NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Onze stroomvoorziening (vervolgverhaal)
 • It's the immigration stupid!
 • Bpost lastpost
 • 'Betrouwbaar nieuws'
 • Vlaamse Beweging komt uit WO I
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  05-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Generaal zonder troepen

   

     In mijn blog van donderdag had ik het nog over Verhofstadt, die ik met Don Quichote(e) vergeleek. Ik was dan ook blij verrast, toen ik in de weekeindeditie van De Standaard een soort interview las met Europese collega’s van hem, die er zowat dezelfde mening op nahouden. Collega’s – nota bene van zijn eigen blauwe fractie, waarvan hij de leider is – die het helemaal niet met hem eens bleken te zijn. ‘Guy doet alsof hij de eigenaar van de fractie is’, was de sprekende titel van het interview. De leider, zoals ik al schreef, die voorop loopt en niet ziet dat men hem niet meer volgt.

     In 2009 slaagde Verhofstadt er nog in twee blauwe Europese Commissarissen (Rehn en De Gucht) en twee vicepresidenten (Neelie Kroes en Siim Kalas) in de Commissie te laten benoemen. Dat was een hele prestatie en het is waarschijnlijk daarom dat hij daarna dacht oppermachtig te zijn geworden. Daarbij maakte hij echter twee denkfouten. In de eerste plaats zijn aandrang om met Euro-obligaties te beginnen, waarbij Grieken, Portugezen en Spanjaarden opnieuw onvoorwaardelijk zouden kunnen gaan lenen op de internationale markten, maar Duitsers, Nederlanders en Finnen – om het daarbij te houden – de kosten zouden moeten betalen. Transfers zoals in België, zeg maar. Nogal wiedes dat bv de Duitse liberalen, die zowat het tegenovergestelde willen, het daarmee niet eens zijn. Een tweede pijnpunt is zijn meer dan goede verstandhouding met ‘Rode Rudy’*, Daniel Cohn-Bendit, de flamboyante leider van de Europese groenen in het Europese parlement, nog zo iets waar heel wat liberalen van huiveren. De kans is groot dat de Finse, Estse, Deense en Roemeense liberalen tegen de verkiezingen van 2014 uit de liberale fractie stappen, terwijl de Duitse vertegenwoordiging dreigt weg te smelten.

     Dat alles is slecht nieuws voor de grootgrond- en huizenbezitter uit Umbrië, Normandië, Gent en Mariakerke, want hij loopt met het idee zich kandidaat te stellen voor niets minder dan de Europese topjob: die van voorzitter van de Europese Commissie. Jammer genoeg dreigt hij een generaal zonder troepen te worden en zo win je geen veldslagen, zelfs niet voor de Europese Commissie. Hoogmoed komt ten val, of – zoals Friedrich von Hayek (° 1899), Oostenrijks Nobelprijs economie 1974 (samen met de Zweed G. Myrdal) en een lichtend voorbeeld voor de Verhofstadt van de drie eerste burgermanifesten, het ooit kernachtig uitdrukte: “ Wie zijn principes verloochent, gaat naar de hel”.

     Zo’n vaart zal het meteen wel niet lopen, maar een Europese topjob zit het meer dan waarschijnlijk niet in voor wie al te veel tegen andermans schenen schopt.

   

   

  * Verhofstadt en Cohn-Bendit hebben in 2012 samen een boek uitgegeven (‘Voor Europa’), iets wat men hem vanuit liberale hoek erg kwalijk heeft genomen. Een Europees fractieleider kan niet zomaar een boek schrijven ten persoonlijke titel als dat over zijn eigen parlementair werk gaat…

  05-05-2013, 08:39 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (36 Stemmen)
  04-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Innesto nefasto

   

     ‘Er zijn drie redenen, waarom ik in het onderwijs ben gestapt’, zei de leraar, ‘Kerstmis, Pasen en de grote vakantie’.

      Bovenstaande is een oude mop, al zat (en zit) er voor sommigen wel een grond van waarheid in, zeker als men de reacties op facebook ziet (binnen de 24 uur zo’n dertigduizend tegenstanders!) op het voorstel van de ‘Innesto’ denktank van CD&V, om de grote vakantie in te korten van negen naar zes weken. Zelfs bij de bevriende vakbonden en het katholiek onderwijs is men niet te vinden voor deze merkwaardige brainstorming van Beke’s ‘high potentials’.

     Vlaanderen is een land waar revolutionaire ideeën zelden op een drafje verwezenlijkt kunnen worden. Dat is ook de reden, waarom er hier zo weinig verandert. Het Innesto idee wordt zelfs een beetje hilarisch, als de reden voor die inkorting van de grote vakantie in de eerste plaats gezien wordt om zgz ‘kansarme kinderen’ niet meer achterstand te laten oplopen. Het gros van die kansarmen zijn nl immigrantenkinderen, die thuis weinig of geen Nederlands spreken en daardoor tijdens de vakantie – dikwijls nog doorgebracht in het land van herkomst – inderdaad eerder af- dan bijleren. Maar om daarvoor het land op zijn kop te zetten, is wel wat veel gevraagd.

     Ook andere voorstellen van Innesto gaan die richting uit, zoals bv de discriminatie op de werkvloer en het uitsluiten van een algemeen verbod op religieuze en levensbeschouwelijke symbolen. Het lijkt hier soms wel alsof al dan niet legale immigranten (want daarvoor zijn ook die voorstellen bedoeld) alleen maar rechten zouden hebben: recht op huisvesting, recht op  leefloon, recht op medische bijstand, recht van gratis gerechtelijke bijstand (al probeert Turtelboom aan dit laatste toch ‘iets’ te doen).

     Als er aan heel dat Innesto verhaal één positieve kant is, is het dat de tsjeven eindelijk eens enkele duidelijke standpunten innemen. Vraag is maar, of ze voet bij stek zullen houden, nu ze zien wat voor negatieve reacties ze te verwerken krijgen, nu ze eens rechtuit zijn. Mijn pronostiek is dan ook, dat ze tegen de volgende verkiezingen wel weer met hun ‘enerzijds/anderzijds’ zullen aankomen.

   

  ---

   

     I.v.m. mijn artikel van gisteren over de waardeloze deelneming van Open VLD aan de nieuwe roodgroene meerderheid in Gent, kreeg ik daarvan de bevestiging door niemand minder dat Patje Dewael, fractieleider voor Open VLD in de Kamer. Die wil zich nl, in tegenstelling tot o.m. een van de voorstellen van de Innesto groep, inzetten voor een wettelijke verankering van het hoofddoekverbod, dat terwijl zijn eigen partij in Gent lijdzaam ondergaat dat het verbod er zal worden opgeheven…

  04-05-2013, 09:19 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (35 Stemmen)
  03-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kopvoddenventen

   

   

   

     Vanaf 1 juni zal de stad Gent dus het hoofddoekenverbod opheffen. Dat zou mede het gevolg zijn van een burgerinitiatief, waarbij zo’n 5.500 handtekeningen werden opgehaald. 2.000 daarvan werden verzameld door één Turkse familie, zodat men er rustig van uit kan gaan dat het initiatief in de eerste plaats een actie was van de mensen die men sinds 21 maart van dit jaar in Gent geen allochtonen meer mag noemen. Het paarse stadsbestuur zwicht voor hun eisen en we zullen zien wat het daar allemaal nog wordt. In Gent kun je straks beter af zijn als Roma, Turk of Bulgaar dan als Vlaming. Met dank aan Termont; Van den Bosche en de plaatselijke Open VLD.

     Die laatste partij wordt trouwens de pineut van heel deze affaire. Zij lag nl aan de basis van het verbod toen ze in het vorige college de meerderheid uitmaakte samen met de SP.a van Termont. Bij de laatste gemeentelijke verkiezingen waren roden en groenen in kartel naar de stembus gegaan en hadden ze Open VLD feitelijk niet nodig om een meerderheid te vormen. Dat ze dat toch gedaan hebben, leek eerst o.w.v. de aanwezigheid van Mathias De Clerq, kleinzoon van de ‘Krol’, die in de Arteveldestad nog altijd een zekere weerklank zou hebben. Zoals de zaken nu echter evolueren lijkt het er eerder op dat men de liberalen erbij genomen heeft om ze uit de oppositie te houden en ze binnen de meerderheid monddood te maken. Door ze de indruk te geven dat ze in Gent nog iets betekenen, heeft men ze virtueel uitgeschakeld in ruil voor een bord linzensoep in de vorm van enkele gemeentelijke postjes, met een schepenambt voor De Clerq er bovenop.

     Dat laatste geldt trouwens niet alleen voor Gent. Ook in de federale regering zitten de Vlaamse liberalen erbij voor spek en bonen en dienen ze alleen om het programma van de PS ermee door te drukken, iets wat trouwens ook geldt voor CD&V. Af en toe mogen Crootje en la Rutten eens wat opspelen, maar als puntje bij paaltje komt, zijn ze verplicht Di Pippo te blijven steunen, in de hoop dat er tegen de volgende verkiezingen e.o.a. electoraal wonder zou geschieden, want op een normale manier krijgt de partij volgend jaar weer een pak slaag. Raar, hé?

   

  03-05-2013, 21:24 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (40 Stemmen)
  02-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De niet verenigde staten van Europa

   

     In mijn blog van 8 april (‘Bert Anciaux 2.0’) noteerde ik dat Bert toegaf als voorzitter van de Volksunie destijds doorgedraaid te hebben. Letterlijk: ‘Ik ging maar door en keek niet om, tot ik plots merkte dat niemand nog volgde’. Ik moest daaraan terugdenken toen ik dit weekeinde een interview van Ivan Van de Cloot, chef-economist van de denktank Itinera in ‘Doorbraak’ (het blad van de VVB), las. Die zegt daarin, dat hetzelfde aan het gebeuren is met Verhofstadt in het Europese parlement, nl dat ook die er geen rekening mee houdt dat de bevolking (hem) niet volgt. En dat 'volgen' slaat op Verhofstadt's vasthouden aan zijn 'Verenigde Staten van Europa', die er volgens Van de Cloot (en ook anderen, Paul De Grauwe, Verhofstadt's gelijkgezinde, uitgezonderd) nooit zullen komen.

     In tegenstelling tot de E.U., kennen de inwoners en de staten van de U.S.A. een gemeenschappelijke identiteit en een gemeenschapsgevoel dat Europa niet heeft. Als er daar een staat faalt, dan trekken de bewoners er weg en gaan ze elders werk zoeken (wat zopas in Detroit bv nog is gebeurd). Hoofdreden daarvoor is dat de falende staat een interne devaluatie moet doorvoeren, de prijzen matigen en de lonen en overheidsuitgaven moet terugschroeven.

     De arbeidsmobiliteit in Europa is officieel maar 10% van die van Amerika, maar eigenlijk is het verschil nog groter. In Europa zijn de mobielere werknemers doorgaans nl de hoger geschoolden, die niet echt noodzakelijk elders moeten gaan werken. En dan is er nog het talenverschil. Alhoewel men in de States steeds meer Spaans hoort vanwege de miljoenen geïmmigreerde Latino’s, blijft er maar één officiële taal, het Engels.

     Verhofstadt vecht dan ook tegen windmolens, zoals Don Quichote destijds, waarvan hij wel degelijk iets weg heeft als men hem in het Europees parlement ziet staan molenwieken. Onlangs werd hij in De Tijd door ‘Kaaiman’* nog getypeerd als ‘de socialist die de liberale fractie in het Europees parlement leidt’. Uit hetzelfde interview van hierboven blijkt trouwens dat Verhofstadt in 1999 op het Vlaams Economisch Congres vertelde dat hij ervan droomde dat Rusland ooit lid zou worden van de eurozone…

  ---

     Van typering gesproken, ook Bertje Anciaux kreeg er deze week in ’t Pallieterke nog een die kan tellen: ‘de belegen Justin Bieber van de belgo-nationaalsocialistische politiek’!

   

   

  * Kaaiman is, voor wie het nog niet zou weten, de schuilnaam van Koen De Meulenare, die vroeger de laatste bladzijde van Knack onveilig maakte, tot hij er – samen met Rik Van Cauwelaert – opstapte omdat hij het niet eens was met de aanstelling van een pseudosocialist als nieuwe hoofdredacteur.

  02-05-2013, 08:39 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (39 Stemmen)
  01-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Weinig te vieren op 1 mei

   

   

      Ongeacht wat er vandaag op de klassieke rode 1 mei stoeten allemaal zal verteld en geroepen worden, er zal weinig positief nieuws te horen zijn. De rode vakbonden zijn er nl zelf de oorzaak van dat heel wat heikele sociale punten niet opgelost geraken, gewoon omdat ze weigeren mee aan het overleg te doen. Tot twee keer toe al hebben ze zich uit de sociale onderhandelingen terug getrokken of ermee gedreigd het te doen. Op die manier krijg je geen sociale en syndicale problemen opgelost in een periode waarop het in de hele Europese Unie slecht gaat.

     De eenmaking van de statuten voor arbeiders en bedienden, een eis die het Grondwettelijk Hof al 20 (twintig!) jaar geleden stelde en die nu vóór 8 juli definitief zou moeten worden waargemaakt, lijkt een zoveelste lachertje te worden. Vergeten we hierbij niet dat die eenmaking in de landen rondom ons al tien tot twintig jaar eerder gebeurde, ergens in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Had men dat toen ook hier gedaan, het zou enorm minder gekost hebben, simpelweg omdat de lonen toen maar een fractie waren van wat ze nu zijn. Het is zelfs niet eens denkbeeldig dat nog maar de dreiging van de eenmaking voor het verlies van arbeidsplaatsen gaat zorgen.

     Het afschaffen van de index mag niet van de linkse partijen en de vakbonden, omdat dat onze koopkracht zou aantasten. In de plaats daarvan komt Vande Lala om de zoveel weken met een ander ideetje, waarbij dan weer eens de verkoop tijdens de koopjesperiodes, dan weer het overschakelen van merkproducten naar huisproducten moeten zorgen voor een daling van die index. Dat werkt nog ook – voorlopig toch - gewoon omdat mensen in crisistijden meer zullen kopen tijdens de ‘solden’ en ook eerder goedkopere huismerken zullen nemen i.pl.v. een merkproduct. Mocht het straks weer beter gaan en de consument opnieuw duurdere producten zou gaan kopen, dan gaat die index echter wel opnieuw de hoogte in, worden de lonen automatisch weer duurder, de producten ook en zitten we opnieuw in dezelfde spiraal van vroeger, met als waarschijnlijk gevolg bedrijfssluitingen of – in het beste geval – afdankingen.

     Eurostat, het Europese bureau voor statistieken heeft zopas nog bevestigd, wat wij eigenlijk allemaal al lang weten, nl dat de lonen in België het zwaarst belast worden van heel Europa en dat met een regering waarin marxisten het grootste woord hebben. Voor zo’n regering zou het simpel moeten zijn om die lasten te verminderen, maar dan verminderen ook de staatsinkomsten en komt men weer elders van de regen in de drup.

     Ondanks het feit dat België zopas zijn ‘bad bank’ van wijlen Fortis heeft kunnen van de hand doen en daar zo’n miljard euro aan heeft overgehouden, zit het land nog steeds met een staatsschuld van boven de 100%. Om er net onder te komen zitten – maar dat is geen garantie dat het beter gaat (99% of 101%, wat maakt het uit?) – moet de staat nog eens zien 800 extra miljoen te vinden. Zo’n initiatieven lossen niets op, zij kopen alleen maar wat tijd.

     ‘Het geld pakken waar het zit’, een typische rode slogan, denkt men ook toe te kunnen passen via het innen van een zgz ‘Tobin taks’ die financiële transacties lichtjes gaat belasten. Dat ‘lichtjes’ betekent wel dat het onze eigen banken toch nog een dikke 8 miljard euro gaat kosten. Op zich zou zo’n taks mogelijk moeten zijn. Minister Geens zegt zelfs dat ze hoe dan ook onvermijdelijk is, maar voegt er wijselijk aan toe dat er dan meer landen zullen moeten meedoen. Dat is tsjevenwijsheid (‘enerzijds, anderzijds’). In werkelijkheid moeten álle E.U. landen eraan meewerken, anders gaan de kapitalen zich verplaatsen naar de landen die niet meedoen. Datzelfde geldt trouwens ook voor de notionele intrestaftrek, waarvan zelfs ABVV voorzitter De Leeuw’s familie niet vies is*, alsmede voor allerlei andere heffingen. Geld is de dag van vandaag veel vluchtiger geworden dan vroeger. Eén druk op een toets en het zit aan de andere kant van de wereld.

     En zopas geraakte nog bekend, dat er in de eerste helft van 2012 (dus op amper 6 maanden tijd!) in dit land liefst 290.442 stakingsdagen waren. Dat zijn er 200.000 (!) meer dan twee jaar eerder. Als dit aanhoudt, zal ook dat de situatie op de arbeidsmarkt niet verbeteren. Jammer, dat het hier weer gaat om een statistiek voor België als geheel. Als men die zou opsplitsen volgens de gewesten, dan weet iedereen dat het Waalse deel daarvan wel eens een veelvoud zou kunnen zijn.
     In een dergelijk klimaat maakt het weinig uit wat vandaag op de 1 mei stoeten zal gezegd en geroepen worden en zullen die manifestaties alleen maar nuttig zijn om wat stoom af te laten. Staan roepen hoe het moet en daarna niet mee aan tafel gaan zitten om er iets aan te doen, is in  deze tijden van razendsnelle communicatie niet lang meer vol te houden.

   

   

  * Rode Rudy vertelde in de Gentse Vooruit op de vooravond van 1 mei weer dat hij tegen die notionele intrestaftrek is, waar zijn familiebedrijf dus mee van profiteert. Ge moet maar durven. De dik gevreten salonsocialist beloofde zelfs 150.000 nieuwe werkplaatsen. Die zouden er komen als men erin zou slagen de werkgevers 13 miljard euro lichter zou maken. Van populisme gesproken…

  01-05-2013, 08:48 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (36 Stemmen)
  30-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Je maintiendrai? *

   

   

     Voor mij mag deze dag snel voorbij gaan, al was het maar o.w.v. al dat geleuter op radio en Tv over de kroning van Willem IV, alias Willem Alexander, zoals hij zelf wil geheten worden. Ik heb vandaag het bezoek van Nederlandse vrienden die met opzet deze dag gekozen hebben om hun land te ontvluchten. Ze zijn daar niet allemáál gek. De oranjegekte is al erg genoeg als het om het nationaal voetbalelftal gaat, laat staan hun koningshuis.

     Nu is het wel zo dat het huis van Oranje dan nog ‘eigen volk’ is en geen geïmporteerde Duitsers zoals bij ons. Die van Oranje-Nassau kwamen ook wel uit Duitsland, maar toen bestond Nederland nog niet en al bij al heeft Willem de Zwijger het met zijn leven bekocht. Met een beetje goede wil kan men zeggen dat hij zijn leven gegeven heeft voor zijn nieuwe vaderland. Er zijn er trouwens die beweren dat Beatrix en Co niet van hem zouden afstammen, maar dat is wel zo. De mannelijke afstammelingen, van de Vader des Vaderlands stierven weliswaar uit met koning-stadhouder Willem III (in 1702), maar de huidige Oranjes stammen af van Willem de Zwijgers broer, Jan de Oude, wiens kleinzoon de kleindochter van de Zwijger, Albertine Agnes huwde. Ook de nazaten van het Groothertogelijk Huis van Luxemburg stammen daarvan af.

     Er is nog een wezenlijk verschil met ons koningshuis. In Nederland heeft men de bemoeienis van de vorst(in) niet meer nodig om bv een nieuwe regering te vormen. De huidige regering van liberalen en sociaaldemocraten kwam tot stand na een akkoord tussen Rutte en Samson zonder dat Beatrix zich daarmee nog moeide. Verder heeft Willem Alexander nu reeds laten verstaan er geen problemen mee te zullen hebben, mocht hij morgen alleen nog maar lintjes mogen knippen. Daarenboven moeten alle andere leden van het Nederlandse koningshuis, met uitzondering van de troonopvolger, zelf hun kost verdienen en krijgen die geen dotaties om zo goed als niets te doen zoals dat bij ons het geval is.

     Met een Albert II die 79 is (even oud als Donald Duck!) en die nu al met een stok begint te lopen, wordt het hoe dan ook uitkijken wat het hier zal worden, mocht Philippe I koning worden zonder dat de wetten ondertussen zouden zijn aangepast. De ‘man’ gelooft er nl heilig in dat hij een missie heeft en dat zou wel eens voor vuurwerk kunnen zorgen, hoe men er ook tegenaan kijkt.

   

   

   

       * De Nederlandse wapenspreuk ‘Je maintiendrai’ (‘ik hou’), die men op de epauletten van de Nederlandse marechaussees terugvindt, komt van Maurits van Nassau, een oom van de Zwijger, die in het bezit was van de Franse stad Orange en omgeving, waaronder de stad Chalon sur Saône. De originele uitspraak luidde trouwens: ‘Je maintiendrai Chalon’. Dat Chalon raakte hij later toch kwijt en de naam van die stad werd toen in de slagzin vervangen door Nassau, die men nog later, in 1815, heeft laten vallen.

   

  30-04-2013, 09:14 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (35 Stemmen)
  29-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.La nuova squadra azzurra

   

   

       Eigen lof stinkt, ik weet het, maar toch doet het deugd als men een politiek pronostiekje maakt, in het buitenland dan nog, dat blijkt te kloppen. In mijn blog van 23 dezer voorspelde ik immers dat de centrumlinkse en de centrumrechtse Italiaanse partijen, die elkaar gevonden hadden bij de presidentiële herverkiezing van de stokoude Napolitano, het ook wel op een akkoordje zouden gooien voor wat de vorming van een nieuwe regering betreft. Het is net zo uitgekomen – veel sneller dan men gedacht had - inbegrepen dat ze er het partijtje van Supermario Monti bijgenomen hebben, al was dat voor een meerderheid niet nodig, maar wel om op een goed blaadje te staan bij Europa.

    Ik had me wel vergist in de persoon van de nieuwe Italiaanse premier. Het werd niet de socialistische coming man Renzi, die de voorzitterverkiezingen verloren had tegen Bersani, maar Enrico Letta, voor mij een nobele onbekende. Al bij al is de grote overwinnaar voorlopig Silvio Berlusconi, die – alhoewel hij zelf geen deel uitmaakt van deze nieuwe regering – zijn partij toch vijf ministers ziet krijgen, waaronder zijn doodgeverfde politieke opvolger Alfano. Het zou me trouwens helemaal niet verwonderen dat het dezelfde Berlusconi is geweest die Enrico Letta naar voor heeft geschoven. De nieuwe eerste minister Letta mag dan wel uit de centrumlinkse partito democratico komen, hij is geen socialist, maar een christendemocraat, dus eerder centrum dan links. Erger nog, zijn oom Gianni Letta wordt beschouwd als de rechterhand van Berlusconi.

     Dat alles maakt het de tegenstanders van Berlusconi zowel in Italië, maar ook daarbuiten, niet gemakkelijker om ‘il cavaliere’ te blijven diaboliseren. Met deze regering zijn de problemen voor Italië niet voorbij, maar het land krijgt voorlopig wel het voordeel van de twijfel. Het zootje ongeregeld van de anarchist Beppe Grillo heeft gegokt en verloren en het zal hen moeilijk worden het momentum te behouden, mocht deze nieuwe squadra (met één derde vrouwen, mai visto in Italia!) haar term uitzingen, al dan niet in bel canto.

   

  29-04-2013, 09:24 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (29 Stemmen)
  Archief per week
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!