NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Wordt Groen/Blauw het nieuwe Paars?
 • Politieke poppenkast
 • Waarom confederalisme
 • Di Pippo's 'reconquista'
 • De klimaatspijbelaars
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  14-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eurozone à la carte?

   

   

     Op de bijeenkomst van de ministers van financiën van de E.U. in Dublin, werd besloten dat Ierland en Portugal zeven jaar uitstel krijgen om de miljarden Europese noodsteun, die ze gekregen hebben, terug te betalen. Daar kan men weinig tegen hebben, omdat het gaat om de twee landen die, tot nu toe, de meeste inspanningen hebben gedaan om terug bij financiële markten te kunnen aansluiten. Bij Ierland zal ook wel een geste van goodwill t.o.v. het gastland hebben meegespeeld en bij Portugal zal het een hart onder de riem zijn na de beslissing van het eigen hoger gerechtshof om een reeks besparingen onwettig te verklaren. Toch blijft het af te raden hoera te roepen want hoe langer hoe meer krijgt men de indruk, dat we naar een eurozone à la carte evolueren.

     Buiten de nieuwste toegevingen aan Ierland en Portugal, is het nl nu al zeker dat Frankrijk en België de Europese streefcijfers voor dit jaar niet halen en dat ook Nederland een eerdere besparing voor minstens één jaar heeft uitgesteld. De vraag is maar, of we daarmee alle problemen gaan blijven kunnen oplossen of dat het gewoon uitstel van executie wordt in afwachting van wat de Duitse verkiezingen van het najaar zullen opleveren voor het voortbestaan van de euro in zijn huidige gedaante.

     Het is allemaal mooi vertellen dat de onderscheidene landen tegelijk moeten besparen én investeren. Door het feit dat vooral de zgz ‘perifere’ landen hun munteenheid niet meer kunnen devalueren, zit er feitelijk niets anders op dan de lonen daar te laten dalen, iets wat trouwens volop bezig is. De oplossing van zuiderse ziekenhuizen en andere instellingen aldaar om toeristen met extra kosten op te zadelen, zal tot gevolg hebben dat die toeristen daar niet meer zullen terugkeren. En laat toerisme nu een van hun grote troeven zijn.

     De Eurotop ziet het blijkbaar zelf allemaal niet meer zitten en klooit maar wat aan. De vraag is maar, of ze er uit zullen geraken...

    

  14-04-2013, 08:39 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (39 Stemmen)
  13-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Onze' Jihad strijders

   

   

     Rechtuit gezegd, begrijp ik heel die commotie niet over 'onze' jongens die in Syrië mee gaan vechten met allerlei moslimgroeperingen die daar een heilige oorlog uitvechten. Een oorlog van moslims onder elkaar, nota bene. Ik vraag me trouwens af of de slachtoffers in zo’n oorlog ook allemaal ‘martelaren’ worden en of de gevallen krijgers in het moslim hiernamaals de nodige maagden ter beschikking zullen krijgen. Of geldt dit laatste alleen maar in de strijd tegen de 'ongelovigen'?

     Het is nog altijd helemaal niet verboden ergens in het buitenland te gaan vechten tegen wie ook. Denk maar aan de jongens die zich laten inlijven bij het vreemdelingenlegioen. Die weten zelfs niet eens tegen wie ze ooit zullen vechten. Is daar ooit al tegen geprotesteerd bij ons?

     Als ge ziet wie er zich dezer dagen allemaal over het probleem van de nieuwe Jihad strijders zorgen zit te maken: burgemeesters, ministers, straathoekwerkers en dan vergeet ik  waarschijnlijk nog wel enkele categorieën. Volgens Hans Bonte, burgemeester van Vilvoorde, is er – voor zover bekend – slechts één vrijwilliger bij die hier een werk had. De anderen hadden niets te doen en handelen waarschijnlijk volgens het principe ‘Als ge niets te doen hebt, doe het dan niet hier’.

     Het blijft natuurlijk een feit dat diegenen die het geluk hebben de inter-moslim oorlog daar in Syrië te overleven en daarna naar hier zouden terugkomen, wel eens serieus geradicaliseerd zouden kunnen zijn. Maar ook dat is niets nieuws. Ge moet trouwens al erg geradicaliseerd zijn om naar ginder te trekken. Er zijn er vroeger al van hier naar Afghanistan en andere oorlogshaarden getrokken. Als men dat weet, moet men die kereltjes in de gaten houden als ze terug naar hier komen. Daarvoor hebben wij toch een staatsveiligheid, of dient die alleen maar om Vlaamsnationalisten in de gaten te houden?

     Het is niet waar, dat immigrantenkinderen hier geen kansen krijgen. Er lopen al jaren programma’s om ze ter wille te zijn, in scholen en andere opleidingen. Ze moeten echter bereid zijn zich hier te integreren en daar nijpt het schoentje. De grote schuldigen daarvoor zijn niet onze leerkrachten, opvoeders en zelfs niet meteen onze politici (die moeien er zich maar mee als ze denken electoraal te kunnen scoren). De grote schuldigen zijn de ouders. Die trekken zich meestal geen bal aan van wat hun zoontjes hier uitspoken, tot het fout loopt en dan mogen de anderen ervoor opdraaien. Dat geldt ook voor de ouders van de zgz ‘bekeerlingen’. Deze laatste zijn dikwijls fanatieker zijn dan de originelen*. Men heeft er zich meestal nooit druk om gemaakt dat zoonlief moslim werd, tot hij dan naar Syrië trok. Dat jongeren zoiets doen is m.i. geen probleem voor onze overheid maar voor hun eigen gemeenschap in het algemeen en de ouders in het bijzonder.

   

   

   

  * Dat bekeerlingen of genaturaliseerden zich fanatieker gedragen dan oorspronkelijke bewoners is een historisch gegeven. Hitler was geen Duitser (maar een Oostenrijker van geboorte). Napoleon’s geboorte-eiland Corsica was tot 4 jaar vóór zijn geboorte Italiaans bezit (van de stadsrepubliek Genua). Zijn oorspronkelijke familienaam was Napoleone Bonaparte. De Gaulle’s familienaam was de verfransing van Van De Walle en was van oorsprong Vlaams…

  13-04-2013, 08:45 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (35 Stemmen)
  12-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het 'mediaan vermogen'

   

   

     De Europese Unie krijgt de laatste tijd nogal wat, m.i. terechte, kritiek te horen en dat heeft dan natuurlijk in de eerste plaats te maken met de banken en landencrisis. Cyprus leek min of meer opgelost, maar zou nu toch nog eens 6 miljard euro extra tekort hebben. In Portugal is het alle hens aan dek nu de vrij nieuwe centrumrechtse regering daar door het eigen hoog gerechtshof werd teruggefloten. Nota bene: na klacht van de eveneens centrumrechtse president. Alsof dat allemaal nog niet erg genoeg is, blijken er nu ook eenzelfde soort problemen zich voor te doen in Slovenië.

     Werkt de E.U. dan (nog) wel? Blijkbaar hebben enkele van hun diensten gemeend te laten zien dat ze inderdaad druk bezig zijn. De vraag is maar, wie dat allemaal blijft interesseren. Enkele voorbeelden:

     Eurostat, het statistisch bureau van de E.U., heeft nog maar eens een analyse gemaakt van de loonkosten in de diverse E.U. lidstaten en is o.m. tot de conclusie gekomen dat die bij ons, op twee na (Zweden en Denemarken), de hoogste zijn en dat ze de laatste jaren ook sneller stijgen dan in onze buurlanden. Dat is ook zo en dat weten we al lang (zelf ik heb hierover al een paar keer geschreven). Dat is toch geen nieuws en men kan zich alleen maar afvragen hoeveel die, volgens mij nutteloze, E.U.-studie weer zal gekost hebben. In hoeverre die Eurostat analyses betrouwbaar zijn, is trouwens ook een punt van discussie. Neem nu bv de werkloosheidcijfers. Eurostat krijgt die van de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling (RVA) en die zouden momenteel 8,1% van de Belgische bevolking bedragen. Daarbij zijn echter geen vervroegd gepensioneerden, bruggepensioneerden (tegenwoordig heten die ‘werklozen met bedrijfstoelage’), mensen in voltijds tijdskrediet en loopbaanonderbreking gerekend. Als men die erbij telt, zit er in België geen 8,1% zonder werk, maar 22,6% en dan klopt het verhaal nog niet, daar men geen Eurostat geen onderverdeling maakt volgens de gewesten.

     Een tweede vaststelling van ‘Europa’: in België zijn er, percentsgewijs, veel meer kinderen die leven in gezinnen die onder de armoedegrens leven en ook dat aantal blijft stijgen. Ook dat is geen nieuws en dat zal geen nieuws blijven zolang men toelaat dat iedereen hier zomaar als asielzoeker kan binnenvallen en/of zijn familie mag laten overkomen, terwijl die mensen meestal niet de minste meerwaarde betekenen voor dit land. Hoe meer zielen, hoe groter kerkhof. Zo zat de personenbelasting per hoofd in Antwerpen tien jaar geleden nog boven het nationaal gemiddelde, vandaag zit het er 20% onder.

     Verder heeft de Europese Centrale Bank (ECB) uitgerekend dat de doorsnee Belg over een hoger ‘mediaan vermogen’ beschikt dan de doorsnee Duitser. Dat geeft dan aanleiding tot een zekere misplaatste meewarigheid t.o.v. onze oosterburen, waarbij we vergeten dat het met dit landje snel bergafwaarts zou kunnen gaan, de dag dat we ons wagonnetje niet meer aan de Duitse locomotief zouden kunnen koppelen.

     Kortom, de doorsnee Europeaan krijgt zo stilaan genoeg van een Europa dat zich hoe langer hoe meer bezig houdt met allerlei zaken waarvan de burger niet echt wakker ligt. Een van de weinige zaken die hem wél interesseert, nl de euro, lijkt er steeds slechter voor te staan en ook daar wordt het wachten op de Duitsers, ongeacht hun ‘mediaan vermogen’.

   

  12-04-2013, 09:16 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (38 Stemmen)
  11-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Exit Benelux?

   

   

     De Nederlandse Tweede Kamer - onze Kamer van Volksvertegenwoordiging, zeg maar – heeft eergisteren een motie goedgekeurd om het Benelux parlement af te schaffen. Tegelijkertijd werd ook voorgesteld het secretariaat ervan nog wel te bewaren, maar dan in een verkleinde vorm. De motie werd goedgekeurd met een wisselmeerderheid. Ze was ingediend door de liberale VVD, die in de regering zit en kreeg de steun van de oppositiepartijen SP (de linkse socialisten), de PVV van Geert Wilders en 50PLUS, de nieuwe partij van de ouderen die in alle peilingen de wind in de zeilen heeft.

     De Benelux was een voorloper van de EGKS, de Europese Economische Gemeenschap tot wat tenslotte tot de Europese Unie zou leiden. Langzaam maar zeker is het eerst briljante idee echter verwaterd tot wat het nu is: een zoveelste overbodig niveau dat alleen maar geld kost, weinig of geen nieuwe ideeën meer aanbrengt voor Europa en dat alleen nog een compensatiemogelijkheid en/of bijverdienste is geworden voor gezakte politiekers. Het is op Europees vlak hetzelfde geworden van wat er zich afspeelt binnen de Belgische constructie, waar ook een deel instellingen, die al lang hadden moeten worden opgedoekt, kunstmatig in leven worden gehouden. Denk maar aan de Senaat waarvoor men zelfs niet meer zal kunnen stemmen en die straks helemaal zal afhangen van de willekeur van de partijen. Of aan onze provincieraden, die alleen nog goed zijn om extra belastingen te heffen (de provinciale belastingen liggen dit jaar zo’n 30% hoger dan drie jaar geleden!).

     Of dat Benelux parlement daadwerkelijk zal afgeschaft cq ingekort worden, is nog een vraagteken. Onze eigen Benelux-vertegenwoordigers zijn daar natuurlijk tegen. Al die extra bijverdiensten neemt men er graag bij. Opmerkelijk in deze zaak is trouwens een uitspraak van Bart Tommelein (ex-Volksunie, nu Open VLD), die kritiek heeft op zijn Nederlandse kleurgenoten en durft stellen ‘dat de toekomst niet aan de nationale lidstaten is, maar aan de regio’s’. Een waarheid als een koe en al jaren een stelling van de Vlaamsnationalisten. Voor zijn huidige partij is die regio dan echter wel de Benelux, niet Vlaanderen, want als het Vlaamse puntje bij het Belgische paaltje komt, kiest Open VLD steeds voor het laatste. Hypocrisie is hier wel het juiste woord.

   

   

   

   

  11-04-2013, 08:38 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (43 Stemmen)
  10-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.100.000

   

     De verklaringen voor de Finse Tv van Olli Rehn, de Europese commissaris met de nagalmstem, dat mensen met meer dan 100.000 euro op hun spaarrekening straks inderdaad toch zouden riskeren hun spaargeld boven die som kwijt te geraken als het met hun bank fout zou lopen, blijven diverse reacties uitlokken. In principe zit de Fin daarmee op dezelfde golflengte als Jeroen Dijsselbloem, zijn Nederlandse collega en kersvers hoofd van de eurogroep, de man die ik in deze rubriek al eens Guus Flater heb genoemd. Dat had dan in feite in de eerste plaats te maken met diens oorspronkelijke versie dat álle spaarders, ook die met minder dan 100.000 euro, de klos zouden worden. Dat is dan later gecorrigeerd, al bleef het voor velen (ook toen voor mij) een veeg teken dat men spaargeld kan kwijt geraken, ook als het meer dan 100.000 betreft.

     Voor één keer moet ik echter  Rehn’s collega Europees commissaris Karel De Gucht, die hem bijtrad, gelijk geven. In principe bestond nl die vaststelling al. Als men immers stelt dat bedragen tot 100.000 gegarandeerd zijn, dan houdt dat tegelijkertijd in, dat bedragen erboven dat niét zijn. De Gucht is niet de enige die van die mening is, ze wordt ook gedeeld door o.m. Jens Weidmann, voorzitter van de Bundesbank én door onze kersverse minister van Financiën Koen Geens. Banken die meer beloven dan ze kunnen geven, lopen inderdaad steeds een groter risico en wie daarin meer dan 100.000 euro belegt, loopt dat groter risico dan eveneens. Zelfs het uitbetalen van die 100.000 aan alle spaarders kan een bank teveel kosten. Dat was bv de reden waarom de Nederlandse staat recentelijk de SNS-bank (men had ze beter de ‘SOS-bank genoemd) moest nationaliseren. Dat nationaliseren kostte de Nederlandse staat minder dan alle bedragen onder de 100.000 euro te moeten uitbetalen.

     Opmerkelijk bij ons in deze zaak, is het standpunt van de SP.a, die zopas nog uitpakte met een nieuwe beginselverklaring. De partij is het niet eens met Rehn en vindt dus dat mensen met meer dan 100.000 euro, die in mijn ogen zeker geen proletariërs zullen zijn, ook moeten beschermd worden. Als het dan toch fout loopt, moet de belastingbetaler er wel voor opdraaien, u en ik dus. Rare redenering voor een partij die beweert naar links op te schuiven en de werkende mens te verdedigen, maar die het in werkelijkheid opneemt voor de kapitaalkrachtigen. Mensen die het zich kunnen veroorloven meer dan 100.000 euro opzij te zetten en zich nog socialist blijven noemen, horen eerder thuis in de categorie van DSK en van die andere Franse salonsocialisten die de laatste tijd door de ethische mand zijn gevallen.

     En dan nog dit: er zijn ook enkele tegenstanders die zich officieel (nog) liberaal noemen, maar dat in werkelijkheid niet meer zijn. Om te beginnen de fifi van de VRT, Paul De Grauwe, die zo stilaan de titel van Mister Doom van die Amerikaan kan overnemen en Rikske Daems, voorlopig nog senator voor de Open VLD, de man van het Sabena faillissement, een kenner dus. Wie neemt zo’n man, die ooit bij een blinde proef zijn eigen wijn ‘bocht’ noemde en tussendoor zijn vrouw liet zitten voor een groen blaadje van over de taalgrens, nog serieus?

  ---

     Komt er dan nooit een garantie voor alle bankklanten?  Misschien wel, met de oprichting van de reeds geplande bankenunie, die beheerd zou worden door de Europese Centrale Bank (ECB). Dat zal echter niet gebeuren vóór de Duitse verkiezingen van deze herfst. In Duitsland, dat –nota bene - momenteel zo’n 28% van alle Europese steunmaatregelen garandeert, staat men er meer dan huiverig tegenover, omdat het land heel wat kleine, zogeheten ‘Landesbanken’ telt, die helemaal niet sterk genoeg zouden zijn voor een Europees toezicht, waarbij ze gelijkgesteld zouden worden met de grootbanken. Met de verkiezingen voor de deur is er geen enkele Duitse partij die daarvoor de hand in het vuur durft steken. Het zou bij ons niet anders zijn, mocht dit land zich in eenzelfde positie bevinden.

   

  10-04-2013, 08:24 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (33 Stemmen)
  09-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Politieke bezigheidstherapie

   

   

     De titel hierboven komt van professor Van Orshoven, die publiekrecht doceert aan de KU Leuven en slaat op het initiatief van Patrick Dewael die zijn medeburgers wil inschakelen om mee te denken welke wetten er tegenwoordig overbodig zijn en hoe men er vanaf kan geraken en/of ze te wijzigen. Elk jaar wordt het Belgische staatsblad zo’n 80.000 (!) bladzijden dikker en dan ook steeds onoverzichtelijker. Dewael houdt zich bezig met het ‘bicameraal (Kamer & Senaat) comité evaluatie’. Dat comité krijgt voorstellen ter zake van het Grondwettelijk Hof en van het college van procureurs-generaal. Hoe hard daar gewerkt wordt blijkt uit de cijfers voor 2012. Dat jaar werden er 2 (twee!) wetswijzigingen goedgekeurd! Voor twee andere zijn er voorstellen ingediend en een paar dozijn worden nog ‘bestudeerd’. Dewael, die zowat zijn hele beroepsleven al in de politiek zit, begint stilaan toch te snappen dat dit zo niet verder kan en is dan op het lumineuze idee gekomen om hulp te gaan vragen bij de medeburgers. Het komt nl altijd goed over als men mensen de indruk geeft dat ze meetellen. Tegen het einde van deze maand zou er dan een Internet site komen waarop die medeburgers verzoekschriften zouden kunnen indienen. Iedereen weet dat ons gerecht een kluwen is waarin men het bos niet meer ziet van de bomen, o.a. door die niet aflatende toevloed van nieuwe wetten zonder dat men de oude afschaft of degelijk aanpast. Achterhaalde wetten in een achterhaald land. Stel eens voor dat die medeburgers massaal meestal zelfs terechte voorstellen gaan doen. Hoe en wanneer denkt Dewael die dan te kunnen verwerken, als men ziet dat zijn comité zelfs die van de twee hoger vernoemde instanties maar met mondjesmaat veranderd of afgeschaft krijgt?

     Buiten het initiatief van Dewael is er trouwens nog een tweede dat zopas het licht heeft gezien. Dat werd gelanceerd door ene Els Van Hoof, invalster voor de pas vertrokken Rik Torfs. Zij heeft een Facebook-pagina opgestart met de titel ‘schaf die wet af’ en is zo eerlijk toe te geven dat zij het voor dat kleine jaar dat ze nog in de Senaat verblijft, niet meer ziet zitten om nog nieuwe wetsvoorstellen te doen en dan maar denkt zo toch iets verdienstelijker te doen.

     Moet er dan niets gebeuren om uit het Belgische gerechtelijke doolhof te geraken? Zeker, maar dan niet op deze manier, die inderdaad niets anders is dan een politieke bezigheidstherapie, zoals professor Van Orshoven het stelt en Els Van Hoof dat trouwens toegeeft. Misschien is het wel een tip voor wat er ons nog te gebeuren staat, mocht Vlaanderen ooit onafhankelijk worden (of zo iets), wanneer er ook komaf zal moeten gemaakt worden met de Belgische juridische erfenis. Maar dan niet op zijn jan boeren fluitjes, zoals de Nederlanders dat zo kleurrijk omschrijven.

   

  09-04-2013, 08:24 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (37 Stemmen)
  08-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bert Anciaux 2.0

     

   

     Een van de meest opvallende gebeurtenissen van de eerste paasweek was, dat Bert Anciaux nog eens in het nieuws kwam. Waar is de tijd toen hij uit dat nieuws niet weg te slaan was? Hij werpt hij zich nu op ter verdediging van het in gevangenissen opsluiten van mensen die, al dan niet veroordeeld, beter af zou zijn bij een internering. Dat laatste bestaat echter nog niet echt in die geweldige Belgische samenleving, waarmee sommigen zo graag uitpakken.

     Ik herinner me nog de start van Bertje, toen hij voorzitter werd van de door België gerecupereerde Volksunie. De verwachtingen waren hoog gespannen: eindelijk een jonge kerel uit een echt Vlaams nest die de zaken eens zou gaan rechttrekken, dachten velen. Het heeft heel anders uitgepakt: Bertje reed de partij in de vernieling en in de politieke afgrond (‘Dirupo’ in het Italiaans!). Via Spirit en Idee 2000 geraakte hij met een paar overgebleven linkselaars tenslotte onder dak bij de SP.a en daar zit hij nog steeds. Over zijn tijd als VU-voorzitter geeft hij in een interview in De Standaard van dit weekeinde trouwens toe, dat hij toen doordraaide. Letterlijk: ‘Ik ging maar door en keek niet om, tot ik plots merkte dat niemand nog volgde’. Juister kan dat niet gezegd worden.

     Momenteel is hij SP.a fractieleider in de senaat, als plaatsvervanger van Marleen Temmerman, die een internationale functie kreeg in wereldgezondheid organisatie. Volgend jaar kan hij voor die senaat niet meer verkozen worden en weet hij nog niet of hij zich nog ergens voor kandidaat zal stellen. In 2009 geraakte hij als SP.a-lijstduwer voor de Europese lijst niet eens verkozen. Voor de regionale lijsten zijn er momenteel veel gegadigden in een partij die meer dan waarschijnlijk nog verder af zal kalven. Het kan verkeren, wist Bredero al.

     Opmerkelijk in het bovenvermelde interview was wel Bert’s uitspraak dat hij sinds de dood van zijn moeder, tien jaar geleden, weer regelmatig naar de mis gaat. Alleen, want zijn vrouw en kinderen krijgt hij niet mee. Dat is niet vanzelfsprekend voor iemand die zich nu een overtuigd socialist noemt (ik zou trouwens de CD&V politici die niet meer naar de kerk gaan, de kost niet willen geven). Dat en de inzet voor de geïnterneerden zijn goede punten voor de mens Anciaux. Als politieker heeft hij echter grandioos gefaald. Typisch voor zijn interview van twee bladzijden was, dat de naam Vlaanderen er niet één keer in werd vermeld. Hij is inderdaad helemaal socialist geworden!

   

   

   

  08-04-2013, 09:23 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (41 Stemmen)
  Archief per week
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!