NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • De klimaatspijbelaars
 • Donald en de sultan
 • Divided Kingdom
 • Intermezzo italiano
 • De opmars van de onafhankelijken
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  22-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Adecco schoktherapie
     De verklaring van Adecco topman Patrick De Maeseneir, dat men in België beter de dertiende maand en het dubbele vakantiegeld zou afschaffen, heeft voor de nodige beroering gezorgd. Het was inderdaad straffe taal van de Vlaming die aan het hoofd staat van 's werelds grootste uitzendbedrijf. Wat moeten we daarvan geloven?
     Om te beginnen, heeft de man gelijk waar hij zegt dat België boven zijn stand leeft en nog steeds niets, maar dan ook helemaal niets heeft gedaan om de kosten van de vergrijzing op te vangen en die zullen enorm zijn. Het land zit nu al aan zo'n 100% staatsschuld t.o.v. het bbp en heeft de dreiging van een faillissement van de Dexia holding als een zwaard van Damokles boven zijn hoofd hangen. Ex-bankier Bernard Ardaen, die zelf zo'n twintig jaar voor Dexia heeft gewerkt en er een boek over geschreven heeft, zegt dat dit land met deze zaak tot 500 miljard verlies dreigt te boeken, anderhalve keer het eigen bbp. Als dat scenario ooit werkelijkheid zou worden, dreigt inderdaad de Griekenlandroute.
     De repliek van onze media, dat De Maeseneir zelf 3 millioen euro per jaar krijgt en zich kan permitteren in Zwitserland geen dertiende maand noch dubbel vakantiegeld te trekken, is naast de kwestie. In dat land geldt dat nl ook voor Jan met de pet, al wordt dat verlies gecompenseerd doordat hij daar veel minder belasting betaalt. Volgens hem zijn er weinig landen waar men die extra's nog betaalt en daar houdt het trouwens niet bij op. Zo kan men hier bv de feestdagen die in het weekeinde vallen recupereren. Dat gebeurt nergens anders en daarbuiten is er een heel systeem van tijdelijk niét werken, dikwijls dan nog betaald (door de werkgever), terwijl die niet gewerkte maanden en jaren wél meetellen voor het pensioen alhoewel men er niet voor heeft afgedragen. Wij hebben in verhouding het grootste aantal ambtenaren en politiemensen en er komen er nog steeds bij, wat men er ook van moge beweren (zopas nog 400 extra politieagenten en evenveel douaniers).
     En dan is er de index, die het tegenovergestelde bereikt van wat linkse partijen en vakbonden beweren (en die ook moet worden bijgepast door de werkgevers). Hoe men het ook draait of keert, als de E.U. blijft bestaan, zal dat item een discussiepunt blijven, zeker mocht het straks met dit land finaal mislopen.
     De soep zal natuurlijk weer niet zo warm gegeten worden als ze wordt opgediend, maar het zou verkeerd zijn de klokkenluiders als wereldvreemden af te schilderen. Dit land kan zijn financiële problemen niet sine die voor zich uit blijven schuiven of het zal zélf eens uitschuiven.

  22-04-2012, 09:08 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (30 Stemmen)
  21-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een (w)arm Vlaanderen?
     Enkele nieuwtjes van de afgelopen week:

  - Er is in Vlaanderen een tekort aan pleeggezinnen voor peuters en kleuters.
  - Eén op de tien Vlamingen zit onder de armoedegrens; daar zouden 140.000 kinderen mee gemoeid zijn.
  - Het aantal studenten dat een leefloon krijgt van het OCMW is in Vlaanderen op 10 jaar tijd 4,5 keer groter geworden (tot zo'n 17.000).
   
     Als men dat allemaal hoort en leest, vraagt men zich toch af in wat voor land wij tegenwoordig leven. Als er bv een tekort is aan pleeggezinnen voor peuters en kleuters, dan betekent dat toch ook dat de ouder(s) van zo'n kind er niet naar om ziet of er de middelen niet toe heeft. Waarom is men er dan mee begonnen?
     Dat geldt trouwens ook grotendeels voor het leefloonverhaal van studenten. Meestal gaat het om jongeren die het thuis zijn afgestapt en die het maar logisch vinden dat de overheid daarvoor moet opdraaien.Volgens de diensten van 'big Maggie' zijn 70% van die ouders ook zelf bekend bij het OCMW en wil men de andere 30% niet lastig vallen, uit schrik de kinderen nog meer van hun ouders te vervreemden. Rare redenering, die tegelijkertijd kan tellen als tip voor andere kandidaten, die graag een graantje van het OCMW willen meepikken.
     Het verhaal van die 10% 'Vlamingen' die onder de armoedegrens zou leven, mag ook met een grote korrel zout genomen worden, dat aantal kinderen inbegrepen. De voornaamste reden daarvoor is, dat het hier vooral gaat om allochtone inwijkelingen ('Het probleem stelt zich vooral in de grote steden', zei Lieten), die inderdaad in Vlaanderen wonen, maar die hier zijn aangespoeld zonder middelen van bestaan en met de hoop dat wij hun problemen eens zullen oplossen. Als wij niet resoluut onze asiel en migratiepolitiek wijzigen, dan blijft dit dweilen met de kraan open en zal een steeds groter aantal van de mensen die in Vlaanderen woont (en dat zijn niet automatisch 'Vlamingen'), arm blijven. Een van de redenen, waarom het hier op dat gebied niet beter wordt, komt juist doordat onze buurlanden hun politiek terzake al lang hebben veranderd, waardoor daar uitgewezen economische gelukzoekers alleen nog in dit land heil zien.
     Kortom, als men in onze politiek de kool en de geit wil blijven sparen, dan ziet het er slecht uit voor ons nageslacht. Eens zal er een breekpunt komen waarop ook Vlaanderen geen geld meer over zal hebben om Sinterklaas te spelen, niet alleen voor Brusselaars en Walen, maar ook voor de gelukzoekers uit de derde wereld die hier onze statistieken mee komen verkrachten.

  21-04-2012, 09:06 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (30 Stemmen)
  20-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Witboek over zwartwerk
     De grote heisa over een onderzoek van de KU Leuven, in opdracht van de overheidsdienst Sociale Zaken i.v.m. de Belgische ondergrondse economie, is een maat voor niets geweest. Om te beginnen werden er zo'n 5.000 mensen gecontacteerd, maar waren er daarvan slechts 246 bereid eraan mee te werken. Van dat kleine aantal waren de meeste dan nog uitkeringstrekkers en waren de zelfstandigen - die het gemakkelijkst zwart kunnen werken - ondervertegenwoordigd. In dit land staan peilingen sowieso al in een slecht daglicht. Als er echter op een dergelijke basis moet worden verder gewerkt, is het hek helemaal van de dam. Zonde van het vele geld dat die studie waarschijnlijk weeral zal gekost hebben.
     Ook zonder zo'n onderzoek weet trouwens iedereen dat er in dit land serieus in het zwart gewerkt en verhandeld wordt. De voornaamste reden daarvoor - en die wordt in de meeste media ook aangehaald - is dat de belastingen hier van de zwaarste zijn van heel Europa. Wie het al moeilijk heeft en weet die belastingen niet of moeilijk te kunnen betalen, heeft dikwijls geen alternatief buiten het zwarte circuit.
     Wat echter in onze politiek-correcte media nergens verteld wordt, is een andere reden, nl dat in dit land weinig mensen zich verbonden voelen door de Belgische nationaliteit. Met uitzondering van enkele procenten die voor de BUB stemmen, men niet spreken van een Belgisch volk, wat Albert II en zijn entourage er ook over mogen zeggen.
     Jules Destrée, Waals politicus en doctor in de rechten, wist dat al in 1906, toen hij aan Albert I een open brief schreef, waarin hij stelde dat er geen Belgen waren, maar alleen Vlamingen en Walen. Ondertussen is daar een derde categorie bijgekomen: de Belgen van allochtone afkomst. Die voelen zich misschien wel eerder Belg dan Vlaming of Waal, maar moeten op gebied van zwartwerk voor de autochtonen zeker niet onder doen. Wie dat niet gelooft, moet maar eens een dagje Brussel doen. Daarvoor heeft men geen dure studie nodig.
     De zwarte economie aan banden leggen is een hopeloze zaak en zal zeker niet opgelost worden door er nóg meer controleurs op af te sturen, zoals die geleerde Leuvense professor in zijn studie voorstelde. Straks hebben we hier alleen nog een controle-economie. Als men eerst eens begon de staatsschuld weg te werken, de belastingen te verlagen en de transfers uit te doven, zouden de mensen er misschien weer in gaan geloven en er dan ook hun steentje toe bijdragen.

  20-04-2012, 09:05 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (31 Stemmen)
  19-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De nephervormingen
     In deze rubriek heb ik het al meermaals geschreven: in dit land wordt niets écht hervormd, er wordt alleen maar wat veranderd. Dat is zo met de situatie in en rond Brussel en met bijna elk akkoord dat er binnen de club van Di Rupo is gesloten.
     Neem nu de senaat. Officieel wordt die feitelijk afgeschaft, maar in werkelijkheid zal hij er nog wel zijn. Allen kunnen de senatoren straks niet meer door de burger verkozen worden, maar zullen ze worden aangeduid door de verenigde politieke partijen, die er hun electoraal mislukte kandidaten in zullen kunnen droppen. Het aantal senatoren mag dan al serieus verminderd zijn, de vaste kosten blijven wat ze zijn qua gebouwen, onderhoud, personeel en ga zo maar verder. De zogezegd 'afgeschafte' en tot echte praatbarak omgevormde raad zal niet veel minder kosten dan de huidige. Ook de plannen om het aantal provincieraadsleden te verminderen, passen in hetzelfde stramien van virtuele hervormingen. Hervormingen die er geen zijn, nephervormingen.
     Met justitie gaan we dezelfde weg op. Officieel worden de 27 gerechtelijke arrondissementen herleid tot 12. Turtelboom vindt geen adjectieven genoeg om haar eerste werkstuk als nieuwe baas van justitie toe te juichen. 'Revolutionair', vindt ze het, 'grondige hervorming', 'schaalvergroting', een 'model van efficiëntie'. Nou, moe!
     Evenals bij de zgz hervorming van de senaat, gaat het om een louter cosmetische ingreep met enkele neveneffecten. De 27 justitiegebouwen, een relict uit de tijd van Napoleon, blijven bestaan. Zo ook de structurele kosten. De broodnodige informatica, opgestart onder Onkelinx in 1999, werkt nog steeds niet echt. Dat zal er niet op beteren als straks een kleiner aantal magistraten tussen de provinciehoofdsteden zal moeten gaan pendelen. Op onze overdrukke wegen zal die pendeltijd ook veel geld kosten en diezelfde magistraten eerder minder dan meer laten presteren. Terwijl in alle sectoren van de ambtenarij steeds meer thuiswerk wordt verricht, gaat men bij justitie de andere kant op. Vraag is trouwens in hoever de Turtelboomse hervorming invloed zal hebben op de bekende Belgische straffeloosheid.

  19-04-2012, 09:12 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (32 Stemmen)
  18-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Vlaamsnationale vete
     Victor Van Vosselaer kaartte het hier al aan en alle kranten en weekbladen die ergens met politiek bezig zijn, zijn erop gevlogen als vliegen op een verse koevla: het laatste bedrijf in de ruzie tussen VB en N-VA. Dit alles nadat Jan Jambon in De Zondag duidelijk had gesteld dat zijn partij na de komende gemeentelijke verkiezingen van 14 oktober in geen enkele Vlaamse gemeente een coalitie zal vormen met het Vlaams Belang. En dan?
     Voor zover ik weet, is dat nu ook niet het geval, tenzij misschien in enkele gemeenten waar mandatarissen van beide partijen opkwamen in een partij onder een andere naam, zoals bv 'gemeentebelangen'. Is het zo belangrijk, dat er een Vlaamse coalitie komt in Zoetenaaie of Pulderbos? Zal Vlaanderen gered zijn als dat zou gebeuren bachten de kuppe of ergens diep in Limburg?
     Voor de grote steden ligt dat verhaal wel iets anders, maar juist daar denk ik dat de N-VA zich wel eens zou kunnen verbranden. Hoe gaat ze het immers straks verkocht krijgen als blijkt dat ze daar gaat samenwerken met linkse partijen? Alhoewel ook dat relatief is. De N-VA werkt nu toch ook samen met de SP.a in de Vlaamse regering, alhoewel ze daar de kans had de socialisten te ruilen voor de liberalen? Dat dat laatste niet gebeurde, kwam waarschijnlijk omdat de N-VA de Open VLD meer ziet als een rechtstreekse concurrent op economisch gebied waar beide partijen in dezelfde electorale vijver vissen. Hetzelfde wat met het VB gebeurt op communautair vlak.
     Persoonlijk denk ik, dat het verkeerd zou zijn ons daarover teveel op te winden, want alleen zo spelen we in de kaart van de Belgicisten en hun slaafse media die niet beter vragen dan de ruzie in het Vlaamsnationale huishouden op te stoken. Ik blijf erbij, dat de lakmoesproef er pas zal komen na de eerstvolgende regionale verkiezingen, wanneer de V-partijen kans maken om een volstrekte meerderheid te halen in het Vlaamse parlement. In het vooruitzicht daarvan zijn ze nu al bezig ervoor te zorgen, dat ze er zo sterk mogelijk uit zullen komen om daarna met des te meer kracht hun eisen te kunnen stellen. Als VB en N-VA dan samen een meerderheid zouden kunnen vormen en laatstgenoemde partij het dán nog zou weigeren, dan kunnen we een kruis maken over Vlaanderens toekomst en zal de N-VA later in de geschiedenisboeken alleen nog herinnerd worden als de 'Volksunie bis'.

  18-04-2012, 08:29 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (30 Stemmen)
  17-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Justitie, een geldkwestie?
     De Belgische justitie komt steeds meer onder vuur te liggen. Turtelboom raakt het niet eens met de cipiersvakbonden, die haar enig concreet voorstel - de metaaldetectoren - terecht een lachertje vinden. Dan wel een lachertje dat nog eens 800.000 euro extra gaat kosten. Volgens Turtelboom, die - nota bene - nooit rechten gestudeerd heeft en haar al even rechtsonkundige journalistieke supporters, kan justitie alleen maar hervormd worden door er veel geld tegenaan te smijten. Dat laatste is een zoveelste serieuze misvatting.
     Neem nu dat proces van massamoordenaar Breivik in Noorwegen. Ondanks de complexiteit van het hele verhaal en de tegenstrijdige psychiatrische onderzoeken, vindt het plaats op acht maanden van de feiten. Een min of meer soortgelijk drama bij ons, dat van Kim De Ghelder, sleept hier nu al drie jaar aan en niemand kan zeggen hoe lang het nog zal duren. Reden voor deze vertraging is, dat er door alle betrokken partijen steeds nieuwe onderzoeken kunnen gevraagd worden, waaronder de zgz 'moraliteitsonderzoeken', waarbij men o.m. nagaat of de beschuldigde geen 'moeilijke jeugd' heeft gehad. Dat laatste kan volgens een zekere, uit Frankrijk afkomstige, wet Franchimont, die dateert uit de negentiende eeuw!
     Om ons gerecht te laten werken zoals het hoort, hoeft men er niet meteen een heleboel geld tegenaan te smijten. Men moet gewoon de hele wetgeving ter zake vereenvoudigen. Zoals met bijna alle wetten in dit gecompliceerde land, worden er jaarlijks aan de lopende band nieuwe regels aan toegevoegd, terwijl de oude blijven bestaan. Daardoor geraakt de wetgeving zo ingewikkeld, dat alleen vakspecialisten er nog aan uit kunnen. Advocaten specialiseren zich dan ook steeds meer in, één bepaald facet van de wetgeving, waarvan ze dan zo goed als alles afweten, terwijl de rechters verplicht zijn het hele spectrum te overzien en daarover te oordelen, iets waartoe ze niet meer in staat zijn.
     Wat trouwens specifiek het cipiersprobleem betreft, blijkt dat wij in dit land verhoudingsgewijs meer gevangenispersoneel in dienst hebben dan elders, iets wat ook al het geval is bij ons politieapparaat. Het is het klassieke verhaal van het teveel aan koks dat het eten bederft.
     Tenslotte nog dit: het gijzelen van cipiers blijkt in België een exclusief Waalse fenomeen te zijn. Na de eerste ontsnapping van die Manella uit Nijvel en nu uit Aarlen, waren er dit jaar al dergelijke ontsnappingen uit Hoei, Jamioulx en twee keer Andenne, telkens gevolgd door de schijnbaar obligate stakingen. Als we daar het verhaal bijvoegen van de wetten Franchimont en Lejeune (ook al een Waal), lijkt het erop dat we ook justitie best splitsen, want ook dat schijnen we beter te doen.

  17-04-2012, 07:39 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (33 Stemmen)
  16-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.U betoogt toch ook?
     Het was het weekeinde van enkele 'zeer belangrijke' betogingen:
  - In Puurs bestormden een aantal Gaia sympathisanten een productie-eenheid van Devos-Lemmens, om te protesteren tegen het feit dat ze daar nog mayonaise maken met eieren van kippen uit legbatterijen van het oude, enge type, een systeem dat sinds 1 april (géén grap) in dit land officieel niet meer mag. Voor alle zekerheid ben ik mijn kippenhok maar eens gaan opmeten, want ik maak zelf ook mayonaise (én advocaat!) van de eigen productie. Het was me een hele geruststelling, dat ik uitkwam op 19m² voor vier leghorns*.
  - In Brugge werd betoogd tegen het houden van dolfijnen in het dolfinarium. Volgens de actievoerders, zien die dieren daar nodeloos af. Geen specialist ter zake zijnde, kan ik daar weinig aan toevoegen, alhoewel de uitbating zegt dat de dolfijnen in gevangenschap langer leven dan in de vrije natuur.
  - Op Zaventem was er een hele rel, nadat zestig actievoerders voor de Palestijnse zaak niet aan boord mochten van een toestel van Brussels Airlines met bestemming Israel. De reden was, dat die lui in Gaza wilden gaan betogen tegen datzelfde Israel. De vorige keer dat het gebeurde, werden die actievoerders in Israel tijdelijk opgesloten, nu heeft men het zover niet laten komen. Misschien hebben ze daar ook een tekort aan gevangeniscellen...
  - In Mortsel, de stad waar men te voet sneller door geraakt dan met de auto (Groen is er aan het bewind), werd nog maar eens betoogd tegen de luchthaven van Deurne, meer bepaald tegen de ondertunneling van de Krijgsbaan, waardoor de start- en landingsbaan van het vliegveld zal kunnen voldoen aan de Europese normen. Vroeger was de reden het beschermen van een kolonie vleermuizen, nu gaat het om het afgraven van een stuk(je) natuurgebied (dat later weer hersteld zou moeten worden). Dat deze ondertunneling de voorwaarde was, waarom de N-VA indertijd de bocht van 160° nam i.v.m. de Oosterweelverbinding, zal velen van deze simpele zielen wel ontgaan zijn. Als het daar zo verder gaat, kunnen we straks trouwens beter spreken van een OosterweelONTbinding.
     Tegen het doortrekken van de tramlijn van Antwerpen  naar het shoppingcenter van Wijnegem werd dit weekeinde niét betoogd, evenmin als tegen de eventuele aanwezigheid van kernwapens in Kleine Brogel noch tegen het aanplanten van genetisch gewijzigde gewassen. Ook niet tegen het gesloten centrum voor illegalen in Vottem. Er is dus nog keuze voor verdere acties. Gelukkig volk, dat geen andere problemen kent.


  * De naam 'leghorn' heeft niets met 'leggen' te maken. Het is de verbasterde, Engelse vorm van 'Livorno', waarnaar het kippenras is genoemd.

  16-04-2012, 09:22 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (27 Stemmen)
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!