NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Bpost lastpost
 • 'Betrouwbaar nieuws'
 • Vlaamse Beweging komt uit WO I
 • Zelzate
 • De landingsbaan
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  27-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Belgische doolhof

   

   

   

     I.v.m. de heisa omtrent de schuldvraag van wie wat verkeerd heeft gedaan met het al dan niet tijdig melden van de terrorist die van Turkije via Nederland naar België werd gestuurd, is men hervallen in een typisch Belgische spelletje zwarte pieten, zoals enkele lezers in hun reacties al gemeld hebben. Dat in dit land zowel justitie als politie niet fatsoenlijk werken is algemeen geweten. Pijnlijk wordt het nu alleen, omdat ook het buitenland het eindelijk ontdekt heeft. Misschien had Lewie Tobback toch beter die Rijkswacht niet afgeschaft, iets wat ik al meer dan eens heb aangeklaagd. Dat was een goed geoliede machine die men achter de hand had kunnen houden en die in alle ons omliggende landen nog steeds bestaat en zijn nut bewijst. Zelfs het afschaffen van de verplichte legerdienst door Leo Delcroix vind ik een vergissing van formaat, die alleen maar heeft gezorgd voor meer kosten en bureaucratie.

     Met haar drie officiële talen en evenveel gewesten, haar twee gemeenschappen, haar zes staatshervormingen, haar zes regeringen en zeven parlementen, haar elf provincies en een hoofdstad met 19 gemeenten, evenveel burgemeesters, schepencolleges, gemeenteraden en OCMW’s kon het niet anders dan ooit eens grondig fout lopen. Zo’n beetje zoals het fout gelopen is in Joegoslavië.

     Specifiek voor wat Brussel betreft, waar het nu in de eerste plaats om gaat, kan het niet zijn dat het straks weer business as usual wordt. Met één politiecorps zou heel dat jihadi netwerk er waarschijnlijk nooit gekomen zijn. Nu staat de politie er in elke gemeente onder het bevel van een andere burgemeester en wat dat teweeg kan brengen heeft Moureaux in Molenbeek* laten zien. Met slechts één burgemeester voor de hele stad zou die wat blij zijn als de politie die taken van hem overnam. Het is gewoon belachelijk dat een stad als Brussel wel één brandweerkorps kan hebben, maar niet één politiecorps.

   

  * In een interview op de Franse Tv zou Flup Moustache gezegd hebben ‘misschien wel een beetje te voorzichtig te zijn geweest met de sociale mix’ in zijn gemeente. Verboden te lachen!

  27-03-2016, 00:12 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (5)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (31 Stemmen)
  26-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over jihadi's en ambetantenaren

   

   

     In de krant De Tijd verschijnen al enkele dagen overzichten met namen en foto’s van wie ze denken betrokken te zijn bij de aanslagen in Parijs en Brussel. Dat gaat van opdrachtgevers in Syrië, coördinatoren in België, uitvoerders van de aanslagen in Parijs en Brussel, medeorganisatoren en sympathisanten. In de editie van donderdag was men al aan 41 stuks en daar zouden er nog wel enkele bij kunnen komen. Voor wie het een verrassing zou zijn: het zijn allemaal met allochtone namen en de meest voorkomende voornaam is Mohammed, net zoals dat het geval is in onze gevangenissen. Er is geen Janssens, Peeters of Dupont bij, zelfs geen Moureaux al zou die in het rijtje van de sympathisanten niet misstaan.

   

  ---

   

     En dan iets heel anders. Gistermorgen, op Goede Vrijdag, kreeg ik een schrijven van de FOD Financiën, waarin me gevraagd werd mijn belastingen over 2015 te betalen. Ik kreeg nog 48 uur de tijd om dat te doen, anders zouden er nalatigheidsintresten van gemiddeld 209,00 euro worden aangerekend. Die 48 uur was een lachertje, want banken en post zijn vanaf vrijdag tot de dinsdag na Pasen gesloten en ik heb zo het vage idee dat dat bij de overheidsdiensten niet anders zal zijn.

     Het leuke (nou, ja) van dit verhaal is dat ik die belastingen al betaald had. Op het aanslagbiljet, dat ik daarvoor eerder dit jaar gekregen had, stond nl dat ik tijd had om te betalen tot 31.03.2016 en daarom had ik ze al betaald op woensdag 23.03, dus twee dagen vóór ik die brief kreeg en nog ruim een week vóór de vervaldatum. M.a.w. ik kreeg al een aanmaning vóór de vervaldag. Van de storting heb ik een bewijs van de bank.

     Ik heb die dames en heren van Financiën dan maar een aangetekend schrijven gestuurd (wat me ook weeral geld kost), met de nodige bewijsstukken en waarin ik de hoop uitspreek dat ze ook zo ijverig te werk zullen gaan bij het natrekken van grote vissen en niet alleen van alleenstaande gepensioneerde weduwnaars, wier bijdrage weinig zal veranderen aan de staatsschuld van 106% van het bbp (of is het 107?).

     En nu zien of er daar iemand van die ambetantenaren gaat reageren en hoe…

   

  26-03-2016, 00:13 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (7)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (32 Stemmen)
  25-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jihadi sprokkels

   

   

     Nog enkele bedenkingen bij de aanslagen in Brussel:

   

     Niemand schijnt er aanstoot aan te nemen dat de achternaam van die twee broederlijke zelfmoordterroristen El Bakraoui is. Voor zover ik ervan op de hoogte ben, is die ‘El’ er oorspronkelijk niet, maar komt die vóór de achternaam te staan na een bedevaart naar Mekka. Feitelijk is ‘El’ de aanduiding dat men met een vrome moslim te doen heeft en het zou me niet verwonderen dat heel wat moslims daar respect voor hebben, ongeacht wat die persoon later ook zou hebben uitgespookt. Voor wie democratie en verdraagzaamheid in zijn schild draagt zou het niet meer dan normaal zijn dat die ‘El’ geschrapt zou worden voor wie veroordeeld worden voor criminele feiten. Dat blijkt dus bij de islam niet het geval te zijn en geeft de dragers van zo’n naam a.h.w. een soort carte blanche om zich nergens nog een bal van aan te trekken, zelfs niet als het om zware criminaliteit gaat. Een bijkomende vraag is, of onze officiële instanties zomaar akkoord gaan om een naam op officiële documenten te wijzigen enkel en alleen omdat de persoon daarvoor op bedevaart is geweest…
     I.v.m. de heisa omtrent die ene broer die door de Turken werd terug gestuurd (naar Nederland dan nog) en al dan niet had moeten worden opgepakt, vergeet men er ook bij te zeggen dat die kerel, net als Salah Abdesalam, ongestoord onder de radar verdween en blijkbaar kon rekenen op een uitgebreid netwerk dat hem de hele tijd onderdak verschafte. Ook hier speelt de collectieve verantwoordelijkheid van ten minste een deel van de moslimgemeenschap.

     Of en hoe dat verhaal van Erdogan klopt, zullen we waarschijnlijk pas volgende week dinsdag te weten komen. Reden daarvoor is dat ze er ook in Nederland nog niet uit zijn en men daar zelfs al spreekt van een regeringscrisis. Hier hebben Jambon en Geens al hun ontslag aangeboden, maar heeft onze nationale Charel dat (voorlopig?) geweigerd. Maar zelfs als men die ene El Bakraoui weer had opgesloten, had dat m.i. weinig uitgemaakt voor de aanslagen in Brussel. Zo te zien zijn er nog kandidaten genoeg, waarvan het overgrote deel ‘echte’ Belgen of ‘echte’ Fransen die hier wonen.

     Wel opmerkelijk is dat het eventueel ministerieel ontslag weer gaat om twee Vlaamse ministers, zoals vroeger ook al is voorgevallen met Louis Tobback, Stefan Declercq en Johan Vande Lanotte. Voor zover ik me herinner moet in België nog altijd de eerste Waalse minister zijn ontslag geven. Die schijnen minder problemen te hebben met dat verantwoordelijksgevoel.

     Tenslotte nog dit: de solidariteitsbetogingen en –verklaringen mogen dan al hartverwarmend zijn, kaarsen, bloemetjes, knuffelbeertjes en staan roepen dat men geen schrik (meer) heeft, zijn geen antwoord op het islamitische terrorisme. Jihadisten worden niet geraakt door het verdriet van het Westen. Er zal meer moeten gebeuren om een einde te maken aan de barbarij die we meemaken.

   

  25-03-2016, 00:15 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (14)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (36 Stemmen)
  24-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zonder Brussel?

   

   

     In het kader van de discussies over de splitsing van België en/of de onafhankelijkheid van Vlaanderen – ook onder Vlaamsnationalisten - wordt het stilaan tijd dat we ons gaan wennen aan de gedachte dat we Brussel best opgeven. In dat hoofdstedelijk gewest spelen we nog een bijrol die er voornamelijk in bestaat e.e.a. te financieren, waar we zelf niets aan hebben en waarvoor we meestal stank voor dank krijgen. Dat wil daarom niet zeggen dat we Brussel helemaal moeten loslaten, wel dat we met het stadsgewest een relatie moeten aangaan zoals met elk ander buurland en dan specifiek eisen dat het Nederlands in Brussel evenwaardig moet blijven aan het Frans, het Engels en welke andere taal ook. M.a.w. dat het daar geen tweede rangstaal wordt. Frans mag er momenteel nog de lingua franca zijn, in meer dan de helft van de Brusselse gezinnen wordt er de dag van vandaag thuis een andere taal gesproken, meestal Turks of Arabisch. Het Nederlandstalig onderwijs en cultuurleven in Brussel kunnen dan nog vanuit Vlaanderen ondersteund worden, net zoals we ook nu initiatieven in het buitenland financieren. Bij sommige van deze laatsten kan trouwens gerust een groot vraagteken gezet worden.

     Zo loopt er bv momenteel in New-York een expo van Marcel Broodhaers in het Museum of Modern Art (MOMA). Daar is ondermeer de fameuze mosselpot te zien waarvoor destijds Bertje Anciaux een pak geld op tafel heeft gelegd. Die Broodhaers is een Franstalige Brusselaar, een vroegere boekhandelaar, die snel gezien had dat hij met absurde surrealistische werken, die men tegenwoordig kunst noemt, veel meer te verdienen was. De vraag is waarom zo’n tentoonstelling moet gefinancierd worden door Vlaanderen, volgens de MOMA webstek ‘by the General Representation of the Government of Flanders’!

     Nog zoiets doet zich voor i.v.m. de ondersteuning van zgz culturele initiatieven in Brussel. Daar krijgt de Federatie van Marokkaanse Verenigingen dit jaar een subsidie van 329.309 euro, de Unie der Turks Islamitische Culturele Verenigingen van België 340.039 euro, de Unie van Turkse Verenigingen 294.180 euro en de Federation of Anglofone Africans in Belgium 105.394 euro. Weet je hoeveel de organisatie van het Vlaams Nationaal Zangfeest (volgend jaar aan zijn 80ste editie) krijgt van Vlaanderen? 0,0 euro, je leest het goed: nul komma nul!

     Dit is te gek voor woorden. De huidige verantwoordelijke voor dit Sinterklaasspel heet Sven Gatz (Open VLD), minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel in de Vlaamse regering, niet toevallig iemand die via enkele van Bert Anciaux’ hobby’s (Spirit & ID21) in de politiek is gerold. Het verhaal van de appel die niet ver van de boom valt. Toen Bert den bleiter later overstapte naar de socialisten, koos Gatz voor de Open VLD. Op een gegeven ogenblik was hij zelfs uit de politiek gestapt en werd hij in 2011 directeur van de Unie van Belgische Brouwers. In 2012 deed hij wel nog even mee aan de gemeenteverkiezingen in Jette, maar haalde er slechts 250 stemmen, niet genoeg om zijn mandaat als gemeenteraadslid daar te kunnen verlengen. Dat hij in 2014 plots minister werd in de Vlaamse regering dankt hij aan het feit dat Open VLD daarin eerder onverwachts toch mocht meespelen, men nog een Brusselaar tekort kwam en hij de enige van enig niveau was die zijn partij daarvoor beschikbaar had*. Dat Vlaanderen op zo iemand moet rekenen om zijn zaken in Brussel te klaren, zegt genoeg en is een reden te meer om zonder dat Brussel verder te doen.

   

  * Gatz was toen feitelijk de tweede kandidaat van zijn nieuwe partij. De eerste was Noël Slangen, de voormalige spindokter van Verhofstadt. Hij bevond zich tijdens de vorming van de nieuwe Vlaamse regering in het buitenland en kwam hals over kop teruggevlogen, maar bleek de job niet te kunnen krijgen omdat hij niet in Brussel verbleef en een ultieme poging om daar nog iets aan te doen mislukte.

   

  24-03-2016, 00:13 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (29 Stemmen)
  23-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Molen-, Schaar- en Maalbeek

   

   

     Ik moet eerlijk bekennen dat ik lang geloofd heb dat er een gematigde islam zou kunnen bestaan of dat er een soort Europese islam zou komen. Niet dus. Met wat er nu in Brussel gebeurd is, na New-York, London, Madrid en Parijs, is de maat wel vol. Mocht er nl een gematigde islam bestaan, dan zou die niet alleen protesteren tegen de beestigheden die in naam van hun godsdienst worden verricht (iets wat af en toe wel gebeurt), maar zou men vanuit die middens ook moeten melden wat en waar er hier iets fout aan het lopen is. Dat dit niet gebeurt, hebben we duidelijk kunnen vaststellen toen de meestgezochte terrorist van heel Europa vier maanden ondergedoken kon blijven in zijn eigen stad.

     Of die aanslagen nu al dan niet iets te maken hebben met Molenbeek, ik blijf bij wat ik eergisteren nog vertelde over Flup Moustache. Die man moest men tenminste aanklagen voor schuldig verzuim en nalatigheid en – voor mijn part – achter de tralies zetten. Daarbij zou hij nog beschuldigd moeten worden voor laster o.w.v. zijn uitspraak dat Jambon een Nazi was (omdat die ‘zijn’ Molenbeek wou opkuisen), terwijl ook zijn partij niet vrijuit gaat omdat die hem niet tegensprak.

     Moureaux is trouwens niet de enige schuldige. Onze media zijn dat evenzeer. De klacht van Geert Bourgeois tegen de VRT spreekt boekdelen. Die zender had het klaargespeeld om tijdens de uitzending over de aanhouding van Abdeslam niets te zeggen noch te tonen over het feit dat een honderdtal ‘jongeren’ de politie toen getrakteerd had op stenen en flessen. Onze kranten en zenders mogen stilaan eens ophouden het gedrag van die ‘kutmarokkaantjes’ (dixit Yves De Smet van, nota bene, De Morgen) verder te blijven doodzwijgen of zelfs goedpraten. Het is gewoon krapuul dat te dom is om te leren en te lui om te werken. Als ze dan nog het geluk hebben te wonen in een gemeente zoals in Molenbeek, waar ze gekoesterd werden door een PS-kopstuk dat alleen dacht aan het electoraal belang van zijn partij (en zichzelf), dan is de rekening snel gemaakt.

     Gelukkige mensen daar in Oost-Europa waar de regeringen beslist hebben geen moslim vluchtelingen op te nemen om straks niet ons lot te moeten ondergaan. En een pluimpje voor mensen als Trump, Wilders en ons eigen VB die tenminste trouw blijven aan hun principes.

     Tenslotte nog dit: volgens een toezichtsonderzoek van de comités (mv!) I en P, zou OCAD, het nationaal antiterreurorgaan, zijn eigen regels om analyses op te stellen, zelden nageleefd hebben. Ga met zo’n mannen naar de oorlog (letterlijk dan nog)!

  ---

     In de marge van bovenstaande moet ik er nog bij vertellen dat mijn oudste dochter bij Brussels Airlines werkt, maar – gelukkig – deze week vrij was. Als lid van het vliegend personeel komt zij trouwens zelden bij de eigen balie in de vertrekhal, maar het had kunnen zijn. Zoals de meeste van haar collega’s is zij niet echt verrast met wat gebeurd is. Het stond in de sterren geschreven dat dit kón gebeuren. De vertrekhal is tenslotte een plaats waar iedereen vrij binnen en buiten kan, ook wie niet moet vliegen en zal daarom nooit met zekerheid safe zijn…

   

  23-03-2016, 00:15 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (7)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (38 Stemmen)
  22-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Youssef's laatste noten

   

   

     Zoals de meeste van de lezers weten, ben ik een fan van klassieke muziek en opera en dat al sinds einde van de jaren 1980. Mijn vrouw en ik hadden 15 jaar een abonnement op de Opera van Luik, die we verkozen boven die in Brussel en Vlaanderen, omdat men zich in Luik meestal hield aan het oorspronkelijke libretto (‘script’ voor de filmliefhebbers), iets wat in Vlaanderen dikwijls niet gebeurde (wat ook de dag van vandaag nog altijd het geval is). Toen ik ergens vorig jaar vernam, dat Jozef De Witte zijn job als hoofd van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding ruilde voor dat van intendant van het Nationaal Orkest van België, had ik daar mijn vragen bij. Ik blijk niet de enige te zijn geweest die zich erover verbaasde dat ‘Youssef’, zoals de man bekend stond bij de Vlaamsnationalisten, zomaar van de allochtonenpolitiek naar de klassieke muziek kon overstappen, ook al zijn wij in dit landje nu al wel heel wat gewend op gebied van het uitdelen van postjes via de politiek. Dat hij bij dat nationaal orkest weinig of misschien wel geen vroegere vrienden ging tegenkomen, lag voor de hand, want allochtonen zie je zelden op concerten of bij opera’s.

     De Witte is van uitgesproken linkse signatuur en dankte zijn aanstelling tot opvolger van paterke Leman destijds aan Verhofstadt, die dat door de meeste Vlamingen gehate centrum oprichtte en onder zijn bescherming plaatste. Youssef had een broer die ergens in Centraal Amerika is omgekomen toen die, als arts, steun verleende aan e.o.a. linkse rebellengroep. Een andere broer is de huidige gouverneur van Vlaams Brabant, die aan die job geraakte in tijden toen de socialisten nog mee de lakens (en de postjes) uitdeelden. Sinds die vervelende N-VA de roodhuiden uit de Vlaamse en federale regeringen kegelde, lukt dat echter niet meer. De aanstelling van Youssef bij het Nationaal Orkest was dan feitelijk nog de uitzondering die de regel bevestigde en die nu blijkt verkeerd te zijn geweest, want na amper tien maanden kreeg hij al zijn ontslag.

     Dat ontslag door de Raad van Bestuur bij het Nationaal Orkest kwam er nadat er in februari al een motie van wantrouwen was, waarbij de muzikanten in een algemene vergadering De Witte’s ontslag vroegen, wegens onbekwaam voor een leidende functie in de wereld van de klassieke muziek en het feit dat hij de belangen van het orkest – dat straks misschien moet fusioneren met de Filharmonie – niet naar behoren verdedigde, waarschijnlijk omdat hij daar inderdaad niet genoeg muzikaal verstand van had. Enfin, voorlopig(?) een zoete wraak en leedvermaak voor al wie zich door dat fameuze centrum (dat tegenwoordig ‘Unia’ heet) tekort gedaan voelde.

     Of Youssef nog ooit een baan van enig niveau zal krijgen, is erg twijfelachtig. In het kader van het ‘soske shot’ door de huidige meerderheid, ligt dat niet voor de hand. En zeggen dat ze bij de Belgische moslimexecutieve zopas nog een nieuwe voorzitter hebben gekregen. Dat was nog eens iets voor hem geweest na al wat hij voor die gemeenschap heeft gedaan…

   

  22-03-2016, 00:11 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (33 Stemmen)
  21-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eerst was er Flup

   

   

   

     Over de arrestatie van die Salah Abdeslam is dezer dagen al zoveel gezegd en geschreven, dat ik me niet geroepen voel daar veel aan toe te voegen. Het vervolg, o.m. van zijn ondervragingen, zal misschien wel e.e.a. aan het licht brengen, maar voorlopig ziet het er eerder naar uit dat de kerel niet de aller-gevaarlijkste terrorist van Europa is, maar iemand die er tussenuit is geknepen en misschien nog meer schrik heeft van een wraak vanwege zijn IS-bloedbroeders dan van het Belgische gerecht, al wil dat niet zeggen dat hij niet gevaarlijk bleef.

     Gisteren kreeg ik voor het eerst te horen dat er eindelijk nog eens iemand gewezen heeft op de verpletterende verantwoordelijkheid van Philippe Moureaux in deze zaak. De kritiek kwam van onze nationale Charel himself in een interview op de RTL. Op onze Vlaamse zenders was er tot nu toe zo goed als geen kritiek op Moureaux, volgens mij de hoofdschuldige van het feit dat het in Molenbeek zover is kunnen komen. Hij is het die het klimaat heeft geschapen waarin de terroristen lekker ongestoord hun werk konden plannen en uitvoeren. Moureaux was niet alleen burgemeester van wat men nu de Jihadi-hoofdstad van Europa noemt, maar tegelijkertijd ook vicevoorzitter van de PS en werd beschouwd als de ideoloog van de partij. Volgens de doctrine van Flup Moustache, zoals hij in Molenbeek bekend stond, kon men niet genoeg arme allochtonen importeren en ervoor zorgen dat hen niets in de weg werd gelegd, zodat de partij hun stemmen zou kunnen gebruiken als pasmunt voor de velen die de PS de rug hadden toegekeerd, o.m. richting PTB, de Waalse PvdA. De immigranten zorgden voor een nieuw proletariaat en werden daarom gekoesterd, zeker in Flup’s eigen Molenbeek. Als er één iemand verdient achter de tralies te worden gezet i.v.m. de aanslagen van Parijs en alles wat ermee te maken heeft, dan is het wel die Moureaux. Dat de man op 72 jarige leeftijd nog met een moslima van 36 trouwde kan men bezwaarlijk een normale zaak vinden. Of hij sindsdien zelf moslim zou geworden zijn, zou beter eens het voorwerp van een al dan niet gerechtelijk onderzoek mogen zijn. Mocht dat immers positief uitpakken, dan had Moureaux een reden temeer om de geradicaliseerden in zijn gemeente niet voor het hoofd te stoten.

   

  21-03-2016, 00:15 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (5)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (31 Stemmen)
  Archief per week
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!