NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • The Golden Generation Arena
 • Hesjes allerhande
 • Campagneroddels (2)
 • Campagneroddels
 • The troubles down under
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  03-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Duitse Beweging
     Eind vorige week verscheen er in Knack een artikel aan de hand van Lode Wils, dat nogal wat stof heeft doen opwaaien. Ik had het niet meteen gelezen, daar ik geen Knacks meer koop. Ik ben nl van mening dat dit blad, buiten erg interessante artikels, ook steeds meer dan één forum geeft aan de Vlaamse nestbevuilers en met die Wils is dat niet anders.
     Lode Wils is wat ze noemen een "politiek gemotiveerde historicus", wat feitelijk niet kan, want een echte historicus moet neutraal blijven en de gebeurtenissen bekijken in de context waarin ze zich voordeden. Niet bij Wils dus, die zich verzet alles wat enigzins als Vlaams-nationalistisch kan beschouwd worden en die helemaal geen kwaad ziet in wat francofonen rond die Tweede Wereldoorlog hebben uitgespookt. Rex, Degrelle, het Waalse legioen van de Wehrmacht: nooit van gehoord. Wat Wils wél "ontdekt" heeft - en daarover gaat het bewuste Knack artikel - is dat, volgens hem, de Vlaamse beweging gesticht werd door de Duitsers! Dus pas in de periode 1914-1918. Alsof ze daarvóór niet bestaan heeft. Van leugen en laster gesproken en dat voor iemand die zich historicus noemt.
     Reeds in 1832 was er in Antwerpen en in Gent Vlaams verzet tegen de voorgenomen verfransing van België. Denk maar aan Conscience, Willems (van het Willemsfonds) Van Rijswijck. Later ging dat verder met Davids (Davidsfonds), Guido Gezelle, Hugo Verriest, Verschaeve, Albrecht Rodenbach en zijn Blauwvoeterij. In 1840 was er het Vlaamsch Petissionnement dat "In Vlaanderen Vlaamsch" eiste. Er was De Commissie der Vlaamsche Grieven (1857)   en de oprichting van het Vlaamsch Verbond te Brussel (1861). Reeds rond de eeuwwisseling waren de culturele en politieke stromingen samengesmolten tot één Vlaamse Beweging en dat allemaal al vóór die Eerste Wereldoorlog begon.
     Kortom, met zijn "Duitse" stelling heeft Wils alleen maar sensatie gezocht (en gekregen). Dat hij zichzelf daarmee belachelijk en als historicus ongeloofwaardig wil maken, is zijn zaak. Dat Knack aan zo'n kinderachtigheden meedoet is een bevestiging dat ik het bij het juiste eind had om dat blad niet meer te kopen.
     Als de Vlaamse Beweging zou gesticht zijn door de Duitsers, dan kan men even goed stellen, dat het Belgicisme gesticht is door Julius Caesar. In diens boek "De Bello Gallico" heeft die man het reeds over de Belgen ("Omnium Gallorum Belgae fortissimi sunt")...

  03-04-2011, 09:11 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (69 Stemmen)
  02-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De elektrische discriminatie
     Wie deze rubriek een beetje volgt, weet dat ik al meer dan eens gesteld heb, dat we ons nog blauw gaan betalen aan die groene stroom. Een eerste voorbeeld hebben we zopas gekregen: om de kosten van het plaatsen van zonnepanelen - dubbel gesubsidieerd: op federaal én regionaal vlak -  te dekken, is er sinds gisteren een verhoging van onze elektriciteitsfactuur die voor een gemiddeld gezin 6 euro per maand zal bedragen en dus zo'n 72 euro op jaarbasis. Dat geldt voor iedereen, ook voor wie geen  zonnepanelen plaatst, om welke reden ook (ligging en aard van het dak en/of het gebrek aan financiële middelen). In een land, waar men zowat de laagste pensioenen van heel Europa uitbetaalt, moeten zo bv gepensioneerden, die grotendeels van dat mager pensioentje afhankelijk zijn, nu gaan bijdragen om bedrijven en bemiddelde particulieren hun stroomcertificaten mee te gaan betalen. Van een discriminatie gesproken. Als er morgen weer een artikel in de media verschijnt van mensen die een "sociaal" elektriciteitstarief krijgen, m.a.w. die zo goed als afgesloten worden van het net, dan zal daar gegarandeerd een deel van die gepensioneerden bij zijn.
     En daar zal het niet mee ophouden. De sector zonnepanelen schijnt nl nog geen vijfde van het hele groene stroom arsenaal uit te maken. Daarbuiten zijn er o.m. ook nog de windmolens, de biomassaverwerking en de warmtekrachtpompen. Stel dat die morgen ook allemaal het standpunt van de zonnepaneelsector volgen, dan komen we aan 35 tot 40 euro extra per maand en zo'n 500 per jaar!
     Freya Van den Bossche zegt er wat aan te zullen gaan doen, "tegen het einde van dit jaar". Daar heeft ze dus misschien nog acht maand voor nodig. Het is haar aan te raden, want ondertussen lachen ze zich bij Electrabel een kramp: die firma verdient miljarden per jaar aan goedkope kernenergie en wij, de consumenten, draaien op voor de kosten van de dure groene stroom. Kafka is nooit ver weg in dit land...

  02-04-2011, 07:54 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (61 Stemmen)
  01-04-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lorenzo!
     Prins Laurent heeft weer eens gedaan. Wil die man de ontbossing van Kongo tegengaan en dat mag ook al niet. Nochtans heeft hij daar een speciale "stichting" voor opgericht, allemaal met uw en ons geld en God weet wat hij daar nog allemaal van plan is. Hij beperkt zich trouwens niet alleen tot "onze" Kongo, nota bene een gebied van zo'n twee miljoen vierkante kilometer, desnoods pakt hij heel Afrika aan Zelfs met Kadhafi heeft hij al te doen gehad. In Libië wou hij bomen gaan planten om de opgang van de Sahara woestijn te stoppen. Zeg nog dat die man geen missie heeft...
     Dat koopmanschap van Laurent valt op bij de Coburgers. Men moet al teruggaan tot Leopold II om dat nog in die familie terug te vinden. In het kindjes maken waren (en zijn) de Coburgers heel wat meer bedreven. Maar Laurent blijft ook in dat opzicht een geval apart.
     Kwatongen beweren nl dat de man helemaal geen Coburger is en dat hij het zakeninstinct, of wat ervoor moet doorgaan, zou geërfd hebben van zijn "natuurlijke" vader. Laurent zou immers een zoveelste "accident de parcours" zijn in de rijke liefdesgeschiedenis van de koninklijke families. Als de geschiedenis wat anders verlopen was, had hij bv even goed Lorenzo Vastapane kunnen heten, om maar iets te zeggen. Enfin, dat is toch wat kwatongen beweren. Zoiets zou snel bevestigd of ontkend kunnen worden met de mogelijkheden die men tegenwoordig heeft met DNA-onderzoek, maar daar durft blijkbaar niemand aan beginnen.
     Wat trouwens in de hele heisa rond prins Laurent opvalt, is de grote stilte langs francofone zijde. Net zoals in de zaak Koekelberg vindt men het daar niet zo erg als men sjachert en foefelt met overheidsgeld, zeker niet als zoiets gebeurt door een lid van een vorstenhuis dat er mede voor zorgt dat dit land aaneen blijft hangen, zodat de Waaltjes hun geldtransfers blijven krijgen.
     L'argent fait la guerre...

  01-04-2011, 00:00 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (78 Stemmen)
  31-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat met Duitsland?

     Duitsland was en is de motor van de E.U. Het is het land dat de kar trekt en ook het land dat zich het best herpakt heeft van de economische crisis. Vraag is nu, of dat zo zal blijven. Een kolossale aardbeving gevolgd door een even kolossale tsunami ergens aan de andere kant van de wereld, dreigt immers roet in het eten te gooien. In een paniekreactie besloot Angela Merkels regering immers een deel van de Duitse kerncentrales stil te leggen en enkele daarvan waarschijnlijk zelfs niet meer op te starten. Die paniek had niets met Fukushima zelf te maken, maar alles met de schrik de verkiezingen in enkele Duitse deelstaten te verliezen. Het heeft niet mogen baten, de CDU verloor toch en zwaar zelfs, en de vraag is, hoe het nu daar in Duitsland verder moet.
     Zal Duitsland blijven groeien of zal het moeten inbinden? Het enorme industriële complex van het land heeft ook een enorme nood aan energie. Die verder uitbreiden met kernenergie, zoals gepland was, gaat nu meer dan waarschijnlijk niet meer door. Ze vervangen met alternatieve energie is een proces van lange adem, dat bovendien enorm veel extra investeringen en geld zal vragen. Bij ons kost groene stroom drie keer zoveel als de normale en dat zal in Duitsland wel niet anders zijn.
     Voor België - en zeker voor Vlaanderen - komt er trouwens nog wat anders bij kijken. Wij profiteerden mee van de Duitse heropleving. Zal dat zo blijven? We mogen dan economisch van dat land afhankelijk zijn, zeker voor wat de auto-industrie en de chemiebedrijven betreft, op gebied van financiën (Forts/Dexia) en energie (Suez/Electrabel) is ons land aan handen en voeten gebonden aan Frankrijk, een land waar 75% van de stroom wordt voortgebracht door kernenergie. België is een Franse economische kolonie geworden. In de Europese tweedeling die de dag van vandaag al bestaat, noord en Zuid, zitten wij op het randje. De grens tussen een welvarend noorden en een kwakkelend zuiden loopt langs de noordgrens van België, tussen Vlaanderen en Nederland.   
     De vraag is niet alleen of dat zo zal blijven of dat België - en zeker Vlaanderen - erin zal slagen zijn wagentje bij de Duitse locomotief te kunnen houden, maar ook of die locomotief straks niet stil zal vallen, waarbij heel Europa een stap achteruit zal (moeten) zetten.
     Het kan verkeren. Bredero wist dat al...

  31-03-2011, 07:45 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (77 Stemmen)
  30-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het repatriëringsgeklungel
     De zaak van de drie Roemeense zusjes heeft nog eens voor de nodige heibel gezorgd in het Belgische asiel en migratiebeleid. Buiten de vraag, hoe het mogelijk is dat zo'n kleine kinderen hier zomaar met een reisvisum kunnen binnenkomen zonder hun moeder, was het kot eergisteren ook te klein bij de repatriëring. Dat laatste is in België een regelrechte klucht geworden en is o.m. nog het gevolg van de zaak Semira Adamu.
     80% van wat  er in ons landje komt binnengewaaid, krijgt hier geen verblijfsvergunning en zou dus terug moeten naar het land van herkomst. De meeste verdwijnen echter in de illegaliteit. Het aantal zelfgekozen repatriëringen daalt met het jaar. Een klein deel ervan zijn gedwongen terugreizen, wat in gerechtelijke termen "beveiligde terugkeervluchten" wordt genoemd. Per vlucht (houd u vast!) reizen er een aantal "begeleiders" mee: 2 inspecteurs, 1 dokter, 1 psycholoog van de federale politie, 1 immigratieambtenaar, 2 redacteurs, 2 officieren, 2 escorteurs per te verwijderen persoon en 4 reserve-politieagenten!! Vorig jaar zijn er in totaal 13 van die terugkeervluchten geweest... Verboden te lachen!
     Gaat daar nu iets aan gebeuren? Natuurlijk: Melchior Wathelet Jr is gisteren weer vertrokken naar de Balkan, samen met de directeur van de dienst vreemdelingenzaken en een mannetje van Leterme's kabinet. Snoepreisje nr zoveel. Wathelet Jr gaat het o.m. de Kosovaren nog eens duidelijk uitleggen, dat ze in België niets kunnen komen doen...
  Men zou natuurlijk ook de wetten hier eens kunnen aanpassen, maar dat schijnt te moeilijk te zijn. De aanpassing van de snel-Belg-wet, waarover in de daarvoor bestemde kamercommissie zopas nog werd gestemd, is ondertussen uitgehold door een reeks francofone amendementen, zodat ook daarvan waarschijnlijk niets in huis zal komen.
     Ondertussen daalt het aantal zgz asielzoekers in heel Europa. Alleen bij ons blijft het stijgen. Raar, he?

  30-03-2011, 08:22 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (113 Stemmen)
  28-03-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Als Kris A zegt ...
     In de Zevende Dag is Vlaams minister-president een lans komen breken voor eendracht tussen de Vlaamse partijen i.v.m. de communautaire besprekingen. Tégen wat ik vorige week vrijdag nog de "Vlaamse ziekte" noemde. Hij verwees daarbij naar de zgn Vlaamse octopusnota van 2008, waarmee toen alle partijen uit het Vlaamse parlement min of meer akkoord waren. Die nota, die niet te verwarren is met het federale octopusakkoord van eind jaren negentig dat leidde tot de politiemisvorming, stelt vrij cru de splitsing voor van niet alleen B-H/V, maar ook van het werkgelegenheidsbeleid, de belastingen en een deel van de sociale zekerheid.
     Daarenboven werd Brussel in die nota niet herkend als derde gewest op gelijke hoogte met Vlaanderen en Wallonië.
  Het was niet de eerste keer dat Kris Peeters deze oproep doet. In januari van dit jaar heeft hij dat ook al eens gedaan. Wat hij toen - en ook nu - vergeet erbij te zeggen, is wat er moet gebeuren als er (weer eens) niets van in huis komt en dan bedoel ik niet zozeer het onderling Vlaams gekrakeel, maar wel de besprekingen over de staatshervorming. M.a.w. als Kris "a" zegt, moet hij ook "b" zeggen.
     Als de huidige demarche van Beke niets zal oplossen - en daar ziet het naar uit - dan wordt het meer dan tijd dat het Vlaamse parlement zijn verantwoordelijkheid opneemt en Vlaanderen uitroept tot deelstaat van het federale België, met als grenzen de bestaande grenzen van het Nederlandse taalgebied. Zoiets is democratisch volstrekt legitiem, want het Vlaamse parlement is democratisch verkozen en is dan ook de uitdrukking van het Vlaamse volk.De wil van een soeverein volk zou voor elke democraat het enige moeten zijn wat telt.*
     Als Peeters echt de wil heeft om de belangen van zijn regio te vrijwaren, dan is het meer dan tijd dat hij in die zin ingrijpt. En als hij dat niet doet, dan is het aan de Vlaamse volksvertegenwoordiging zelf om een initiatief ter zake te nemen. Dan kan de Vlaamse octopusnota verder worden afgewerkt en - mocht dat niet lukken - kan men een aanvang maken met de opdeling van dit land, waarbij Brussel bij Vlaanderen zal blijven, simpelweg omdat het nu eenmaal binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied ligt, en dit volledig volgens de regels van het internationaal recht. De
  verdere toekomst van die stad zal dan moeten onderhandeld worden tussen Vlaanderen en Brussel en niemand anders.


  * Dit is een eerste, noodzakelijke stap naar de ontbinding van de Belgische federatie, de zgn "dismembratio". De formulering, zoals hierboven aangegeven, komt trouwens niet van mij maar van grondwetspecialist Robert Senelle en staat te lezen in "De Ordelijke opdeling van België" van Gerolf Annemans en Steven Utzi, op bladzijde 165.

  28-03-2011, 08:23 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (68 Stemmen)
  Archief per week
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!