NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • De Franse valsspeler
 • Over mensen en dieren
 • Het België gevoel mag wat kosten
 • Staken hoort erbij
 • Exit Bert Anciaux ?
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  04-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Ierse grap
  Nadat de Ieren vorig jaar met een referendum het verdrag van Lissabon hadden afgekeurd, mochten ze het nog eens overdoen. Oh, wonder: deze keer was twee derde van de Danny boys wél voor dat verdrag. Was dat verdrag sindsdien veranderd, beter geworden, aangepast? Niets van dat alles. De vorige keer had een meerderheid van Ieren beslist een deel van zijn eigen bevoegdheden niét af te staan aan Europa, nu wél. De ommekeer heeft alles te maken met de crisis, die er anderhalf jaar geleden niét was en nu wel, in Ierland (en Spanje) nog meer dan in de rest van Europa. De Ieren vinden het ook vandaag niet leuk dat Europa een deel van hun beslissingsmacht gaat overnemen. Dat ze nu wél voor dat verdrag gestemd hebben is, omdat ze hopen dat Europa hun huidige problemen (mede) gaat oplossen én omdat ze enkele uitzonderingsclausules bedongen hebben. Net hetzelfde als wat vroeger al eens met Denemarken was gebeurd. Het wordt dus steeds meer een Europa à la carte.
  Onze media mogen dan al wat smalend doen om die Ieren, ze staan er meestal niet bij stil dat Ierland het enige land was waar de bewoners zich over dergelijke zaken nog mochten uitspreken. In een vroeger stadium hebben we meegemaakt dat ook Fransen en Nederlanders de Europese grondwet niet lustten en dat landen als Groot-Brittannië, Tsjechië en Denemarken  zelfs niet eens daarover een referendum durfden te houden. Nu moet iedereen in de pas lopen en bestaat er het gevaar dat we de speelbal te worden van een clubje Euro-technocraten van het type Dehaene en Verhofstadt, om het even bij de eigen profiteurs te houden.
  Europa was een briljant idee. Het openen van de grenzen en de invoering van de euro pasten daarin. Economisch is Europa een grootmacht. Politiek stelt het echter niets voor. De benoeming van een eigen "president", een eigen minister van Buitenlandse Zaken e.d. zal maar een zoveelste voorwendsel zijn voor een zoveelste koehandel. De postjes, weet je wel. Dromen van een Verenigde Staten van Europa, zoals onze Messias uit Gent dat verwoordt, zal een utopie blijven De Verenigde Staten van Amerika zijn er zo gekomen, omdat het land gevormd werd door inwijkelingen uit de hele wereld die zich wel moesten aanpassen en die er het beste van gemaakt hebben door te kiezen voor één taal en één munteenheid. Zo iets is in Europa een utopie en zal dat ook blijven.

  04-10-2009, 10:30 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (12 Stemmen)
  03-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kernenergie voor dummies
  Dat de oudere kerncentrales langer open zouden moeten gehouden worden, is de logica zelf. Het elektriciteitsverbruik blijft stijgen, ondanks de crisis, en als we willen doorgaan met de hybride en elektrische auto's zullen we nog veel meer stroom nodig hebben. Het is natuurlijk wenselijk, dat we steeds meer duurzame energie nodig zullen hebben en dat we van de afhankelijkheid van de olie vanaf moeten, maar dat zal zijn tijd moeten hebben. Als we nu al weten, dat het aandeel van de zonne-energie tegen 2020 in ons land amper 0,025% zal bedragen, dat het hele windparkverhaal hopeloos vertraagd is en dat men 20 bio-centrales nodig heeft voor één kerncentrale, dan is de rekening snel gemaakt. Om de drie oudere kerncentrales te vervangen met bio-centrales zou men van deze laatste er dus 60 nodig hebben. Waar zal men al dat afval halen?
  Meer dan waarschijnlijk zal het België niet lukken tegen 2013 voor 13% alternatieve energie te kunnen opwekken, terwijl er nu al 53% van onze stroom geleverd wordt door de zeven bestaande kerncentrales (de 3 centrales van Tihange zouden op hun eentje heel Wallonië van stroom kunnen voorzien).
  Het verhaal dat de tegenstanders, Greenpeace op kop, vertellen, klopt niet, omdat die altijd maar schermen met "stroom voor zoveel huishoudens". Het zijn niet de huishoudens die het leeuwendeel van de stroom nodig hebben, wel de industrie en - zoals gezegd - straks (misschien) het verkeer. Dat professor Vande La zich in dit debat laat horen, is ook wiedes: hij is (de zelf benoemde) voorzitter van het bio-centrale bedrijf Electrowinds en spreekt dus pro domo.
  En dan zijn er nog enkele punten:
  - Kerncentrales stoten geen CO² uit, zodat de Kyoto-normen voor ons land gemakkelijker zullen bereikt worden.
  - Door de kerncentrales langer open te houden zou onze armlastige staat extra miljarden kunnen recupereren van Suez. Dat laatste wás een zekerheid, maar is het nu niet meer. Politiek beginneling Magnette (niet toevallig van de PS) heeft in dit pokerspel zijn hand overspeeld door op voorhand in zijn kaarten te laten kijken. Ik kan me voorstellen dat de Franse bazen van Suez zich momenteel een breuk lachen met de zoveelste mop over "les petits Belges".
  - De stelling dat België het elektriciteitsverbruik tegen 2015 ook zonder de kerncentrales aan zou kunnen, mits zware investeringen - zoals Greenpeace stelt - is ook al ongeloofwaardig. Ten eerste kan een land met een schuldenlast van 100% van het bbp en een gat van 25 miljard in de begroting geen zware investeringen meer doen. Ten tweede is het algemeen bekend dat dergelijke beslissingen én daarna de uitvoering ervan in dit land nooit ofte never in dit land binnen de vijf jaren gerealiseerd kunnen worden. Denk maar aan de reeds vermelde windparken en bv aan de perikelen met de Oosterweelverbinding, die al meer dan tien jaar aanslepen en waarvoor de eerste spadensteek nog altijd moet worden uitgevoerd...

  03-10-2009, 00:00 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (9 Stemmen)
  02-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het groene randverschijnsel
  "Waarom durven wij niet opkomen voor wat eigenlijk essentieel is: respect voor de wetten en de waarden van het land waarin we leven?".
  Bovenstaande komt niet van mij of van een andere Vlaams nationalist, maar van Luckas Vander Taelen, Vlaams parlementslid voor Groen! Het antwoord daarop is (en dat komt wél van mij): "Omdat onze politiek, met op kop de linksen en de groenen, deze zaak heeft laten verrotten door te stellen dat allochtonen moeten gepamperd worden om zo te kunnen integreren. Het resultaat zien we nu in Brussel, waar auchtochtone vrouwen in sommige wijken nog amper alleen op straat durven komen. Als reactie op het artikel van Vander Taelen schrijft een modejournaliste, die bij het Zuidstation woont dat ze haar outfit heeft moeten terugbrengen tot iets onopvallend zwart met sportieve trui, om zo weinig mogelijk te tonen dat ze een blonde vrouw is. Daar gaat het al niet meer over de hoofddoek op school, dat was maar een eerste stap naar de volledige onderdanigheid van de vrouw in de in Brussel stilaan overwegende moslimwereld.
  Toch is de bekentenis van Vander Taelen al een openbaring in het strakke discours van onze groentjes. De vraag is maar, in hoever de partij hem daarin zal volgen. Naar aanloop van de verkiezing van een opvolger voor Mie Vogels, heeft Jong Groen! nl al in haar kaarten laten kijken. De partij moet, volgens de jonggroene voorzitter, een zekere Kristof Calvo (Italiaans voor "kaal"!), links blijven, mag niét Vlaamser worden, moet gaan voor een nationale kieskring, een Brusselse stadgemeenschap en een versterking van het federale niveau.
  Daarmee weten we dus dat Groen! volhardt in de boosheid en dat Vlaanderen ook in de toekomst niets, maar dan ook niets te verwachten heeft van de groene jongens en meisjes. De partij
  blijft ondergeschikt aan het Franstalige Ecolo en zal dan ook in de toekomst niets voorstellen, tenzij voor enkele simpele zielen, nuttige idioten en wereldvreemde idealisten. I.v.m. de waarschijnlijk verlenging van het openhouden van de kerncentrales, zegt Tine Van der Straeten, die zich destijds o.a. onthield bij de stemming over de splitsing van Brussel-Halle/Vilvoorde, dat de elektriciteit op die manier duur zal blijven. Ze vergeet erbij te zeggen, dat de groene stroom, zoals  we die nu kennen, in feite driemaal duurder is dan de traditionele. Dat de verbruiker daar (nog) niets van merkt, komt doordat de staat alles (voorlopig nog) bijpast.
  Zo blijft Groen maar doorkletsen met praat voor de vaak en blijft de partij in Vlaanderen niet meer dan een groen randverschijnsel. Te mijden, zou ik zeggen.

  02-10-2009, 10:39 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (12 Stemmen)
  01-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Habran bis
  Het proces tegen de bende Habran, dat een half jaar heeft geduurd en meer dan vier miljoen euro heeft gekost, moet worden overgedaan. Geen procedurefouten deze keer, alleen een niet-naleving van de Europese regels, waarvoor België in januari van dit jaar al door het Europese Hof werd veroordeeld. Sindsdien werden in Vlaanderen de regels aangepast - In Antwerpen werd er zelfs een proces voor stilgelegd - maar in Brussel en Wallonië niet. Deze zaak toont nog maar eens duidelijk aan, dat het Belgische Gerecht niet werkt en dat we hier te maken hebben met twee verschillende landen.
  De reden, waarom in Wallonië en Brussel de Europese regels (nog) niet worden nageleefd, is omdat men daar wacht op een aanpassing van de Belgische wetten. Dat is na bijna negen maanden nog steeds niet gebeurd en dat kan nog enkele maanden duren vooraleer de Belgische wet op dat gebied conform zal zijn aan de Europese normen. Onze justitie blijft daarbij in hetzelfde bedje ziek: dat van de inertie. Evenmin als onze regering doet justitie zo goed als niets. Men klooit maar wat aan. Met de zaak Van Steenkiste/Bois Sauvage is trouwens ook nog een keer aangetoond, hoe lamentabel de toestanden in onze gevangenissen zijn. Zelfs een ex-voorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemers riskeert in voorarrest terecht te komen in een cel die hij moet delen met allerlei geboefte. Men laat de zaken nog liever verrotten dan de uitgestoken hand van Nederland te aanvaarden, ook al kost dit extra geld.
  Maar er is meer. Het proces Habran en de niet-motivering van een veroordeling voor Assisen laat nog maar eens zien, dat België uit twee afzonderlijke deelstaten bestaat, die volledig anders oordelen over alles en nog wat. Niet voor niets wil de Vlaamse advocatuur zich afscheiden van de rest van het land, en geldt dat nu ook voor de Vlaamse architecten, die een onafhankelijke bond gaan oprichten, omdat ze het continu oneens zijn met hun Franstalige collega's.
  Dit land werkt niet meer. Zonder een ver doorgedreven staatshervorming gaat dit land effectief failliet, zeker omdat de hardste "Leve België" roepers nu juist diegenen zijn die de eigen wetten (én die van Europa) ofwel niet naleven, ofwel negeren.

  01-10-2009, 00:00 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (9 Stemmen)
  30-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wachten op Mathot
  Morgen zitten we al in oktober (het zal weer snel Kerstmis zijn!) en dat is de maand waarin zowel de federale als de regionale regeringen van dit landje met hun begrotingen voor de dag zullen moeten komen. Met de échte begrotingen, wel te verstaan, niet met het kunst en vliegwerk dat tot nu toe werd gehanteerd (en waarmee o.a. Europa aan het lijntje werd gehouden).
  De federale regering had met veel bombarie een begrotingsconclaaf aangekondigd tijdens het voorbije weekeinde. Dat is één grote sof geworden. Zaterdag werd er één (1!) uur vergaderd, om te beslissen dat er zondag helemaal niets zou gebeuren. Er zou een probleem zijn met de "cijfers". Dat is nogal wiedes, waarover dan om cijfers gaat een begroting tenslotte? Moet men een begrotingsconclaaf houden als men de cijfers niet heeft?
  Bij de Vlaamse deelregering was het al niet veel beter. Daar werd maandag wel e.e.a. aangekondigd, het zgz "kader", maar hoe de Vlaamse begroting er definitief zal uit zal zien, zullen we - misschien - pas tegen het einde van de maand weten.
  Het grote probleem voor beide regeringen is, dat men hoegenaamd niet weet hoeveel (of, beter gezegd, hoe weinig) inkomsten er in 2010 zullen zijn. Er mag dan wel een begin van een economische heropleving zijn, hoe dat zich gaat vertalen in meer staatsinkomsten is nog altijd koffiedik kijken.
  Van Rompuy heeft er ondertussen wel een fan bij gekregen: een zekere André Decoster, hoogleraar publieke financiën aan het centrum voor economische studies van de KU Leuven. Een hele titel die zou moeten garanderen, dat de man er iets van kent. En óf hij er iets van kent. Hij heeft zich zelfs bekeerd tot de Guy Mathot theorie van de jaren 80, dat een deel van de Belgische staatsschuld conjunctureel is en dus effectief vanzelf zal verdwijnen als de conjunctuur herneemt...
  Nu valt er over de stelling van Decoster wel e.e.a. te zeggen. Zo heeft hij gelijk als hij zegt dat de huidige federale regering niet meteen het mes in alles moet zetten en dat de staatsschuld niet meteen ongedaan kan gemaakt worden. Wachten tot de conjunctuur herneemt kan echter ook wachten op Godot (of moeten we zeggen Mathot?) worden. Het is niet omdat er tekenen zijn dat de economie zich aan het herpakken is, dat het morgen weer snel zal worden zoals gisteren. Met een kwart van de commerciële zeevloot in de mottenballen en een kwart van de Europese vrachtwagens dat momenteel stil staat, is het zeker dat die conjunctuur de eerste jaren nog niet serieus zal optrekken. Insiders spreken zelfs van een "W" opleving, wat betekent dat er na een eerste herstel eerst nog een tweede dip zal komen vóór we van een echt herstel zullen kunnen praten.
  De Mathot theorie heeft in de jaren tachtig niet gewerkt en zal dat nu ook niet doen, alle geleerde professoren ten spijt. Het enige voordeel voor Van Rompuy in deze zaak zal zijn, dat hij zijn ambtstermijn tot 2011 zal kunnen uitdoen en daarna mogen zijn opvolgers het puin ruimen. De zondvloed theorie, dus en die komt niét van Mathot.

  30-09-2009, 00:00 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (7 Stemmen)
  29-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De ezel en de steen
  Volgens een studie van de kiezersevoluties is gebleken dat de grootste troef, eigenlijk de enige serieuze troef, die de S.P.a. had tijdens de voorbije kiesstrijd, die van Frank Vandenbroucke was. Uitgerekend de man die, ná de verkiezingen, door de eigen partij bij het groot vuil werd gezet. Zoals ik al stelde in mijn blog over Karel Van Miert, is ook Vandenbroucke een van die zeldzame figuren die eigenlijk te goed zijn voor een socialistische partij, die niet verdraagt dat iemand boven het maaiveld uitsteekt. Daarenboven heeft Frank ook nog eens een Vlaamse reflex, wat blijkbaar bij de socio's maar matig geapprecieerd wordt.
  Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. De S.P.a. wél. Na het debacle omtrent Vandenbroucke, die de partij nog zuur zal opbreken, schieten de roden zich nu in de voet in de kwestie van de Antwerpse Lange Wapperbrug. Deze materie is al lang geen loutere Antwerpse zaak meer, maar een voor een groot deel van Vlaanderen.
  Burgemeester Janssens heeft nl beslist dat zijn partij, de S.P.a. dus, voluit campagne gaat voeren tegen de B.A.M. in het algemeen en de brug in het bijzonder. Dat wordt voor de partij een no-win situatie:
  - Ofwel zorgt het komende referendum voor een afkeuring, wat een blamage zou betekenen voor de tegenstanders van de brug.
  - Ofwel komen er niet genoeg kiezers opdagen of is het verschil van pro's en contra's te onbeduidend, wat eveneens een blamage zou zijn voor de anti's.
  - Ofwel wordt de brug met een grote meerderheid afgekeurd. In dat laatste geval komt het verkeer rond Antwerpen, maar ook in de hele regio er rond, voor minstens tien jaar vast te zitten, zal de lucht rond de koekenstad verpest worden door de uitlaatgassen van tienduizende stilstaande auto's en dit de hele dag lang en zullen ettelijke andere veranderingen in de stad geen doorgang vinden, omdat ze afhankelijk zijn van het B.A.M.-project.
  Maar er is nog meer. Het zal tenslotte de Vlaamse regering zijn die de uiteindelijke beslissing zal moeten nemen. Als de S.P.a. in die regering ook dwars blijft liggen, zit er een Vlaamse regeringscrisis aan te komen. Vergeten we niet, dat het project eventueel ook met een alternatieve meerderheid zou kunnen worden goedgekeurd.
  Hoe het ook zal uitdraaien, de S.P.a. zal tenslotte de rekening betalen voor zoveel kortzichtigheid. En dat alles voor een project dat ze in eerste instantie zelf mee had goedgekeurd.
  Een ezel is inderdaad slimmer.

  29-09-2009, 10:40 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (11 Stemmen)
  28-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wallonië, de rode uitzondering
  Bij de federale verkiezingen in Duitsland hebben de sociaal-democraten een verlies geleden van 11% en tuimelen ze daarmee uit de bondsregering, die voor de volgende legislatuur zal gevormd worden door christen-democraten en liberalen. In Portugal verliest de socialistische partij haar absolute meerderheid en in een deelverkiezing in Oostenrijk verdubbelt de uiterst rechtse partij van wijlen Jörg Haider haar stemmenaantal van 12,5 naar 25%, terwijl ook daar de sociaal-democraten de grote verliezers zijn.
  Met deze laatste stembusuitslagen wordt bevestigd wat reeds bleek tijdens de Europese verkiezingen. Men blijkt de sociaal-democraten moe te zijn. Ze verliezen overal, met één grote uitzondering: alleen in Wallonië hebben de socialisten vooruitgang geboekt. Wallonië wordt niet voor niets wel eens het DDR van West-Europa genoemd. Politiek gesproken (maar ook op andere terreinen) blijkt de regio achter te lopen. Zo'n beetje zoals Cuba op wereldvlak.
  Jammer genoeg hebben de Waalse socio's in hun regio nog heel wat macht, zit de partij zowel in de federale als de regionale regeringen en alles wat daartussen zweeft. Erger is nog, dat de PS weegt op de huidige regering Van Rompuy en dat maakt, dat die regering er schijnbaar niet in slaagt een soort acceptabele begroting te maken. De kool en de geit sparen kan niet meer, maar een alternatief schijnt er niet in te zitten, zeker niet zolang de PS een vinger in de pap blijft houden en de partijen van de Waalse minderheid de partijen van de Vlaamse meerderheid kunnen blijven domineren.

  28-09-2009, 10:37 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (12 Stemmen)
  Archief per week
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!