NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Bpost lastpost
 • 'Betrouwbaar nieuws'
 • Vlaamse Beweging komt uit WO I
 • Zelzate
 • De landingsbaan
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  26-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Big Maggie, big plans

   

     Tussen al het gekrakeel over de taxshift, een punt dat – nota bene – niet eens in de regeerverklaring stond en misschien pas beslist zal worden tegen het politieke zomerreces – is het een verademing te kunnen vaststellen dat er ondertussen in deze federale regering ook nog een stille werkster zit die van haar verblijf in de Wetstraat gebruik maakt om een verandering teweeg te brengen die zonder meer revolutionair kan genoemd worden. En dan praten we over Maggie De Block, die niet alleen populair is tot ver over de taalgrens, maar tevens, als huisarts, weet waarmee ze bezig is. Bij haar eedaflegging zei ze nog dat dit een droom was die uitkwam. Als ze haar laten doen zou dit inderdaad wel eens kunnen.

     We hebben in dit land een gezondheidszorg om U tegen te zeggen, alleen vergeten we gemakkelijk dat die al 70 jaar oud is, het land een fortuin kost en werkt volgens een onoverzichtelijk financieringsmodel dat volledig achterhaald is. Door te moeten besparen riskeren heel wat patiënten straks niet meer de zorg te krijgen die ze nodig hebben en krijgen anderen behandelingen die overbodig zijn. Deze activiteiten worden dan nog doorkruist doordat men bijna in elk ziekenhuis dat zich respecteert zowat voor alles kan behandeld worden, wat maakt dat de patiënt niet overal de beste behandeling krijgt. Dat dit laatste geen fabeltje is heeft mijn vrouw, jammer genoeg, mogen ondervinden. Wat De Block wil doen, is die ziekenhuizen beter te laten samenwerken, zodat ze zelf de behandelingen houden waarin ze goed zijn en andere doorgeven waarin ze ofwel niet zo goed zijn, ofwel die er te weinig gebeuren. Tegelijk betekent dat ook dat niet elk hospitaal dezelfde dure machines moet aankopen. Enkele ziekenhuizen waren zelf trouwens reeds tot die conclusie gekomen en werken al op een soortgelijke basis. Het orgelpunt is dan wel, dat de ziekenhuizen, als ze besparen, niet minder geld zullen krijgen van de overheid en hetgeen ze sparen kunnen aanwenden zoals ze zelf willen. De Block belooft daarenboven dat de artsen hun honoraria zullen kunnen behouden, terwijl ze tevens daarover met de ziekenhuizen kunnen onderhandelen en medezeggenschap over e.e.a. krijgen.

     Big Maggie heeft zes maanden op haar plan gebroed en gaat nog zes maand nodig hebben om e.e.a. verder te bespreken en uit te voeren, maar nu kan al gezegd worden dat dit de meest positieve verandering van het jaar wordt. Een echte win-win situatie.

     Hopelijk stapt Leemans daar ook niet voor naar het Grondwettelijk Hof…

   

   

   

  26-04-2015, 00:14 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (32 Stemmen)
  25-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ongelijkheid

   

   

     Sinds de Franse econoom Thomas Piketty’s boek ‘Kapitaal in de 21ste eeuw’ een globale bestseller werd, voelen economen over heel de wereld dat ze daarover hun zegje moeten doen. Ook bij ons is dat het geval. Het cruciale punt in die bestseller is nl dat Piketty wijst op een steeds grotere ongelijkheid in de diverse landen van de westerse wereld. Nu moet het lukken dat de laatste rapporten over die ongelijkheid België vrij goede punten geven. Daar waar de kloof tussen arm en rijk in vele landen steeds groter wordt, blijkt dat bij ons niet het geval te zijn. Dat laatste neemt niet weg dat ook bij ons er economen rondlopen die denken dat het wél erger wordt. Het laatste verhaal daarover komt van André Decoster, hoogleraar economie en overheid aan de KU Leuven, niet bepaald een flamingant, eerder een behoudsgezinde belgicist. In zijn laatste rapport schrijft de man dat de Belgische overheid al 20 jaar de ongelijkheid bestrijdt en dat de regering Michel daar voorlopig niet aan meedoet. Voelt ge het al aankomen? De zoveelste kritiek op een beleid dat nog maar zes maanden oud is, maar dat – volgens sommigen – niet goed kan zijn, omdat de ‘socialen’ ontbreken en dan vergeleken wordt met voorgangers die er een hele termijn of meer op hebben zitten.

     Er zal op deze wereld altijd wel ongelijkheid zijn. Geef alle mensen eenzelfde basisinkomen (de natte droom van Duchâtelet) en één jaar later zijn er die hun geld verspeeld hebben en anderen die het hebben verdubbeld. Dat is nu eenmaal de aard van het beestje. Alle regeringen, van Dehaene tot Di Rupo, hebben er altijd op gelet dat de zwaksten op e.o.a. manier gespaard blijven. Dat lukte niet onder Dehaene, omdat die af te rekenen kreeg met een hoge inflatie. Om daaraan te verhelpen maakte Verhofstadt de uitkeringen welvaartvast (door ze te koppelen aan inflatie én groei). Dat laatste had wel als gevolg dat de werkloosheidsval groter werd en de prikkel om te werken heel wat minder. Dat is nog zo. De regering Michel moet een deel van die scheve situatie rechtzetten en letten op de allerzwaksten, waarvoor uitzonderingen worden gemaakt, maar dat wil men blijkbaar niet zien.

     Tenslotte is er één factor, waarmee men in de discussies over de ongelijkheid geen rekening houdt, ook Decoster niet en dat is de steeds toenemende toestroom van inwijkelingen, waarvan de overgrote meerderheid niets heeft, niets meebrengt en toch wordt meegerekend in heel wat statistieken. Op die manier importeren wij armoede en het zal de ongelijkheid niet verbeteren, zeker niet als de situatie in de Middellandse Zee blijft aanhouden. De mensen die daar nu – letterlijk - aanspoelen hebben helemaal niets meer. Hoe erg dat ook is, dat kan men onze eigen mensen hier niet kwalijk nemen en het kan dan ook helemaal niet, dat media én geleerde professoren ons proberen daarover een geweten te schoppen. Het kan zijn, zoals het VRT-journaal suggereerde, dat Europa minder vluchtelingen opvangt dan bv Afrika of Azië. In verhouding tot de oppervlakten van die twee continenten is West-Europa (Oost-Europa doet niet mee) een overbevolkt gebied. Dat is dan ook appelen met citroenen vergelijken.

   

   

  25-04-2015, 00:24 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (35 Stemmen)
  24-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The days after

   

   

     De ACOD staking is voorbij, het nodig aantal landgenoten is weer eens een dag gepest geworden omdat het niet met het openbaar vervoer op hun werk of school geraakte. Het parlement keurde de indexsprong goed, waar zogezegd alles om te doen was en het wordt nu weer business as usual. Ze dronken een glas, loosden een plas en alles bleef zoals het was.

     Als de inflatie zo laag blijft als vandaag de dag, komt er zelfs dit jaar geen indexsprong meer en is al die heisa voorbarig geweest. Niettegenstaande dat en alle logica die erbij komt kijken, denkt het ABVV eraan op 12 mei a.s. weer een nationale stakingsdag te houden. Weeral een dag dat ze niet moeten werken! Een ander voordeel zie ik er niet in. Ook al dat parlementair geraas van Laurette de Waanzinnige en ‘Charly’ de Kale (‘Calvo’ voor de Spanjaarden) is feitelijk alleen maar praat voor de vaak, of beter nog: voor de Bühne.

     Het ligt er nl vingerdik op dat deze acties politieke stakingen zijn, die met niets anders te maken hebben. Zoals ik hier al eens meer geschreven heb, zijn de linksen slechte verliezers, die de nederlaag bij de laatste verkiezingen maar niet kunnen verteren. La Onkelinx is geen minister meer, stel je voor en dat na 25 jaar! Zij die het allemaal zo goed had gepland. Snel een Waalse deelregering vormen met de hondsgetrouwe partij van madame Non als aanhangsel en daarna een federale waarin ze haar grootste concurrent, het MR, alleen zou accepteren op haar eigen voorwaarden. Men zou voor minder gefrustreerd raken en in het parlement door het lint gaan, nu er niks van in huis is gekomen. Erg, he?

     Als het haar een troost mag wezen: de socialisten blijven overal achteruit gaan. Niet alleen bij ons, maar ook bij de laatste verkiezingen in Frankrijk, Nederland, Hongarije en nu ook Finland*. Een belangrijke reden daarvoor is, dat de jeugd van vandaag – in tegenstelling tot wat de roden beweren - weet en grotendeels aanvaardt dat ze straks langer zal moeten werken en misschien minder pensioen zal krijgen. Wat ze ook weet is dat dit in hoofdzaak het gevolg is van meestal (centrum)linkse regeringen die al enkele decennia sinterklaas hebben gespeeld (bij ons via o.a. het gratis Stevaert-effect) en ze niet gelooft dat diezelfde partijen in staat zullen zijn hun problemen op te lossen. De slogans die door vakbondsmensen nu bij stakingen en betogingen verkondigen, zijn er in de eerste plaats om de eigen verworvenheden te kunnen behouden. Na hen de zondvloed.

   

   

  * Alleen in Griekenland won links. De uitzondering die de regel bevestigt, maar waar niemand mee zou willen wisselen…

  24-04-2015, 00:20 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (34 Stemmen)
  23-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Marginale rommelaars

   

   

     Ook vorige vrijdag verscheen er geen column van Abou Jahjah in De Standaard, de tweede week op rij. Ikzelf had het niet opgemerkt, omdat ik die krant normaal alleen nog op maandag lees (wanneer De Tijd niet verschijnt), maar ik verneem het via ’t Pallieterke. Die meldt daarbij trouwens dat De Standaard er zelf geen uitleg over geeft. Toen ik vorig jaar mijn abonnement bij De Standaard opzegde en iemand van de krant me belde en me vroeg waarom, gaf ik als redenen aan dat ik het al langer niet meer zag met hun steeds linkser wordende berichtgeving, maar dat de druppel die de emmer deed overlopen wel degelijk de column was van de Libanees die Belg was kunnen worden via een schijnhuwelijk (onwettig, dus) en ons nu ‘zijn’ waarheid wil opdringen.

     De echte reden, waarom Abou Jahjah bij De Standaard werd afgevoerd, had waarschijnlijk niets te maken met het schofferen van Vlamingen. Daarvan ligt men bij De Standaard al lang niet meer wakker. Ook niet met zijn oproepen tot allerlei manifestaties, zoals die tegen Bart De Wever na diens uitspraak over Marokkanen en Berbers. Waarschijnlijk wél met enkele van zijn uitspraken over de joden, die niet zouden misstaan hebben in de retoriek van Joseph Goebbels, de Duitse Reichsleiter für Propaganda onder Hitler. Vlamingen tot daar toe, maar joden, hola!

  ---

     Nog zo’n figuur die niet nalaat hier straffe politieke uitspraken te doen is de nieuwe directeur van het zgz minderhedenforum, Wouter Van Bellingen. De man is wél een echte Belg, al zou men dat niet meteen zeggen als men hem voor de eerste keer ziet (‘bronzato’, zoals Berlusconi’s eerste opmerking over Obama!). Hij laat niet na zijn landgenoten op tijd en stond te verwijten dat zij anderskleurige medemensen discrimineren en als ervaringsspecialist heeft hij hier en daar zelfs een punt. Zijn laatste opmerking, dat men de naam ‘zigeuner’ niet meer zou mogen gebruiken, is er wel over. Als men die term in alle reeds eeuwen bestaande lectuur, muziek en filmen zou moeten schrappen, dan wordt het echt lachen. Dat een Youssef De Witte van het bekende centrum daar met zijn twee voeten in trapt, is nog te begrijpen. Die man is op dat vlak ook gestoord. Het zou zelf nog eerder aanvaardbaar zijn dat men bv het woord ‘allochtoon’ zou schrappen, zoals o.m. in Gent al is gebeurd en dan nog. Waar zijn we mee bezig? Heeft men in dit landje niets anders te doen? Wat wordt het volgende woord? ‘clown’?

   

  23-04-2015, 00:12 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (34 Stemmen)
  22-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaanderen exporteert, BelgiŽ profiteert

   

     Ondanks het feit dat 2014 moeilijk was, heeft de Vlaamse export dat jaar voor een nieuw recordbedrag gezorgd en neemt het 82,4% van de hele Belgische export voor zijn rekening. Brussel en Wallonië deden het in 2014 ook iets beter, maar met respectievelijk 2,3 en 15,3% in de totaalcijfers is er nog steeds geen enkele vergelijking mogelijk.

     Op te merken valt, dat Vlaanderen steeds meer naar Duitsland uitvoert en steeds minder naar Frankrijk. Een reden te meer om onze economie te blijven focussen op die van onze oosterburen en niet die van la douce France, waar francofonen en belgicisten zo naar opkijken. Ook naar de VS, de UK en Centraal-Europa gaat de Vlaamse export steeds beter.

     In het kader van bovenstaande wordt nog eens bevestigd, hoe belangrijk het is dat de loonkloof tussen België en Duitsland verkleind wordt*. De taxshift, waarover nog veel zal gediscussieerd wordt, lijkt inderdaad een vestzak/broekzak operatie voor onze mensen. Als onze economie daardoor echter concurrentiëler wordt en we zo meer kunnen uitvoeren, komen er ook meer werkplaatsen bij. Mensen aan het werk kosten staat en regio minder geld en gaan er zelf ook op vooruit. Vergeten we niet dat dit land nog steeds het handicap heeft van de index, iets dat nergens anders ter wereld nog bestaat en dat, tegen beter weten in, nog altijd verkocht wordt als dé garantie voor de koopkracht van onze mensen. Dit fabeltje wordt in stand gehouden door linkse politiekers, vakbondsmensen en goedgelovige CD&V’ers. Geen enkele ernstige econoom die het gelooft. Het lijkt soms wel alsof de hele wereld er naast zit en wij het uitverkoren volk blijven.

     Tenslotte heeft Geert Burger een lans gebroken om ook de gewesten te betrekken in de besprekingen over de taxshift. Als men bovenstaande exportcijfers bekijkt, zou dat niet meer dan logisch zijn. Toch is die kans klein, omdat o.m. Open VLD daartegen is. De reden, zegt la Rutten, is dat we dan ook het Waals gewest erbij moeten nemen, gewest dat beheerst wordt door de PS, die gegarandeerd nieuwe belastingen zal eisen, wat Open VLD niet wil. Zo zie je maar dat dit land steeds onbestuurbaarder wordt en dat de zesde staatshervorming (waar de N-VA niet aan meewerkte en er dan ook niet verantwoordelijk voor is) voor dit land alleen maar meer rampspoed zal brengen. Een voorbeeld daarvan kregen we zopas nog in gerechtelijke kringen, nu blijkt dat de Nederlandstalige justitie in Brussel medewerkers moet afstaan aan de Franstalige, ondanks het feit dat ze zelf onderbezet is en daardoor haar kantoren na de middag niet meer open kan houden wegens gebrek aan personeel…

   

   

  * Het gaat trouwens niet alleen om de loonkloof. Ook de energie kost onze bedrijven een pak meer dan aan de buitenlandse concurrentie. Door de blijvende dreiging van stroomtekorten zal ook dat er in de nabije toekomst niet op verbeteren. Zelfs het aanleggen van een zgz strategische stroomreserve zal niet voldoende zijn, mochten Doel 3 en Tihange 2 niet meer worden opgestart.

  22-04-2015, 00:33 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (34 Stemmen)
  21-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stakingsvijgen na Pasen

   

     Men zou het haast vergeten, maar morgen is er weer een grote staking. Officieel alleen van het ABVV, maar de ACV-Spoorbond Transcom heeft al laten weten dat haar leden, die willen meedoen, van de organisatie stakingsgeld zullen krijgen. Typisch tsjevenwerk: nooit rechtuit, altijd met omwegen. Officieel niet meedoen, maar in werkelijkheid wel. Iedereen is terug van de paasvakantie en ‘ze’ gaan er weer eens tegenaan gaan. Daar de bonden sterk staan in het openbaar vervoer, zal het weer niets worden voor de pendelaars die daarvan afhangen voor de verplaatsing naar werk en school.

     Een van de gevolgen van die reeds lang aangekondigde staking is, dat de werkgevers niet verder meer willen onderhandelen met de vakbonden en ze hebben daarin gelijk. Men kan niet onderhandelen, laat staan akkoorden sluiten, met een tegenpartij die tegelijkertijd chanteert met stakingsdreiging. Komt daar nog bij dat de onderhandelingen, waarvan sprake, grotendeels gaan over zaken die vroeger federaal, maar nu – door de zesde staatshervorming (daar gaan we weer) – regionaal geworden zijn. Het grote verschil daarbij is, dat op Vlaams vlak er een rechtstreeks overleg is met drie partijen: regering, vakbonden en werkgevers en niet tussen de laatste twee, die daarna de federale regering meestal voor voldongen feiten stelden. In tegenstelling tot de federale regering, kan de Vlaamse wél zelf voorstellen doen en dat is wat minister Muyters (N-VA) zinnens is te doen, mét de sociale partners als het kan, zonder als het moet. De man mag eerder een saai imago hebben, hij was al eens voorzitter van VOKA en weet waarmee hij bezig is. Men kan er gif op nemen dat daar weer heel wat kritiek op zal komen van de linkse media.

   

    

  21-04-2015, 00:14 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (35 Stemmen)
  20-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Op naar de taxshift

   

     Daarmee zit de paasvakantie 2015 er op. Het zal weer snel Kerstmis zijn. Voor de kinderen was dit een leuke vakantie met al bij al mooi weer, voor boeren en tuinders heel wat minder. Het zaai- en plantseizoen had al een vertraging van een maand t.o.v. vorig jaar. De koude nachten en het gebrek aan regen zorgen niet voor veel verbetering. De laatste regen viel hier bij ons op zaterdag 11 april, de eerstvolgende misschien nu vrijdag 24 april.

     Dit voor wat het weer betreft. Ondergetekende tuiniert nl ook, dat had de pientere lezer (ik heb er geen andere) al wel gesnapt. Niet alleen voor de schoolgaande jeugd, maar ook voor de officiële politiek zit de vakantie erop en wordt vandaag maandag dag 1 van de al zo veel besproken uitvoering van e.o.a. taxshift. Dat zat al in het regeringsprogramma van Charles Michel – zo’n 2 miljard aub - maar bleek onvoldoende. In feite gaat het nu dus om een tweede shift, waarbij weer enkele miljarden belastingen op de werknemerslonen moeten worden geschrapt en het bedrag daarvan gerecupereerd via andere kanalen. Dat zou in de eerste plaats gebeuren om de concurrentiekracht van onze bedrijven te verbeteren, zodat er meer kan geproduceerd en/of uitgevoerd worden, wat op zijn beurt voor meer jobs zou moeten zorgen, waardoor de staat minder moet uitgeven aan stempelgelden e.d.

     De taxshift is ook een noodzaak om de Belgische staatsschuld naar beneden te krijgen en daarvoor heeft het land ook al enkele tips gekregen van Europa. Zo zou de vervuiling meer moeten kosten, iets waar weinigen tegen zullen zijn. Een heel wat gevoeliger punt is het eventueel optrekken van de btw, waarover geen eensgezindheid is binnen de federale regering. Een alternatief daarbij zou kunnen zijn dat er eens wat meer gelijkschakeling binnen die tarieven zou komen. Klassiek in dit land, dat weten we, is dat er altijd en overal uitzonderingen en achterpoortjes moeten zijn. Zo is er bv voor kranten, tijdschriften, spelen en weddenschappen zowaar een nultarief en krijgen andere zaken een tarief van 6 of 12% i.pl.v. de algemene 21. Er zal altijd wel iemand zijn die zich straks ‘gepakt’ zal voelen, maar ook dat zijn we ondertussen gewend geraakt. Vraag is maar hoe het al dan niet zal klikken binnen de federale meerderheid.

     Tenslotte is er vraag tot een vermogens(winst)belasting, die niét in het regeerakkoord staat, maar waar CD&V naar aast. Dat zal moeten gebeuren met de nodige voorzichtigheid. Het geld halen waar het zit, zoals de linksen en de vakbonden nu voorstellen, is pure demagogie, die ertoe kan leiden dat kapitalen het land uitvluchten, waardoor nog meer mensen riskeren hun werk te verliezen. Die knoop zou vóór het zomerreces moeten zijn doorgehakt. Als de regering Michel daarin slaagt, is de kans groot dat ze haar termijn zal uitdoen, in het andere geval zal er nog meer chaos heersen dan nu al het geval is.

     Wie leeft zal zien.

   

  20-04-2015, 00:16 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (28 Stemmen)
  Archief per week
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!