NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Divided Kingdom
 • Intermezzo italiano
 • De opmars van de onafhankelijken
 • Klima und kein Ende
 • De alternatieve democratie
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  24-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Is Brussel een mis waard?

   

   

     En de meerderheidspartijen in zowel de federale als de Vlaamse deelregering blijven maar kibbelen. Op federaal niveau is het meestal CD&V tegen de rest omdat de tsjeven hoe dan ook de linkervleugel blijven dekken en liefst van al nog wat nieuwe belastingen zouden willen heffen, terwijl ze anderzijds dwars blijven liggen voor elke toegeving t.o.v. het bedrijfsleven en de zelfstandigen. Peeters blijft zijn rol als linksbuiten spelen en wordt daarin flink geholpen door ACV’er Verherstraeten.

     Binnen de Vlaamse meerderheid in Vlaanderen zelf zit het er eveneens bovenop, omdat minister-president Bourgeois gezegd heeft de volgende 11 juli niet meer te laten plaatsvinden in het Brusselse stadhuis, maar op een andere Brusselse locatie, zoals bv de KVS, waar meer plaats is voor de deelnemers die dit jaar zo niet alleen door de Vlaamse regering maar ook door het parlement zouden kunnen worden uitgenodigd. Mocht dit doorgaan, dan was de Vlaamse gemeenschap ook verlost van een inleidende rede van een Brussels schepen, iets waarover men zich de laatste jaren al flink geërgerd heeft omdat die voordracht meestal niet al te Vlaams klonk, om het voorzichtig uit te drukken. Wat de media er niet bij vertellen is, dat die voordracht door de vroegere burgemeester, fuifnummer Tielemans, zelf gegeven werd en dat die – alhoewel ook die van PS signatuur was – meestal te pruimen was. Huidig burgemeester Majeur is anti-Vlaams en liet zich bij de vorige 11 juli feesten zelfs niet eens zien.

     Open VLD en CD&V zijn het met Bourgeois (én met Peumans) gloeiend oneens en staan te roepen dat Vlaanderen Brussel weer eens in de steek gaat laten, terwijl dat niet het geval is. Er zou alleen van locatie veranderd worden, niet van stad. Maar zelfs als dat laatste ooit zou gebeuren, zou dat nog niet het einde van de wereld zijn. Wat zijn we met een stadsgewest met 19 burgemeesters, evenveel schepencolleges en OCMW's en daar bovenop nog 6 politiezones, die hun eigen (Molenbeekse) criminelen niet eens in het vizier hadden, maar die Vlaanderen bergen geld kosten en waar Vlamingen voor de rest nog amper gedoogd worden.

     Gelukkig land dat schijnbaar geen andere problemen kent.

  24-01-2016, 00:15 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (32 Stemmen)
  23-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waalse hypocrisie

   

   

     ‘Jammer genoeg bestaat politiek veelal uit een onoverzichtelijke rompslomp van kleine miseries en intriges, uit baatzucht en geknoei’

  (Dwight ‘Ike’ Eisenhower).

   

     Ik moest aan bovenstaande boutade denken van de generaal die de ontscheping in Normandië in 1944 tot een goed einde bracht en later president werd van de States. Hij zal wel geweten hebben waarover hij sprak. Bij mij kwam het in mij op, toen ik de argumenten las waarmee Di Pippo, tegenwoordig PS-voorzitter, uitpakte op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij. Zijn uitspraak dat de N-VA dit land wil ‘vernietigen’ bv. Dat terwijl het uitgerekend de Waalse deelregering, waarin zijn partij de lakens uitdeelt, allerlei maatregelen neemt die mee helpen aan de splitsing van België. De dag dat de Walen van dit land niet meer kunnen profiteren, zullen ze het wel zelf opblazen.

     Zo wil Wallonië niet dat er exportbeperkingen komen voor de wapenindustrie van FN naar Saoedi-Arabië en noemt de PS de Vlaamse kritiek ‘pesterijen’. Wallonië wil ook vanaf van de 4% die het bezit in de luchthaven van Zaventem, met als enige argument dat die op Vlaams grondgebied ligt. Hetzelfde geldt voor het nationaal voetbalstadion, omdat dat in het Vlaamse Grimbergen zou komen te liggen (dat zou wel goed uitkomen voor de Vlaamse actievoerders die er ook tegen zijn!). De PS is tegen besparingen in de sociale zekerheid, omdat die Wallonië harder zouden treffen en vóór belastingverhogingen, omdat het de Vlamingen zijn die ze dan zullen mogen betalen. En zo zouden we nog even kunnen doorgaan, maar als het Wallonië goed uitkomt, mag splitsen wél. Wat Vlaanderen doet, is gewaagd. Wat Wallonië doet, is gedurfd. ’t Is maar hoe men het bekijkt, maar het is inderdaad zoals Eisenhower het stelde: miseries, intriges, baatzucht en geknoei. Aan zoiets kan men beter een einde maken. Als dat niet meteen kan, dan maar in 2019. Of zoals Peter De Roover, de nieuwe N-VA fractieleider in de Kamer het zegt: ‘We gaan ons houden aan de federale afspraken, maar België blijft voor ons een aflopend verhaal’.

   

    

  23-01-2016, 00:12 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (31 Stemmen)
  22-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De federale ontkoppeling

   

   

     De beslissing van Bart De Wever om het communautaire binnen de eigen partij weer op de agenda te plaatsen, zonder afbraak te doen aan de belofte het binnen de huidige federale legislatuur niet meer ter sprake te brengen, blijft reacties uitlokken, niet in het minst binnen de eigen N-VA. Tegelijk met wat men een koerswijziging zou kunnen noemen, was er ook de polemiek over wie Hendrik Vuye als fractieleider van de partij in de Kamer zou opvolgen. Het idee van Bart om daarvoor Peter De Roover aan te duiden stuitte nl op nogal wat tegenstand van andere ‘papabili’. Daar blijkt ondertussen een mouw aan gepast te zijn: het wordt toch de Antwerpenaar De Roover, zodat de grote communicator zijn zin krijgt, maar de nieuwe fractieleider moet er een viertal vice’s bij nemen, een uit elke andere provincie. Een systeem dat al bestond onder Jambon. Of daarmee ‘Jempi’ Rondas, voorzitter van de vzw ‘Stem in ’t kapittel’ dat o.m. de website Doorbraak uitgeeft, zal tevreden zijn is een ander paar mouwen. Rondas – ex-Canvas! - is, samen met politicoloog Bart Maddens, zowat de grootste criticus binnen de Vlaamse Beweging, zeker daar waar het gaat over het bevriezen van het communautaire.

     Wat trouwens in heel deze zaak ook niet is geklaard en waarover weinig duidelijkheid bestaat, is het feit dat men op de nieuwjaarsreceptie van de N-VA  zei geen volgende staatshervorming meer te willen en men dan in 2019 desnoods zou weigeren er nog eens vijf jaar bij te doen, maar dat De Wever vier dagen later het communautaire weer boven water hield (zie mijn blogs van 11 en 15 dezer), iets wat moeilijk kan zonder e.o.a. hervorming. De vraag is nu hoe Vuye zoiets gaat geregeld krijgen. Wel, misschien is er een oplossing.

     Een zekere Raf Geenens, die Ethiek en Rechtsfilosofie doceert aan de KULeuven, stelt dat men moet ophouden de staatshervorming aan de regeringsvorming te koppelen. Dus dat beide zaken apart van elkaar een eigen leven zullen kennen en niet langer verbonden zullen zijn met deadlines e.d. Op die manier volgt België dan het N-VA voorbeeld. Het schijnt trouwens dat zoiets ook al bestaat in Canada en Zwitserland, niet toevallig confederale staten. Door dat te doen kan de N-V A of welke partij ook een loyale regeringspartner zijn en in een afgescheiden forum een gehele of gedeeltelijke staatshervorming uitwerken. Hij stelt – volgens mij terecht – dat een staatshervorming nooit afgerond zal zijn. ‘Panta Rhei’*, alles wat leeft, blijft veranderen. Men zou het kunnen vergelijken met een taal die ook regelmatig moet worden aangepast terwijl ondertussen iedereen zich verder redt met de bestaande versie. Politiek gesproken zou ook het trauma van de 541 regeringloze dagen op die manier van de baan zijn.

      Iets om even bij stil te staan en over na te denken.

   

  * Uitspraak van Heraclitus, Griekse filosoof (540 – 480 v Chr.)

  22-01-2016, 00:13 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (31 Stemmen)
  21-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Exit Schengen

   

   

     Dat het met Schengen verkeerd zal aflopen, is steeds meer een certitude aan het worden. Als zelf Europese ‘President’ Tusk het bevestigt zal het wel waar zijn. Onze natte dweil mag blij zijn dat hij weer eens tijdig de dans ontsnapt is. Het wordt zo stilaan legendarisch dat hij overal ongeschonden doorgeraakt zonder ook maar iets te moeten doen.

     Met Europa ziet het er niet goed uit. Voorlopig gaat het alleen nog maar om Schengen, maar dat zou wel eens de eerste steen van het Europese dominospel kunnen worden. Er werd en wordt binnen Europa over alles en nog wat gediscussieerd en zelfs besloten, maar de uitvoering stelt niets voor, te beginnen met de zgz ‘hotspots’, die de binnenkomende vluchtelingen zouden moeten screenen en het spreidingsplan voor 160.000, waarvan er amper zo’n 300 officieel verspreid zijn. Er is nog altijd geen lijst met de zgz ‘veilige landen’. Van wat er met Turkije is afgesproken, hoort of ziet men ook nauwelijks iets. Griekenland verwaarloost o.a. de screening én opvang en verhindert zelfs de hulporganisaties dat in haar plaats te doen, terwijl in Duitsland blijkt slechts 40% van de daar arriverende vluchtelingen uit Syrië te komen. Het is zoals Sarkozy het zopas nog vertelde op de VOKA nieuwjaarsreceptie in Antwerpen: ‘Schengen est mort’. Tusk is iets optimistischer, maar geeft Europa toch ook maar twee maanden om eindelijk eens iets definitief uit te voeren. Als er niets gebeurt of Duitsland zijn grenzen straks ook zou sluiten, dan is het zover.

  21-01-2016, 00:10 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (34 Stemmen)
  20-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De beleidschaos

   

     In mijn blog van gisteren schreef ik nog dat de bevoegdheden van de verschillende beleidsniveaus in dit land elkaar al te dikwijls overlappen, zodat de chaos nooit ver af is. Zopas is er daarvan weer een voorbeeld.

      Zo blijkt de aankoop van een hybride auto (half elektrisch, half op benzine) 100% aftrekbaar te zijn in de vennootschapsbelasting op voorwaarde dat hij bepaalde uitstootnormen respecteert. Dat is dan een federale materie. Vlaanderen geeft dan weer een korting op de belasting op de verkeersinstelling, waardoor hoe duurder de catalogusprijs, hoe lager de subsidie is. Dat laatste is al meer zoals het hoort, maar mensen en bedrijven die het breed hebben - en zo schijnen er nogal wat te zijn in dit land - kiezen natuurlijk voor het federale systeem. Het blijkt trouwens dat een derde van de nu in dit land verkochte hybride wagens Porsches zijn. De Porsche SUV Cayenne is in zijn eentje goed voor 30% van de verkoop. Buiten het feit dat het fout zit met die bevoegdheden, wordt een groot fiscaal voordeel gegeven aan mensen en bedrijven die dat zo te zien niet nodig hebben. Nog maar eens een voorbeeld van een overbodige subsidie.

     Om van deze wantoestanden af te raken moet men gaan naar een systeem waarbij bevoegdheden niet meer over twee of meer beleidsniveaus of twee of meer ministeries verdeeld worden. Het zal niet alleen de schatkist, maar ook de algemene efficiëntie van veel zaken ten goede komen. En de enige manier om dit algemeen te maken, is dit land splitsen of tenminste confederaal maken. En zo zijn we weer bij af.

  ---

     En dan nog dit. Volgens Gwendolientje, op de nieuwjaarsreceptie van Open-VLD, zal wie dit land wil splitsen, het moeten doen zonder de liberalen. Dat is dan genoteerd. Vraag is maar, of die partij in 2019 nog 10% van de stemmen zal halen…

   

  20-01-2016, 00:10 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (32 Stemmen)
  19-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Winter wonderland

   

   

     Het is eindelijk dan toch gaan winteren en dat zullen we geweten hebben. Eén dag winterweer was nog maar eens genoeg om een deel van dit land te ontredderen. Bij de eerste water- en sneeuwstorm liepen straten en kelders onder en viel in de regio Luik de stroom uit in meer dan dertig gemeenten. Dat kan daar dus ook zonder de gevreesde black-outs. Na drie dagen was alle schade er nog niet hersteld en heeft men hier en daar noodgeneratoren moeten installeren. Ook dit is België. En dan is er het klassieke verhaal bij het treinverkeer, al is het ooit erger geweest, toen NMBS stond voor ‘Niet Meer Bij Sneeuw’ ( voor de Franstaligen: ‘Sans Neige Ça Bouge’). Toch was het nog erg genoeg om Jacqueline Galant, de minister van Verkeer, tot de uitspraak te laten komen dat er ‘Met de NMBS in Noorwegen geen treinen meer reden’. En dan had ze het niet eens over de steeds mogelijke stakingen.

     Enfin, de strenge vorst is voorlopig maar voor enkele dagen. En dan maar hopen dat het weer een kwakkelwinter wordt, zoals we die de laatste jaren gewend zijn, buiten dan die twee weken in februari 2012, toen er bijna weer een Elfstedentocht kon gereden worden en we daarna konden fluiten naar eigen fruit. Zeker met de fors gestegen energieprijzen is een echte winter hier niet meer wenselijk. Men zou haast blij zijn dat het klimaat hier wat opwarmt.

     Moeten we ons daar verder druk over maken? Dat zal weinig uithalen, zeker in een landje als het onze met zijn diverse beleidsniveaus: parlementen, regeringen, provincies en ga zo maar door, die elkaar dan nog dikwijls overlappen. Vóór we eruit zijn of het een federale of regionale bevoegdheid is, is het probleem dikwijls al opgelost. Nicht ärgern, nur wundern…

  ---

     Tenslotte nog dit: gisteren zou het ‘Blue Monday’ zijn geweest, zgz de meest deprimerende dag van het jaar. Als je er niets van gemerkt hebt, zoveel te beter: de rest van het jaar kan het dan alleen maar beter worden.

   

  19-01-2016, 00:10 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (33 Stemmen)
  18-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Weg met ons' krijgt vorm

   

   

   

     In mijn blog van 21.11.2015 (‘Vluchtverhaal’) schreef ik over het plan om in het luxueuze Residentie Hotel in Kasterlee 250 vluchtelingen onder te brengen, wat tot nogal wat protest van de buurtbewoners leidde. Dat hotel ligt immers volledig buiten de bebouwde kom, met aan de ene kant weilanden en een manege en aan de andere kant het Villapark naast Bobbejaanland. Vooral voor de bewoners van dat laatste leek deze beslissing een brug te ver. Even zag het er naar uit, dat het project niet zou doorgaan, maar nu blijkt dat wél het geval te zijn. Meer nog, i.pl.v. 250 worden het er 300. De 50 die erbij komen zouden allemaal jonge kereltjes zonder familie zijn, tussen de 12 en de 18 jaar. Tekeningetje bij maken?

     De Corsendonk Hotels Groep, grotendeels gefinancierd door … Indiërs, heeft nog 4 andere van die projecten lopen en krijgt voor elke persoon 60 euro per dag. Big business, dus. Wat de gevolgen voor de omgeving zullen zijn, zal hen een zorg wezen.

     In een krantenartikel dit weekeinde schrijft Brenda Stoter, de correspondente van De Tijd voor het Midden-Oosten waarover ze al zes jaar schrijft (én er rondtoert), dat ze moedeloos wordt van mensen die seksueel geweld onder asielzoekers bagatelliseren. De vrouw wordt in de islam nu eenmaal als minderwaardig beschouwd. Volgens de koran zou ze maar de helft van het verstand van de man hebben. Wie denkt dat je de Arabische wereld naar Europa kan halen zonder de sociale ongelijkheid, cultuurverschillen en de invloed van de religie te importeren, negeert de feiten, schrijft ze.

     Die laatste waarschuwing zou men ook eens kunnen sturen aan Lieven Boeve, de opvolger van Mie(ke) Van Hecke als hoofd van het Katholiek Onderwijsnet, die al langer plat op zijn buik gaat voor allerhande eisen van onze dhimmis, zoals het verstrekken van hal-al maaltijden in scholen en zopas een voorstel lanceerde om moslim leerlingen tijdens de ramadan, die dit jaar in juni valt, de kans te geven bepaalde examens naar de maandagochtend te verplaatsen. Voor Vlaamse scholieren die weinig hebben kunnen genieten van hun kerstvakantie omdat ze moesten studeren voor examens die vlak erna plaatsvinden, heeft Boeve waarschijnlijk heel wat minder begrip…

     ‘Weg met ons’ wordt een kreet die steeds realistischer begint te klinken.

  18-01-2016, 00:12 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (38 Stemmen)
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!