NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Donald en de sultan
 • Divided Kingdom
 • Intermezzo italiano
 • De opmars van de onafhankelijken
 • Klima und kein Ende
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  11-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Solidarieté
     Uit de laatste officiële cijfers van de regering, blijkt dat er in dit land zo'n kleine 150.000 mensen van een 'leefloon' genieten. Die dus, zoals men dat vroeger zegde 'van de openbare onderstand leven'. Dat zijn mensen die, officieel althans, geen inkomen hebben uit arbeid of sociale voorzieningen. Normaal gesproken is daar niets mis mee, een samenleving moet de zwaksten helpen. Probleem is, dat er in dit land nu eens nooit iets te lijkt te zijn dat normaal werkt. Het blijkt nu nl dat een kwart van de steuntrekkers - meer dan 48.000 - niet eens Belgen zijn, terwijl er bij de officieel als Belgen erkende personen ook nog eens een flinke klad van vreemde origine zal zijn (dat verhaal geldt ook voor de  'Belgische' gevangenisbevolking) en die - bij manier van spreken, even tussen soep en patatten snel-Belg is geworden, met dank aan de regeringen Verhofstadt.
     Het is wel ver gekomen dat vreemdelingen hier zomaar geld krijgen, zonder daarbij ook maar iets te hebben moeten bijdragen noch enige tegenprestatie daarvoor te moeten leveren. Op die manier wordt er zo'n 114 miljoen euro weggegeven aan mensen die van buiten de E.U. komen en hier in feite niet eens thuis horen. Mensen die hier alleen maar rechten schijnen te hebben, de plichten zijn voor de inboorlingen. Zelfs zonder crisis is dit een onrechtvaardigheid tegenover de eigen bevolking, met de huidige crisis erbij is dit een regelrechte schande, zeker als men ziet wat voor bokkensprongen de regering Di Rupo moet uithalen om het gat in de begroting dicht te rijden. En dat is nog niet alles.
     Brussel, met zijn zo multiculturele bevolking, blijkt vijfmaal meer leefloners te hebben dan Vlaanderen, waarvan 40% niet-Belgen. In Wallonië zijn het er driemaal zoveel en ook daar zijn 20% ervan geen Belgen. In percentages gesproken telt Wallonië trouwens evenveel leefloners als Vlaanderen en Brussel samen. Enfin, het gekende, afgezaagde Belgische liedje dat er steeds op terugkomt dat Vlaanderen, dat 60% van de bevolking heeft, slechts 30% leefloners telt, Wallonië met 30% haalt 45% leefloners en Brussel met slechts één tiende van de totale Belgische bevolking er nog 25% leefloners bij heeft. Als het om krijgen gaat, staan Brussel en Wallonië steeds op de eerste rij, als er betaald moet worden is het steeds de beurt aan Vlaanderen. Solidariteit noemt men dat.
     'Solidarité' was ook het eerste woord dat Di Rupo uitsprak op zijn allereerste Europese top. En zo verhaalt hij de kosten van de crisis op de werkenden, want dat zijn toch niet de kiezers van 'zijn' PS.

  11-03-2012, 08:59 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (30 Stemmen)
  10-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Die tote Stadt*
     'De bevolking groeit en het aantal armen groeit mee. De stad heeft alle handicaps van een grote stad, maar geen enkele van de troeven. Er is geen evenwicht tussen middenklasse en volksklasse. In de plaatselijke politiek heerst een enorme vijandigheid, een onophoudelijk geruzie binnen de PS, sabotage in het gemeentebestuur, de bescherming van mensen die van de armen hebben geprofiteerd, ondermijning van het gemeentelijk secretariaat bij de organisatie van openbare aanbestedingen of van regelmatige benoemingen. De stad heeft geen universiteit, geen beroepshof, geen koninklijke schouwburg, geen opera. Alleen fabrieken en kleine werkmanswoningen, bevolkt door mensen die van elders komen (en blijven komen).'
     Bovenstaande is een bloemlezing over de stad Charleroi, uitgesproken door burgemeester Jean-Jacques Viseur (CdH), die zopas ontslag heeft genomen om gezondheidsredenen. De man was burgemeester geworden na de reeks PS-schandalen die de stad de vorige jaren gekend heeft. Hij is ondertussen tijdelijk opgevolgd door een zekere Eric Massin (PS) in afwachting dat, na de komende gemeentelijke verkiezingen, niemand minder dan huidig federaal minister Paul Magnette de fakkel zou overnemen. Over die Magnette vertelt Viseur nog het volgende: 'Hij heeft geen gevoel voor de stad en verwaarloost zijn rol als baas van de plaatselijke PS. Charleroi interesseert hem wel, maar ze besturen is geen intellectuele oefening.'
     Daar houdt het trouwens niet mee op. Charleroi kampt ook met een torenhoog absenteïsme in de stedelijke administratie. Bij liefst 550 ambtenaren is de situatie nu al zodanig verziekt, dat ze - volgens een nieuw controlesysteem - eigenlijk meteen hun ontslag zouden moeten krijgen. Om de begroting tegen 2015 in evenwicht te krijgen, overweegt de stad nu zo'n vijfhonderd (500!) gebouwen van de hand te doen. Vraag is maar wie ze gaat kopen en wat men er nog voor zal krijgen.
     Als men dit allemaal leest, kan men toch maar beter in Antwerpen wonen, ondanks zijn verkeersinfarct, zijn gemiste Oosterweelverbinding en dito stedelijk voetbalstadion. Als Magnette straks in Charleroi burgemeester zou worden én federaal minister wil blijven, zal de stad, of wat daarvoor wil doorgaan, nog maar eens bestuurd worden  door een plaatsvervangende PS'er. Succes verzekerd.  * Vrij naar de gelijknamige opera van Erich Wolfgang Korngold, gebaseerd op de in 't Frans geschreven roman ' Bruges-la-Morte' van Georges Rodenbach.

  10-03-2012, 09:19 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (25 Stemmen)
  09-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De spookburgers
     We kennen in dit landje al hamburgers en Coburgers, nu blijken er ook spookburgers te zijn. Die laatsten zijn mensen - meestal vreemdelingen - die steunuitkeringen krijgen van de staat, maar hier geen officieel adres hebben of niet op het opgegeven adres blijken te wonen. Met dat fictieve adres geraken ze bij ziekenfondsen, OCMW's en andere sociale instanties aan geld waarop ze geen recht hebben. Bij heel wat van die spookburgers gaat het om mensen die te maken zouden hebben met justitie, fiscus of vreemdelingenzaken.
     De benaming 'spookburgers' - een kanshebber op het woord van het jaar bij de 'Dikke Van Dale' 2012 - komt uit Nederland waar men bij een grondige controle het bestaan van liefst 400.000 van die spookburgers heeft ontdekt. Hoeveel het er in dit land zouden zijn, is nog steeds nattevingerwerk. Hier werkt men nog met achterhaalde methodes uit de vorige eeuw en blijkt er, weer eens, geen echte controle te bestaan. Nog in Nederland weten al dan niet echte asielzoekers binnen de twee weken of ze mogen blijven of niet. In België duurt dat 13 tot 16 maanden...
     Zopas is er in Gent nog een zgz 'megaproces' gestart tegen liefst meer dan 150 personen uit het Turks-Bulgaars milieu, die een zwendel hadden opgezet met vervalste C4 formulieren, arbeidsovereenkomsten en loonbriefjes, waarmee men naar de ziekenfondsen kon gaan om uitkeringen en naar banken en verzekeringsinstellingen om leningen te krijgen. De geïnteresseerden betaalden aan een vijftal Turkse koppelbazen tot 2.000 euro voor zo'n vervalsing. En dat is nog niet alles.
     De zaak in Gent blijkt nl maar peanuts te zijn t.o.v. wat in Brussel gebeurt. Daar spreekt men van zo'n 6.000 (!) frauduleuze bedrijfjes die in totaal 'vele duizenden' vervalste documenten bezorg(d)en: van C4-formulieren tot documenten voor kinderbijslag en ziekteverzekering. Daar waar men in Gent alle beschuldigden in één dossier heeft aangeklaagd, wil men dat in Brussel één na één doen. Met de gekende 'snelheid' van de Brusselse justitie in het achterhoofd, zou dit wel eens een werk voor de rest van deze eeuw kunnen betekenen. Een zaak waarbij de verjaring van de Bende van Nijvel in het niet verzinkt.
     En ondertussen zoekt de regering Di Rupo krampachtig naar honderden miljoenen extra besparingen die tenslotte zullen moeten komen van de burgers die wél de wet naleven. Dat terwijl diezelfde regering ondertussen al weer 30 miljoen euro extra heeft opzij gezet voor die 'asielzoekers'...
    

  09-03-2012, 09:52 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (32 Stemmen)
  08-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geen N-VA adept
     Ik wil nog even terugkomen op mijn blog van eergisteren, over N-VA en Vlaams Belang en op de reactie daarop dat ik een N-VA adept zou zijn. Dat klopt niet.
     Mijn familie werd een van de vele slachtoffers van de naoorlogse repressie. Nadat we ons ouderlijk huis tijdelijk moesten verlaten wegens militaire confrontaties in onze wijk, vonden we het - bij de terugkomst - volledig leeggeroofd. Alles was weg, zelfs de hele schoenmakerij van mijn vader, het laatste stukje leder inbegrepen. Om toch maar een excuus te hebben, hadden de 'helden' van het verzet er niets beter op gevonden dan wat hakenkruisen op de buitenkant van de woning te schilderen. We zijn er zonder verdere miserie vanaf gekomen, omdat later bleek dat er van collaboratie helemaal geen sprake was, maar hebben nooit iets weergezien van wat er was gestolen.
     Toen, eind jaren veertig, Herman Wagemans de toen erg moedige beslissing nam aan de verkiezingen deel te nemen met als enig programmapunt de amnestie, heeft mijn familie voor hem gestemd. En daarna voor de Volksunie en dan voor het Vlaams Blok en het Vlaams Belang. Ik heb het hier al eens geschreven en ik doe het nog maar eens: ik blijf voor het Vlaams Belang stemmen, al was het maar omdat ik niet aanvaard dat een partij, die mag meedoen aan democratische verkiezingen, in de media zo goed als doodgezwegen wordt en geen kans krijgt fair mee te spelen in de politiek. Zolang die situatie blijft bestaan zal ik (en het grootste deel van mijn familie) VB blijven stemmen. Ik ben geen lid van de partij. In heel mijn leven ben ik nooit lid geweest van een politieke partij noch van een vakbond en dat wil ik zo houden.
     Dat ik voor het VB blijf stemmen, wil echter niet zeggen, dat ik niet kritisch mag zijn en dat ik het altijd met die partij eens zou moeten zijn. Dat was ik al niet in de zaak van de Lange Wapper en ook nu niet, nu de partij plots een linksere koers wil gaan varen. Van wat ik op de Tv gezien heb van het laatste partijcongres, leek de reactie van de militanten in de zaal ook alles behalve enthousiast. Ze zaten er eerder gelaten bij en dat kan ik best begrijpen.
     Met pragmatisme bedoel ik in de eerste plaats, dat elke gelegenheid om de Vlaamse zaak vooruit te helpen, moet gegrepen worden. Daarom ben ik voor de zgz 'Baert' doctrine, die ook het N-VA belijdt: 'Elke stap naar een Vlaamse ontvoogding, die geen enorme kost met zich meebrengt en het hele proces niet in gevaar brengt, moet genomen worden'. Dat is iets anders dan telkens dwars te gaan liggen als men het eigen programma niet voor 100% terugvindt. Het kan immers ook anders. Bij de stemming over de verstrenging van de gezinshereniging voor inwijkelingen bv, heeft de partij dat niet gedaan en toen mede gezorgd voor een alternatieve meerderheid. Dat noem ik pragmatisme.
     Ik denk ook niet dat de N-VA in 2014 over een volstrekte meerderheid in Vlaanderen zal beschikken. Misschien wél N-VA en VB samen. Pas dan krijgen we de lakmoestest over de Vlaamsgezindheid.
     Tenslotte nog dit: het valt op dat het VB de laatste tijd weer meer aan bod komt op de VRT. Denk nu niet dat ze daar Vlaamsgezinder zijn geworden. De reden is, dat de N-VA daar nu vijand nummer één is geworden en dat, bij gebrek aan een tweede cordon, alle middelen goed zijn om haar te bestrijden. Ook het VB als het zich tegen  de N-VA afzet, wat haar goed recht is. Dan moeten er echter wel andere argumenten gebruikt worden dan het opzetten van de Vlamingen tegen hun eigen middenstand.
     Voor de rest zal ik bij de komende gemeenteverkiezingen weer VB stemmen. Als de partij tenminste in Kasterlee blijft opkomen. De man, aan wie ik vorige keer mijn stem heb gegeven (Jeroen Van de Water) blijkt nl ondertussen ook al te zijn overgestapt naar de N-VA...

  08-03-2012, 09:34 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (37 Stemmen)
  07-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Niet 'tele' netjes
     In 2003 nam Telenet in mijn regio de kabel over van Electrabel. Dat was in de roemruchte periode toen Steve 'Stunt' Stevaert de radio- en Tv-taksen afschafte in Vlaanderen. Lang heeft de euforie daarover niet geduurd, want Telenet verhoogde al het jaar daarop de abonnementsprijs voor kabel-Tv met liefst 25%, waardoor Jan-met-de-pet en zijn Lieza het voordeel van de afschaffing van radio- en Tv-taks alweer kwijt waren. Het zou nog erger worden: in 2005 haalde Telenet acht van de veertig zenders uit de ether, terwijl de abonnementsprijs dezelfde bleef. In werkelijkheid was dit ook een prijsverhoging met 20%, allemaal na beslissingen die het bedrijf helemaal op zijn eentje nam, zonder enige inspraak van wie ook. Bij de afgeschafte zenders waren o.m. Arte, BBC-World, Geographic en Tv España, niet van de minsten. Wie die zenders toch wou blijven zien, kon bij Telenet een soort modem leasen voor 49 euro, geld dat men bij inlevering kon terugkrijgen. Wie echter thuis ook al een video en DVD-speler had, moest daarvoor nog eens een extra aansluiting laten plaatsen, die meer kostte en niét terugbetaald werd.
     Het is daarna enkele jaren rustig geweest op de kabel, maar nu is het weer van 'dattem'. Hetzelfde Telenet gaat, tegen het einde van volgende maand, immers weer een aantal zenders van de analoge kabel halen. Vier tot elf al naargelang de regio, ook deze keer zonder dat er enige inspraak is en zonder dat er iets verandert aan de abonnementsprijs. Voor wie analoog blijft kijken - en dat zijn nog steeds 800.000 gezinnen in Vlaanderen - worden de abonnementen opnieuw tussen de 10 en de 40% duurder. Wil men de afgeschafte zenders nog zien, dan helpt zelfs een nieuw modem niet meer. Het enige alternatief is nu overschakelen op digitale Tv, wat ook duurder uitvalt.  Daar draait trouwens het hele initiatief om: die digitale Tv brengt Telenet meer op.
     Voor wie het nog niet zou weten, Telenet werd ooit opgericht door de Vlaamse deelregering, maar is tegenwoordig helemaal niet meer Vlaams. De firma is voor meer dan de helft in Amerikaanse handen. De big boss heet Duco Sikinghe, is een Fries en heeft persoonlijk al miljoenen verdiend aan Telenet aandelen. Hij kreeg recentelijk nog e.o.a. staatsprijs (voor 'manager van het jaar', denk ik). Ze zouden hem beter 'stroper van het jaar noemen'.

  07-03-2012, 09:20 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (35 Stemmen)
  06-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verankering & verandering
     De N-VA heeft een serieuze steen in de Belgische politieke kikkerpoel gesmeten, door zijn campagne voor de gemeenteverkiezingen van dit jaar ondergeschikt te maken aan haar uiteindelijke doel: in 2014 een einde maken aan de regering Di Rupo en alle soortgelijke regeringspogingen (die van Leterme in begrepen), waarbij de meerderheid in Vlaanderen niet ernstig wordt genomen. Zoals dat nu gaat worden wij Vlamingen zo stilaan aan curiosum dat in geen enkele andere soort democratie terug te vinden is: een niet beschermde meerderheid.
     Door nu al te stellen dat de gemeenteverkiezingen van dit jaar geen einddoel zijn, heeft de partij van De Wever een slimme zet gedaan. Om te beginnen wordt de druk op de politieke ketel gehouden om de huidige wanverhouding in de Belgische politiek aan te klagen. Verder zou zelfs een minder goed resultaat in die gemeenteverkiezingen de partij niet echt schaden. Het is al een hele prestatie om voor de eerste keer apart op te komen en in meer dan 90% van de Vlaamse gemeenten een eigen kader te hebben. Ongeacht de verkiezingsuitslag, kan men met dezelfde slogan verder gaan en geeft men de traditionele partijen niet de adempauze tot 2014, waarop ze gerekend hadden.
     De partij blijft ook geloven in het systeem Baert: de stapsgewijze ontvoogding van Vlaanderen via een confederatie, dit in tegenstelling tot het Vlaams Belang, dat blijft zweren met de Vlaamse onafhankelijkheid en niets anders. Hoe leuk dit laatste ook zou zijn, ook voor mij, het getuigt van weinig pragmatisme. Wij gaan, buiten onze eigen grenzen, geen medestanders vinden om dit land meteen te splitsen. Mocht België straks een confederatie zijn, wordt die kans veel groter. Ondertussen kunnen we dan wel zelf bepalen, samen met onze francofone tegenpartijen, wat we voortaan nog samen gaan doen en wat niet. Vergeten we niet dat de francofonen al een tijdje bezig zijn met een plan B, iets waar Vlaanderen nog steeds niet van wakker ligt.
     Dat het Vlaams Belang nu plots een meer linkse koers gaat volgen, is voor mij een raadsel. De partij wil opnieuw kiezers aantrekken langs links, iets waaraan de Volksunie indertijd kapot is gegaan. De meerderheid van de huidige VB-kiezers zijn op dit ogenblik trouwens gewone, werkende mensen waarvan er heel wat vroeger links stemden. Ik zie dan ook niet in wat de partij bezielt om op economisch vlak nu plots op één lijn te zitten met de vakbonden en de linkse partijen, die ze tot gisteren steeds bestreden hebben. Krijgen we een tweede Lange Wapperstrategie? M.i. moet het Vlaams Belang trachten in die voor haar toch zware tijden de zweeppartij te blijven die ze vroeger altijd was, maar die nu in de eerste plaats achter de N-VA moet gaan om ervoor te zorgen dat die partij voelt dat er nog altijd een Vlaams alternatief is.
     En dat men in Gods naam ophoudt met dat VOKA verhaaltje. VOKA staat inderdaad voor 'Verbond van Vlaamse Ondernemers (én Kamers van Koophandel)', maar dat zijn voor het overgrote deel kleine en middelgrote ondernemingen die de ruggengraat vormen van onze Vlaamse welvaart. De échte kapitalisten zitten  bij het VBO, de 'Vereniging van Belgische Ondernemers.

  06-03-2012, 09:42 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (5)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (30 Stemmen)
  05-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Di Rupo's linkse bedoening
     Op de begrotingsbesprekingen die gisteravond van start zijn gegaan, zitten de Vlamingen en de centrumpartijen nog maar eens in een slecht parket. Officieel gaan die gesprekken tussen de zes partijen van de huidige meerderheid. Dat zou drie tegen drie moeten zijn. Omdat ook Di Rupo zelf en Olivier Chastel (minister van Begroting) erbij zitten, gaat het in werkelijkheid echter tussen vijf Franstaligen tegen drie Nederlandstaligen en in de links-rechts verhouding van zes linksen tegen twee centrum-rechtsen. De Vlamingen zullen het dan ook weer geweten hebben*.
     Daar houdt het trouwens niet bij op, want al deze 'excellenties' worden bijgestaan en gegangmaakt door evenveel kabinetschefs en/of specialisten in materie, die met uitzondering van de liberalen, allemaal van linkse tot uiterst linkse strekking zijn. Van regelrechte vakbondsmensen tot PS apparatsjiks met jarenlange ervaring ter zake. Dat laatste geldt ook voor CD&V, waar minister Vanackere, zelf van ACV signatuur, bijgestaan wordt door een zekere Peter Vansintjan, die er  - ondanks zijn devoot klinkende naam - zowat op alle thema's radicaal syndicalistische standpunten op na houdt.
     In het licht van bovenstaande, is het wel opmerkelijk dat deze club er het regeringsakkoord van eind vorig jaar doorgeduwd kreeg, terwijl dit door de eigen vakbonden werd afgemaakt. Ofwel hebben we hier te maken met een grandioze komedie (denk maar aan het privé bedrijfje van Rudy De Leeuw), ofwel is de invloed van die zgz sherpa's toch niet doorslaggevend geweest. Ofwel beide.
     Het wordt nu uitkijken geblazen of het meer besparingen worden, zoals door Europa gevraagd of meer belastingen, zoals de PS het zou willen. Het is echter ver gekomen, dat Vlaanderen op federaal gebied al zijn hoop moet stellen op de neo-liberalen van De Croo en Co, bij gebrek aan beter. De Vlamingen zijn in dit land een onbeschermde meerderheid geworden...


  * Het kan trouwens nog erger. Als de vijf 'premiers' van dit land samenkomen, dan zit Kris Peeters daar als enige christendemocraat tegenover vier socialisten, en als Vlaming tegenover drie francofonen en één Duitstalige. Die laatste vertegenwoordigt amper 50.000 Duitstaligen, Peeters meer dan 6.000.000 Vlamingen. Wie wordt hier gediscrimineerd?

  05-03-2012, 15:22 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (37 Stemmen)
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!