NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Politieke poppenkast
 • Waarom confederalisme
 • Di Pippo's 'reconquista'
 • De klimaatspijbelaars
 • Donald en de sultan
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  09-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Amateurs!

     In de aanloop naar mijn blog van gisteren, had ik het over de blijvende problemen bij onze heren en dames politici om wetten te maken die waterdicht zijn en die niet om de haverklap moeten worden veranderd of aangepast (of beide). Ik had het toen over het akkoord voor de gerechtelijke splitsing van B-H/V en de hervorming van het spaarboekje. Dat blijkt nu echter slechts het topje van de ijsberg te zijn.
     In het kader van de uitzonderingen, evenwichten en achterpoortjes, waarin dit land zowat wereldkampioen moet zijn, werd er ook een belastingskrediet toegekend aan wie recht heeft op een fiscale aftrek voor kinderen ten laste, maar tegelijkertijd een onvoldoende hoog inkomen heeft om van die aftrek te kunnen genieten. Een maatregel die vooral de eenoudergezinnen met kinderen ten goede moet komen. Een pervers gevolg van die maatregel blijkt echter te zijn dat internationale ambtenaren (van bv de E.U.), die ondanks hun meestal rijkelijk loon ook nog eens worden vrijgesteld van belastingen in dit land, eveneens van bovenstaande regeling kunnen genieten en voor hun kinderen ten laste een uitbetaling in cash(!) krijgen! Deze schande werd niet ontdekt door onze 'bevoegde' ambtenaren, maar door een fiscalist van een uitgeverij*. Zelfs onze minister zonder financiën moest toegeven dat zijn diensten zich daarvan niet bewust waren. Ondertussen is die wet echter al wel goedgekeurd in Kamer en Senaat en zou ze vanaf 01.01.2013 van kracht worden. Het wordt dus weer plakken en knippen.
     En daar houdt het niet bij op. Denk maar aan de verhoging van de roerende voorheffing voor artiesten, die al werd teruggedraaid, of aan de regeling voor het eenheidsstatuut van arbeiders en bedienden, door Europa verplicht en die ook zou moeten ingaan in 2013. Of hoe bepaalde bevoegdheden straks zullen worden overgeheveld van het federale naar het regionale vlak, waarover op de Vlaams-Waalse gewestelijk top in Namen ook al te doen was. Of over de overheveling van de dienstencheques, waarvan niemand op het ogenblik weet hoe dat juist zal geregeld worden.
     Kortom, wij werken hier met amateurs. Daar is geen andere benaming voor.


  * Jef Wellens van uitgeverij Kluwer

  09-12-2012, 09:00 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (35 Stemmen)
  08-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.IPO zonder IPA?

     Van de zo geroemde staatshervorming door de regering Di Rupo blijkt er een jaar na de akkoorden nog niet de helft verwezenlijkt te zijn en sommige genomen akkoorden zelfs niet eens realiseerbaar. Dat laatste geldt niet alleen voor de gerechtelijke splitsing van B-H/V, waarover ik het in deze rubriek al eens gehad heb, maar ook over de zgz hervorming van het spaarboekje. Bij de bespreking van het laatste zitten er ook enkele mensen van Febelfin, de bankenfederatie, mee aan tafel. Mensen die er meer vanaf weten dat de zgz 'bevoegde' ministers. Welnu, die Febelfin medeonderhandelaars zeggen onomwonden dat het hele zaakje best uitgesteld wordt because te duur en te omslachtig. Daar sta je dan met uw akkoorden.
     Een ander akkoord dat er normaal al vóór het einde van dit jaar had moeten komen, is dat van het inter professioneel overleg (IPO) dat tot een inter professioneel akkoord (IPA) moet leiden. De rode vakbond ligt daar dwars en heeft enkele eisen alvorens ze mee aan tafel wil gaan zitten. Dit heeft feitelijk niets te maken met de stand van zaken nu, maar alles met die van een jaar geleden. Toen hadden de rode voorzitters De Leeuw en zijn Franstalige collega An Demelenne dat IPA akkoord mede ondertekend, maar daarna werd dat weggestemd door hun eigen basis, waar de bediendenvakbond BBTK en de Waalse metallo's de plak zwaaien. Di Rupo wil dat 'zijn' vakbond nu persé mee aan tafel komt. Ofwel doet die dat niet en dan lijdt Pippo gezichtsverlies, ofwel komt ze toch mee aan tafel en dan blijkt duidelijk dat de top in zijn eigen vakbond niets te vertellen heeft.
     Ondertussen is het nu al duidelijk dat - als er al een akkoord zal komen - het niet meer voor dit jaar zal zijn en moddert de regering Di Rupo maar verder aan. De vraag is maar hoever hij zal geraken met zijn door de 'traditionelen' geprezen staatshervorming, die straks helemaal dreigt stil te vallen als de campagne voor 2014 van start zal gaan.

  08-12-2012, 09:34 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (34 Stemmen)
  07-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De manklopende vergelijkingen

     Net zoals bij heel wat internationale statistieken voor dit land wordt uitgegaan van de Belgische cijfers, terwijl de regionale verschillen hemelsgroot kunnen zijn, gebeurt dat ook bij allerlei economische gegevens waarmee we om de oren worden geslagen. Zo waren er zopas nog de cijfers van het databureau Graydon, waarbij gezegd werd dat er het laatste kwartaal in Wallonië minder faillissementen waren dan in Vlaanderen. In absolute cijfers zou dat zelfs kunnen kloppen, maar dat is appelen met citroenen vergelijken. In de Waalse regio zijn er nl heel wat minder bedrijven dan in Vlaanderen en daarom moeten dergelijke cijfers in procenten worden uitgedrukt. Want ondanks die zgz minder faillissementen gaat het Wallonië nog steeds niet goed.
     Volgens het ondernemingsnaslagwerk Trends Top ligt een kwart van de 30.000 grootste Belgische ondernemingen in Wallonië. Daar is niets mis mee. Het wordt dat echter wel als men weet dat dat kwart aan de ene kant slechts 8% van de winsten realiseert, maar aan de andere kant meer dan 40% van de fiscale en sociale schulden opstapelt. En dan bedenken dat zopas Marcourt, de Waalse minister van Economie, zijn eigen regio nog is gaan verheerlijken in een (betaalde) bijdrage van de Britse Financial Times, waarbij hij niet schuwde denigrerend over Vlaanderen te doen.
     In  tegenstelling tot Wallonië maakt Brussel wél winst. Volgens hetzelfde naslagwerk zelfs meer dan Vlaanderen (53,4 tegen 38,4%), een reden dan weer voor sommige Brusselse kringen om erover te klagen dat de andere regio's daar mee van profiteren. Men vergeet er wel bij te vertellen dat heel wat van die Brusselse welvaart te danken is aan de medewerking van de vele pendelaars van buiten het Brusselse gewest. Mochten de jobs in Brussel alleen mogen worden ingevuld door de huidige inwoners van de hoofdstad, dan zou het met die stad snel bergaf gaan.
     Over dat Brussel circuleert op het Internet trouwens een grappige mail dat bovenstaand mee illustreert. Als reactie op een artikel over de Belgische politiek, schrijft een abonnee in 'Der Spiegel' van vorige week: 'Indien België dan toch moet verdwijnen, hecht dan Wallonië aan Frankrijk, Vlaanderen aan Nederland en de Oostkantons aan Duitsland. En Brussel dan? Heel eenvoudig: verkoop het aan het meest biedende Noord-Afrikaanse land. De bevolking is er al...

  07-12-2012, 09:38 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (36 Stemmen)
  06-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Elia voor dummy's

     Een oud vrouwtje kreeg op haar verjaardag als cadeau van de familie een vliegreis aangeboden. Ze had nl nog nooit gevlogen. Toen ze in het vliegtuig zat was het al donker en maakte ze zich toch wat ongerust. Aan een hulpvaardige steward vroeg ze hoe de piloot wist waar hij moest vliegen in het donker. 'Wel, madammeke', zei de steward, 'zie je die lichtjes links en rechts op de vleugels? Als de piloot daar tussen blijft is alles OK'.
     Aan dat mopje moest ik denken toen ik eergisteren op het Tv journaal een brave dame van netstroombeheerder Elia hoorde vertellen dat die een 'indicator' op zijn website had geplaatst. Die geeft aan in hoeverre vraag en aanbod in overeenstemming zijn voor de eerstkomende dagen. Ze liet zelfs de lichtjes van dat ogenblik zien: allemaal mooi groen, het leken wel verkeerslichten in het klein. 'Als ze oranje kleuren, of - erger nog - rood, dan moeten we ingrijpen', zei ze nog. Dat ingrijpen omhelsde, volgens haar, o.a. het terugdraaien van de openbare verlichting en het verbruik van de grootindustrieën. Ophouden met strijken was er niet meer bij. Blijkbaar afgevoerd.
     In februari van dit jaar hebben zowel Duitsland als België nipt een black-out vermeden, toen we twee weken ijsdagen kregen, met weinig of geen wind en een zon die nog niet krachtig genoeg was. Toen beschikte België echter nog over een volledig kerncentralepark. Deze winter zullen we het met twee kernreactoren minder moeten doen, ongeveer 30% van onze totale eigen productie. Tot nu toe wordt dat verschil opgevangen door stroom in te voeren uit het buitenland. Niets garandeert echter dat het ook zo zal gaan als dat buitenland zelf de stroom zou kunnen nodig hebben bij een eventuele volgende echte winterperiode, tenzij misschien aan prijzen die een veelvoud zouden kunnen zijn van wat we nu betalen.
     Tenslotte nog dit: de extra stroom die ons momenteel uit Nederland is toegezegd, komt grotendeels uit kolengestookte centrales. Het is niet denkbeeldig dat onze groene fundi's daar straks kritiek op zullen hebben, wegens te vervuilend en zich op de borst zullen kloppen omdat het bij ons bijna niet meer voorkomt. Als het straks echter tegenzit, hebben wij niet alleen geen steenkolencentrales meer, maar ook niet veel dat daar tegenover staat. Tenzij natuurlijk de lichtjes van Elia's indicator...

  06-12-2012, 08:54 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (34 Stemmen)
  05-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voor wie haar geen geweld aandoet...

     Het is een publiek geheim, dat nogal wat allochtone kinderen hier leerproblemen hebben, dikwijls een schooljaar moeten overdoen en dat er heel wat zijn die de school verlaten zonder enig diploma. Het gevolg daarvan is, dat ze later moeilijk aan een job geraken, laat staan een goede job en dit niet alleen vanwege dat gemiste diploma, maar ook omdat ze na vele jaren meestal nog steeds niet onze taal beheersen zoals het hoort. Hoe kan men ergens werken als men zich niet fatsoenlijk verstaanbaar kan maken? Zopas stonden onze media nog bol van verhalen over de toenemende armoede die ook al daarmee in verband werd gebracht, vooral dan in grootsteden als Brussel, Gent en Antwerpen, waar - naar schatting - zo'n kwart van de afgestudeerde allochtonen werkloos is.
     De reden waarom het zover is kunnen komen, niet zozeer bij de nieuwkomers, maar vooral bij kinderen uit de tweede en derde generatie, is toe te schrijven aan het feit dat de meeste van hen thuis alleen maar hun moedertaal horen, zowel van hun ouders als via de Tv waarmee ze meestal, via schotelantennes, de zenders uit hun land van oorsprong zien en horen, en niets anders. Daar komt voor velen nog bij, dat ze tijdens de zomervakanties dikwijls voor lange tijd naar dat land trekken, waar ze onze taal helemaal niet meer spreken of horen. Op die manier zal het wel nooit lukken om hier in het leven te slagen.
     Tenzij ge er natuurlijk over denkt als die geleerde onderzoekers van de universiteit van Antwerpen. Die zeggen nl dat de achterstand van vooral Marokkaanse en Turkse jongeren mede te maken heeft met het feit dat ze hier op de meeste scholen hun oorspronkelijke talen niet mogen spreken. Merkwaardig genoeg blijkt dat niet te gelden voor jongeren uit bv Polen of China. Zou het niet kunnen, dat bv Poolse jongeren op dat gebied al wat meer gevorderd zijn en dat China wat ver af ligt om er op vakantie te gaan? Ik zeg zo maar iets.
     Volgens de directrice van zo'n multiculturele school in Antwerpen, waar buitenlandse kinderen wél hun eigen taal mogen spreken, zou taal niet de reden mogen zijn om niet te slagen. Feit is echter dat het in de praktijk wél het geval is. Of zouden wij ons straks weer moeten gaan aanpassen in ons eigen land?

  05-12-2012, 07:21 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (38 Stemmen)
  04-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Einde verhaal?

     Het is niets nieuw. Reeds enige tijd krijgen de traditionele Vlaamse partijen, die met hun minderheid de meerderheid denken te vertegenwoordigen, het verwijt dat ze geen 'verhaal' meer hebben. Stefan Declerck zei dat van CD&V en o.a. Noël Slangen, de vroegere 'spin doctor' van Verhofstadt, wist dat te vertellen over de Open VLD. Tijdens het voorbije weekeinde werd het verwijt voor de drie vergane grootheden nog eens in de verf gezet.
     Op een 'visiecongres' (ge moet er maar op komen!) van de SP.a in Gent was Tobback Jr zo eerlijk zelf toe te geven dat er bij hen dringend e.e.a. moet veranderen. Of dat echter zal gebeuren als men tegelijk warm en koud blijft blazen, is maar zeer de vraag. Volgens de 'zoon van' moet zijn partij nl weer linkser worden én tegelijkertijd meer gaan samenwerken met onze ondernemers. Dat laatste zal een moeilijke klus worden als men hoort dat op datzelfde congres Dirk Schoeters van het ABVV verklaart dat de SP.a wat meer naar de vakbonden moet luisteren. Het grote probleem met die partij, of wat ervan overblijft - en dat heb ik in deze rubriek ook al meermaals gesteld - is dat in heel hun verhaal het woord 'Vlaanderen' zo goed als onbestaande is. Zolang ze hun wagentje aan dat van de Waalse PS laten hangen, zal er van een heropleving van de sociaaldemocratie in Vlaanderen niet veel in huis komen. Het heeft er steeds meer de schijn van weg dat die lui op een andere planeet wonen.
     Ook Wouter Beke deed dit weekeinde nog eens van zich spreken tijdens een bijeenkomst van CD&V: 'Wij blijven de volkspartij. De tocht is moeilijk, maar de gidsen zijn ervaren'. Die laatste zin is een zuivere kopie van een verkiezingsslogan die men vroeger al eens voor Dehaene uit de kast heeft gehaald, al ging het toen maar om één gids: de dikke himself. Die partij lijkt helemaal geen nieuw verhaal meer te hebben. Het is haast om medelijden mee te krijgen, als men niets beters meer kan verzinnen.
     De Vlaamse liberalen krijgen uitstel van executie. Hun leden kunnen nl nog tot zaterdag, via het Internet, hun nieuwe voorzitter kiezen. Mocht het - tegen de verwachtingen in - Egbert Lachaert worden, dan krijgt de partij een nieuw gezicht aan de top en - misschien - een nieuw verhaal. Anders blijft het business as usual, want Gwendolin Rutten is de keuze van het blauwe establishment. In dat geval wordt het straks vechten tegen de bierkaai/kiesdrempel (schrappen wat niet past, maar eerst in 2014).

  04-12-2012, 08:55 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (40 Stemmen)
  03-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De groene stroom loterij

     Het spectaculairste nieuws van dit weekeinde was wel de bevinding van het Vlaamse Energieagentschap (VEA), dat stelt dat zonnepanelen ook zonder subsidies al rendabel zouden zijn en dat men in feite thuis goedkoper elektriciteit kan produceren dan de elektriciteitsmaatschappijen. Straks kan iedereen Electrabel worden, zo lijkt het wel.
     Het VEA baseert zich hierbij op het feit dat een paar jaar geleden de elektriciteit goedkoper was en de panelen duurder, wat nu omgekeerd zou zijn. Ik ga daarover niet redetwisten, maar mijn slecht karakter zegt me dat er hier iets niet klopt.
     Om te beginnen heeft Vlaams minister voor Energie Van den Bossche al meteen laten horen dat in zo'n geval de subsidiëring voor het plaatsen van zonnepanelen vanaf volgend jaar (dat is al over vier weken) niet meer nodig zal zijn, zelfs niet mochten de netwerkkosten* voortaan aan de gebruiker worden aangerekend, iets wat al gepland was. Diezelfde Van den Bossche liet zo'n maand geleden nog horen dat ze bereid was jaarlijks 75 miljoen euro uit te trekken om het plaatsen van warmtepompen te subsidiëren. Die kosten gemiddeld 20.000 euro per stuk en daarvan zou ze een premie willen geven van liefst 15.000 euro, driekwart van de prijs!. Als we straks allemaal nog onze eigen waterput boren, al dan niet tijdelijk gesubsideerd, dan hebben we ook de watermaatschappijen niet meer nodig.
     Heel die groene stroom affaire lijkt wel een soort loterij te worden. Eerst ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen eraan mee doen via een overaanbod aan subsidies en daarna - als er genoeg deelnemers zijn - regelmatig de regels wijzigen zodat niemand door de bomen nog het bos ziet. Wie er eerst bij was, blijft de zware subsidies krijgen, wie daarna kwam niet meer en wie niet meedoet aan het plaatsen van panelen, windmolens, warmtepompen en nog van dat moois, mag mee betalen via zijn elektriciteitsrekening.
     "Wie leeft zal zien' is een motto dat in deze sector nog meer geldt dan elders.


  * De netwerkkosten zullen door de Vlaamse regering geïnd worden voor het gebruik van het elektriciteitsnet dat door eigenaars van o.m. zonnepanelen nu dubbel gebruikt wordt (om stroom op het net te zetten en om er af te halen.

  03-12-2012, 09:10 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (33 Stemmen)
  Archief per week
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!