NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Collateral damage
 • Wordt Groen/Blauw het nieuwe Paars?
 • Politieke poppenkast
 • Waarom confederalisme
 • Di Pippo's 'reconquista'
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  26-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WalloBrux is niet voor morgen
  Uit recente opiniepeilingen in zowel La Libre Belgique als Le Soir, blijkt, dat er in Wallonië wel een meerderheid te vinden zou zijn voor een samengaan met Brussel - mocht Vlaanderen zich ooit afscheiden - maar dat de Brusselaars daarop niet staan te springen. En dat is logisch.
  Iedereen denkt nl dat de meerderheid van de mensen die in Brussel wonen Franstaligen zijn. Dat komt omdat Frans er de lingua franca is, de taal die er officieel het meest gesproken worden. Ongeveer de helft van de huidige bewoners van Brussel spreken thuis echter een andere taal en dat aantal neemt zienderogen toe. Er zijn er zelfs die beweren, dat er tegen 2020 zo'n 200.000 burgers in Brussel zouden bijkomen en dat dat hoofdzakelijk buitenlanders zullen zijn of mensen van vreemde origine. De meesten van hen zullen eerder kiezen voor een onafhankelijk Brussels stadsgewest, eerder dan voor een WalloBrux. Wallonië is niet in staat zichzelf te bedruipen, laat staan daarbij nog een stad met een overvloed aan kansarmen en mensen die onder de armoedegrens leven.
  Brussel heeft alleen toekomst als het een confederatie aangaat met Vlaanderen, waarin het geografisch ligt ingebed. Met in Vlaanderen het Nederlands als officiële taal en in Brussel de drie huidige landstalen, Frans, Nederlands en Duits, plus de wereldtaal Engels, die men nu al steeds meer hoort in Brussel. Brussel wordt dan een meertalig stadsgewest. Als het ooit zover zou komen, ziet het er voor Wallonië hoe dan ook niet goed uit. Als de Oostkantons ook zouden opstappen en misschien delen van de provincies Luxemburg en Namen naar Groot-Hertogdom zouden gaan, blijft er helemaal niet veel meer over van Di Rupo's nieuwe vaderland.

  26-09-2010, 10:29 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (22 Stemmen)
  25-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Besparen?
  Sinds de problemen met Griekenland, is heel Europa ervan overtuigd dat er moet bespaard worden. Het was het eerste punt op de agenda van de nieuwe Britse regering en het werd zopas, op prinsjesdag, nog duidelijk gemaakt in Nederland. Duitsland, het land met de sterkste economische groei sinds de crisis, heeft zelfs beslist 82 miljard euro te zullen besparen in de komende vier jaar. Dat is duizend euro per inwoner, ouderlingen en peuters inbegrepen.
  In België gebeurt niets. Officieel, omdat we met een regering van lopende zaken zitten. In Nederland is dat ook zo, maar daar blijkt die lopende regering het wél te kunnen. Trouwens, in de periode vóór de val van Leterme II - zeg maar zelfs vanaf juni 2007 - is hier ook niets gebeurd. Integendeel zelfs, er wordt hier steeds meer uitgegeven of gepland om uit te geven.
  Neem nu dat Oosterweelakkoord. Dat kost enkele miljarden méér dan eerst gepland, niet minder. Men heeft gewoon aan ieder lid van de meerderheid in de Vlaamse regering zijn zin gegeven en zo was het probleem opgelost. Te vergelijken met hoe men vroeger tot het schoolpact is gekomen. Ook toen kregen alle partijen hun deel van de koek en bleek het totaal later bijna niet meer te betalen.
  Het gevaar is nu reëel, dat er straks een soortgelijk akkoord komt in de federale onderhandelingen. Vergeten we niet, dat de PS aan haar kiezers steeds méér beloofd heeft. De PS "créateur de progres depuis 125 ans" was één van hun slogans...Dat alles terwijl de volgende regering nog het extra deficit van 22 miljard moet zien weg te werken en nog altijd een eerste stap moet doen om de kosten van de vergrijzing op te vangen, iets waarvoor men bv in Nederland en Duitsland al in een fase twee zit. Nog steeds volgens de PS, hierin gesteund door CDH en Ecolo, mag er geen enkel gewest armer worden. Als men drastisch zal moeten besparen, betekent dit de broeksriem aanhalen en kan het dus niet anders of men zal armer worden. Het enige alternatief is dan nieuwe zware belastingen en dat in een land dat al, op twee na, de hoogste belastingen van Europa heeft.
  We moeten trouwens maar even de kranten overlopen om te zien dat er ook vandaag de dag, lopende zaken of niet helemaal niet bespaard wordt. Justitie gaat dit jaar 30 tot 40 miljoen in het rood. Voor de zgz asielzoekers dient het budget bijna maandelijks te worden opgetrokken (met dank aan de erfenis van Verhofstadt). Er zijn, sinds 2009, toen die miserie begon, al meer dan 16 miljoen euro uitbetaald geworden aan hotelkosten voor de economische gelukzoekers die 95% van die zgz asielzoekers uitmaken.
  Kortom: er werd hier de laatste jaren van overheidswege niet gespaard, er wordt niet gespaard en er zal waarschijnlijk niet gespaard worden. Dit dan tot we het Griekse niveau zullen bereikt hebben en Europa het ons zal verplichten. Er zal dan toch iets goed zijn aan dat Europa.

  25-09-2010, 00:00 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (20 Stemmen)
  24-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Oosterweelnaschokken
  Over de Oosterweelverbinding is al oneindig veel geschreven en dat zal in de toekomst niet veranderen. Uit de eerste reacties kan ik reeds opmaken dat ik er gisteren op enkele punten niet zover af zat:
  - De oplossing die nu uit de bus is gekomen, dient in de eerste plaats het politieke belang. De mogelijke uitstap van Open VLD (min Van Campenhout) uit het stadsbestuur hoort daar ook bij.
  - De kostprijs zal in elk geval een stuk hoger komen te liggen dan wat nu werd voorop gesteld. Het kan zelfs zijn dat de vijf miljard op tien jaar flink zullen overschreden worden. Dat alles wegwuiven met het verhaal dat de gebruiker het tenslotte zal betalen, zal wel kloppen, maar pas als de werken helemaal af zullen zijn, over (meer dan) 10 jaar dus.
  - Het zal nog minstens vier jaar duren vóór het nieuwe milieueffectenrapport volledig klaar zal zijn. Pas ten vroegste in 2015 zal men met de eerste werken kunnen beginnen. Dat betekent, dat het verkeer nog minstens tien jaar in een steeds erger wordende file zal komen te staan.
  Ik zat er dus wel naast voor wat de totale termijn betreft: het wordt minstens 2021 en niet 2017, zoals ik schreef. Er komt dus tegelijkertijd ook een oplossing voor het vliegveld van Deurne, wat wel voor een extra half miljard euro kosten zal zorgen.
  Als men al die verhalen hoort en leest, dan vraag ik me wel af, hoe het in Godsnaam mogelijk is dat het 17 jaar moet duren om tot een dergelijk akkoord te komen. Hopelijk krijgen we ooit eens te zien, hoeveel die grap ons tot nu gekost heeft, er rekening mee houdend dat de meeste van deze kosten voor niets zullen geweest zijn.

  24-09-2010, 10:31 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (21 Stemmen)
  23-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anversa, città persa

  "Anversa, traversata persa" is een uitdrukking die bekend is bij de Italiaanse zeelui. Daarmee willen ze zeggen dat ze hun scheepsloon in Antwerpen dikwijls riskeren kwijt te spelen, omdat het zo'n plezante stad is. Of dat daar zo zal blijven, is maar zeer de vraag.
  De uiteindelijke beslissing van de Vlaamse regering, in samenspraak met de stad Antwerpen, laat het ergste vermoeden. Het is een comedia dell'arte van de ergste soort geworden. Aan het dubbelbesluit dat zou worden nageleefd, denkt niemand nog, aan het belang voor stad en streek al evenmin. Alles wat nu beslist is, staat in het teken van de komende gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Eens die voorbij zal men wel zien wat men zal zien, maar het belooft weinig goeds.
  Om te beginnen kost de tunnelgrap zo'n 350 miljoen extra en die zou moeten worden opgehoest door stad en haven, wat feitelijk hetzelfde betekent. Dat zal een gemiddeld Antwerps gezin 12.000 euro extra kosten. De uitvlucht van Vlaamse gezinnen, zoals zopas nog werd vastgesteld, zal daardoor zeker niet verminderen. De stad blijft dan achter met een steeds groter wordende groep armen, voor het merendeel allochtonen, die helemaal niets zullen (kunnen) bijdragen. De stad zelf heeft, ook zopas, nog medegedeeld dat er nu al een put is van 7 miljoen in de OCMW-kas, put die men niet weet hoe te vullen.
  Verder komt er een serie tunnels, die niet zullen geboord, maar uitgegraven worden. Dat laatste betekent een enorme overbelasting van het nu al regelmatig geblokkeerde verkeer en dit voor ettelijke jaren.
  Er moet een nieuw milieueffectenrapport komen, wat jaren vertraging zal opleveren. Het hele project zou tegen 2017 klaar moeten zijn, maar niemand gelooft dat. Daarbij komt nog dat tegen die tijd de kosten van de hele Oosterweelgrap misschien wel zullen verdubbeld zijn. Grapje? Helemaal niet. Zie maar wat er, in datzelfde Antwerpen, gebeurd is met de kostprijs van het nieuwe gerechtsgebouw. Dat was, bij de aanvang, geschat op 76,8 miljoen euro, dat heeft uiteindelijk 280 miljoen gekost. Het nieuwe Antwerpse havenhuis, geschat op 31 miljoen euro, kost nu al 43,2 miljoen en het is nog niet af. Vergeten we ook niet dat er, voor het uitgraven van de nu besliste tunnel ook nog een reeks onteigeningen zullen moeten plaats vinden en dat de onderhoudskost van een tunnel zeven (7!) hoger ligt dan die van een brug. Het resultaat zal derhalve zoiets zijn dat, in verhouding, zal kunnen worden vergeleken met de Chunnel, waarvan de beheersmaatschappij ook zo goed als failliet is en die na zoveel jaren ook nog zijn eerste winst moet opleveren.
  Kortom, Antwerpen wordt één grote miserie. Buiten de Oosterweelramp is er trouwens nog het drama van zijn luchthaven die geboycot wordt en zijn voetbalveld dat er maar niet wil komen, maar dat wel zou moeten meedoen aan een eventueel Europees of wereldkampioenschap.
  Vandaag beslist Open VLD, waarvan schepen Bungeleers tégenstemde, of ze nog verder in de Antwerpse meerderheid zal blijven. Ze zouden gek zijn, als ze het doen.
  Wordt vervolgd.

   

  23-09-2010, 17:41 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (17 Stemmen)
  22-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moderne kunstoplichterij
  Het moet niet altijd politiek zijn. In afwachting van de kladaratsch in de Vlaamse regering en de zoveelste evaluatie op nationaal vlak valt er, gelukkig maar, ook nog wat anders te beleven dan de uitzichtloze Belgische politiek en het Antwerpse gekonkel.
  Zo vernam ik gisteren, via de krant, dat het prestigieuze Hermitage van Sint-Petersburg, een van de grootste en meest spraakmakende musea van Europa, een tentoonstelling gaat houden met 70 werken die op dit ogenblik eigendom zijn van Jef Rademakers. Jef wie?
  Wel dezelfde Rademakers die in de jaren tachtig en negentig berucht en bekend werd als producer van Tv-programma's zoals "De pin-up club" en "Klasgenoten". Vooral dat laatste zou hem veel geld hebben opgebracht. Op een gegeven ogenblik werd Jef het echter allemaal beu en ergens in de jaren negentig verkocht hij zijn Tv-bedrijf en ging hij aan het schrijven en het aankopen van schilderijen. Rademakers is een Nederbelg, geboren in Roosendaal, vlak over de grens bij Essen, die tegenwoordig in een kast van een villa woont in Brasschaat, waar hij zo'n honderd schilderijen heeft hangen. Zeventig daarvan verhuizen nu dus naar Sint-Petersburg en zullen later ook te zien zijn in het Museum-M in Leuven.
  De schilderijen waarover sprake zijn allemaal uit de negentiende eeuw en behoren tot de romantische periode. Dat was vóór de schilderkunst gecommercialiseerd werd door figuren zoals Picasso, Dali en aanverwanten, die wel grote schilders waren, maar tenslotte alleen nog werkten voor de poen, waarbij men zich afvragen kon of het allemaal nog wel kunst was.
  Rademakers heeft daar ook zijn twijfels over en noemt hedendaagse kunst "oplichterij van bohémiens die doen alsof ze revolutionair zijn". En dat gebeurt in dezelfde krant, De Standaard, die uitgerekend deze week een prentenalbum met prentjes over het werk van Wim Delvoye aan zijn lezers cadeau geeft. De Wim Delvoye van de getatoeëerde varkens en de cloaca (de strontmachine) en die dat ook kunst noemt. Ieder diertje zijn pleziertje, natuurlijk, maar ik denk dat Delvoye met zijn rotzooi nooit in de Hermitage zal geraken, zoals Jef Rademakers' schilderijen...

  22-09-2010, 10:52 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (17 Stemmen)
  21-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De gedoogdemocratie
  In Zweden heeft de centrumrechts regering van Reinfeldt de volstrekte meerderheid niet kunnen behouden. Belangrijkste reden daarvan, was de doorbraak van de uiterst rechtse "Zweden-Demokraten", die, als gevolg van een veel te lakse immigratiepolitiek (waar hebben we dan nog gehoord?), voor de eerste keer de kiesdrempel (van 4% in Zweden) halen. Zoals het ook bij ons gegaan is, willen de politiekcorrecte Zweedse partijen niet samen regeren met uiterstrechts en daardoor zit het land in een patstelling. Zoals de zaken er nu voor staan, lijkt de enige oplossing een minderheidsregering die vanuit de oppositie gedoogd wordt. In tegenstelling tot Denemarken, waar dit al tien jaar het geval is, zou dat gedoog in Zweden echter moeten komen van andere dan de uiterstrechtse partij...
  In Nederland zit er hetzelfde aan te komen, hoe erg dat daar ook schijnt te zijn voor enkele superdemocraten. Bij onze noorderburen zal de gedoogsteun wél van uiterstrechts moeten komen en daar wringt het schoentje. De meerderheid der Nederlanders blijkt tot nu toe echter nuchter genoeg om in te zien dat er geen andere werkzame regering kan komen. Peilingen wijzen nl uit dat nieuwe verkiezingen de positie van Wilders' PVV alleen maar zullen versterken.
  En bij ons? Persoonlijk vind ik, dat N-VA een slimme zet heeft gedaan door de aanslepende federale onderhandelingen nog maar eens een week uit te stellen. Het zal aan de kern van de zaak niet veel veranderen, maar het geeft de partij van De Wever wel meer ademruimte én de kans om deze week alles in te zetten op de regionale discussie rond de Antwerpse Oosterweelverbinding. Het gevolg daarvan zou nl kunnen zijn, dat ook de Vlaamse regering in nauwe schoentjes zal komen te zitten. Als de SP.a eruit zou stappen (of eruit zou gesmeten worden!) en de Open VLD zou bedanken om voor schaamdoekje te dienen, dan zal  er ook in Vlaanderen een klimaat ontstaan om eens na te denken over een centrumrechtse gedoogregering, die niet alleen vanuit de oppositie zou kunnen gesteund worden door die Open VLD, maar eventueel ook door het VB en LDD. De zelfverklaarde democraten van links zullen er wel een ziekte aan overhouden, maar voor Vlaanderen hoeft dat hoegenaamd niet slecht te zijn. Als N-VA versterkt uit de Vlaamse crisis zou komen, dan heeft zij extra munitie om straks het zakgeldfederalisme van de PS met nieuwe moed aan te pakken.
  Wie weet?

  21-09-2010, 10:00 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (18 Stemmen)
  20-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zoveelste week van de waarheid
  Deze week zou het dan weer moeten gebeuren, zowel op federaal als op regionaal vlak. Waarschijnlijk wordt dat laatste nog het belangrijkste, omdat het eerste het tweede wel eens grondig zou kunnen beïnvloeden. Als er immers in de Vlaamse regering geen akkoord komt over de Oosterweelverbinding, dan is zelfs het voorbestaan van de huidige Vlaamse meerderheid helemaal net meer zeker.
  Ondertussen blijft het ergerlijk vast te stellen hoe onze linkse me(r)dia met de francofonen mee heulen tegen Bart De Wever. Men vindt het niet meer dan normaal dat het wij, de Vlamingen, zijn die steeds maar moeten toegeven. Hopelijk houden Bart en zijn entourage het been stijf en geven zij geen eurocent af als daar geen verantwoording tegenover staat. Het is niet omdat de Walen steeds op onze kap hebben geleefd, dat zo'n situatie moet blijven duren. We blijven zelfs bereid hen geld te geven, maar wel op voorwaarde dat ze er verantwoording voor afleggen. Dat blijkt nog steeds niet te kunnen.
  Tenslotte lijkt er aan de Antwerpse soap geen einde te komen. Zelfs als er morgen een beslissing zou vallen, dan nog blijft de kans groot dat die op e.o.a. gebied zal worden aangevochten en dat er niets van in huis komt. Ik vraag me af, of het niet beter zou zijn dat men Antwerpen links (sic) zou laten liggen en het tracé van de E34 (vanuit Turnhout) zou doortrekken naar Kontich (iets dat ooit al eens gepland was). Tegelijkertijd zou men de Liefkenshoektunnel tolvrij moeten maken én beter toegankelijk. Dit alles zou dan wel tot gevolg hebben, dat Antwerpen in de toekomst een groot deel van de beloofde inkomsten zal moeten derven. Dat is het maar zo. Wie zijn gat verbrandt moet op de blaren zitten. Als de plaatselijke politiek geconditioneerd blijft door zootjes ongeregeld en bepaalde Antwerpse partijen bereid zijn daaraan toe te geven, dan heeft de stad geen toekomst meer.

  20-09-2010, 10:43 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (20 Stemmen)
  Archief per week
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!