NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • It's the immigration, stupîd!
 • Stak(k)ers
 • De schoenmaker en zijn leest
 • Zal Oen het doen?
 • Over vacatures, werklozen en (kinder)armoede
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  04-04-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wie gelooft de VRT nog?

  Wie mijn blogs volgt, weet dat ik nooit een hoge dunk heb gehad van peilingen. Het blijven momentopnames die eventueel door de organisator ervan kunnen "gericht" worden. Toch gebeuren er af en toe dingen, waar men meer dan de wenkbrauwen over kan fronsen. Zo waren er deze week weer de politieke peilingen van enerzijds de Libre Belgique en anderzijds het duo VRT/De Standaard. Net zoals de vorige keer, enkele maanden geleden, verschilden deze peilingen grondig van elkaar. Typisch is dat het Vlaamse duo steeds met een veel linksere uitslag komt dan de Libre. Vorige keer was er bv voor het Vlaams Belang een verschil van 6%, wat niet meer als normaal kan beschouwd worden. Deze keer was het wéér van hetzelfde.
  Volgens de Libre zou, mochten er nu verkiezingen zijn, N-VA de grootste vooruitgang maken, maar ook Vlaams Belang gaat vooruit en blijft de tweede partij in Vlaanderen. SP.a komt op de vierde plaats, na N-VA en Open-VLD op een pijnlijke vijfde stek. Volgens de peiling van de VRT/De Standaard zou Open VLD echter de grote overwinnaar worden en Vlaams Belang verliezen. Slechts op één punt zijn beide enquêtes het eens: CD&V boert achteruit. Laat ons hopen dat ze gelijk krijgen.
  De Standaard en zeker de VRT hebben nog steeds heimwee naar Paars. De nationale omroep is dieprood gekleurd en heeft nooit een kans laten liggen om dat uit te brengen. De Standaard associeert zich met de Vlaamshatende Soir en kan evenmin nog als een objectieve krant beschouwd worden. De man in de straat gelooft steeds minder in politici noch in journalisten en is trouwens al langer gewend het nieuws van de VRT met een grote korrel zout te nemen.
  Die VRT moet straks 65 miljoen besparen en worden alle rode registers ver opengetrokken om daartegen te protesteren. De omroep zou, volgens hen, heel wat series en populaire programma's moeten schrappen. Voor mij hoeft dat helemaal niet. Als ze al eens beginnen met hun politiek duidende en  bevooroordeelde programma's uit de ether te halen: Zevende Dag, Terzake, de Keien van de Wetstraat, Phara e.a. Dat zou al een hele besparing zijn. In de plaats daarvan zouden alle politieke partijen die de kiesdrempel halen een zekere zendtijd krijgen, waarvoor men ze laat betalen. In de plaats van kosten maken zou men er dan geld mee kunnen verdienen. Op die manier weet men tenminste ook wie wat zegt en wat we ervan moeten geloven . Dat zou pas een besparing zijn. Van wat de VRT nu uitzendt gelooft de doorsnee Vlaming maar een heel klein beetje. Alleen de geïndoctrineerde paarse achterban kan er gelukkig mee zijn en volgens de Libre stelt die niet veel meer voor.

  04-04-2010, 09:54 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (15 Stemmen)
  03-04-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een minder snel-Belg-wet?
  Nadat er reeds een consensus was bereikt in oktober van vorig jaar, heeft de regering Leterme II nu eindelijk beslist de tien jaar oude snel-Belg-wet "aan te passen". De oude wet, een zoveelste draak van de paarsgroene regering van de eredoctor uit Gent en Umbrië, was een van de redenen waarom er zoveel ongewenste immigranten naar hier komen. Het had het zgz aanzuig-effect. Men kon (en kan nog steeds) zelf een aanvraag indien zonder hier zelfs maar te wonen. Dat zal dus, hopelijk, straks niet meer kunnen. Men zal ook vijf en niet drie jaar hier moeten wonen én een van de drie officiële talen moeten spreken. Dat laatste is niet helemaal correct, zoals ik in oktober reeds stelde. Met de nieuwe wet zal het bv nog mogelijk blijven dat wie Frans spreekt (en geen Nederlands) zich toch in Vlaanderen zal kunnen vestigen en daar - zeker in de Rand - zal kunnen meehelpen in de aan de gang zijnde verfransingsmanoeuvers. Met de nieuwe wet zal het eindelijk ook mogelijk worden dat men de Belgische nationaliteit kan ontnomen worden, bv als gevolg van een schijnhuwelijk of na veroordeling wegens terrorisme e.d. De Oost-Europese criminelen die ondertussen al Belg geworden zijn via de bestaande on-wet, blijven echter lekker buiten schot.
  We moeten trouwens niet te snel victorie kraaien. Het ontwerp moet eerst nog (voor een "evaluatie") naar de raad van state en moet daarna nog goedgekeurd worden door het parlement.
  Ondertussen blijkt dat er, vijf jaar na het instellen van de wet op de repatriëring van veroordeelde buitenlanders naar hun thuisland, er slechts 26 gevallen bekend zijn van mensen die men inderdaad heeft kunnen terugsturen. Als we weten dat er een paar duizend in dit geval verkeren, is dat een belachelijk laag cijfer. Bij die 26 is trouwens geen enkele Marokkaan, alhoewel die behoren tot de grootste groep geïnterneerde buitenlanders. De reden hiervoor is dat het verdrag tussen België en Marokko, van vijf jaar geleden, nog steeds niet door Marokko geratificeerd werd. Misschien herinnert men zich nog de poeha rond dat akkoord, toen Laurette Onkelinx, toen minister van justitie, met een heel vliegtuig naar Marokko trok om die "historische" gebeurtenis te bekrachtigen. Zonde voor al het geld dat daaraan al besteed werd.

  03-04-2010, 10:31 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (10 Stemmen)
  02-04-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Belgische criminaliteit
  Tijdens de voorbij weken werd er nogal wat afgezeurd rond ons koningshuis, dit voornamelijk n.a.v. het feit dat Philippe met de baard 50 is geworden. Er werd zelf een gouden twee-eurostuk geslagen met zijn beeltenis erop. De man van de munt, die in het journaal aan het woord kwam, zei heel fijntjes, dat het de eerste keer was dat er een muntstuk geslagen werd ter gelegenheid van een vijftigste verjaardag van een kroonprins. "Dat komt", zei hij, "omdat de vroegere kroonprinsen tegen die tijd al koning waren"!
  In de marge van al dat geschrijf over het voorbijgestreefde koningdom, stond er in de kranten vorige week een klein artikeltje over het feit dat onze koning ook straffen kan kwijtschelden. Op een vraag van CD&V senator Dirk Claes aan partijgenoot en minister De Clerck, wist deze laatste te vertellen, dat Albert II de voorbij drie jaar 444 Franstalige verzoeken tot kwijtschelding heeft ingewilligd t.o.v. slechts 103 Vlaamse dossiers. Daaruit kan men besluiten dat, ofwel de koning gemakkelijker Franstaligen helpt dan Vlamingen, ofwel dat de criminaliteit bij de Franstaligen een stuk hoger ligt, zeker gezien het feit dat ze slechts een kleine 40% van de bevolking uitmaken.
  De zware criminaliteit in België is bijna altijd Franstalig geweest. Denk maar aan Doutroux, aan de bende van Nijvel, de CCC, de bende Haemers, die van Habran en zo zijn er nog wel enkele. Bij de kwijtscheldingen door Albert II neem ik echter aan dat het om de kleine criminaliteit gaat. Het feit dat er echter zo'n communautaire wanverhouding is, geeft nogmaals aan dat we die koning best ook dat prerogatief afnemen. Op een ogenblik dat zelfs de francofone partijen akkoord blijken te gaan om de rol van de monarchie te herleiden tot een protocollaire functie, kan dat er best nog bij.

  02-04-2010, 10:55 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (15 Stemmen)
  01-04-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Virtueel regeren
  Gabriel Perl, de topman van de Rijksdienst voor pensioenen (RvP) is met pensioen gegaan. De man is 66, heeft feitelijk dus nog iets langer gewerkt dan nodig was en heeft daarbij in elk geval het goede voorbeeld gegeven. Bij zijn pensionering heeft hij enkele rake uitspraken gedaan.
  Zo bevestigt Perl o.m. wat ik hier al enkele jaren schrijf, nl dat het zilverfonds, uitvinding van Vande La en Verhofstadt een flop is geworden, letterlijk een lege doos.
  Perl zegt ook dat de echte toevloed van gepensioneerden, de zgn babyboom, nog moet beginnen. De geboortegolf kwam pas op dreef ná de oorlog, dus vanaf 1945. Wat er nu allemaal met pensioen gaat, zijn bruggepensioneerden of mensen met een speciaal statuut. De grote toename van de pensioenlasten moet er nog aankomen en zal ervoor zorgen dat pensioenen terug de grootste kostprijs binnen de begroting zullen worden (nu is dat de sociale zekerheid, als gevolg van de 4,5% die het krijgt bovenop de inflatie). Eens de babyboom er zal aankomen, zal het deficit van de federale regering pas echt exploderen.
  Perl gaat niet op zijn lauweren rusten. Hij is ook voorzitter van het verzekeringscomité voor de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ), waarvan hij zegt dat de kassen "zijn leeggehaald in de vorige regeerperioden"!
  Bij die laatste verklaring had best wat meer uitleg mogen zijn, maar die vind ik niet terug. Duidelijk is wel dat die "vorige regeerperioden" wel zullen slaan op de regeringen Verhofstadt, waarvan we al weten dat ze met geld gesmeten hebben, de pensioenkassen hebben gekaapt en de staatseigendommen hebben versjacheld (er zijn gebouwen bij waarvoor nu een huur wordt betaald die op enkele jaren tijd zoveel kost als het gebouw heeft opgebracht!). Wat die DOSZ ook moge betekenen, ook daar is "men" met het geld gaan lopen.
  Ondertussen zit Leterme met de gebakken peren, want zijn regering heeft nergens geld voor en regeert feitelijk alleen maar virtueel. Zo wordt er een hele pensioenhervorming voorgesteld (Daerdens "kroeneboek en oewitteboek") en doet men nu hetzelfde met het justitieapparaat, maar in de harde werkelijkheid zijn het allemaal luchtkastelen, beginselverklaringen waarbij er voor de uitvoering geen geld is. Dat geld is allemaal opgemaakt in die "vorige regeerperioden".

  01-04-2010, 10:03 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (16 Stemmen)
  31-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Land van treuzelaars
  Het lijkt in dit land onmogelijk ergens een definitieve beslissing te nemen, zowel op federaal als op regionaal vlak:
  - De beslissing over het Oosterweelproject dat er vóór 1 april moést komen, komt er lekker niet. Het hele verhaal is nu weer eens voor drie maanden uitgesteld en er moet nog maar eens een zoveelste studie worden gemaakt. Nog maar eens extra kosten, terwijl er helemaal geen zekerheid is dat er in september dan wél een oplossing zal zijn. Ondertussen heeft men daar al vijftien jaar verloren en hopen geld aan verkwist. Als het project met de brug niet doorgaat, dan moet bouwheer Noriant ook nog eens 1,3 miljoen euro schadevergoeding worden betaald. Ondertussen denken Janssens en Co dat ze hiermede stemmen gaan winnen (want daar gaat het om) bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Als tegen die tijd zal blijken, dat het nog eens x-aantal jaren later zal zijn alvorens de verkeersknoop in Antwerpen misschien zal zijn opgelost, zou het wel eens kunnen dat de kiezer er dan heel anders over zal denken.
  - Geert Bourgeois heeft nog maar eens herhaald, dat de drie opstandige burgemeesters van de Rand niet benoemd zullen worden en hij heeft de gemeenten in kwestie gevraagd iemand anders voor te dragen. Iedereen weet dat die gemeenten dat niet zullen doen, want dit hele verhaal heeft al eens de revue gepasseerd. Waar wacht Bourgeois op om de volgende stap te zetten en naar die gemeenten een regeringscommissaris te sturen? Dat alles helemaal volgens de bestaande Belgische wetten.
   - Van het knutselwerk van nationale loodgieter zal ook niets in huis komen. Dat is voor Vlaanderen dan wél een goede zaak. Van belgicist Dehaene is geen goeds te verwachten. Er blijft dan nog één oplossing: de splitsing van Brussel-Halle/Vilvoorde doordrukken in het parlement, ook helemaal volgens het Belgische boekje. In de commissie was dat nl al gebeurd, Vlamingen tegen francofonen, in de plenaire zitting moet dat ook kunnen. Zeker na de zoveelste hatelijke verklaringen van taalfascist Maingain en aansluitend op het even hatelijke artikel van Le Soir over de Vlaamse wooncode, is er voor de Vlaamse volksvertegenwoordiging geen enkele excuus om het niet te doen. Dat de francofonen dan de regering Leterme II zullen laten vallen? En dan? Leterme II is een door francofonen beheerste regering die feitelijk nooit had mogen bestaan. Ze verdient niet te blijven bestaan enkele en alleen om de "honneurs" van het Belgische voorzitterschap van de E.U. in ontvangst te nemen.

  31-03-2010, 10:44 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (15 Stemmen)
  30-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Staal zonder waarde
  Een van de vele kemels die er tijdens de regeringsperiode van "eredoctor" Verhofstadt geschoten zijn, was de notionele intrestaftrek. Op zich zelf was het geen slecht idee bedrijven te belonen die het kapitaal in ons land wilden houden en zo een zekere garantie gaven om de werkgelegenheid te bestendigen. Zoals echter zo vele van de wetten onder Verhofstadt, werd ook deze wet slecht gemaakt en maakten slimme bedrijven handig gebruik van allerlei achterpoortjes om op die manier minder of zelfs helemaal geen belastingen meer te betalen. Een schoolvoorbeeld ervan is Suez, maar de hoofdvogel werd afgeschoten door de staalreus Arcelor Mital die op die manier méér dan één miljard euro wist te besparen. In totaal kost die notionele intrest het land trouwens zo'n vier en een half miljard euro, terwijl ze eerst begroot was op 500 miljoen. Van kemels schieten gesproken.
  Arcelor Mital heeft er trouwens de smaak van te pakken gekregen en denkt voor de volgende twee jaar nog eens zo'n miljard te kunnen recupereren van de Belgische staat. Deze keer via de zgn CO²-emissierechten. In het kader van de Europese klimaatovereenkomsten krijgen bedrijven emissierechten om te weten hoeveel ton CO² ze mogen uitstoten. Gaan ze daarboven, dan moeten ze bijbetalen. Blijven ze eronder, dan kunnen ze de niet gebruikte emissierechten verder verkopen aan bedrijven die erover zijn gegaan. Tot daar de theorie.
  Arcelor Mital verkocht begin dit jaar voor een miljard pond van die rechten aan een Brits bedrijf. Dat waren emissies die het bedrijf over had van de stilgelegde hoogoven in Ougrée, bij Luik. Nu wil het die hoogoven opnieuw opstarten, maar zit het met het probleem dat het zal moeten betalen voor de extra emissierechten die er in Luik zullen nodig zijn. Arcelor Mital heeft daarop laten weten, dat het de hoogoven van Ougrée alleen zal opstarten als de Waalse deelregering een octrooi van 13 miljoen ton CO² verleent, wat ondertussen inderdaad gebeurd is. Het gaat hier in totaal om 260 miljoen euro voor juist geteld 363 voltijdse jobs. Om het kort te houden: de Waalse regering geeft daar in Luik 716.253 euro per job uit.
  Daarmee houdt het niet op. Nu blijkt dat een deel van dat geld van de federale regering moet komen. M.a.w. Vlaanderen mag weer meebetalen aan deze chantage en mag dus, dertig jaar na de grote staalcrisis, weer eens opdraaien voor het Waalse staal. Staal zonder waarde.

  30-03-2010, 17:38 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (13 Stemmen)
  29-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leve de topjobs!
  Onlangs keurde de senaat een wetsontwerp goed over "degelijk bestuur" bij beursgenoteerde bedrijven en autonome overheidsinstellingen. Daarmee hoopt men een einde te maken aan allerlei zakkenvullerij van topmanagers en konsoorten. Of dit zo maar zal lukken, is zeer de vraag. Aan de top van allerlei instanties en maatschappijen krijgt men steeds te maken met eenzelfde soort mensen, die blijkbaar van alles op de hoogte zijn en alles aan kunnen. En die veel geld kosten.
  Neem nu het geval van André Bergen, voormalig hoofd van KBC. Zonder meer een bekwaam man, al waren er wel vraagtekens te stellen over de handel en wandel van Vlaanderens grootste bank. De man is tenslotte opgestapt, omdat hij het fysiek niet meer aan zou kunnen, wat zeer begrijpelijk is als men weet dat hij pas nog een hartoperatie heeft ondergaan. Vorige week bleek dan, dat diezelfde Bergen een topjob heeft gekregen bij een internationale financiële instelling in New-York en dat de man daarbuiten nog een handvol bestuursmandaten uitoefent. Dat blijkt dan allemaal wél mogelijk na een hartoperatie.
  Luc Van Steenkiste kwam in opspraak wegens mogelijke belangenvermenging bij voorkennis bij Bois Sauvage. Hij belandde zelfs enkele weken in de gevangenis. Ondertussen nam hij ontslag als voorzitter van Recticel, een firma die hij mede heeft groot gemaakt, maar werd hij wel voorzitter van Sioen uit Ardooie, waar hij al in de raad van bestuur zat. Daarbuiten blijkt ook hij nog een half dozijn andere bestuursmandaten te hebben.
  Michel Tilmant "werkte" vorig jaar juist geteld één maand bij ING en werd daar dan de laan uitgestuurd met de riante afscheidspremie van zo'n 1,353 miljoen euro! Deze som is het totaal van de inderdaad gouden handdruk, een premie voor vroegtijdig (!) vertrek én een vertrekpremie. De man moet zich trouwens helemaal geen zorgen maken: ondertussen is hij benoemd als bestuurder voor de Belgische staat bij het Frans BNP Paribas!
  Bovenstaande gevallen hebben te maken met echte zakenmensen, geen politiekers. Nochtans zijn er ook van die laatste soort heel wat die aardig wat centjes bij verdienen als "bestuurder" links en rechts. Van hen wordt zelfs niet eens verwacht dat ze kennis van zaken hebben, alleen dat ze over genoeg "netwerken" beschikken, t.t.z. invloed hebben om te lobbyen.
  Zo is er bv onze vriend Willy Claes, wereldberoemd als secretaris-generaal van de NATO, waar hij is moeten aftreden en beroemd in Belgenland door het Agusta schandaal, waardoor hij ook hier zijn politieke functies heeft moeten neerleggen. Zo'n man lijkt afgeschreven, maar niets is minder waar. Claes is o.a. voorzitter van e.o.a. instantie die de Vlaamse waterwegen beheert en blijkt ook onafhankelijk bestuurder te zijn bij Carrefour België. Daar kreeg hij zo'n 10.000 euro per vergadering. Voor wie het nog niet zou weten, Claes behoort tot de partij van de werkman, waarvan er zo'n 1300 bij Carrefour ontslagen zullen worden. In Limburg gaan drie Carrefour vestigingen dicht, twee in Genk en een in Maasmechelen. Die van Hasselt blijft open. In die stad is Claes' dochter, Hilde, burgemeester. Van een toeval gesproken!

  29-03-2010, 10:51 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (15 Stemmen)
  Archief per week
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!