NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Graaien bij Ethias
 • 'Den John' straks voorzitter af?
 • Genova, la Superba
 • Steenstraete 2018
 • L'état, c'est moi
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  27-02-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zinloos staken
  Er wordt in onze media regelmatig geschreven en gepraat over zinloos geweld. Ze zouden beter eens wat meer commentaar geven op zinloos staken. De meeste stakingen, die wij de dag van vandaag meemaken, zijn waardeloos en kosten de gemeenschap, dus ook gij en ik, nodeloos veel geld. Het feit alleen al dat die zgz "waarschuwingsstakingen", stakingen die ingaan alvorens er gedebatteerd is, bijna altijd op een vrijdag vallen en er dus een verlengd weekeinde van maken, zegt meer dan genoeg.
  Met de heisa over het Inter Professioneel Akkoord (IPA), dat er sowieso toch komt, zitten we in hetzelfde straatje als in 2006, toen het over het generatiepact ging. Dat jaar waren er extra veel stakingsdagen en het heeft toen in verhouding ook niets opgebracht. Het generatiepact kwam er toch, zij het in een afgezwakte vorm en met het IPA gaan we dezelfde weg op.
  Vorig jaar werd er in dit landje 131.853 dagen gestaakt. Dit jaar zou het weer eens een pak meer kunnen worden, zeker als rode en blauwe vakbonden verder gaan met hun zinloze acties. Interessant om weten is wel, dat we die aantallen kennen van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). In dit absurdistan worden door de vakbond erkende stakingsdagen nl beschouwd als werkdagen. Dat heeft als gevolg dat ze mee doorgerekend worden voor de vakantiedagen en het vakantiegeld. Wie bv een half werkjaar zou staken en die stakingsdagen erkend zou zien door de vakbond, verliest geen enkele vakantiedag noch vakantiegeld. Vergeten we trouwens niet dat het diezelfde vakbonden zijn die aan hun leden hier de werkloosheidsuitkeringen uitbetalen en niet de overheid. Als ik me niet vergis krijgen de syndicaten daarvoor zo'n 146 miljoen euro per jaar. Het is mede met dat weggesmeten geld dat o.m. die zinloze stakingen worden gefinancierd.
  En dan maar klagen dat er hier steeds meer jobs verloren gaan...

  27-02-2011, 07:03 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (76 Stemmen)
  26-02-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het territorialiteitsprincipe
  Wat er de laatste dagen allemaal besproken is geworden tussen Reynders, Di Rupo en Bart De Wever blijft voorlopig een goed bewaard geheim. Zelfs de Wetstraatspecialist van de zgz kwaliteitskrant De Standaard, Bart Brinckman, wordt er stilaan wanhopig bij. In een van zijn laatste columns schrijft hij zelfs letterlijk: "Als Reynders niet slaagt, dan moet de nota Vande Lanotte onmiddellijk terug op tafel komen". Van bloedarmoede gesproken!
  Het enige waar men deze week eigenlijk op terug kan vallen,  is de uitspraak van Di Rupo, dat zijn partij geen nieuwe verkiezingen wil (dat wisten we al) én dat ze tegen de voortijdige ontbinding van het parlement zal stemmen (dat is nieuw). Dat laatste zou nu ook het geval zijn vanwege CD&V, zodat we er van uit kunnen gaan dat er zeker geen nieuwe verkiezingen zullen komen en dat de partijen verplicht zullen zijn te blijven onderhandelen, desnoods from here to eternity.
  Misschien is er voor de Vlamingen echter een beetje soelaas. Een groep van acht vooraanstaande Brusselse "denkers" hebben de Franstaligen opgeroepen nu eens op te houden met hun drang naar Lebensraum. Ze vinden het terecht, dat van mensen die zich duurzaam in Vlaanderen of in Wallonië willen vestigen, verwacht wordt dat ze de moed en de nederigheid hebben om de officiële taal van dit gewest te leren. Daar er nooit een probleem is geweest met mensen die zich in Wallonië gevestigd hebben, slaat dit eigenlijk alleen maar op de eigen francofonen die in Vlaanderen neerstrijken. Het is in feite de bevestiging van een oeroude wet van Meden en Perzen, die zegt dat, als men verhuist, men zich moet aanpassen aan de plaatselijke bevolking. Het territorialiteitsprincipe, dat in alle federale staten van de wereld wordt toegepast. Ook door Franstaligen die zich bv in Zwitserland in een anderstalig kanton vestigen of in Canada in een andere provincie. Alleen in België zouden Franstaligen dat niet kunnen.
  Nu nog afwachten of de Brusselse politieke heethoofden zullen afstappen van hun nostalgie naar het Belgique à papa en de oproep van de acht tenminste in, heu ..., acht zullen nemen.

  26-02-2011, 07:27 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (77 Stemmen)
  25-02-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pukkelprobleem
  We blijven nog even in Limburg, waar het pukkelpoppotje aardig dreigt over te koken. De Vlaamse vastgoedfederatie heeft nl over deze zaak klacht neergelegd, omdat de stad Hasselt aan twee eerder bedenkelijke tussenpersonen 80.000 euro commissie zou betaald hebben, bovenop de aankoopprijs van 2,6 miljoen euro. De twee in kwestie zijn een 81 jarige uit Berchem bij Antwerpen en een oud-mosselverkoper uit het nog verdere Damme. Zij zouden helemaal geen erkende makelaars zijn en zich normaal met totaal andere zaken bezig houden, officieel althans. Doet zo'n beetje denken aan de pas afgeschafte werkwijze van de zgn verdierenpikkers bij openbare verkopen. Een Hasselts nutsbedrijf, Group Machiels, bleek een optie op de gronden in kwestie aan de twee hebben doorgespeeld om redenen die niet helemaal koosjer zouden zijn. Verder gebeurde de verkoop via een spoedprocedure, waarbij de Hasseltse gemeenteraad, voorgezeten door Hilde Claes (SP.a en dochter van) voor schut werd gezet.
  De aap komt uit de mouw, als men weet dat de 81 jarige, een zekere Etienne Van Overmeire, een goede bekende zou zijn van Steve Stevaert (weer hij, dus) en dat deze laatste ook al voorzitter is van een toezichtraad van een internationaal consortium dat in Vietnam (!) een haven aan het ontwikkelen is. In dat consortium zit ook de Group Machiels, waardoor e.e.a. duidelijk wordt.
  M.a.w. er schijnt daar in Limburg niets meer te kunnen gebeuren zonder dat peetvader Stevaert daar zijn zeg over heeft. De man heeft ondertussen al lang gesnapt dat er veel, maar dan ook heel veel meer, te verdienen is in de business dan met het karige loon van een provinciegouverneur. Tot daar zou men het nog normaal kunnen vinden. Niet meer normaal is het feit dat Stevaert flagrant misbruik maakt van zijn blijkbaar nog steeds grote politieke invloed om allerlei zaakjes met gemeenschapsgeld te laten betalen, zoals nu met die pukkelpopweide het geval is.
  Hopelijk krijgt de Vlaamse vastgoedfederatie gelijk en moet het hele pukkelpopgebeuren opnieuw bekeken worden. Niemand zal er m.i. graten in vinden dat de wei nog een tiental jaren kan dienst doen om de mensen wat ontspanning te brengen. Dat daarvoor onder politieke druk duistere spelletjes moeten worden opgezet via iemand die zgz niet meer aan politiek wil doen, is not done.
  ---
  Bij het lezen van de krant van vandaag, nadat ik bovenstaand artikel reeds gepubliceerd had, blijkt dat de heer Willy Claes, vader van, adviseur is bij die Group Machiels en dat de woordvoerder ervan, een zekere Philip Hilven, 19 jaar persmedewerker was van het puppelpopfestival. Zonder verdere commentaar...

  25-02-2011, 10:19 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (85 Stemmen)
  24-02-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaanderen promoot zich arm

  Uit het debat in het Vlaams parlement over Lietens uitgelekte e-mail en het misbaar dat daarover gemaakt werd, is gebleken dat de Vlaamse deelregering niet weinig geld uitgeeft om zichzelf en haar programma's te promoten. Alleen al het VIA project heeft 5 miljoen euro gekost aan lanceringspromoties en daar komt nog elk jaar een half miljoen bij. Dat geld gaat naar zgz "externe partners": advocaten, studie en adviesbureaus.
  Dat gebeurt trouwens niet alleen bij het VIA project, dat toch nog iets alles omvattend is (of zou moeten zijn). De inhaalbeweging in de scholenbouw, die werd opgezet via een publiek-private samenwerking, heeft ook al twee en een half miljoen gekost aan promotie of wat ervoor moet doorgaan. In dat geval gingen die centen naar het advocatenkantoor Stibbe voor de juridische ondersteuning, PricewaterhouseCoopers voor het financieel advies en het adviesbureau AT Osborne voor de technische "input", zoals men dat tegenwoordig noemt.
  En wie denkt dat dit uitzonderingen zouden zijn, wil ik even verwijzen naar de miljoenen die destijds al werden geschonken aan het reclame en adviesbureau van Noël Slangen, (ex?) vriendje van Verhofstadt en zijn blauwe clan, die toen vragende partij waren in het Lange Wapperproject van de BAM. In dat geval kan men rustig spreken van verloren geld, daar men er later vanaf gestapt is en er waarschijnlijk weer "externe partners" zullen moeten gezocht worden voor het nieuwe multi-tunnel project. Telkens men leest dat e.o.a. minister een "studie gaat bestellen", kan men er op aan dat dergelijke transacties zullen plaats vinden. Dat dit ook op federaal vlak gebeurt, is geen excuus. Wij gingen toch proberen dat we zelf doen beter te gaan doen?
  ---
  In de marge van bovenstaande nog dit. Dat kabouter Peumans Lieten bijsprong in haar kritiek op het "zwakke merk" dat VIA zou zijn, heeft ook een achtergrond. Lietens was vroeger hoofd van De Lijn en Peumans was er directeur marketing... Zoals ik al zei in mijn vorige blog: "Limburg allein"!

  24-02-2011, 07:40 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (81 Stemmen)
  23-02-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Limburgse connectie
  "Wat is de grond van de zaak? Die is: de nooit verkozen hoer van Stevaert, een eerste klas paljas die zich verheven voelt boven het gewone plebs en die de échte vertegenwoordigers van het échte volk zwart maakt, terwijl ze g... zélf een kop heeft om een karikatuur van te maken".
  Bovenstaande straffe uitspraak is uiteraard niet van mij. Zelfs al zou ik het zelfde denken, zo zou ik het nooit op papier durven zetten. De quote is van niemand minder van auteur Tom Naegels, zeker geen rechtse rakker, in De Standaard van vorig weekeinde. Ze sluit wel aan bij mijn bewering in mijn blog van eergisteren over de SP.a, waarin ik schreef dat Stevaert achter de schermen in zijn partij de touwtjes stevig in handen houdt.
  Dat laatste bleek o.m. ook toen Lieten aan honderd Limburgse gezinnen aanbood een jaar lang gratis een elektrische auto ter beschikking te stellen van de energie-intercommunale Infrax, waarvan - Oh, toeval! - de heer Stevaert voorzitter is. In één adem ging Lieten trouwens verder, door een vzw I-Cleantech op te starten, ook al in Limburg, met een jaarlijkse subsidie van de Vlaamse regering. Die vzw telde aanvankelijk zelfs een raad van bestuur van 17 leden, maar die heeft ze nu toch al teruggebracht tot 7. Dat blijkt daar allemaal zomaar te kunnen.
  En, om met Stevaert verder te gaan, die heeft er tevens voor gezorgd dat de ook al Limburgse organisatie van Rimpelrock 300.000 euro subsidie kreeg. Dat is dezelfde organisatie die ook Pukkelpop organiseert en die zopas van burgemeester Hilde Claes (dochter van en dus ook SP.a) de garantie kreeg de volgende tien jaar op de gebruikelijke terreinen te kunnen blijven geld bijeenrapen. Die terreinen zullen nl door de stad Hasselt, het privé gebied van Stevaert, worden opgekocht.
  Kortom het is Limburg, Limburg allein. Doar geht nichts boven, zo ist er maar ein!
  En verder maar kappen op die partij die het heeft over eigen volk eerst...

  23-02-2011, 07:55 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (88 Stemmen)
  22-02-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Amnesty Multinational
  De brave mensen die geregeld geld storten bij Amnesty International (A.I.), de zgn "donateurs", zijn ook weeral een illusie armer. Zopas heeft de ontslagnemende secretaris-generaal van de organisatie een gouden handdruk gekregen van 600.000 euro, zijnde vier keer haar toch al riante jaarsalaris. Dat riante wordt trouwens nog betekenisvoller, als men weet dat de persoon in kwestie, een zekere Irene Khan, uit Bangla Desh komt, zowat het armste land van de wereld. Met die 600.000 hield het trouwens niet op, de dame had ook nog een plaatsvervangster, een zekere Kate Gilmore, die ook nog eens 360.000 euro mee naar huis mocht nemen. En waarschijnlijk is dit maar het topje van de ijsberg. Enfin, Amnesty International is al niet beter dan de menigte ngo's die de wereldbol teisteren  (er zouden er zo'n 12.000 zijn!) en waarvan geweten is dat hoogstens 10% van het geld dat ze ophalen terecht komt bij de arme sukkelaars waarvoor het bestemd was. Hierbij wel even duidelijk stellen, dat er ook ngo's zijn die wél degelijk functioneren, maar transparant zijn ze meestal niet.
  Bij het uitbreken van de cholera epidemie in Haïti vorig najaar, bleek dat die ngo's elkaar daar voor de voeten liepen, maar er weinig van terecht brachten. Nochtans is Haïti een betrekkelijk klein land en makkelijk toegankelijk. Toch stierven er, naar schatting, zo'n 2.000 mensen in die epidemie waarbij de plaatselijke bevolking vergeven was van hulpverleners.
  In de marge van bovenstaande nog dit: die Irene Khan kreeg van de Universiteit Gent een eredoctoraat omdat ze de eerste vrouw was aan het hoofd van A.I., de eerste moslima en omdat ze nieuwe thema's op A.I.'s agenda zette, zoals ... armoede.
  Verboden te lachen!

  22-02-2011, 07:32 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (85 Stemmen)
  21-02-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SP.a op crash course
  Het incident met Lietens e-mail mag dan al veel stof hebben doen opwaaien, het is in feite het zoveelste accident de parcours van een partij op drift.
  Het begon feitelijk al tijdens Verhofstadt I, toen de S.p.a., samen met Agalev en het verenigd francofoon front, het stemrecht voor vreemdelingen goedkeurde, tegen de wil van alle grote Vlaamse partijen in. In 2003 vlogen de groenen daarop uit het federaal parlement en in 2004 de SP.a uit de Vlaamse deelregering.
  Het beterde er niet op toen Vande Lanotte zich hooghartig kandidaat stelde voor het Belgische premierschap in 2007. Het debacle was zo groot, dat hij verplicht was de eer aan zichzelf te houden. Dat deed hij echter pas nadat hij persoonlijk zijn opvolger had aangeduid, in casu la Gennez. Die heeft echter nog een rondje spitsroeden moeten lopen om van de plaatselijke SP.a comités haar fiat te krijgen (in Antwerpen moest ze zelfs het onderspit delven tegen de linkse rakkers van Debruyn).
  Bij de regionale verkiezingen van 2009 werd het eigen stemmenkanon, Vandenbroucke, aan de kant gezet en vervangen door nietszeggend kraaiend haantje Smet, die zelf uit de Brusselse "regering" was gezet door de "vrienden" van Groen! Vanvelthoven Jr, die als woordvoerder van de partij in het federaal parlement speciaal naar het Vlaamse niveau was overgekomen, zag tot zijn verbazing dat hij ook daar kon fluiten naar een ministerzetel. Die ging naar Ingrid Lieten, nooit verkozen, maar - evenals Gennez - een protégee van niemand minder dan peetvader Steve Stevaert. Die laatste mag dan wel vertellen dat hij nooit meer (zelf) in de politiek gaat. Hij houdt in de partij, of wat ervan is overgebleven, nog steeds de touwtjes in handen.
  Het e-mail incident van Lieten was trouwens geen precedent. In oktober 2009 lekte er ook al een SP.a e-mail uit van een medewerker van Gennez (waar "medewerkers" al niet goed voor zijn!), met weinig leuke meningen over o.a. Frank Vandenbroucke. Die laatste zou dat vorig jaar trouwens zelf ook eens overdoen, waardoor hij niet meer verder kon deelnemen aan de aan de gang zijn onderhandelingen over de staatshervorming.
  Kortom, de SP.a is een krabbenmand geworden, waar helemaal geen lijn meer in zit en waarvan heel wat mensen zich afvragen, hoe het daarmee verder moet. Ze maakte al geen deel meer uit van de federale regering en in de Vlaamse regering zijn ze ze nu al al liever kwijt dan rijk. Een partij die intern niet overeenkomt en daarenboven in de communautaire gesprekken met de regelmaat van een klok de eigen mensen in de rug schiet, heeft in de huidige politieke constellatie hoegenaamd geen toekomst meer. Wie na vijf al gepleegde staatshervormingen en een aan de gang zijnde, nog steeds niet gesnapt heeft dat men in de eerste plaats de eigen mensen moet verdedigen en niet de interesse van de overkant, is niet waard nog langer mee de lakens uit te delen. De partij zit op een dubbele schopstoel. Het is alleen afwachten wie de finale trap gaat geven.

  21-02-2011, 07:56 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (77 Stemmen)
  Archief per week
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!