NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Antwerpse stratego
 • Het immigratiepact (2)
 • De gele hesjes
 • De webshop miljarden
 • De voetbalmiljoenen
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  01-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Youssef's bekentenis
     Ondanks zijn onhebbelijkheden, is Dehaene de laatste Vlaamse premier van België geweest die tenminste een deel van het programma van zijn eigen partij kon waarmaken. Wat na hem gekomen is, heeft alleen maar het programma van de PS uitgevoerd. In de eerste plaats Verhofstadt, die bereid was de Waalse socialisten alles toe te geven als hij de toenmalige CVP maar uit de federale regering kon houden. Dat hij daarvoor ook zijn eigen principes, zwart op wit verwoord in drie burgermanifesten, moest verloochenen, nam hij er graag bij. Dat laatste gebeurde ook met Leterme die zijn slogan, dat hij een regering zonder meerderheid in Vlaanderen zou bekampen 'van De Panne tot in Opgrimbie', inslikte om toch maar federaal premier te kunnen worden. Over Herman Van Rompuy zouden we feitelijk heel kort kunnen zijn. De man deed 'bijna' niets en werd voor zijn zgz 'pacificatie' de ideale man bevonden om tot de post van een soort Europese president te worden bevorderd. Dat 'bijna' heb ik met opzet tussen haakjes gezet, want iéts heeft de 'natte dweil' tijdens zijn Belgisch premierschap wél gedaan: hij heeft de tweede regularisatie van de 'sans papiers' goedgekeurd. Een stommiteit waar we nog steeds de gevolgen van dragen en waarmee ettelijke Vlaamse gemeenten, die tot nu toe geen overlast hadden van de zgz 'asielzoekers' die er geen zijn, straks zullen te maken krijgen. Als troostprijs voor de gemeenten met meestal een tsjevenmeerderheid, zal dat pas gebeuren na de gemeentelijke verkiezingen, zodat ze de eigen burgers eerst nog wat zullen kunnen voorliegen. Iedereen inbegrepen (jongens, wat een slogan!).
     Voor de simpele zielen die bovenstaande niet zouden geloven, is er de bekentenis van niemand minder van Youssef De Witte, voorlopig nog hoofd van het centrum voor gelijke kansen en antiracisme, die in een uitvoerig artikel in De Standaard zegt dat de regularisaties (meervoud, er was er ook al een onder Verhofstadt) een vergissing waren. Dat die De Witte geen Vlaamsgezinde is, is een understatement. Dat hij nu met dergelijke uitleg komt, heeft ook te maken met het feit dat hij min of meer op een schopstoel zit. Het is de bedoeling dat er een nieuw, interfederaal centrum komt. Dan is zijn postje binnenkort vacant en zal hij - wil hij het behouden - waarschijnlijk zelf mee moeten solliciteren (zoals Koekelberg bij de federale politie). De Witte's verklaringen in De Standaard kunnen dan ook geïnterpreteerd worden als een soort chantage t.o.v. Di Rupo's kabinet, waarvan zijn CGKR nu rechtstreeks afhangt (óók al een uitvinding van Verhofstadt). Zo van: als ik niet herbenoemd word, zal ik de vuile was eens buitenhangen. Doén, zou ik zeggen.

  01-04-2012, 09:00 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (41 Stemmen)
  31-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.40 maanden technische werkloosheid
     Deze week raakte bekend dat het staalbedrijf Carsid, onderdeel van de Duferco Groep, zijn hoogoven in Marcinelle, bij Charleroi, definitief sluit en dat de zaak daarmee zal ophouden te bestaan. Voor de al zo geteisterde regio Charleroi betekent dit een zoveelste sociale ramp, waarbij om en bij de duizend banen verloren zullen gaan. Duferco, een Frans-Italiaans bedrijf, sloot eerder al vestigen in Clabecq en La Louvière. Recentelijk raakte bekend dat ArcelorMittal hetzelfde deed met zijn 'warme lijn' bij Luik. De voornaamste reden van de sluiting van al die bedrijven is dat heel wat hoogovens in deze crisistijd niet meer rendabel zijn, tenzij ze aan zee liggen wat de vervoerskosten heel wat doet zakken. Dat laatste geldt bv voor het bedrijf dat ArcelorMittal heeft in de Gentse kanaalzone, het vroegere Sidmar dat in een nog vroeger leven Arbed heette en toen reeds vanuit Luxemburg naar Zelzate verhuisde o.w.v. dezelfde reden. In feite dus niets nieuws onder de zon. Daar de zee nu eenmaal in Vlaanderen ligt, kan zelfs een communautaire aanpak daaraan niets veranderen. Maar er is meer.
     De Carsid installaties, die nog vernieuwd waren in 2007(!), liggen al stil van november 2008, in totaal dus 40 maanden. Heel die tijd, drie jaar en vier maanden, zijn daar duizend werknemers technisch werkloos. De mogelijkheid tot technische werkloosheid is voor heel wat Belgische bedrijven een oplossing geweest om de crisis van 2008 te boven te komen. Bij mijn weten is er echter geen enkel ander bedrijf dat, in zijn geheel, meer dan drie jaar van dit 'tijdelijk' systeem zo lang en zo uitgebreid heeft kunnen profiteren. Vergeten we niet dat, in dat geval, een deel van de lonen betaald worden door de staat. Hoeveel dat voor Carsid heeft gekost, is nergens terug te vinden. Ik ben in elk geval nergens een getal daarover tegengekomen. Het is waar dat ook het bedrijf zelf moest bijdragen, maar daar heeft men in Marcinelle iets op gevonden. Door het feit dat de hoogovens niet meer werkten, werd er geen CO2 meer geproduceerd en kon het bedrijf zijn CO2-emissiecertificaten verkopen en daarmee zijn deel van de loonkosten betalen. Het lijkt wel een variant op het verkopen van gebakken lucht, alleen gaat het hier niet om een grap maar om rauwe werkelijkheid. Nu straks er nog voor zorgen dat er een uitzondering wordt gemaakt voor het vervroegd met pensioen gaan, iets dat zou indruisen tegen de akkoorden van de nieuwe regering en de Belgische belastingbetaler kan dan ook daarvoor opdraaien.
     In heel deze droevige zaak toch één lichtpunt: de buitenlandse bedrijven krijgen deze keer de schuld van het debacle en niet de Vlaamse, zoals bij de sluiting in Luik gebeurd is. Toen werd het de Vlaamse tak van ArcelorMittal haast kwalijk genomen dat ze open bleef. 

  31-03-2012, 09:22 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (33 Stemmen)
  30-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De kosten van een Belgische splitsing
     In het laatste nummer van 'Doorbraak', het maandblad van de Vlaamse Volksbeweging, verscheen een interessant artikel over Vlaanderens 'staatsschuld'. Het gaat over de periode 2006-2010. Daaruit blijkt, dat Vlaanderen en Brussel voor die periode een overschot op de primaire saldi hadden van respectievelijk 41,43 en 4,19 miljard, terwijl Wallonië voor dezelfde periode een tekort had van 21,19 miljard. Dat laatste een cijfer om even stil van te worden.
     Stel nu dat België na 2010 zou gesplitst zijn, dan volstonden bovenstaande cijfers echter niet, want er moet ook rekening gehouden worden met de staatsschuld, die feitelijk zou moeten berekend worden a rato van wie ze gemaakt heeft. Zo zit België echter niet in elkaar. Hier gebeurt die verdeling op basis van het aantal inwoners, zonder rekening te houden met wie de schulden gemaakt heeft. Dit heeft als pervers gevolg, dat het gunstig uitvalt voor wie schulden heeft (Wallonië) en ongunstig voor wie overschot heeft (Vlaanderen). Altijd hetzelfde communautaire liedje, met Vlaanderen als betalende en Wallonië als ontvangende partij.
     Maar zelfs als we beide berekeningen samenvoegen zoals hierboven geschetst, dan houdt Vlaanderen nog 6 miljard euro over. Brussel zou dan 2 miljard (2.000 euro per inwoner) schuld hebben en Wallonië 41 miljard (11.700 per inwoner!). In het licht daarvan gezien zouden de Brusselaars oerdom moeten zijn om met dat verpauperde Wallonië verder in zee te gaan, het zgn 'WalloBrux'. In een confederatie met Vlaanderen zou het Brussels gewest immers nog altijd overschot hebben. Om even over na te denken.*
     Tenslotte nog dit: bovenstaande berekeningen komen niet van de N-VA of het VB, maar uit een studie gemaakt door de Waalse economen Lannoy, Mulquin en Mignolet ('Transferts interrégionaux belges: quelques considérations arithmétiques et les réalités).


  * In de discussies die daarover bijna dagelijks in onze media gevoerd worden, wordt door de belgicisten steeds herhaald, dat de Vlamingen voor Brussel geen oplossing hebben. Dat klopt niet. Buiten de voorstellen uit het boek van Annemans en Utsi ('De ordentelijke opdeling van België), kan men van Brussel ook een meertalig gewest maken, dat een confederatie aangaat met Vlaanderen. Daarbij blijft Vlaanderen eentalig Nederlands en het Nederlands één van de talen in het Brusselse gewest, op gelijke voet met de anderen (bv Frans, Engels en Duits).

  30-03-2012, 09:33 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (37 Stemmen)
  29-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Allochtone illegaliteit
     Half maart was er op Zaventem die heisa met de uitgeprocedeerde Marokkaanse illegaal, die het tenslotte klaar speelde toch in dit land te kunnen blijven. Bij zijn verbaal kabaal kreeg hij de hulp van een Brusselse PS-senatrice, die met hetzelfde toestel naar zijn (en haar land) vertrok. De dame heeft nl de dubbele nationaliteit, is daardoor al bevoordeeld en bevooroordeeld en maakt daar dan nog misbruik van ook. Ondertussen heeft onze eerste pippo, niet toevallig van dezelfde PS, zijn partijgenoot ongelijk gegeven, maar zitten we nog steeds met die kerel hier opgescheept. En daarbij houdt het niet op.
     De Marokkaan in kwestie blijkt nl niet alleen een illegaal te zijn, hij is ook een crimineel die in dit land reeds tientallen misdrijven heeft gepleegd, hier al 16 jaar illegaal verblijft en  reeds twintig (20!) keer het bevel heeft gekregen België te verlaten. Men kan zich daarbij terecht afvragen, wie zich hier belachelijk maakt: Fatiha Saidi, de senatrice in kwestie in de eerste plaats, maar ook de Belgische staat en haar justitie of wat daarvoor moet doorgaan. Want dit is geen gerechtigheid meer. Twintig keer ongestraft een gerechtelijk bevel naast zich neerleggen is iets voor een bananenrepubliek, niet voor een land dat zich rechtstaat wil noemen.
     Het gaat met die illegalen hier trouwens van kwaad naar erger. Een discussie over nog maar het intrekken van een deel van een leefloon in Gent, kreeg meteen de wind van voor vanwege de linkse multiculturele voorvechters van het nieuwe proletariaat. Zopas werd bekend dat er, alleen al in de Arteveldestad, minstens tienduizend Turkssprekende Bulgaren leven, waarbij heel wat Roma's en dat dit aantal zienderogen toeneemt. De problemen die dit met zich meebrengt zijn zo groot geworden, dat de stad Gent Bulgaarse politiemensen heeft laten overkomen om er nog aan uit te kunnen. Hoeveel van die Bulgaarse inwijkelingen (géén asielzoekers, want Bulgarije maakt - jammer genoeg - deel uit van de E.U.) zouden er al een leefloon gekregen hebben?
     Over de index mag er in dit land niet gediscussieerd worden, omdat dat zgz onze sociale zekerheid en onze koopkracht in gevaar zou brengen. Dat men, alleen al in één stad, tienduizenden illegalen zomaar binnen laat en pampert, zal die sociale zekerheid straks helemaal om zeep helpen. Nergens in dit land blijken er meer leefloners te zijn dan in Gent en twee op de drie zijn daar niet-Belgen.
     In oktober krijgen de Gentenaars de kans daar iets aan te doen. Als ze voor de linkse partijen blijven stemmen, dan moeten zij daar maar de gevolgen van dragen. Ook Stroppen moeten op de blaren zitten als ze hun gat verbranden.

  29-03-2012, 09:33 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (37 Stemmen)
  28-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De minister bricoleur
     Volgens e.o.a. internationale peiling staat België op nummer één in heel Europa i.v.m. de productiviteit van zijn werknemers. Als men echter gaat berekenen, wat voor winst men hier per gemiddelde werknemer haalt, zakken we meteen naar plaats nummer acht. De voornaamste reden hiervoor zijn de lasten op arbeid, die in dit land een stuk hoger liggen dan elders. Daarbij komt dan weer de index in de kijker, een systeem dat nergens anders meer bestaat en waarbij het zgz 'tweede ronde effect' ervoor zorgt, dat elke prijsverhoging steeds een volgende stap is naar een nieuwe.
     De tegenstanders van een in vraagstelling van de index (nog niet direct de afschaffing), in de eerste plaats de linkse partijen en de vakbonden, zeggen dat niet de index maar de energieprijzen ons de das omdoen. Mede om te laten zien, dat het hem menens is, heeft minister van Energie Vande Lanotte daarop besloten de energieprijzen te bevriezen vanaf 1 april tot het einde van dit jaar. Men zou ermee kunnen lachen, maar nu blijkt dat het echt om een één aprilmop gaat. Volgens de Creg, de federale regulator van de energieprijzen, kunnen die prijzen vanaf 1 juli nl alweer veranderen, zeg maar stijgen en niet vanaf 1 januari 2013, zoals Vande La beweert.
     Dat zoiets mogelijk is, komt doordat de energieleveranciers vanaf diezelfde eerste april hun indexatieparameters kunnen laten valideren. Als die correct blijken te zijn, kan men vanaf 1 juli weer verder gaan met het spelletje waarbij de energiekosten in dit land hoger zullen blijven dan in de ons omliggende landen en onze concurrentiepositie slechter. Vergeet die achtste plaats maar. Het enige wat Vande Lanotte daartegen kan doen is wat temporiseren met het KB ter zake.
     Met die geleerde professor uit Oostende zijn we nog steeds in de aap gelogeerd. Vroeger dacht hij al eens het probleem van de vergrijzing te hebben opgelost met zijn Zilverfonds, dat ondertussen één groot fiasco is geworden. Daarna zorgde hij enkele keren voor de zgz 'sluitende' begrotingen van de actieve welvaartstaat van Verhofstadt, door pensioenfondsen te kapen en overheidsgebouwen te versjachelen om ze daarna aan woekerprijzen terug te huren. Iets waarvoor België nog decennialang zal moeten boeten. En nu dit verhaal van de energieprijzen. De man begint zo stilaan een rampenminister te worden, die men in de huidige crisissituatie best kan missen. Heeft men bij de SP.a niets beters dan zo'n cumulerende sjacheraar?
  ---
     In de marge van bovenstaande ook nog dit: Slechts 40% van de elektriciteitsfactuur bestaat uit de kostprijs van de daadwerkelijk verbruikte stroom. Als de prijzen bevroren worden, betekent dat ook minder inkomsten voor de overheid. Èn voor de gemeenten en intercommunales, die liefst van al de prijzen zo hoog mogelijk willen houden om er zelf meer aan te kunnen verdienen. Ze spelen gewoon onder één hoedje met de in hoofdzaak Franse energiebedrijven, die het geld van de Belgische verbruiker meteen naar Frankrijk versassen, waar ze de energieprijzen wél lager kunnen houden. Een scenario à la Dexia, waar de Belgische markt ook alleen maar goed was om leeggezogen te worden ten voordele van de eigen Franse bedrijven.

  28-03-2012, 09:28 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (41 Stemmen)
  27-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het loonkloofrapport
     Al ooit gehoord van het loonkloofrapport? Ik in elk geval niet, maar het bestaat en is een van de vele rapporten die ons de Europese eenheidsworst door de strot willen duwen. De kloof, waarvan sprake, gaat over de werkzaamheidsgraad tussen Europeanen en niet-Europeanen binnen de E.U. De Europese doelstelling zou zijn, die terug te brengen tot 16,5%. So what? Wel, dat blijkt voor dit land een probleem te worden, omdat diezelfde kloof hier 28,6% bedraagt en nog steeds groter wordt.
     De Standaard vond het verhaal een eerste pagina waard en gaf het als titel: 'Nog maar vier op tien migranten werken'. Ik vind dat al vrij positief, ik dacht nl dat het er veel minder waren. Waarom zouden ze trouwens hier werken? Ze krijgen zo al kost en inwoon en soms gewoon geldelijke steun zonder daarvoor iets te moeten doen noch bijdragen. En als die steun er niet snel genoeg komt, staat er altijd wel e.o.a. ngo of aanverwante groepering klaar om die 'wanpraktijken' aan te klagen.
     Monica De Coninck, de nieuwste minister voor Werk, is vast besloten er werk van te maken. Rechtuit gezegd, Monica is nog de slechtste niet. Alhoewel socialiste, heeft ze in Antwerpen aan de lijve ondervonden wat het is Noord-Afrikanen en Balkanbewoners aan het werk te krijgen. In de koekenstad is ze daar gedeeltelijk in geslaagd, al zullen we best maar niet vragen wat het daar gekost heeft. Diezelfde Monica die zopas nog verklaarde, dat alle vrouwen maximaal, dus voltijds, zouden moeten werken, zal nog even haar handen vol hebben vooraleer ze daar op nationaal gebied aan toe zal komen. Bij de groep vrouwen van buiten de Europese Unie werkt er nl slechts één op vier. Verder blijkt dat uitgeprocedeerde 'asielzoekers', die om medische redenen geregulariseerd worden, niet meer aan het werk kunnen gezet worden. De Strangers zongen het al in de jaren zeventig: 'Allah is groot, maar ziekenkas is groter'!

  27-03-2012, 09:31 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (39 Stemmen)
  26-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De relance volgens Di Rupo
     Morgen zal er dan weer zo'n bijeenkomst zijn van alle premiers die dit land 'rijk' is: de nationale en de vier regionalen. Er zal dan weer maar één Vlaming aan tafel zitten t.o.v. drie Franstaligen en één Duitstalige (die amper 50.000 'landgenoten' vertegenwoordigt). En daarenboven één vertegenwoordiger van een eerder linkse centrumpartij t.o.v. vier socialisten. Ook zoiets wordt hier democratie genoemd, terwijl de linksen in Vlaanderen amper 30% van de stemmen vertegenwoordigen.
     De discussie zou een eerste stap moeten zijn in het plan van de huidige federale regering om onze economie op te krikken. Of zo iets überhaupt zal lukken met vier socialisten die daarover hun zeg zullen krijgen, is maar de vraag. Vier Vlaamse liberale politici hebben zopas in de media nog gewaarschuwd dat we met een veel te grote surplus aan ambtenaren en andere overheidsfunctionarissen zitten en dat het uitgesloten is daar nog x-aantallen bij te gaan benoemen. Het zal dus 'de privé'  zijn die orde op economische zaken zal moeten stellen en niet het overheidsapparaat waar socialisten zo graag van dromen.
     In de tweede plaats zou de regering Di Rupo een deel van zijn zgn 'fantoombevoegdheden' in de schoenen van de gewesten willen schuiven, iets wat op het eerste zicht redelijk lijkt, maar het niet is. Verscheidene van die bevoegdheden zijn nl door de federale regering reeds aangegane verplichtingen die zo maar niet kunnen worden doorgeschoven als daar geen regionale budgetten voor zijn. Europa heeft er trouwens al voor gewaarschuwd dat het totale bedrag, dat men zo van federaal naar regionaal wil doorschuiven, 250 miljoen euro, niet kan beschouwd worden als een federale besparing.
     In het Vlaamse parlement heeft Kris Peeters vorige week nog duidelijk gezegd, dat de daarvoor opgestelde lijst voor hem geen waarde heeft. Die komt officieel van minister voor Begroting Chastel, maar werd in werkelijkheid opgemaakt door de inspectie van Financiën, een federale overheidsdienst die wordt geleid door Steven Vanackere, nota bene: een partijgenoot van dezelfde Peeters en een van de drie musketiers die het tegenwoordig in de CD&V-top voor het zeggen hebben (de nummer vier, Leterme, heeft afgehaakt; die heeft het momenteel te druk met 'zijn' Standard en de Ronde van Frankrijk). Waarmee nog maar eens duidelijk wordt dat die CD&V een vis noch vlees partij is die tegelijk van alle walletjes wil eten en waarvan Vlaanderen niets te verwachten heeft.
     Tenslotte blijft het feit dat Vlaanderen een sluitende begroting heeft absoluut geen garantie dat we daar op nationaal vlak enig voordeel uit zullen halen, integendeel. Zoals ik vroeger al enkele keren geschreven heb, zal de neiging van de tegenpartijen groot blijven om het geld te pakken waar het zit, een typisch socialistisch standpunt, en dat is in Vlaanderen. Kris Peeters is zowat de enige CD&V politicus die in Vlaanderen nog krediet heeft. Hij kan het zich dan ook niet veroorloven toe te geven aan een zoveelste federale hold-up waarbij heel Vlaanderen nog maar eens het gelag zal betalen. Iedereen inbegrepen.

  26-03-2012, 09:16 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (6)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (34 Stemmen)
  Archief per week
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!