NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • De klimaatspijbelaars
 • Donald en de sultan
 • Divided Kingdom
 • Intermezzo italiano
 • De opmars van de onafhankelijken
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  23-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De moeder aller weekends
     Het woord 'cruciaal' is zo stilaan afgezaagd. Dit wordt het weekeinde dat 'het' moet gebeuren, desnoods met een herexamen op woensdag. De moeder aller weekends, om Sadam Hoesein eens te parafrazeren. Ze zitten allemaal te vergaderen: de EU, de Eurozone, Dexia, de Gemeentelijke Holding, de club van nog slechts zes, en dat gebeurt allemaal in datzelfde Brussel.
     Van Dexia wet we nu stilaan dat de uitbating ervan een ramp is geworden. Bij de Gemeentelijke Holding was het kiezen tussen pest en cholera, maar het zal ermee gedaan zijn. Griekenland krijgt nog een lap miljarden die daar waarschijnlijk niets zullen oplossen: uitstel van executie. Voor de Eurozone tenslotte wordt het een zuivere geldkwestie. De uitdrukking: 'Met geld koopt men Zwitsers' heeft afgedaan. Vanaf nu wordt het: 'Met geld koopt men de euro'.
      We zouden er best aan doen in heel die financiële heisa niet te vergeten, dat er ondertussen wordt voort onderhandeld over zaken die ons rechtstreekser aanbelangen, want op het communautaire vlak zouden er wel eens beslissingen kunnen vallen waar we straks misschien spijt van kunnen hebben. Zo blijkt bv de Franstaligen niet verder meewerken aan de zgn nationaliteitswet. Men herinnert zich nog wel het akkoord in het parlement over de verstrenging van de gezinshereniging, die werd goedgekeurd dank zij de steun van het Vlaams Belang én die van de MR als enige francofone partij. Welnu, die laatste neemt gas terug en wil (voorlopig?) van geen verdere verstrenging meer weten. Dat maakt, dat we terzake nog altijd met de soepelste wetgeving van de wereld zitten en dat de stroom van zgz 'asielzoekers' eerder nog zal toe- dan afnemen.
     Het centrale thema van de nationaliteitswet blijkt de zogeheten 'Franssprekende Afrikaan in Antwerpen' te zijn. Het is niet meer dan normaal, dat een buitenlander die zich hier wil vestigen de taal van de streek moet kunnen. Dat wordt dan in Vlaanderen Vlaams. Volgens de francofonen volstaat het één van beide talen te kennen en dat zo een Franstalige buitenlander zich ook in Vlaanderen kan komen vestigen zonder onze taal te kennen. Op die manier blijft het natuurlijk dweilen met de kraan open en zal de verfransing van onze regio steeds toenemen.
     Hopelijk komen ze er in Europa uit, in België blijft de kans erg klein. Zonder een ordentelijke splitsing zal dit land nooit werken, ook niet na de moeder aller staatshervormingen.

  23-10-2011, 07:44 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (50 Stemmen)
  22-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.België geen rationeel land
     Als reactie op mijn blog van gisteren, waarop ik o.m. het overtollige aantal ambtenaren bij ons vermeldde, schrijft lezer Patrick, dat ze al die deelregeringen beter afschaften. Dat zou dan betekenen, dat we terug naar het oude, unitaire België zouden gaan. Rationeel gesproken heeft hij gelijk, maar België is geen rationeel land. Dagelijks zijn er voorbeelden van hoe wij en de Franstaligen zowat alles in dit land anders bekijken en beoordelen. Zie ook maar hoe moeizaam de besprekingen verlopen, die naar een federale regering - dus één regering voor het hele land - moeten leiden, grotendeels wegens die diverse meningen.
     Patrick vergelijkt ons land met de andere landen rondom ons, maar ook dat gaat niet op. Die hebben hoogstens een kleine minderheid van anderssprekenden en zelfs waar die er zijn, hebben die minderheden geen mogelijkheid alles te blokkeren zoals bij ons consensusmodel wél gebeurt. Het enige land, waarmee België in West-Europa kan vergeleken worden, is Zwitserland. Maar daar heeft men wel een directe democratie, waar bv federale referanda kunnen gehouden worden, iets waarvoor men hier als de dood voor is, want het zou waarschijnlijk telkens pas duidelijk aanduiden hoe verdeeld dit land is en blijft. Het enige nationale referendum dat men hier ooit gehouden heeft, was dat van de koningskwestie en het resultaat daarvan is nooit gerespecteerd geweest. Alors?
     Bij de vorige staatshervormingen heeft men er allerlei nieuwe instellingen bijgevoegd, maar is men vergeten er enkele oudere af te voeren (de senaat, de provincies) en ook op die manier heeft men een teveel aan politiekers die elkaar in de weg lopen én veel geld kosten.
     De enige oplossing is de splitsing van België, desnoods confederaal, waarbij de naam dan blijft bestaan en enkele materies nog best samen kunnen aangepakt worden, maar waarbij elke regio zijn dagdagelijks bestuur uitoefent zoals het best past voor de medeburgers. Het geven en nemen, zoals dat nu gebeurt, zorgt ervoor dat er steeds één van de partijen zich verongelijkt voelt. Op die manier komen we er nooit uit en wordt alles zo'n warboel, dat de zaak vroeg of laat wel helemaal vast moét lopen.

  22-10-2011, 08:21 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (5)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (59 Stemmen)
  21-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Canadese oplossing
     In de marge van de aan de gang zijnde besprekingen over het sociaal-economische luik van de staatshervorming, stond gisteren in De Standaard een artikel over Canada. Dat land had in 1995, net zoals België nu, een staatsschuld van rond de honderd procent van haar bnp. De dag van vandaag is dat nog slechts 36%. In een vraaggesprek met een zekere Jocelyn Bourgon, destijds hoofd van de Canadese ambtenarij, gaf deze dame enkele tips die België zou kunnen aan,wenden om het Canadese voorbeeld te volgen. Men moet keuzes durven maken, iedereen moet 'mee in 't bad', alle besparingen tegelijk aankondigen en rekening houden met neveneffecten en regionale gevoeligheden (Canada is ook tweetalig). Tenslotte zegt ze niet zomaar buitenlandse voorbeelden te kopiëren en daarmee veegt ze feitelijk al haar zojuist gegevens argumenten van tafel! Want men kan geen appelen vergelijken met citroenen en Canada niet met België.
     Canada is, qua oppervlakte, het tweede grootste land van de wereld (alleen Rusland is groter). Haar pensioenstelsel wás al hervormd in 1995 toen het land aan zijn staatshervorming begon. België moet terzake nog altijd zijn eerste maatregel treffen. Verder heeft Canada zo'n 33.500.000 inwoners, grof geteld driemaal zoveel als dit land.Daarvoor had het in 1995 225.000 ambtenaren. Daar zijn er 45.000 van weg moeten vloeien. Zie je dat bij ons al gebeuren, zo'n 20%? Voor ons met onze, pakweg, 800.000 ambtenaren zou dat betekenen, dat we er 160.000 moeten snoeien.
     Kortom, het zal hier wel op een andere manier moeten gebeuren, als het al zal gebeuren en men niet op de oude Belgische klassieke manier geit én kool wil sparen. Als men bv ziet dat de club van zes 'versterking' heeft gekregen van Vande Lanotte, Reynders en Madame Milnjet, dan weten we al hoe laat het zal zijn. Om nog maar te zwijgen over CD&V, die aanvankelijk Steven Vanackere wou inzetten, maar die verving door Servais Verherstraeten, een apparatsjik en partijkoelie zonder ook maar één gram zelfstandigheid, die blindelings het partijdictaat zal uitvoeren. Dit ziet er voor Vlaanderen weer niet goed uit.
     Toch zouden Open VLD en, CD&V best even nadenken, vóór ze weer e.e.a. gaan weggeven. Uit een eerste enquête van de Gazet Van Antwerpen, de krant van Janssens dan nog wel, over de komende gemeentelijke verkiezingen bleek dat deze partijen in de koekenstad nog respectievelijk 5,7 en 4,3% van de stemmen overhouden. Het zullen dwergpartijtjes worden, zeker als ze het geweer niet van schouder veranderen.

  21-10-2011, 11:09 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (50 Stemmen)
  20-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De 250.000 van Di Rupo
     De Rupo krijgt Verhofstadt allures: hij gaat zorgen voor 250.000 nieuwe banen! Verhofstadt deed ook dergelijke uitspraken en lukte er officieel nog in ook. Wat hij er niet bij vertelde was, dat 40% van die nieuwe banen toen van de overheid kwamen. Ambtenaren dus, die men nu weer kwijt wil. Hoe Di Rupo het zal klaarspelen zonder jobs bij de overheid te creëren, zal wel een raadsel blijven. Zeker in zijn eigen Wallonië, waar nu reeds 40% in dienst van de staat is of ervan leeft (ik gebruik met opzet het woord 'werken' niet).
     Als 'Strikkie' nog zou zeggen 250.000 banen en dat 'nieuw' eruit zou laten, maakt hij zelfs nog een kans. Gewoon, omdat er de volgende jaren zoveel meer mensen op pensioen zullen gaan, de zgn 'babyboomers'. Alhoewel zelfs dat teveel zou kunnen gegrepen zijn, o.w.v. de precaire financiële situatie van dit land.
     Het blijkt nl dat alleen in Griekenland de rente deze maand sterker is gestegen dan in België en dat nergens in Europa de investeringen in onderzoek en ontwikkeling (o&o) vorig jaar sneller zijn gedaald dan bij ons. Terwijl in heel Europa deze investeringen gemiddeld met 6,1% stegen  (in de USA zelfs met 10%), daalden ze in België met liefst 13,2%. En daar houdt het niet mee op.
     De Belgische staatsschuld schijnt met de dag groter te worden en is sinds het einde van de vakantie zo goed als verdubbeld. Voor de regio's ziet het er al niet veel beter uit. Buiten de honderden miljoenen die ze meer dan waarschijnlijk zullen verliezen bij de ramp met de Gemeentelijke Holding, riskeren ze nog eens zoveel geld kwijt te spelen van het Europees regionaal fonds. De reden daarvoor is, dat Di Rupo niet zinnens is de raadgevingen van Europa te zullen volgen i.v.m. het optrekken van de pensioenleeftijd, het koppelen van die pensioenleeftijd aan de levensverwachting, het afbouwen van het brugpensioen, het hervormen van de index en nog meer van dat fraais. Diezelfde Di Rupo die voor die 250.000 banen zou gaan zorgen.
     En zo is de cirkel rond.

  20-10-2011, 08:35 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (62 Stemmen)
  19-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gedetineerde illegalen
     Tussen de hele heisa die er dezer dagen is omtrent Dexia, de Gemeentelijke Holding, de staatsschuld, Europa, Griekenland, de regeringsonderhandelingen en dies meer, zou men nog vergeten dat er tussendoor in dit land nog wel meer gebeurt - en soms ook niét gebeurt.
     Zo kreeg N-VA senator Karl Vanlouwe, na lang aandringen, van Melchior Wathelet Jr, secretaris voor o.m. Asiel en Migratie 'beleid' te horen, dat er in onze gevangenissen zo'n 3.300 illegalen zitten. Dat is bijna één derde van het totaal aantal gedetineerden van 11.000, terwijl er officieel maar plaats is voor 9.000.
     Er zijn in het verleden al meermaals akkoorden gesloten met andere landen, waarbij werd afgesproken dat in België veroordeelde criminelen hun straf konden uitzitten in hun land van herkomst. Denk maar aan het met veel bombarie aangekondigde akkoord onder de regering Verhofstadt II, waarbij hijzelf én toenmalig minister van Justitie Onkelinx naar Marokko trokken om zo'n akkoord te gaan tekenen. In de praktijk heeft dat ertoe geleid dat amper een half dozijn Marokkanen naar ginder zijn terug gestuurd (van de 644 illegale Marokkanen die hier momenteel gevangen zitten). In werkelijkheid gebeurt er echter zo goed als niets terzake.
     Er is nu een N-VA voorstel om veroordeelde illegale criminelen België uit te zetten, met het verbod hier nog terug te komen, met het risico dat ze dan toch hun straf zullen moeten uitzetten. Dat is fout. Want, ten eerste, wie veroordeeld is, moet zijn straf uitzitten. Ten tweede komen dergelijke criminelen dan misschien niet terug naar hier, maar gaan ze hun activiteiten waarschijnlijk verder zetten in een ander E.U.-land. In zo'n geval zou dat verbod dan moeten gelden voor heel de E.U.
     Tenslotte zou men er best aan doen de landen, waarmee men zo'n akkoorden sluit, erop te wijzen dat ze ook serieus worden uitgevoerd. En als dat niet het geval is, zoals met Marokko, dat daar iets tegenover moet staan. Onze justitie is echter een lachertje en dat hebben ze in de meeste van die landen ondertussen ook wel begrepen.

  19-10-2011, 09:50 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (54 Stemmen)
  18-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De week van de tussensprint
     Het is feitelijk hilarisch, wat er zich in het Belgische politieke wereldje dezer dagen afspeelt. Herinner u nog de meewarige reacties die er hier waren, toen republikeinen en democraten elkaar de duivel aandeden over het verhogen van het schuldenplafond van de States? Wat nu bij ons gebeurt, is geen haar beter. Het resultaat staat op voorhand vast: de belastingbetaler wordt de sigaar van wat er daar allemaal gebeurd is bij Dexia en de Gemeentelijke Holding. Daarmee houdt het trouwens niet op.
     Ook die dekselse begroting moet nog steeds gemaakt worden. Gisteren is men eindelijk weer van start gegaan, na de bevalling van madame De Croo, die voor Di Rupo belangrijker scheen dan al de rest. Zondag is er, nog maar eens, een eurotop waartegen die begroting er zou moeten zijn, quod non. Wat men in heel die context vergeet, is dat de wereld - zeker de dag van vandaag - niet ophoudt bij Europa. Zo was er vorige zondag nog een voorbereidende ronde voor de top van de G20 op 20 november in Frankrijk. Zelfs de Bric-landen (Brazilië, Rusland, India en China) willen financieel bijspringen om Europa uit zijn impasse te halen. Die doen dat echter niet voor niets. Het Europese noodfonds zal moeten vergroot worden en het IMF zal een grotere rol krijgen (Europa dus een kleinere). Dat alles maakt, dat er op de Europese top van nu zondag een stevig robbertje te verwachten is en dat landen, zoals België, die nog steeds niet klaar zijn met de gevraagde begrotingsopmaak, door Europa op de vingers zullen worden getikt. Om nog te zwijgen van de ratingbureaus.
     In de marge van al die gebeurtenissen is het bijna wraakroepend, dat het clubje dat hier voor een nieuwe regering moet zorgen, voort doet aan een tempo stilletjes alsof er in dit land - met een staatsschuld die de 100% van het bbp weer aan het bereiken is - helemaal niets aan de hand is. Zelfs een tussensprint blijkt er niet meer af te kunnen. Het ontwaken zou wel eens bitter kunnen uitvallen.

  18-10-2011, 08:42 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (68 Stemmen)
  17-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De grenzen van de politiek
    Op het ogenblik dat ik dit schrijf, is het nog steeds niet duidelijk wat het eindverdict over het voortbestaan van de Gemeentelijke Holding zal worden. De federale regering en de drie gewesten vechten een robbertje uit, maar veel resultaat heeft het tot nu toe niet opgebracht. Ik vraag me trouwens af, wat voor verschil het zal uitmaken of die holding - die nu een 'hol' ding is geworden - nu failliet gaat of in vereffening. Het eindresultaat zal steeds zijn dat de belastingbetaler weer eens het gelag zal moeten betalen.
     Wat in heel deze zaak (én daarbij die van Dexia) wél duidelijk is, is dat de bestuursraden van heel wat financiële instellingen in dit land vergeven zijn van politiekers, waarbij er weinigen zijn die ook maar een minimum aan expertise hebben. In gewone mensentaal: ze zijn onbekwaam om dergelijke functies in te vullen en zitten erbij als PQ-nullen uit het Peter Principe. Er is geen enkele politieker die bij Dexia en/of de Gemeentelijke Holding ook maar gezien had, dat het misliep of ook maar enige actie heeft ondernomen om er iets tegen te doen vóór het te laat was. Als er echter langs de kassa kon gepasseerd worden, stonden ze wel op de eerste rij.
     Neem nu bv die Patrick Janssen, burgemeester van Vlaanderens grootste stad, wat zit die in zo'n holdingbestuur te doen? Van hem is geweten dat hij in het Vlaamse parlement, waar hij ook al enkele jaren zit, alleen maar langs komt op de dagen dat er op het knopje moet gedrukt worden. Bij de holding zal dat wel niet anders geweest zijn. Heeft die man in zijn eigen stad niet genoeg te doen?
     Janssen is maar één voorbeeld, maar zo zijn er legio. Denk maar aan poenpakker Dehaene die heel genereus 70.000 euro van Dexia terug stort. Peanuts als men weet dat hij bij AB Inbev enkele miljoentjes achter de hand heeft. Hier en daar worden nog namen gepubliceerd, maar feitelijk zou men een lijst moeten uitbrengen van alle politiekers die in financiële instellingen zitten, met daarbij hun functie én wat ze daar tot nu toe gepresteerd hebben. Dat lijstje zou wel eens van pas kunnen komen bij de volgende gemeentelijke verkiezingen.
     Er wordt nu gesuggereerd om een parlementaire onderzoekscommissie op te richten die deze affaires zou uitspitten. Dat zou betekenen, dat ze hun eigen onbekwaamheden ten toon zouden stellen. Wie ziet dat gebeuren?

  17-10-2011, 08:37 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (63 Stemmen)
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!