bezig, tot dan die directrice van het Antwerpse atheneum dwars ging liggen en de ware aard van de "verdraagzamen" boven kwam. Eén was zelfs al zo slim, dat ze naar de Raad van State stapte. Mits de hulp van een Belgische advocaat en de nodige eigen nuttige idioten, was men er nl achter gekomen dat er in onze raadgevende instellingen nogal wat wereldvreemde mensen zitten, die misschien wel oren hadden naar hun multiculturele discours.
  Het heeft, jammer genoeg voor hen, niet mogen zijn. De klacht bij de Raad van State is als een boemerang terug in hun gezicht gevlogen, nu de centrale raad van het gemeenschapsonderwijs de auditeur van de Raad van State op zijn woord pakte en een algemeen verbod voor hoofddoeken binnen álle scholen instelde. In Antwerpen werd dat meteen gevolgd door de andere schoolinstellingen van het katholiek, het provinciaal en het gemeentelijk onderwijs.
  Voor de islamitische ultra's blijven nu nog twee opties: ofwel zelf eigen scholen oprichten, ofwel hier weggaan naar e.o.a. land waar ze hun vrouwen wél kunnen wegstoppen en alleen nog gebruiken als kweekobjecten. De Antwerpse Iman Taouil, die mee aan de basis ligt van het uit de hand gelopen protest in Antwerpen (de man met het jeannettenstemmetje) beweert nu dat hij al begonnen is met een eigen school. Wat gaan ze daar leren? Lezen en schrijven en de koran opzeggen. Misschien zelfs Arabisch leren. Veel meer zal er niet inzitten, want voor de andere vakken zal hij amper leerkrachten vinden, hoogstens "leerzwakten". Het reguliere onderwijs heeft het daar al moeilijk mee.
  Blijft de tweede optie: België verlaten voor e.o.a. islamitisch land. Dat zou ook kunnen tegenslaan, want in heel wat officieel islamitische landen is de hoofddoek in scholen en openbare instellingen eveneens verboden.
  Het besluit van de centrale raad voor het gemeenschapsonderwijs kon op geen betere datum vallen dan die van gisteren: nine eleven, de achtste verjaardag van die andere grote moslim terreurdaad in New York. Van symboliek gesproken!

  12-09-2009, 10:24 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (13 Stemmen)
  11-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De generatiepact mislukking
  Het generatiepact dat enkele jaren geleden onder Paars gesloten werd, blijkt een zoveelste miskleun van de regeringen Verhofstadt te zijn geweest. Het kan dan zijn dat hij en zijn regering hier niet alleen de schuld van dragen. Ook enkele oppositiepartijen én de sociale partners deden er aan mee. Het waren trouwens hoofdzakelijk die sociale partners, vakbonden én werkgevers, die de zaak verknoeid hebben door het hele pact een verwaterde eindversie te hebben gegeven. Niettemin blijft Verhofstadt daarvoor verantwoordelijk. Hij had dat pact zó moeten opmaken dat er verder niet aan geknoeid kon worden. "Regeren is vooruitzien", is het adagium en dat geldt zeker voor de man die dacht de actieve welvaartstaat te hebben uitgevonden.
  Op dit ogenblik werkt in België slechts 37% van de 55-plussers. Dat is ver onder het Europees gemiddelde en nóg verder onder dat van de Scandinavische landen. Ik bespaar u de verdere cijfers: ze staan dezer dagen in alle kranten. Die 63% die niet meer werkt, draagt niet meer af aan de sociale zekerheid en moet, integendeel, geld ervan krijgen. Met de vloedgolf van de vergrijzing, die we over enkele jaren gaan meemaken, wordt deze situatie onhoudbaar. Reeds tegen 2014 zullen de kosten van de vergrijzing meer dan 25% van het bbp opslorpen, terwijl er aan deze situatie tot nu toe in dit landje 0,0% is voor opzij gelegd. Vergeet het zilverfonds dat in België een fata morgana is.
  Steeds minder werkenden zullen steeds meer moeten afdragen om aan steeds meer steuntrekkenden steeds minder te kunnen geven. Dat is het doembeeld dat we voor ogen mogen houden en dat zeer reëel is.
  Van Rompuy zal dat niet oplossen. In 2011 houdt hij het voor bekeken. Hij heeft één troost: broer Eric zal op de volgende Gordel een shirt dragen met de tekst "Dank u, Herman"! 

  11-09-2009, 10:43 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (10 Stemmen)
  10-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Vlaamse politieke onvermogen

  Ooit al eens geprobeerd aan een buitenlander uit te leggen hoe België in elkaar zit? Hoe het komt dat de meerderheid van Vlamingen het niet alleen niet voor het zeggen heeft, maar in werkelijkheid nog gedomineerd wordt?  In veel landen zou het al lang oorlog geweest zijn. Stel eens voor dat de Bretoenen het voor het zeggen hadden in Frankrijk, of de Basken in Spanje, of de Friezen in Nederland. Oorlog is een groot woord, maar er zouden toch meer spaanders rondvliegen dan in ons België, waar een groot deel van de bevolking tevreden blijft zolang het maar zijn verzet en zijn welvaart heeft. De vraag is alleen, hoe lang ook dat nog gaat duren.
  Het antwoord ligt bij de Vlaamse politieke partijen. Enfin, zou moeten liggen bij die partijen, in de eerste plaats de traditionele partijen die ervoor gezorgd heben dat we hier, in een staat die officieel nog een democratische rechtstaat heet, als meerderheid onze rechten hebben verspeeld.
  Die traditionele partijen: CD&V, SP.a en Open VLD zitten echter allemaal in zak en as. Ze hebben het zich zelf aangedaan.
  - CD&V regeert op twee niveaus, maar met telkens andere meerderheidspartners. Dat is de reden waarom ik gisteren reeds stelde, dat de partij zich in een spreidzit bevindt, waaruit ze moeilijk zal weg geraken. De hoofdreden daarvoor is dat Leterme, en later Van Rompuy, nooit een regering hadden mogen leiden die in het eigen Vlaanderen geen meerderheid heeft. In een interview in De Morgen (15.01.2007) heeft huidig premier Van Rompuy ooit gezegd dat zo'n situatie "met vuur spelen" was en "staatsgevaarlijk". De man en zijn partij zijn dan ook helemaal niet meer geloofwaardig.
  - Open VLD is een puinhoop geworden. De top van de partij is gevlucht. Dewael naar de vetbetaalde job van kamervoorzitter, De Gucht naar de nog vetter betaalde job bij Europa. Somers heeft zichzelf uitgeschakeld. Verhofstadt is nog wel voorzitter ad interim, maar zit met zijn gedachten (en voor zijn centen) in Europa. In Vlaanderen speelt de partij niet meer mee, ook niet met de zgz "nieuwe lichting" van Mathias Declercq, Jean-Jacques De Gucht en Alexander De Croo, allemaal "familie van", die inderdaad veel te licht is bevonden.
  - SP.a speelt federaal niet meer mee en verliest ook verkiezing na verkiezing. Binnen de partij woedt trouwens nog altijd een soort burgeroorlog tussen de fractie Gennez en de volgelingen van Frank Van den Broucke, die niet akkoord gaan met Franks defenestratie. Opvolger Smet mag dan al een duracell konijn zijn, niemand gelooft dat de man het zal waarmaken zonder tegen andermans schenen te schoppen, iets waarvoor hij trouwens uit de Brusselse "regering" is gesmeten. En dan is er nog het geval Anciaux, die helemaal uit de boot dreigt te vallen. Volgens e.o.a. electoraal akkoord zou hij, halfweg de termijn, een Maghrebijn opvolgen als schepen, maar met het excuus dat men Smet daar heeft buitengezet, weigert die laatste zijn plaats af te staan. Wees dan al eens multicultureel!
  Van de niet traditionele partijen krijgt alleen N-VA de kans om iets te doen. De vraag is maar, of ze het gaat waarmaken. Het enige dat ze feitelijk kan doen is het been stijf houden in de Vlaamse regering en zo CD&V dwingen tot daden. Als dat niet lukt, zal het onvermogen van onze Vlaamse partijen ons niet vooruit helpen, integendeel.

  10-09-2009, 10:30 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (11 Stemmen)
  09-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De grand carré van CD&V

  De regering houdt op dit ogenblik uiterst geheim overleg over de begroting in het voor de Vlamingen al niet erg geliefde Hertoginnedal. Toch wordt het stilaan voor iedereen duidelijk, dat men het op het federale niveau niet meer dan logisch acht, dat de Vlaamse regering zal moeten inspringen om de enorme gaten in die federale begroting mee te dichten. Vice-premier Vanackere gaat ervan uit, dat Vlaanderen zo'n vierhonderd miljoen kosten zal moeten overnemen. Kosten die nu betaald worden door de federale regering, maar in feite regionale materie zijn. Voor één keer heeft hij niet alleen gelijk, maar ligt zijn bedrag zelfs te laag. Volgens een eerdere schatting van Jan Jambon (N-VA) ligt het bedrag eerder boven het miljard euro.
  Tot daar niets aan de hand en Kris Peeters, die daarover vroeger ook al gecommuniceerd had, is zelfs bereid daar op in te gaan. Op één voorwaarde: dat de andere gewesten die kosten ook voor hun rekening nemen. Stel bv dat het Vlaamse gewest de pensioenen van zijn ambtenaren zelf betaalt - wat niet meer dan logisch is - dan kan het toch niet dat diezelfde pensioenen in de ander gewesten door de federale regering worden geregeld. Dat zou - voor de zoveelste keer - betekenen, dat Vlaanderen weer eens tweemaal zal betalen: eerst zijn eigen kosten en dan 60% van de federale.
  Wat speciaal is in de discussie tussen de federale regering en die van Vlaanderen is, dat het er geen is tussen de ministers van begroting, waarbij de federale tot de Open VLD behoort (Vanhengel), maar tussen partijgenoten. Zowel Vanackere als Peeters behoren tot CD&V. Uiteindelijk wordt die partij geconfronteerd met haar eigen grenzen. Gedaan met dansen op twee koorden tegelijk. De partij maakt een "grand carré", spreidzit (of "spagaat", om het met een modewoord te zeggen), waar ze moeilijk uit zal geraken.
  Opmerkelijk in deze zaak zijn:
  1. Dat de Maddens doctrine veel eerder te voorschijn zal komen dan velen - ook overtuigde Vlamingen - verwacht hadden. Niet alleen de federale regering,  maar ook die van Wallonië en zeker die van het Brusselse gewest zullen op droog zaad zitten op een ogenblik waarop Vlaanderen (hopelijk) weer schuldenvrij zal zijn.
  2. Dat 400 miljoen (en zelfs één miljard) nog altijd maar een klein stukje is van de minstens 25 miljard euro die de federale regering moet vinden om tegen 2015 het gat in de begroting dichtgereden te krijgen. Het lijkt dan ook eerder maar om een test te gaan.
  3. Dat Wallonië geen geld heeft om de federale regering bij te springen, maar wel 200.000 euro zal moeten betalen aan ontslagnemend frauderend minister Donfut én zo'n 530.000 euro aan eveneens ontslagnemend Waals kamervoorzitter José Happart, broer van Jean-Marie, directeur van het circuit van Francorchamps, dat zopas nog een verlies van 4 miljoen euro incasseerde op haar laatste "grand" prix. Allemaal leden van de partij die het zo schandalig vindt dat de banken bonussen blijven uitbetalen.
  4. Dat in heel de aan de gang zijnde discussie trouwens met geen woord gerept wordt over de vergrijzing, die vanaf 1012 harder dan ooit zal toeslaan en waarvoor feitelijk geen cent is opzij gelegd (het zilverfonds kan alleen in werking treden als de staatsschuld onder de 60% ligt van het bbp, wat België nooit zal meemaken). Het is niet voor niets dat curator Van Rompuy beslist heeft zich in 2011 niet meer kandidaat te stellen. De grijze muis zal dan de ratten volgen die nu al het zinkende schip aan het verlaten zijn.
  Na ons de zondvloed!

  09-09-2009, 10:55 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (11 Stemmen)
  08-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.B.A.M.

  Wie ooit al eens in Rome is geweest, zal het daar wel gezien hebben: her en der vindt men de letters SPQR terug. Dat zijn de afkortingen van het Latijnse "Senatus PopulusQue Romanus" (de senaat en het Romeinse volk). Grappenmakers hebben op die letters reeds allerlei insinuaties gemaakt. De bekendste is "Sono Pazzi Quei Romani" (ze zijn gek die Romeinen).
  Het wordt zo stilaan tijd dat we ook de Antwerpenaren zo'n titel gaan geven. In het licht van de huidige evoluties i.v.m. de Oosterweelverbinding, schijnen de sinjoren, of althans een deel ervan, de trappers volledig kwijt te zijn. B.A.M. staat voor Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel. Als we daar nu eens "Bekrompen Antwerpse Masochisten" van maakten?
  Het is te gek voor woorden, als men ziet hoe men bezig is de economische hoofdstad van Vlaanderen te wurgen. De meerderheid in de gemeenteraad is hopeloos verdeeld en zelfs de Vlaams Belang oppositie is nog moeilijk te volgen. Die zit momenteel in dit dossier zo goed als op één lijn met de socialisten en de groenen, die beide een bocht van 180 graden hebben gemaakt sinds de start van het BAM-project. Ik snap dat niet en als iemand mij dat kan uitleggen, mag hij dat altijd eens doen.
  Ondertussen blijkt Bart De Wever de enige te zijn die in Antwerpen zijn gezond verstand laat spreken. Bart zegt gewoon dat referendum uit te stellen en met de brug verder te gaan. Het alternatief is immers een verlies van minstens tien jaar en tientallen miljoenen euro schadeclaims voor een project waarvoor de eerste spadensteek nog altijd moet gemaakt worden. Hallucinant.
  En er is nog meer. Als het Lange Wapper project niet doorgaat, dan zal niet alleen het verkeer rond Antwerpen compleet vast komen te zitten (dat is nu soms al het geval), maar zullen ook een handvol projecten, die afhangen van de tolopbrengst van dit project, eveneens de volgende vijftien jaar niet plaatsgrijpen. Dat gaat om de bouw van een stedelijke ringweg, de aanleg van een groene singel, het doortrekken van tramlijnen, de renovatie van bruggen en sluizen en de herinrichting van de noordelijke leien. M.a.w. als het Lange Wapper project niet doorgaat, zakt Antwerpen terug naar de middeleeuwen. Misschien een droombeeld voor de groenen, maar een ramp voor de stad, zijn achterland en feitelijk heel Vlaanderen.
  Hopelijk gaat men naar Bart De Wever luisteren. Ook aan democratie zijn er grenzen...

  08-09-2009, 09:26 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (12 Stemmen)
  07-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het merk Belgium
  Het merk Belgium, waar Verhofstadt zich ooit zo voor heeft uitgesloofd ("only in Belgium") krijgt rake klappen:
  - Op voetbalgebied tellen we helemaal niet meer mee. De 5-0 nederlaag in Spanje was nog gevleid; het had meer kunnen zijn. E.e.a. is het gevolg van jarenlange verwaarlozing van de eigen jeugd ten voordele van derde- en vierderangs buitenlanders, waarbij men hoopt dat er hier en daar een witte merel bij zou zitten die voor zwaar geld kan worden doorverkocht. In wat de Belgische competitie wordt genoemd, maar in werkelijkheid een gelegaliseerde mensenhandel is geworden, zijn de eigen jongens een steeds kleinere minderheid aan het worden. Het resultaat daarvan zien we in de prestaties van het nationale elftal.
  - Tony Mary, de voorzitter van de ultra Belgische club B-plus (waarvan o.m. ook veeltrouwer Martens en Luc Van Der Kelen lid zijn), houdt het in België voor bekeken en verhuist naar het Franse Montpellier.Volgens de poenpakker van de VRT, die daar drie jaar geleden met een gouden parachute kon wegkomen, is ons land zo georganiseerd geworden dat de problemen er niet meer op te lossen zijn. Hij trekt eruit: "Na mij de zondvloed".
  - In Brussel, volgens de belgicisten hét paradepaardje van dit land om in het buitenland mee uit te pakken, is de kaap van de 100.000 werklozen overschreden. De meesten daarvan zijn haast ongeletterden, zonder enig diploma en taalarm. Ze maken meer dan 20% uit van de plaatselijke actieve bevolking. Voor de francofone Brusselse partijen zijn ze alleen interessant om de Vlamingen in het stadsgewest steeds verder in het politieke verdomhoekje te drukken.
  - Volgens de kersverse minister van Begroting Vanhengel, is België virtueel failliet. Hij schat het gat in de begroting op 25 miljard euro, maar het kan ook 30 zijn. In de nietsdoende regering Van Rompuy speelt men nu het Zwarte Piet spelletje om te zien wie dat gaat betalen. Volgens Vanhengel en Van Rompuy zelf, bijgestaan door Vanackere van hetzelfde clubje, zullen de gewesten daarvoor moeten bijdraaien, in de eerste plaats voor de pensioenen van hun ambtenaren. Daar Vlaanderen zijn best doet om zijn begroting over twee jaar in orde te hebben en de andere twee regio's daar helemaal geen oren naar hebben, vinden de heren het logisch dat het (weer) Vlaanderen zal zijn die straks de federale rekening mag betalen. Dat wordt de ultieme test voor de N-VA, maar ook voor Kris Peeters en zijn CD&V-ers die riskeren recht tegenover hun met het Belgisch systeem collaborerende partijgenoten te komen staan.
  - Nederland zal zijn verplichtingen i.v.m. de uitdieping van de Schelde niét nakomen. Dit jaar althans niet, maar ook daarna valt het nog te bezien of er nog veel van terecht zal komen. Dat geldt ook voor het project van de IJzeren Rijn, dat ook stiletjes de koelkast wordt ingeschoven. Het gaat in dit geval om twee projecten in Vlaanderen, maar die gevolgen zullen hebben voor heel het Belgische hinterland. Voeg daarbij nog het dichtslibben van de Antwerpse Ring door het geknoei van de eigen linksen en de blue print voor het virtuele failliet van dit land wordt met de dag duidelijker.
  Wie aandelen heeft in het merk Belgium kan best zien er zo snel mogelijk vanaf te geraken!

  07-09-2009, 10:32 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (14 Stemmen)
  Archief per week
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!