NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • It's the immigration stupid!
 • Bpost lastpost
 • 'Betrouwbaar nieuws'
 • Vlaamse Beweging komt uit WO I
 • Zelzate
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  17-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.4.000.000.000.000 !

   

   

     Waarschijnlijk n.a.v. de uitspraken van De Wever dat er nog heel wat kan bespaard worden in de Sociale Zekerheid, is De Tijd eens e.e.a. gaan uitzoeken. Het resultaat daarvan is iets om even bij stil te staan.

     Vorig jaar blijken de uitgaven voor het sociaal beleid (werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, kinderbijslag en de financiering van de gezondheidszorg) voor de eerste keer de kaap van de 100 miljard euro te hebben overschreden (102, om juist te zijn). Een getal om van te duizelen (voor de nostalgici: 4.000.000.000.000 oude Befkes!).

     Daar zal het niet bij blijven, want zonder nieuwe maatregelen zouden die kosten tegen het einde van deze federale legislatuur (2019) opgelopen zijn tot 119 miljard. Dat laatste zal niet gebeuren, omdat door de hervormingen van de huidige federale en regionale regeringen het er nu ‘maar’ 114,5 miljarden zullen worden en ook dat zal niet genoeg zijn. Big Maggie mag dan nog van de daken schreeuwen dat zij al genoeg bespaard heeft en dat er in de uitkeringen niet mag gesnoeid worden, ergens moet er iets gebeuren.

     De simpelste remedie blijft natuurlijk: meer mensen aan het werk krijgen. Dat is echter de dag van vandaag sneller gezegd dan gedaan. De conjunctuur zit wel mee, maar het economisch herstel is er toch een van het trage type. Misschien krijgt De Wever straks nog gelijk waar hij stelt dat e.e.a. beter beheerd kan worden, bv de uitbetalingen van de werkloosheid, die nu zowel door een hulpkas als door de vakbonden gebeuren. Nu mag men zelfs nog gelijk hebben dat de uitbetalingen door de vakbonden een stuk goedkoper uitvallen dan die door de staat, als men die twee echter samen brengt zal er op het beheer alvast bespaard kunnen worden, ook al zal dat de begroting niet redden. Daarbij wordt het ook stilaan tijd dat men geen honderden miljoenen kan blijven geven aan organisaties die niet eens een rechtspersoonlijkheid hebben, afgezien van wat ze presteren of kosten. Misschien is het een reden om de vakbonden te dwingen dat maffiastatuut op te geven.

     Voor de rest wordt het werk voor specialisten, waarbij ik niet thuis hoor. Met de groeiende vergrijzing – iets wat men al 20 jaar weet, maar waar nooit iets ernstigs aan gedaan werd -

  honderdduizenden werklozen én de toename van de vluchtelingenstroom zal er ergens toch iets moeten gebeuren. Alles afdoen met de dooddoener dat het verworven rechten zouden zijn, gaat niet meer op.

    

  17-01-2016, 00:16 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (30 Stemmen)
  16-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Just(ice)?

   

   

     In Parijs hebben ze nu ook de identiteit van de achtste terrorist kunnen achterhalen. Verrassing: hij heette Chakib Akrouh, was een Belg van Marokkaanse origine en komt uit de ‘Jihadi-hoofdstad’ Molenbeek. Van de negen terroristen waarvan men nu de identiteit kent, waren er liefst vijf ‘Belgen’. Men heeft de nummer acht kunnen identificeren aan de hand van het DNA dat men op zijn overblijfselen heeft gevonden en dat vergeleken werd met die van zijn vermoedelijke moeder in Molenbeek. Dat hele verhaal raakte bekend via de Franse media, nog vóór de Belgische antiterreureenheid het wist. Het gevolg daarvan was dat de omgeving van de terrorist het eerder te weten kwam en er daarna natuurlijk in Molenbeek niets bezwarend meer te vinden was. Daar hield het verhaal trouwens niet op. De familie van die Akrouh beweerde met hun Chakib al anderhalf jaar niets meer te maken hebben gehad, maar gaf een Tv-ploeg van de RTL toch een pak slaag, toen die in hun straat kwamen filmen!

     Men kan zich afvragen wat de Franse gerechtelijke diensten bezielt om zomaar uit de biecht te klappen. Het is nl al de tweede keer dat zoiets gebeurt, waardoor het onderzoek in Brussel telkens ernstig in gevaar wordt gebracht. Toch is het niet alleen bij het Franse gerecht dat daar individuen rondlopen die overdreven bezorgd zijn om de criminelen. Dat gebeurt ook bij ons. Denk maar aan die Luc Hennart, voorzitter van de Brusselse rechtbank van Eerste Aanleg, die zich zopas nog verzet heeft tegen de verlenging van de voorlopige hechtenis en het opheffen van het verbod op nachtelijke huiszoekingen, twee zaken die na aanslagen zoals die in Parijs van groot belang kunnen zijn om te voorkomen dat bewijsstukken te snel verdwijnen. Het zal misschien iets duidelijker worden, als men weet dat Hennart een spilfiguur is van de Parti Socialiste, partijgenoot van o.a. Flup Moustache. Wijlen zijn echtgenote was Brussels parlementslid voor de PS. Hennart speelde ook een bedenkelijke rol in het tot stand komen van de ‘misvorming’ van het gerechtelijk arrondissement Brussel bij de ‘oplossing’ van de voor Vlaanderen nadelige zesde staatshervorming.

     Leuk met zo’n mensen de terreur te moeten bestrijden!

  16-01-2016, 00:10 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (31 Stemmen)
  15-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terug van nooit weggeweest: het communautaire

   

   

     Meester tacticus De Wever blijft de politieke agenda beheersen. Na zijn voorstel om de conventie van Genève te herzien en zijn uitspraak om het tekort op de begroting te gaan zoeken bij Sociale Zaken, heeft hij nu de Belgische poppenkast in de gordijnen gejaagd met zijn uitspraak dat hij het confederalisme weer uit de diepvries zal halen. Hij zegt er meteen bij, dat dit verhaal in deze legislatuur niet op de tafel van de federale regering zal belanden, want dat hij de afgesproken regeerakkoorden zal honoreren tot het einde van de lopende regeerperiode. In tegenstelling tot bv CD&V en Open VLD die de volgende verkiezing al voorbereiden door hun voorzitter te laten herkiezen, zal de N-VA al vóór 2019 en niet erná weer de communautaire tour opgaan. Om dat te concretiseren, heeft De Wever Hendrik Vuye en Veerle Wouters opdracht gegeven een project daarvoor uit te werken en de eigen congresteksten ter zake tegen die tijd om te zetten in wetteksten. Om alle discussies erover te vermijden zal Vuye aftreden als fractievoorzitter en Wouters als fractieondervoorzitster. Beide partijleden weten van wanten: Vuye is een professor staatsrecht en Wouters een handelsingenieur, die de laatste maanden ook samenwerkten en o.m. opiniestukken publiceerden op de Knack-website over geladen communautaire dossiers. Daar is toen niemand over gevallen. Mocht De Wever zoiets gedaan hebben, dan was telkens het kot te klein geweest…

     Vanwege de linkse oppositie - zeker uit Wallonië - en onze even linkse media, kreeg De Wever al meteen de nodige kritiek, maar daarvan zal hij wel niet meer wakker liggen. De dag dat hij zou zeggen dat de aarde rond is, zullen die hem dat nog betwisten. Hij doet er best aan voor een keer eens niet de Romeinen te parafraseren, maar Cervantes, die Don Quichote liet zeggen: ‘Laat de honden blaffen, Sancho, het is een teken dat we in de goede richting gaan’.

     Alle gekheid op een stokje. De Wever zal ook wel gehoord en gevoeld hebben dat zijn rechtse achterban het communautaire non-beleid van zijn partij niet langer slikte. Het voorbeeld van Catalonië zal hem daarenboven aangezet hebben om ook hier te blijven volharden en de hatelijke uitspraak van PS’er Flahaut die vond dat een verbod op de heruitgave van Hitler’s ‘Mein Kampf’ ( een ‘Mein Kampf for dummies’ dan nog) best kon worden doorgetrokken naar de voorstellen van de N-VA, zal wel helemaal de laatste druppel geweest zijn.

     ‘De wereld is een schouwtoneel. Elk krijgt zijn rol en speelt zijn deel’ (Vondel, Nederlands grootste dichter uit de Gouden Eeuw, ook al afkomstig uit Antwerpen).

   

  15-01-2016, 00:12 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (33 Stemmen)
  14-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorzittersverkiezingen

   

     Nadat Open VLD al beslist had nog dit jaar een voorzittersverkiezing te houden (twee jaar vroeger dan voorzien) en huidig voorzitster Rutten te kennen had gegeven dat ze er nog een termijn bij wou doen, gaat CD&V net hetzelfde doen en ook hier werd dat aangekondigd door voorzitter Beke die eveneens verklaarde er nog enkele jaartjes bij te willen doen. De officiële reden voor beide partijen is, dat de voorziene voorzittersverkiezingen anders te kort vóór de gemeentelijke verkiezingen van 2018 zouden vallen en de eventuele nieuwe voorzitter dan niet genoeg tijd zou krijgen om alles goed voor te bereiden.

     Bij Open VLD zal dit wel kloppen. Of men het nu al dan niet eens is met het beleid van arendsoog Rutten – ze overdrijft en overacteert nog al eens – men kan niet ontkennen dat ze haar partij tegen alle verwachtingen in toch in de federale (dat was voorzien) én de Vlaamse regering (dat was niét voorzien) heeft gekregen. In dat laatste geval zelfs zonder enige inspraak in de al gemaakte overeenkomst tussen CD&V en N-VA.

     Bij CD&V zit dat wel enigszins anders. Wouter Beke mag dan een aimabele man zijn, niet van gisteren en intellectueel, dat hij een stemmenkanon zou zijn valt te betwijfelen. Al bij al heeft zijn partij onder zijn leiding nog niet veel potten gebroken en al twee verkiezingen verloren. Van de grote volkspartij die de christendemocratie in Vlaanderen ooit was, schiet niet veel meer over en van de verzuiling binnen de partij nog minder. Men zou eerder denken dat CD&V in de eerste plaats nog staat voor het ACV (of hoe ze dat tegenwoordig ook mogen heten). Zeker het voortdurende obstructiewerk van de grote verongelijkte Kris Peeters is daar niet vreemd aan. Eventuele uitdagers moet Beke echter niet vrezen, zeker niet omdat hij die nieuwe verkiezingen al aangekondigd heeft voor februari, een veel te korte periode om eventuele andere kandidaten de kans te geven zich te organiseren. Dat maakt dat de partij het saaie imago dat ze nu heeft – en dat door Beke wordt belichaamd (cfr de vergelijking met ‘Markske’ van de Kampioenen) - zeker niet zal verfraaid hebben. Volgens Beke zelf is hij trouwens geen saaie man, althans als we de quote van hem mogen geloven die Koen Meulenaere (‘Kaaiman’ voor de aficionados) hem toedicht: ‘Ik ben niet zo saai als men denkt. Als ik laat thuis kom, drink ik wel eens samen met mijn vrouw een glas wijn’. ‘Heerlijk, heerlijk’, zou Toon Hermans gezegd hebben…

   

  14-01-2016, 00:10 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (27 Stemmen)
  13-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zaak Montasser

   

   

   

     Dat verhaal over Montasser Alde’emeh begint zo stilaan te gelijken op dat van de boswachter die stroper werd. Het moet allemaal nog bewezen worden en niemand is schuldig zolang hij niet veroordeeld is, maar toch is het niet de eerste keer dat de man eerder negatief in het nieuws komt. Denk maar aan toen hij in de weken rond terreurniveau 4 door de politie werd ondervraagd, nadat hij door Brussel reed en blijkbaar wat té veel aandacht had voor de politiewagens (die hij of iemand anders vanuit zijn auto fotografeerde).

     Het is op zijn minst geheimzinnig dat zo’n man enkele weken naar Syrië trekt, naar het front nog wel om daar zijn jihadi’s, die hij zegt te willen deradicaliseren, aan het werk te zien. Enfin, het hele verhaaltje is in alle kranten te lezen. Waar m.i. te weinig aandacht aan besteed wordt, is het feit dat hij het attest, waarmee hij een kandidaat Syrië-strijder hier uit de gevangenis wou krijgen (en waarvoor hij nu riskeert vervolgd te worden, omdat het vervalst zou geweest zijn), geschreven zou hebben na vraag van de broer van de man in kwestie. Die broer blijkt nl een imam te zijn en blijkbaar kan men aan zo’n mensen best niets weigeren. Dat bevestigt wat ik hier al langer schrijf, nl dat de vroomste moslim morgen – bij manier van spreken – een zelfmoordterrorist kan worden als zijn imam hem komt zeggen dat hij dat moét doen. Het zou me niet verwonderen dat ook in de zaak Montasser zich iets dergelijks heeft voorgedaan. Zijn bezoek aan het Syrische front zou hem wel eens zuur kunnen opbreken…

  13-01-2016, 00:10 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (36 Stemmen)
  12-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De multinationale aftrek

  l

   

     Onze nationale Charel is zinnens een soort reis om de wereld te maken om België te promoten. Het doet denken aan eenzelfde initiatief van Verhofstadt tijdens diens termijn als hoofd van het federale België. De bedoeling was en is grote buitenlandse bedrijven warm te maken om te investeren in dit land. Verhofstadt trok toen de boer op met zijn notionele intrestaftrek. Dat ding bestaat nog, maar wel in een afgeslankte vorm. Michel gaat het proberen met zijn taxshift. De slagzin zou dezelfde kunnen zijn: ‘Only in Belgium’. Alleen zit er bij onze Charel een haar in de boter en zou hij zijn promotiereis best even uitstellen.

     Net nu komt Europees Commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager nl vertellen dat de overeenkomsten die dit land sinds 2004 (ook al tijdens Verhofstadt) gemaakt heeft met een dertigtal grote bedrijven om minder belasting te betalen, de beruchte ‘rulings’, niet kunnen. Erger nog, ons land zou die bedrijven moeten vragen de belastingverminderingen die zij toen gekregen hebben, terug te geven. Feitelijk komt dat er op neer dat België geld terug moet vragen dat het feitelijk niet wil. In totaal zo’n 700 miljoen euro a.u.b. Het feit trouwens dat de regering Michel zelf geen nieuwe rulings in die zin meer heeft gemaakt, is op zich al een schuldbekentenis. Van Overtveldt zal er nog zijn werk mee hebben en zal meer dan waarschijnlijk tegen de Europese beslissing in beroep gaan. Enkele andere landen, ook Nederland bv, die hetzelfde meemaken, hebben dat al gedaan. Maar hoe men het ook draait of keert, voor Michel wordt het zolang wel een mission impossible en zou hij beter ervan afzien, hoe leuk zo’n wereldreizen ook mogen zijn.

     Bij bovenstaande wel één bemerking: is dat nu echt zo moeilijk om iedereen de belasting te laten betalen die men verschuldigd is? De bedrijven die nu van een belastingvermindering genoten hebben, waren alle multinationals. Onze eigen bedrijven, die in eenzelfde marktsegment werken, zijn dat niet en worden zo dus benadeeld. Pure discriminatie en dat geldt niet alleen voor België, maar ook voor de andere landen waarmee de Europese Commissie overhoop ligt. Europa kan dan vele gebreken hebben, in deze zaak heeft ze gelijk: iedereen gelijk voor de wet en niet de ene van gelijker als de andere zoals tot nu toe gebeurd is.

   

  12-01-2016, 00:12 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (30 Stemmen)
  11-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2025 ?

   

   

     Het is de tijd van de nieuwjaarsrecepties, ook voor de politieke partijen. Veel nieuws is daar niet te rapen buiten de klassieke eigen bewierokingen en de plattituden die we zo stilaan kennen. Van de receptie van de N-VA valt niet zozeer te onthouden dat er nog veel kan bespaard worden (iets waar de andere partijen over vallen), maar wel dat de partij bedankt voor een volgende staatshervorming. Dat betekent dat ze er in 2019 voor zou weigeren er nog eens vijf jaar bij te doen met de communautaire thema’s in de diepvries, zoals nu gebeurt. De verklaring van la Homans, dat zij hoopt dat België in 2025 niet meer zal bestaan, heeft toch e.e.a. los gemaakt. Een zoveelste nieuwe staatshervorming heeft geen zin, het zou weer zo’n verhaal worden met achterpoortjes en uitzonderingen, waarbij dit land alleen nóg ingewikkelder zou worden. Denk maar aan de ‘oplossing’ voor Brussel-Halle/Vilvoorde van de zesde staatshervorming die een draak is geworden. Het alternatief wordt onderhandelen tot er definitief iets uit de bus komt dat dit land wel degelijk zal splitsen, hoe dan ook. Mocht men daarbij het record van de 451 dagen van vóór Di Rupo breken, dan weze het maar zo. Als we horen dat de Waalse vakbonden nu al de Waalse verkozenen een mandaat willen geven om uitsluitend nog voor Wallonië op te komen, kunnen we dat alleen maar toejuichen. Als de spoorstakingen iets bewezen hebben, dan is het dat dit land inderdaad bestaat uit twee werelden, werelden die best gescheiden worden.

     Het probleem blijft echter dat we pas tot een al dan niet definitieve splitsing van dit land kunnen komen als de Vlaamsnationalisten tenminste de meerderheid halen in de eigen regio. Met die wetenschap in het achterhoofd heeft men in Catalonië in blessuretijd toch nog een oplossing gevonden om een meerderheidsregering te vormen met voorstanders van de onafhankelijkheid, waardoor er geen nieuwe verkiezingen nodig zijn en men verder kan gaan op het pad naar de scheiding van Spanje. Dit kan ook voor ons in Vlaanderen een opsteker zijn om er ook hier mee door te gaan. ‘Junts pel sí’, naar hier vrij vertaald: ‘ondanks de verschillen, samen’. Als een partij zoals de N-VA erin slaagt haar eerste programmapunt voor vijf jaar in de koelkast te zetten, dan moet die partij voor een volgende termijn ook bereid zijn haar medestanders op rechts mee in de dans te betrekken, ook al wordt dat iets voor ná 2019.

    

   

  11-01-2016, 00:15 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (33 Stemmen)
  Archief per week
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!