NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • De klimaatspijbelaars
 • Donald en de sultan
 • Divided Kingdom
 • Intermezzo italiano
 • De opmars van de onafhankelijken
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  23-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nederlands als lingua franca

     Er is de laatste tijd nogal wat te doen geweest over het al dan niet toelaten van het spreken van vreemde talen door allochtone kinderen in de scholen. Door de toename van migrantenkinderen in ons onderwijs, vooral dan in de grootsteden, wordt het er niet eenvoudiger op. De tijd dat die talen alleen maar Turks en Arabisch waren, is trouwens ook voorbij. Door de ontstane kakofonie ter zake wordt, merkwaardig genoeg, de streektaal het laatste bindmiddel. Bij ons dus het Nederlands. Het is de enige taal waarin alle nationaliteiten met eenieder kunnen communiceren: de zgz 'lingua franca'.
     Feitelijk is er dat nieuws onder de zon. Zowat alle culturen die verschillende volkeren overspanden (en nog overspannen) hadden/hebben nood aan één algemene omgangstaal. Denk maar aan het Grieks in de oudheid, die toen de lingua franca was van heel het Middenoosten en zelfs van het prille Romeinse Rijk. Later werd het Latijn de omgangstaal van de betere klassen in het Westen. Of aan de rol die Engels en Frans ook nu nog spelen in de diverse ex-kolonies, waar hele bevolkingsgroepen elkaar anders niet zouden verstaan, laat staan samenwerken. Hét grote voorbeeld daarvan is India, met zijn miljard inwoners en zo'n zestien officiële talen, maar waar men hoofdzakelijk terug moet vallen op het 'Inglish', zoals men het daar schrijft om het te onderscheiden van het echte Engels.
     Nu is Nederlands maar een kleine taal in vergelijking met de bovenvermelde voorbeelden. Dat neemt niet weg dat het bij ons dé omgangstaal moet zijn en blijven, zeker binnen de scholen en dat wie het hier wil maken die taal goed moet kunnen beheersen. Dat zal nooit lukken als men kinderen tussendoor op school ook nog hun eigen taal laat spreken, terwijl ze daarbuiten - zeker thuis - ook onze taal nauwelijks te horen krijgen.
     'In Vlaanderen Vlaams en op 't Sint Anneke mosselen', zoals men dat in Antwerpen zegt, een van de plaatsen waar dat de dag van vandaag het hardst nodig is.

  23-12-2012, 09:09 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (28 Stemmen)
  22-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.21.12.12
    

     Gisteren, 21 december 2012, was een merkwaardige dag: het begin van de astrologische winter, de echte winter, zeg maar; het einde van een Maya tijdrekening en de officiële benoeming van Bart De Wever tot 450ste burgemeester van Antwerpen. Drie gebeurtenissen die niets met elkaar te maken hadden, maar elk op hun manier tot de verbeelding spreken.
     Het begin van de astrologische winter betekent dat de zon weer stilaan uit haar diepste dal trekt en dat de dagen langzaam maar zeker gaan 'lengen'. Het spreekwoord zegt dan wel dat als 'de dagen lengen, de nachten strengen', maar daar gaan we dit jaar niet veel merken. Op Kerstdag zelf voorspelt men 12°C en van nachtvorst is helemaal geen sprake. Ook het spreekwoord: 'een groene Kerst, een witte Pasen', zal wel niet in vervulling gaan. Pasen valt volgend jaar nl ergens half april. De enige weerspreuk die het in ons veranderend klimaat blijft doen is nog altijd: 'Als 't regent in november, valt Kerstmis in december'! (grapje).
     De wereld is ook niet vergaan, zoals voorspeld door sommige geleerde archeologen (die ondertussen wel op hun voorspelling waren teruggekomen) hadden gemeend te ontwaren uit het einde van een Maya kalender. Het zou maar om het einde van een tijdperk gaan. Voor Europa ziet het nieuwe tijdperk er in elk geval niet denderend uit, alle pep talk van 'il presidente positivo' Van Rompuy ten spijt. De kosten van de vergrijzing die de daarvoor geïnstalleerde studiecommissie in 2002 voorspelde voor 2030, blijken in 2012 al bereikt te zijn. Het verlagen van de pensioenopbouw voor wie niet effectief werkt - ook al gisteren beslist op de laatste jaarlijkse bijeenkomst van het kernkabinet - is daarbij slechts één poging om het tij te keren.
     Dat Bart De Wever de 450ste burgemeester van de koekenstad wordt, is op zich ook al geen ophefmakend bericht, wel het feit dat de socialisten sinds een kleine eeuw niet meer deel zullen uitmaken van het Antwerpse schepencollege. Bart en zijn nieuwe ploeg zullen het niet gemakkelijk hebben. Alleen al in 2012 zijn er in de stad meer dan 9.000 bewoners bij gekomen, de meeste immigranten. Zelfs de zogezegde Nederlanders die in steeds grotere getale in Antwerpen neerstrijken, zijn meestal van allochtone afkomst.
     De Wever legde de eed af in het provinciehuis dat straks wordt afgebroken en weer opgebouwd. In een tijd waarin de provincies in vraag worden gesteld en de centen schaars, blijkt men voor dergelijke projecten nog wel geld genoeg te hebben...


  22-12-2012, 09:23 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (33 Stemmen)
  21-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De grenzen van de 'commerce'

        In mijn blog van gisteren had ik het al over het nieuw geplande shopping center Uplace op het grondgebied van de Vlaamse gemeente Machelen, dat in de problemen dreigt te komen o.w.v. een arrest van de Raad van State i.v.m.verkeersoverlast, terwijl het bijna identieke project Juts ('Just Under The Sky'), iets verderop richting Brussel, door diezelfde Raad van State gespaard zou blijven. Ondertussen zou echter ook dat project (voorlopig?) geblokkeerd zijn. Tot nu toe wordt er bij deze mega projecten bijna uitsluitend gesproken over de toegankelijkheid. Ze zouden beter eens nadenken over de leefbaarheid ervan. Bij die twee houdt het trouwens niet op, er is zelfs een derde in de maak, het zgn 'Neo'. Alle drie liggen ze in een cirkel van ongeveer zes kilometer, allemaal in het noord-oosten van Brussel. Richting Vlaanderen, zeg maar.
     Stel eens voor dat die straks alle drie van start gaan. Hoe gaan al de bedrijven die zich daar zullen vestigen kunnen overleven? Misschien, zoals Unizo stelt, doordat ze alle andere winkels en kleinere bedrijven in die zone van Brussel om zeep zullen helpen (reden waarom Unizo bij de Raad van State klacht neerlegde). Ik vraag me echter af of die diverse initiatiefnemers er ook rekening mee gehouden hebben dat we ondertussen in een economische crisis zijn beland die nog wel enkele jaren kan nazinderen. De mensen consumeren nu al minder, zelfs diegenen die nog een job hebben. Wie nog maar riskeert zijn baan te verliezen, houdt de vinger op de knip en rijdt niet naar Brussel rijden om te shoppen. Zeker niet als hij riskeert zowel bij het heenrijden als op de terugweg telkens in monsterfiles terecht te komen. Tenslotte kan men zijn geld slechts eenmaal uitgeven, of zie ik dat weer verkeerd?
     Eenzelfde redenering geldt trouwens ook voor de diverse Tv-kanalen die er bij komen of hun programma's uitbreiden, terwijl de grootte van het kijkpubliek blijft wat het is. Zelfs met de wetenschap dat men tegenwoordig zowat alle programma's in uitgesteld relais kan bekijken, gaat men dit alleen maar doen als het niet anders kan of men bv in de onmogelijkheid verkeert het rechtstreeks te zien. Het met veel bombarie aangekondigde nieuwe seizoen op 'Vier', dat het nu zelf eens ging waar maken, is al aan een eerste herziening toe. Dacht men nu echt dat iedereen massaal naar 'Vier' zou gaan kijken, omdat ze daar nu de 'Slimste Mens' geven of 'Man Bijt Hond'? Zeker met in het achterhoofd dat men er een flinke portie reclame moet bij slikken, is dat voor heel wat mensen een 'zap' teveel.
     De bomen hebben nooit tot in de hemel gegroeid en zullen dat morgen evenmin doen. De kans is zelfs hemelsgroot dat ze in het huidige economische klimaat helemaal niét meer zullen groeien.

  21-12-2012, 08:53 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (34 Stemmen)
  20-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Blunderlandje

     De beste 'quote' in mijn krant van gisteren, was er een bij een spotprent. Een zoontje vraagt zijn vader hoe God alles op zes dagen kon maken. Waarop de vader antwoordt, dat er toen nog geen Raad van State was.
     Als men hoort wat voor uitspraken er uit die Raad komen, maar ook uit andere overheidsinstanties - om zeker Justitie niet te vergeten - dan kan men zich terecht afvragen, waar het gezond verstand hier gebleven is. Hilde Crevits heeft overschot van gelijk, wanneer ze - na het arrest over Uplace - stelt dat er met deze manier van werken in Vlaanderen geen grote werken meer kunnen worden uitgevoerd. Helemaal correct is dat ook weer niet, want het gebeurt evenzeer met kleinere aanbestedingen. Denk maar aan die bijna afgewerkte tramlijn tussen Antwerpen en het shopping center van Wijnegem. Die werken moesten worden stilgelegd omdat één buurtbewoner vreesde voor sluipverkeer. Of aan de klacht van die restauranthouder tegen het Lange Wapper project, dat later helemaal de soep indraaide, maar dat had dan weer met de politiek te maken.
     Bij de zaak Uplace komt er nog bij dat een concurrerend, vlakbij gelegen, bijna identiek project niét gehinderd wordt. Dat heeft nl het voordeel niet in Vlaanderen, maar in het Brusselse gewest te liggen. Om dat project op te starten zijn er ineens op bijna dezelfde plaats geen verkeersproblemen. En daarmee zitten we dan weer in een communautaire discussie. Wat in Vlaanderen niet mag, blijkt voor Brussel aanvaard te worden.
     Het tegenovergestelde komt echter ook voor. Denk maar aan de geluidsnormen die boven het Brusselse grondgebied een stuk strenger zijn dan boven de Vlaamse Rand of de zwakkere GSM-normen die maken dat bv de G4 in Brussel niet ontvangen kan worden, daar waar dat in de grotere Vlaamse steden al wel kan. Of aan de uitbreiding van de spoorlijn Brussel-Nijvel, die ook al door de Raad van State is stilgelegd omdat deze tak van het gewestelijk express net (GEN) een stukje over de Vlaamse faciliteitengemeente Linkebeek loopt en men speciaal daarvoor ook een Vlaams kohier had moeten maken. Brussels minister-president Piqué had het terecht over de 'janboel' die dit land is.
     Er zouden tegenwoordig in dit land, voor het eerst sinds jaren, meer benzine- dan dieselauto's verkocht zijn. Dat geldt echter niet voor de bedrijfswagens die voor 99% diesels blijven. De reden daarvoor is dat die laatste categorie nog steeds onder de federale regels valt, waar de verkoop van diesels nog altijd wordt aangemoedigd omdat die minder CO2 uitstoten. Vlaanderen heeft diezelfde wagens zwaarder belast omdat ze meer fijn stof uistoten, wat tegenwoordig schadelijker zou zijn voor het milieu.
     En de voorlopig laatste blunder uit de ellenlange lijst bij Justitie, is die van een gangster die vrijuit gaat voor twee overvallen op juweliers in de Gentse regio, omdat men de strafdossiers met elkaar verwisseld had.
     Als Kafka niet bestaan had, dan had men hem hier wel uitgevonden!

  20-12-2012, 09:14 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (36 Stemmen)
  19-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Antwerpse experiment

     Het was een trieste vertoning, die laatste Antwerpse gemeenteraad, waarbij 'P van A' geen dankwoord uitsprak, er zelf ook geen wilde horen en afdroop als een dief in de nacht. De man is gewoon een slechte verliezer en dat imago raakt hij niet meer kwijt. Het ziet er tevens niet naar uit dat hij met een dergelijke mentaliteit potten zal breken in het Vlaamse parlement, waar hij nog wel zijn zitje inneemt.
     De kans is trouwens groot dat er in dat Vlaamse parlement na de verkiezingen van 2014 een andere meerderheid zal zitten, nl een zonder de socialisten en die zal dan zo'n beetje de weerspiegeling zijn van wat nu in Antwerpen is gebeurd. Het wordt dan ook uitkijken hoe het verder met dit Antwerpse experiment zal uitpakken, al laat alles voorzien dat er daar niet slechter gaat worden. Het feit alleen al dat er drie schepenen van het oude college hun zitje behouden, is een garantie dat er geen gekke dingen zullen gebeuren. Dat de SP.a na meer dan zeventig jaar uit het bestuur op het 'schoon verdiep' verdwijnt, heeft die partij grotendeels aan zichzelf te danken. Een beetje Vlaamse reflex in Vlaanderens grootste stad zat er nooit in.
     Feitelijk had de N-VA bij de vorige regionale verkiezingen beter gekozen voor de Open VLD dan voor de SP.a. Misschien was er dan o.a. een andere uitkomst geweest voor de Oosterweel verbinding, iets waar men nu nog steeds niet uit is en wordt een begin van een oplossing vóór het einde van deze nieuwe legislatuur meer dan een prestigekwestie. Het feit alleen dat men zelfs nu nog de datum voor een oplossing zover voor zich uit schuift, spreekt boekdelen.
     De nieuwe Antwerpse coalitie wordt in elk geval een experiment, een 'nieuwe lente', zoals Bart De Wever het zelf stelt. Hopelijk volgt daarop een nieuwe zomer.

  ---

     In de marge van bovenstaande is het nuttig even te verwijzen naar het VB congres van vorig weekeinde, waarbij Gerolf Annemans werd bevestigd als nieuwe voorzitter. De zaal zat afgeladen vol en de geestdrift die er heerste deed helemaal niet denken aan een partij die de handdoek in de ring zal werpen. Dit laat ook voor het VB het beste verhopen, zeker mocht het in 2014 blijken dat de V-partijen stemmen tekort zouden komen om een volstrekte meerderheid te behalen in het Vlaamse parlement, waarmee dan een heerste ernstige stap zal kunnen gezet worden naar een onafhankelijk(er) Vlaanderen. Het wordt dan écht kiezen of delen.

  19-12-2012, 08:53 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (42 Stemmen)
  18-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Depar(t de) Dieu

     Jongens, jongens, wat een heisa omdat een Franse acteur de zgz 'rijkentaks' van Hollande ontloopt door naar België uit te wijken en daar zelfs de Belgische nationaliteit aan te vragen. En zeggen dat de Vlaamsnationalisten diezelfde nationaliteit eerder kwijt dan rijk zijn!
     Depardieu is trouwens niet de eerste Franse acteur die zijn douce France vaarwel zegt. Johnny Halliday heeft ooit eens hetzelfde willen doen (naar België komen wonen en Belg worden), maar is daar toen vanaf gestapt. Als ik me niet vergis, is die daarna wel naar Zwitserland getrokken, waar men in la Suisse Romande ook een soort Frans spreekt. Er zijn er trouwens heel wat naar Zwitserland verhuisd (ook Alain Delon bv) waar sommigen ook de Zwitserse nationaliteit hebben aangevraagd en gekregen. 'Met geld koopt men Zwitsers' blijft een actueel gezegde.
     Er is in Frankrijk echter heel wat meer aan de hand dan die rijkentaks. Het gaat helemaal niet goed meer met de 'hexagoon', de zeshoek, waar men steeds nog denkt de navel van de wereld te zijn. De tijd dat Frankrijk een wereldmacht was, ligt al een tijdje achter de rug. Achter de façade van de Europese Gemeenschap, later de Unie, kon het land die indruk nog wat blijven houden, maar de huidige crisis legt haar zwakte bloot. Mocht er ooit een splitsing komen van de eurozone, dan verhuist het land waarschijnlijk naar de periferie.
     Frankrijk leeft nog steeds met de mentaliteit van de negentiende eeuw. Men schijnt er nog altijd niet te beseffen dat het tijdperk van de ijzer- en staalindustrie in Europa een stilaan doodlopend straatje aan het worden is. T.o.v. het kleine groepje multimiljonairs dat het land verlaat, vertrekken er ook horden inventieve en ondernemende jongeren, naar de Londense City en Amerika, wat op langere termijn een veel grotere ramp voor het land zal zijn.
     Er gaan nu in Frankrijk stemmen op om België te bewegen ook hier de vermogenstaks in te voeren. Als dank waarschijnlijk omdat Hollande onze Pippo al twee keer in de kou heeft laten staan: bij de garantieverdeling voor de rest-Dexia en bij de verhoging van de biertaks. Solidariteit onder socialisten, weet je wel..
     Een meerderheid van de Fransen heeft bij de recente presidents en parlementverkiezingen voor de partij van monsieur normal gekozen. Wie kiest voor de middelmatigheid moet geen grandeur meer verwachten. Het klassieke verhaal van de peanuts en de monkeys.


  18-12-2012, 09:13 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (38 Stemmen)
  17-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Turtle'boom

     In deze rubriek heb ik het meer dan eens geschreven: de regering Di Rupo mag zich dan al prijzen over zoveel zaken een akkoord te hebben, het verwerken van die akkoorden gaat tergend traag. Als ik het goed heb gevolgd, zijn er momenteel, één jaar na de installatie van de Sinterklaasregering, slechts 63 van in totaal zo'n 300 overeengekomen programmapunten afgewerkt. Goed bezig zijn is anders.
     Helemaal hilarisch wordt het, als men hoort hoe het er bij Justitie aan toe gaat. Wat daar voor een hervorming moet doorgaan is acht maanden geleden al overeengekomen, maar nog steeds niet in wetteksten gegoten. Als men er nog enkele maanden mee wacht, bestaat de kans dat er tijdens deze reeds korte regeerperiode niets meer van in huis komt.
     Bovenstaande kritiek komt trouwens niet van de oppositie, maar van Renaat Landuyt, de justitiespecialist van de SP.a en dus van iemand uit de eigen federale meerderheid. Telkens er in dit land op gerechtelijk gebied iets misloopt - en dat gebeurt, jammer genoeg, al te vaak - is Mie Turtelboom er steeds als de kippen bij om te zeggen dat ze er iets aan gaat doen of dat ze het gaat laten 'bestuderen'. Dat laatste lijkt wel een echo van haar voorganger, 'watje' Declerck, die ook altijd afkwam met de
  dooddoener 'dat hij er aan werkte'.
     Turtelboom heeft tot nu toe een politieke blitzcarrière gemaakt zonder zelfs rechtstreeks verkozen te zijn geweest. Het heeft er echter alle schijn van weg dat ze bij justitie op haar grenzen is gebotst. Dat ze daar haar IQ-plafond heeft bereikt, zoals we dat kennen uit het Peter Principe. Ze is ook geen juriste van opleiding* en moet dan ook noodgedwongen op anderen beroep doen, waardoor heel wat tijd verloren gaat. Dat alles is echter geen reden om, in navolging van Di Rupo zelf, alles op een slakkengangetje af te werken. Al zou men hier beter van een 'schildpaddengangetje' kunnen spreken. 'Turtle' in het Engels. Als het slecht afloopt zou het wel eens een 'turn the turtle' kunnen worden, wat 'kapseizen' betekent.
     Wij hebben op Justitie geen Stoffel de schildpad nodig, maar een Roef de haas!  * Men had haar beter het departement Pensioenen gegeven. Quicky, die daar zat, is wel een jurist. Om maar te zeggen dat men daar ook bij zo'n belangrijke beslissingen geen rekening mee houdt.
    

  17-12-2012, 00:00 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (35 Stemmen)
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!