NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Di Pippo's 'reconquista'
 • De klimaatspijbelaars
 • Donald en de sultan
 • Divided Kingdom
 • Intermezzo italiano
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  11-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.11 juli, een feestdag?
  De discussie, of 11 juli nu eindelijk eens een feestdag wordt voor álle Vlamingen, zal dit jaar wat minder zijn. Eenvoudig door het feit, dat de dag op een zondag valt. Voor de rest blijf ik erbij, dat men desnoods een andere, nationale, feestdag laat vallen in de plaats.
  Deze 11 juli is er trouwens een die met gemengde gevoelens "gevierd" zal worden. Nooit eerder haalden de Vlaams-nationalisten meer stemmen bij een verkiezing, nooit eerder werd een Vlaams-nationale partij de grootste van België. Dé vraag is: wat doen we daarmee?
  Om te beginnen stemt nog steeds een grotere helft voor de behoudsgezinde partijen. SP.a en Groen! kunnen we afschrijven: zij blijven blind voor de Vlaamse werkelijkheid en schatplichtig aan hun francofone zusterpartijen. Het zal er nu op aan komen CD&V en Open VLD zover te krijgen, dat er ook bij hen eindelijk eens een uitgesproken Vlaamse reflex komt. Bij hen is er nu ook het besef, dat ze de Vlaams kaart zullen moeten trekken of straks misschien ook tegen de kiesdrempel zullen aankijken.
  Ten tweede, blijft het in dit land zo goed als onmogelijk om welk Vlaams programma ook er door te krijgen, eenvoudig omdat men steeds verplicht is dat samen te doen met de Franstalige partijen. Nu beweegt er in het zuiden al wat meer en zijn er ook daar steeds meer mensen die beseffen, dat er iets moet veranderen. Zolang dat verlangen echter niet verzilverd wordt via de politiek, is er voor België geen toekomst.
  Laten we ons voorlopig troosten met de gedachte dat de aanhang van de V-partijen gestadig blijft groeien. De nasleep van twee wereldoorlogen en de gezamenlijke inspanningen van Hof, Leger, vakbonden,  Kerk en groot kapitaal  zijn er niet in geslaagd de Vlaamse opmars tegen te houden. Het begon met Herman Wagemans, dan de Volksunie, dan het Vlaams Blok/Belang, nu het N-VA erbij (en een beetje LDD), maar blijven groeien doét het. Wij zijn nog altijd het enige zgz democratisch land waar de meerderheid het niet voor het zeggen heeft. De vraag is, hoe lang nog?

  11-07-2010, 09:37 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (15 Stemmen)
  10-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Ba(e)rt doctrine
  De N-VA wil de Vlaamse onafhankelijkheid, net zoals het Vlaams belang. Het verschil met het VB is, dat der N-VA bereid is dat in stappen te doen, niet zomaar van vandaag op morgen, met het risico van een Griekse chaos of iets dat erop trekt. Feitelijk volgt ze daarmee de Baert doctrine, die reeds ten tijde van de Volksunie gangbaar was, maar nooit echt werd toegepast.
  De Baert doctrine, genoemd naar een geleerde professor, zegt dat de Vlamingen steeds op drie punten moeten letten:
  - Alleen een akkoord goedkeuren, als het onomkeerbare stappen zet richting Vlaamse autonomie.
  - Geen onaanvaardbare toegevingen doen.
  - Geen grendels aanvaarden voor latere nieuwe stappen.
  Concreet in de huidige situatie betekent dat:
  - De splitsing van B-H/V zonder toegevingen i.v.m. de taalwet, het territorialiteitsprincipe, de inschrijvingsrechten en de benoeming van de incivieke franskiljonse burgemeesters.
  - Geen nieuwe transfers, terwijl de bestaande beperkt moeten worden in de tijd.
  - Het statuut van Brussel herzien volgens de vijf resoluties van het Vlaamse parlement.
  - De overheveling van de gezondheidszorg en het gezinsbeleid naar het regionale vlak.
  - Geen Belgische recuperaties meer: geen nationale kieskring, geen samenvallende verkiezingen.
  Bij dit alles dient te worden aangestipt, dat de SP.a niet alle Vlaamse resoluties heeft ondertekend. Ook het feit dat de verkiezingen, zoals ze nu zijn, samen kúnnen vallen, wil niet zeggen dat ze dat ook zullen blijven doen. Zodra er immers een federale regering valt, zullen de verkiezingen weer niet meer samenvallen.
  Enfin, Bart De Wever kent ook de Baert doctrine, kent de Vlaamse resoluties en weet dan ook wat van hem verwacht wordt. Nu hij bij Di Rupo souffleur mag spelen (vertalen naar Vlaanderen toe en het Vlaamse standpunt verduidelijken naar de francofonen toe), wacht hem de niet gemakkelijke taak e.e.a. van bovenstaande te verwezenlijken. Dat zal niet voor morgen zijn.

  10-07-2010, 00:00 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (11 Stemmen)
  09-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Il preformatore

  In dit land mag dan vanaf einde 2006 in werkelijkheid niet meer geregeerd zijn, aan initiatieven inzake politiek woordgebruik is hier nooit een tekort geweest. Sinds de verkiezingen van juni 2007 hebben we al te maken gehad met een informateur, een verkenner, een ontmijner, een formateur, bemiddelaars, een begeleider en een koninklijke opdrachthouder. Sinds gisteren is daar weer een nieuw begrip bijgekomen: een pre-formateur. Dat moet zoiets zijn tussen informateur en formateur, en die eer valt te beurt aan Elio Di Rupo, ex-Italiaan en nieuwe Belg. Hopelijk maakt hij er geen comedia dell' arte van, al zou hij - mijns inziens - niet misstaan in de rol van Arlecchino, al droeg die laatste geen strikje.
  Eveneens valt er te hopen, dat Di Rupo niet de weg op zal gaan van zijn Waalse tegenstrever Reynders, die in de besprekingen na de verkiezingen van 2007 ook als eens mocht meespelen en die er toen ook echt mee gespeeld heeft, in de eerste plaats met de voeten van de kiezers. Reynders ontbood zowat God en klein Pierke, om daarna de opdracht terug aan de koning te geven zonder ook maar iets bereikt te hebben. Di Rupo gaat het waarschijnlijk anders spelen, daar hij Bartje De Wever meteen erbij betrekt. "Mettere le mani davanti", noemt men dat in het Italiaans: de handen vooruit steken, zodat men eerst iets voelt, vóór men eventueel op zijn gezicht valt. Als Bart het slim wil blijven spelen, moet hij het initiatief echter aan de man met het strikje laten. Het zou de eerste keer zijn in vele decennia dat een Waal (nou, ja) zelfs eens mag komen vertellen hoe hij de Belgische problemen écht gaat oplossen. Hoe hij dat gaat doen? Heel simpel: de convergentie zoeken! Nóg een nieuw woord in het wetstratees...

  09-07-2010, 13:58 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (12 Stemmen)
  08-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het jaar van de leeuw
  De Chinezen vieren 2010 als het jaar van de tijger. Het wordt hoog tijd dat wij ook iets in die zin doen en dit jaar uitroepen tot het jaar van de leeuw. De aanzet ervoor is de opgang van de V-partijen, de klinkende overwinning van de N-VA en de steeds krimpende aanhang van de traditionele partijen, waarbij men bij CD&V én Open VLD al heeft toegegeven te weinig op het Vlaams gevoel te hebben gespeeld.
  Vandaag gaat De Wever zijn "vriend" Albert II nog eens ontmoeten. Die zal daar waarschijnlijk niet veel wijzer uit worden, voor zover de man nog zelf wel weet waarmee hij bezig is. De meningsverschillen tussen N-VA en PS blijken van die grootte te zijn, dat er geen pasklare oplossing voor te vinden is. Als die er trouwens al zou zijn, blijft er het tweede probleem van de andere partijen die mee in de dans moeten betrokken worden. Daarbij wordt steeds meer gesteld dat het CDH van Milquet er dan toch bij zal zijn, al was het maar omdat het MR hopeloos verdeeld blijft tussen de clans Reynders en Michel. Met Milquet erbij, is er voor Vlaanderen geen voldoening gevende oplossing mogelijk. Haar partij is in werkelijkheid nog linkser dan de PS.
  Wat er dan nog overblijft? De boedelscheiding.Het wordt hoog tijd dat er zich in Vlaanderen een gemeenschappelijk front vormt naar analogie met het francofone en dat er tenminste een as komt N-VA, CD&V, Open VLD met de (al dan niet openlijke) steun van het Vlaams Belang en LDD.  Als de SP.a blijft weigeren mee de Vlaamse toer op te gaan, dan moet men die partij maar uit de Vlaamse deelregering laten vallen en vervangen door de verjongde blauwe garde, die alvast de verdienste heeft de anti-Vlaamse regering van Leterme te hebben doen vallen. Als De Wever en Di Rupo het niet eens geraken, wat steeds meer het geval lijkt te worden, dan moeten er geen verdere tijdrovende en nutteloze besprekingen meer plaatsvinden. Alleen onderhandelingen tussen de gewesten zullen dan nog een kans maken om dit land op de rails te houden.
  Bye, bye Belgium komt steeds dichterbij. Het zou wat zijn, als dit zou gebeuren tijdens het Europese voorzitterschap!

  08-07-2010, 10:08 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (19 Stemmen)
  07-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De onwettige verkiezingen
  De evaluatiecommissie o.l.v. Servais Verherstraeten, die het debacle van CD&V tijdens de laatste stembusslag moest onderzoeken, is tot de verbazende bevinding gekomen, dat de partij teveel aan België heeft gedacht en te weinig aan Vlaanderen. Van een verrassing gesproken: dat had zowat iedereen kunnen voorspellen die niet met een blinddoek rondloopt. In 2007 heeft de partij de Vlamingen wat beloofd en wijsgemaakt en daarna voluit de Belgische kaart getrokken, tegen een Vlaamse meerderheid in zelfs. De nieuwe voorzitter, Wouter Beke, heeft dan ook al gesteld dat de partij in de toekomst (eindelijk) eens aan de eigen leden zal denken, vooral dan degenen die niét tot de vakbond behoren (nota van mij) en dus Vlaamsgezinder zal worden. Zou het?
  De eerste kans die CD&V kreeg om te bewijzen dat ze Vlaamsgezinder zou worden, kreeg ze reeds gisteren, bij de heropening van het parlement. Daar stelde het Vlaams Belang dat deze verkiezingen onwettig waren en dus niet dienden te worden goedgekeurd. CD&V heeft het wél gedaan en dus haar eerste kans om te bewijzen dat ze enigszins betrouwbaarder zou worden, verkeken. Het VB kreeg trouwens alleen Deckerken mee. Overwinnaar N-VA onthield zich, maar stelde wel, via fractieleider Jambon, dat de partij niet in een volgende regering zou stappen als die regering B-H/V niet splitst. Nu maar hopen, dat dat gebeurt, in de veronderstelling natuurlijk dat er een nieuwe federale regering komt. Van dat laatste is nl niemand overtuigd. Hier en daar hoort men zelfs zeggen, dat een nieuwe verkiezingsronde in het najaar tot de mogelijkheden kan behoren. De vraag is dan, of dat opnieuw zal gebeuren in een onwettelijk kader.
  Dat leiderschap van de E.U. door België begint zo stilaan meer op een lijderschap te lijken.

  07-07-2010, 14:19 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (10 Stemmen)
  06-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eiland in de zon
  Vandaag komen de nieuwverkozenen bijeen in het parlement om hun eed af te leggen. Alvorens ze dat doen, gaan ze eerst de pas gehouden verkiezingen geldig verklaren. Ge weet wel: die - volgens het Grondwettelijk Hof - onwettige verkiezingen. Daarvan schijnt niemand nog wakker te liggen. De overwinnaars niet, omdat het hun zo beter uitkomt, de verliezers niet, omdat die bijna allemaal behoren tot de gevestigde partijen. Ik vraag me wel af, waarom verenigingen die erbuiten staan, zoals bv de Vlaamse Volksbeweging en niet traditionele partijen, zoals het Vlaams Belang, daartegen niets meer ondernemen. Of heb ik iets gemist?
  Ondertussen heeft het zelfverklaard stresskonijn uit de Vlaamse regering wel iets gevonden om de man in de straat bezig te houden. Crevits gaat een studie laten verrichten om een of meer eilanden vóór onze Vlaamse kust neer te poten ("spuiten" zou een beter woord zijn). Dat zou kunnen gebeurd zijn tegen 2100, dus een item om onze mensen een hele eeuw zoet te houden. De studie alleen zal de Vlaamse regering zo'n 2 miljoen euro kosten. Waarbij men zich kan afvragen of die Vlaamse regering in deze crisisperiode geen andere prioriteiten heeft om geld uit te geven. De beste reactie op het nieuws over het eiland, kwam van Deckerken: " Dat ze eerst eens een brugje of een tunneltje bouwen in Antwerpen"...
  Kortom, het heeft er veel van weg dat we reeds in de komkommertijd zijn aanbeland. Dat geldt zowel voor dat eiland als voor de activiteiten in het Belgische parlement, waarvan weinigen verwachten dat er die zullen komen vóór de herneming na het parlementair reces, in oktober a.u.b. Stel, dat er tegen die tijd géén oplossing zal zijn, kunnen diezelfde partijen die nu geen klacht neerlegden tegen de illegale verkiezingen, het dan wél doen?

  06-07-2010, 10:02 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (15 Stemmen)
  05-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nu Di Rupo?
  Bart De Wever heeft er nu twee weken consultaties op zitten, maar niemand is daar veel wijzer van geworden. "Hij werkt er aan" is de uitleg, die eerder aan Stefaan De Clerck doet denken. Die werkt er ook altijd aan, zonder veel resultaat. Laat ons hopen dat het De Wever menens is. Normaal gesproken zou hij woensdag een laatste overleg hebben met Di Rupo, de verkiezingsoverwinnaar in Wallonië en dan gaan we zien wat we gaan zien.
  - Hoe en hoeveel gaat de volgende regering besparen? De 22 miljard, waarover iedereen het heeft, is nl niet voldoende. Dat zijn "maar" de structurele kosten om de staatsschuld af te bouwen.
  - Bovenstaande en ook het gros van de andere problemen die op ons afkomen, zijn alleen op te lossen met een grondige staatshervorming. Dat is iets waarvan de doorsnee francofoon niet wil weten. Als daarvan iets in huis zou komen, dan zal dat grotendeels afhangen van de toegevingen van Di Rupo, als pasgeld voor zijn zo begeerde functie van eerste "Waalse" premier sinds 36 jaar.
  - Er moet iets gebeuren met de sociale zekerheid. De automatische 4,5% die Verhofstadt er aan gegeven heeft zal, in het licht van de nodige besparingen, onhoudbaar blijken.
  - Tenslotte zijn alle mogelijke voornemens die een tweederde meerderheid vergen om wetten veranderd of aangepast te krijgen, afhankelijk van de partijen buiten de N-VA en de PS die aan een volgende regering willen/kunnen meedoen. Als men daarbij het FDF en het CDH kan uitsluiten (en theoretisch kan dat), is er een kans op slagen. In het andere geval zijn we onderweg voor een tweede ronde immobilisme, waarbij de NV België failliet zal gaan.
  Kris Peeters kan zich best maar voorbereiden.

  05-07-2010, 10:25 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (16 Stemmen)
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!