NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Wordt Groen/Blauw het nieuwe Paars?
 • Politieke poppenkast
 • Waarom confederalisme
 • Di Pippo's 'reconquista'
 • De klimaatspijbelaars
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  02-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het index vervolgverhaal
     Uitgerekend op de dag dat ik uitpak met mijn blog over de penibele concurrentiepositie van dit land, komt Pieter Timmermans, kersvers voorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) met eenzelfde verhaal naar buiten. Men zou haast denken dat ik het heb afgeschreven, maar dat is echt niet zo. Ik zet nl het essentiële van mijn verhaal al de avond ervoor op papier en verander er 's morgens soms nog e.e.a. aan. Het was trouwens gisteren pas na de middag dat ik de krant inkeek. Zaterdag is mijn was en strijkdag. Dat heb je als je als alleenwonende weduwnaar uw plan wilt trekken.
     Timmermans pleit nog maar eens voor een aanpassing (geen afschaffing) van de Belgische index. Meteen daarop krijgt hij dan een njet van Rudy De (rode) Leeuw (specialist van de notionele intrestaftrek als het in zijn eigen kraam past) en een erg voorzichtige, maar toch enigzins genuanceerde reactie van ACV-voorzitter Leemans. De wereld verandert - en nog geen klein beetje - maar ons sociaal overlegmodel stamt nog uit de jaren zestig van de vorige eeuw en kan bezwaarlijk efficiënt genoemd worden. Geen enkel Europees land past het nog toe en mede als gevolg van het feit dat men dat hier nog wél doet, hebben de Belgische bedrijven (de Vlaamse op kop) de laatste tien jaar zo'n acht procent marktaandeel verloren. Uitgerekend gisteren stond er nog een artikel in de media van de sectorfederatie Federgon, die zegt dat de uitzendsector in juli meer dan 11% verloren heeft t.o.v. vorig jaar. Uitgerekend die sector wordt normaal gebruikt als barometer voor de Belgische economie.
     Wat willen onze vakbonden dan wel? Blijven aanmodderen tot het te laat is om daarna, bij stopzetting, overheveling of faillissement, eerst nog maar eens te gaan staken (wat niets opbrengt) en daarna, met de staart tussen de benen, mee aan tafel te gaan zitten om wat ontslagpremies en vervroegde pensioneringen uit de brand te slepen? Met die laatste verwezenlijkingen wordt dan groots uitgepakt alsof ze de oorlog gewonnen hebben, maar ondertussen zijn de jobs wel verdwenen en staan de mensen op straat. Vergeten we niet dat o.m. het bevriezen van de lonen en het afschaffen van het minimumloon in Duitsland het werk is geweest van een rood-groene regering in overleg met de Duitse vakbonden, met als uiteindelijk resultaat dat Duitsland er veel beter voor staat dan bv België.
     In het najaar krijgen we weer te maken met een nieuw interprofessioneel overleg en waarschijnlijk een zoveelste botsing tussen werkgevers en werknemers, met waarschijnlijk als enig vooruitzicht fase drie: de verdeling van de winst in geval van faillissement. Als daar enig succes kan geboekt worden, volstaat nadenken niet, vóórdenken wél.

  02-09-2012, 08:52 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (30 Stemmen)
  01-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze wankele concurrentiepositie
     Daarmee zitten we alweer in september en mogen we aannemen dat zo stilaan alles weer zijn normale gang van zaken zal gaan. Misschien niet meteen in de politiek, maar wél in de economie en het zakenleven. De vooruitzichten op dat gebied zijn voor dit land alles behalve rooskleurig, wat Di Rupo en zijn aanhang ook mogen beweren.
     Om te beginnen is de crisis en de onduidelijkheid i.v.m. de eurozone en de staatsschulden tijdens de vakantie niet in rook opgegaan. Nog deze week bleek, volgens een publicatie van de Europese Commissie, dat één op de vijf vervroegde gepensioneerden in de E.U. een Belg is. De activiteitsgraad van onze 50-plussers is de laagste van de hele eurozone. Onze zo geroemde productiviteitsvoorsprong zijn we langzaam maar zeker aan het kwijtspelen. Niet omdat men elders productiever wordt, maar gewoon omdat bij ons de rek eruit is. De gestegen productiviteit die we het laatste decennium kenden, blijkt grotendeels te danken te zijn aan een steeds verder doorgedreven automatisering van ons productieapparaat, niet aan de mensen. De gemiddelde loonkost ligt in België momenteel 39% hoger dan het Europees gemiddelde en 17,6% hoger dan in onze buurlanden. En daar houdt het niet bij op.
     We zouden nl best niet al te meewarig doen over de huidige problemen binnen de zgz 'perifere' landen (ook wel eens denigrerend PIIGS genoemd). Als straks één of meerdere van die landen de eurozone zouden (moeten) verlaten en terugvallen op hun oude munteenheid, dat verliest hun geld misschien wel de helft van zijn waarde, maar worden hun producten ook zoveel goedkoper en dus concurrentieëler. Het wordt in dat geval voor onze bedrijven dan ook steeds interessanter om daar te investeren, dichterbij dan bv in Azië en beter bekend dan Oost-Europa.
     Maar zelfs als er geen enkel land uit de eurozone zou stappen, of bv alleen maar Griekenland, gaan die perifere landen toch een stuk goedkoper worden, mede door de besparingen die ze nu al moeten doorvoeren om erbij te kunnen blijven. Er zijn trouwens nu al firma's van bij ons die ernaar delocaliseren, zoals recent nog dat West-Vlaams bedrijf dat zijn productie-eenheid overbracht naar Spanje. Als wij dergelijke zaken in de toekomst willen vermijden, zal er meer nodig zijn dan het knip en plakwerk dat de regering Di Rupo tot nu toe zijn relancepolitiek noemt.

  01-09-2012, 09:23 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (27 Stemmen)
  31-08-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eén oorlog, veel veldslagen
     Na Ludo Van Campenhout heeft ook Luc Bungeneers de electorale knoop doorgehakt en is hij overgestapt van de Open VLD naar de N-VA. Terwijl eerstgenoemde in de koekenstad zelf opkomt bij de verkiezingen van oktober, zal Bungeneers de districtsraad trekken in 'zijn' Merksem. Dat zal de partij van Turtelmie geen deugd doen. Om te beginnen was Bungeneers in Antwerpen een meer dan behoorlijke schepen van Financiën, maar daarenboven heeft hij zijn toenmalige partij al eens laten voelen dat zijn plaatselijke aanhang in Merksem in staat was de eerste 'Turtellijst' voor heel Antwerpen af te wijzen. Zijn eigen district stond toen als één man achter hem en de meeste van zijn aanhangers zullen hem wel volgen bij de overstap naar de N-VA. Datzelfde geldt trouwens voor Van Campenhout.
     Gaat de N-VA nu de komende verkiezingen winnen? Dat is een ander verhaal, zowel voor Antwerpen als elders in Vlaanderen. De kans is nl zeer groot dat ze op vele plaatsen wel de grootste partij zal worden, maar dat de verliezers samen zullen spannen om ze van de macht weg te houden. M.a.w. dat er plaatselijk een kopie komt van wat we nu reeds op federaal vlak meemaken, waarbij de verliezers tenslotte winnen.
     In het licht van dit alles was het tactisch dan ook zeer goed gezien van De Wever, dat hij de gemeentelijke verkiezingen slechts een eerste stap noemde om een groter doel te bereiken bij de federale verkiezingen van 2014. Zo houdt men er niet alleen de spanning in, het zorgt er ook voor dat de doorsnee Vlaming geen genoegen zal nemen in zijn gemeente een doorslag van de nationale regering terug te vinden. Een Vlaming kan veel verdragen, maar als winnaar het onderspit blijven delgen, is daar niet bij.
     Deze verkiezingsstrijd wordt dan ook een oorlog met vele veldslagen. Wie die veldslagen wint is (nog) niet belangrijk, het is de oorlog die moet gewonnen worden. En dat zullen we pas weten in 2014.

  31-08-2012, 09:22 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (34 Stemmen)
  30-08-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De week van de straffe uitspraken
     Over de vervroegde vrijlating van Michelle Martin is er al genoeg gezegd en geschreven. Ik ga daarover zeer kort zijn. In deze rubriek ben ik het al regelmatig oneens geweest met onze Justitie, maar in het geval Martin heeft ze gelijk. Ze heeft nl gewoon de wet toegepast, ze moét dat doen. De schuldigen zitten niet bij het gerecht, maar in de politiek, dezelfden die nu weer staan te roepen dat de wet Lejeune moet worden 'aangepast'. Mag ik er op wijzen (er is nergens iets van te horen of te lezen), dat die wet tijdens Paars nog versoepeld werd i.pl.v. verstrengd en dat dat gebeurde onder de verantwoordelijkheid van de toenmalige minister van Justitie Laurette Onkelinx, ooit door de VB terecht benoemd tot patrones van de Belgische criminelen. Tante Laurette zit nog steeds in de federale regering, waar ze nu Sociale Zaken teistert en niemand die er aan denkt haar ter verantwoording te roepen.
     Het is wel de week van de straffe uitspraken. Denk maar aan die van Jurgen Verstrepen, die op Twitter opriep een huurmoordenaar op Martin af te sturen. Hij zou het eerder ludiek bedoeld hebben, maar men weet maar nooit hoe men e.o.a. mafkees op ideeën zou brengen. Verstrepen, ooit een voortreffelijk politiek Tv journalist, weet - sinds hij zelf in de politiek zit - blijkbaar niet meer wat hij moet doen om in het nieuws te komen, zeker nu hij bij LDD moet vrezen voor zijn politieke carrière. Het gerecht heeft hem al op het matje geroepen en hij mag het daar eens gaan uitleggen.
      En dan waren er die Amerikaanse republikeinse senaatskandidaat, Todd Akin én de leider van de Nederlandse protestantse Staatkundige Gereformeerde Partij (oef!), Kees van der Staaij, die beiden beweerden dat vrouwen zelden zwanger worden van verkrachting. Dat doet me denken aan dat mopje dat een vrouw niet zwanger kan worden als ze een aspirientje gebruikt. Ze moet dat gewoon stevig tussen haar knieën blijven drukken!
     Tenslotte komt er nog een echt drama op ons af: er blijkt nl voor Bert Anciaux geen plaats te zijn op de Brusselse PS/SP.a lijst voor de komende gemeentelijke verkiezingen. Misschien hebben de plaatselijke verantwoordelijken lucht gekregen van de Nieuw-Zeelandse studie (op 1.000 personen over een periode van liefst 25 jaar), dat je van cannabis roken dommer wordt. Als men weet dat Bertje meer dan eens gezegd heeft dat af en toe een jointje roken geen kwaad kan, is de link snel gelegd. Van enige huilbui zou er voorlopig nog geen sprake zijn...

  30-08-2012, 09:01 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (36 Stemmen)
  29-08-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alles onder controle?
     Het federale kernkabinet is dan toch vervroegd bijeengekomen om o.m. de problemen van de stroomvoorziening van dit land te bespreken. Nadat het eind juli met vakantie was gegaan omdat alles zgz onder controle was, bleek dat - volgens de gouverneur van de Nationale Bank - niét het geval te zijn en moest daar dus op worden gereageerd. Wel, er is feitelijk niét op gereageerd, want volgens de regering Di Rupo is nog steeds alles koek en ei. We kunnen op ons twee oren slapen. Elio waakt.
     Volgens Di Rupo en Co zal er deze winter geen stroomtekort zijn, zelfs niet als de reactors van Doel 3 en Tihange twee zouden dicht blijven (dat is al zeker het geval voor de rest van dit jaar). Er zullen desnoods stilliggende klassieke centrales worden heropgestart (alsof dat zomaar kan) en eventueel - bij grote problemen - zullen o.m. instellingen met noodaggregaten (ziekenhuizen bv) gevraagd worden die in te schakelen i.pl.v. stroom af te nemen van het net. Du jamais vu. Tenslotte zal men desnoods stroom invoeren uit het buitenland, waar die goedkoper is en verzekert Vande Lanotte dat die stroom de verbruiker geen cent meer zal kosten.
     Die laatste uitspraak is te nemen met een grote korrel zout. Net op dezelfde dag van de samenscholing van het Belgische kernkabinet, komen uit Duitsland immers berichten dat men daar verwacht dat de elektriciteitsprijzen met 30% kunnen stijgen als men alle kerncentrales stil zou leggen. Dat wordt niet verteld door Janneke en Mieke, maar door de voorzitter van het Bundeskartellamt, de Duitse tegenhanger van onze Raad voor de Mededinging én door de verantwoordelijken  van de grote energiebedrijven Vattenfall en RWE.
     Voor wie denkt dat het bij ons anders zal gaan dan in Duitsland, nog dit. Duitsland is op energiegebied het Europese land dat het best met België te vergelijken is: hoge prijzen, een overgesubsidieerde groenestroomsector en het principe van de gegarandeerde afname met vaste vergoeding.
     Eigenlijk staat België er nóg slechter voor, want dit hele verhaal gaat hoe dan ook extra geld kosten. Door het stilleggen van Doel 3 en Tihange 2 komt er trouwens een probleem bij, als straks onderhandeld moet worden over de zgz 'nucleaire rente', de 550 miljoen die Electrabel normaal zou moeten betalen omdat haar kerncentrales hier al zijn afgeschreven. Als die straks echter eerder gesloten worden en/of niet meer opgestart, hoeft de maatschappij daarvoor niet meer te betalen en mist de Belgische staat enkele honderden miljoenen euro die het zo broodnodig zal hebben.
     Maar zoals gezegd, mogen we op onze twee oren slapen. Er is niets aan de hand. Met de kop in 't zand ziet de regering Di Rupo geen problemen. Tot 14 oktober althans...

  29-08-2012, 09:18 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (35 Stemmen)
  28-08-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De weldaden van een francofoon bestuur
     In De Standaard verschenen gisteren enkele open brieven van Nederlandstalige inwoners van Sint-Genesius-Rode aan hun burgemeester, mevrouw, pardon: 'madame', Rolin-Delacroix. Belgicisten, maar ook zgz gematigde Belgen, die het hele Gordelgebeuren al die heisa niet waard vinden en denken dat Rode - de communautaire spanningen daar gelaten - goed bestuurd wordt, zijn eraan voor de moeite. Ge weet niet wat ge leest als ge ziet wat daar allemaal (niet) gebeurd is sinds de francofonie er de gemeentelijke politiek beheerst:
  - De jaarmarkt werd geboycot;
  - het Vlaams cultureel centrum werd gesloten;
  - het jeugdhuis is er weggepest;
  - het zwembad is er verloederd en vervallen;
  - er is al jaren geen meter fietspad meer bij aangelegd en de bestaande paden zijn er vervallen en zelfs gevaarlijk;
  - de Kerstmarkt werd verboden;
  - de wekelijkse woensdagmarkt sterft uit;
  - sinds vorig jaar is er ook geen kermis meer.
     Van een bloeiende, sportieve en sociaal werkende gemeente in de jaren tachtig, is Sint-Genesius-Rode een slaapgemeente geworden. Men als enige compensatie dat Frans er de officiële lingua franca geworden is. 'Boulot, auto, dodo'.
     En dan nog dit: Herman Van Rompuy, president, of wat daarvoor moet doorgaan, van Europa, woont ook in Rode, maar wordt er geen ereburger. Hij had maar geen Vlaming moeten zijn. Stel eens voor dat het een Franstalige zou geweest zijn...
     Bovenstaande verhalen komen o.m. van iemand ie er al 41 jaar woont en het allemaal heeft zien gebeuren. Echt dus een gemeente om fier op te zijn en om op 14 oktober nog maar eens te gaan stemmen op de partijen die bovenstaande allemaal verwezenlijkt hebben. De kraaiende (Waalse) haan op de mesthoop kon geen beter uithangbord hebben.

  28-08-2012, 10:01 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (38 Stemmen)
  27-08-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een nieuwe, mooie toekomst?
     Zelfs de regimepers kon er dit jaar niet naast kijken: in Steenstrate waren er vijf keer meer bedevaarders dan in Diksmuide, ondanks het feit dat laatstgenoemde plaats nog steeds de steun krijgt van het zgz officiële Vlaanderen. De laatste zet, de Walen erbij betrekken, was er een voor de simpele zielen, reden waarom men Peumans maar had afgevaardigd. Wat IJzerbedevaart voorzitter, Paul De Belder, vertelde, was helemaal kolder, nl dat hij zijn bedevaart een nieuwe, mooie toekomst zal geven, voortaan op 11 november, braafjes naast de Belgische herdenkingen van die dag. Dat wordt dan een bedevaart in een Belgisch kleedje en liefst warm ingeduffeld, want tegen die tijd kan het flink koud zijn. Als het met de belangstelling nóg verder bergaf gaat, kunnen ze dan misschien allemaal binnen terecht! Zoals Vic Van Vosselaer het enkele dagen geleden al verwoordde in een reactie op mijn eerste blog over de bedevaarten : 'Steenstrate is voor de échte Vlamingen én in de zomer'.
     Veel opgewekte gezichten waren er in Diksmuide dan ook niet te zien. Op Tv heb ik een glimp opgevangen van het betrokken gelaat van Michelleke Doomst, tot nader order nog CD&V burgemeester van Gooik, die samen met zijn partij overstag is gegaan en zijn Vlaamse overtuiging over de haag heeft gegooid. Dit in tegenstelling tot Willy Dewael, ex-burgemeester van Lennik, Open VLD'er, maar tenminste iemand  die vrij en vrank vertelt dat de Vlaamse meerderheidspartijen, zijn Open VLD inbegrepen, de Vlamingen weer eens in de steek hebben gelaten. Ook niet onopgemerkt was de quote van IJzerwake voorzitter Wim Dewit, die CD&V'er Servais Verherstraeten de staatssecretaris van staatsMISvorming noemde.
     Wim Dewit is N-VA'er en het duidelijke voorbeeld dat de IJzerwake een aanzet kan zijn tot een bredere Vlaamse frontvorming. Die wake was een initiatief van het VB, maar trekt steeds meer mensen van andere partijen en verenigingen aan. Denk maar aan gastsprekers zoals Hugo Portier (ANZ), Eric Defoort (VVB) en Frans Krols (Trends), die de Wake de vorige jaren mee gekleurd hebben. Laat ons hopen dat met de verhuis van de IJzerbedevaart naar 11 november, de IJzerwake ook de N-VA als partij zal aanzetten om een einde te maken aan haar huidige tweeslachtigheid en ondubbelzinnig te kiezen voor de Wake.  Vlaanderen kan er alleen maar beter door worden.

  27-08-2012, 09:44 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (38 Stemmen)
  Archief per week
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!