NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • De Zweedse problemen
 • Het Vlaamse vakantieakkoord
 • Blessuretijd begroting
 • Na voetbal komt ... voetbal
 • The big Donald show
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  18-04-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Einde van de crisis?
  Als men de berichten in onze media zou geloven (maar wie doet dat?), dan zou de crisis voorbij zijn. Ik ben zo vrij daar ernstig aan te twijfelen, zeker voor wat ons land betreft.
  Geert Noels, vroegere analist bij Petercamp en sinds kort hoofdeconoom van zijn eigen Econopolis, heeft dat zopas nog eens duidelijk bevestigd. De man, die eerder een belgicist is (zou goede betrekkingen hebben met ons Hof), houdt zich liever niet met politiek bezig, maar in een land zoals België is dat aartsmoeilijk. Ook hij moet dan ook toegeven, dat er de laatste jaren hier veel is verloren gegaan door de inertie van het politiek bestel. Het is natuurlijk niet zo, dat Leterme en Van Rompuy de schuld krijgen van de economische crisis. Als er daar iemand al iets aan had kunnen doen, dan was dat Verhofstadt en zijn regeringen, maar die hebben de kans laten liggen. In een paar jaar tijd is een moeizame sanering van vijfentwintig jaar verloren gegaan. Zoiets ophalen in enkele jaren is gewoon niet mogelijk. En er is meer.
  In tegenstelling tot tal van landen, waar wél iets gedaan is, heeft België geen pensioenreserves, een kunstmatige tewerkstelling vanuit de overheid (dubbel zoveel ambtenaren als bv Nederland dat 50% meer mensen telt), de slechtste activiteitsgraad (waarbij nog maar eens gebleken is dat het generatiepact een bijna lege doos is*), en een schuldgraad die boven de 100% van het bbp ligt (en nog steeds stijgt).
  Ondanks al die nare toestanden, hoort men niemand van het politieke bestel praten over besparingen, zoals dat in onze buurlanden wél het geval is. Men hoort ook niets over hoe men het begrotingstekort zal doen dalen. Het lijkt wel alsof men hier inderdaad gelooft in het Mathot-syndroom: het gat is er plots gekomen en zal ook plots wel weggaan. Kortom, men wacht op e.o.a. crash en als die er komt, zal het grote paniek zijn. Dat is dan het Dehaene-syndroom: men pakt de problemen aan als ze er zijn. Dat regeren vooruitzien is, blijkt niet meer de mode te zijn.

  * Hoe weinig het generatiepact voorstelt, bleek nog eens uit de oplossing van het arbeidsconflict bij chocolatier Godiva. Daar worden de werknemers vanaf 52 jaar op brugpensioen gestuurd, dit ondanks het feit dat men beloofd had dat niet meer te zullen doen en ondanks het feit dat brugpensioenen zowel voor overheid als werkgevers duurder zijn geworden.

  18-04-2010, 10:23 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (11 Stemmen)
  17-04-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Waalse wooncode
  Dat de francofonen steeds maar kappen op de zgz "onverdraagzaamheid" van de Vlamingen uit de Rand, tot daar toe. Ze hebben ongelijk, maar weten niet beter. Door hun eigen pers worden zij geïndoctrineerd dat ze een soort superieur ras zijn, waarnaar de "ménapiens" zich maar moeten schikken. Als men de commentaren leest van de Vlaamse mensen die er in die Rand mee te maken krijgt, is het allemaal al erg genoeg: een schooldirecteur die moet gedogen dat men op de speelplaats Frans spreekt, een makelaar die wordt aangemaand verkoopaktes in de taal van Marianne op te maken, een pastoor die gevraagd wordt bepaalde diensten in het Frans te doen. en ga zo maar verder.
  Waar ik me echter nóg meer aan erger, is de uitleg van sommige zgz "breeddenkende" Vlamingen (zo breed, dat ze er alle hoogte bij verliezen), die er bijna hetzelfde over denken en zeggen. Zo stond er deze week weer zo'n artikel in Visie, het blad van ACV/W en CM, waarin een zekere Peter Heirman B-H/V een spookdossier noemt en het allemaal maar onzin vindt. De man vindt de Vlamingen in Rand maar enge mensen. Hij schrijft het niet letterlijk, maar het komt wel zo over, alsof de francofonen in dit land veel humaner zijn. Vergeet het maar.
  Vorige week verscheen er een kort berichtje van Bart De Wever in De Standaard, waaruit bleek, dat ook Wallonië, het zo verheven en humanere Wallonië, ook een wooncode heeft die de eigen mensen eerst kiest als het er op aankomt sociale woningen te huren. De regeling hiervoor verscheen zelfs in het Staatsblad van 26 januari van dit jaar. Daaruit blijkt dat de Societé Walonne du Logement een voorrangscriterium toepast voor de toekenning van sociale woningen op basis van een puntensysteem. Een gezin waarvan minstens één lid al drie jaar in de gemeente woont, krijgt bv vijf punten. Dat blijkt het belangrijkste criterium te zijn. Wie bv gehandicapte kinderen of ouders moet verzorgen krijgt maar vier punten enzovoort. Het gaat hier dus wel degelijk om eigen volk eerst, juist zoals in de Vlaamse Rand. Ook in bv Waals Brabant krijgen eigen jongeren nog amper de kans een eigen stuk grond of woning te kopen, ook daar wordt de markt verpest door kapitaalkrachtige, meestal Franstalige Brusselaars en vreemdelingen die voor de EU of de NATO werken. Wallonië heeft dus ook een wooncode, alleen wordt het allemaal zo ingekleed, dat men het op het eerste zicht niet ziet.
  ---
  In de marge van bovenstaande nog dit. Het komt tegenwoordig veel voor, dat Vlamingen gronden en huizen kopen net over de taalgrens, omdat die daar een stuk goedkoper zijn. Wie dat doet, houdt er echter best rekening mee er later successierechten te moeten betalen die drie tot vier keer hoger liggen dan in Vlaanderen. Op die manier recupereert Wallonië heel wat van hun uitgespaarde centen...

  17-04-2010, 10:31 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (11 Stemmen)
  16-04-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Belgisch voetbaldebâcle
  Met het Belgische voetbal gaat het van kwaad naar erger. Nadat we er al niet in geslaagd zijn mee te kunnen doen in de eindrondes van Wereld- en Europese kampioenschappen, tenzij we ze zelf (mee) inrichten, zakt het peil van ons nationaal voetbalteam steeds verder weg. Dat heeft in de eerste plaats te maken met de overvloed aan vreemde spelers die in onze competitie wordt ingezet, waardoor de eigen jeugd geen kans krijgt. Daarenboven echter is het ook als gevolg van een archislecht beheer van de voetbalbond zelf, die gerund wordt door een zootje onbekwame mensen. Privémaatschappijen die op een dergelijke manier uitgebaat zouden worden, waren al lang failliet gegaan. De reden waarom België persé het wereldkampioenschap van 2018 mee wil inrichten is gewoon, omdat ze zelf beseffen dat het de enige uitweg blijft om het nationale team te kunnen laten meedoen. En dan zijn er nog de play-offs, een systeem dat werd overgenomen van het basket, waar men met kleine teams in kleine zalen speelt. Nadat het in enkele landen, zoals bv in Nederland, werd uitgeprobeerd en daar een flop werd, waardoor men ermee gestopt is, gaat men er hier pas mee beginnen. Een duidelijker voorbeeld van het jaren achterlopen van de Belgische voetbalbond kan er moeilijk zijn. Die play-offs zijn nog maar pas begonnen en iedereen, die iets van voetbal kent, weet dat het een grote flop gaat worden. Voetbal is een eenvoudig spel en hoeft niet ingewikkeld te worden gemaakt. De supporters haken dan ook in massa af.
  Kers op de taart in de Belgische voetbalmalaise is tenslotte het ontslag van Dick Advocaat als trainer. In het half jaar dat hij trainer was, had hij waarschijnlijk al genoeg gezien en meegemaakt met de nationale bobo's. Zijn ontslag kost hem zelfs één miljoen euro, maar dat schijnt in het niet te verzinken tegen de twaalf miljoen die hij zou krijgen van de Russische nationale bond. Het wordt nu zorgen voor een nieuw slachtoffer die ervoor moet zorgen dat de weinig Belgische spelers die in de eigen competitie een kans krijgen, samen te laten spelen en een ploeg vormen. Dat kan nog even duren, want een goed samenspelende voetbal krijgt men niet zomaar op één twee drie.
  Het is met dat Belgische voetbal zoals met de Belgische politiek. Onbestuurbaar en onuitvoerbaar.

  16-04-2010, 00:00 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (13 Stemmen)
  15-04-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze gevangenisbevolking
  Enkele jaren geleden, tijdens het verlichte bewind van Verhofstadt, werden er met verscheidene landen afspraken gemaakt, waardoor het mogelijk werd dat buitenlandse criminelen die hier in de gevangenis zaten, hun straf ook konden uitdoen in hun eigen land. Meer dan de helft van onze gevangenisbevolking blijkt nl een vreemde nationaliteit te hebben. Als we de gedetineerden met een dubbele nationaliteit (waarbij de Belgische) en deze van vreemde origine bijtellen, komen we zelfs rond de 70%.
  Kers op de taart in dit verhaal was het akkoord met Marokko, toen Verhofstadt himself, samen met tante Laurette, de patroonheilige van de Belgische criminelen (volgens het VB), naar het Maghrebland trok om daar met veel fanfare een soortgelijk verdrag af te sluiten. Dit bedrag was (en is nog steeds) belangrijk, omdat er in onze gevangenis minstens een duizendtal veroordeelde Marokkanen zit.
  Tot op de dag van vandaag zijn er in totaal slechts 26 veroordeelde criminelen naar hun thuisland terug gestuurd. De voornaamste reden hiervoor is, dat de veroordeelden daar zelf mee moeten instemmen. Criminelen hebben in dit land aardig wat rechten, zoals men weet. Bij die 26 was er trouwens geen enkele Marokkaan. Dit laatste komt, omdat het met veel tamtam aangekondigde akkoord in Marokko daar nog steeds niet geratificeerd is.
  Maar er is hoop. Wouter Beke, CD&V-senator (ooit ondervoorzitter en zelfs tijdelijk voorzitter van de partij), is nl bevallen van een geniaal plan. Hij wil de bijna helft van het bedrag dat een gedetineerde de Belgische staat kost (126 euro) aan het thuisland geven als die de gevangene overneemt. Bovendien - en nu komt het - wil hij de veroordeelde zelf 13 euro per dag zakgeld geven. dat geld komt op een geblokkeerde rekening en wordt aan de veroordeelde gegeven als hij in eigen land vrij komt. Ons land zou daarbij 50 euro per gedetineerde per dag uitsparen.
  Zoals LDD al heeft laten horen, is bovenstaand idee van dat zakgeld pure nonsens. Het zou nl criminele uitnodigen om bv in ons land een overval te plegen. Na drie jaar komt hij dan vrij en beschikt hij over iets meer dan 14.000 euro, in vele arme landen een fortuin.
  Hoe komt men er in Gods naam toch bij om criminelen te gaan belonen, op welke manier ook? Geef dan het thuisland bv de helft (63 euro per dag), maar toch geen spaarpotje voor de veroordeelde zelf. Zorg er in tegendeel voor dat de man/vrouw nooit meer in dit land toegelaten wordt.
  Het wordt hoog tijd dat men ophoudt criminelen te pamperen, in de hoop dat het die mensen tot inkeer zou brengen. Dat geldt ook voor wat nu in Brussel gebeurt. Meteen staan er een deel gezagsdragers (Turtelboom op kop), die vinden dat we die mensen meer kansen moeten geven. Krijgen ze die hier al niet genoeg?

  15-04-2010, 10:35 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (15 Stemmen)
  14-04-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Chicago aan de Zenne
  Tijdens zijn recente rondreis door Azië bracht kersvers minister van Buitenlandse Dinges Vanackere o.m. een bezoek aan Toyota, het door allerlei mankementen veel geplaagde autoconcern. Dat Toyota heeft zijn Europees hoofdkwartier in Brussel en bevestigde Vanackere dat daar, ondanks de wereldwijde problemen die het merk heeft, nog zo'n 200 arbeidsplaatsen zullen bijkomen. Goed nieuws dus, al was het niet Vanackere die daarvoor gezorgd heeft (zo leek het in onze media). De beslissing voor de nieuwe jobs was al langer genomen; ze werd alleen nog eens officieel bevestigd, kwestie van het bezoek van de buitenlandminister wat op te fleuren.
  Tijdens dat bezoek werd trouwens door de Japanners gezegd, dat ze zeer tevreden zijn over België en de Belgen, maar dat ze zich grote zorgen baren over de straatcriminaliteit in Brussel. Zo hoor je het ook eens van iemand anders i.pl.v. het hautaine "faits divers" van Brussels burgemeester Thielemans.
  We hebben trouwens Thielemans dezer dagen nog niet gehoord, nu er Brussel binnen de 24 uur liefst drie mensen werden doodgeschoten, ettelijke andere gewond en er een nieuwe straatrevolutie aan de gang was tegen de politie. Die had niets anders gedaan dan haar plicht, toen bleek dat ze op het spoor gekomen was van de zgn kalasjnikovbende. Toen een van de agenten zich bedreigd voelde, schoot hij een van de verdachten neer. Diens kompaan sprong over de borstwering naast de autosnelweg maar - het was 's nachts - had niet door dat hij op een viaduct stond. Gelukkig brak het asfalt, 20 meter lager, de schok! Nu blijken die kalasjnikovboys erg populair te zijn in hun thuisbasis St. Gillis, zo populair, dat er een spontane aanval van "jongeren" op het politiecommissariaat uitbrak, net zoals dat enkele weken vroeger ook al was voorgevallen in Anderlecht.
  Dezelfde dag werden nog twee juwelierszaken overvallen, waarbij bij de eerste een Georgische juwelier werd doodgeschoten en in het tweede de overvallen juwelier met een even exotische naam een van de overvallers doodschoot en een tweede verwondde. Echte Far West stijl in de stad die de hoofdstad wil zijn van Europa en nog veel meer. De reactie van minister-president Picqué was de klassieke: hij vraagt meer geld. Beter zou zijn dat ze eventueel meer geld zouden uitgeven aan het maken van één politiezone voor het hele Broekzele, zoals dat door ieder normaaldenkend mens wordt aangenomen. Als Antwerpen en Gent dat kunnen en Brussel zelf maar één brandweerkorps heeft voor zijn hele grondgebied, waarom zou dan dat niet kunnen voor de politie?
  Tenslotte even vermelden, dat de doodgeschoten juwelier dus een Georgiër was, de daders Esten en al de rest van daders en slachtoffers allemaal van vreemde nationaliteit of afkomst. Wie zei daar ook weer dat multicultuur een verrijking was?

  14-04-2010, 14:18 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (15 Stemmen)
  13-04-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geheimspeler Dehaene: over and out?

  Joëlle Milquet blijft haar reputatie van Madame Non alle eer aan doen. Ze zegt nu ook "non" tegen de in 't zwart werkende CD&V loodgieter. De splitsing van Brussel-Halle/Vilvoorde via een onderhandelde oplossing mogen we vergeten en dat is goed nieuws voor al wie Vlaanderen lief heeft. Want het zou een grote schande zijn mocht een wet, die feitelijk al veertig jaar bestaat en in 2003 door het Grondwettelijk Hof nog bekrachtigd werd, er tenslotte onderuit zou worden gehaald door allerlei politieke kuiperijen.
  Alleen al het feit dat Dehaene al dat gekonkelfoes achter de schermen moet doen, is op zich zelf een zeer laakbare zaak in een tijd waarin men het steeds maar heeft over respect en transparantie. Dehaene is een politicus van de vorige eeuw die methodes toepast die nu niet meer gangbaar zijn. Dat een Leterme zich tot dat niveau moest verlagen om toch maar zijn zo gegeerde job van eerste minister vast te krijgen, is al even schabouwelijk. Wie gelooft die man nog?
  Als de Dehaene eind dezer week geen resultaat kan voorleggen - en zo ziet het er naar uit - dan blijft het wachten op het vervallen van het op één na laatste belangenconflict op einde mei en kan B-H/V volkomen volgens de wet gesplitst worden in de plenaire zitting van de Kamer. In november 2008 was dat al gebeurd in de kamercommissie. In theorie kan er ook nog een allerlaatste belangenconflict ingeroepen worden door het Brusselse parlement, maar dan krijgt men in dat parlement eenzelfde opstelling van Vlamingen tegen Franstaligen, iets wat deze laatsten altijd bestreden hebben in het dossier B-H/V zelf. In dat geval komt er weer een uitstel van drie maanden en dan zou het land geconfronteerd kunnen worden met een crisis in volle Europese voorzittersperiode.
  Een splitsing doorgevoerd na een stemming Vlamingen tegen francofonen zou het hele probleem terug op de agenda van Letermes regering brengen, waarbij dan de kans groot is dat de woordbreker uit de Westhoek nog maar eens zijn ontslag zal mogen gaan aanbieden. Iets waarvoor hij als de dood is. Dat is dan ook de reden, waarom hij zo verontwaardigd reageerde (vanuit Washington!) op het doorbreken van de omertà (maffiaterm voor zwijgplicht) van Madame Millefoisnon.
  Kortom, het wordt uitkijken naar het einde van deze paasvakantie.
  ---
  In de marge van bovenstaande nog deze uitspraak van Leterme n.a.v. de vliegtuigcrash in Smolensk: "We hebben het zelf meegemaakt in Buizingen, dit overkomt Polen nu". Wat een vergelijking! Misschien heeft de man last van de jetlag door al dat over en weer vliegen naar, achtereenvolgens, Zuid-Korea, China, Japan en de States.

  13-04-2010, 10:41 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (16 Stemmen)
  12-04-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Fedasil corruptie
  Na het ontslag van Isabella Künziger (let op de Umlaut: echt Belgisch!), directeur generaal van Fedasil, is ook de adjunct-directeur van de instelling opgestapt, een zekere Sophie Van Balberghe, ondanks de naam francofoon en PS-er, zoals trouwens heel de top van het agentschap dat de immigranten in dit land moet ontvangen en herbergen. Dat Fedasil blijkt al even corrupt als de PS zelf, waarvan ze het spiegelbeeld is.
  Fedasil heeft een totaal gebrek aan personeelsplanning. Het personeelsverloop is abnormaal hoog en vacante plaatsen raken dikwijls niet ingevuld omdat er aan de inspectie van Financiën, die dat moet goedkeuren, geen personeelsplan wordt voorgelegd. Werknemers die kritiek uiten, worden op staande voet ontslagen. Daarover lopen momenteel al vier rechtszaken. Bij de aanstelling van vijf van de acht leidinggevenden ontbrak ook het akkoord van de bevoegde ministers. Bij twee ervan werd Selor, het selectiebureau van de overheid, zelfs niet eens ingeschakeld, alhoewel dat wettelijk verplicht is. Er is minstens één zaak bekend van een PS-minister die een eigen medewerkster naar het directie-comité gepromoveerd had.
  Enfin, leuke corrupte boel, zoals we dat van de PS gewend zijn en waartegen niemand schijnt te protesteren. Want de PS maakt in de regering Leterme II de wacht uit en doet in dit land wat ze wil. Het enige doel van de PS is dit land vol te stoppen met al dan niet legale buitenlanders, in de hoop hiermede op termijn een nieuw proletarisch cliënteel te krijgen dat rood zal stemmen en op die manier de politiek in België te kunnen blijven beheersen.
  Dat de PS zo'n tactiek voert, moet zij weten. Dat zgz Vlaamse partijen zoals CD&V en Open VLD dit allemaal zonder tegenpruttelen laten gebeuren, is zonder meer een schande.

  12-04-2010, 10:17 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (18 Stemmen)
  Archief per week
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!