NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Waarom confederalisme
 • Di Pippo's 'reconquista'
 • De klimaatspijbelaars
 • Donald en de sultan
 • Divided Kingdom
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  05-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat na de euro?
     Het gaat niet goed in Euroland. Die Griekse crisis geraakt maar niet opgelost. Dat land is te arm om zich steeds maar nieuwe schulden en besparingen op te leggen. Ze hebben de Grieken, die frauduleus de Eurozone zijn kunnen binnen gekomen, er beter meteen weer uitgezet. Waarschijnlijk zal het later toch moeten gebeuren en zal het iedereen veel meer geld gaan kosten. De vraag is trouwens of de euro nog een toekomst heeft. Er is niet alleen Griekenland, ook Portugal en Ierland, maar evenzeer Spanje en Italië zitten in de rats. De kans blijft dan ook groot dat deze muntunie het niet zal uithouden, evenmin als vroegere muntunies die er ooit al geweest zijn. De voornaamste reden daarvoor is, dat er geen echte politieke unie is en dat, als puntje bij paaltje komt, ieder land zelf nog steeds kan beslissen wat het gaat doen. Ofwel komt er meer 'Brussel', ofwel moet er een alternatief komen.
     Dat alternatief zou een Europa met twee snelheden kunnen zijn, met bv een groep rond Duitsland, die dan een soort Deutsche Mark Euro zou kunnen creëren, terwijl de rest de 'oude' Euro zou blijven houden, maar dan wel gedevalueerd. Bij Duitsland komen dan, waarschijnlijk, Nederland, Oostenrijk en de Scandinavische landen. Vlaanderen zou er goed aan doen zijn wagentje daar ook aan te hangen, mét België als het kan, zonder België als het moet. Dat het ons momenteel nog steeds goed gaat, heeft trouwens alles met Duitsland te maken. De kritiek van onze linkse politici en syndicalisten op dat land, omdat het enkele sociale voordelen heeft afgeschaft (minimum loon, werkloosheid beperkt in de tijd e.a.), is een goedkoop voorwendsel om zelf niets te moeten doen.
     Er is trouwens een nieuwe wereldorde op komst. Het zwaartepunt van de wereldeconomie is zich langzaam maar zeker aan het verplaatsen naar Azië, waar Chinezen en Indiërs steeds nadrukkelijk hun plaats opeisen. Amerika denkt zich te kunnen redden door steeds maar dollars bij te drukken, maar dat loopt ooit fataal af. Europa krijgt zijn eigen crises maar niet opgelost: eerst de bankencrisis, dan de economische crisis, nu de landencrisis. Eerst hebben we een groot deel van onze fabrieken naar China verhuisd, nu komen de Chinezen (en Indiërs) onze plaatselijke bedrijven opkopen. Volvo Cars is al Chinees, een deel van Saab ook, de haven van Piraeus (Athene), een steeds groter wordend deel van de havens van Rotterdam en Antwerpen. Zelfs een drogisterijketen als Kruidvat is nu Chinees bezit. Het Indiase Mittal kocht Arcelor en bezit nu de grootste staalindustrie van Europa. Langzaam maar zeker geraken we alles kwijt. Nu valt dat nog niet zo erg op, omdat we er goed voor betaald worden. Eens zal het echter ophouden en blijven we achter met lege handen en een even lege portemonnee. Europa zal dan echt het historische 'avondland' worden.

  05-06-2011, 07:51 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (38 Stemmen)
  04-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het knobbeltje
     Het formatieberaad ligt (weer eens) zo goed als stil. De reden deze keer is het knobbeltje op een van Di Rupo's stembanden. En zo hebben we weer een wetstratees woord bij, na de borrelnootjes, de vette vis, de schootnota en dies meer. M.i. is het maar een uitvlucht en heeft Di Rupo helemaal geen  haast om zijn werk af te maken. Het sloeg hem tegen, dat het ACW zijn politici van CD&V niet verder onder druk zette, door ervoor te ijveren verder te gaan zonder de N-VA. Dat Di Rupo persé verder wil met negen partijen is om dezelfde reden. De man heeft helemaal geen haast.Waarom zou hij ook, ondertussen kabbelt de uittredende regering Leterme verder en in die regering hebben de PS en aanverwanten het nog altijd voor het zeggen.
     Naar buiten toe verwekken de Franstaligen steeds de indruk dat de N-VA uit is op een verrottingsstrategie om zo aan België vroeg of laat een einde te maken. Niets is minder waar: het zijn de francofonen die al de hele tijd een uitputtingsslag leveren. Ze schijnen nog altijd niet te beseffen, dat ze wel enkele veldslagen winnen, maar dat ze tenslotte de oorlog zullen verliezen. Bij alle bevoegdheidsoverdrachten, waarmee ze uitpakken - en die inderdaad dikwijls over veel geld gaan - houdt het federale niveau steeds een vinger in de pap. De Franstaligen willen in de eerste plaats (weer eens) veel geld en een onafhankelijk statuut voor Brussel.
     Dat laatste is gewoon absurd. Ge kunt nl geen leefbare stad opbouwen op een arme migrantenbevolking. Om maar één voorbeeld te geven: in Sint-Joost-ten-Node zijn er amper 1.000 belastingbetalers op een totale bevolking van 20.000. Dat is 5%. Vlaanderen moet dan ook de vinger op de Brusselse knip houden. Het is de enige mogelijkheid om iets positiefs voor de 19 baronieën te doen. Alleen geld geven is blijven potverteren en daar is in de huidige context geen optie.

    

  04-06-2011, 08:20 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (47 Stemmen)
  03-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het jaar van de Vic
     Met de komst van Vic Van Aelst heeft de N-VA er een serieuze attractie bij gekregen. Vic heeft bijna veertig jaar in het Brusselse gewoond, weet dus waarover hij spreekt en is - als bekend pleitbezorger - zeker niet op zijn mond gevallen. Hij heeft er zo'n zeventigtal assisenprocessen op zitten, waarin hij dikwijls mensen heeft moeten verdedigen die eigenlijk niet te verdedigen waren. Hij heeft al eens als gemeenteraadslid voor de Volksunie in de politiek gezeten en kan ook op dat gebied niet als een neofiet beschouwd worden. Het was voorzien, dat Vic volgend jaar een plaatsje zou krijgen in Antwerpen voor de plaatselijke gemeenteverkiezingen, maar daarop heeft hij niet gewacht om af en toe eens alle registers open te trekken.
     De oneliners van Bart De Wever doen het nog steeds, maar deze van de Vic zijn toch nog van een andere soort. Voor Bart komt het zelfs goed uit, want nu hij in die aanslepende regeringsonderhandelingen zit, moet hij af en toe wel wat gas terug nemen. Vic zorgt wel dat de 'cruise control' blijft werken. Met uitspraken over de Franstaligen die hun strijd pas zullen staken als 'de laatste kabeljauw voor Oostende Frans spreekt' en zijn voorstel tot afschaffing* van de lessen Frans in Vlaanderen heeft hij in elk geval onze francofonen (en een deel van onze politiek-correcte media) in de gordijnen gejaagd. Alsof dat nog niet genoeg was, heeft hij Di Rupo, Onkelinx en Milquet erop gewezen dat ze onze Nederlandse taal verkrachten. Die laatste was daarover zo boos dat ze nog weigerde haar soort Nederlands te spreken. Van Di Rupo weten  we dat hij bv de zachte 'g' en onze 'ch' niet kan uitspreken (hij spreekt ze uit als een 'k').
     Men kan ervoor of ertegen zijn, feit is dat de meeste francofone politici nog altijd geen fatsoenlijk Nederlands kunnen spreken, iets wat ook Leterme in zijn Vlaamse periode ooit gezegd heeft. Na meer dan 180 jaar bestaat België nog altijd bij de gratie van het geduld van de tweetalige Vlamingen. Zelfs de meeste CDH-ers, die tijdens de laatste verkiezingen schermden met de slogan 'L' union fait la force', zijn niet in staat in onze taal te communiceren, laat staan te debatteren. Het overduidelijkste bewijs daarvoor is het feit dat de huidige regeringsonderhandelingen in het Frans gevoerd worden. Dat vinden de francofonen niet meer dan normaal. 
     Enfin, met de Vic zijn ze nog niet aan de nieuwe patatten. In de bijna 40 jaar dat hij in het Brusselse heeft gewoond, heeft hij de situatie voor de Vlamingen alleen maar zien verslechteren. Daardoor is zijn Vlaamsgezindheid, naar eigen zeggen, in zijn lijf gegroeid en is hij vastbesloten de wantoestanden in en rond Brussel te blijven aanklagen. Hij vindt dat niet hij, maar de francofonen hun excuses zouden moeten aanbieden voor hun gedrag. Hij heeft nooit de taalwetten ontdoken, de Franstaligen doen dat nog steeds, dagelijks.
     Wordt gegarandeerd vervolgd.  * Zoals ik in een vorig artikel ('de heilige Franse taal') op 8 april reeds schreef, ben ik het daar met Vic ook niet eens. De taallessen Frans moet men in Vlaanderen niet afschaffen. Men moet de Vlamingen wel de keuze geven zelf hun tweede taal te kunnen kiezen: Frans of Engels. Een keuze die de Franstaligen in België wél en de Vlamingen niét hebben, een zoveelste discriminatie die de Vlamingen op internationaal gebied alleen maar benadeelt, daar tegenwoordig het Engels en niet het Frans de lingua franca van de hele wereld is.

  03-06-2011, 08:56 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (42 Stemmen)
  02-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rerum Novarum / Nieuwigheden ?
     Rerum Novarum ('Van nieuwigheden') zijn de beginwoorden van de encycliek van Paus Leo XIII uit 1891. Lang geleden dus, maar nog steeds vrij actueel. Ze legde toen de basis van de christelijke democratie en de katholieke arbeidersbeweging en beiden kunnen ook nu best een vernieuwing gebruiken. Er verandert wel degelijk iets binnen de koepel van de christelijke bewegingen die verenigd zijn onder de ACW noemer.
     Om te beginnen is er een nieuwe voorzitter, Patrick Develtere, die niet zomaar blindelings de lijn van zijn sectaire voorganger, Jan Renders, volgt. Op de toespraken aan de vooravond van O.H.Hemelvaart heeft Develtere bv duidelijk afstand genomen van een regering zonder N-VA. Daarmee heeft hij de francofonen waarschijnlijk zwaar ontgoocheld, want die hadden gehoopt, dat hij dat wél zou doen en op die manier CD&V verder onder druk zou zetten.
     Develtere heeft ook klaar en duidelijk gesteld dat hij het niet eens is met poenpakker Dehaene, die wel uit ACV-kringen komt, maar die zich er niet voor schaamt zijn zakken te vullen bij allerlei big businesses, niet in het minst bij Dexia, waar Acro, de financiële poot van het ACV mee de klappen krijgt. De uitspraak van Dehaene dat - mocht hij opnieuw kunnen beginnen - hij waarschijnlijk eerder socialist zou zijn, zal daar ook wel aan hebben meegeholpen.
     Kortom, ook bij het ACW beseft men stilaan dat dit land een hervorming nodig heeft, al wil de beweging dat men (nog) niet aan de sociale zekerheid raakt. Die nood tot hervorming is ondertussen ook doorgedrongen tot de Vlaamse werkgeversorganisaties Unizo en Voka, zodat men wel degelijk kan stellen dat er in Vlaanderen toch een nieuwe trend is ontstaan die er vroeg of laat voor zou moeten zorgen dat er iets moét gebeuren. Op SP.a en Groen na!, die niet verdienen in Vlaanderen nog mee te spelen, zijn ook de Vlaamse politieke partijen het daarover eens. Nu nog de tegenpartijen overtuigen...

  02-06-2011, 08:39 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (40 Stemmen)
  01-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WalloBroekzele
     De provocaties i.v.m. Brussel houden niet op. Na het eenzijdig verklaren van de titel WalloBrux(elles) i.pl.v. Franse Gemeenschap, gaat het Brusselse Gewest nu een extra 9 miljoen euro uitgeven voor het onderwijs in de stad. Lijkt niets abnormaals, maar is dat wel. Onderwijs valt nl niet onder de Brusselse bevoegdheden. Brussel is nl een apart gewest voor alleen de zgn grondgebonden aangelegenheden. Onderwijs en bv cultuur horen daar niet bij, maar wel bij de persoonsgebonden aangelegenheden, waarvoor alleen de Vlaamse overheid in Brussel bevoegd is.
     Op zich zelf zou het allemaal nog niet zo erg zijn,want onderwijs is een recht voor iedereen. Het probleem in Brussel is, dat Vlaanderen daarvoor pas nog 20 miljoen heeft uitgetrokken, ook voor de uitbreiding ervan en dat Brussel zelf er eigenlijk geen geld voor heeft. Brussel ziet zwart van de schulden en blijft maar schulden bijmaken. In feite is het één grote chantage.
     Als dat Brussel dan toch een echt derde gewest wil worden, moet het beginnen met eerst orde op zake te stellen in de 19 zgn 'baronieën' er er één stad van maken. Als de stad kan laten zien dat het echt wil besparen, moet het één stad worden, zoals alle grote steden in de wereld en niet een wildgroei van gemeenten waar bij sommigen de armoede overheerst en bij andere het geld door deuren en vensters wordt buitengesmeten. Het moet de nodige garanties geven aan de aldaar wonende Vlamingen en het gebruik van het Nederlands, en duidelijk afstand nemen van elke vorm van 'Anschluß' met Wallonië, dat arme landsdeel dat niet eens in staat is zichzelf te onderhouden.
     Vlaanderen moet dan ook de vinger op de knip houden. Het is het enige wat ons nog rest om de eigen belangen in Brussel te vrijwaren en de eigen volksgenoten aldaar - of ze dat nu willen of niet - een degelijke bescherming te geven op alle gebied.

  01-06-2011, 07:53 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (45 Stemmen)
  31-05-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waarheen met Europa?
     Het (bijna) vernietigen van een wetenschappelijk testveld voor aardappelen in Wetteren, heeft heel wat vragen doen oproepen. Niet alleen over de wenselijkheid van genetisch gemanipuleerde gewassen, maar ook over een (deel van onze) jeugd die bereid is alle middelen in te zetten om haar gelijk te halen. Weten die jongelui wel waar ze mee bezig zijn of laten ze zich gewillig voor de kar van enkele milieufundamentalisten spannen. Als ze inderdaad de landbouw willen behouden zoals hij nu is, moeten ze er wel rekening mee houden dat we morgen misschien niet meer genoeg te eten zullen hebben en dat de problemen die vele ontwikkelingslanden nu hebben, straks ook de onze zullen zijn. Tenzij ze er misschien van uitgaan, dat er steeds minder Europeanen zullen zijn. In dat laatste geval, moeten ze er dan wel voor zorgen dat de huidige instroom van inwijkelingen, die door hetzelfde volkske ook al gepromoot worden, stilaan opdroogt, anders heeft dat ook geen zin.
     Om het nog even bij die aardappelen te houden: in de huidige teelten (en niet alleen voor aardappelen) worden nog steeds grote hoeveelheden chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Die komen ook in de bodem terecht en kosten daarenboven heel wat extra geld om gewassen te telen die daarom ook al niet meer 100% natuurlijk kunnen genoemd worden. Een van de doelstellingen van het genetisch manipuleren van gewassen is ze zo om te vormen, dat we die chemische mest en bestrijdingsmiddelen straks niet meer nodig zullen hebben. Ik zie dan ook niet in, waarom de huidige chemisch behandelde aardappelen wél aanvaard worden, maar de genetisch gemanipuleerde, die die chemische producten niet meer nodig zullen hebben, niet.
     En er is nog meer van dat op komst. Na de ramp met de kerncentrale van Fukushima, het gevolg van een riskante plaatsing, een aardbeving buiten alle proporties én een dito tsunami, gaat men in Duitsland nu toch het kernprogramma afbouwen. Officieel heeft dat te maken met de veiligheid, alhoewel er geen enkele vergelijking mogelijk is tussen de geografische ligging van Japan en deze van Duitsland. In werkelijkheid draait de Duitse regering haar kazak na steeds groter wordende straatprotesten en de schrik dat ze de volgende verkiezingen zal verliezen. Kernenergie zorgt nu voor 22% van de Duitse stroomproductie en kan onmogelijk binnen een decennium vervangen worden door wat voor soort van alternatieve energie ook. Zeker niet door die van de windmolens en zonnepanelen, die niet constant is en bovendien driemaal meer kost. Duitsland, dat nu nog een stroomuitvoerder is, zal dan stroom moeten invoeren, o.m. vanuit Frankrijk, dat 75% van zijn elektriciteit haalt uit ... kernenergie. Van hypocrisie gesproken. Ik vraag me trouwens af hoe de simpele zielen van betogers gaan reageren de dag dat ze zelf eens zonder stroom zullen vallen. De minste panne kan daar straks voor zorgen. Het alternatief is minder stroom te gebruiken, maar ook dat is wishfull thinking. De laatste jaren is het stroomverbruik gestegen, niet gedaald.
     Kortom, het groene en duurzame Europa dat allerlei drukkingsgroepen zich wensen, zal een arm Europa zijn, waar Jan met de pet zich heel wat minder zal kunnen veroorloven. Een arm Europa dat met lede ogen zal moeten aanzien hoe de rest van de wereld ons inhaalt en voorbijsteekt.
     Is het dat wat we willen?

  31-05-2011, 07:42 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (48 Stemmen)
  30-05-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De wisselmeerderheid
     Ik kom even terug op de stemming in de Kamer, vorige week, over de aanpassing van de wet op de gezinshereniging. Daar hebben zich toen nl enkele interessante ontwikkelingen voorgedaan. Om te beginnen de stemming zelf, die niet verliep volgend het klassieke debat meerderheid-minderheid. En er was meer.
     Om te beginnen was het lang, zeer lang geleden, dat de francofone entente nog eens uit elkaar werd gespeeld. Geen Franstalig blok deze keer. In de commissie had de PS zich al vóór het wetsvoorstel uitgesproken, samen met het MR. Bij de plenaire stemming onthield de PS zich wel, maar stemde niét tegen, dit tot grote ergernis van Waals coalitiegenoot CDH, die dan ook niets anders kon doen om de breuk niet openlijker te maken. De reden, waarom de PS niet meedeed was waarschijnlijk, omdat ze via haar eigen verantwoordelijke voor de asielopvang, Philippe Courard, eindelijk eens aan de lijve ondervonden had dat het systeem echt niet werkt (trouwens nooit gewerkt heeft). CHD had dat ook moeten weten, want haar staatssecretaris, Wathelet Jr, zit met heel die affaire al even diep in de shit. Dat dit niet gebeurd is, komt doordat die Wathelet dik onder de 'sloef' ligt van madame Milnjet. Niet voor niets noemt men hem (zelfs in zijn eigen partij) 'l'enfant'. En zo komen we aan punt twee.
     Het gaat nl helemaal niet goed met die CDH van Milquet. De voornaamste reden daarvoor is madame elle même. Heel wat CDH-ers zijn haar kotsbeu en geven haar de schuld van de achteruitgang van de partij in de laatste peilingen. Straks riskeert de partij nog onder de kiesdrempel te geraken en dat zal dan grotendeels de schuld zijn van Milquet, die al meer dan tien jaar aan de macht is en geen tegenspraak duldt. Feitelijk had ze al lang plaats moeten maken voor een opvolger, maar met het excuus van de regeringsonderhandelingen is dat tot nu toe niet gebeurd. Na het zomerreces zou ze dan toch eindelijk opgevolgd worden door Benoît Lutgen, de huidige Waalse minister van landbouw. Lutgen, een Luxemburger, wordt eerder beschouwd als een ruraal iemand met een anti-Brussels profiel, zowat het tegenovergestelde van Milquet. De vraag is maar, hoeveel ruimte hij zal krijgen om eventueel mee te doen in de regeringsonderhandelingen, mochten die er dan nog zijn.
     Dat de PS zich in de plenaire kamerstemming onthield heeft trouwens niets met Milquet en/of haar partijtje te maken, maar wel met haar eigen Brusselse achterban. Er is in alle francofone partijen op dit ogenblik een groeiende onenigheid tussen Walen en Brusselaars, ondanks het met veel tralala aangekondigde WalloBrux. De Walen worden het stilaan beu, dat het land gegijzeld wordt door de affaire B-H/V waarmee zijzelf weinig of niets te maken hebben. Tijdens het debat in de Kamer pleitten enkele PS-ers zelfs voor een mogelijke integratieverplichting, iets wat in Vlaanderen al bestaat, maar niet 'over there'.
     Tenslotte was er nog het zielige vertoon van de groenen, die de snel-Belg-wet blijven verdedigen. Ze bevechten in feite een nieuwe wet die een einde moet maken aan het feit dat heel wat inwijkelingen hier in de armoede belanden. En dat uitgerekend een paar dagen nadat de eigen gewezen secretaris* van Agalev, Jos Geysels, de toenemende armoede in Vlaanderen aan de kaak had gesteld. Van hypocrieten gesproken, de geleerde maar niet verstandige en hooghartige Eva Brems op kop.  * Agalev had destijds geen voorzitter, maar een secretaris, naar het voorbeeld van de communistische partijen van het voormalige Oostblok...

  30-05-2011, 08:08 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (44 Stemmen)
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!