NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • The Golden Generation Arena
 • Hesjes allerhande
 • Campagneroddels (2)
 • Campagneroddels
 • The troubles down under
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  01-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Biomassacre

     De zaak met de biomassa centrales, die er mede de oorzaak van was dat Annemie Turtelboom het in de Vlaamse regering voor bekeken hield, is feitelijk nog erger dan ik zelf dacht. Dat ging nl niet alleen (en niet in de eerste plaats) om die zaak in Langerlo, maar om een tweede gelijksoortig project in de haven van Gent, Beepower (Belgian Eco Energy) geheten, dat nog moet gebouwd worden, maar waar men ook wacht tot men zekerheid heeft van Vlaamse subsidies. In het geval van Gent gaat het om 100 miljoen euro per jaar gedurende 15 jaar. In totaal gaat het dus niet om 2,3 maar om 3,7 miljard euro, allemaal om energie te verwekken door hout, al dan niet in pellets, op te stoken. Ook in Gent moet dat hout van overzee komen en blijft het dus een dure en toch ook een (zij het minder) vervuilende manier van stroomopwekking. Er zou in Gent ook meer gelet worden op het affilteren van die vervuiling, terwijl een tweede voordeel daar zou zijn dat het hout via de haven binnenkomt en dus verder niet over land moet vervoerd worden, wat bij Langerlo wél het geval zou zijn.

     Als Vlaanderen tenslotte zou beslissen nergens nog iets te doen met die biomassa business, dreigt er wel een boete van Europa, maar wie zegt dat men zoveel geld of tenminste een deel ervan niet op een andere manier duurzaam kan investeren? Als men 3,7 miljard euro kan besparen, zou er wel financiële ruimte moeten zijn om ook op een andere manier groene stroom te produceren, of zie ik dat weer verkeerd?

     Voor de ombouw van de steenkoolcentrale naar een biomassacentrale in Langerlo is er al wel een definitieve subsidiegoedkeuring, maar daar staat het hele project op losse schroeven door financiële problemen bij de Duitse eigenaar en kan men de zaak zomaar niet afvoeren zonder juridische problemen te krijgen. De centrale in Gent moet nog gebouwd worden, maar heeft nog geen subsidiegoedkeuring. En in groene stroom wordt in dit land blijkbaar alleen maar geïnvesteerd als het gesubsidieerd wordt. De uiteindelijk pineut blijft tenslotte wel de belastingbetaler…

     Die biomassacentrales kan men best vergelijken met de iPhone: ze zijn beide vrij nieuw en toch al voorbijgestreefd. Panta rhei; de oude Grieken kenden dat al.

   

  01-05-2016, 00:05 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (27 Stemmen)
  30-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Annemie's rollercoaster

   

     Het was voor mij even schrikken, toen ik het nieuws van Turtelboom’s ontslag hoorde. Ik had net de dag ervoor nog uitgebreid mijn verhaal gedaan over dat nieuwe ‘Electrawinds in Genk’, zoals ik het noemde en nu blijkt dat juist dit project er voor Annemie teveel aan was. Straks ga ik nog denken dat ze mijn blogs leest (grapje!).

     Turtelboom wou, zeer terecht, de stekker trekken uit een volgend project van regionale geldverkwisting, maar – voor zover ik het nu versta – zijn er binnen de eigen partij toch nog lui die bereid zijn straks honderden miljoenen weg te geven aan een schimmige verzameling van duistere buitenlandse bedrijfjes, die alleen uit zijn op de Vlaamse subsidies die in de miljarden zullen lopen (2,3 op tien jaar tijd). I.pl.v. van het uitgespaarde geld, waarmee de gewraakte Vlaamse energieheffing – ten onrechte Turteltaks genoemd – voor een deel zou kunnen worden teruggeschroefd, riskeren we nu dat er straks nog wat bij komt.

     Turtelboom’s politieke carrière was feitelijk een rollercoaster. Ze kwam uit de oude CVP en stapte, na de verkiezingsnederlaag van de partij, waarbij ze ook zelf niet verkozen raakte, over naar de succesformule van Verhofstadt of wat daarvoor moest doorgaan. Ook bij een volgende verkiezing raakte ze als liberale politica niet verkozen. Toen Patrick Dewael, minster van Binnenlandse Zaken in de regering Leterme, waarbij ook asiel en immigratie behoorde, van die laatste pispaalfunctie (zoals hij die noemde) vanaf wou, stelde Turtelboom daarvoor haar kandidatuur. Toen, nog wat later, Dewael ook ontslag nam als minister schoof ze naar boven op. Dat maakte haar een BV en in een volgende regering werd ze minister van Justitie, alhoewel ze econoom van opleiding was. Pas in de huidige Vlaamse regering zat ze feitelijk eindelijk op haar plaats. Tot dan Freya’s geldsmijterij i.v.m. de groene stroomcertificaten zorgde voor een groot gat in de Vlaamse begroting en Turtelboom verplicht was dat gat dicht te rijden. Zoals ik in deze rubriek al meermaals herhaald heb, had men die taks de Freya taks moeten noemen, maar hebben onze linkse media de door de PvdA – die niet eens in het Vlaams parlement zit - uitgevonden naam Turteltaks gretig overgenomen, wat tenslotte tot Annemie’s ontslag heeft geleid. Ze verdiende beter.

   

   

  30-04-2016, 00:12 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (6)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (24 Stemmen)
  29-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het nieuwe Electrawinds

   

   

     Na het debacle van Electrawinds in Oostende, met in een der hoofdrollen Vande Lala, blijft ook soortgenoot Langerlo in het (negatieve) nieuws. Langerlo, bij Genk, was Vlaanderens laatste energiecentrale die op steenkool werkte. Circa een maand geleden werd die activiteit stopgezet. Dat was al bekend van tijdens de vorige Vlaamse legislatuur en de bedoeling was het bedrijf om te bouwen tot een biomassacentrale die zou werken op houten pellets i.pl.v. steenkool. Hierover werd een akkoord gesloten tussen de toenmalige Vlaamse regering en de eigenaar van de centrale, het Duitse energiebedrijf E.ON. Daarin werd bepaald dat het bedrijf gedurende tien jaar elk jaar iets meer dan 200 miljoen euro subsidie zou krijgen, in totaal 2,3 miljard. Voorwaarde was wel dat E.ON de ombouwkosten, zo’n 200 miljoen euro, voor haar rekening zou nemen. Dat akkoord bleek een grove vergissing te zijn. In de eerste plaats omdat het stoken van pellets niet veel minder vervuilt dan steenkool, zeker als men weet dat het gros van die pellets per boot uit de States zou moeten komen. Aan Vlaamse kant tekende daarvoor Freya Vanden Bossche, ook al berucht o.w.v. haar geldsmijterij bij de installatie van zonnepanelen, die geleid heeft tot de nieuwe Vlaamse energieheffing, de zgn Turteltaks, een verkeerde benaming want die had Freya taks moeten heten.

     E.ON verkocht de Langerlofabriek begin dit jaar door aan German Pellets, een schimmig verblijf van een zekere Peter Leibold, die ondertussen nog steeds niets ondernomen heeft, laat staan er geld ingestoken. Dat German Pellets is ondertussen zo goed als failliet en staat in Duitsland onder curatele. Geen probleem voor die Leibold, die zich – nota bene – verplaatst met zijn eigen privé-helikopter. Hij verkocht de zaak ondertussen voor één symbolische euro (!) door aan het Oostenrijks bedrijf Bclever, waar hijzelf en zijn vrouw eigenaar van zouden zijn. De enige reden waarom men aan Langerlo vasthoudt, zijn die beloofde Vlaamse subsidies van 2,3 miljard op 10 jaar en dat blijkt allemaal zomaar te kunnen. Nu de Vlaamse regering eindelijk tot het besluit zou willen komen de stekker eruit te trekken, dreigen Duitse topadvocaten met een serieuze schadevergoeding. M.a.w. de Duitsers komen hun verplichting niet na, maar de Vlamingen moeten betalen als ze zich terugtrekken. Allemaal dank zij dat prachtig akkoord van Freya met de mooie benen, die zich in heel deze zaak niet meer laat horen noch zien en die zo stilaan beter helemaal van het politieke toneel zou verdwijnen.

     Het enige positieve in deze onverkwikkelijke zaak is dat de 100 werknemers van Langerlo tot nu toe hun lonen uitbetaald hebben gekregen, alhoewel niet duidelijk is wie dat doet (lijkt wel zoals bij sommige voetbalclubs van tweede nationale!). De vraag is maar hoe lang deze zoveelste commedia dell’arte nog gaat duren.

   

  29-04-2016, 00:11 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (32 Stemmen)
  28-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nog maar eens: de Ring

     Of men er nu voor- of tegenstander van is, men kan er niet onderuit dat de zogeheten Ringland Academie, de drukkingsgroep achter de overkapping van de Antwerpse Oosterweelverbinding, niet stil zit. Er zijn er al die het een politieke beweging noemen. Nu politieke beweging of niet: één zaak is voorstellen doen, een tweede met plannen en studies afkomen, tenslotte zal heel die zaak ook betaalbaar moeten zijn. Via crowfunding heeft Ringland al wat geld bijeen gekregen om de huidige kosten te dekken en zelfs twee (2!) werknemers in dienst te nemen, maar het blijft toekomstmuziek. Zeker als men weet dat de Vlaamse regering erbij blijft dat ze volgend jaar de werkzaamheden op de Linkeroever zal opstarten en de overkapping iets wordt voor ná de aanleg van de omstreden verbinding, waar men al 25 jaar over discussieert en die al ettelijke miljoenen euro heeft gekost vóór de eerste spadesteek (‘schupke’ voor Ben Weyts) is gestoken. Het zal trouwens niet zijn dat er iets zal worden opgelost als men tegen de huidige situatie blijft procederen. Als men aan de Ring zelf niet kan beginnen, komt er ook nooit een overkapping. Opnieuw met een compleet nieuw project beginnen, zal de zaak daarenboven weer jaren terugdraaien. Tenslotte blijf ik erbij dat men voor het project niet alleen de Antwerpenaren, maar ook de burgers uit de regio rond de stad bij het project moet betrekken en niet meer dezelfde fout maken als deze bij het referendum. Dat heeft niets opgelost, heeft de kosten alleen maar doen oplopen, veel tijd doen verliezen en schijnt ook nu de geesten niet te hebben verlicht. De Ring rond Antwerpen is niet alleen van belang voor de stadsmensen, maar voor de hele regio en zelfs ver daarbuiten, daar het een internationale doorgangsweg is.

     Mocht Ringland een politieke beweging worden en straks gaan meedoen aan de gemeentelijke verkiezingen van 2018, dan zou het wel eens helemaal plezant kunnen gaan worden in de koekenstad…

  ---

     In de marge van bovenstaande dan nog dit: Tijdens het bezoek van de Vlaamse handelsmissie aan India, presenteerden de twee Vlaamse ontwerpers van de Antwerpse Lange Wapperbrug in Mumbai (stad met 22 miljoen inwoners!) eenzelfde project voor twee nieuwe plaatselijke bruggen van hetzelfde type, maar in totaal vijf keer groter dan het afgevoerde project van Antwerpen. Als het wordt aangenomen, is de kans groot dat die maxi Lange Wapper daar eerder zal staan dan de Oosterweelverbinding in de koekenstad. De kans dat ze daar straks ook een referendum over zullen houden is nl zo goed als onbestaande.

   

  28-04-2016, 00:13 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (28 Stemmen)
  27-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaanderen exportland

   

   

     Vlaanderen voerde in 2015 voor iets meer dan 300 miljard euro uit. Dat is een nieuw record en een stijging met meer dan 2% tegenover 2014. Doordat de import niét steeg, betekent dit een vooruitgang in deze toch moeilijke tijden. Het Vlaamse aandeel in de Belgische export klimt daarbij tot meer dan 83%, alle hoerageroep van Waalse minister-president Magnette ten spijt. Hij zou er beter voor zorgen dat ze bv bij FN in Herstal weer aan het werk gaan. In dat bedrijf, nota bene: eigendom van het Waalse Gewest, wordt al enkele dagen gestaakt omdat men daar vreest dat een deel van de productie naar het buitenland zou kunnen verhuizen. Misschien zelfs naar een land of regio waar wat minder gestaakt wordt. Het is de zoveelste staking die er uitbreekt nog vóór er gepraat werd.

     Het zou kunnen dat de Vlaamse export dit jaar niet verder zou stijgen, misschien zelfs zakken. Dat heeft te maken met de aanslagen en het slechtere imago van België in het buitenland en geldt in de eerste plaats voor de absolute cijfers. Procentueel zal het Vlaamse aandeel waarschijnlijk zelf wél stijgen, omdat het Brusselse een nog grotere knauw te verwachten heeft en geen mens gelooft dat Wallonië daarvan iets zal goedmaken. ‘En Wallonie on parle le français, en Flandre on travaille’, zoals het mopje daarover zegt.

     In het kader van bovenstaande is een handelsmissie naar India, zoals die van Geert Burger, met 55 deelnemers – de grootste zending ooit tot nu toe – belangrijk voor de verdere uitbouw van Vlaanderens export. India is geen land, maar een continent, met méér dan één miljard inwoners dat – dooreen genomen – nog steeds arm is, maar waar men vooruit wil. De economie stijgt er met 7,5% dit jaar, iets waar men in Europa alleen maar van kan dromen. In tegenstelling tot China is India een democratie, de grootste in de wereld, wat toch iets meer garanties biedt.

  ---

     En dan nog iets heel anders: vanaf september zal de tekst van het Onze Vader in Nederland en Vlaanderen dezelfde zijn. Tot nu toe was dat niet het geval. Zo wordt o.m. het woord ‘bekoring’ bij ons vervangen door ‘beproeving’. Enfin, een soort cosmetische ingreep, zou ik zeggen. In mijn vlegeljaren hadden wij trouwens zelf al een eigen tekst voor dat gebed gemaakt:

  ‘Onze Vader die in de hemelen zijt,

  is een stukske van zijn hemdslip kwijt.

  Boven alle vrouwen,

  wie ’t vindt, die mag het houen’.

   

  27-04-2016, 00:10 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (28 Stemmen)
  26-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Problemen van vandaag, remedies van gisteren

   

   

     Vandaag is er een staking van het overheidspersoneel. Het is de eerste van een nieuwe serie die misschien wel enig reden tot bestaan kan hebben, maar die feitelijk bijna allemaal passen in het kader van de syndicale verkiezingen ergens in mei. Dit laatste is ook de belangrijkste reden waarom de grote vakbonden zo goed als alle er nu aankomende stakingen en betogingen apart houden. Ze willen in de eerste plaats zichzelf promoten.

     Men kan zich zo stilaan wel gaan afvragen of de mensen al dat staken en betogen niet moe worden. Dat duurt nu zowat een twee jaar al en wat heeft dat opgebracht? Zo goed als niets. Dat geldt trouwens ook voor andere betogingen en straatprotesten.

     Neem nu die fameuze ‘mars tegen terreur en haat’ van 17 dezer. 7.000 deelnemers. Dat lijkt een hele hoop, ware het niet dat daarvoor was opgeroepen door zo’n 150 organisaties, die zelf op voorhand gehoopt hadden op zo’n 15.000 deelnemers, wat ook al aan de magere kant was. De initiatiefnemer was trouwens de schimmige, eerder linkse ‘Hart boven Hard’, niet eens een overheidsorganisatie. Een week later organiseert diezelfde groep weer een straatbetoging, nu tegen de aankoop van de nieuwe militaire vliegtuigen. Die zullen de staat enkele tientallen miljarden euro kosten (te betalen op enkele tientallen jaren tijd, maar dat ‘vergeet’ men erbij te zeggen). Nu kwamen er nog slechts 150 betogers opdagen, voor de VRT genoeg om er een reportage over te maken (duizenden Vlamingen op het zangfeest krijgen die aandacht niet).

     Men moet geen politiek analist zijn om te zien dat al dat betogen en staken de mensen niet meer aanspreekt. Dat geldt stilaan ook voor de verkiezingen en niet alleen hier.

     Zo hebben we dit weekeinde nog meegemaakt dat de grote overwinnaar van de eerste ronde van de Oostenrijkse presidentsverkiezingen de kandidaat is van het extreemrechtse FPÖ, de partij van wijlen Jörg Haider, die zijn partij groot maakte en daarna in de vernieling stortte (doet denken aan Hugo Schiltz) en die ervoor zorgde dat big Loulou Michel de Belgen toen afraadde nog naar Oostenrijk te gaan skiën. Die partij maakt nu kans daar de nieuwe president te gaan leveren. In de eerste ronde haalde hij meer dan 35%, terwijl de peilingen hem er maar 20% gaven… In de eindronde moet hij het zelfs niet eens opnemen tegen een kandidaat van de socialisten of christendemocraten die ook daar traditioneel de lakens hebben uitgedeeld sinds WO II. Zijn tegenkandidaat is een oude ex-leider van de groenen, partij waarmee hij gebroken heeft (nog zo’n teken des tijds), waardoor hij nu opkomt als onafhankelijke. Ook hij kreeg meer stemmen dan de traditionelen.

     Links wil de problemen van vandaag blijven oplossen met de remedies van gisteren. Dat slaat niet meer aan en is de reden waarom het niet meer lukt.

  26-04-2016, 00:12 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (35 Stemmen)
  25-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zonder de waard(in) gerekend

   

     De parlementaire commissie i.v.m. de aanslagen in Zaventem en Maalbeek moet nog met haar eerste vergadering beginnen en toch is er al een slachtoffer: Yves Mayeur, burgemeester van Broekzele. Eigenlijk gaat het om een collatoral damage, zoals nevenschade tegenwoordig heet, want Mayeur lag al onder vuur van vóór de aanslagen en dit in zijn eigen Brusselse omgeving die hij op een eerder dictatoriale wijze zijn wil wou opdringen.

     De miserie van Mayeur gaat feitelijke terug naar zijn beslissing om in het centrum van de hoofdstad een soort voetgangerszone in te voeren. Op zich is daarmee niets mis, maar de praktijk wil dat ge zoiets toch best even doorspreekt met de betrokken neringdoeners. Hij had bv de bewegwijzering kunnen aanpassen, eventuele overstapparkings kunnen voorzien of ervoor kunnen zorgen dat de netheid van de nieuwe zone gegarandeerd bleef. Niets van dat alles en de ondernemers van het centrum, die door de socialist Mayeur alleen maar als kapitalisten worden beschouwd, zou de hele verandering door de strot geduwd krijgen. Dat was in elk geval het PS-plan.

     Het pakte anders uit en wel op een heel originele manier. Mayeur en de Open VLD-schepen Ampe, die dachten te gaan lunchen in het gastronomisch restaurant Cécila, werden daar door de bazin/kokkin, netjes aan de deur gezet. Ze had geen zin, zei ze, iemand te bedienen die haar zaak grote schade had aangebracht, haar omzet met 40% had doen dalen en er de oorzaak van was dat ze twee personeelsleden had moeten afdanken. Du jamais vu, zelf niet in Brussel waar ze wel e.e.a. gewend zijn.

     Daar bleef hij trouwens niet bij, want ook andere centrumzaken weigerden Mayeur nog te bedienen en hebben zelfs posters met zijn foto op hun deuren geplakt, met daarop – in de twee landstalen – de foto van de burgemeester, met de vermelding dat hij niet meer welkom is én daarenboven de verwijzing dat Mayeur niet eens verkozen was. Zoals ik ook al in een vorige blog geschreven heb, had de PS bij de laatste gemeenteverkiezingen de uitgaande burgemeester Thielemans als lijsttrekker vooropgesteld omdat men toen al wist met Mayeur niet genoeg stemmen te zullen halen. De kans is groot dat de Vlaamshatende driftkikker bij de volgende verkiezing helemaal niet meer zal gevraagd worden nog mee te doen. De betrokken Brusselaars zouden er trouwens best aan doen de partij te vragen de garantie te geven dat men hem na de verkiezingen weer niet inwisselt voor iemand die wél de stemmen heeft gehaald.

     Sic transit gloria mundi…

  25-04-2016, 00:00 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (35 Stemmen)
  Archief per week
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!