NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Wordt Groen/Blauw het nieuwe Paars?
 • Politieke poppenkast
 • Waarom confederalisme
 • Di Pippo's 'reconquista'
 • De klimaatspijbelaars
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  17-07-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het rijk van de sultan

   

   

   

     De militaire staatsgreep in Turkije is dus mislukt en dat is maar goed ook, want zoiets hoort niet meer bij deze tijd in een land dat wel niet echt ontwikkeld is, maar het toch hoopt te zijn of te worden. Dat er daar überhaupt nog een staatsgreep kan plaatsvinden, zegt al e.e.a. over de binnenlandse toestand. Het ligt in oorlog met een deel van de eigen bevolking (de Koerden, 15% a.u.b.), censureert zijn media (tot letterlijke bezettingen van kranten toe (denk maar wat de Zaman krant overkomen is) en is in de westerse wereld het land met de meeste journalisten achter de tralies. Voor de rest voert het een soort oorlog in en tegen Syrië, waarbij het eerst tegen Assad was en nu weer toenadering zoekt, is er pas weer een akkoord met Rusland en Israël, waarmee het land ook al overhoop lag en blijken nu de States de vijand te worden omdat die onderdak bieden aan de Turkse banneling Gulen, hoofd van een religieuze moslimgemeenschap en persoonlijk vijand van Erdogan.

     In feite is Erdogan de spil in heel dit ondoorgrondelijk net. De man is gek van glorie en wil als president zowat een soort nieuwe sultan worden, waarbij hij zijn land grondig wil islamiseren. Wie het daarmee niet eens is, gaat voor de bijl. Zo blijken er na de mislukte coup liefst 3.000 rechters ontslagen te zijn, die volgens Erdogan niet betrouwbaar genoeg meer zijn. Een maatregel van die omvang treft men niet zomaar, hing waarschijnlijk al in de lucht en kan nu, dank zij de coup, versneld worden uitgevoerd. Eén zaak is wel duidelijk: zo’n land is geen rechtstaat en helemaal niet geschikt om lid te worden van een internationale gemeenschap zoals de E.U.. Als Verhofstadt niet compleet stekeblind daarvoor is, zal ook hij dat stilaan moeten toegeven.

     Feit is wel dat in een regio, die nu al enkele jaren in brand staat door de burgeroorlog in Syrië en Irak, de diverse, soms wisselende bondgenootschappen en de blijvende spanning tussen Israël en de Palestijnen, de onzekere situatie in Turkije de zaak daar alleen maar ingewikkelder zal maken.

  17-07-2016, 00:11 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (24 Stemmen)
  16-07-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Inch Allah

   

   

     Met de aanslag in Nice zijn we aanbeland aan terreurdaad nummer zoveel en niets laat voorzien dat het daarmee zal eindigen. Een constante in het hele verhaal is dat ook deze misdaad begaan is door een moslim. Of de man al dan niet gelovig was, maakt niets uit. Zijn naam was Mohammed - de naam van de profeet - en hij zal dus wel op de klassieke manier zijn ‘opgevoed’, volgens de islam. We hebben er trouwens ook het raden naar volgens welke islam, want er blijken er vele te zijn. Het resultaat is dat vele moslims die niet (meer) geloven toch op e.o.a. manier gestoord blijken te zijn en dat men gelovige moslim evenmin kan vertrouwen. Zoals ik in deze rubriek al eens meer geschreven heb, kan de meest gelovige moslim morgen een zelfmoordterrorist zijn. Dat hangt niet alleen van hemzelf af. Als zijn imam toevallig een geradicaliseerde is die hem komt vertellen dat hij in naam van Allah zich moet opblazen, dan is er de kans dat die dat ook gaat doen.
     Het zal er in toekomst dan ook op aankomen niet alleen meer te kijken of moslims hier al dan niet geradicaliseerd zijn. Ook als ze op een ander gebied buiten de lijnen lopen, is het best ze in de gaten te houden. Het kan voldoende zijn om straks een reden te vinden zich te moeten wreken op medemensen, in de eerste plaats de niet-moslims maar als daar ook moslims het slachtoffer van worden (de zgz collatoral damage), dan rouwen die criminelen daar niet om.

        Het blijft mij een raadsel dat men mensen zover kan krijgen dat ze zichzelf van het leven beroven, meestal dan nog x-aantal medemensen mee de dood injagen en daarvoor de hemel zouden verwerven (en dan wil ik nog niet hebben over die 77 of zoveel maagden). Voor zover ik weet is er geen enkele andere godsdienst die zoiets verkondigt. Zoals er in het Christelijke geloof naast het oude en het nieuwe testament ook de handelingen van de apostelen zijn, zo heeft ook de islam geschriften buiten de koran, waar niet iedereen dezelfde uitleg over geeft. Elke imam kan daarover zijn eigen interpretatie geven en wat daarvan het gevolg kan zijn, maken we nu ook bij ons mee…

  ---

    Terwijl ik met bovenstaansde blog bezig was, kwam het nieuws van een staatsgreep door het leger in Turkije. Het is daar blijkbaar nog niet erg genoeg in die regio...

   

  16-07-2016, 00:17 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (7)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (28 Stemmen)
  15-07-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De (bl)ouwe Belgen

   

   

     Vaststellen dat België niet werkt, is een open deur intrappen. Dat e.e.a. te maken heeft met de versnippering van de bevoegdheden kan soms de oorzaak zijn. Dat is echter geen reden om de klok terug te draaien, richting 1830, zoals enkele Open VLD’ers nu plots voorstellen. De meest ernstige zaken die niet bleken te werken tijdens de aanslagen van 22 maart (politie, veiligheid e.d.) bleken nl allemaal federale materies te zijn, geen gewestelijke. Hét voorbeeld van hoe het niet moet is wel de NMBS en die is ook niet gesplitst. Kempenaars die bv bij de laatste stakingen vanuit Turnhout een IC-trein wilden nemen naar Herentals, Lier of Mechelen, maar het ongeluk hadden dat diezelfde trein verder doorreed naar Wallonië, via Brussel, weten er alles van. Van zodra er ‘over there’ gestaakt worden, mochten zij hun trein vergeten, zelfs voor een reis door de eigen Kempen. Het is een voorbeeld van hoe uitgerekend iets dat heel België omvat, niet werkt.

     De Vlaamse liberalen lopen er nog steeds bij voor spek en bonen. Dat ze mede deel uitmaken van de Vlaamse regering hebben ze te danken aan de N-VA, die anders geen federale regering zonder de PS kon installeren en niet dank zij hun verkiezingsuitslag. Met slogans zoals ‘mensen hebben vleugels’ en nog van dat fraais, haal je in Vlaanderen geen extra stemmen. Door met de Belgische trom te roffelen evenmin, ook al doen enkele blauwe kopstukken daarvoor hun best, zoals Maggie De Block bv, van wie men in Vlaanderen veel verwachtte, maar die ook maar een belgiciste blijkt te zijn, zoals de artsendiscussie heeft aangetoond, waarbij ze zich verschool achter Europa.

     Nog een echte belgicist is Dave Sinardet, politicoloog aan de VUB, die in onze politiekcorrecte media steeds veel meer aandacht krijgt dan hij verdient. Zo beweerde hij deze week nog in Le Soir dat slechts 5% in Vlaanderen separatist is. Dat zou dan nog niet eens de helft zijn van de Vlaams Belangkiezers en dan zou er bij de N-VA helemaal geen enkele mogen rondlopen. Dit is niet meer serieus. Wie zo’n nonsens als evangelie uitkraamt kan wel een geleerde professor zijn, verstandig zijn is nog iets anders. Dat ook onze media zo’n verklaring klakkeloos overnemen, zegt iets over de ernst en de politieke perversiteit van onze zgz ‘kwaliteitskranten’.

     Valt er dan niets te verbeteren in dit land? Natuurlijk, maar dan moet men de bevoegdheden als één geheel en niet gedeeltelijk overdragen van het federale naar het gewestelijk niveau en zeker niet met een afgezwakte financiering. En moet men instanties en niveaus die er niet meer toe doen volledig afschaffen en niet half en half zoals bij de zesde staatshervorming gebeurd is.

   

  15-07-2016, 00:13 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (31 Stemmen)
  14-07-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De vennootschapsbelasting

   

   

     Het Iers bruto binnenlands product (bbp) is vorig jaar met een spectaculaire 26% gestegen. Iets ongezien in deze sombere financiële tijden, waar men al blij is met 1 tot 2%. Daarmee zakte het Iers overheidstekort met liefst 10% (van 90 naar 80%, 25% lager dan dat van België). Hoe kan zoiets nu? Wel, vrij simpel, Ierland heeft zowat de laagste vennootschapsbelasting van de Westerse wereld en door de financiële spanningen die er tegenwoordig zijn, zoals o.a. de Brexit, kiezen veel multinationals eieren voor hun geld. Ze nemen een Iers bedrijf over en regelen het boekhoudkundig zó alsof ze daar zelf zijn overgenomen. Verscheidene van deze firma’s, vooral Amerikaanse, verplaatsen echter ook hun hoofdzetel naar Ierland en dat brengt ook jobs met zich mee.

     Na de vroegere beslissingcentra en de nog bestaande notionele intrestaftrek is de vennootschapsbelasting de nieuwe hype aan het worden in de internationale politiek. Na Nederland en Luxemburg is best mogelijk dat ook Groot-Brittannië straks  aan een lagere belasting van dat type gaat denken. Dat laatste doet trouwens ook Johan Van Overtveldt, onze minister zonder Financiën. Die stelt al langer voor die belasting te verlagen van de huidige 33,90 naar 20%, maar heeft daarbij af te rekenen met de tegenstand bij CD&V. Hoe de tsjeven het blijven volhouden is mij een raadsel, zeker nadat gebleken is dat ‘hun’ speculatietaks een verliestaks is geworden die de staat geen geld opbrengt, maar geld kost. Mocht Van Overtveldt in zijn poging slagen, dan zou hij er trouwens best aan doen die belasting niet te verlagen naar 20, maar meteen naar 15%, want dat is het cijfer waar de andere kandidaat veranderaars naar streven.

     In deze discussie liggen niet alleen de christendemocraten dwars, maar ook de echte linkse partijen. Zij vinden het – deels zelfs terecht – niet kunnen dat de modale Belg 45 tot 55% belasting betaalt (naargelang zijn inkomen), terwijl de bedrijven maar 15% zouden betalen. Die bedrijven zorgen echter niet alleen voor jobs, maar ook voor opbrengsten voor de aandeelhouders. Deze laatste zijn niet (meer) allemaal stinkend rijken, maar ook verzekeringsmaatschappijen, beleggings- en pensioenfondsen, waarin de dag van vandaag meer dan vroeger ook gewone mensen beleggen, zeker sinds de rente op de spaarboekjes gekelderd is.

     Het blijft uitkijken wat er bij de Brexit nog allemaal zal komen kijken, maar voor wie zich een beetje interesseert in het slijk der aarde zullen het nog spannende tijden worden.

   

  14-07-2016, 00:20 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (28 Stemmen)
  13-07-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De artsendiscriminatie (vervolgverhaal)

   

   

     Wie dacht dat we met de discriminatie van de Nederlandstalige kandidaten voor de opleiding tot (tand)arts al alles hadden meegemaakt, is er aan voor de moeite. Het blijkt nog veel erger te zijn. Door het vrij verkeer van personen en diensten, en de wederzijdse erkenning van Europese diploma’s, blijkt de Belgische regel voor het toekennen van een beperkt aantal RIZIV nummers aan pas afgestudeerde (tand)artsen, nodig om de artsenpraktijk uit te kunnen voeren, niet te gelden voor inwoners uit de andere E.U.-landen. Aan hen wordt geen ingangsexamen gevraagd, geen enkele praktijktest, enkel en alleen de ‘kennis’ van een onzer drie officiële landstalen. Op die manier werden er in dit land zo vorig jaar liefst 165 RIZIV nummers afgeleverd aan buitenlandse tandartsen, dat is ongeveer hetzelfde aantal als dat voor onze eigen afgestudeerden, waarvan de Nederlandstaligen dan eerst nog dat ingangsexamen met succes hadden moeten afleggen. Op die manier worden onze Vlaamse kandidaat (tand)artsen twee keer gediscrimineerd: één keer t.o.v. de Waalse afgestudeerden en één keer t.o.v. buitenlanders, waarvan niet eens gecontroleerd wordt of ze onze geneeskundige toepassingen wel degelijk onder de knie hebben.

     Zo kan bv een Oost-Europeaan uit een E.U. land, die een mondje Duits spreekt, hier een RIZIV nummer krijgen, terwijl de kans zo goed als onbestaande zal zijn dat die ooit in de Oostkantons zal gaan werken. Als hij dat ergens anders doet, in Vlaanderen of in Wallonië, is het waarschijnlijk dat zijn klanten hem niet of slecht zullen verstaan, met alle mogelijke gevolgen van dien. En dat hebben we het nog niet over de regio Brussel, waar een (tand)arts minstens twee talen goed zou moeten kennen.

     T.o.v. het voor de Nederlandstaligen verplichte ingangsexamen, dat nu ook voor de allereerste keer voor de Franstaligen zou gelden, is er wel het feit dat ook deze laatsten gediscrimineerd worden door de buitenlandse inbreng en dat de kans groter zou kunnen zijn dat er nu wel een globale oplossing komt en geen die alleen de Vlamingen (weer eens) discrimineert. Het is wel opmerkelijk dat de Belgische vereniging van artsensyndicaten voor het eerst reclameert, nu ook de francofonen het slachtoffer worden van (buitenlandse) concurrentie. De 18 jaar dat de Nederlandstalige kandidaten gediscrimineerd werden, hebben we Moens en zijn artsensyndicaat niet gehoord. Huichelaars!

     Aan Maggie De Block de raad om haar eerste scheve beslissing – het ‘aanpassen’ van de quota - niet uit te voeren en met iets beters af te komen dan zich te verschuilen achter de Europese regeltjes zoals ze nu doet. Als zou blijken dat ze daaraan effectief niets zou kunnen doen, dan moeten die ingangsexamens maar worden afgeschaft. Europese regels zijn niet gemaakt om te discrimineren, wel om de lat voor iedereen gelijk te leggen, hetgeen hier duidelijk niet het geval is.

   

  13-07-2016, 00:12 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (6)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (29 Stemmen)
  12-07-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Feestdag?

   

   

     Volgens enkele van onze Vlaamse beleidsmensen is 11 juli een feestdag voor álle Vlamingen. Dat klopt niet, want de meesten moeten die dag nog steeds gaan werken. Alleen de politiekers en de ambtenaren blijken vrij te hebben op onze apartheidsfeestdag. Waarom er geen echte feestdag van maken, bv door hem te wisselen met die van 11 november wanneer het toch meestal slechter weer is? Nu moeten we die verjaardag van de wapenstilstand van WO I daarom niet vergeten, maar zou men die in ’t vervolg kunnen verschuiven naar het dichtstbijzijnde weekeinde, zoals ze dat in de U.K. doen.

     Deze elfde juli zal de geschiedenis in gaan als die van uitspraak van minister-president Bourgeois dat wij Vlamingen spuwen op de stakers aan de andere kant van de taal-, excuseer ‘stakingsgrens’. Geert Burger heeft gelijk, alleen moet hij in zijn huidige functie wel een beetje opletten hoe hij bepaalde zaken aanpakt. Nu gaat die uitspraak zo’n beetje hetzelfde leven leiden als die van Jambon over dat ‘dansen na de aanslagen van 22 maart’. Die was ook juist, maar onze politiekcorrecte samenleving is daar allergisch voor, ocharme.

     Tenslotte heeft ook Hendrik Vuye, de N-VA grondwetspecialist, die samen met Veerle Wouters een nieuwe grondwetaanpassing ‘Objectief V’ tegen 2019 voorbereidt en waarover ik het gisteren nog had in deze rubriek, ook van zich laten horen. Hij stelt, dat we beter de huidige Grondwet opzij schuiven en een compleet nieuwe schrijven, zoals dat ook in Frankrijk gebeurt. Volgens mij geen slecht idee. Zoals ik ooit al eens ergens geschreven heb, hebben wij nl geen zevende, maar een laatste staatshervorming nodig. De tijd van plakken en knippen moeten we in 2019 achter ons kunnen laten, dat is niet meer van deze tijd. Kijk gewoon maar met wat er met die zesde staatshervorming gebeurd is. De oplossingen die erin gevonden werden, hebben meestal geleid tot nieuwe problemen en de nodige verwarring, waarvan we het laatste nog niet gezien hebben.

   

   

  12-07-2016, 00:11 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (28 Stemmen)
  11-07-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Quid nunc?

   

   

     Vorige week heb ik me het nieuwste boek van Gerolf Annemans aangeschaft (via ’t Pallieterke, De Standaard boekhandel had het niet liggen!): ‘Quid nunc?’ (wat nu?). Het is een vervolg op wat dezelfde Annemans vijf jaar geleden schreef, samen met Steven Utzi ‘De ordentelijke opdeling van België’. Een boek dat ook bij mijn collectie behoort en waaruit ik heel wat interessante zaken heb kunnen filtreren die ergens in mijn blogs van pas kwamen. Ik hoop dat het nu niet anders zal zijn, al heb ik er in deze periode van het jaar minder tijd voor (grote tuin) en beslaat het nieuwe boek 243 bladzijden zonder de eindnoten. Het is duidelijk dat Annemans, de éminence grise van zijn Vlaams Belang, sinds hij in het Europarlement zit daar ruimschoots de tijd heeft om iets interessants te doen dat te gelijkertijd in de Vlaamse politiek van pas kan komen.

     Het is nog te vroeg om een globaal oordeel te vellen over het nieuwe boek, maar in ‘t kort kan ik al zeggen dat het een antwoord is op het confederalisme, zoals dat door de N-VA wordt voorgesteld. Het boek is als het ware een antwoord daarop en de Latijnse titel, alsmede de veelvuldige Latijnse gezegden en benamingen zullen wel degelijk bedoeld zijn als antwoord op wat de ‘Grote Leider’, zoals Kaaiman De Wever noemt, over hetzelfde onderwerp al verteld heeft.

     Ikzelf geef toe tot nu toe een stille minnaar te zijn geweest voor dat confederalisme, omdat ik dacht dat het een tussentijdse stap voorwaarts zou kunnen zijn naar een onafhankelijk Vlaanderen. Annemans weerlegt die thesis en geeft daarbij een overvloed aan juridische teksten en vaststellingen die moeten bewijzen dat we met een confederalisme à la N-VA alleen maar van de regen in de drup komen. Hij verwijst ook wel regelmatig naar Hendrik Vuye, de N-VA grondwetspecialist, leraar in die materie aan de universiteit van Namen, die zijn taak als fractieleider in de Kamer ruilde voor die van een soort studax om samen met Veerle Wouters e.e.a. op poten te zetten en zo de partij klaar te stomen voor de volgende verkiezingen, waarbij dan eindelijk weer de communautaire kaart zou getrokken worden. Aan Vuye dus om er een confederalisme 2.0 van te maken die voor 100% kan voldoen aan wat Vlaanderen nodig heeft.

     Daar ik, zoals gezegd, nog maar pas aan Annemans’ turf begonnen ben, is het nog te vroeg daarover nu meer kwijt te raken. Wel heb ik de indruk dat het boek geen lectuur is voor Jan met de pet en het wenselijk zou zijn straks ook een gevulgariseerde en kortere versie ervan te maken, een soort pamflet, zodat e.e.a. voor iedereen verstaanbaar wordt. Een dergelijke degelijke korte versie zal trouwens ook van pas komen om naar de aanloop van de volgende verkiezingen de Vlaamse Lamme Goedzakken wakker te schudden. Dat soort dat vindt dat ze het hier goed hebben en dat het zo mag blijven. Ze zouden straks wel eens wakker kunnen worden in een land dat niet meer het hunne is…

   

   

   

   

  11-07-2016, 00:12 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (29 Stemmen)
  Archief per week
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!