NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • It's the immigration stupid!
 • Bpost lastpost
 • 'Betrouwbaar nieuws'
 • Vlaamse Beweging komt uit WO I
 • Zelzate
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  25-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Crisis? Welke crisis?

   

   

     In een tijd waarin overal zwaar zou moeten bespaard worden, ook in de federale cultuurcentra zoals ik gisteren al schreef, gaat het Brussels gewest een afgedankte Citroën garage kopen en ze ombouwen tot een museum voor hedendaagse kunst! De aankoop van het gebouw is al zo goed als geregeld, alleen nu nog de kunstwerken. Die hoopt Brussel te krijgen van de federale overheid, die massa’s van die ‘werken’ in depots zou hebben opgeslagen. Of ze die ooit zal krijgen is een ander paar mouwen, want er zijn daarover akkoorden gemaakt, waarbij o.m. bepaald werd dat bepaalde collecties één en onverdeelbaar zijn. Het zou goed kunnen dat het nieuwe museum letterlijk een lege doos wordt.

     Waar haalt Brussel dat geld en kan dat niet beter besteed worden? Brussel is toch dat gewest met die grote jeugdwerkloosheid, met dat teveel aan verouderde huizen en met die toename van de halve derde wereld en van daklozen waarmee men geen blijf weet? Wel, dat is heel eenvoudig: door de zesde staatshervorming krijgt Brussels jaarlijks honderden miljoenen euro’s extra en zal het zich dus kunnen veroorloven de grote jan te blijven uithangen en (meestal gratis) feesten te blijven organiseren. Als dat extra geld straks op is, zal de ‘schooier van Evere’, ook wel eens Guy Vanhengel genoemd, weer op bedeltocht gaan bij de federale overheid en het Vlaamse gewest. ‘Bruxelles vaut une messe’, enfin voor Vanhengel en Vervoort althans. Wie sprak weer over crisis?

     Van crisis gesproken, er zijn nog nooit zoveel landgenoten op herfstvakantie gegaan als dit jaar. Het aantal vertrekkers gisteren op Zaventem (meer dan 40.000) zorgde voor een nieuw record. De laatste tien jaar is het aantal vakantiegangers buiten de grote vakantie trouwens verdubbeld. God weet hoeveel zijn er bij die eerder deze week nog protesteerden tegen bepaalde besparingen en/of extra kosten…

   

  25-10-2014, 08:32 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (36 Stemmen)
  24-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De hete herfst wordt rommelig

     En het blijft maar rommelen in dit landje. De affaire van het vervroegd pensioen bij de politie raakt maar niet opgelost, waar de politiek de schuld krijgt, daar waar het in feite het gevolg is van een uitspraak van het Grondwettelijk Hof op, nota bene, een klacht vanwege een politievakbond. Het is de nieuwe regering aan te zien dat ze een formule is zonder voorgaande en zonder veel ervaring. Enkele maatregelen, zoals die overgangsregeling naar het brugpensioen en het langer betalen van zieke medewerkers door de werkgever, zijn beide al meteen versoepeld. De eerste is uitgesteld met enkele maanden, de tweede met meer dan een jaar. Op zich lijkt zoiets aannemelijk, want de ontstane chaos bleek groot te zijn, al is het maar de vraag of de problemen daarmee opgelost zullen zijn. Nog enkele van die ‘stoten’ (van ex-Vlaams minister president dan nog wel, die coformateur en een der architecten was van de akkoorden) en de zaken zouden anders kunnen uitdraaien dan wat deze regering zich had voorgesteld. Na dat dubbele uitstel is het nogal wiedes dat ook andere organisaties, die zich benadeeld voelen, hetzelfde vragen. Men kan echter niet alles uitstellen, laat staan afstellen.

     Een woordje apart misschien over het feit dat Bozar, het Nationaal Orkest en de Munt ook getroffen worden door de geplande besparingen en nog geen klein beetje. Ze moeten 4% inleveren op hun personeel en 20% op de werkingsmiddelen. Dat is het ‘tarief’ voor alle federale instellingen, waartoe bovenstaande drie blijkbaar ook gerekend worden. Men kan die echter bezwaarlijk gewone federale overheidsdiensten noemen. Zeker de Munt niet. Met de ervaring die ik heb op operagebied, kan ik gerust vertellen dat zo’n instelling niet kan werken zonder zware subsidies. Reden daarvoor is dat de opvoeringen plaatsgrijpen in gebouwen uit de negentiende eeuw, met maximaal 2.000 plaatsen, wat te weinig is om te kosten te dekken voor het vaste personeel, orkest, ballet, koor, zangers, decorbouwers, costumiers en ga zo maar door. Als gevolg van die kosten zoeken ook de mensen die ermee bezig zijn andere inkomsten zoals bv opera in de cinema, maar dergelijke zaken krijgt men alleen verkocht met operahuizen zoals de Metropolitan van New-York of the Royal Opera House uit Londen. Als onze politiek wil dat onze operahuizen performant blijven, dan moeten zij er iets meer voor over hebben dan voor een doordeweekse federale instelling zonder enige culturele uitstraling. Anders kan men die zaken beter sluiten.

     Kortom, er is nog werk aan de winkel en dan hebben we het nog niet gehad over de stoorzender die een waarschijnlijk hete herfst zal zijn. Er zal nog heel wat water naar de zee stromen vóór centrumrechts Kerstmis 2014 haalt…

   

   

  24-10-2014, 08:25 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (26 Stemmen)
  23-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.La Belgique collabo

   

     Terwijl wij Vlamingen ons erover blijven ergeren dat de Franstaligen ons steeds opnieuw de collaboratie tijdens WO II in de schoenen willen schuiven, terwijl ze zelf ter zake meer dan genoeg boter op hun eigen hoofd hebben, vergeten we dat niet alleen Vlamingen en Walen, collaboreerden, maar ook het officiële België.

     Op 10 mei 1940*, toen de Duitsers ons land binnenvielen, keurde het Belgisch parlement nog een wet goed die zei dat alle ambtenaren op post moesten blijven en dat de secretarissen-generaal de collaboratie met de bezetter in goede banen moesten leiden. De bisschoppen riepen de bevolking op de Duitse overwinning te aanvaarden. Hendrik de Man, voorzitter van de Belgische socialistische partij (die toen ‘Werklieden partij’ heette), noemde de Duitse overwinning een bevrijding en Jos van Eynde, de latere hoofdredacteur van de Volksgazet vroeg de bezetter om een socialistisch dagblad te mogen uitgeven. Dat werd hem geweigerd, waardoor hij later, dank zij die weigering, geen ‘zwarte’ werd, maar iemand die de al dan niet vermeende collaborateurs nog jaren zou achtervolgen.

     De collaboratie met de bezetter werd dus officieel aanvaard, net zoals trouwens in Nederland.

     Ook industriëlen die bleven werken, deden dit voor de Duitsers, inbegrepen de Société Générale die in het Luikse industriebekken wapens fabriceerde voor de bezetter. Raar dan ook dat men nu, bijna 70 jaar later, het wel nog altijd de Vlamingen kwalijk neemt, maar als vermoord blijft zwijgen over de rol van België (en van het koningshuis). In het licht van dat alles hoefde Theo Francken dan ook helemaal geen excuses te bieden, zeker niet o.w.v. dat bezoekje aan het verjaardagsfeestje van de 90 jarige Bob Maes, die – zoals ik al schreef – jarenlang Belgische senator was en daarmee zelfs niet eens een uitzondering. Oswald van Ooteghem, oud-Oostfronter, was dat ook en was zelfs lid van de commissie Landsverdediging. Hector de Bruyne, tijdens de repressie veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf, werd minister in de tweede regering Tindemans, evenals later Hugo Schiltz die het bracht tot vice-premier. Het toont nog maar eens aan waartoe het viswijvengekrakeel van tante Laurette en Co in onze praatbarak kan leiden.

   

   

  * 10 mei1940 werd in onze familie een datum om te onthouden. Toen ’s morgens op de radio de Duitse inval bekend werd gemaakt, zei mijn grootvader: ‘Oorlog of geen oorlog. Op 10 mei plant ik mijn bonen’. Voor de niet-kenners: in de gunstigste weersomstandigheden komen bonen 5 dagen na het planten uit. Vermits men er toen van uit ging, dat het tot 15 mei kon vriezen, kon men ze beginnen te planten vanaf 10 mei!

   

  23-10-2014, 09:08 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (5)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (37 Stemmen)
  22-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Waalse vakbondsguerrilla

   

   

     Zoals spoorbaas Jo Cornu het al stelde, zijn de ogenschijnlijk ‘spontane’ stakingen bij de NMBS in Wallonië helemaal niet spontaan, maar wel gepland. Eerst die in La Louvière, dan die in Charleroi, met tussendoor het incident met de trein tussen Namen en Luxemburg*, die het nieuwe internationale veiligheidssysteem uittestte en tenslotte de (voorlopig?) laatste in Luik. Het kan zijn dat de PS het niet georganiseerd heeft en dat het uitgaat van militanten van de PTB, het Waalse equivalent van de PvdA, maar de Waalse socialisten zullen daar niet rouwig om zijn. Het ABVV is in Wallonië op grote schaal geïnfiltreerd door leden van de PTB, die daar openlijk voor uitkomen en niet worden uitgesloten zoals dat in Vlaanderen gebeurd is met VB-leden die helemaal niet agressief waren. Een harde actie, een soort strafexpeditie van 200 Waalse ABVV militanten tegen het hoofdkwartier van de MR in Brussel, werd geleid door een notoire PTB agitator die open en bloot stelde dat geweld daar gerechtvaardigd was. Deze wilde stakingen doorkruisen ondertussen de al geplande acties van de vakbonden, die – misschien alleen maar om hun gezicht te redden – nu met de stakers overleggen om aan de chaos een einde te maken. Als voorproefje van een hete herfst kan het in elk geval tellen.

     Daar de NMBS nog altijd niet gefederaliseerd is, ondervindt ook Vlaanderen een zekere hinder van spoorstakingen in het chaotische zuiden. Voeg daarbij het feit dat de nationale spoorwegmaatschappij vol zit met vakbondsmensen, waarvan tientallen vrijgesteld zijn (betaald worden zonder er te moeten werken!) en de meerderheid een rode vuilniszak draagt bij de betogingen. Voor de mensen die deze regering niet zien zitten vanuit Vlaamsnationaal standpunt, kan het misschien een troost zijn te weten/hopen (schrappen wat niet past) dat de regering Michel bij de meeste nieuwe benoemingen binnen de NMBS de voorrang zal geven aan niet-socialisten en dat ze dit ook zal doen bij benoemingen bij De Lijn en de VRT om maar twee andere instellingen te noemen waar rood sinds jaar en dag de scepter zwaait. Mocht ze dat vijf jaar kunnen volhouden dan zou dit land er straks beter uit kunnen zien.

   

   

  * Op die testtrein zat Cornu zelf, samen met de nieuwbakken minister van mobiliteit Galant en Luc Lallemand, gedelegeerd bestuurder van Infrabel. De trein heeft een noodrem die automatisch reageert op mogelijke obstakels. Tussen Namen en de Luxemburgse grens, op een lengte van 160 km, zijn er 1900 controlebakens gemonteerd. De trein werd bij Dinant tot stilstand gebracht omdat stakers daar voetzoekers op de rails hadden gemonteerd. Het systeem werkt dus en hopelijk blijft het bij voetzoekers…

   

  22-10-2014, 09:17 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (31 Stemmen)
  21-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Waalse collaboratie

   

   

     ‘België is een onmogelijk land. Vlaanderen en Wallonië, dat zijn twee verschillende republieken’.

     Bovenstaande tekst is geen unicum. Al heel wat mensen hebben zich in die zin uitgesproken. Deze is echter wel afkomstig van jonkheer Raoul D’Udekem D’Acoz, met een titel van graaf, die hij kreeg na het huwelijk van Mathilde met Filip de laatste. Hij is niet alleen haar oom, maar ook haar peter en was beroepshalve werkzaam is de verzekeringsbusiness. Niet te verwarren met die andere nonkel die momenteel verdacht wordt van fraude…

     Voor de buitenwereld blijft het opmerkelijk dat de Vlamingen nog steeds dé grote verdachten en beschuldigden zijn van de collaboratie met de Duitsers in WO II. Net alsof de Walen allemaal superpatriotten waren (en zijn). Niets is minder waar. De grootste Belgische collaborateur was de Waal Léon Degrelle, die het tot generaal in de Duitse Weermacht bracht* en het Légion Wallon aanvoerde in de strijd tegen de Bolsjewieken. De Walen hadden een eigen legioen binnen het Duitse leger, iets wat de Vlamingen niet eens kregen. Die werden ingedeeld bij Duitse eenheden.

     Hoe komt het dan dat de Vlamingen steeds van collaboratie beschuldigd worden en de francofonen zelden of nooit? Heel eenvoudig. Na de oorlog werden de archieven daarover in alle Waalse steden grotendeels vernietigd. Men vindt er dus zo goed als niets van terug. De Vlamingen hielden alles netjes bij en worden ook daardoor nog steeds geconfronteerd met feiten van 70 en meer jaren geleden, ook door de eigen politiek correcte nestbevuilers, die dat spelletje maar al te graag meespelen.

     En om even terug te komen op het koningshuis: Leopold III van Saksen-Coburg kwam zelfs bij Hitler op visite. Die informatie werd niet vernietigd, maar daarover hoort men niets meer. Misschien had die ook ‘zijn redenen’…

   

   

  * Hitler zou ooit gezegd hebben: ‘Mocht ik ooit een zoon gehad hebben, dan zou ik er een gewenst hebben zoals Léon Degrelle'.

   

  21-10-2014, 09:10 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (35 Stemmen)
  20-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Ardense pinocchio

   

   

     Volgens indiscreties van Di Rupo aan enkele Waalse journalisten, is het niét de PS geweest die persé meteen de Waalse en Brusselse gewestregeringen wilde installeren. Er zou eerst zelfs een overleg geweest zijn met cdH én de MR. De man die die gesprekken toen heeft opgeblazen was niet Di Rupo (die een tweede termijn niet ongenegen was), maar Benoît Lutgen, de fanatieke voorzitter van cdH. De echte reden daarvoor was, dat in een dergelijke coalitie zijn partij(tje) overbodig was. Feitelijk dezelfde reden waarom hij later besloot om niet mee te moeten doen met de huidige federale regering. De uitleg dat hij niet meedeed met centrumrechts omdat ook de N-VA erbij zou zijn, blijkt dus larie en apekool te zijn geweest, evenals zijn (waarschijnlijk) geveinsde verontwaardiging over eerdere uitspraken van Jambon en Francken. Dit alles lijkt aannemelijk want in het andere geval zou cdH in de Waalse en Brusselse gewestregeringen er maar bijgezeten hebben voor spek en bonen en in de federale regering om CD&V van zijn nu eerder links imago vanaf te helpen. Politiek gezien zou dat zelfs een knappe zet geweest zijn, mocht Lutgen daar eerlijk voor zijn uitgekomen i.pl.v. de jaren dertig en de collaboratie erbij te sleuren. Als de PS nu op de N-VA schiet in de hoop daarmee het MR te treffen, dan zit daar een aardig stukje hypocrisie in.

  ---

     Uit de regeringsverklaring van Michel en de cijfers er omtrent blijkt trouwens dat centrumrechts heel wat initiatieven van de regering Di Rupo heeft overgenomen, maar ze verder structureel wil verankeren i.pl.v. verder te gaan met het klassieke knip- en plakwerk van de socialisten. Hilarisch werd het wel, toen bleek dat er bij de NMBS besparingen door de bevoegde Waalse ministers Jamar (Begroting) en Galant (Mobiliteit) een ‘foutje’ werd gemaakt van anderhalf miljard euro, dat gelukkig uitdraaide in het voordeel van het budget. Nog een paar van die foutjes en we hebben een federaal overschot!

     Ondertussen, foutje of geen foutje, wordt er bij de NMBS in Wallonië al links en rechts gestaakt, dé specialiteit van de streek.

   

  20-10-2014, 08:19 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (5)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (33 Stemmen)
  Archief per week
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!