NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Waarom confederalisme
 • Di Pippo's 'reconquista'
 • De klimaatspijbelaars
 • Donald en de sultan
 • Divided Kingdom
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  29-06-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geen tijd meer te verliezen op regionaal vlak

   

     Met Charles Michel aan de beurt om de mogelijkheden voor de vorming van een nieuwe federale regering uit te testen, valt er voorlopig weinig te vertellen. Al wat de Charel kan doen is voortborduren op een gekend thema, nl een regering van centrumrechts, maar dan zonder CDH en mét Open VLD. Vooral CD&V zou dat niet zien zitten en volgens e.o.a. enquête die men er in Vlaanderen over gedaan heeft, was een ruime meerderheid van de ondervraagden evenmin te vinden voor een nieuwe tripartite.

     Ondertussen wordt het zaak ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk een Vlaamse deelregering komt. Er wordt – gelukkig maar - aan gewerkt en dit gebeurt niet zoals ‘watje’ Declerck dat vroeger altijd bedoelde. De voorbereidende werkgroepen, liefst 21 in totaal, die ermee bezig zijn sinds het principeakkoord tussen N-VA en CD&V, zouden met hun taak rond zijn en vanaf gisteren zijn de onderhandelaars van de twee partijen ermee aan de slag gegaan. Vanaf maandag zou het menens worden.

     Laat ons hopen dat we tegen de Vlaamse feestdag een nieuwe Vlaamse regering hebben, die straks uit één mond kan spreken als men verder zou praten op het federale vlak. Het is nl onmogelijk een nieuwe federale regering te vormen zonder de beide grootste Vlaamse partijen. Anderzijds kan men hen voor de huidige gang van zaken de schuld niet meer geven, daar het de PS en het CDH geweest zijn die in Wallonië het voorbeeld gegeven hebben door niet te wachten op het vormen van een gewestregering vóór de federale in haar steigers staat, zoals ze eerst zelf hadden geëist.

     Ondertussen is de Duitstalige gewestregering reeds geïnstalleerd, zodat er zelfs op dat vlak al een precedent is. Dat er tegen de nationale Belgische feestdag van 21 juli nog geen federale regering zou zijn en dit wel het geval zou kunnen zijn voor de gewestregeringen, is een duidelijk teken dat we onder weg zijn naar een confederale oplossing, tot spijt van wie het benijdt.

     Tenslotte nog dit. Albert en Paola zullen er op 21 juli niet bij zijn. Ik begrijp niet, waarom sommigen zich daarover druk maken. Ik zal er ook niet zijn!

  29-06-2014, 00:21 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (34 Stemmen)
  28-06-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Niks gebroken op de fractiedag

   

     Het is merkwaardig hoe weinig nieuws er in de meestal bevriende media uitlekte over de fractiedag van de SP.a eergisteren in Sint-Laureins. Na de rechtstreeks aanval van het duo Vanvelthoven/Bonte in Knack, was er gesuggereerd dat partijvoorzitter Tobback Jr wel eens zijn ontslag zou kunnen gegeven hebben na de zoveelste nederlaag van de SP.a die op 25 mei het slechtste verkiezingsresultaat ooit haalde. De partij houdt in principe pas volgend jaar nieuwe voorzittersverkiezingen en zou het daarbij houden. Er komt wel een ‘vernieuwingsoperatie’ ergens in het najaar, waarop e.e.a. misschien zal worden bijgesteld.

     Over die fractiedag zijn er twee opmerkelijke zaken te vertellen, die we weer niet bij onze media moeten gaan zoeken. In de eerste plaats is het woord Vlaanderen weer zo goed als niet te vinden in welke uitleg men er ook over geeft. Zolang de Vlaamse socialisten niet bereid zijn voluit te gaan voor hun eigen Vlaamse regio, moeten ze er niet op hopen ooit terug belangrijk te worden. Wie jong, links én belgicist is, stemt tegenwoordig voor Groen, zeker niet voor de SP.a.

     Een tweede zaak is, dat over het hele huidige socialistische gedachtengoed in Vlaanderen de schaduw van Vande Lanotte blijft hangen. Men heeft nog altijd niet begrepen dat deze man misschien wel een uitgekookte ideoloog is die het zeer goed kan uitleggen, maar die door de massa niet meer geloofd wordt en eerder bekeken wordt als een maffiose godfather voor wie men, zeker in de regio Oostende, beter uitkijkt als men zelf wat ambitie heeft. Deckerken kan erover meepraten. Vande Lala heeft zopas nog zijn partijgenoten voorgehouden hoe ze campagne moeten voeren*. Juist hij die in de verkiezingen van 2007 een blamage van formaat opliep, toen hij de strijd aanbond met Leterme en Verhofstadt. De eerste haalde 800.000 stemmen, de tweede 600.000 en Vande Lala amper 32.684. Hij is toen afgetreden als partijvoorzitter, maar niet zonder eerst zelf zijn opvolger aan te duiden. Dat werd Caroline Gennez en die bakte er helemaal niets van, in zoverre dat Tobback Sr haar op een gegeven ogenblik zelfs, nota bene: vóór de camera’s, ‘dom en lomp tegelijk’ noemde. Dat Gennez, die moest aftreden, dan werd opgevolgd door Tobback Jr, was weer zoiets dat vragen opriep. Tobbackske gunde haar daarna zelfs geen ministerpost meer, waarna Carolientje voor vier jaar in de anonimiteit van het parlement verdween tot ze net vóór deze laatste verkiezingen weer opdook als lijsttrekker in Antwerpen. Dat zijn zaken die gebeuren, maar het zou dom zijn te denken dat de kiezers dit niet snappen. Zoals het even dom zou zijn als straks Tobback Jr zou aftreden en opgevolgd worden door John Crombez, zoals nu in de wandelgangen verteld wordt. Wat is er mis met die Crombez? Ogenschijnlijk niets, maar hij is wel de volgende poulain van de ‘keizer van Oostende’. Als de geschiedenis zich blijft herhalen – wat dikwijls het geval is – dan wordt het weer niks.

   

   

  * Vande Lala was tijdens de verkiezingscampagne, samen met John Crombez, van huis tot huis gegaan en had in West-Vlaanderen zowat de minst slechte uitslag voor de partij behaald. Dat laatste was een verrassing na de affaires van Electrawinds, Groenkracht en de zo goed als lege Thalystrein van Oostende naar Brussel die jaarlijks miljoenen verlies lijdt…

  28-06-2014, 00:13 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (34 Stemmen)
  27-06-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De volgende marathon

   

     Na het ontslag van Bart De Wever als informateur, maar met diens uitspraak dat ‘het verhaal nog niet ten einde’ is, zit de federale regeringsvorming muurvast. Als we er van uitgaan dat er geen regering komt waarin zowel N-VA als de PS zullen zitten, blijven er in feite nog twee opties over: de tripartite die feitelijk al even moeilijk te herhalen valt o.w.v. de animositeit tussen PS en MR én een centrumrechtse regering met aan francofone kant alleen het MR, maar aan Vlaamse kant CD&V, N-VA en Open VLD. Als die optie ter sprake komt, valt steeds te horen dat die laatste partij alleen mee zou spelen als ze ook in de Vlaamse regering kan inbreken, iets wat CD&V dan weer niet wil. Dat laatste is iets wat ik betwijfel. Als de Vlaamse liberalen straks voor de keuze worden gesteld alleen mee te doen op het federale niveau (zoals ze ook onder Di Rupo deden) of anders nergens bij te zijn, zie ik ze zomaar niet afhaken. Om dezelfde reden sluit ook het MR niets uit: ofwel er bij zijn, desnoods als enige francofone partij, ofwel noppes. Die keuze is niet moeilijk te maken. In elk geval is de kans op een 451 bis (of erger) niet onmogelijk, zeker als men weet dat de taak van de volgende federale regering geen lachertje zal worden.

     Als men de Europese afspraken wil naleven, zou België in 2017 een begrotingsoverschot moeten hebben van 0,75% van het bbp. Bij ongewijzigd beleid (bv via een tripartite) zal dit land dan nog aankijken tegen een begrotingstekort van 2,2%, een verschil dus van 3% wat in gewone mensentaal komt op zo’n 13 miljard euro. Daarbij zijn dan niet eens de 1,9 miljard meegerekend die de begroting van 2014 te kort heeft. Om dat probleem op te lossen zonder extra besparingen of taksen, zouden er elk jaar 125.000 vacatures moeten worden ingevuld op de arbeidsmarkt. Het Planbureau berekent de huidige toename van jobs op 32.000 en die zijn dan nog hoofdzakelijk in de diensten en de gezondheidszorg

     Het kan trouwens nog erger. Als men bv de huidige Belgische werkzaamheidsgraad op 7 jaar tijd van 67 naar 73% wil brengen, zou men voor die periode 420.000 nieuwe jobs moeten creëren en de bruto loonkosten met ± 15% moeten verlagen. Een gemiddeld uurloon in de Belgische industrie bedraagt 40 euro, t.o.v. slechts 32 in Nederland en Duitsland en 35 in Frankrijk. Zoals geweten wordt die werkzaamheidsgraad ook naar beneden gehaald door onze allochtonen, die maar een kleine 40% bedraagt, een getal dat men in onze media niet tegenkomt.

     Kortom, een nieuwe federale Belgische regering is zo goed als niet te verwezenlijken via de geijkte kanalen. De kans dat het tenslotte toch zal moeten gebeuren via de deelregeringen, zoals door de N-VA al eens voorgesteld (maar niet in de voorstel van informateur De Wever), blijft levensgroot. Als dat gebeurt, zitten ze in de startpositie voor een confederatie, met dank aan de PS en het CDH partijtje (achtste partij met 9 zetels, 2 twee minder dan de N-VA in Antwerpen alleen), die het spel op de wagen hebben gezet door hun voorakkoord over de Brusselse en Waalse deelregeringen en die daarmee het tegenovergestelde bereikt hebben van wat ze eerder zinnens waren te doen. Het kan verkeren, wist Brederode al.

   

   

  27-06-2014, 08:50 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (32 Stemmen)
  26-06-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Belgische sterfhuisconstructie

   

     Dat de vorming van een centrumrechtse federale regering met de CDH erin niet zou lukken, stond in de sterren geschreven. De Waalse ex-christendemocraten wisten vanaf dag één dat ze niet in een Waalse centrumlinkse en in een federale centrumrechtse regering tegelijk konden zitten. Ze hebben De Wever gewoon wat rondjes laten lopen, zoals ze zelf voorspeld hadden. Voor hen is het niet voldoende dat de Vlamingen alles toegeven – dat doen ze al sinds 1830 – ze moeten ook nog eens plat op de buik gaan liggen. Voor Ardeense jager Lutgen zijn Vlamingen loslopend wild dat moet kunnen worden afgeschoten. O.m. de deelname van de N-VA aan de eurosceptische ECR groep was gewoon een stok om de hond te slaan. Als de partij met de liberalen – voortaan de grootste oppositiepartij in Wallonië en Brussel – in Europa scheep was gegaan, had men daar ook wel een uitleg aan gegeven.

     De N-VA kon niet anders dan zowat op alle gebied toegeven, wilde ze met een centrumrechtse federale regering slagen. Na de overwinningsnederlaag van 25 mei wist iedereen dat men de partij theoretisch niet nodig had. Misschien dan nog best dat het zo verlopen is. Het wordt nu zaak zo snel mogelijk een Vlaamse deelregering te vormen om de inderdaad grote problemen die op ons afkomen aan te pakken en dit zonder verder rekening mee te houden hoe men op federaal niveau zal verder knoeien. Het is nu aan CD&V om ervoor te zorgen dat Vlaanderen niet opnieuw het kneusje wordt van de Belgische politiek.

     Vergeten we trouwens niet dat voor zowat alle bijkomende bevoegdheden, die de regio’s vanaf 1 juli van het federale niveau krijgen, er geen geld genoeg voorhanden is*. Er zijn de kosten van de vergrijzing, de overheidsfinanciën, het probleem om meer mensen aan het werk te krijgen en het naar beneden halen van de loonkosten die onze industrie parten speelt. Als Vlaanderen daarin niet slaagt, zal dat Brussel en Wallonië** helemaal niet lukken en zal de stilstand compleet zijn. Laten we die Belgische staat dan maar stil staan en hoogstens nog zorgen voor een allerlaatste federale regering die de boeken dicht doet, zoals past bij een sterfhuisconstructie. Zelfs het confederale model kan hoogstens nog dienen als overgangsperiode.

   

   

  * Voor de Vlaamse gemeenschap betekent dit een verlies van 1,7 miljard euro vanaf 2016. Tegen 2025 zal het jaarlijks verlies voor Vlaanderen groter zijn dat dan van Wallonië en Brussel samen, terwijl dat Brusselse gewest, dank zijn de zesde staatshervorming, geherfinancierd wordt…

  ** Wallonië heeft nu een regionale schuld van liefst 16 miljard euro en die schuld blijft maar stijgen (cijfers van het Rekenhof, dat de Waalse regio op de vingers tikte).

   

  26-06-2014, 00:14 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (34 Stemmen)
  25-06-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Vlerick Beulemans school

   

     De Vlerick Business School is Vlaanderens managementschool nr1. Ze werd opgericht door André Vlerick en heeft momenteel vestigingen in Gent, Leuven, Brussel en – ja – in Sint Petersburg. Toen de school enkele jaren geleden besloot naar Brussel te komen, was het de bedoeling dat ze zich in De Munt zou vestigen. Dat feest ging niet door, omdat toenmalig Brussels burgemeester Freddy Thielemans de school ‘te Vlaams’ vond. Het is tenslotte het Manhattan gebouw aan het Rogierplein geworden, waar nog voor 5,7 miljoen euro extra kosten moesten gemaakt worden om er te kunnen functioneren. Als voorbeeld van hoe welkom Vlamingen zijn in de zelfverklaarde hoofdstad van Europa, kan dat tellen. Op dit ogenblik staat de school wereldwijd als 100ste gerangschikt en als 15de in Europa. Daarmee is ze de laatste jaren enkele plaatsen achteruitgegaan en, mede als gevolg daarvan, denkt men nu een buitenlander aan het hoofd van de school te moeten nemen. Het wordt waarschijnlijk de Fransman Roch Doliveux, viertalig en getrouwd met een Zwitserse, maar zonder kennis van het Nederlands. Om dit euvel op te vangen heeft men er een Belgische oplossing voor bedacht. Doliveux krijgt een Vlaamse ondervoorzitter naast zich, een ‘sherpa’ zeg maar, die dan waarschijnlijk voor tolk mag spelen.

     Als ge het mij vraagt, vind ik dit een zielige bedoening. Net alsof we geen Vlaamse captains of industry hebben die geloofwaardig genoeg overkomen. Bij Nestlé is de CEO Paul Bulcke, bij Walmart Canada wordt dat Dirk Van den Berghe, bij Heineken Jean-François Van Boxmeer, bij Atlas Copco én Electrolux Ronnie Leten en bij Adecco Patrick De Maeseneire. Allemaal Vlamingen die internationale bedrijven leiden met tienduizenden werknemers, terwijl dat bij onze eigen Business School niet zou kunnen…

     Die Mr Doliveux zal wel bekwaam genoeg zijn en in Brussel zal het feit dat hij geen Nederlands spreekt wel minder opvallen, maar zeker na de koele ontvangst aldaar als Vlaamse school had de Business School wel een andere tegenzet kunnen doen. Al was het maar om te tonen dat het Vlaanderen is dat dit land én zijn hoofdstad recht houdt en niet andersom.

   

  25-06-2014, 00:30 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (37 Stemmen)
  24-06-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.American day dreams

   

     De USA mag dan nog altijd een wereldmacht zijn, op diplomatiek vlak wil het niet altijd lukken. Dat is niets nieuws, zeker niet voor wie vroeger het boek ‘The Ugly American’ ooit gelezen heeft, een diplomatieke ramp die in 1963 verfilmd werd met Marlon Brando in de hoofdrol. De meeste Amerikaanse presidenten blijken er niet veel uit geleerd te hebben. Feitelijk was de verguisde Richard Nixon nog diegene die het meeste succes had met zijn buitenlandse politiek. Dat had hij voor een groot deel te danken aan zijn staatssecretaris Kissinger, die erin slaagde de oorlog in Vietnam tot een einde te brengen en terug diplomatieke betrekkingen aan te knopen met het China van Mao, dank zij de zgz ‘ping-pong’ diplomatie. Carter was een ramp, Bush Sr werkte zijn Golfoorlog niet af en Bush W. zorgde zelf wel voor rampen, waarvoor de States nu nog steeds opdraaien. Obama is ronduit een zwakke president en John Kerry, zijn huidige minister van Buitenlandse Zaken, schijnt ook niet veel kaas te hebben gegeten van wat zich in het buitenland afspeelde en nog afspeelt. Zo is de man nu op rondreis in het Middenoosten om op e.o. manier de opmars van de ISIS islamisten te stoppen. Nadat die in Syrië al voor het nodige bloedvergieten hadden gezorgd, zijn ze nu bezig Irak in te palmen. Het zijn Soennieten die momenteel nog in eigen territorium oprukken – waar ze zo goed als geen weerstand ontmoeten - maar straks misschien ook het zuiden inpikken en zo het rijk van Saddam Hoessein weer in ere herstellen. Van het Koerdische gedeelte blijven ze voorlopig af, want dat volk heeft eindelijk de onafhankelijkheid geroken en laat zich niet meer opnieuw verknechten.

     Waar het met Kerry (en Obama) fout zit is, dat de Amerikanen de Irakezen als één volk beschouwen. Die zijn dat niet en zijn ook nooit geweest. Irak is altijd een bezet land geweest, eerst door de Turken, dan door de Britten (denk maar aan Lawrence of Arabia), dan door Saddam Hoessein die met zijn minderheid van Soennieten de meerderheid Sjiieten onder de duim hield. Sinds de Amerikaanse inval zijn de Sjiieten er baas, maar gunnen die de Soennieten dan weer het licht van de zon niet. Daar beide groepen elkaar zien als ketters binnen de islam en elkaar grondig haten, zal daar nooit een echte samenwerking van komen. Het is dan ook absurd, dat Kerry nu vraagt dat er eerst een regering van nationale eenheid zou komen, terwijl iedereen weet dat de Soennieten van ISIS nog liever zichzelf zullen opblazen dan daaraan gehoor te geven. Soennieten die dat wel zouden doen, weten dat hun leven niet veel meer waard zal zijn. De Koerden, die geen Arabieren zijn, maar Meden (een volk met een Iraanse achtergrond), zouden misschien meespelen, maar dan alleen voor de galerij, want ze hebben nu al binnen Irak een min of meer onafhankelijke staat en zullen die niet meer afgeven. In totaal zijn er zo’n 25 miljoen Koerden, maar die leven in vier verschillende landen (Irak, Iran, Syrië en Turkije) en hadden tot nu toe geen eigen land. In Irak hebben ze momenteel iets dat erop begint te trekken en dat tegelijkertijd een voorbeeld zou kunnen zijn voor diegenen die over de grens wonen. In Syrië is het ook bijna zover.

     De regering van nationale eenheid in Irak zou er al tegen 1 juli zijn. Als de Amerikanen geloven dat het een echte nationale regering zal zijn, dan zijn ze nog naïever dan ik al dacht. Het Middenoosten, van Syrië over Irak, Pakistan tot in Afghanistan, wordt één grote puinhoop, allemaal dank zij die verdraagzame godsdienst, waarbij onze media blijven beweren dat het maar om een minderheid gaat. Als de zwijgende meerderheid daar blijft zwijgen, zoals ze nu al enkele decennia doet, zal daar straks niet veel meer van in huis komen.

   

  24-06-2014, 00:15 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (31 Stemmen)
  23-06-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eigen regering eerst

   

     Nog twee keer slapen en dan weten we of De Wever iets bereikt zal hebben om zijn federale centrumrechtse regering in de steigers te zetten. Ik vrees ervoor. Om te beginnen zie ik niet in hoe hij CDH zal meekrijgen zonder het eigen partijprogramma helemaal weg te cijferen. Rest dan nog de mogelijkheid met de MR als enige francofone partij, die dan wel zeven ministerposten zou krijgen. Om dat feest compleet te maken, moet men er wel de Open VLD bij pakken en accepteren dat de blauwe familie dan ook de premier zal leveren. Dat wordt in dat geval meer dan waarschijnlijk Didier Reynders. Daar houdt het niet mee op, want dan willen de Vlaamse liberalen ook inbreken in de Vlaamse regering, wat de N-VA, maar ook CD&V, niet wil. Nu is het wel opmerkelijk dat Gwendolientje al heel wat inschikkelijker is geworden en blijkbaar ook begint te beseffen dat de kans reëel is dat haar partij straks ook nergens nog bij zal zitten. Net zoals dat trouwens het geval zou kunnen zijn bij de SP.a, waar ondertussen een soort paleisrevolutie aan de gang is en men liefst van al Tobback Jr zou willen zien opstappen. Dat gekrakeel bij de Vlaamse socialisten werkt blijkbaar ook aanstekelijk bij de Vlaamse liberalen. Ondertussen wordt Gwendolientje zeker niet geholpen door de hatelijkheden die heerschappen als De Gucht en Vanhengel blijven spuien richting N-VA en dat allemaal omdat die partij niet Europees achter Verhofstadt wil aanschurken. Iets waarin de Vlaamsnationalisten groot gelijk hebben, na al die jaren van verdachtmakingen, waarbij Verhofstadt zelfs het woord ‘gaskamers’ niet schuwde en De Gucht de term ‘mestkevers’ uitvond. Die laatste was wel bedoeld voor het VB, maar heel wat huidige N-VA’ers komen daar vandaan en zijn het blijkbaar niet vergeten.

     Hoe het ook uitdraait, De Wever en Co doen er best aan er in elk geval voor te zorgen dat er tegen 11 juli een Vlaamse regering is. Het is de enige mogelijkheid om zo toch te blijven wegen op het federale vlak en dit vanuit de visie die De Wever zelf al had vóór 25 mei. Op federaal vlak is geen eer meer te halen. Men riskeert er zelfs nog de schuld te krijgen van alles wat er de laatste decennia in dit land is misgelopen. Laat degenen die de rotzooi veroorzaakt hebben, hem maar opruimen.

   

  23-06-2014, 08:34 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (39 Stemmen)
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!