NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • De klimaatspijbelaars
 • Donald en de sultan
 • Divided Kingdom
 • Intermezzo italiano
 • De opmars van de onafhankelijken
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  23-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Meer of minder?

   

     Het zal wel aan mij liggen, maar ik begrijp niet waar de linkse poco media zich druk over maken in de zaak van ‘meer of minder Marokkanen’. Na de uitspraak van Geert Wilders leek de

  wereld meteen weer te klein en dat alles n.a.v. Nederlandse gemeenteverkiezingen, waar amper de helft van de kiesgerechtigden op kwam dagen en Wilders’ partij zelfs alleen maar deelnam in twee steden: Den Haag en Almere. Die verkiezingen interesseerden Wilders feitelijk niet. Zijn PVV is een eenmanspartij, waarvan hij fractieleider, voorzitter en zelfs het enig lid is. Hij heeft altijd gezegd dat men best niet teveel strebertjes op plaatselijk vlak kan hebben, daar die toch hun ding doen zoals ze dat zelf willen. Wat nog eens bevestigd werd door een handvol zgz PVV-leden dat heel ostentatief ontslag nam om zo ook eens in de media te komen. Hoe héél Nederland denkt over de aantallen Marokkanen in het land, zal moeten blijken bij de Europese verkiezingen. Als de man in de Nederlandse straat er toch over zou denken zoals Wilders en zijn entourage, dan zal dat wel te zien zijn aan de uitslag van Wilders’ partij.

     Het hele incident leek mij zo’n beetje afgekeken van e.o.a. oude Vlaamse Tv-quiz met Walter Capiau, die op een gegeven ogenblik altijd moest roepen: ‘hoger, lager?’. En daarmee zitten we in Vlaanderen, waar linkse pennenlikkers van het type Brinckman en Van de Looverbosch overuren maken om ook hun rode duit in het Wilderszakje te doen en tegelijkertijd er het Vlaams Belang mee door te draaien. Op de cover van De Standaard van zaterdag stond in grote letters dat Wilbers het Vlaams Belang in zijn armen sluit. Ik heb wel geen abonnement meer op dat kwaliteitspulpblad, maar het stond in koeien van letters op de eerste bladzijde en ook in de dagbladwinkels kon men er niet naast zien. Dat Wilbers zondag niet naar het verkiezingscongres van het VB komt, is een logisch gevolg. God weet welke gek het in zijn hoofd zou halen daar amok te stichten. Er zijn er al voor minder door het lint gegaan. God moet zijn aantal hebben en bij ons heeft hij dat meer dan genoeg.

     Wél ergerlijk was, dat in de Tv-journaals van de VRT van vrijdagavond, met het bericht over de trekking van de lijstnummers voor de komende verkiezingen, het Vlaams Belang gewoon werd doodgezwegen, alsof het helemaal niet mee deed. Annelies Van Herck, nieuwsanker van dienst, vertelde doodleuk dat Groen het nummer 2 had getrokken en dat de volgende Vlaamse partij de Open VLD was met nummer 7. En daarna ging ze verder met de nummers van de andere twee traditionele partijen. Dat het VB het nummer 3 had getrokken, bleek voor Mw Van Droogenbroeck geen nieuws. Nu kan iedereen zich al eens vergissen, maar in het late nieuws van 22.15 uur gebeurde krek hetzelfde. Is ze niet zo slim als ze eruit ziet, of is het een zoveelste schending van de vrije meningsuiting die door links zo’n beetje als haar eigendom moet beschouwd worden?

   

  23-03-2014, 08:35 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (39 Stemmen)
  22-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.800.000 x onbeslist

   

     Het was een aandoenlijk foto gisteren in de kranten: de CD&V top samen met Angela Merkel, die in Brussel was t.g.v. de E.U.-top. Merkel kreeg van Kris Peeters, geflankeerd door Wouter Beke, Pieter De Crem en Marianne Thyssen, een Duitstalige kopie van het becijferde CD&V verkiezingsprogramma (‘Wirtschaftswachstum mit sozialem Fortschritt’). Al wat ‘Mutti’ daarop te vertellen had was: ‘O.K., danke schön’ en weg was ze, nog vóór alle fotografen en journalisten erin geslaagd waren het zaaltje van de ontmoeting binnen te raken.

     Hopelijk laat Merkel het inderdaad daarbij, want als ze eens grondig zou nakijken wat CD&V de laatste tijd als regeringspartner van Di Rupo uitspookt, zou ze, als christendemocrate, bij heel wat minder rooskleurige zaken uitkomen. De partij zit nl in zak en as. Zoals ik al vermeldde in mijn blog van 25 februari (‘CD&V, het federale kneusje’), zit de partij er in de federale regering nog bij voor spek en bonen. Dat werd nog eens duidelijk in de Kamercommissie van Justitie, waar CD&V-fractie’lijder’ Terwingen i.v.m. de achternamenwet ‘te kakken’ werd gezet. De uitdrukking is niet van mij, maar van Jan Jambon, die in dezelfde commissievergadering zat en de uitspraak zelfs nog eens herhaalde. Terwingen gaf daarop zijn ontslag als fractieleider, wat hem door zijn partij geweigerd werd. Vraag is maar in hoever dat allemaal geen gespeelde komedie was.

     De vroegere grootste volkspartij van het land, de enige die ooit een volstrekte meerderheid behaalde (in heel België, nota bene, niet alleen in Vlaanderen), is nog een schaduw van zichzelf. Een half dozijn stemkanonnen hebben al voor 25 mei afgehaakt en degenen die hen zouden vervangen (de zgz ‘high potentials’ van Beke’s ‘Innesto’) zijn nog even onbekend als toen ze aan dat avontuur begonnen. Erger nog is het zwaard van Damocles dat boven de partij hangt sinds de 800.000 (!) Arco-coöperanten zich gaan roeren zijn. Dat mocht minister-president Peeters aan de lijve ondervinden bij de Nieuwjaarsreceptie van zijn partij, toen hij door een Arco-coöperant werd aangeklampt en geen antwoord had op diens vraag wanneer hij zijn geld ging terug zien.

     Gelukkig is er nog supertsjeef Koentje Geens, die zich voor de zaak inzet en nu zelfs met een Plan-B voor de pinnen is gekomen. Mocht de waarborg regeling, die vroeger door Geens’ partijgenoot Leterme werd geregeld, tenietgedaan worden door het Grondwettelijk Hof, de Raad van State of de Europese Commissie, dan zal de volgende regering een alternatieve oplossing uitwerken. Geens wil nl dat de schadeloosstelling van de Arco-coöperanten uitdrukkelijk zal vermeld worden in het volgende regeerakkoord. Daarmee tilt hij het hele verhaal over de verkiezingen heen en is er voor de gedupeerden geen enkele waarborg dat het ook zal gebeuren, met als waarschuwing dat ze toch beter voor CD&V blijven stemmen. Lijkt wel chantage, alhoewel het helemaal niet zeker is of de coöperanten er na jaren wachten nog in gaan trappen.

     Wat in de media niet verteld wordt is, dat om dit verhaal in een volgend regeerakkoord te krijgen, CD&V ook van die volgende regering deel zal moeten uitmaken. Dat betekent, dat de partij ook dan weer bereid zal moeten zijn toegevingen te doen en andere beloften zal moeten inslikken, zoals bv dat ze geen deel van zo’n regering zou uitmaken als die geen meerderheid in Vlaanderen zou hebben. Waarschijnlijk zal dat dan weer gebeuren ‘met de dood in het hart’…

     Tenslotte nog dit: Geens krijgt voor zijn voorstel steun uit een op het eerste gezicht onverwachte hoek: peetvader Vande Lala zou het met het voorstel van Geens eens zijn. De zo geplaagde Keizer van Oostende – pas nog te kijk gezet door oud NMBS-baas De Scheemaecker (het moet niet altijd Deckerken zijn) - heeft nl ook een bijna identiek probleem met “zijn’ coöperanten, die van Groenkracht, die zo’n 20 miljoen hebben geleend aan Electrawinds, het zieltogend groene stroombedrijf dat van deadline naar deadline strompelt en maar niet failliet wil gaan. 20 miljoen is natuurlijk maar een peulschil t.o.v. het anderhalf miljard euro bij Arco, maar alle baten helpen, zeker als straks de belastingbetaler het misschien weer eens mag ophoesten…

   

   

   

  22-03-2014, 08:32 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (35 Stemmen)
  21-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.U staakt toch ook?

   

     N.a.v. een bericht dat het verschil tussen de hoogste en de laagste lonen in België verminderd is, wist vice-voorzitter van de Oeso, Yves Leterme, dat te bevestigen vanuit zijn veilig kantoor in Parijs, zeggende dat het vooral te maken had met het feit dat België de crisis van 2008 beter had opgevangen, door o.m. het systeem van de technische werkloosheid. België zou daarmee het best scoren in West-Europa. Daarin heeft de man gelijk, al zou hij er toch beter aan doen niet te snel te denken dat het hier de goede kant uit gaat. Veel bedrijven die ermee te maken hadden, konden profiteren van de voordelen van de technische werkloosheid – waarbij de staat tussenbeide kwam – en hadden gehoopt dat het tij sneller zou keren dan nu het geval is. Daar dit niet gebeurt, begint men hier en daar aan de kostenstructuur van deze bedrijven te sleutelen en dat betekent dikwijls voor de werknemers dat ze op e.o.a. manier – o.a. via aanpassingen aan het brugpensioen, langere werktijden voor hetzelfde geld, afschaffing of uitstelling van tijdskrediet – zullen moeten inleveren, wil men het bedrijf rendabel houden of tenminste concurrentieel t.o.v. het buitenland.

     Dat alles belooft niet veel goeds. Bij ArcelorMittal in Gent ligt de productie stil. In tegenstelling tot wat eerst gemeld werd, gaan de twee laatste hoogovens niet helemaal dicht, maar - om ze niet te beschadigen - laat men ze op een kwart van de capaciteit draaien. Dat betekent nog altijd 3.000 tot 4.000 ton (!) per dag, die niet kan worden afgewerkt en in noodputten verdwijnt, waarna het later zal verschroot worden, wat het bedrijf dus ook weer heel wat extra geld zal kosten.

     Bij Lanxess in Zwijnaarde loopt het helemaal de spuigaten uit, nu de directie enkele werknemers voor de rechter daagt omdat ze geen werkwilligen wilden binnen laten. Dat wordt een kluif voor de gespecialiseerde advocaten, maar zal het klimaat binnen het bedrijf zeker geen goed doen. Evenals bij Agfa-Gevaert en ArcelorMittal draait het conflict er hoofdzakelijk over het brugpensioen, het SWT, ‘Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag’ zodat het tegenwoordig heet, waarbij die bedrijfstoeslag – te betalen door de werkgever – fors werd opgetrokken en deze laatste verplicht is grote provisies ervoor aan te leggen.

     Buiten de andere lopende of aangezegde stakingen, is er nu ook een probleem opgedoken bij bankverzekeraar AXA, met een duizendtal medewerkers in Antwerpen en Brussel en dreigt er weer een zoveelste conflict bij de bagageafhandelaars op Zaventem. Tenslotte waren er ook al werkonderbrekingen bij het al veroordeelde Ford Genk en toeleveranciers, nadat gebleken was dat de zesde staatshervorming, die het allemaal zo netjes ging regelen, ervoor zal zorgen dat de opzegvergoedingen ook al fors zwaarder zullen worden belast. Die zoveelste verdoken belasting werd ontdekt door Jef Wellens, een fiscalist bij Kluwer, die op dat gebied niet aan zijn proefstuk is.

     Stof genoeg dus om zich zorgen te maken. Terwijl hier de laatste drie weken van de winter een lenteweertje heerste, lijkt de lente nu te starten met winterweer, zowel letterlijk als op syndicaal gebied. Voor de vakbonden op een heel slecht moment. Zo vlak vóór de verkiezingen zal wel niemand zijn vel willen riskeren met uitspraken en/of initiatieven die extra bedrijfssluitingen en de daaruit vloeiende ontslagen met zich mee zouden kunnen brengen…

   

  21-03-2014, 09:33 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (34 Stemmen)
  20-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De becijferde campagnes

   

     In navolging van CD&V zijn nu ook Open VLD, SP.a en zelfs het Vlaams Belang voor de dag gekomen met een verkiezingsprogramma dat men heeft laten becijferen naar zijn financiële haalbaarheid. Binnen twee weken volgt nog dat van de N-VA, al kennen we dat al grotendeels door de uitleg die daar eind vorig jaar al over werd gegeven en die waarschijnlijk hier en daar nog zal worden aangepast.

     Zal het nu allemaal anders cq beter worden? Ik geloof er niet veel van. Hoe hoopvol zo’n becijfering ook mag klinken – het is in elk geval al iets geloofwaardiger dan de holle slogans van het verleden – ze verwezenlijken zal weer een mission impossible worden. Om te beginnen is het een vast gegeven dat men zo’n programma – eender welk programma – hier niet uitgevoerd krijgt, tenzij men over een absolute meerderheid zou beschikken, hetgeen in onze zgz parlementaire democratie bijna nooit meer voor komt. In het beste geval kan men hopen dat de partij die de meeste stemmen en zetels behaalt het grootste deel van zijn programma zou kunnen verwezenlijken en/of tevens zijn programma zou kunnen opdringen aan al dan niet nieuwe coalitiepartners. En dat dan alleen voor wat de Vlaamse deelregering betreft.

     Voor de federale regering wordt het helemaal raden, want – bij mijn weten – is er geen enkele francofone partij die een becijfering heeft laten uitvoeren of er zelfs nog maar aan denkt dat te zullen doen. Tenslotte zijn het toch de Vlamingen die de rekeningen zullen betalen, gaat men er daar van uit. Het klassieke nattevingerwerk dus. De Vlaamse partijen die met die francofonen op stap willen gaan, zullen snel merken dat er van heel hun becijferd programma federaal niet veel in huis zal komen. Waarbij nog maar eens bevestigd wordt dat België voor Vlaanderen geen meerwaarde betekent.

     In de marge van de hele Vlaamse becijfering zijn er trouwens enkele punten die onderbelicht blijven. Zo gaat de SP.a zgz (weer eens) voluit voor de redding van het sociale vangnet en probeert Tobbackske nog maar eens papa’s lucky strike van het einde der jaren negentig te herhalen door zich voor te stellen als o.m. de waarborg voor onze pensioenen. Ge moet maar durven als uw partij daar achttien jaar de minister voor geleverd heeft en er niets van gebakken heeft. Dat verhaal geldt trouwens ook voor de Open VLD, die de belastingen naar omlaag wil, omdat ze plots heeft vastgesteld dat die in België tot de hoogste van Europa behoren. Wat de partij blijkbaar nog niet heeft vastgesteld is het feit dat ze al decennia mee in de federale regering zit en dus heel die tijd niets aan het verlagen van die belastingen gedaan heeft. Waarom zou ze het nu wel doen, temeer omdat hét blauwe boegbeeld van het eerste decennium van deze eeuw, Verhofstadt, als geen ander de kans heeft gekregen de staatsschuld te verminderen en dat niet gedaan heeft? Als beloning mag het genie uit Gent zelfs de liberale Europese lijst aanvoeren.

     Tenslotte nog het Vlaams Belang, die zich ten minste aan haar core business houdt en het te besparen geld zoekt bij de geldstroom die nu opgeslokt worden door de kosten van de immigratie. Als dit land verder gaat met zijn sociale zekerheid te vergooien aan een steeds groter wordende stroom van inwijkelingen die niet bijdraagt, dan gaat die sociale zekerheid naar de knoppen. Men moet geen econoom zijn om dat te beseffen.

     Het VB blijft ook bij zijn eis de provincies af te schaffen. Dat was vroeger zelfs een punt bij de hierboven vermelde Verhofstadt, o.a. in zijn eerste burgermanifesten, maar ook daarover hoort men nog weinig. Als dan, volgens alle partijen, toch moet bespaard worden, wat houdt hen dan tegen overbodige instellingen op te doeken?

   

  20-03-2014, 12:48 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (35 Stemmen)
  19-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Belgiƫ, de onmogelijke opdracht

   

   

     Tijdens het voorbije weekeinde kregen we op de Tv journaals te zien dat een splitsing van België aan Vlaanderen 237 miljard zou kosten: 203 miljard aan over te nemen staatsschulden (55% van het Belgische totaal) en 34 miljard voor het handhaven gedurende 15 jaar van de transfers naar Wallonië. Die cijfers hadden de zenders overgenomen van hun lievelingskrant De Morgen en zijn misschien correct te noemen, maar wel uit hun verband gerukt. Met had ook kunnen schrijven, dat het Vlaanderen ‘maar’ 203 miljard zou kosten. Want zoals nu, mét België, kost het ons veel meer. De Morgen verwart gewoon met opzet de huidige kosten met de extra kosten. Ook de bewering (van Paul De Grauwe, als ik me niet vergis), dat we bij een splitsing met zijn allen 15% armer zouden worden, is onzin, want nergens op gebaseerd.

     In feite is het hele verhaal een reactie op het pas verschenen boek ‘België, de onmogelijke opdracht*’, van Remi Vermeiren, voormalig KBC topman, voorzitter van de denktank De Warande én van de vzw Vives, die deel uitmaakt van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven. Die staatsschuld is nl niet iets dat meteen betaald moet worden mocht men dit land splitsen. Ze zal ook blijven bestaan als België niét gesplitst wordt en men kan er gif op nemen dat Vlaanderen van die Belgische staatsschuld momenteel bijna álles betaalt** én daarbovenop nog de transfers naar Wallonië. Volgens Vermeiren kan een onafhankelijk Vlaanderen de belastingen meteen met 5 miljard euro verlagen én nog 15 jaar solidair blijven met Wallonië. Dat laatste gewest krijgt dan daarbij dus nog 15 jaar de tijd om orde op zaken te stellen, want het is de Walen hun eigen schuld dat ze niet uit de miserie geraken. De Waalse regio werd nooit gedwongen maatregelen te nemen om haar economie er bovenop te helpen. Ze kregen/krijgen het geld zomaar cadeau en creëren er in het beste geval overheidsbanen mee die niets opbrengen. De werkzaamheidsgraad is er bij de laagste van de hele E.U.. Een splitsing van België zal ervoor zorgen dat ook Wallonië zuiniger zal moeten omgaan met het geld uit de eigen belastingen. Op dezelfde manier zal het ook gedaan zijn de Waalse tekorten en de Vlaamse overschotten te verdoezelen met Belgische statistieken. Van Brussel stelt Vermeiren voor er een onafhankelijke stadsstaat van de maken, maar wel met een zekere Vlaamse inspraak i.v.m. de persoonsgebonden materies (onderwijs bv), terwijl de stad toch ook Vlaanderens hoofdstad zou blijven. Brussel zal nu eenmaal binnen Vlaanderen blijven liggen en kan niet zonder het Vlaams gewest en het dynamisme dat ervan uit gaat.

     Vermeiren schreef zijn nieuwe boek in eigen naam. Het is in feite een aanvulling van het in 2005 verschenen ‘Manifest voor een zelfstandig Vlaanderen’ van de denktank De Warande, denktank die nu niet meer als zodanig bestaat, maar waarvan o.m. ook Frans Crols, Jan Jambon, Guido Naets, Matthias Storme, Bruno Valkeniers en Herman de Bode – om er maar enkele te noemen – deel uitmaakten. We zitten nu in een heel andere context dan negen jaar geleden, waarbij we er nooit meer in zullen slagen de problemen op te lossen via een zoveelste Belgisch compromis met knip en plakwerk.

     Vermeiren, nu 74 en met pensioen, geeft toe dat hij dit boek niet had kunnen schrijven als directievoorzitter bij KBC, nochtans een Vlaamse bank. De meeste Vlaamse ondernemers en topfiguren uit Vlaamse bedrijven durven gewoon niet uitkomen voor hun Vlaamsgezindheid, omdat ze dan riskeren persona non grata te worden (iets wat o.m. Herman de Bode is overkomen). Het heeft ook voor een stuk te maken met de historische onderdanigheid van de Vlamingen, een verknechting die de francofonie van dit land probeert in stand te houden, wat nog steeds lukt via de zgz Vlaamse B-partijen, in het bijzonder de SP.a, Groen en de PvdA, die alle drie aanhangsels geworden zijn van hun Waalse geestesgenoten.

     De vraag van één miljoen is nu, hoe die splitsing tot stand kan komen. Volgens Vermeiren moet dat gebeuren met onderhandelingen waarbij de Belgische schuldeisers moeten worden gerust gesteld. Als de goede wil daarvoor aanwezig is, hoeven dergelijke onderhandelingen niet langer te duren dan de tot nu toe historische 451 dagen die er nodig waren om de zoveelste federale oplapregering tot stand te brengen. Men moet gewoon bereid zijn er over te willen discuteren.

     Tenslotte zegt Vermeiren, dat er niet gewacht moet worden tot 2019, zoals zowat alle grote(re) partijen, de N-VA in begrepen, zeggen omdat ze eerst de economische problemen zouden willen aanpakken. Zowat alle economische problemen in dit land zijn ook communautair (iets wat ik hier ook al enkele jaren schrijf) omdat de problemen en de remedies om die op te lossen verschillend zijn voor de twee grote landshelften. Men wil hier als het ware patiënten met verschillende ziekten genezen met eenzelfde medicijn. Nogal wiedes dat zoiets nooit zal lukken.

    

   

  * Het boek ‘België, de onmogelijke opdracht’ van Remi Vermeiren, is verkrijgbaar via een storting van 20 euro + 2 euro verzendingskosten bij ’t Pallieterke op rekening BE82 4096 5194 9168 of via Uitgeverij Pelckmans ISBN 978-90-289-7730-3. Ontzettend actueel en daarom warm aanbevolen.

  ** Brussel betaalt een beetje, Wallonië zo goed als niets.

  19-03-2014, 21:22 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (37 Stemmen)
  18-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De week van de Krim

   

     Hoe men het ook draait of keert, dit wordt de week van de Krim. Dat een meerderheid van de bewoners daar zou kiezen voor onafhankelijkheid en/of aansluiting bij Rusland, was al op voorhand geweten. 60% van de bevolking is er Russisch of toch van Russische origine. Ondanks een boycot door de Tataren, de oorspronkelijke bevolking, die er zo’n 15% uitmaakt, kwam toch bijna 83% stemmen en gaf bijna 97% van de stemmers zijn voorkeur voor een afscheiding van Oekraïne, al werd dat zo niet geformuleerd (wat inderdaad niet correct was). Dat is eens iets anders dan die stemming over de Lange Wapperbrug, die Groen en Open VLD in Antwerpen nog eens willen overdoen. Het betekent nl dat ook de meeste Oekraïners van de Krim liever onder de Russische paraplu willen leven dan in hun armlastige ‘Grensland’.

     Er is natuurlijk ook nog de vraag, hoe het verder zal verlopen in de rest van het tweede grootste land van Europa en of Poetin & Co ook daar niet zullen blijven stoken om straks ook de Russisch gezinde Oekraïners in het oosten weer onder Russisch bewind te krijgen. Hopelijk gebeurt dat niet, want niemand weet hoe dat daar dan zou eindigen. De zgz tegenmaatregelen die het Westen nu neemt, zijn nep, gericht tegen tweederangs politici en zakenmensen, waar Poetin en zijn partij zeker niet wakker van zullen liggen.

     Laten we tenslotte ook niet vergeten dat men in de E.U. zeker de referenda niet genegen is, alhoewel dat een van de meest democratische uitingen van een volk is. Denk maar aan de aversie van Europa t.o.v. het recente Zwitserse referendum over de immigratie, over de eis tot een referendum voor onafhankelijkheid vanwege de Catalanen, dat door Spanje zelfs geweigerd wordt en over de tegenstand die de Schotten krijgen, alhoewel die dan tenminste straks toch tot een referendum mogen overgaan. Bij dat alles zouden ook wij, Vlamingen, kunnen gaan dromen, want net zoals de Russen in de Krim vormen wij in dit land de meerderheid, wat bij Catalanen en Schotten zelfs niet het geval is.

     Kortom, laten we de zaken niet vooruit lopen en zien hoe het verder afloopt op de Krim, hopen dat het daar niet tot bloedvergieten zal leiden en dat wij daar straks de rekening niet zullen moeten betalen, zoals Verhofstadt en Co dat al halvelings beloofd hebben. Territoriale integriteit en soevereiniteit zijn mooie begrippen. Laten we ze koesteren en hopen dat ze niet besmeurd raken door politiek gekonkel.

   

  18-03-2014, 00:13 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (37 Stemmen)
  17-03-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Peeters II

   

   

     De Vlaamse regering van Peeters II krijgt de laatste tijd nogal wat kritiek te slikken van zowel de oppositie als van niet politieke organisaties. Men vindt dat er de laatste legislatuur niet veel gebeurd is op regionaal gebied en helemaal ongelijk kan men de criticasters niet geven. Maar er zijn redenen voor de inertie van de huidige Vlaamse regering.

     Peeters I leefde op een wolk als het gevolg van de vijfde staatshervorming, de zgz ‘Lambermont akkoorden’. Die hadden gezorgd voor een zoveelste extra financiering van het (slecht werkende) Franstalig onderwijs in dit land en als gevolg van de klassieke wafelijzerpolitiek kreeg ook Vlaanderen toen een extra hoop geld dat het kon uitdelen. Met Peeters II was het al heel wat minder. Er moest op alle vlakken bespaard worden: de jobkorting werd afgeschaft, het beloofde extra kindergeld kwam er niet en het enige waar men in de Vlaamse regering nog oog voor had, was ervoor te zorgen dat de begroting niet in de rode cijfers geraakte. In deze rubriek heb ik al meermaals gesteld dat het voor een bedrijf dat goed werkt en wil vooruitgaan, het geen schande is wat schulden te maken. Het gevaar bestond (en bestaat nog steeds) dat de andere regio’s helemaal geen begroting in evenwicht zullen kunnen aanbieden en straks voor het vullen van de gaten van de federale en regionale putten naar Vlaanderen zullen wijzen als blijkt dat daar nog wel geld voorhanden is.

     Het zal er trouwens niet beter op worden als de zesde staatshervorming zal moeten worden uitgevoerd. Die hervorming is in feite een camouflage voor een gigantische besparingsactie, omdat de regio’s er wel een heel pak bevoegdheden bij krijgen, maar niet het volledige bedrag van de financiering ervoor. Daarbij zullen bovendien een paar duizend ambtenaren moeten worden overgeheveld van het federale naar het regionale niveau en zo iets kan jarenlang aanslepen. Denk maar aan de overheveling van de Nationale Plantentuin van Meise, die twaalf jaar heeft geduurd en daarbij niet eens een record is (er loopt een herziening van de vertegenwoordiging van België binnen de Europese ministerraad, die al dateert van 1994!).

     Kortom, de nieuwe Vlaamse regering, wat ook haar samenstelling na 25 mei zal zijn, staat weinig goeds te wachten. De komende legislatuur wordt geen wandeling door het park. Met dank aan de traditionele, Vlaamse partijen die er mede voor gezorgd hebben dat de putten op federaal vlak niet tijdig gevuld werden en er voorrang werd gegeven aan de besognes van de PS.

   

  17-03-2014, 08:04 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (34 Stemmen)
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!