NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Der Untergang, Vlaamse versie
 • Shoarna politics
 • Musk (2)
 • Twee maten en twee gewichten
 • De overbodige provincies
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  27-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ma cabane au Canada

   

   

     Canada, dat was nog eens een land waar iedereen welkom was, ook de vervolgden, de immigranten, de asielzoekers. Premier Trudeau haalde ze zelf op aan op de luchthaven, heette ze hartelijk welkom en stond gewillig mee op de selfies die door de migranten de wereld werden rondgestuurd. Zoals ik in deze rubriek al wel eens schreef, was dat allemaal niet zo moeilijk. Canada, het tweede grootste land ter wereld in oppervlakte, paste nl ongeveer hetzelfde systeem toe als in de States waar elk jaar een vast quotum inwijkelingen wordt vastgelegd en waar vooral gekeken worden wat die mensen kunnen. Ook Belgen worden daar aanvaard als ze de nodige diploma’s en bewijsstukken bij zich hebben of kunnen terugvallen op de gezinshereniging, waarbij de reeds gevestigde familie er dan wel garant voor moet staan. Canada had zijn immigratie ook onder controle omdat er tussen het land enerzijds en de oorlogsgebieden van het Midden-Oosten en Afrika anderzijds een hele oceaan ligt, geen Middellandse Zee. De vluchtelingen kwamen er ook niet over land zoals in Europa.

     Aan dat laatste is nu een einde gekomen. Na de zware aardbeving van 2010 in Haïti konden Haïtianen vrij gemakkelijk naar de States emigreren. Eind dit jaar houdt dat programma op te bestaan en door de verklaring van Trump dat hij er een kleine 60.000 waarschijnlijk terug naar Haïti zal sturen, trekken heel wat van die Haïtianen de grens over, richting Canada. Men schat zo’n 250 per dag, driemaal meer dan het jaar voordien. Opeens blijkt Canada niet meer zo gastvrij en heeft dezelfde Trudeau zijn progressieve retoriek moeten ‘aanpassen’. Met zijn uitnodigende flamboyante communicatiestijl maakte hij de wereld wat blaasjes wijs, zeggen zijn tegenstanders. Economische gelukzoekers zijn nu ook in Canada niet meer welkom. Verder telt ook daar de regel die in Europa wordt toegepast, nl dat vluchtelingen alleen asiel kunnen aanvragen in het land waar ze eerst aankomen. Voor de meeste Haïtianen is dat de States, niet Canada. Enfin, Trudeau Jr staat hopelijk weer met beide voeten op de grond!

   

  27-08-2017, 00:03 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (25 Stemmen)
  26-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Staatsschuld, dikke bult

   

   

       Het is algemeen geweten dat dit land een staatsschuld heeft van ergens rond de 105%. Het schijnt maar niet te lukken die te doen dalen, terwijl we pas nog vernomen hebben dat buurland Nederland aan 64% zit, nog maar 2% verwijderd van de Maastricht-norm. Daar heeft men van bij het begin van de crisis serieuze maatregelen getroffen, iets waar men bij ons slechts van kan dromen. Elke maatregel die iets aan welke situatie ook verandert, wordt hier meteen wel door e.o.a. instantie, partij of vakbond afgeschoten. Wat er als alternatief overblijft, buiten besparen en belastingen, is dat men de staatsbedrijven al dan niet gedeeltelijk zou kunnen privatiseren. Bij de Post en Belgacom, nu Bpost en Proximus geheten, heeft men privékapitaal geïntroduceerd en werken deze bedrijven vrij tot zelfs zeer goed. Verder zijn er aandelen verkocht van de participatie van dit land aan het Franse PNB Paribas Fortis en wordt de uitdaging groot om ook de rest van die aandelen te verkopen, evenals de staatsbank Belfius. Tenslotte wil federaal minister zonder Financiën Johan Van Overtveldt dat er ook eens serieus gepraat wordt over de NMBS, ons rijdend faillissement dat in zijn huidige vorm nooit zal kunnen concurreren met andere bedrijven – al dan niet privé – eens het treinverkeer wordt geliberaliseerd (ergens begin de jaren 2020).

     Linkse oppositie en vakbonden zijn natuurlijk tegen al die plannen. Probleem is dat ze geen alternatief voorstel hebben. Bij de NMBS komt daar nog bij dat het bedrijf een schuld meedraagt van zo’n 5 miljard euro en jaarlijks nog zo’n kleine 3 miljard staatssteun krijgt om overeind te blijven. Wie gaat geld steken in een dergelijk bedrijf, waar dan nog met de regelmaat van een klok gestaakt wordt, zeker op het Waalse Spoor?

     Tenslotte nog dit. De huidige rentevoeten van ergens rond de 0% maken dat de rente op de staatsschuld te verwaarlozen is. Dat zou echter kunnen veranderen want die rentes zouden kunnen stijgen, zoals dat nu in de States al het geval is. De ECB kan niet eeuwig geld blijven bijdrukken, want de euro wordt daardoor minder waard t.o.v. bv de dollar. Elke verhoging van de rente zal dit land echter pijn doen als er aan die schuldafbouw niets gedaan wordt. Het wordt kiezen tussen pest en cholera.

   

   

  26-08-2017, 00:04 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (10)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (29 Stemmen)
  25-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Elio de veroveraar

   

   

   

     Van Di Rupo zijn we nog niet vanaf. De man met het rode strikje heeft laten weten zeker aan te blijven als PS-voorzitter tot aan de federale verkiezingen van 2019 en dan te zien hoe die gaan verlopen. Als ge het mij vraagt, voor hem niet goed evenmin als voor zijn PS. Dat laatste heeft niet alleen te maken met de schandalen in Luik (Publifin) en Brussel. (Samusocial), die de kiezers zo maar niet vergeten zullen zijn, maar ook met een boek dat Di Pippo net heeft geschreven en waarin hij zijn partij nog linkser wil hebben dan nu het geval is. Dat heeft natuurlijk te maken met de hete adem van de communisten van de PTB/PvdA in zijn nek, de vraag is maar of men de man straks nog gaat geloven. In zijn boek ‘Nouvelles conquêtes’ (‘nieuwe veroveringen’) stelt hij nl een werkweek voor van 4 dagen met behoud van het huidige loon*. Daarenboven wil hij een algemene sociale bonus voor elke uitkering van 1.115 euro, meer inspraak voor de werknemers in raden van bestuur, hogere belastingen op kapitaal en nog van dattem.

     Di Rupo’s voorstellen kunnen misschien op enig begrip rekenen in Wallonië, maar zijn niet te verkopen in Vlaanderen. Als de partij hem zou volgen, wordt de kans steeds groter dat de PS zichzelf uitsluit van deelname aan een volgende federale regering, waar weinig in Vlaanderen over zullen rouwen (zelfs niet bij de SP.a). De kans is trouwens groot dat de PS er de volgende keer ook in Brussel niet meer bij zal zijn. Ook daar wil kopstuk Onkelinx – wier man/advocaat het werk van de onderzoekscommissie bij Samusocial wilde beletten - van geen wijken weten en riskeert de plaatselijke regering nog zo’n twee jaar in lopende zaken te blijven.

   

  * Doet me denken aan het mopje over die vakbondsactie in 2099, wanneer een delegee de massa toeroept dat ze een werkweek willen van nog één dag. Waarop een stem uit de menigte: ‘Maar niet op een maandag, hé!’

   

  25-08-2017, 00:03 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (25 Stemmen)
  24-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanslagen in Barcelona, afterparty in Brussel

     Het wordt met de dag duidelijker, dat de imam die beschouwd wordt als het brein van de terroristenbende bij de aanslagen in en rond Barcelona, wel degelijk connecties had in België. Naast zijn stoffelijk overschot bij de gasontploffing in Alcanar heeft men nl verschillende reeds vooraf bestelde vliegtickets teruggevonden met bestemming Brussel, waar hij al enkele keren was geweest. Hij was inderdaad daar gaan solliciteren voor een job als imam in Diegem – waarschijnlijk als dekmantel voor andere ‘activiteiten’ - maar werd er niet aangenomen omdat hij geen degelijke papieren kon voorleggen (o.m. een getuigschrift van goed gedrag en zeden). Het grootste deel van de tijd dat hij in Brussel verbleef, was hij dan ook niet bij de voorzitter van de moskee in Diegem, zodat alles laat vermoeden dat hij nog wel andere plannen en connecties had gehad, mocht hij de aanslagen in Barcelona overleefd hebben. Tegelijkertijd zegt dat ook dat hij zijn kompanen wel de dood in wou jagen, maar zichzelf niet. De after party in Brussel wou hij niet missen!

  ---

      Toevallig was er vorige week het bericht dat het ‘Institute for Economics and Peace’ (IEP) haar jaarlijkse internationale vredesindex gepubliceerd had. Het hoofdkwartier bevindt zich in het Australische Sydney, met bijkantoren in o.m. New-York, Den Haag én Brussel. Het IEP houdt zich bezig met het inschatten van vrede en veiligheid en is aan zijn elfde editie toe. Het heeft een rangschikking met 23 items, waaronder veiligheid, bewapening en conflicten. Ondanks de grote betrokkenheid van terroristen en andere jihadi’s in en rond Brussel, staat dit land toch nog op plaats 14 in Europa, op een totaal van 36 waarbij ook Turkije. En laat nu juist dat land op de laatste plaats staan op ons continent. Zelfs het IEP vindt dat het Rijk van Erdogan niet bij Europa hoort, zeker niet na alle fratsen die zijn regime het laatste jaar heeft uitgehaald.

   

  24-08-2017, 00:06 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (30 Stemmen)
  23-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wir schaffen das nicht

   

     Er zijn nog altijd van die brave mensen, die denken dat de migranten onze problemen van de vergrijzing en het voortbestaan van onze Sociale Zekerheid gaan oplossen. Iedereen mag daarover zijn eigen mening hebben, maar gezagdragers zouden beter opletten vóór ze zoiets zeggen. We weten allemaal dat dit in linkse en groene kringen bon ton is, al heeft het daar in de eerste plaats te maken met electorale verwachtingen. Erger wordt het als een gewezen minister-president dergelijke onzin uitkraamt. Dat is nl wat gebeurd is in Nederland waar ex-premier Ruud Lubbers ‘CDA) vertelde dat zijn land beter elk jaar minstens 25.000 vluchtelingen moet verwelkomen. Volgens hem in het belang van het land dat ze dan mee opbouwen.

     Een zekere Dr Jan van de Beek, niet de eerste de beste, want cultureel antropoloog én wiskundige (dus iemand die kan rekenen) van de universiteit van Amsterdam heeft Lubbers in het NRC/Handelsblad eens goed op zijn plaats gezet. Volgens van de Beek heeft de immigratie het land al vele miljarden euro’s gekost. Tussen 1980 en 2000 was de werkloosheid er bij allochtonen vier keer groter dan bij de autochtonen, leeft nog altijd de helft van die eerste groep van een uitkering en deden en doen zij nog altijd veel meer beroep op uitkeringen, gezondheidszorgen en allerlei subsidies dan de modale Nederlander. Dat kostte Nederland in die periode liefst 38 miljard euro. Nederlandse economen berekenden vorig jaar nog dat de migratie het land nu 7 miljard euro per jaar kost en dat die prijs nog zal stijgen. Als men de instroom van migranten zoals Lubbers ze stelt zou doorvoeren, dan zou Nederland in 2060 liefst 52 miljoen inwoners tellen!

  ---

     We moeten in dit land niet denken dat het hier veel beter is. Op een vraag van Ortwin Depoortere (VB) liet de bevoegde federale minister weten dat er in 2015 (het laatste jaar waarover volledige cijfers bekend zijn) liefst 106 miljoen euro vanuit België naar het buitenland is vertrokken, enkel en alleen voor zo’n 60.000 kinderen van migranten die zelf hier in België verblijven maar die de kinderen in het land van herkomst hebben gelaten. Daar zijn dus niet de kinderen bij die hier bij ons verblijven. Er is zo goed als geen controle op (zeker niet in landen zoals Turkije en Marokko) en houdt er evenmin rekening mee dat de kosten van levensonderhoud in veel van die landen een stuk lager zijn dan hier, terwijl de kinderen er evenveel krijgen als bij ons. Zuiver financieel gezien is het voor migranten dan ook voordeliger hun kinderen in het thuisland te laten dan ze mee naar hier te brengen. De kinderen die ze toch meebrengen, wat emotioneel te begrijpen is, worden dan in feite gediscrimineerd.

   

   

    

  23-08-2017, 00:04 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (29 Stemmen)
  22-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geen sultan in Europa

   

     In de E.U. begroting voor de periode 2014-2020 staat voor Turkije een bedrag van 4,4 miljard euro ingeschreven in het kader van de pre-toetredingsassistentie. Dat lang en ingewikkeld woord betekent dat dat land nog steeds kandidaat zou zijn om tot de Unie toe te treden en dat het de kosten daarvoor nog voorgeschoteld krijgt. Er is geen enkel ander kandidaat land dat zoveel zou kunnen ontvangen. Als voornaamste reden wordt er opgegeven dat het moet dienen om de democratie in het land te bevorderen. Uitgerekend in een land waar een paar honderdduizend mensen gebroodroofd zijn en er enkele tienduizenden zonder enig serieus proces achter de tralies zitten, de plaatselijke voorzitter van Amnesty International inbegrepen.

     Daarbij houdt het trouwens niet op, want sultan Erdogan heeft zopas zijn Turkse onderdanen, die het geluk hebben in Duitsland te wonen en er in september ook mogen gaan stemmen, gevraagd niet te stemmen voor de drie grootste Duitse partijen. M.a.w. hij mengt zich openlijk in de binnenlandse politiek van een ander land, in dit geval dus Duitsland.

     Wat houdt de E.U. nog tegen om Turkije eens en voor altijd te schrappen als kandidaat deelstaat? In het beste geval tot ná Erdogan en op voorwaarde dat de toestand van vóór de laatste Turkse verkiezingen hersteld wou worden. Het excuus dat Turkije het vluchtelingenakkoord met de E.U. zou kunnen opzeggen, moeten we er maar bij nemen. Het zal op de route trouwens zo’n vaart niet meer lopen, nu zowat alle landen van de Balkan en Centraal Europa hun grenzen letterlijk hebben afgegrendeld.

     Onze politiekers en vooral onze media zouden zich beter wat meer bezig houden met Erdogan i.pl.v. al die zever over Trump. Wat die laatste ook doet of zegt, of men daar nu vóór of tegen is, raakt Europa niet of nauwelijks. Met wat die gek uit Ankara uitspookt hebben we meer te maken.

  ---

     En dan nog iets heel anders. Titel in De Standaard van gisteren, maandag: ‘Hoe meer vossen, hoe minder teken’. Vossen zouden vooral muizen eten, diertjes die ook drager zijn van teken. Dat die vossen zelf hondsdolheid kunnen overdragen, leek de auteur van het artikel niet te vatten. We zullen het maar een bericht uit de komkommertijd noemen, want voor hetzelfde geld had de titel kunnen zijn: ‘Hoe meer vossen, hoe minder kippen’. Bij een van mijn dochters heeft een vos er recentelijk nog twee meegenomen, die buiten sliepen…

   

  22-08-2017, 00:02 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (24 Stemmen)
  21-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De milquettisering van FrancofoniŽ

   

     Het is nu bijna drie maand geleden dat Benoît Lutgen, voorzitter van het CdH, de stekker trok uit de samenwerking met de volgens hem terecht corrupte genoemde PS. Een maand later slaagde hij erin een nieuwe Waalse regering te installeren, samen met de MR. Hetzelfde verwezenlijken met de Brusselse regering of met die van de Franse Gemeenschap bleek andere koek te zijn. Bijna twee maand na de vorming van de Waalse deelregering is er verder niets meer gebeurd. De reden is, dat CdH en MR samen in die twee andere deelregeringen geen meerderheid hebben en dat degenen die hen daarbij zouden kunnen helpen, Ecolo en Défi, daar blijkbaar niet voor te vinden zijn of eisen stellen die niet te verwezenlijken zijn. Ze gaan daarover deze week opnieuw onderhandelen, maar de kans op succes is uiterst klein.

     De reden van dit laatste is dat Joëlle Milquet, de beruchte Madame Non en voorgangster van Lutgen aan het hoofd van de partij, nu opeens niet meer bereid zou zijn met de MR verder te willen samenwerken en ook niet de samenwerking met de PS op te zeggen. Ze wordt daarin gesteund door de ‘éminence grise’ van de partij Philippe Maystadt, Minister van Staat en voormalig federaal vice-premier. Hoe dat gaat aflopen is voorlopig nog koffiedik kijken, maar Milquet kennende wordt dit een fiasco. Het mens heeft al zo dikwijls op de zenuwen van de anderen – zowel van de eigen partij als erbuiten – gewerkt dat men van haar manier van werken een werkwoord heeft gemaakt: ‘milquettiseren’, wat betekent alles zodanig uitpluizen tot er zo goed als niets van overblijft en er zoveel tijd verloren gaat dat er geen serieus resultaat meer uit de bus kan komen. Haar manier van werken was mede de oorzaak van de langste regeringsvorming ooit, die van 2010/2011 van 541 dagen, een wereldrecord waaruit tenslotte de regering Di Rupo ontstond. Bart De Wever weet er alles van!

     De hoofdreden, waarom Lutgen de samenwerking met de PS opzegde was, omdat uit peilingen bleek dat er van het CdH bij een volgende verkiezingen anders zo goed als niets zou overblijven. Als Milquet, tegen wie o.a. nog een gerechtelijk onderzoek loopt wegens fraude bij de vorige verkiezingen, haar zin krijgt, zou het resultaat wel eens hetzelfde dreigen te worden en zou de verkiezingsdrempel voor de voormalige Waalse christendemocraten wel erg dichtbij kunnen komen…

     Tenslotte nog dit: waarom hebben onze francofonen een Franse Gemeenschap nodig? In Vlaanderen hebben we toch geen Vlaamse (of Nederlandstalige) Gemeenschap. Zo’n instelling kost alleen extra geld, vooral voor het betalen van een extra deelregering met politiekers die anders misschien uit de boot zouden vallen. Het feit alleen al dat Francofonië met minder inwoners meer ministers en politieke mandaten heeft dan het meer bevolkte Vlaanderen, zegt genoeg.

   

   

  21-08-2017, 00:04 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (5)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (31 Stemmen)
  Archief per week
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!