NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Onze stroomvoorziening (vervolgverhaal)
 • It's the immigration stupid!
 • Bpost lastpost
 • 'Betrouwbaar nieuws'
 • Vlaamse Beweging komt uit WO I
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  08-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Serge & Flupke

   

     Annemie Neyts achterna, blijven we nog even ‘Brusselen’. We weten nu wel stilaan allemaal dat de grote schuldige van het fout lopen van de samenleving in Molenbeek ene Philippe Moureaux is, ‘Flup Moustache’ voor de aficionados. Had hij zijn gemeente niet laten verloederen, zijn politie - waarvoor hij als burgemeester verantwoordelijk was – alert gehouden i.v.m. de daar aanwezige moslim extremisten hun gang te laten gaan, waren er in Parijs en Brussel misschien geen aanslagen geweest, zeker niet van die omvang. Dat die plaatsvonden na het aftreden van Moureaux als burgemeester, als gevolg van een verkiezingsnederlaag, neemt niet weg dat hij en niet zijn opvolgster verantwoordelijk blijft voor wat er daar allemaal misliep. En er is nog meer.

     Blijkt nl dat Philippe Moureaux en zijn broer Serge niet aan hun proefstuk toe waren. Reeds tijdens de Algerijnse oorlog (1954/1962) steunden zij terroristen en hun linkse collaborateurs. Die pleegden toen ook al aanslagen in Frankrijk en toen het voor hen daar te heet werd, vluchtten zij naar België. Daar werden ze opgevangen door o.m. de gebroeders Moureaux, waarbij Serge, een advocaat, hen zelfs onderdak bood in zijn appartement in Elsene (dat twee uitgangen had voor het geval van onverwacht bezoek…). Diezelfde Serge zorgde er ook voor dat eventueel aangehouden terroristen niet naar Frankrijk werden uitgewezen. Dat gebeurde ook toen waarschijnlijk al met de hulp van ‘volksvreemde rechters’. De geschiedenis herhaalt zich. De Moureaux hielpen de terroristen ook met het verplaatsen van wapens, waarbij ze de naam ‘porteurs des valises’ kregen, omdat die wapens meestal in koffers verstuurd werden.

     Niets nieuws onder de zon, dus. Philippe ging later in de politiek, werd federaal PS-parlementslid en zorgde o.m. mede voor het in stand komen van de zgz ‘snel-Belg-wet’, de antiracismewet en de toekenning van stemrecht voor allochtonen (mede ook dank zij de hulp van de regeringen Verhofstadt). Hij bracht het tot vicevoorzitter van de PS en werd beschouwd als de ideoloog van de partij. Tot wat dat geleid heeft, weten we ondertussen. Voor wie nog enige twijfel zou hebben over Moureaux’ steun aan de moslims volstaat het te verwijzen naar het feit dat hij op 71 jarige leeftijd nog trouwde met een moslima van … 35. De kans dat hijzelf toen ook al moslim was is groot, al is dat nooit bewezen. Wat wel bewezen kan worden is, dat Philippe Moureaux de grote schuldige is van de verloedering van de gemeente Sint Jans Molenbeek, die de belangrijkste basis werd van de terroristen voor de aanslagen in Frankrijk en België en voor de verijdelde aanslag vanuit Verviers.

   

  08-01-2017, 11:44 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (5)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (34 Stemmen)
  07-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geen Plan B meer

     Bij de Brusselse politie lezen ze toch zeker mijn blogs niet, he? Ik schrijf er een over hen en meteen melden die van Brussel-West zich collectief ziek! Daar houdt het zelfs niet bij op. Ook bij het leger blijken er steeds meer militairen af te haken. Grapje. Beide zaken hebben wel iets gemeen: de overlast die politie en militairen hebben sinds de terreurdreiging, waar bij de militairen dan nog bij komt dat ze het bewaken van burgerdoelen in steden en voor terreur gevoelige plaatsen zo stilaan beu zijn. Dat is aannemelijk en het was trouwens te verwachten dat dit vroeg of laat zou gebeuren. Vraag is, hoe onze overheden dat gaan oplossen, want het gaat hier om functies die men zomaar niet in blok kan vervangen door bv bewakingsdiensten.

     Zoals ik al eens meer geschreven heb, was het fout de Rijkswacht af te schaffen. Buiten België heeft geen enkel land in Europa dat gedaan. Frankrijk heeft nog zijn gendarmerie, Nederland zijn marechaussee, Italië zijn carabinieri en Spanje zijn guardia civil, om er maar enkele op te noemen. Dat zijn allemaal elite-eenheden die op militaire basis getraind zijn en overal kunnen worden ingezet als plan B. Onze Rijkswacht was vroeger ook het alternatief voor de politie als die bepaalde taken niet of niet goed genoeg aankon. Lowie Lawijt ontnam destijds, als minister van Binnenlandse Dinges, onze Rijkswacht eerst zijn militair statuut, waarna ze helemaal werd afgeschaft. Toen Leo Delcroix, als minister van Landsverdediging, ergens in de jaren 1990, ook de militaire dienstplicht afschafte, had dit land helemaal geen reserves meer en wordt het dweilen met de kraan open telkens als het ergens serieus fout loopt. En dat is nu aan het gebeuren.

  ---

     Nog zoiets absurd is de beslissing van Paul Magnette, minister-president van de Waalse deelregering om de verlichte verkeersborden boven de autostrades in zijn regio af te schaffen. Als reden daarvoor zegt hij dat die niet in eigen streek worden gemaakt! Eigen volk eerst dus. In Vlaanderen werd een partij die daarvoor uitkwam met alle zonden Israëls overladen. In het zuiden van dit land lijkt dat allemaal te kunnen. Donald Trump krijgt geregeld kritiek als hij zegt iets te willen afschaffen omdat het niet in de States gemaakt wordt, Magnette blijkbaar niet. Het uitschakelen van de – volgens Magnette – dure verlichting zal wel tot gevolg hebben dat rijden in de Waalse duisternis gevaarlijk kan worden. Wie op een autosnelweg in het donker moet afslaan en alleen kan voortgaan op het laatste onverlichte verkeersbord riskeert sneller een ongeval te veroorzaken. De verkeersregels in Vlaanderen en Wallonië zijn trouwens steeds meer uit elkaar aan het groeien. Vlaanderen heeft zopas nog beslist verlichting bij te plaatsen (op afritten en verkeersaders) en de algemene snelheid te verlagen tot 70km/uur op de gewestwegen, wat Wallonië niet gedaan heeft. En dan zijn er Vlaamse commentatoren (zoals bv die Steve Sinardet) die dit land willen herfederaliseren en doen voorkomen alsof het allemaal de schuld van de Vlaamsnationalisten is.

   

  07-01-2017, 00:10 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (8)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (27 Stemmen)
  06-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brussels vervolgverhaal

   

     Guido Van Wymersch, hoofd van de politie van Brussel Stad/Elsene, gaat met pensioen. Die politiezone is een van de zes die Brussel ‘rijk’ is. Bij zijn afscheid vroeg men hem of het toch niet beter was één politiezone te hebben voor de hele stad. Hij vindt van niet, ‘omdat’, zegt hij, ‘men zo dichter bij de mensen staat’. De man heeft er een verdienstelijke staat van dienst opzitten, maar dat belet niet te zeggen dat hij zich daarin vergist. De diverse criminele feiten van de laatste jaren hebben nl duidelijk gemaakt dat dat ‘dichter bij de mensen’ niet veel heeft uitgehaald en de aanslagen in en vanuit Brussel niet heeft kunnen verhinderen. Hijzelf stelde voor er eerst eens voor te zorgen dat men de 19 baronieën, zoals men de Brusselse gemeenten wel eens noemt, met hun 19 burgemeesters, schepencolleges en OCMW’s, maar eens afschaft. Daarin heeft de man een punt, want eerst de zes politiezones afschaffen en daarna de eengemaakte politie te laten functioneren onder 19 burgemeesters – die normaal het hoofd van de politie blijven – kan natuurlijk ook niet. Daarmee zal Brussel wel blijven wat het is: een chaotisch geheel van aaneen gegroeide gemeenten van Vlaamse oorsprong, die eerst verfranst werden en nu grotendeels bewoond worden door allochtonen die voor het grootste deel afkomstig zijn uit Marokko en Turkije en waar steeds meer armoezaaiers uit de rest van de derde wereld aanspoelen. Toch blijft er voor een stad die hoofdstad van Europa wil blijven maar één optie en dat is zowel van al die gemeenten als van de diverse politiediensten één geheel maken. Als ze vinden dat de vergelijking met Antwerpen niet kan, omdat Antwerpen (iets) kleiner is, dan stel ik voor de vergelijking eens te maken met New-York, een stad met meer inwoners dan heel België en waar ook maar één gemeentebestuur en één politiezone is (de NYPD) en waar het wél werkt. Hoe zijn ze er in Brussel trouwens in geslaagd voor heel de stad maar één brandweer te hebben? Dat kon blijkbaar wél.

  ---

     In het kader van de verdere communautaire ontwikkelingen, die er ongetwijfeld ooit zullen zijn, blijft Brussel ook voor Vlaanderen geen ver van mijn bedshow. Uit de recentste begrotingsbesprekingen van de Vlaamse deelregering blijkt nl dat de Brusselse Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), die de Vlamingen in de hoofdstad vertegenwoordigt, 94% van haar middelen van die Vlaamse deelregering krijgt. Een reden temeer om vanuit Vlaanderen te eisen dat daar wel iets meer tegenover mag staan.

   

  06-01-2017, 00:09 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (25 Stemmen)
  05-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Groene waanzin *

    

     Freya Van den Bossche: Johan vande Lanotte vroeg me: ‘Kan je optellen en aftrekken?’ Ik zei: ‘Ja’. ‘Goed’, zei hij, ‘dan wordt je minister van Begroting’. Een uitspraak uit de Kaaimanquotes die slaat op de opvolging van Vande Lala door Freya in de tweede regering Verhofstadt, waarvan ik me nog herinner dat de ‘dochter van’ na een begrotingsronde een boeket bloemen aangeboden kreeg van Didier Reynders, ‘omdat ze het zo goed gedaan had’.

     De gevolgen van de intrede van mooie Freya in de federale en later de Vlaamse regering waren één grote puinhoop. Vooreerst was er haar subsidiëren van de zonnepanelen, waardoor later de politieke carrière van Annemie Turtelboom de grond werd ingeboord omdat de consument er de klos van werd door de zgz ‘Turteltaks’ waarvan Annemie Freya’s puin mocht ruimen maar zij het was die de schuld kreeg. Een tweede ‘verwezenlijking’ van de Gentse schone was de zgz ‘Max Green’, een biomassacentrale in de Gentse haven, waarvan de werking in 2014 werd stilgelegd, maar door Freya weer werd opgestart net vóór de verkiezingen (zou stemmen kunnen opbrengen in haar Gent). Dat liep anders af. Eens de nieuwe Vlaamse regering was samengesteld – waarvan de partij van Van den Bossche geen deel meer uitmaakte, werd die centrale een tweede keer – en nu definitief – stilgelegd. Reden was dat die centrales de minst renderende van alle groene projecten zijn en door papierfabrikanten, meubelmakers, spaanplaatfabrikanten en andere houtbewerkers ‘economische, ecologische en sociale onzin’ genoemd worden. Het is gewoon het gesubsidieerd verbranden van hout. Als ik dat in mijn tuin doe, riskeer ik een boete…

     Tussendoor was een tweede bio-project zo goed als afgeschreven. Die zou er komen in Langerlo, bij Genk, waar een kolencentrale zou worden omgebouwd tot biomassacentrale, waarin houtpellets uit Amerika (!) zouden worden opgestookt. Toen de nieuwe Duitse eigenaar, German Pellets, wie het in de eerste plaats alleen maar te doen was om een jaarlijkse subsidie van zo’n 200 miljoen euro gedurende 10 jaar(!) te incasseren, echter over kop ging, dacht iedereen dat ook dat hoofdstuk was afgesloten. Zo dachten de ketters, maar zij doolden. German Pellets verkocht de zaak nl door aan Graanul, een bedrijf uit Estland, dat nu zegt de centrale te zullen stoken met houtafval uit de Baltische staten (zo’n 15.000 ha bos – 30.000 voetbalvelden!). En niemand die zich de vraag stelt of we de grote hoeveelheid houtafval van eigen bodem daarvoor niet beter zouden gebruiken. Voorwaarden voor de riante subsidiëring zijn wel dat die Esten er zelf ook 250 miljoen euro tegenaan moeten gooien en dat de centrale functioneel moet zijn in 2018. Als ze zich daaraan houden, zou de Vlaamse regering er niet meer tussenuit komen, omdat alles zo zwart op wit staat sinds Van den Bossche dat zo knap geregeld had. ¨Pacta servanda sunt’, om het bij De Wever speek te houden.

     Het is alleen maar te hopen dat die laatste voorwaarden niet vervuld raken. Op die manier spaart de Vlaamse regering (u en ik daarbij inbegrepen) de volgende tien jaar om en bij de 2 miljard euro uit en dat voor de subsidiëring van de minst groene van alle groene energiebronnen.

   

   * De titel heb ik geleend van Geert Noels, econoom en medeoprichter van Econopolis, die stelt dat - als het project in Langerlo doorgaat - de Vlaamse belastingbetaler de dupe zal worden van een achterhaald beleid.

   

  05-01-2017, 00:10 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (28 Stemmen)
  04-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Online haat

     N.a.v. het tragisch overlijden van die jonge Belg met Turkse roots uit Limburg bij de aanslag in de nachtclub in Istanboel hebben weer enkele gestoorden het nodig geacht daarover hatelijke berichten te posten op de zgz sociale media. Ik blijf erbij dat zoiets niet hoort. Op zo’n manier krijgen we geen problemen opgelost. Merkwaardig in deze zaak is wel dat er ook kritiek op hem kwam vanuit de islam. Daar blijken ze ook hun gestoorden te hebben die dan vinden dat de man door Allah gestraft is omdat hij zondigde door naar zo’n gelegenheid te gaan. Leuke wereld die we meemaken!

     Versta me niet verkeerd. Ook ik ben het niet eens met de situatie van immigratie en al wat erbij te pas komt. Ook niet met de uitleg van onze nieuwe kardinaal de Kesel, die zijn gelovigen een schuldgevoel tracht aan te praten en ze aanmaant verdraagzaam te zijn. Dat komt zo’n beetje overeen met wat de islam ook van zijn gelovigen vraagt: zich te onderwerpen. Islam betekent ‘onderwerping’.

     Men moet stekeblind zijn om niet te zien dat e.e.a. grondig fout loopt met de eveneens zgz integratie van vluchtelingen en asielzoekers, waarvan nu al duidelijk is dat de meerderheid niet eens uit oorlogsgebieden komt, waarbij driekwart mannen zijn en bij de moeilijk te controleren minderjarigen zelfs 9 op 10 van het mannelijk geslacht is.

     Die Kardinaal de Kesel begint steeds meer te lijken op zijn Vlaamse voorganger Daneels, die ook een watje was en eerder een voorstander van een lijdende dan van een strijdende Kerk. Straks gaan we nog heimwee krijgen naar de Waalse voorganger Mgr. Léonard, die een stuk rechtlijniger was en waarschijnlijk mede daardoor de kardinaalshoed niet kreeg…

   

   

  04-01-2017, 00:08 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (5)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (32 Stemmen)
  03-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De (on)evenwichtsdotatie

   

     De drie grote vakbonden hebben samen met de aan hen gelieerde ziekenfondsen een open brief geschreven aan de regering Michel, waarin zij protesteren tegen een voorgestelde besparing in de Sociale Zekerheid. Een zaak waarbij iedereen zowat betrokken is en die ons allen aan gaat. Wij hebben trouwens een Sociale Zekerheid die bij de besten van de wereld is. Ze heeft wel een prijs. Vorig jaar was dat 82 miljard euro, een bedrag om van te duizelen (in oude Befkes: 3.280.000.000.000!). Die worden officieel betaald door de bijdrage van werkgevers, werknemers en zelfstandigen, maar dat is maar een deel van het verhaal, want ze volstaat al een tijdje niet meer. Het verschil werd de laatste jaren bijgepast door de overheid via allerlei dotaties en alternatieve financieringen (o.m. uit de btw-inkomsten). Toen zelfs dat niet meer volstond, werd er nog een schep bovenop gedaan, met wat men de ‘evenwichtsdotatie’ is gaan noemen. En daar wil de regering Michel nu vanaf.

     In feite komt de hele zaak er op neer, dat bovengenoemde organisaties willen dat dit systeem behouden blijft en dat de staat hun steeds hogere rekeningen zal blijven bijbetalen, zonder daarbij vragen te stellen en zonder dat ze daarvoor sluitende redenen voor moeten opgeven. Een blanco cheque, zeg maar. Dit is echter onhoudbaar voor een land dat zijn schulden niet alleen niet kan betalen maar zelfs niet kan doen dalen. Dat laatste is dan ook de reden waarom de regering Michel een grens aan dat enorme bedrag wil stellen. Die laatst bijgekomen evenwichtsdotatie moet nl betaald worden door de belastingbetaler, u en ik. Als dat niet gebeurt, riskeren we straks onze zo geroemde Sociale Zekerheid niet meer te kunnen betalen.

     Het zal dus nog een tijdje armworstelen worden tussen de federale regering enerzijds en vakbonden en ziekenfondsen anderzijds. Die laatsten noemen zichzelf wel progressief, maar zijn in feite zeer conservatief, want het zijn zij die niets willen veranderd zien. Hun oproep dat ons model van Sociale Zekerheid wordt bedreigd, is juist. Net als bij de ontelbare disputen met de bedrijven zouden zij er echter beter aan doen eens te trachten mee te denken aan een oplossing dan alleen maar eisen te stellen, zoals Leemans en Co gewend zijn te doen. Een besparing op kap van de werknemers, zoals rooie De Leeuw zegt, moet anders wel door dezelfde werknemers betaald worden via de belastingen.

   

  03-01-2017, 00:17 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (30 Stemmen)
  02-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuw links ?

   

   

     Einde jaar betekent ook de Kaaimanquotes van journalist Koen Meuleman, die er in De Tijd geen doekje om doet en soms erg direct uit de hoek kan komen. De waarheid kan hard zijn, zeker in de politiek. Zo haalde hij een quote aan van Louis Tobback over De Wever: ‘Niemand kan De Wever van hypocrisie beschuldigen. Wellicht dat hij daarom geen CD&V’er is geworden’.

     Die De Wever had zopas nl nog eens uitgehaald naar de Belgische Justitie omdat er – na het arrest over de Syrische familie (waarvan de vader tussendoor op zakenreis ging naar Indië) – nu een tweede geval opdook van een Afghaanse weduwe met vijf kinderen die, vóór ze asiel aanvroeg in dit land, eerst hetzelfde had gedaan in Duitsland. Volgens het verdrag van Dublin moet zij met haar kinderen dan weer terug naar Duitsland omdat dat verdrag zegt dat men als vluchteling dient te worden opgenomen in het eerste land waar men de aanvraag doet. Zegt die Belgische rechter (terecht wereldvreemd zoals De Wever al eens gesteld heeft) dat de terugwijzing naar Duitsland niet kan ‘omdat vluchtelingen daar in onmenselijke omstandigheden opgevangen worden’. In het land van Merkel, nota bene…

     Verder vindt De Wever, eveneens terecht, dat onze pers te ‘opiniërend’ is. Dat is een geleerd woord om te zeggen dat onze media zich niet houden aan hun taak om het nieuws te brengen, maar om dat nieuws ook te commentariën en liefst van al nog te sturen. M.a.w. die media doen zelf aan politiek. Feitelijk is dat niets nieuws, want dat gebeurt hier al jaren, zeker door die zgz kwaliteitskranten zoals De Morgen en De Standaard, maar vooral door de VRT, die toch met overheidsgeld (ttz geld van u en ik) in stand gehouden wordt. Reden voor het laatste statement van De Wever is het feit dat de linkse partijen in Antwerpen proberen een soort burgerbeweging in de steigers te zetten, waarvan niet alleen de SP.a en Groen deel van uit zouden kunnen maken, maar ook de neo-communisten van de PvdA. Daarop voortbomend wijst Bart erop dat een Kris Peeters, die bij de gemeenteverkiezingen in Antwerpen normaliter geen kans tegen hem maakt, na die verkiezingen het wel eens op een akkoord zouden kunnen gooien met die linkse beweging om zo in Antwerpen een meerderheid te kunnen vormen, mocht de N-VA geen volstrekte meerderheid halen. Dat zou dan betekenen dat Peeters burgemeester zou worden dank zij de steun van een partij, die onlangs nog aanwezig was op een communistisch congres in Hanoi waar o.m. ook een vertegenwoordiging was van Noord-Korea, een staat die al even wreed is als IS, niet als zootje ongeregeld maar als zgz wettelijke onafhankelijke staat. Die aanwezigheid wordt nu wel geminimaliseerd door PvdA-voorzitter Peter Mertens, terwijl zijn partij het wel nog steeds heeft over klassenstrijd en nog van die ‘edele’ principes die miljoenen mensen het leven heeft gekost. 'Het restafval van de 20ste eeuw' noemt Bart de partij.

      Het gevaar van een dergelijke coalitie in Antwerpen is niet denkbeeldig, als men weet dat in de districtsraad van Borgerokko er reeds zo’n meerderheid bestaat, waar dus SP.a en Groen er geen problemen mee hebben samen met die uiterst linkse groep te regeren. Kneus/pineut Peeters zou straks nog wel eens een gevaar voor onze democratische samenleving kunnen worden, zeker als zijn partij dat allemaal zou blijven slikken.

   

  02-01-2017, 00:12 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (28 Stemmen)
  Archief per week
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!