NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Divided Kingdom
 • Intermezzo italiano
 • De opmars van de onafhankelijken
 • Klima und kein Ende
 • De alternatieve democratie
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  20-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brussels doordenkertje
     Voka, de vereniging van Vlaamse Ondernemers (het vroegere VEV) en de KAmers van koophandel, heeft beslist haar hoofdkwartier te verhuizen van Antwerpen naar Brussel. Een opmerkelijke zaak voor een vereniging, ooit nog opgericht in 1926 door Lieven Gevaert in Antwerpen, Vlaanderens economische hoofdstad. De reden voor de verhuis is het feit dat er zo'n 40% van de Voka medewerkers bijna continu in Brussel zitten en nog eens 10% heel de tijd pendelt tussen de twee steden. In Brussel heeft de vereniging reeds een kantoor dat het afhuurt van de Vlaamse Club De Warande, maar nu heeft men in Brussel een heel kantoorgebouw aangekocht van meer dan 5.000 m².
     Als reden geeft Jo Libeer, gedelegeerd bestuurder van Voka aan, dat het licht nu eenmaal in de Wetstraat brandt en de Vlaamse administratie, de andere sociale partners én de kabinetten van de Vlaamse ministers ook allemaal in Brussel zitten. In Antwerpen blijven wordt op die manier een handicap voor een vlotte en goede werking.
     Over dat 'licht' in de Wetstraat kan men terecht zijn twijfels hebben, maar voor de rest is Libeers statement juist. Wij zitten wel de hele tijd te duvelen over dat Brussel, dat onVlaams, onveilig en onhygiënisch is, maar onze Vlaamse regering blijft er wel zitten. Brussel laten vallen, zoals velen van ons wel eens wensen, is dan ook geen optie zolang onze instellingen er verblijven. Het is het een of het ander: ofwel trekken we er volledig weg, ofwel proberen we aan de bestaande toestand iets te doen. In het licht van de Voka verhuis, denk ik dat we het tweede zullen moeten doen.
     Brussel is nu eenmaal geen hoofdstad zoals een andere. De lingua franca mag er dan (voorlopig nog?) het Frans zijn, de stad zelf is steeds meer en meer een melting pot aan het worden, waar we er absoluut voor zullen moeten zorgen dat ook het Nederlands er deel van uit zal blijven maken. Dat gebeurt al gedeeltelijk door het succes van het Nederlandstalige onderwijs waarbij men toch soms verbaasd zit te kijken als men die anderskleurige kinderen onze taal ziet gebruiken en zelfs zingen, zoals zopas in de baronie van Flup Moustache.
     Vlaanderen heeft de sleutel in handen om van Brussel nog iets te maken of om de stad helemaal naar de verdommenis te laten gaan. Die sleutel heet 'geld'. Aan ons de keuze, wat we ermee zullen doen en wat we ervoor zullen krijgen. Van een doordenkertje gesproken...

  20-11-2011, 08:09 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (42 Stemmen)
  19-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De cijferneuker
     Di Rupo kan het niet. Als socialist begrijpt hij niet, dat er moet bespaard worden, als Waal begrijpt hij niet dat zijn partij moet betalen om een eerste-minister te leveren, het zogeheten 'premierdividend'. De Waalse socialisten zijn het altijd gewend geweest Vlaamse premiers te hebben in België en dat de Vlaamse partij die daarin slaagde ervoor moest opdraaien. Nu ze zelf de eerste minister zouden leveren, denken ze nog altijd dat ze hun eisen kunnen blijven stellen, zoals ze dat vroeger deden, mét dat dividend er nog bovenop.
     Om uit de crisis te geraken moet België, zoals alle andere Europese landen, in de eerste plaats besparen en zo ook zorgen dat er een mogelijkheid tot groei blijft bestaan. Dat betekent o.m. langer en meer werken, de werkloosheid in de tijd aanpakken en de index (nog maar eens) aanpassen. Met extra belastingen is een verdere groei uitgesloten en komen we nooit meer uit de neergaande spiraal waarin we zitten. Wat Di Rupo nu al enkele weken doet, is cijferneukerij. Hier wat eraf, daar wat erbij. Dat lost niets op en als dat zo verder gaat, kan men misschien wel tot een soort akkoord komen, maar dan een slecht akkoord, want op langere termijn zal men zo moeten blijven verder klooien. Wat dit land nodig heeft - en dat wordt ook zo gesteld door Europa, de Oeso en het IMF - zijn hervormingen, waarbij niet e.e.a. wordt bijgesteld, maar waarbij bepaalde systemen worden afgeschaft en andere eventueel worden opgestart.
     Het kan zijn, dat de vakbonden straks dit land gaan lam leggen, maar ook dat zal niets oplossen en de zaken alleen maar verergeren. Ze zouden beter een voorbeeld nemen aan hun Italiaanse collega's, die wél bereid zijn de hervormingen in hun land te steunen. Misschien heeft het kunst- en vliegwerk van Di Rupo straks nog als enige voordeel, dat men zal moeten inzien dat het met dit België zo echt niet meer verder kan. Afgezien van een definitieve splitsing, die heel wat Vlaams-nationalisten wel zien zitten maar Europees niet haalbaar is, blijft er nog de mogelijkheid België confederaal te maken via artikel 35 van de eigen Belgische Grondwet. De gewesten komen dan met elkaar overeen wat ze nog samen zullen doen. Al de rest wordt dan gewestmaterie en dan mag men in Wallonië (én Brussel) verder doen wat men wenst, maar dan wel zonder onze Vlaamse centen.

  19-11-2011, 08:41 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (42 Stemmen)
  18-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Exit Europa
     President Obama brengt momenteel een negendaags bezoek aan wat hij 'Asia Pacific' noemt. Hij wil de aanwezigheid van zijn land in die regio opvoeren en daarvoor zelfs troepen inzetten. De eerste 2.500 mariniers zullen in Australië gelegerd worden, in Zuid-Korea zijn er al zo'n 36.000 en er zullen er waarschijnlijk hier en daar nog wel bijkomen. Op dat budget zullen de USA niet besparen. Wat ze wel van plan zijn, is hun troepen terugrekken uit Irak, waarmee ze al bezig zijn en later ook Afghanistan en daar kan niemand hen ongelijk in geven. Waarom zouden de westerse landen nog langer de levens van hun eigen mensen riskeren in landen waar men van elkaar uitmoorden zo'n beetje een nationale sport heeft gemaakt? Laat ze daar toch doen en - als ze óns nog eens zouden lastig vallen (zoals bij 9/11) - smijt er dan maar wat bommen op. Dat lijkt allemaal niet erg humanitair, maar waarom zouden wij dat zijn als zij het niét zijn? Met de huidige technische middelen (Awax, drones en satellieten) kan men die haarden van moord en oorlogsvoering ook van buitenuit controleren en ingrijpen, mocht dat nodig zijn.
     Wat men in onze media over het hoofd schijnt te zien is, dat de Amerikaanse prioriteit voor Azië tegelijkertijd betekent, dat de interesse voor Europa fel bekoeld is. Wat is Europa de dag van vandaag nog waard? Niemand die het kan zeggen. Zowel politiek als monetair lijkt het steeds meer op een puinhoop. Hoelang houdt de euro het nog uit? Dat weet ook niemand en de groep van financiële experten die zegt dat er ofwel een einde aan zal komen ofwel tenminste een grondige verandering, groeit met de dag.
     Azië is de toekomst, het werelddeel met de grootste bevolking, in volle expansie en met mensen die meestal geen schrik hebben te moeten werken. Ook zonder loopbaanonderbreking, maaltijdcheques en nog van die heerlijkheden waarmee wij hier gepamperd worden en waarvoor onze vakbonden bereid zijn onze samenleving op tijd en stond te verlammen. 'The business of America is business' is het adagium en dat zit er in Europa niet (veel) meer in. Ons werelddeel wordt echt het avondland zoals reeds de Assyriërs het noemden, het land waar de zon ondergaat...

  18-11-2011, 09:55 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (42 Stemmen)
  17-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De onvoltooide van Di Rupo
     Bij Franz Schubert was zijn 'onvoltooide' (symfonie) niet zijn laatste, maar zijn voorlaatste. Di Rupo heeft nog een kans,  want zijn 'conclaaf tot de finish' heeft weer eens geen resultaat opgeleverd. De geplande 'forcing' is op een sisser uitgelopen. Er kan ook geen resultaat uitkomen dat enige voldoening zal kunnen schenken, om de eenvoudige reden dat de man niets echt verandert, niets echt hervormt. Het enige wat hij doet is continu alles aanpassen, bijschaven, knippen en plakken.
      In Italië en zeker in Griekenland staat men er nóg slechter voor, maar daar gebéurt tenminste iets. Hier schaft men de provincietaks af, maar niet de provincie. Kan men straks niet meer voor de senaat stemmen, maar blijft die wel bestaan. Komen de vakbonden met 6.000 man bijeen op een werkdag (moeten die dan niet werken?) om nu al te stellen dat er geen cent meer mag bespaard worden. Ondertussen maakt het ACV van zijn aandeelhouders allemaal spaarders en gaat de staat dat nóg eens anderhalf miljard euro extra kosten (met dank aan de ACV-ers in de federale regering, Leterme op kop).
     Ondertussen is het duidelijk, dat hogere belastingen in dit land niet voor de oplossing zullen zorgen. In tegenstelling tot bv de Scandinavische landen, waar ook hoge belastingen zijn, maar waar het sociaal systeem efficiënt werkt, er weinig of geen armoede is en een hoge activiteitsgraad, gebeurt in dit land zowat het tegenovergestelde.
     Gelukkig hebben we nog Geert Bourgeois. Die gaat drie miljoen euro uittrekken om de Roma-zigeuners hier aan het werk te zetten. Nu nog de Walen.

  17-11-2011, 08:25 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (48 Stemmen)
  16-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Con Di Rupo al dirupo! *
     * Vrije vertaling: 'Met Di Rupo naar de afgrond'! Voor wie het nog niet zou weten: een 'dirupo' betekent in het Italiaans een klif, een afgrond. En zoals onze Di Rupo nu bezig is, gaan we daar inderdaad op af. Want de man trekt zich gewoon niks aan van Europa, IMF en de beurzen. Of doet althans alsof. Hij werkt op zijn eigen tempo en dat ligt heel laag, temporiseert, remt af en probeert zo zijn doelen te bereiken. Een eerste keer is hem dat al gelukt, toen hij zolang getreuzeld heeft tot de N-VA tenslotte afhaakte. In vergelijking met wat er daarvoor gebeurde, werd het communautaire luik van de besprekingen daarna op een drafje goedgekeurd.
     Met de afwikkeling van het sociaal-economische luik gebeurt nu net hetzelfde. Terwijl de Belgische lange termijnrente de 5% bereikt, de zgz 'spread' met Duitsland zienderogen groter wordt en men België al openlijk bij de PIGS (met nog maar één 'i', daar Ierland zich eruit aan het wurmen is) rangschikt, blijft Di Rupo onverstoorbaar verder strompelen, in de hoop dat de liberalen (én CD&V) straks in paniek de handdoek zullen werpen en hij dit land verder zal kunnen 'socialiseren'. Di Rupo wil geen welvarend België, alleen een socialistische staat waarin hij en zijn partij het voor te zeggen zullen hebben. CD&V en Open VLD zijn mee in zijn boot gestapt en kunnen er niet meer uit zonder het belang van het land, waarover ze het steeds hebben, nog meer te schaden. Voor hen is het een mission impossible geworden zonder kans op uitstappen. 'Samen gevangen, samen gehangen', zoals wijlen Jos Van den Eynde, alias 'de polderbizon', de vroegere hoofdredacteur van (eveneens) wijlen de Volksgazet, het zo kernachtig kon uitdrukken.
    

  16-11-2011, 08:07 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (54 Stemmen)
  15-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De begrotingsspecialist uit Oostende
     Vorig weekeinde kwam Vande Lanotte nog eens in beeld. De geleerde professor en senator, die deel uitmaakt van het SP.a clubje dat aan de regeringsonderhandelingen mag deelnemen, gaf een sneer naar de regering Leterme. Volgens hem zou men nu niet zo traag moeten werken, als die regering haar werk had gedaan. In die regering Leterme zit wel geen Vlaamse socialist (vandaar waarschijnlijk zijn hautaine opmerking), maar wel de gelijkgezinden van de PS, waar Vande La's partij zo graag tegenaan schurkt. Meer nog: in die regering Leterme zijn het vooral de PS-ers die het voor het zeggen hebben.
     Wat Vande Lanotte ook vergat te zeggen was, dat de kansen om de Belgische staatsschuld af te bouwen veel groter waren in de twee paarse regeringen dan in de daarop volgende nepregering van Leterme. Meer nog, dat hijzelf toen minister van begroting was en er door het kapen van pensioenfondsen en het versjachelen van staatseigendom er mee heeft toe bijgedragen dat we in de toekomst nog lang met extra structurele schulden zullen blijven zitten.
     En er is nog meer. Uitgerekend Vande Lanotte was de man die inderdaad het zilverfonds oprichtte, een fonds dat de kosten van de vergrijzing zou opvangen en zou gespijsd worden met begrotingsoverschotten. Die moesten komen van Belgacom dividenden, de verkoop van telefoonlicenties en overheidsparticipaties. Op dit ogenblik zijn die opgelopen tot 22 miljard euro! In theorie zou het vinden van zo'n 12 extra miljard dan ook een fluitje van een cent moeten zijn, maar dat is het niet. Dat zilverfondsgeld werd nl belegd in langlopend Belgische schuldpapier en dus meteen weer uitgegeven om de Belgische overheidsschuld mede te financieren. Men zou dat boerenbedrog kunnen noemen, maar in feite gaat het hier om een zoveelste fraude, die rustig met die van de gemeentelijke holding kan vergeleken worden. En dat is nóg niet alles. Buiten het uitbrengen van een jaarverslag heeft het zilverfonds geen enkele andere activiteit, maar toch kost de werking ervan de staat elk jaar zo'n 300.000 euro. I.pl.v. ook maar iets op te brengen, kost het de staat extra geld. Nog erger dus dan de lege doos waarvoor het versleten wordt.
     Dat alles hebben we mede te danken aan professor Vande Lanotte, die nu door zijn partij wordt ingezet om de huidige Belgische begroting weer op poten te zetten. Waarlijk 'The right man on the left place'!

  15-11-2011, 09:09 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (60 Stemmen)
  14-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De schaduwbegroting
     Het zat er al langer aan te komen, maar Leterme is de slakkengang van de treuzelonderhandelingen dan toch eindelijk beu geraakt. Ik denk dat hij al de hele tijd door in het geniep aan een soort schaduwbegroting is blijven werken en dan ook niet zoveel moeite zal hebben om die tegen de gevraagde tijd klaar te hebben. 'Een schaduwbegroting van voorlopige twaalfden', weer een nieuw woord voor het woordenboek van de Wetstraat...
     Vergeten we niet dat, voor een eventueel akkoord over een begroting door de club van zes, eerst alle documenten ter zake nog moeten worden ingevuld. Dan moet er een advies gevraagd worden aan het Rekenhof. Dan moeten de fracties alle teksten nog eens nakijken en kan er eventueel nog over gedebatteerd worden. Zo'n afwikkeling kan vier tot zes weken in beslag nemen. Dan zijn we bijna op het einde van dit jaar en is het dus te laat. Ondertussen is er de druk vanwege Europa, die niet alleen van België een geloofwaardige begroting wil zien, maar tevens de sociaal-economische hervormingen. Zie je dat al gebeuren met een SP die gewoon op de rem blijft staan en blijft zweren bij in hoofdzaak nieuwe belastingen, iets dat door datzelfde Europa nooit aanvaard zal worden. Het is niet voor niets dat België van Europees commissaris Olli Rehn dezelfde waarschuwing kreeg als Malta, Cyprus, Polen en Hongarije, nu niet direct landen waarmee we vereenzelvigd willen worden. Om nog te zwijgen van de beurzen die, nu Griekenland en Italië een adempauze hebben gekregen, reikhalzend uitkijken aan een volgend slachtoffer.
     De club van zes zou beter verhuizen van Brussel naar Namen. Die stad is niet alleen de hoofdstad van het Waalse gewest, dat geen verandering noch verarming wil, ze heeft als zinnebeeld de slak, wat in dit geval erg toepasselijk is.
     Ik heb zo het vage vermoeden dat men bij Open VLD en CD&V zo stilaan dik spijt heeft met deze onderhandelingen te zijn begonnen. Ze kunnen feitelijk niet meer terug en zijn met handen en voeten gebonden aan het dictaat van Di Rupo. Eer is er niet meer mee te halen en stemmen bij een volgende verkiezing zeker niet. Want, als deze regering Di Rupo er ooit komt, dan zal dat meer dan ooit ten koste van Vlaanderen zijn. Een regering met alleen Vlaamse verliezers, niet alleen van de vorige maar ook van de toekomstige verkiezingen, waarvoor in datzelfde Vlaanderen niet eens een eigen meerderheid zal zijn.

  14-11-2011, 22:06 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (51 Stemmen)
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!