NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Divided Kingdom
 • Intermezzo italiano
 • De opmars van de onafhankelijken
 • Klima und kein Ende
 • De alternatieve democratie
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  14-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.N-VA is de vijand niet
  Alhoewel er nog steeds geen enkel definitief akkoord is voor de vorming van een eventuele nieuwe federale regering, krijgt N-VA in  het algemeen en Bart De Wever in het bijzonder het in Vlaams-nationale kringen al zwaar te verduren. M.i. is dat helemaal niet nodig. Als Bart en de zijnen de Vlaamse belangen hadden willen verkwanselen, dan hadden ze dat al kunnen doen toen de partij nog kartel vormde met CD&V. N-VA is toen niet in de door Franstaligen overheerste regering van Leterme gestapt, CD&V wél en we hebben gezien wat het electoraal resultaat daarvan was. Bart De Wever weet dus verdomd goed, dat ook zijn partij morgen klop zal krijgen als hij niet min of meer zijn woord kan houden.
  Als we in dit land tot een (zesde!) staatshervorming willen komen, dan zal er hoe dan ook moeten gepraat worden, zal er moeten onderhandeld worden en zullen er wederzijds toegevingen moeten gedaan worden. Dat geldt voor het geval er een nieuwe federale regering zou komen, dat geldt voor een eventuele omvorming tot een soort confederale staat, dat geldt ook voor een eventuele splitsing van dit land. Ook Tsjecho-Slowakije is maar gesplitst kunnen worden, omdat beide partijen daar akkoord mee waren. Het is dus niet zo, dat we morgen even eenzijdig de Vlaamse onafhankelijkheid uitroepen en dat alles daarmee zal zijn opgelost. Buiten de verschillende gewesten en gemeenschappen van dit land is er ook nog zoiets dat Europa heet. Een (soort*) confederatie zal voor Europa beter verteerbaar zijn dan een bv een splitsing.
  Zoals ik reeds schreef in mijn blog van 7 juli, volgt de N-VA de Baert doctrine, die vrij eenvoudig is en uit drie punten bestaat:
  - alleen een akkoord goedkeuren, als het onomkeerbare stappen zet richting Vlaamse autonomie;
  - geen onaanvaardbare toegevingen doen;
  - geen grendels aanvaarden voor latere nieuwe stappen.
  Als Bart en de zijnen zich daaraan houden, dan zie ik niet in wat daaraan verkeerd is. Ook ik zou het natuurlijk liever wel iets sneller zien gaan, maar nood breekt wet. Beter één vogel in de hand, dan tien in de lucht.

  * Ik schrijf steeds over een "soort" confederatie. Een echte confederatie is nl een statenbond van onderling reeds onafhankelijke gebieden, wat bij ons - in tegenstelling tot landen zoals bv Zwitserland en Canada - nog niet het geval is.

  14-11-2010, 17:51 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (75 Stemmen)
  13-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over the brink!
  Brink's heeft tenslotte het faillissement aangevraagd, waardoor meer dan 400 mensen op straat komen te staan. Zogezegd o.w.v. een staking tegen het feit dat de firma het bediendestatuut van zijn medewerkers wou veranderen in een arbeidersstatuut.
  Ik weet dat niet iedereen het eens is met mijn stelling, dat deze staking ergens gerechtvaardigd was. Ik heb 49 jaar gewerkt en was heel die tijd nooit bij een vakbond aangesloten, om maar te zeggen dat ik zeker geen voorstander ben van vakbonden. Maar wat die Amerikanen hier wilden doen, was gewoon al hun mensen een ander statuut geven om ze daarna goedkoop te kunnen ontslaan. Dat de firma hier in België al jaren verlies leed, maakte niets uit. Wereldwijd heeft Brink's 60.000 medewerkers en een omzet van meer dan twee miljard euro. Terwijl ze Brink's België failliet laten gaan, hebben ze ondertussen al een nieuwe dochteronderneming opgericht die zich (voorlopig?) alleen gaat bezig houden met het vervoer van juwelen en diamanten. Dan kan hier allemaal zo maar. Straffer nog: die dochteronderneming kreeg van Turtelmie een licentie vanaf het ogenblik dat Brink's Belgium zijn faillissement aangaf! Daarmee zet ze de officiële Belgische politiek voort: knoeien in het kwadraat. Als er trouwens één grote verantwoordelijke is voor het uitblijven van een eenheidsstatuut voor arbeiders én bedienden, dan is dat de Belgische politiek (al zijn de vakbonden zeker medeverantwoordelijk). Op dat gebied lopen we decennia achter t.o.v. onze buurlanden, zoals trouwens nog op andere gebieden. Denk maar aan de veiligheid op het spoor.
  Wat een land!

  13-11-2010, 18:00 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (32 Stemmen)
  12-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Nederlanden één?
  "Zij steunden op Oranje, de Nederlanden één", klinkt het in het lied "Voor Outer en Heerd" van Armand Preudomme. Het heeft destijds niet veel uitgehaald en dat doet het blijkbaar ook de dag van vandaag niet. De geschiedenis herhaalt zich.
  Kris Peeters had zich zijn bezoek aan de kersverse Nederlandse collega Rutte waarschijnlijk heel anders voorgesteld. De nieuwe Nederlandse regering komt nl terug op de waterverdragen i.v.m. de uitdieping van de Schelde. Het verdrag op zich wordt niet in vraag gesteld (men is er trouwens al volop aan het baggeren), maar wel de ontpoldering van de Herwigepolder, de natuurcompensatie voor het hele project. Men zoekt nu zgz (weer maar eens) naar een alternatief, maar we weten hoe het kan verkeren als allerlei milieuactivisten en dito verenigingen zich met zulke zaken gaan bemoeien. Niet voor niets heeft Peeters water en bloed gezweet om de Oosterweelverbinding tot stand te kunnen brengen. De daarvoor betaalde prijs staat totaal niet in verhouding tot alle eerdere afspraken. Straks riskeert men met die waterverdragen eenzelfde scenario.
  Nu is het wel zo dat die verdere uitbaggering van de Schelde nu ook weer niet het einde van de wereld zal betekenen. Als die nl straks klaar zal zijn en de grootste containerschepen Antwerpen zullen kunnen aandoen, dan staat men daar voor het volgende probleem: hoe krijgt men al die extra containers uit de Antwerpse haven? Het verkeer rond de koekenstad zit nu al muurvast en elke vrachtwagen meer zal dat probleem alleen maar erger maken. Daar het te verwachten is, dat de nu goedgekeurde Oosterweelverbinding er pas over tien, vijftien jaar zal komen, heeft men ook voor het naleven van de waterverdragen nog tijd zat.
  Erger is, wat nu gebeurt met het project van de kilometerheffing voor vrachtwagens. Ook dat wordt nu door het nieuwe Nederlandse kabinet opgeblazen. Peeters' voorganger Leterme had indertijd een quasi akkoord met Wallonië afgezegd, waarbij er van een wegenvignet in België niets in huis zou komen. Nu de nieuwe Nederlandse regering niet meer mee wil, zal men, samen met Brussel en Wallonië, waarschijnlijk van armoede terug naar dat wegenvignet moeten grijpen. Van een afgang gesproken.
  Wat de regering Rutte doet, trekt er helemaal niet op. Als er daarvoor al een excuus was, dan zou het dat zijn om eerst een globaal akkoord binnen de E.U. over de materie te sluiten. Als men nl in elk land iets anders gaat doen, dan gaan we terug naar middeleeuwse toestanden en ik denk niet dat dit de bedoeling is van een verenigd Europa.

  12-11-2010, 13:57 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (80 Stemmen)
  11-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een perfect geïntegreerde allochtoon
  Bovenstaande titel is de laatste zin van een verhaaltje in De Standaard van gisteren, aan de hand van journaliste Guinevere Claeys, over de eenzame dood van Nguyen Van Kham, de Viëtnamees die twee jaar dood in zijn sociaal appartement in Antwerpen lag vóór men hem daar vond. Ik heb daar nog enkele bemerkingen bij:
  - De man betaalde na zijn dood nog meer dan een half jaar huishuur aan de sociale huisvestingmaatschappij via domiciliëring. Op een gegeven ogenblik stond er toen geen geld meer op zijn rekening en werd er dus niet meer doorbetaald. Ook bij de bank vond men het blijkbaar niet de moeite eens na te gaan waarom een domiciliëring niet verder werd betaald omdat er geen geld meer was.
  - Van wat leefde die man? Had hij een werk, een zaakje, e.o.a. handel of leefde hij van een leefloon of van een OCMW-bijdrage. In de twee laatste gevallen is het opmerkelijk dat er ook van die kant uit geen mens het kon schelen. Wie weet hoeveel van dergelijke gevallen zijn er, zeker in onze grote steden. Waar was de sociale controle die moet toezien dat ons belastingsgeld goed wordt besteed?
  - Als hij een werk of handeltje zou gehad hebben, dan had hij waarschijnlijk enkele connecties gehad, die toch naar hem zouden gevraagd of gezocht hebben. Niet dus. Die kans was trouwens klein, want de man sprak noch Nederlands noch Frans. Toch woonde hij al 21 jaar hier. Van "perfect geïntegreerd" gesproken!
  - Hoeveel Van Kham's zijn er nog in dit landje? Het moeten daarom geen eenzaten zijn, maar mensen dus die hier aan komen gespoeld en die alleen nog maar thuiszitten, Tv kijken en drinken? En ondertussen leven van de openbare onderstand, terwijl de sociale huisvestingsmaatschappijen niet eens weten of hun huurders al dan niet nog leven. Om het nog niet te hebben over al die woonruimte waarvoor geen huur betaald wordt en waarover zich blijkbaar alleen de computer, die dat bij houdt, zorgen over maakt.
  - Met wat goede wil kunnen we stellen dat Van Kham dan nog een echte asielzoeker was. Hij verliet zijn land wel 10 jaar na de oorlog, maar Viëtnam was - zeker toen - geen land met enige toekomst en waar men veilig leven kon. Dat kan van de meeste huidige zgn asielzoekers niet gezegd worden. 95% van nu er nu komt binnengewaaid zijn economische gelukzoekers die ontdekt hebben dat België de zwakke schakel is in hele Europese asielbeleid.
  Integratie? Laat ons lachen!

  11-11-2010, 10:32 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (85 Stemmen)
  10-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De lopende immigratiekosten
  Onze premier van lopende zaken heeft al een recordtijd ter zake op zijn actief en het einde ervan is nog lang niet in het zicht. Hij is dan ook verplicht voor volgend jaar een nieuwe begroting in te dienen, waarbij hij niet meer kan doen dan met de zgz "twaalfden" werken. Dat betekent dat de regering per maand niet meer mag uitgeven dan het gemiddelde bedrag dat daarvoor een jaar eerder aan werd besteed. Dat niettegenstaande, denkt Leterme eraan toch een miljard euro extra te gaan besparen en hij rekent er in de eerste plaats op, dat de economie zal blijven aantrekken. Opmerkelijk is wel, dat hij wél extra geld zal uittrekken voor immigratie, daar nu al geweten is, dat er daarvoor geld tekort zal zijn. In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn er al meer mensen zgz zonder papieren geregulariseerd dan in heel het jaar 2009. Dat is nog steeds het gevolg van de door de "natte dweil" toegestane regularisatie van einde 2009, het feit dat men hier aan hotellogement én extra geld komt, met daarbij de onmogelijkheid om de snel-Belg-wet van Verhofstadt ongedaan te maken. Voor dat laatste beroept Leterme zich dan op het feit dat hij maar een regering van lopende zaken leidt, maar in werkelijk zullen ook straks nog PS en CDH er alles aan doen om de huidige situatie te behouden. En er is nog meer. Vanaf 01.01.2011 zullen ook Albanezen en Bosniërs niet langer een visum nodig hebben als ze voor minder dan drie maanden naar een van de Schengenlanden reizen. Dat herhaalt zich waarschijnlijk het scenario dat we al hebben meegemaakt met de Serviërs, Macedoniërs en Montenegrijnen. Leterme en Wathelet kunnen dan misschien weer eens enkele keren over en weer vliegen naar de Balkan, maar buiten het snoepreisje zal daarvan weinig resultaat te zien zijn.
  In de marge van het hele immigratiegebeuren was er dan in Antwerpen het triestige feit dat een Vietnamees er twee jaar dood heeft gelegen in zijn appartement van een sociale huisvestingsmaatschappij, alvorens men hem gevonden heeft. Sinds meer dan een jaar kreeg hij in totaal zeven aanmaningen en een veroordeling voor het niet betalen van zijn huur. Ik heb zo de indruk dat dit niet zo lang zou geduurd hebben, mocht de man niet Nguyen Van Kham zou geheten hebben, maar bv Jan Janssens. In De Standaard van vandaag noemt journaliste Guinevere Claeys de man "een perfect geïntegreerde allochtoon". Dat, terwijl in dezelfde krant de dag voordien nog vermeld werd, dat de man noch Nederlands noch Frans sprak en dat ik tot dusver nergens kunnen lezen heb of die man ook werkte en wat hij dan deed. Was hij misschien al met brugpensioen?

  10-11-2010, 10:01 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (74 Stemmen)
  09-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brink('s)manship
  Wie deze rubriek regelmatig leest, weet dat ik een afkeer heb van stakingen. In Frankrijk, maar ook bij ons wordt er om de eerste de beste zucht gestaakt. Denk maar aan de NMBS-stakingen en aan die van Zaventem, waar gestaakt werd o.w.v. de overplaatsing van twee (2) luchtverkeersleiders. Bij ons is het vooral in Wallonië te doen; dat zal wel hun Franse cultuur zijn, zeker? De Waalse tegenhanger van De Lijn, de TEC (transport en commun), wordt in het zuiden van dit land niet voor niets de TEG genoemd (transport en grève). Dat zegt al genoeg.
  Dit alles gezegd zijnde, moet het van mijn lever, dat ik de staking van het voltallige personeel van geldkoerier Brinks wél steun. Ik sta daar volledig achter. Het is een schande, dat een firma zijn hele personeel degradeert van het bediende- naar het arbeidersstatuut, met waarschijnlijk als enige achterliggende gedachte ze straks goedkoper buiten te kunnen smijten. Zoiets zou niet meer van deze tijd mogen zijn.
  Wat natuurlijk ook niet meer van deze tijd is, is het verschil van statuut tussen bedienden en arbeiders. Dat is nog een relict uit de negentiende eeuw en bestaat alleen nog in België, nergens anders in Europa. Van achterlijkheid gesproken! We staan nu voor een nieuw rondje IPA (interprofessioneel akkoord*) tussen werkgevers en vakbonden. Laat ze daar nu eindelijk eens komaf mee maken. Met zo'n achterlijke, Europees voorbijgestreefde wet maken we ons alleen maar belachelijk. Dat een firma als Brink's dan nog misbruik wil maken van zo'n overjaarse situatie om wat te besparen op de kap van zijn eigen personeel, is gewoon pervers te noemen.

  * Bij deze onderhandelingen ontbreekt het VOKA, de vereniging van Vlaamse werkgevers. Wat een toeval, zeg!

  09-11-2010, 10:31 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (55 Stemmen)
  08-11-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jomme Dockx?

  Bij gebrek aan ander nieuws, is het tegenwoordig al De Wever wat de klok slaat. Voor de poco-pers is hij een calimero, een "Jomme Dockx", die vindt dat hij het slachtoffer van iedereen is geworden. Zo te zien, trekt hij zich dat - gelukkig - niet allemaal aan. De man heeft (ook letterlijk) een dik vel en dat is in zijn positie meegenomen.
  Buiten de trammelant die De Wever zopas nog had met die gestoorde Waalse psychiater, in La Dernière Heure, heeft De Wever ook (al langer) dikke ruzie met haatkrant Le Soir, zodanig zelfs, dat hij beslist heeft alle contact met die krant te verbreken. Een dagblad dat een foto van een massagraf publiceert bij een artikel over de Vlaamse wooncode en hemzelf beschuldigt van negationisme, verdient ook niet meer het etiket van objectiviteit. Als het De Wever een troost mag zijn: Le Soir verloor in het derde kwartaal van dit jaar weer 4,5% van haar abonnees. La Dernière Heure zelfs 8,7%. Als die laatste zo voortdoet, zal haar laatste uur inderdaad geslagen zijn. Misschien kan ze dan fusioneren met de Libre Belgique, met als nieuwe titel: "La Dernière Heure de la Libre Belgique"!
  Hét duidelijkste bewijs, dat die kritiek (ook van Reynebelg, die schreef dat hij te lange tenen heeft) De Wever geen bal kan schelen, is zijn besluit om toch weer deel te nemen aan de "Allerslimste Mens ter Wereld". Ondanks het feit dat zo'n Tv-programma's in feite het sop van de kool niet waard zijn, is het  - jammer genoeg - bewezen dat men op die manier ook politiek profijt kan oogsten (en nog geen klein beetje). Als historicus weet Bart als niemand anders dat het "Brood en Spelen" van de Romeinen doorheen de geschiedenis nooit ver is weg geweest.

  08-11-2010, 11:47 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (65 Stemmen)
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!