NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Donald en de sultan
 • Divided Kingdom
 • Intermezzo italiano
 • De opmars van de onafhankelijken
 • Klima und kein Ende
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  28-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Electroshock
     Testaankoop heeft (nog maar eens) geprotesteerd tegen de hoge energieprijzen in dit land. We zijn in Europa het duurste land na Duitsland. De consumentenvereniging stelt voor de BTW op elektriciteit te verlagen van 21 naar 6%, zeker voor wat de kleinere verbruikers betreft. Dat is een goed voorstel, maar het zal weinig kans op slagen maken. Op dit ogenblik zal de politiek schermen met de 'lopende zaken' en als er straks hier ooit een echte regering komt, zal die moeten gaan zoeken om een structureel gat in de begroting van om en bij de 20 miljard euro te dichten  en zal er daarvoor dan ook geen geld zijn.
     Dat de elektriciteit bij ons zo duur is, heeft trouwens alles met politiek te maken. Eerst hebben de verschillende regeringen sinds de jaren negentig zich laten inpakken door Electrabel cq Suez en daarna hebben ze maatregelen genomen die gewoon niet betaalbaar én niet eerlijk zijn. Denk maar aan de groene stroomcertificaten op zonnepanelen, waarbij de (dubbele) subsidie wordt afgewenteld op de verbruiker, ook diegene die niet de middelen heeft om ze te plaatsen (ouderen met een laag pensioen, werklozen en het hele rijtje dat te pas en te onpas wordt bovengespit). Daar komen straks nog de kosten bij voor de plaatsing van de windmolens en misschien de sluiting van onze kerncentrales.
     Dat laatste wordt met de dag waarschijnlijker, zeker als de groenen mee in een nieuwe federale regering zouden stappen. In Duitsland is het al gebeurd en zeggen de grote elektriciteitsmaatschappijen (RWE, NeON), dat ze daardoor al enkele miljarden euro hebben verloren. Het is niet toevallig dat in Duitsland de stroom nu al het duurst is van heel Europa.
     En er is meer. In tegenstelling tot de ons omliggende landen, is België het enige waar de import van stroom toeneemt. Dat is mede het gevolg van het feit dat hier sinds jaren geen grote centrales meer worden gebouwd. De weinige pogingen daartoe werden steevast afgewezen, zoals die bv in de Antwerpse haven. Op dit ogenblik is daarover zelfs een dispuut tussen federale Magnette en regionale Van den Bossche. Dat zal zolang duren tot België, of althans delen ervan, eens zonder stroom zal komen te zitten. Het is hier nooit anders geweest. Onze politiek reageert alleen op wat gebeurt, niet op wat zal gebeuren. Dorpspolitiek in het groot.

  28-08-2011, 08:48 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (35 Stemmen)
  27-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De kenniseconomie
     De Vlaamse hogescholen en universiteiten zitten met een luxeprobleem: ze kunnen de instroom van nieuwe eerstejaarsstudenten nauwelijks meer aan. Ondanks de daling in de geboortecijfers, blijven de aantallen beginnende studenten maar stijgen. Eigenlijk zouden we ons daarover moeten verheugen. Tot voor kort werd immers altijd gesteld dat de toekomst van ons land vooral ligt in de kenniseconomie en dat we daarvoor steeds meer hoger opgeleide afgestudeerden nodig zouden hebben. Dat blijkt ook nu zo te zijn. Het probleem is, dat teveel studenten mikken op de zgz 'humane wetenschappen' (archeologie, geschiedenis, antropologie, filmwetenschappen e.d.), waarbij ze helemaal niet zeker zijn via die studierichtingen snel aan werk te zullen komen. Dat laatste is bv het geval voor wie studeert voor ingenieur of (bio)chemicus, maar in die studierichtingen blijkt er nog steeds een tekort aan geïnteresseerden, zeker bij de studentes.
     Van André Oosterlinck, ex-rector van de KU Leuven en nu voorzitter van de associatie Leuven, kwamen er alvast twee goede suggesties om iets aan dat luxeprobleem te doen: ten eerste, halveer het inschrijvingsgeld - of schaf het zelfs af - voor de richtingen waarin men nu studenten tekort heeft (en verhoog dat inschrijvingsgeld voor de andere richtingen). Ten tweede, installeer een soort niet-bindende oriëntatieproef voor alle eerste jaarsstudenten, zodat die zelf kunnen vaststellen of ze wel goed bezig zijn. Dat laatste blijkt niet overbodig te zijn. Van alle eerstejaars slaagt tegenwoordig slechts 30% . Nogal wat studenten schijnen te hoog te mikken, een fenomeen dat zich ook in het huidige secundair onderwijs al voordoet.
     Wat we in de hele discussie, die er momenteel terzake gevoerd wordt, missen is wat er in zo'n situatie zal gebeuren met bv het beruchte nu bestaande ingangsexamen voor artsen en tandartsen (mijn stokpaardje). Het zou wel heel belachelijk worden, als men straks elke eerste jaars vraagt een oriëntatieproef af te leggen die niet bindend is, terwijl kandidaat (tand)artsen zich wel zouden moeten blijven onderwerpen aan een extra toelatingsexamen. Dat alles, terwijl men weet ook voor die beroepen binnen enkele jaren serieuze tekorten te zullen hebben.
     Er is dus nog werk voor de winkel. Voordeel is, dat men de tijd heeft het goed voor te bereiden. Als er al iets van zal komen, zal het toch pas in 2013 zijn.

  27-08-2011, 08:26 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (32 Stemmen)
  26-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nota di Rupo: de eerste barsten
     Het overleg van de club van acht over de splitsing van Brussel-Halle/Vilvoorde is (voorlopig?) stilgelegd. Om de schijn van een mogelijk fiasco te verdoezelen, wordt er nu eerst verder gepraat over de andere thema's. Dat heeft feitelijk weinig zin, als men weet dat er is afgesproken dat er niets zal gebeuren als eerst B-H/V niet gesplitst wordt. Verdere commentaar is er niet gegeven, maar het is duidelijk dat er geen consensus over is en dat is ook niet meer dan normaal. Het arrondissement B-H/V had al jaren geleden wettelijk moeten gesplitst zijn. Het blijft een schande dat in een land, waarin partijen die handelen over de vorming van een nieuwe regering en die niet nalaten zichzelf 'democratisch' te noemen, de wetten niet worden nageleefd. Zo'n land kan men bezwaarlijk nog een rechtstaat noemen.
     Er is voor de Vlamingen geen enkele reden om compensaties te moeten geven om een jaren geleden goedgekeurde wet toe te passen. Het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV) kwam vorige week nog (zie mijn blog van 18 dezer) tot de conclusie dat in de nota van Di Rupo Vlaanderen in de zaak B-H/V liefst zestien (16) toegevingen moet doen t.o.v. slechts één (1!) vanwege de francofonen. Wel, het blijkt nóg erger te zijn. Volgens een laatste analyse* vanwege de Gravensteengroep gaat het niet om zestien, maar om twintig toegevingen, steeds t.o.v. die ene van de Franstaligen en zou het voor Vlaanderen veel beter zijn de onderhandelingen daarover meteen stop te zetten. Volgens de groep is het voor Vlaanderen veel beter de huidige situatie van het arrondissement onveranderd te laten dan het voorstel Di Rupo te aanvaarden. Vergeten we niet, dat B-H/V ook kan gesplitst worden met een eenvoudige parlementaire meerderheid, waarvoor Vlaanderen geen francofone steun nodig heeft.
     Voor wie het nog niet zou weten: de Gravensteengroep heeft niets te maken met de N-VA, nog minder met het Vlaams Belang en zelfs bitter weinig met andere Vlaamse drukkingsgroepen van het genre OVV of VVB. Ze bestaat uit een groep onafhankelijke intellectuelen uit diverse milieus en is zelfs eerder links dan centrumgezind. Denk bv maar aan Nelly Maes ('Rode Nel' voor het VB) en Jef Turf, ooit vice-voorzitter van de KPB, de 'Kommunistische Partij van België' en - als ik me niet vergis - de laatste hoofdredacteur van 'De Rode Vaan'. Daar waar de alarmkreet van het OVV eerder CD&V beoogde, is het de Gravensteen erom te doen ook de linkse Vlaamse partijen in het huidige overleg te waarschuwen.
     Het gaat toch niet op dat in een land, waar de Grondwet zegt dat iedereen er gelijk is voor de wet, de Vlamingen geen enkele eis kunnen stellen m.b.t. tot de eigen medeburgers die zich in Wallonië vestigen, terwijl de Franstaligen dit wél denken te mogen doen in Vlaanderen. Ik heb het al eens geschreven, maar ik herhaal het nog maar eens: B-H/V is de moeder van alle Belgische discriminaties. Als wij, Vlamingen, daaraan toegeven, betekent dit dat onze wetgeving niet meer is dan een vodje papier en kunnen we de klok terugdraaien naar 1830.

  * We de volledige analyse van de Gravensteengroep wil lezen, kan die vinden op www.gravensteengroep.org

  26-08-2011, 09:21 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (73 Stemmen)
  25-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Europese transfers
     Het is opvallend, dat de heer De Gucht de laatste tijd weer regelmatig aan bod komt in onze media. Niet over zijn eigen Europese job als commissaris voor handel, ook niet over Fortis trouwens (doordenkertje), maar over de Belgische politiek (in De Standaard) of over de Belgische gehandicaptenzorg (in Humo) en links of rechts nog wat op de radio. Zou die mijnheer zich beter eens niet wat meer bezig houden met zijn eigen Europa? Door de perikelen in Tripoli zou men het haast  vergeten, maar het gaat nog steeds niet goed met Europa.
     De E.U. zit nl met een transferprobleem. Waar hebben we dat nog gehoord? Het wordt nog Belgischer, als we horen dat een zekere mijnheer Verhofstadt zich daarover aan het uitsloven is. Die weet verdraaid goed wat transfers zijn. Als dat in België kan, is zijn redenering, waarom dan niet in Europa? Zijn nieuwe dada zijn de zgn 'Eurobonds', staatsobligaties maar dan gegarandeerd door de hele Eurozone, waardoor alle landen met een euro even gemakkelijk aan geld zouden kunnen geraken. Dat zou echter betekenen, dat het lenen van geld voor landen die het goed doen, duurder zou worden en voor landen die er met hun pet naar smijten goedkoper. Daardoor zouden zgn transfers ontstaan, juist zoals die al in België bestaan, waar het goedwerkend Vlaanderen elk jaar miljarden euro's ziet verdwijnen in bodemloze Waalse putten. Vervang Vlaanderen door Duitsland en Co en Wallonië door Griekenland en andere landen rond de Middellandse Zee en we zijn er.
     Jammer genoeg voor Verhofstadt en zijn potverterende medestanders zijn Duitsers, Nederlanders en Scandinaven geen brave Vlamingen. De kans dat dat feest doorgaat is dan ook zo goed als onbestaande. Meer zelfs: voor de volgende schijf die Griekenland waarschijnlijk zal krijgen, hebben de Finnen aan de Grieken een garantie gevraagd én gekregen. Griekenland stort een bedrag ongeveer evenredig aan dat van de Finse bijdrage op een bank in Helsinki en zal zo waarschijnlijk aan zijn tweede schijf, van 109 miljard (109.000.000.000!) euro geraken. Voor wie nog in oude Befkes rekent: 4.360.000.000.000 Bfr!! Niet alleen in Duitsland, maar ook in Nederland, Oostenrijk en Slovakije gaan er nu stemmen op om voortaan ook zo'n bankgarantie te eisen.
     Europa wordt (voorlopig?) dus nog geen Groot-België. Misschien kunnen we de zaken eens omdraaien en de Walen vragen ons voortaan ook bankgaranties te geven voor toekomstige transfers?  Wedden, dat het rap zou afgelopen zijn?

  25-08-2011, 21:10 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (62 Stemmen)
  24-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Exit Vervotje!
     Inge Vervotte verlaat de politiek! Dat is nog eens nieuws. De ACV-militante, die naam maakte bij het faillissement van SABENA en daarna, in het zog van Leterme, opklom tot enkele ministerposten, houdt haar politiek leven voor bekeken. Ze zal nog als federaal minister aanblijven zolang deze regering in lopende zaken zal blijven lopen, maar daarna is het over and out. Ze wordt dan voorzitster van het dagelijks bestuur van de VZW Emmaüs, een vereniging die zich in het Mechelse bezig houdt met het beheer van enkele ziekenhuizen en welzijnszorg. Echt iets voor Vervotje die er meer uitziet als een modern nonnetje dan als een politica en eerder al de indruk gaf in de Belgische politiek als een witte merel te fungeren. De strapatsen van Leterme, die ook al eens een scheve schaats bleek gereden te hebben, zullen er ook niet vreemd aan zijn. Zij nam samen met hem ontslag uit zijn eerste regering en kwam samen met hem terug in zijn tweede. Het wordt geen derde keer, goede keer.
     Voor CD&V is het vertrek van Vervotje zonder meer een ramp. De partij is teruggevallen op een electoraal minimum en het ziet er niet naar uit dat het gaat beteren. Zeker met in het achterhoofd de wetenschap, dat de eerstvolgende verkiezingen wel eens die voor de gemeenten zouden kunnen worden, waar Vervotte in Antwerpen steeds monsterscores behaalde. De poging om, samen met Rik Torfs,  een nieuw inhoudelijke programma voor de zieltogende partij op te stellen, had evenmin succes. Misschien had ze dat beter alleen gedaan, want Torfs is - wat hij er zelf ook over moge denken en zeggen - niét populair. Denk maar aan de rectorverkiezingen voor de KU Leuven, waar hij zich evenmin kon waarmaken omdat de studenten hem niet lustten.
     Enfin, Vervotje wordt Emmaüsganger*, naar analogie met het verhaal van de twee leerlingen van Jezus die Hem, op weg van Jeruzalem naar Emmaüs, tegenkwamen, maar Hem niet herkenden. Ze wisten toen, drie dagen na zijn dood, nog niet dat Jezus verrezen was. De verrijzenis van CD&V zit er zeker nog niet aan te komen.


  * Voor de aficionados: Lucas, hoofdstuk 24, vers 13-35

  24-08-2011, 08:51 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (5)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (62 Stemmen)
  23-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Natte dweilwerk
     Het is feitelijk iets van vorige week, maar ik wil er nog eens op terugkomen, nl enkele verklaringen van 'onze president van Europa', Herman Van Rompuy, die zich geroepen voelt om zijn duitje in het Belgische zakje te komen doen. Hij vindt, dat het hier nu welletjes is geweest en dat er maar een oplossing moet komen voor de vorming van een nieuwe federale regering en een staatshervorming en dat het daarenboven niet meer dan logisch, dat wij, Vlamingen, daarbij nog maar eens zullen moeten toegeven.
     Van Rompuy is groot geworden (figuurlijk gesproken althans) door niets te doen. Men heeft hem bijna moeten verplichten eerste minister van dit land te worden en daarna zgz president van de E.U. Tijdens zijn eerste ministerschap heeft hij helemaal geen potten gebroken en dat was dan ook de reden waarom Sarkozy en Merkel hem aan het hoofd van de E.U. wilden hebben. I.pl.v. de benaming 'natte dweil', die een Brits europarlementslid hem toedichtte en dat ging over zijn onbestaand charisma, had men hem bv ook 'kruiwagen' kunnen noemen. Dat is zo'n ding dat op zich zelf niet beweegt en het pas doet wanneer iemand er zich achter zet. Van Rompuy neemt zelf ook nu nog steeds geen enkele initiatief en doet wat hem door zijn broodheren verteld wordt. Dat hebben we zopas ook nog kunnen meemaken, toen hij zich meteen achter Merkel en Sarkozy schaarde i.v.m. de zgn 'eurobonds'. Ik wil me over die materie niet uitspreken, omdat het zo'n beetje het verhaal van de kip en het ei is. Van mij mag Van Rompuy er trouwens rustig nog een paar eretitels bij nemen. Hij vraagt er niet naar, hij krijgt ze zo. Op voorwaarde dat hij maar de goed nieuws show blijft verkondigen, zoals de grote landen het willen. Maar dat hij zich a.u.b. niet meer bezig houdt met de Belgische politiek, waarin hij zelf bewezen heeft niet meer dan een meelopertje te zijn geweest. Of vindt hij, om maar een van zijn zgz 'werven' op te noemen, nl de door hem goedgekeurde regularisatie misschien een prachtwerk?

     'Schoenmaker, blijf bij uw leest', is hier wel toepasselijk.

  23-08-2011, 08:21 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (61 Stemmen)
  22-08-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.10 jaar IJzerwake
     Terwijl de traditionele IJzerbedevaart langzaam verder uitdooft, blijft de vlam er in Steenstrate nog altijd goed in. Zeer terecht roept de IJzerwake organisatie de N-VA op om de hand te reiken naar het Vlaams belang. De partij van De Wever zit officieel nog niet in een cordon sanitaire, maar veel scheelt het allemaal niet meer. Zo krijgt ze van partijdig kamervoorzitter Flauhaut het rapport niet met het juridisch advies, gemaakt nota bene door de diensten van het parlement, over B-H/V. Ook dat heet hier democratie.
     De Franstaligen zijn in dit land een minderheid die nooit een meerderheid zal kunnen vormen. Daarom is er hier een soort consensus federalisme, dat ervoor moet zorgen dat minderheden niet gediscrimineerd worden. Wat nu hier echter gebeurt is, dat de Vlaamse meerderheid gediscrimineerd wordt doordat de Franstalige minderheid alles wat haar niet zint blokkeert. Het gevolg daarvan is, dat dit land al vier jaar politiek verlamd is. De nota's van Di Rupo en Beke - mochten ze ooit worden aangenomen - gaan de Belgische structuur niet vereenvoudigen, maar integendeel nog ingewikkelder maken. 'If you can't convince them, confuse them' is hier wel degelijk op zijn plaats.
     Ik heb feitelijk een beetje te maken met dat Wouterke Beke, die daar als enige niet linkse, niet Belgicistische Vlaming zit tussen zeven tegenstanders, die gesteund worden door bijna 100% van de Franstaligen en amper 50% van de Vlamingen. Zelfs bij die Alexandre (zo noemt men hem thuis) De Croo is niet te betrouwen. Hij was het die er vorig jaar de stekker uittrok en nu zou hij aanvaarden wat hij toen verwierp...
     Zoals in Steenstrate zeer duidelijk werd gesteld - en ikzelf hier ook al een paar keer geschreven heb - riskeert CD&V zwaar in deze onderhandelingen. Voor B-H/V zullen toch toegevingen gedaan worden, al is dat helemaal niet nodig, zelfs niet voor de Raad van State en het Grondwettelijk Hof. Brussel zal (veel) geld bij krijgen zonder enige garantie dat er daar minder zal verkwist worden. En de federale overheid zal haar tekorten aanzuiveren met Vlaamse centen, wat Kris Peeters en zijn club daarover momenteel ook mogen vertellen. Ook dat laatste werd op de IJzerwake klaar en duidelijk gesteld: Peeters moet nu eens ophouden met zijn steeds terugkomend refreintje over confederalisme en zijn copernicaanse omwenteling. Vlaanderen vraagt geen woorden, maar daden. Het heeft allemaal al lang genoeg geduurd.
     Tenslotte nog dit: Op de VRT journaals van gisteren werden beelden getoond van de IJzerwake. Voor zover ik het gezien heb, gebeurde dat niet bij de VTM, toch niet om 17.45 uur en 19.00 uur. Bij de cafézender uit Nossegem had men het waarschijnlijk te druk met 'de stip'...

  22-08-2011, 08:39 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (63 Stemmen)
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!