NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • De klimaatspijbelaars
 • Donald en de sultan
 • Divided Kingdom
 • Intermezzo italiano
 • De opmars van de onafhankelijken
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  29-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.We are the champions!
     De laatste week heeft dit land twee internationale competities gewonnen: eerste plaats bij de E.U. inzake arbeidskosten en dezelfde topplaats inzake belastingsdruk in de hele Oeso. Voeg daarbij nog het absolute wereldrecord van de langste regeringsvorming en het kan niet meer stuk: 'We are the champions!'.*
     Met statistieken kan men natuurlijk alle kanten uit. Niets is immers zoals het er uit ziet. Zo klopt het dat wij in de E.U. de hoogste arbeidskosten hebben, maar de werknemer geniet daar niet van. Het is zelfs niet eens de schuld van de vakbonden. De reden is dat arbeid in dit land veel te zwaar belast wordt door de overheid. Op elke 100 euro die een werkgever moet uitgeven voor een werknemer, krijgt deze laatste hoop en al de helft in handen. Neem nu de recente ontslagen bij Bekaert. Daar wordt gezwaaid met ontslagpremies tot 50.000 euro. 'Bruto', zegt men er steeds onmiddellijk bij. Dat laatste betekent, dat de ontslagen werknemer blij mag zijn als hij er de helft aan overhoudt. De rest steekt de staat op zak. Hetzelfde geldt voor vakantiegeld, overuren en eventuele dertiende maanden. Allemaal lekkers waar men slechts gedeeltelijk van genieten kan.
     Met de hoogste belastingen van alle Oeso-landen klopt het plaatje ook niet. Als men slim genoeg is, een goede boekhouder kent of nog in staat is zelf zijn ingewikkeld belastingsformulier in te vullen, weet men dat er legio aftrekposten zijn: woonkrediet, kinderopvang, dienstencheques, energiebesparende maatregelen, om er maar enkele te noemen. Maatschappijen, zeker de grote, hebben daarenboven slimme advocaten in dienst die er soms in slagen hun bedrijf helemaal geen belastingen meer te laten betalen (notionele intrestaftrek, CO-2 certificaten e.d.). Wie dat allemaal niet kent of kan, betaalt de rekening. En dan maar jammeren als er tenslotte een groot alternatief circuit ontstaat, waarin duchtig in het zwart wordt gewerkt en verhandeld. Minister van begroting Chastel heeft recentelijk nog duidelijk gesteld, dat de beste manier om dit land te hervormen, alles te vereenvoudigen zou zijn. 'Simple comme bonjour', om het in zijn eigen taal te zeggen. Waarop maar één reactie mogelijk is: 'doen!'.
    

  * Naar het schijnt heeft België ook de hoogste 'loonwig' van de geïndustrialiseerde wereld. Dat is de extra belasting die de mensen die in het wit werken moeten betalen om de schade veroorzaakt door zwartwerk goed te maken. De totale zwarte economie in dit land, zowel voor wat sociale als fiscale fraude betreft, zou zo'n 70 miljard euro bedragen, in verhouding het dubbele van Frankrijk, om maar een idee te geven.

  29-04-2012, 09:47 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (25 Stemmen)
  28-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het stabiliteitsprogramma
     De regering Di Rupo zou gisteren een akkoord bereikt hebben over het zgz 'stabiliteitspact', dat door Europa voortaan jaarlijks aan alle landen wordt gevraagd i.v.m. hun begroting. Volgens het akkoord zou dit land tegen 2015 een sluitend budget moeten hebben. 'Eerst zien', zei de blinde, zeker als men weet dat er in het nieuwste programma voorzien is dat niet alleen de federale regering, maar ook alle gewesten tegen die tijd geen deficitair budget meer mogen hebben. Zie je dat al gebeuren in Wallonië en Brussel?
     Wat er wel nieuw is aan het programma dat maandag dient voorgelegd worden aan Europa - en positief tegelijkertijd - is dat aan Vlaanderen niet meer zal gevraagd worden bij te leggen als de andere 'entiteiten' er niet in zouden slagen hun begroting sluitend te houden. Ik heb er zelf regelmatig in deze rubriek op gewezen dat een Vlaams overschot steeds gevaar zou lopen te worden opgeëist door de potverteerders. We zullen dit hele verhaal trouwens best met een grove korrel zout nemen, 2015 is een eeuwigheid in ons politieke wereldje dat tegenwoordig alleen maar schijnt te reageren op de gebeurtenissen van de dag. En dan hebben we het niet gehad over wat er gaat gebeuren, mocht de Dexia Holding inderdaad crashen. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd, dat men met opzet officieel aan Vanackere niets verteld, omdat dit het hele Europa verhaal zou kunnen schaden.
     Tenslotte nog dit: Nederland, dat maandag ook zijn programma aan Europa moet voorleggen en waarover hier de laatste dagen zo meewarig werd gedaan, is erin geslaagd op amper 48 uur een besparing van 14 miljard euro te realiseren. De huidige Belgische bewindploeg deed daar 541 dagen over...

  28-04-2012, 08:57 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (27 Stemmen)
  27-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De 'verhinderde' burgemeester
     Wij zijn weeral een woord rijker in ons toch al goed gevuld 'wetstraatees' woordenboek: de 'verhinderde' burgemeester. Dat zou iemand zijn die tot burgemeester is benoemd, maar om e.o.a. reden die taak niet kan of mag vervullen en dan vervangen wordt door een 'waarnemer'. Zo is Di Rupo bv 'verhinderd' burgemeester van Bergen (28% werklozen!) en zou Magnette dat kunnen worden van Charleroi. Niemand die daar graten in ziet, zoals men dat wél doet voor De Wever, mocht die burgemeester worden én partijvoorzitter blijven, zoals ik al stelde in mijn blog van 24 dezer. In werkelijkheid is Di Rupo trouwens ook al 'verhinderd' partijvoorzitter van de PS. De man die deze taak momenteel waarneemt, Thierry Giet, doet dat expliciet maar tijdelijk en zal meteen plaats ruimen als amigo Elio dat zou vragen. Morgen kan die dan weer 'voor'zitten, mocht het met zijn armlastige regering toch fout lopen en dat laatste is niet denkbeeldig.
     De affaire van de Dexia Holding begint immers steeds meer op een Titanic avontuur te lijken. Erger zelfs, want de ondergang van dat schip had niemand voorzien, die van de Dexia Holding is de kroniek van een aangekondigde ramp en wordt al enkele maanden als onafwendbaar afgeschilderd. Door het afhaken van zowel Arco als de Gemeentelijke Holding, die allebei in vereffening zijn en geen middelen meer hebben, komt de Dexia schuld straks op het budget van Frankrijk en België terecht. Voor Frankrijk zal dat amper 2% van zijn bbp bedragen, voor België liefst 15%! Met dank aan Leterme en Reynders, die zich in deze zaak door de Fransen hebben laten rollen. Het waren diezelfde Fransen die Dexia financieel hebben laten doodbloeden en het zullen de Belgen zijn die het gros van de schuld zullen mogen betalen.*
     Ondertussen is de regering Di Rupo er na bijna vijf maanden nog steeds niet in geslaagd afgewerkte teksten van de zo geroemde zesde staatshervorming voor te leggen, maar zijn alle francofone excellenties druk bezig met de gemeentelijke verkiezingen, waarvoor ze zich en bloc kandidaat hebben gesteld. Een duidelijk voorteken dat ze het zelf federaal niet meer zien zitten. Mocht Di Rupo de Europese test en het Dexia debacle tóch overleven, dan kunnen ze immers straks nog altijd 'verhinderd' burgemeester worden.


  * In de VRT journaals van gisteren werd verteld, dat excuus minister Vanackere de geruchten omtrent Dexia had ontkend. Dat klopt niet. Vanackere ontkende helemaal niets, hij zei alleen dat noch de nationale bank noch Europa hem daarover iets had laten weten. Dat is niet hetzelfde. Misschien heeft hij, zelf ook ACV'er zoals Leterme, die instanties wel gevraagd hem niets te laten weten. Hij is niet voor niks hoofd van de diplomatie...

  27-04-2012, 08:43 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (27 Stemmen)
  26-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De seksuele graaicultuur
     We maken dezer dagen een nieuwe rage mee: het opbiechten van seksuele intimidatie uit de jaren stilletjes. Het moet niet altijd de discussie zijn tussen N-VA en VB, niet?
     Hoe erg het ook (geweest) is, de meeste dames die nu - na het geval Pol Van Den Driessche - met die verhalen voor de dag komen, doen dat rijkelijk laat, veel te laat. Het doet een beetje denken aan de operatie 'kelk', waarmee de media ook een hele tijd zoet waren. De meeste van die klachten waren ook al lang verjaard en dus juridisch niet meer strafbaar. Toch zijn er enkele grote verschillen, zeker op financieel vlak. Bij het misbruik in de Kerk hebben heel wat slachtoffers nog de kans gekregen een geldelijke tegemoetkoming te krijgen van de katholieke Kerk en gebeurde dat ook omdat het gerecht er zich wel degelijk mee gemoeid had. In de al dan niet gerechtvaardigde heksenjacht die nu bezig is, moet de eerste gerechtelijke klacht nog worden neergelegd en dat is niet toevallig. Tot nu toe zijn het de media - en alleen de media - die zich in deze affaires als rechter hebben opgesteld. Hoe erg het met onze justitie ook mogen gesteld zijn, dit kan niet in een land waar nog een zeem van legaliteit zou moeten bestaan.
     Wie, zoals die Marie-Anne Wilssens, zelfs maar een symbolische klacht zou neerleggen (ze heeft het tot nu toe niét gedaan) en geen gelijk zou krijgen (het is haar woord tegen het zijne), riskeert nl te worden veroordeeld tot het betalen van de kosten van het onderzoek en zelfs tot een rechtsplegingsvergoeding van zo'n 1300 euro aan de man die zij van aanranding beschuldigt. Erger nog, bij gebrek aan bewijzen zou ze zelfs strafrechtelijk veroordeeld kunnen worden wegens lasterlijke aangifte. En, om het even bij mevrouw Wilssens te houden, die blijkt in een vroeger leven stichtend lid te zijn geweest van de Belgische-nationalistische beweging B-plus. Dat verklaart misschien, waarom ze Van Den Driessche nu pas aanklaagt als gemeentelijk N-VA kopstuk in Brugge en niét toen hij voor CD&V in het parlement zat, wanneer de zaak misschien nog niet verjaard was. Als ex-journaliste (van het Nieuwsblad) zou ze beter moeten geweten hebben.
     Het is goed dat men alle wanpraktijken ter zake in het openbaar gooit, maar dan wel op tijd en stond én dat men dat doet via de juridische weg en niet via de media. Waarbij de VRT gisteren in elk geval in zijn journaals de hoofdvogel afschoot in de beschuldigingen tegen Jos Ghysels. Meer dan een vol  kwartier over niets anders dan dat. De VRT de 'boekskens' achterna. 'Nieuws', noemen ze dat.

  26-04-2012, 11:01 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (29 Stemmen)
  25-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Turtelboomse justitie
     In mijn blog van 19 dezer ('De nephervormingen') vroeg ik mij af, in hoever de Turtelboomse hervorming enige invloed zou hebben op de Belgische straffeloosheid. Dit was o.m. naar aanleiding van haar beslissing om in alle gevangenissen metaaldetectoren te plaatsen om gedetineerden te kunnen controleren op eventuele wapens. Dat grapje zou 800.000 euro kosten én extra werk.
     Nu blijkt, dat er van dat extra werk weinig in huis zal komen. In de begroting van Di Rupo zit nl ook een luik besparingen voor justitie. Die omhelzen o.m. het afvloeien van een kleine 400 cipiers. Nu is het zo dat wij eigenlijk teveel cipiers hebben in verhouding tot gedetineerden, zeker in vergelijking met de ons omliggende landen, maar te weinig in ons tot de draad verouderde bajessysteem. De vakbonden staan nu, terecht, op hun achterste poten en dreigen met een zoveelste staking. Turtelboom hoopt daar vandaag nog iets aan te kunnen doen, maar het schrappen van de voorgestelde afvloeiingsregel gaat de armlastige Di Rupo regering 14 miljoen euro extra kosten, die dan elders zullen moeten gevonden worden.
     Ondertussen heeft de 'kotengevangenis' van Vorst het bezoek gekregen van een Europees controleteam, waarvan zeker geen goed nieuws te verwachten zal zijn. Misschien toch maar die Nederlandse bajesboten afhuren?
    En het kan nóg erger. Het blijkt nl dat er de laatste zes jaar niet één maar eenentachtig (ex)gedetineerden geregulariseerd zijn geworden! Stuk voor stuk via regularisatieaanvragen die vertrokken vanuit de gevangenissen, wat laat vermoeden dat het om een georganiseerde actie gaat. Deze gang van zaken, zoals trouwens de hele janboel bij justitie, is niet de schuld van Turtelboom of De Block, maar wel van De Blocks voorganger, Melchior Wathelet Jr. 'L'enfant', zoals hij in zijn eigen partij wordt genoemd, heeft steeds alle bevelen van zijn baasje Milquet, maar ook die van Onkelinx, slaafs uitgevoerd met het nu gekende gevolg. Voor Turtelboom wordt er trouwens nu al gevreesd, dat ze haar eigen zin niet zal krijgen, maar alleen de toelating om de permissieve justitiezeden van Wallonië uit te breiden over het hele Belgische grondgebied, dus ook in Vlaanderen. Als dat doorgaat, komen we van de regen in de drop. Het wordt bijna hopen, dat Europa daar een stokje voor zal steken. Van dit PS dictaat is geen goeds te verwachten.

  25-04-2012, 09:00 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (31 Stemmen)
  24-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gemeentelijke nonsens
     Dit weekeinde hebben verschillende partijen bijeenkomsten gehouden met het oog op de gemeentelijke verkiezingen van het najaar. Mensen, werd daar wat afgezeverd!
  - Bij CD&V, waar men er al eerder over gedebatteerd had, was men uitgekomen op de idiote slagzin 'iedereen inbegrepen', iets dat op alle manieren kan gebruik worden en door niemand echt wordt begrepen. Typisch tsjevenwerk.
  - Open VLD doet het al niet veel beter met het motto 'doen'. Als daar nu nog een uitroepteken achter gestaan had ('doen!'), zou het misschien nog iets zinnigs betekend hebben. Ook dit is zo'n slagzin waarmee men alle kanten uit kan, behalve de goede. Croo'tje wist nog te vertellen dat zijn partij in Brussel al een hele tijd bezig is met de 'verandering', iets wat de N-VA voor de toekomst belooft. Die blauwe verandering is echter niet in de goede zin, zeker niet voor Vlaanderen.
  -   Feitelijk is Tobbackske nog de slimste (als het goed is zeggen we het ook). Hij kiest niet voor één slagzin bij de gemeentelijke verkiezingen en wil dat het lokaal blijft. In veel gevallen zal dat ook zo zijn.
  - De N-VA kan wel een excuus inroepen. Het is voor de partij feitelijk de eerste keer dat ze serieus alleen opkomt. Zoiets in alle gemeenten nu apart verkopen, is logistiek niet haalbaar. Daarenboven moet de partij opboksen tegen heel wat vooringenomenheid van de bestaande coalities. Het lijkt er net op dat die vinden dat er voor de N-VA aparte regels gelden en dat die heiliger moet zijn dan de paus. Zo stelt men, dat De Wever niet gelijkertijd burgemeester en partijvoorzitter zou kunnen zijn, maar rode Louis Tobback kon dat in 2000 wél. Pol Van Den Driesche werden geen handtastelijkheden ten last gelegd toen hij voor CD&V in het parlement zat. Nu hij voor N-VA gekozen heeft, blijkt dat een ernstig vergrijp te zijn. Van hypocrisie gesproken.
     Enfin, ik heb zo de indruk dat we 'goed' vertrokken zijn en dat er nog met heel wat modder zal gesmeten worden vóór de bladeren gaan vallen. Feitelijk kan ik nog het meeste begrip opbrengen voor LDD, hoe klein dat partijtje ook geworden is. Ze past nl voor de verkiezingen voor de provincieraden. Deckerken zegt, terecht, dat hij al vijf jaar vertelt dat die raden moeten worden afgeschaft en wil er dan ook geen energie (en centen) meer insteken. Men zal het waarschijnlijk ook wel anders kunnen uitleggen, maar voor wat de grond van de zaak betreft heeft hij gelijk.

  24-04-2012, 09:00 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (30 Stemmen)
  23-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De neprelance
     Het werd weken op voorhand aangekondigd: na de paasvakantie zou de regering Di Rupo eens werk gaan maken van de relance van onze economie. We zijn nu een week verder en het blijft daarover oorverdovend stil, buiten een vroegere opmerking van Vande Lanotte dat er daarvoor geen geld is (voor wat eigenlijk nog wél?) en een verklaring van Beke op een gastcollege in Gent, 'dat ze wachten op een Europees initiatief'. Het kan ook op Godot geweest zijn...
     De enige minister, die blijkbaar nog met de relance bezig is, is Olivier Chastel, maar dat is ook zijn job als minister van begroting. De MR-man, die in de Belgische politiek omhoog is gevallen als gevolg van de PS-corruptieschandalen in Charleroi, zegt dat er voorlopig maar één oplossing is: het verlichten van de administratieve lasten. Hij heeft daarvoor een plan opgemaakt met liefst 284 concrete maatregelen. Zelfs als we er van uitgaan dat het een serieus werk is kunnen we stellen, dat het nog wel even zal duren vóór die zullen zijn uitgewerkt, het tempo van Di Rupo kennende. Tussen 2000 en 2010 werden de administratieve lasten al met zo'n twee miljard euro verlicht. Over zo'n lange periode is dat niets spectaculairs en het is dan ook zeer de vraag hoeveel daar verder nog af kan. Verdere besparingen brengen nl meestal steeds minder op. Vraag het maar aan de Vlaamse regering met haar 'kaasschaaf' methode.
     Waar de politieke partijen blijkbaar wél tijd (en geld) voor hebben, is het lanceren van de campagnes voor de gemeentelijke verkiezingen van dit najaar, terwijl men ook niet mag vergeten dat er in de eerste helft van mei ook nog sociale verkiezingen zijn, waaraan dezelfde partijen zich liever niet verbranden.
     De hele zgz relance is nep, even nep als bv de bewering van Electrabel dat ze de energietarieven drastisch zou terugschroeven, even nep als de reactie daarop van Vande La en Tobbackske dat het allemaal dank zij hen is dat we morgen gratis zullen geschoren worden. Even nep als dit hele land, dat met de maand onbestuurbaarder lijkt te worden.

  23-04-2012, 14:00 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (25 Stemmen)
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!