NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Der Untergang, Vlaamse versie
 • Shoarna politics
 • Musk (2)
 • Twee maten en twee gewichten
 • De overbodige provincies
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  19-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Sociale' netwerken

   

     Het begint misschien een beetje eentonig te worden, maar ik ga toch nog even door over die RVA-uitbetalingen door de vakbonden. Ik heb zo het idee dat diegenen die de vorige dagen zo inhakten op de klachten van Zuhal Demir, er misschien nog spijt van gaan krijgen. In De Tijd van dit weekeinde verschenen nl de officiële cijfers van de sommen die de vakbonden van de staat krijgen en dat gaat jaarlijks om een totaal van bijna 170 miljoen euro. Ik zat er gisteren dus nog niet zo ver naast. Het wordt nog interessanter, als men leest dat zowel het ACV als de blauwe vakbond aan deze zaak geld toegeven en dat alleen het ABVV uit de kosten komt. Daarbij vraagt men zich af, waarom die eerste twee het nog blijven doen. De reden is niet dat men goedkoper wil blijven dan de federale hulpkas, maar het feit dat wie een uitkering wil krijgen via de vakbond, eerst lid van die bond moet worden, dus daarvoor een lidkaart moet aanschaffen en betalen. Voor de vakbonden is deze zaak dan ook een soort levensverzekering én hun toegang tot de politieke macht. Niet voor niets heeft Marc Leemans het dikwijls over de 1,7 miljoen leden waarvoor hij zgz spreekt, wat dus met een grove korrel zout te nemen is.

     Ik heb in deze rubriek al meer dan eens gezegd dat voor mij de vakbonden best eens met een eigen partij zouden opkomen bij de verkiezingen. Dan zou men echt de neuzen kunnen tellen van de vakbondsleden die ook voor de politieke partijen stemmen die de vakbonden genegen zijn. In werkelijkheid zal dat niet gebeuren, omdat de syndicale bonzen maar al te goed weten dat het gros van hun leden momenteel niét voor die partijen stemt. Daar waar dat al eens gebeurd is, in Turnhout bv, kwam men van een kale reis thuis.

  In Nederland en Duitsland, waar de bonden geen uitkeringen uitbetalen, is slechts 18% van de werknemers aangesloten bij een vakbond, in Frankrijk zelfs maar 8%. Duidelijker kan moeilijk. Bij ons is de overgrote meerderheid van de werknemers bij vakbonden en aanverwante mutualiteiten aangesloten, wat maakt dat die aardig wat macht verzameld hebben, overal hun mannetjes (en vrouwtjes) hebben zitten en zo mee beslissen over de besteding van liefst 33 miljard euro die hier jaarlijks besteed worden aan gezondheidszorg en uitkeringen! Dat alles terwijl de patiënt bij ons toch nog altijd 25% van de gezondheidsfactuur uit de eigen zak moet betalen.

     Tenslotte nog dit voor wie het zich nog zou herinneren: Guy Verhofstadt was ooit voorstander van wat hij toen ‘het recht tot uittreden uit de staat’ noemde. Dat zou toen, volgens hem, een einde maken aan de plundering van de gezondheidszorg door ziekenfondsen en aanverwanten. Dat was de Verhofstadt van de eerste twee burgermanifesten, waaraan hij tegenwoordig liever niet meer herinnerd wordt, niet die van de actieve welvaartstaat toen hij de Belgische staatsschuld deed exploderen…

   

   

   

  19-04-2015, 00:26 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (28 Stemmen)
  18-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De schaduw RVA (II)

   

   

     Ik kom nog even terug op die kleine 300 miljoen onterechte RVA-uitbetalingen via de vakbonden. Men doet daarover nu zeer verontwaardigd, zowel van vakbondszijde als van de kant van CD&V en Open VLD. Volgens Tommelein (Open VLD, ex-volksunie) hebben de vakbonden vorig jaar liefst 5 miljoen euro terugbetaald van uitbetalingen die ze beweerden niet meer te kunnen recupereren. Ten eerste is het niet meer dan juist dat zoiets gebeurt. Ten tweede is dat een aalmoes op een totaalbedrag van 291 miljoen. Dat er de laatste jaren op dit gebied veel inspanningen zijn gedaan en minder fouten zijn gemaakt, kan waar zijn. Feit blijft dat er van de vorige jaren nog steeds zo’n 286 miljoen euro niét is gerecupereerd.

     Die 5 miljoen stellen ook niets voor als men weet dat de vakbonden van de staat jaarlijks 175 miljoen euro krijgen ter dekking voor hun administratiekosten ter zake. Het kan best zijn dat, zoals de syndicalisten beweren, het bij de kas van de staat nóg meer kost. Niets belet de overheid de bestaande structuren op te heffen en er één nieuwe voor in de plaats te creëren die het voor heel wat minder zou moeten kunnen doen.

     De staat verliest trouwens niet alleen geld bij de uitbetalingen van stempel- en tijdskredietgelden. Hoewel het zo bv al meer dan twee jaar mogelijk is onbetaalde verkeersboetes te innen via de belastingen, blijkt dat tot hiertoe nog nooit gebeurd te zijn. Wie weet hoeveel andere zaken zijn er nog die eveneens vertragingen oplopen. ‘De staat is een geheel van in elkaar grijpende hiërarchieën die vol zitten met mensen die boven hun competentieniveau zitten*’, zegt het Peter Principe. Geen wonder dat het niet werkt.

  * In gewone mensentaal: doodgepromoveerd

  18-04-2015, 00:20 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (27 Stemmen)
  17-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De syndicale schaduw RVA

   

   

     In vroegere blogs heb ik meermaals het feit aangeklaagd dat vakbonden in dit land werklozensteun, tijdskrediet e.d. uitbetalen en daar dik voor vergoed worden door de overheid (ergens tussen 150 en 200 miljoen per jaar!), terwijl diezelfde overheid ook zo’n dienst heeft die dat evengoed alleen zou kunnen doen. In ’t kort zou men kunnen zeggen dat onze vakbonden leven van de werklozensteun en dat iedere nieuwe werkloze hen meer opbrengt. Anderzijds is elke werkloze die werk vindt een verlies voor die vakbonden. Hoe meer zielen, hoe groter kerkhof! Vrij recentelijk heb ik daarover o.m. nog geschreven dat dit systeem een unicum is in de wereld. Wel, dat was een foutje. Het schijnt ook in Zweden te bestaan, niet toevallig een ander land met torenhoge belastingen, al krijgt de Zweed in de straat van zijn overheid wel meer terug dan de gemiddelde Belg.

     De heisa die er nu over deze zaak is, is feitelijk niet nieuw. Ze werd indertijd al aangekaart door o.m. Alexandra Coolen en Marie-Rose Morel van het VB. Zelfs Rudy Aernoudt, ooit kabinetschef bij Serge Kubla (ondertussen aangeklaagd voor fraude) en Fientje Moerman (door diezelfde Aernoudt uitgerangeerd) en zeker niet Vlaamsgezind, schreef er in februari nog een analyse over.

     Dat Zuhal Demir(N-VA), een lid van een meerderheidspartij deze aanklacht nu herhaalt, kan alleen maar het vermoeden versterken dat het potje nog altijd stinkt. De gezamenlijke reacties vanwege vakbonden, RVA, SP.a, CD&V (natuurlijk) en zelfs Open VLD liegen er niet om. Nergens wordt echter de kern van de zaak ontkend. Het schandalige van de hele zaak is, dat het de RVA is die de dossiers samenstelt en die overhandigt aan de vakbonden. Die hoeven niet anders te doen dan het geld door te sluizen en hun kosten in rekening te brengen. Als de betalingen onterecht blijken, dan moet echter eerst de RVA er achteraan om het geld terug te krijgen. Pas als dat niet lukt kan men de vakbonden vragen het te doen. Nu blijkt er, volgens het jaarverslag van de RVA, zo’n kleine 300 miljoen euro (bijna 12 miljard Bfr!)* onterecht te zijn toegekend en dat cijfer zou nog steeds stijgen. Crombez (SP.a) en Tommelein (Open VLD), de vorige en huidige staatssecretaris van o.m. fraudebestrijding, zeggen dat het aantal onrechtmatige uitbetalingen reeds 4 jaar zakt. Hoe kan dat totaalbedrag dan blijven stijgen? Daarvoor is maar één uitleg, nl dat er nog steeds geen cent van het te recupereren bedrag is teruggestort naar de RVA, maar daarover zwijgen de criticasters van Mw Demir in alle toonaarden. Misschien rekenen zij op e.o.a. verjaring?

     Maffia, noem ik zoiets.

   

   

  * Een woordvoerder van de RVA meende in de Tv-journaals de zaak te moeten minimaliseren door te stellen dat het te recupereren bedrag ‘maar’ 1,27% van het totale RVA-budget vertegenwoordigt, in RVA-termen blijkbaar peanuts. Dat percentage verandert echter niets aan het totale onterecht uitgegeven bedrag van bijna 300 miljoen euro.

  17-04-2015, 00:19 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (35 Stemmen)
  16-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sparen voor de taxshift

   

   

     Nu straks de taxshift moet worden aangepakt, waardoor de belasting op de loonkosten naar omlaag zal moeten en meer op consumptie,vervuiling en (misschien) vermogen zal liggen, komen o.a. ook de intercommunales in het vizier. Reeds jaren schrijf ik hier dat ze best provincieraden en Senaat zouden afschaffen, maar die intercommunales hoeven ook niet te blijven bestaan in de vorm die we nu kennen. Ze zijn volledig in handen van de politiek en dienen hoofdzakelijk om gebuisde politiekers in onder te brengen. Mensen die misschien wel hun vaardigheden hebben, maar meestal niet voor de taken binnen die intercommunales.

     Als het goed is, zeg ik het ook: op dit gebied had Freya Van den Bossche in de vorige Vlaamse regering al wél goed werk geleverd. Zij halveerde het aantal intercommunale bestuurszitjes van 1600 naar 800. Het is dus ooit nٕóg erger geweest. Die mandaten waren in de eerste plaats goed voor snoepreisjes, gratis abonnementen, dure etentjes en concerten. Dat zou nu voorbij moeten zijn. Maar alles kan beter.

     Intercommunales worden in principe niet verondersteld winst te maken. Als ze dan toch doen, dan is het niet meer dan normaal dat die belast worden. Als ze die belastingen dan gaan doorrekenen aan hun klanten – zoals ze zinnens zijn te doen – rekenen ze die door op een winst die ze niet hadden moeten boeken. Volgens Peter Reekmans (LDD), burgemeester van Glabbeek kunnen de twee grote overkoepelende intercommunales heel hun business wel alleen aan en hebben zij al die gemeentelijke onderafdelingen niet nodig, tenzij om extra kosten te maken. Reekmans zegt ze te kunnen herleiden tot enkele tientallen bestuurders, maar dan wel mensen die weten waarmee ze bezig zijn.

     Kortom, er valt in dit landje nog veel te besparen. De hoofdreden, waarom we internationaal niet meer concurrentieel zijn is, omdat onze overheid veel te omvangrijk is en daarvoor te veel geld nodig heeft dat niet rendeert. Een laatste Oeso rapport over de lonen maakt dat nog eens pijnlijk duidelijk. In de meeste Europese rangschikkingen over belastingen staat dit land op kop. Fiscale en sociale heffingen maken bij ons arbeid te duur en zorgen tenslotte zo voor meer werkloosheid. De overheid probeert die werkloosheid dan te bestrijden met extra subsidies e.d., wat nóg eens extra geld kost, terwijl de echte oplossing is die lasten naar omlaag te halen. Even zien hoe Michel en Co eruit zullen geraken. Met een CD&V in haar rangen die de oude politieke cultuur niet wil/kan afzweren, wordt dat gegarandeerd weer gekrakeel.

     Tenslotte nog dit: als men hier echt wil besparen, dan moet men ook ophouden politieke partijen, vakbonden en media te subsidiëren. Dat zouden pas echte besparingen zijn, in de honderden miljoenen euro per jaar..

   

   

  16-04-2015, 00:15 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (37 Stemmen)
  15-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DDR, Agalev & Joe Sixpack

   

   

    

     Günter Grass (1927/2015) is niet meer. Over de literaire kwaliteiten van de man wil ik het niet hebben. Ik ben niet geschikt om daarover te oordelen en heb trouwens geen enkele van zijn werken gelezen. Grass het geweten van Duitsland noemen, zoals enkele van onze media doen, is wel een brug te ver, tenzij men hem het ‘linkse’ geweten wil noemen. De man was als knaap lid van de Hitlerjugend en nam als zeventienjarige dienst bij de Waffen-SS. Als Duitser is ook daartegen weinig in te brengen. Met de wetenschap van toen was daar feitelijk weinig mis mee, evenmin als met onze jongens die uit idealisme samen met de Duitsers aan het Oostfront gingen vechten tegen de goddeloze communisten. Wat wél fout zat bij Grass was, dat hij dat pas 60 jaar later bekende, nadat hij er al een hele carrière als gevierde schrijver op had zitten en zelfs de Nobelprijs voor literatuur gekregen had. Tussendoor was hij bevriend met Willy Brandt en Fidel Castro en bleef hij – ondanks zijn verleden als ex-nazi – een overtuigde DDR communist. Zo overtuigd zelfs, dat hij tegen de eenmaking van ‘zijn’ Duitsland was. Kortom, nog maar eens een verhaal van links denken en rechts leven. Ik denk niet dat hij zal gemist worden.

  ---

     Ook bij ons is er een linkse figuur, die nog niet gestorven is, maar wel uit de politiek stapt, nl Mie Vogels. Ze begon als een van de boegbeelden van de eerste groene partij van dit land: Agalev, dat stond voor ‘Anders GAan LEVen’. Dat anders gaan leven was een kort leven beschoren, want toen ze na haar tweede parlementaire ambtstermijn had moeten opstappen – zoals de partijregels toen voorschreven – werden die regels ‘aangepast’. Nu ze toch opstapt, krijgt ze de maximale vertrekpremie van 425.000 euro. Mooie beloning vanwege een samenleving waartegen ze als linkse activiste steeds geageerd heeft (als haar partij in de oppositie zat tenminste). Ook zij zal niet gemist worden, al zullen de vreugdepasjes die zij uitvoerde na de goedkeuring van de Lange Wapperbrug wel in het Antwerpse geheugen gegrift blijven, zeker zolang het alternatief uitblijft.

  ---

     In de States is Hillary Clinton nu officieel kandidaat om volgend jaar Barack Obama op te volgen, samen met Jimmy Carter (ook al een democraat) zowat de zwakste president die de USA ooit gekend heeft. Dat ze de politiek van Obama wil verder zetten is dan ook een veeg teken dat hopelijk niet door Joe Sixpack & Co zal gesmaakt worden, al zegt ze dat ze vooral de presidente wil zijn van de man/vrouw in de straat. Doet denken aan François Hollande, ‘monsieur normale’, weet je wel. Hoe diens presidentschap verder verlopen is, weet men in Frankrijk ondertussen. Hopelijk trappen de Yankees niet in dezelfde val en slagen de Republikeinen erin tegen 2016 een degelijke tegenkandidaat te hebben. Ik heb zo de indruk dat de Amerikanen niet zitten wachten op een 69 jarige ‘mistress normal’, die heel haar leven in luxe heeft geleefd en het nu zou gaan opnemen voor de mensen voor wie de American dream een droom blijft.

   

   

  15-04-2015, 00:15 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (31 Stemmen)
  14-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Traject pesterijen

   

   

     Volgens de officiële cijfers zouden er in België 3 trajectcontroles geïnstalleerd zijn, waarvan 2 in Vlaanderen. Ben ‘Schuppeke’ Weyts denkt daar in Vlaanderen nog twee bij te zetten. Die dingen kosten zo’n half miljoen euro per stuk.

     Hier klopt iets niets. Bij ons in de regio Turnhout, laatst gerangschikte centrumstad van Vlaanderen volgens de nieuwste stadmonitor, tel ik er al 6 (zes!) en wel op volgende wegen:

   

  -          Wechelderzande-Oostmalle

  -          Kasterlee-Turnhout

  -          Turnhout-Oud-Turnhout

  -          Tielen-Turnhout

  -          Kasterlee-Retie

  -          Lichtaart-Herentals

   

   

     Die laatste drie zijn gewoon wat we zouden kunnen noemen ‘binnenwegen’, met een hoofdzakelijk beboste omgeving, zonder enige bebouwing van betekenis en met voor 90% een afgescheiden fietspad. In de eerste weken na de inplanting van die kostelijke spullen, werden heel wat automobilisten daar beboet. Daar het echter steeds om dezelfde plaatselijke bewoners gaat, was dat snel afgelopen en hield daarna zo goed als iedereen zich aan de verbodsbepalingen. Met als resultaat, dat die controles daarna zo goed als niets meer opbrachten, buiten misschien enkele niets vermoedende bezoekers van het pretpark Bobbejaanland*. Dat laatste dan nog speciaal op het traject Kasterlee-Retie, waar niet eens bord staat dat de trajectcontrole aankondigt (in de andere richting wél) en waar toevallige passanten dan ook niet weten dat ze daar gecontroleerd worden.

     Trajectcontroles zijn alleen zinvol op autosnelwegen of drukke verkeersaders. Op andere plaatsen is het weggesmeten geld en dienen zij vooral om de plaatselijke bestuurders te pesten. Voor de regio Turnhout zorgt die pesterij er wel voor dat de stad tenminste in één discipline op kop zal komen te staan in de volgende stadsmonitor!

   

   

  * Zelfs Bobbejaanland klanten lopen weinig risico, omdat die – zeker tegen de opening en de sluiting – meestal bumper aan bumper door de stille Kempen moeten slenteren.

  14-04-2015, 14:14 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (5)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (37 Stemmen)
  13-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Antwerp Airport

   

   

     Sinds het faillissement van Sabena en de komst van de Thalys waren de passagiersaantallen op de Antwerpse luchthaven van Deurne dramatisch gedaald (van zo’n 260.000 in 2000 tot zo’n 120.000 in 2014). Reden temeer voor groenlinkse actievoerders om de sluiting van de luchthaven te eisen. Dat dit een ramp zou kunnen betekenen voor Antwerpen als haven- en diamantstad zal hen een zorg wezen. Hoe meer doppers, hoe meer geld voor de uitbetalingen door de vakbonden (een Belgisch unicum in de hele wereld!).

     De kans dat die actievoerders iets gaan binnenhalen is miniem. Om te beginnen heeft de nieuwe Vlaamse regering de aanpalende Krijgsbaan laten ondertunnelen, waardoor de hele reeds bestaande landingsbaan voortaan kan benut worden, zonder dat het verkeer daarvoor moet stoppen, zoals nu nog het geval is. Ondertussen werd de uitbating van de luchthaven uitbesteed aan de Franse Egis groep die grootse plannen heeft. Zo komt er een nieuw hoofdgebouw, een taxfree shop, twee extra gates en een grotere bagageband. Een extra tijdelijke parkeerplaats is er al. Dat Egis baat ook de luchthaven van Oostende uit en daar gaat het (ook) niet goed. Antwerpen heeft echter zijn haven en (voorlopig althans nog) zijn diamantcentrum en Oostende heeft alleen maar Vande Lanotte. Hierbij hoeft geen tekeningetje. Een ander pluspunt is dat de dotaties van de Vlaamse regering met de komst van Egis zijn stopgezet.

     De CEO van dat Egis is Marc Buelens, de man die de luchthaven van Charleroi op de kaart heeft gezet (het zgz ‘Brussels South’) en die daar voor zijn bewezen diensten werd bedankt omdat hij ‘maar’ een Vlaming was. Buelens is mede daardoor meer dan gemotiveerd en wil het aantal passagiers in Deurne nog dit jaar terug naar de 200.000 brengen. Jetairfly gaat daarbij een handje toesteken en verbindt vanaf vrijdag a.s. de koekenstad met Barcelona, Berlijn, Milaan, Palma, Alicante en Malaga.

     Onnodig te zeggen dat groenlinks in zak en as zit. Buiten Borgerokko stellen de kameraden niets meer voor in de Scheldestad en zelfs onder elkaar botert het niet meer sinds ze na 90 jaar uit het Antwerpse schepencollege werden gezet. In tegenstelling tot die van Deurne, gaat hun vlieger niet meer op…

   

  13-04-2015, 00:42 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (40 Stemmen)
  Archief per week
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!