NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Di Pippo's 'reconquista'
 • De klimaatspijbelaars
 • Donald en de sultan
 • Divided Kingdom
 • Intermezzo italiano
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  19-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Sinksenfoor

   

     Kennissen van ons gaan elk jaar naar de Antwerpse Sinksenfoor. Op een gegeven ogenblik waren er echter problemen met de zoon der huizes die er op school niet veel van bakte. Vader stelde toen als voorwaarde, dat zoonlief dat schooljaar geen herexamen mocht hebben, want dat ze anders niet naar de foor zouden gaan. Eens het laatste examen voorbij, kwam de zoon thuis met het nieuws dat hij geen enkel herexamen had. Dat weekeinde trok de hele familie, zoals gebruikelijk dus weer naar de foor. De ontnuchtering kwam er na het weekeinde, toen de uitslagen met de post arriveerden. De knaap was zowat in alle vakken gezakt en moest dus uiteraard geen herexamen meer doen!

     Bovenstaand verhaaltje is bij ons in de familie en vriendenkring blijven hangen, om maar te zeggen, dat die Antwerpse Sinksenfoor een begrip is, niet alleen in de koekenstad, maar ook in de verre regio er rond. Het was dan ook du jamais vu dat een rechter zo’n feestelijk gebeuren na meer dan een halve eeuw plots verbood omdat een half dozijn (nieuwe?) omwonenden er een klacht tegen hadden neergelegd. Doet zo’n beetje denken aan mensen die bij een vliegveld gaan wonen en daarna klagen over het lawaai van de vliegtuigen. Het verschil is wel dat de Sinksenfoor slechts vijf weken duurt en men bij een vliegveld het hele jaar door geluidshinder zal hebben.

     Ik moet het hele verhaal hier niet verder uit de doeken doen; het staat in alle kranten en wordt in geuren en kleuren verteld op radio en Tv. De voornaamste reden hiervoor is niet het verhaal op zich, maar gewoon het kat-en-muis-spel dat er in de Antwerpse politiek gespeeld wordt sinds Janssens en zijn SP.a er de gemeenteraadsverkiezingen glansloos verloren. Ik wil me daar verder niet over uitspreken, maar het is duidelijk dat dezelfde linkse oppositie evenzeer te keer zou gegaan zijn, mocht die Sinksenfoor niét zijn doorgegaan. Het wordt helemaal belachelijk als Wouter de boskabouter voor zo’n fait divers De Wever al gaat vergelijken met Poetin. Wie in een (al dan niet politiek) debat begint te schelden, geeft toe geen ander argumenten meer te hebben. Hetzelfde Woutertje trouwens dat, nota bene, in zijn eigen Borgerhoutse district een coalitie is aangegaan met de erfgenamen van Stalin, heel wat erger dan Poetin. Even belachelijk zijn trouwens de telkens terugkomende oprispingen van de rode fractieleidster op het Schoon Verdiep, Kerbache, voor het minste besluit dat er daar door de nieuwe meerderheid genomen wordt. Buiten de functie als kabinetschef van Di Rupo en die van rode fractieleidster, gaat Kerbache trouwens op het (Pieter!) De Koninckplein, waar ze woont, een café openen. Hopelijk doet ze dat zo snel mogelijk, zodat we haar toekomstige commentaar terecht als ‘cafépraat’ zullen kunnen klasseren.

   

    

   

  19-05-2013, 08:53 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (37 Stemmen)
  18-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vande Lala's prijsbevriezing

   

     Na een inactiviteit van bijna een jaar zullen de kernreactoren Tihange II en Doel III terug worden opgestart. Er werden gedurende negen maanden controles uitgevoerd, zowel door nationale als internationale instanties en daarbij blijkt er geen verdere kans op enig kerngevaar te bestaan. Ook bij gelijkaardige reactoren in het buitenland werd nergens iets abnormaals gevonden. Toch geeft Greenpeace er klaarblijkelijk meer verstand van dan al die specialisten samen en is ze het met het heropstarten niet eens. Ze gaat zelfs de Belgische regering voor de rechter dagen voor schuldig verzuim, omdat er geen afdoende voorzorgsmaatregelen zouden getroffen zijn in geval van een kernramp. Zeg maar: een aardbeving gevolgd door een tsunami of iets dergelijks. Mocht ooit de hemel instorten, dan zijn we er allemaal geweest, de greenpissers inbegrepen.

     Met de heropstart van de twee kernreactoren krijgt het eigen energienet een extra toevoer van liefst 10% en moeten we voortaan ook heel wat minder stroom invoeren. Daaruit zou logisch moeten volgen dat de stroomkosten voor de verbruiker zouden moeten dalen. Dat is echter niet het geval. Als reden daarvoor wordt aangegeven, dat er tegelijkertijd enkele ‘verouderde’ gascentrales zullen worden stilgelegd. Dat is een vrome leugen. Die centrales worden niet stilgelegd omdat ze verouderd zijn, maar eenvoudig omdat ze niet rendabel zijn. En er is meer.

     Door het zo bejubelde bevriezen van de energieprijzen gedurende het grootste deel van 2012 door ‘specialist’ Vande Lala, zouden die prijzen zeker niet mogen gestegen zijn. Dat dit toch gebeurd is, danken we aan de toename van de ‘groene stroom’. De verdelers Eandis en Infrax hebben nl vorig jaar voor zo’n 700 miljoen euro subsidies moeten uitkeren aan eigenaars van groene stroominstallaties en geraken de groene stroomcertificaten aan de straatstenen niet kwijt (in dit geval aan de energieleveranciers). Als gevolg daarvan moeten de netbeheerders momenteel leningen aangaan om voldoende geld in kas te hebben, wat nog eens extra geld kost. (Doet zo’n beetje denken aan dat mopje van die Eskimo’s die men centrale verwarming had aangesmeerd, waarna ze zich dood moesten werken om een ijskast te kunnen kopen.) Vraag is nu, wie dat gaat betalen: de Vlaamse overheid (lees: de belastingbetaler) of de elektriciteitsverbruiker? Waarschijnlijk allebei…

     Heel dat groene stroomgebeuren mag dan wel goed bedoeld zijn, het laat hoe langer hoe meer de wrange nasmaak na van een maffioos complot van leerling tovenaars, die de geest niet meer terug in de fles krijgen. Dat Vande Lala nu zegt dat de federale regering in de zaak van het heropstarten van de kernreactoren ter zake geen bevoegdheid heeft, maar helemaal afhankelijk is van de Fanc, het federale agentschap voor nucleaire controle, is een goedkope uitleg om zijn verantwoordelijkheid te ontlopen. Ondertussen loopt bij ons de energiefactuur op en blijft het verschil met onze buurlanden stijgen, hetgeen dodelijk is voor de concurrentiekracht van onze bedrijven. Van het bevriezen van de energieprijzen komt al evenmin iets in huis als destijds van zijn zilverfonds dat de vergrijzingskosten ging opvangen.

   

  18-05-2013, 09:21 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (37 Stemmen)
  17-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Copy-pasten, Doordraaien & Verprutsen

    

     Het is een publiek geheim dat men tegenwoordig, als gevolg van de onuitputtelijke stroom van informatie waarover men via het Internet beschikt, steeds meer kopieert. Tot zelfs in de universiteiten wordt er misbruik van gemaakt, ondanks het feit dat men er niet goed vanaf komt als men betrapt wordt, zoals enkelen al mogen ervaren hebben...

     Het is dan ook echt geen verrassing dat de radde jongens en meisjes uit onze politiek zich aan dergelijk copy-paste gedrag bezondigen. Dat is nog maar eens gebleken n.a.v. de eerste ‘oogst’ van de pas opgerichte CD&V denkdank Innesto, waarbij o.m. werd voorgesteld de grote vakantie met drie weken in te korten. Blijkt dat die zgz ‘high potentials’, die Beke daarvoor verzameld had, ook serieus met truken van luie Charel hebben gewerkt. Enkele passages ervan werden letterlijk overgenomen uit de splinternieuwe beginselverklaring van de SP.a.* Daar hield het trouwens niet bij op, er werd ook gekopieerd van websites over het middelbaar onderwijs en zelfs uit een thesis van een universiteitsstudente van de KU Leuven uit 2004.

     Alsof bovenstaande nog niet erg genoeg is voor het imago van onbetrouwbaarheid van CD&V, werd ‘Markske’ Beke dan ook nog eens teruggefloten door de N-VA over een eigen verklaring, waarbij hij had beweerd dat Antwerpen per inwoner 1.250 euro krijgt voor zijn stedelijke functie t.o.v. slechts 550 euro voor Brussel (bedrag dat, mede dank zij de CD&V steun voor de laatste staatshervorming, zal worden opgetrokken naar 750 euro). Buiten de middelen uit het gemeente- en stedenfonds krijgt Brussel nl ook geld van de hogere overheid en dat werd door Beke ‘vergeten’. Er vloeit trouwens alleen geld van Vlaanderen naar Brussel en niet omgekeerd. Volgens Ben Weyts, die de zaak aankaartte, verschuilt CD&V zich in deze zaak achter de PS rekenkunde. ‘Mocht Brussel, in navolging van Antwerpen, geen negentien, maar slechts één burgemeester, één schepencollege en één OCMW hebben en maar één politiezone i.pl.v. de huidige zes nu, dan zouden de Brusselaars daar niet alleen rijker van worden, maar ook beter bestuurd’, aldus Weyts. Touché, zou ik zeggen.

   

   

  * De SP.a heeft trouwens ook weinig redenen om in deze zaak hoog van de toren te blazen. De fameuze ‘nieuwe’ rode beginselverklaring putte nl rijkelijk uit eerdere socialistische visieteksten uit 2010, uit – godbetert – Wikipedia en zelfs uit de formateursnota van Yves Leterme. Tobback Jr was wel zo eerlijk e.e.a. daarover toe te geven met de uitleg dat ‘een partij na 5 jaar in de Belgische politiek niet alles opnieuw kan uitvinden’. Klopt, maar noem het dan niet ‘nieuw’ zoals e.o.a. wasproduct en hou je aan de tegenwoordig zo geroemde ‘transparantie’…

   

   

  17-05-2013, 09:22 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (36 Stemmen)
  16-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Koffer komt zo...

   

   

     Toen ik, op mijn 65ste, met pensioen ging bij Daf-Trucks, had ik er een carrière opzitten van 49 jaar, waarvan 33 bij de truckfabrikant. Ik werd daarover geïnterviewd voor het personeelsblad en kreeg er de vraag, wat ik vond dat er in die lange tijd het meest veranderd was. Waarop ik antwoordde dat, volgens mij, de grootste verandering t.o.v. vroeger was, dat alles tegenwoordig maar blijft veranderen. Vroeger kon men zich een zekere kennis eigen maken en kon men daarmee verder, soms zelfs een hele carrière. Zoiets kan de dag van vandaag niet meer. Om even bij DAF te blijven, dat bedrijf werd eind jaren negentig overgenomen door het Amerikaanse Paccar en het waren vooral die Amerikanen die de hele tijd door probeerden uit te vissen wat kon verbeterd worden. Vroeger gebeurde zoiets bij ons ook, maar meestal als de zaken wat slechter gingen. Zij deden dat echter ook als het goed ging. Goed, beter, best, verbeterd. Dat laatste klopte wel niet altijd, soms brachten vooropgestelde veranderingen ook niét het beoogde resultaat. Dat maakte ik nog mee toen ik al een jaar met pensioen was en men me vanuit DAF belde om te vragen of ik niet bereid was een tijdje als parttimer terug te komen werken! Reden was dat een zoveelste nieuw computerprogramma verkeerd was uitgevallen (veel te zwaar voor het te leveren werk) en men méér, niet minder volk nodig had om hetzelfde werk te doen. Voor de record: ik heb er vriendelijk voor bedankt!

     Aan die zaken heb ik moeten terugdenken bij de heisa die er dezer dagen (geweest?) is op Zaventem, waar een wereldspeler als Swissport, die op meer dan 100 luchthavens werkt, zich ook verslikt heeft in het maken van zijn eenheidsworst. Wat elders werkt, werkt schijnbaar niet bij ons. De ‘bagagisten’ (nog zo’n echt Belgisch woord, uit de serie 'mazout, pistolet en bourrage'), waarvan er waarschijnlijk nog een deel bij Sabena heeft gewerkt en/of daarna bij Flightcare – het bedrijf dat vorig jaar door Swissport werd overgenomen – zijn de veranderingen en de daarbij horende flexibiliteit dan ook beu. Of dit een voldoende reden is om de hele luchthaven van de ‘hoofdstad’ van Europa op zijn kop te zetten en duizenden passagiers wanhopig te maken, is natuurlijk een andere vraag, waarover we de volgende dagen nog heel wat commentaar zullen te horen en te lezen krijgen. In Trends van 2 mei vertelde de CEO van Brussels Airport Company, een zekere Arnaud Feist, nog dat zijn luchthaven een goudmijn was. Laat ons voor hem en zijn zaak hopen dat het ook na deze staking zo nog zal zijn…

   

  16-05-2013, 08:57 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (33 Stemmen)
  15-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De conservatieve progressieven

   

     14 maanden werken om er 12 betaald te krijgen. Geen vakantiegeld. Weinig ziekteverzuim, want dat wordt pas vergoed vanaf de 31ste dag. Een forse besparing voor de sociale zekerheid. Geen zwangerschapsverlof, geen tijdskrediet, geen extralegale voordelen, minder kindergeld en lager pensioen.

     Griekenland? Nee, België als ge zelfstandige bent, waar men ervan uitgaat dat ge dan welvarend bent of wordt, uw eigen baas en werkt wanneer het u uitkomt. Er zullen er misschien wel zijn die in dat beeld passen, maar de grote meerderheid van onze zelfstandigen moet er keihard voor werken (en blijven werken), of ze haalt bovenstaande voordelen niet. Een carrière starten als zelfstandige is dan ook iets wat ge best doet als ge jong bent. Ik spreek van ondervinding; ik ben dat ook een tiental jaren geweest, het grootste deel van de tijd dan nog in het buitenland.

     Het zegt wel iets over de welvaart die de niét zelfstandige werknemer in dit land kent. In het licht van de discussie over het gelijkschakelen van de statuten van bedienden en arbeiders zou het dan ook geen kwaad kunnen om over bovenstaande eens na te denken. En niet meteen te gaan staken als men nog maar denkt ergens iets te moeten inleveren. Dit probleem zou, volgens het Grondwettelijk Hof, vóór 8 juli van dit jaar moeten zijn opgelost, anders zal elke ontslagen arbeider naar de rechtbank kunnen stappen om er zijn gelijk te halen. Ziet ge dat al gebeuren, in die rechtbanken van ons die het nu al niet kunnen redden?

     ‘Panta Rhei’ : alles beweegt, alles verandert (letterlijk: alles stroomt’) wist de Griekse filosoof Herakleitos al (einde 6de, begin 5de eeuw vóór Christus). Vasthouden aan wat ooit was, is de beste garantie dat het nooit meer zo zal worden. Dat uitgerekend politiekers en vakbondsmensen die zich progressief noemen en niets veranderd willen zien, is een zoveelste contradictio in terminis. Net zoals het voortbestaan van dit land trouwens.

   

   

   

  15-05-2013, 09:10 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (37 Stemmen)
  14-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De machtigste lobby

   

     Vrij recentelijk is er bij de NMBS een overeenkomst gemaakt tussen directie en vakbonden om geen wilde stakingen meer te beginnen zonder een voorafgaande waarschuwing van enkele dagen. Bij mijn weten is dat alleen maar gebeurd bij de Spoorwegen en is het nog altijd de vraag, of de vakbonden dat akkoord ook effectief zullen naleven. Maar al te vaak is immers gebleken – en dit vooral in Wallonië -  dat ze hun eigen personeel niet onder controle hebben.

     Momenteel lopen er twee van die stakingen, maar dus niet bij de NMBS. Eén bij De Lijn in Antwerpen, waar het verkeer ten noorden van de stad al vier dagen zo goed als plat lag (de staking zou nu voorbij zijn). Een tweede op Zaventem, waar het bagagepersoneel er de blok heeft opgelegd. In beide gevallen gaat het erom dat er al gestaakt wordt nog vóór er serieus gepraat is. Het is maar hoe men het bekijkt, maar zeker in Zaventem gaat het in de eerste plaats om banen voor lager geschoolden, waarover men zich steeds zoveel zorgen maakt. Ergerlijk wordt het helemaal als men weet dat de slachtoffers van die stakingsacties niet meteen de directies zijn, maar de klanten, die met de hele zaak in feite niets te maken hebben en die gebruikt worden als gijzelaars en als chantagemiddel tijdens de onderhandelingen.

     De vakbonden zijn de machtigste lobby van dit land. Dat is o.m. de thesis van een boek erover vanwege Alain Destexhe, parlementslid voor de MR. Hij voegt er aan toe, dat vakbondsacties meestal gaan om het behoud van de eigen privileges en voordelen. Zo blijken de vakbonden bv een zitje te hebben in het federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen en bij het wetenschapsbeleid, instellingen die niets te maken hebben met de bescherming van vakbondsleden. Ze kunnen praktisch nooit aangeklaagd worden, omdat ze geen rechtspersoonlijkheid hebben, met als verontschuldiging dat werkgevers op die manier niet kunnen weten hoeveel geld ze in hun stakingskas hebben. Zijzelf zijn wel perfect op de hoogte van bv het aantal stakingsdagen dat een onderneming zich kan veroorloven. Er moet al een schandaal gebeuren, zoals onlangs bij het ACV/W, om er achter te komen hoeveel geld de bonden in kas hebben. Men schat dat een kwart ervan afkomstig is van allerlei subsidies die ze krijgen om bv sociale verkiezingen te organiseren en werkloosheidsuitkeringen uit te betalen. Buiten die uitkeringen beheren de bonden zo ook de werkloosheidsuitkeringen op zich en dan spreken we over bijna 7 miljard euro. Geld dat weliswaar niet van hen is, maar dat – indien goed belegd – op korte tijd toch heel wat oplevert. Feitelijk hebben ze er alle belang bij dat er veel werklozen zijn. Hoe meer zielen, hoe groter kerkhof!

     Dat laatste is ook een uitleg waarom de Waalse bonden zo tekeer zijn gegaan tegen ArcelorMittal in Luik. In het eerste kwartaal van 2011 waren er daar vier stakingen, waarbij de directie tweemaal gegijzeld werd. En nu schreeuwt men moord en brand omdat de zaak zo goed als dicht gaat. Men zou minder een bedrijf sluiten…

   

  14-05-2013, 08:37 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (35 Stemmen)
  13-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bertje Akbar!

   

     Paus Franciscus heeft een schare Italiaanse gelovigen, 800 in totaal, uit de vijftiende eeuw heilig verklaard. Ze stierven in het Zuid-Italiaanse Otranto als martelaren omdat ze de katholieke godsdienst niet wilden verloochen. Hun moordenaars, die dat van hen eisten, waren Turkse moslims. Er is feitelijk niets nieuws onder de zon, want de dag van vandaag worden christenen nog altijd vervolgd én gedood in tal van landen waar de islam het voor het zeggen heeft (Irak, Syrië, Pakistan, Bangla Desh) en zelfs in landen waar dat officieel niet het geval is (Nigeria bv). Het zou dan ook wel iets moediger geweest zijn, mocht Franciscus dat er even bijgezegd hebben.

     In eigen land lopen er dan nog halfgaren rond zoals Bertje Anciaux, die vinden dat we die islam te streng beoordelen en die willen dat daar een verbod op komt. Hij heeft, samen met enkele andere senatoren, een ‘islamofobie-resolutie’ ingediend, waarbij – mocht ze worden goedgekeurd – het in de toekomst strafbaar zal worden zich nog negatief te uiten i.v.m. met die zgz godsdienst. M.a.w. een soort wet op godslastering. Uitspraken dat de islam soms gewelddadig, seksistisch of irrationeel zou zijn, zullen dan ook uit den boze zijn, evenals eventuele links met het terrorisme. Alsof 9/11 nooit heeft plaatsgevonden en bv alsof de recente aanslag in Boston geen werk was van aanhangers van die zgz verdraagzame godsdienst. Bij de kerels die men zonet bij de lurven heeft gevat na de sensationele diamantroof op Zaventem, waren de meeste Marokkanen en liepen er enkele bij met ‘El’ in hun achternaam, wat betekent dat ze op bedevaart geweest zijn in Mekka en daardoor hun hemel al verdiend hebben.

     Toen Étienne Vermeersch, links filosoof, maar niet links genoeg om alles te slikken wat de multicul ons voorschotelt, Anciaux in ‘Reyers Laat’ duidelijk probeerde te maken dat zijn resolutie elke kritiek op welke godsdienst ook buiten de wet zou stellen, had het bazeke geen ander antwoord dan te zeggen dat Vermeersch ‘een zeveraar’ was. Hopelijk opent het gedrag van ‘Ansjofis’ daarmee de ogen van de laatste simpele zielen uit het roodgroene kamp die nog geloven dat zo’n retoriek stemmen zal opbrengen en zullen wij na de verkiezingen van 2014 hopelijk van ‘Berke den bleiter’ verlost geraken.

     Inch Allah!

  13-05-2013, 08:53 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (46 Stemmen)
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!