NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Bpost lastpost
 • 'Betrouwbaar nieuws'
 • Vlaamse Beweging komt uit WO I
 • Zelzate
 • De landingsbaan
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  15-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Belgische zootje

   

     ‘De Europese Unie en de NAVO blijken zich te hebben gevestigd in de resten van wat ooit een tweetalige staat was, die nu bij de lasnaden uit elkaar valt’.

     Bovenstaande commentaar komt uit de Nederlandse NCR krant, maar is een omschrijving die gedeeld wordt door het gros van de landen die ermee te maken hebben. Dit land werkt niet meer, zoals ikzelf ook al enkele keren heb vermeld. Door de in het verleden gemaakte schulden kunnen de sociale partners niet meer onder elkaar afspraken maken die niet zij maar de regering moet betalen. Officieel althans, in werkelijkheid is het Vlaanderen die de rekening krijgt.

     Het geld is op. Op is op. Nieuwe schulden maken kan niet meer. Als men dan ziet dat de Waalse vakbonden, vurig gesteund door de PS, steeds meer geld willen van een regering die er steeds minder heeft, is het logisch dat het blijft fout lopen. Het botert niet alleen meer tussen de regio’s en de partijen, evenmin gebeurt dit tussen de vakbonden, zoals de huidige cipiersstaking nog eens laat zien. In Vlaanderen heeft men voor de problemen al sinds de zomer van vorig jaar een oplossing, waardoor men meer kan doen met minder volk, in Wallonië en Brussel zou dat niet kunnen. Ofwel is men daar te lui, ofwel te lomp, ofwel van kwade wil, ofwel de drie samen. Nu de federale regering er de schuld van geven is zonder meer een laffe, politieke zet, waarbij de gedetineerden als gijzelaars worden gebruikt. Het is wel opvallend hoe niet alleen de federale regering, maar ook de Vlaamse media het verschil tussen de cipiersbonden trachten weg te moffelen.

     In de haven van Antwerpen is twee jaar gewerkt aan een compromis om de archaïsche wet Major te moderniseren, iets wat moét van Europa en dit land op het beklaagdenbankje brengt als het niet gebeurt. Op 8 juni zouden de havenarbeiders daarover een referendum krijgen om zich daarover uit te spreken. Democratischer kan moeilijk, zeker als men weet dat er ook een voorakkoord was tussen minister Peeters en de vakbonden. Toch hebben deze laatsten er iets op gevonden om de closed shop in stand te houden. Ze hebben de ± 80 bedrijven die havenarbeiders inzetten een aangetekend schrijven gestuurd om hen aan te manen zich individueel te engageren om de oude, door Europa niet meer gewenste situatie toch te behouden. Als de aanpassing van de wet Major straks niet doorgaat, betaalt de belastingbetaler de rekening, net zoals dat nu ook gebeurt bij de dwangsommen die de staat – niet de vakbonden – ook al door Europa opgelegd krijgt wegens de verwaarlozing van de diensten binnen de gevangenissen.

     De vraag is maar hoe het verder moet in dit land met twee snelheden. Terugkeren naar 1830, zoals de Vlaamse (!) CEO van Atlas Copco voorstelt, is een lachertje. Toen waren de Vlamingen ook al in de meerderheid en werd hun taal niet eens erkend, laat staan hun rechten. Mensen, landen en regio’s die niet bij elkaar horen, worden best gesplitst. Men kan dat nog een tijdje tegenhouden, maar ergens is er een grens. De kans dat Europa zelf weer zal gesplitst worden, blijft trouwens ook bestaan, want het krijgt zijn eigen problemen al evenmin opgelost als het armlastige België.

   

  15-05-2016, 00:08 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (33 Stemmen)
  14-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De dialoogschool

   

   

     ‘De islam is de ergste plaag die de mensheid de voorbije 2000 jaar heeft getroffen. Ze is gecreëerd als een soort christendom ‘décaféiné’, door van die godsdienst alles weg te laten wat ze niet begrepen. Ze getuigt van een simplistisch denken en is volkomen onbekwaam om enig respect voor de menselijke waardigheid te ontwikkelen. Ze heeft geen enkele positieve bijdrage geleverd tot de moderne maatschappij. Een multiculturele samenleving met moslims is een intellectuele blunder die geen enkele rationele relatie heeft met de realiteit.’

     Bovenstaande is niet van mij, maar van een zekere Manuel Carrera, Spaans jezuïet, astrofysicus, filosoof en theoloog die o.a. heeft meegewerkt aan onderzoeksprojecten van de Nasa, om maar te zeggen dat het niet iemand is die zomaar uit zijn nek kletst. Misschien zouden onze voorstanders van de zgz ‘dialoogscholen’ daarover ook eens nadenken. Het is niet omdat het christelijk godsdienstonderricht hier niet veel meer voorstelt, dat men met een andere soort moet beginnen, waarbij het lijkt alsof die godsdienst wél nog telt terwijl die in werkelijk een stap terug is in de tijd. Als men een godsdienst, die zijn best doet zich aan te passen aan de veranderende tijden niet goed genoeg meer vindt, moet men er zeker geen voor in de plaats nemen die terugkeert naar de middeleeuwen.

     Ondanks het feit dat we tegenwoordig al te doen hebben met een soort Katholiek Onderwijs Light is het marktaandeel ervan in Vlaanderen driemaal dat van het Gemeenschapsonderwijs (GO). Waar maken Boeve en Co zich dan nog druk om? Waar slaat het bv in hun scholen op een aparte gebedsplaats te maken voor moslims, daar waar de eigen katholieke leerlingen die niet nodig hebben? Ze zouden beter wat meer tijd steken om die moslim kinderen onze taal beter te leren, want het gros daarvan spreekt thuis geen Nederlands.

     Zoals ik reeds schreef in mijn blog van 6 dezer, hebben we nog het geluk dat de bisschoppen er zich (nog) niet over hebben uitgesproken en dat in het Katholiek Onderwijs elke school op eigen houtje kan beslissen wat te doen en te laten. Het kan altijd zijn dat er hier of daar een directeur vindt dat hij Boeve moet volgen in zijn kromme redeneringen (‘One flew over the cuckoo’s nest’!), maar hopelijk zal het merendeel in Vlaanderen nog genoeg gezond verstand hebben om dat niet te doen.

    

    

  14-05-2016, 00:12 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (32 Stemmen)
  13-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ziek, zieker, ziekst

   

     Stakingen zijn niet het enige onheil dat hals over kop toeneemt in dit ontredderd land. Dat geldt ook voor de langdurig zieken. Dat zijn zowel werknemers als zelfstandigen die meer dan een jaar thuis zitten door ziekte. Vorig jaar waren dat er meer dan 370.000 en dat is een toename van meer dan 60% t.o.v. tien jaar geleden. Dat kostte de overheid vorig jaar net geen 5 miljard euro en ook dat is een toename van 100% sinds 2007. E.e.a. heeft te maken met de vergrijzing, maar ook met de hervormingen van de laatste twee federale regeringen, zoals brugpensioen en het verhogen van de pensioenleeftijd. Specifiek voor Wallonië, dat in bovenstaande cijfers al oververtegenwoordigd was, is de overstap van de afgeschafte wachtuitkering. De helft van de Walen die dat trok, is daarna naar het OCMW gestapt (65%, t.o.v. slechts 15% in Vlaanderen, de rest in Brussel).

     De dood heeft altijd een oorzaak en dat geldt ook voor andere kwalen. Opmerkelijk is wel dat het percentage minder validen en langdurig zieken in België een stuk hoger ligt dan in de meeste andere Europese landen. Hoger dan het gemiddelde in Europa en ook in de E.U. We houden alleen enkele mediterrane landen achter ons, wat erop wijst dat vooral het gewicht van Wallonië, dat steeds het Zuiden achterna loopt, hier de doorslag geeft. De ‘Bourgondische’ levensstijl, weet je wel. Men kan ermee lachen, maar door het feit dat er in Vlaanderen meer mensen aan het werk zijn, wordt er meer afgedragen aan de Sociale Zekerheid, waarvan de Walen in de eerste plaats profiteren via de zgn transfers. Alleen daardoor geven wij zo’n zes miljard euro van onze eigen welvaart elk jaar weg. Dit ter attentie van heel wat Vlamingen, die ik gemakshalve onze Lamme Goedzakken noem en die niet reclameren zolang ze er zelf geen last van hebben. Nóg geen last van hebben. Als het ooit zover komt, zou het wel eens helemaal te laat kunnen zijn.

   

  13-05-2016, 00:14 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (35 Stemmen)
  12-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Staken maar!

   

   

     Dit land is overal bekend voor zijn bier, zijn chocolade, zijn frietjes en zijn duiven, maar als dit zo doorgaat zal het straks nog het meest bekend staan voor zijn stakingen. De nieuwste, deze van de bagagisten van Avia Partner op Zaventem, is de zoveelste in de rij en maakt dat de mensen zo stilaan moedeloos worden van al dat niét werken. Kan er hier nu eens echt niets meer besproken en/of geregeld worden zonder dat daarbij meteen moet gestaakt worden?

     Het zal velen misschien minder bekend zijn, maar in Wallonië wordt er zelfs ook regelmatig gestaakt in bedrijven waar het goed gaat. Niet zomaar één keer, maar op regelmatige basis. Dat overkomt FN Herstal, de wapenfabrikant, nota bene: eigendom van het Waalse Gewest. Van 21 tot 28 april, een hele week lang, lag daar alles stil omdat het personeel zgz vreesde voor de verhuis van een deel van de activiteiten naar het buitenland. Het wilde daarover een rechtstreeks gesprek met de Waalse regering, terwijl dat officieel moet gebeuren via de maatschappij die het gewest daarvoor speciaal had opgericht. Einde 2014 werd er gestaakt omdat de PS niet mee aan de onderhandelingstafel zat bij de vorming van de nieuwe federale regering (nota bene: nadat diezelfde PS de MR geen kans gegeven had mede te onderhandelen over de vorming van de Waalse gewestregering). Ook in 2006, 2011 en 2015 werd er bij FN gestaakt, in dat eerste jaar zelfs 19 dagen (een record dat de francofone cipiers straks kunnen breken!).

     Gaat het dan slecht bij FN? Helemaal niet. De fabriek heeft een omzet van 650 tot 700 miljoen euro en maakt een jaarlijkse winst van rond de 50 miljoen (waarvan er 10 naar de Waalse regering gaan). Het personeelsbestand van zo’n 1500 groeit jaarlijks met een vijftigtal nieuwe medewerkers. Die kregen vorig jaar allemaal een bonus van 2.900 euro. De laatste drie jaar werd er 54 miljoen in het bedrijf geïnvesteerd.

     Als de Waalse regering ooit een deel van de fabriek zou verhuizen naar het buitenland, heeft ze daar alle redenen voor, maar blijkbaar kan men in Wallonië geen jaar normaal werken zonder tenminste eens een keer te staken, zelfs in een gezond bedrijf. Niet voor niets noemt men daar o.a. de Waalse tegenhanger van De Lijn de 'TEG’ (‘Transport En Grève’) i.pl.v. TEC (‘Transport en Commun’).

  12-05-2016, 00:13 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (30 Stemmen)
  11-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Delegee, de vaste job

   

     Ik ken een groot bedrijf waar een dertigtal medewerkers zich amuseerden door in een rubriek op Facebook hun eigen firma belachelijk te maken en in een negatief daglicht te stellen. Dat is niet slim, want iedereen kan Facebook lezen, ook de eigen personeelsdienst. Het resultaat was dat de werknemers die eraan meededen bij personeelszaken mochten komen en daar een serieuze vermaning kregen, die zelfs nadelig zou kunnen zijn voor hun verdere carrière bij het bedrijf in kwestie.

     Nu blijkt dat die hele Facebook groep zich bij de sociale verkiezingen kandidaat heeft gesteld voor de post van vakbondsvertegenwoordiger. Wie zich nl daarvoor kandidaat stelt, zou de volgende vier jaar niet ontslagen kunnen worden, zelfs niet als hij/zij niet verkozen raakt. Karel Van Eetvelt, topman van Unizus en zo, waarschuwde al terecht dat er bij die kandidaten mensen zijn die er in de eerste plaats niet op uit zijn het bedrijf zelf noch de werknemers vooruit te helpen, maar alleen het eigenbelang. Misschien is dat een reden waarom er bij de huidige verkiezingen een record aantal kandidaten zijn komen opdagen, dat terwijl er steeds minder animo is bij de kiezers. Deze laatsten zijn ook niet verplicht eraan mee te doen en vooral de jongeren (-25 jaar) haken massaal af. Niet verwonderlijk als men ziet aan wat voor afbraakpolitiek de vakbonden tegenwoordig in dit landje doen. Probeer maar eens te dromen van een carrière in een ontredderd land.

     Neem nu het verhaal van de cipiers. Die categorie van werknemers heeft een hoge weddenschaal, degelijke bevorderingskansen, hoge vergoedingen voor avond- en zondagswerk, zeer gunstige verlofregeling, ruime kledijvergoeding, korte werkweek, verlof met het oog op pensioen vanaf 55 jaar praktisch zonder loonverlies. Zelfs bij de NMBS, nog zo’n staat in de staat, zou men er jaloers op worden. Dat vinden de Franstalige cipiers echter nog niet genoeg en voor één keer dat ze wat moeten inleveren – wat gemakkelijk kan gecorrigeerd worden door het werk wat efficiënter in te richten (zoals de Vlaamse collega’s dat al hebben gedaan) – blijven ze staken. Een reden daarvoor zou kunnen zijn dat de meeste van de hierboven opgesomde voordelen verkregen werden via … stakingen en dat men bij de francofone vakbonden nog steeds denkt in 19-eeuwse termen, terwijl de wereld veranderd is en steeds sneller blijft veranderen. De echte achterliggende reden is echter dat men hoopt de huidige centrumrechtse regering zo te kunnen dwarsbomen. De Franstalige cipiersbonden worden grotendeels gedomineerd door de PS die nog steeds niet kan verteren dat ze na zo’n kleine dertig jaar uit de federale regering is gewipt.

  11-05-2016, 00:16 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (35 Stemmen)
  10-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De georganiseerde chaos

   

     Dat er boven Frankrijk een vliegtuigbotsing heeft plaatsgevonden met militaire luchtverkeersleiders, die daar al drie weken stakende civiele verkeersleiders aan het vervangen waren, kan aan die eerste groep gelegen hebben. Zeker is dat echter nog niet. Na het ontslag door Reagan is destijds in de USA geen enkele dergelijk incident gebeurd, terwijl er ook botsingen geweest zijn met civiele verkeersleiders in de controletoren. Denk maar aan dat Russisch vliegtuig met kinderen op schoolreis tegen een vliegtuig van DHL boven Zwitserland.

     Het vervangen van civiel door militair personeel is en blijft een noodoplossing. Het feit alleen, dat men dit moet doen, wijst erop dat e.e.a. uit de hand aan ’t lopen is en dat is wat er nu in dit landje gebeurt. Dat het gerecht niet fatsoenlijk werkt, is geen nieuwigheid. Dat het nog slechter werkt dan vroeger omdat politie en veiligheidsdiensten overwerkt zijn en op hun tandvlees zitten, komt door de uitzonderlijke omstandigheden van de terreuraanslagen. De cipiersstaking, enkel en alleen in Franstalig België, heeft daar niets mee te maken. Het is een politieke staking gesteund (en misschien wel bedacht) door de PS. Met Di Pippo nog aan het bewind zou dit meer dan waarschijnlijk niet gebeurd zijn.

     Bij de eerste vergadering van de parlementscommissie over de aanslagen* komt een Franstalige troela van het Défi (het voormalige Vlaamshatende FDF), Brussels staatssecretaris Cécile Jodogne, vertellen dat de Leuvense 100 niet al zijn ambulances naar Zaventem en Maalbeek had gestuurd. Dat was ook niet nodig, want de hulp ter plaatse was er meteen en ruim voldoende. De beschuldiging is te vergelijken met die van Brussels burgemeester Mayeur (PS), die de betoging van de zelfverklaarde hooligans bestempelde als een vervuiling vanuit Vlaanderen. Het lijkt er vanaf de eerste dag al op dat men straks de hulpdiensten nog gaat verantwoordelijk stellen voor de aanslagen, dit i.pl.v. de ware schuldigen: zij die het in Molenbeek zo ver hebben laten komen.

     Vlaams Belang en de N-VA krijgen vanuit Franstalig België steeds te horen dat ze uit zijn op een splitsing van dit land. Met de georganiseerde chaos die tegenwoordig aan de gang is, lijkt het er eerder op dat het de Waalse PS is die er een eind aan wil maken. ‘Voort doen’, zou ik zeggen.
    

   

  * De twee Nederlandstalige experts van de commissie, die al vóór de start ervan ontslag hadden genomen omdat ze gewraakt werden door de PS, zijn nog steeds niet vervangen. Volgens de woordvoerder van Dewael is de aanstelling ervan niet verplicht, zodat de kans groot is dat de PS ook daar zijn slag thuis haalt en we straks, met alleen maar francofone experts, een erg verwaterde versie van de oorzaken van de aanslagen zullen te horen krijgen.

  10-05-2016, 00:10 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (32 Stemmen)
  09-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BelgiŽ werkt niet meer

   

   

     De staking van de francofone cipiers gaat vandaag zijn veertiende dag in. Minister Geens heeft al zoveel toegegeven dat hij er zelf niets meer aan over houdt en heeft tenslotte gedaan gekregen dat het leger de dienstverlening in de Brusselse en Waalse gevangenissen van de politie gaat overnemen. Dat alles om een staking die men voor hetzelfde werk in Vlaanderen niet nodig acht omdat het gevangenispersoneel daar zelf de werkdruk heeft aangepast. Feitelijk betekent dat dat de francofonen voor datzelfde werk méér moeten hebben, maar dat ze daar lui of te lomp zijn om zelf eens hun hoofd aan de binnenkant te gebruiken.

     Die francofone cipiers mogen nog van geluk spreken dat ze hun fratsen hier verkocht krijgen. Denk maar aan de oplossing die Ronald Reagan had om de staking van zijn verkeersleiders ongedaan te maken. Die schakelde ook het leger in en zette de militaire verkeersleiders op de plaats van de stakers, die zelfs daarna het verbod kregen nog ooit die functie uit te voeren. Let wel op: dit gebeurde niet in een totalitair regime, maar in een democratie.

     Stel eens voor dat Geens die werkweigeraars een laatste kans zou geven om het werk te hervatten aan zijn voorwaarden met de ruime toegevingen die hij al gedaan heeft, maar erbij zou zeggen dat wie die niet accepteert en niet weer aan het werk gaat, ontslagen zou worden. Militairen zouden tijdelijk de vacant gekomen cipiersplaatsen innemen en later vervangen worden door nieuwe cipiers die daarvoor mochten solliciteren. Tegelijkertijd zou het werk gereorganiseerd worden zoals dat in Vlaanderen al gebeurd is en daar wél werkt. Daar is toch niets mis mee, of zie ik dat weer verkeerd?

     Tenslotte nog dit: deze week beginnen de zgn ‘sociale verkiezingen’ voor ondernemingsraden en veiligheidscomités. Als de vakbonden achter die stakende cipiers het toch zouden halen, dan hebben ze in Wallonië en Brussel de leiders die ze verdienen en moeten ze daar maar de gevolgen van dragen. Het duidt nog maar eens aan dat dit een land is met twee verschillende werelden, waar het meer dan ooit tijd wordt om eens ernstig werk te maken van een splitsing. Men moet zo stilaan stekeblind zijn om niet te zien dat het Belgische federale niveau gewoon niet meer werkt.

  09-05-2016, 00:14 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (5)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (33 Stemmen)
  Archief per week
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!