NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Staken hoort erbij
 • Exit Bert Anciaux ?
 • It's the immigration, stupid!
 • Stak(k)ers
 • De schoenmaker en zijn leest
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  06-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Crols naschokken
  De speech van Frans Crols op de IJzerwake blijft de Vlaamse gemoederen beroeren. Terecht zou ik zeggen, want in de diverse discussies over het communautaire heeft men, tot nu toe, al te zeer getracht Brussel dood te zwijgen. Dat kan nu niet meer.
  Zo goed als alle Vlaamse partijen zijn tegen het voorstel Crols. Probleem is, dat er feitelijk geen enkele voor de dag komt met een valabel tegenvoorstel. Brussel blijft nu eenmaal een hete politieke aardappel.
  In ťťn zaak heeft Crols 100% gelijk: Brussel ligt waar het ligt en daaraan kan niets veranderd worden. Hoe de situatie er later ook uit zal zien, Vlaanderen zal verder moeten met buurman Brussel, met WalloniŽ en met de andere buren, zoals Nederland en Duitsland.
  Wat wťl kan gedaan worden, is dat Vlaanderen de vinger op de knip houdt en geen extra cent mťťr uitgeeft aan Brussel zonder dat daar iets substantieel tegenover staat. Zeker met de huidige crisis, waarvan ook de Vlaamse regering nog een tijd de impact zal voelen, is elke euro er een. Als Vlaanderen met Brussel wil blijven samenwerken, dan kan dat best in een soort confederaal bestel, waarin ieder zijn eigen potje kookt. Als blijkt dat Brussel daarin niet slaagt, wat te verwachten is, dan kan Vlaanderen het ultieme voorstel doen: een samengaan van Vlaanderen met Brussel, waarbij Vlaanderen een ťťntalig Nederlands gebied blijft (inbegrepen de Rand) en Brussel een meertalig gebied wordt waarin het Nederlands op gelijke voet met de andere talen zal moeten gebruikt worden. Vergeet Wallobrux of enige andere constructie. Zowel WalloniŽ als het Brussels gewest zitten nu, financieel gesproken, al op hun tandvlees en zijn niet in staat zichzelf te helpen, laat staan elkaar.
  De situatie, zoals die nu bestaat, is onhoudbaar. Men kan Brussel geen extra geld blijven toeschuiven, terwijl dat stadsgewest nog altijd geen correcte toepassing van de taalwetgeving heeft en het idee van een uitbreiding naar de Rand niet wil laten varen.
  "L'argent fait la guerre", om het nog eens te herhalen in de taal die de Beulemansen van vandaag zo graag gebruiken.

  06-09-2009, 10:41 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (10 Stemmen)
  05-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Op school in Antwerpen
  Ge zult in Antwerpen maar school moeten lopen, in het atheneum bv. Op drie jaar tijd is het aantal moslim leerlingen in die school daar van 50% naar 80% gestegen. Allemaal van die o zo verdraagzame godsdienst.
  Hoe verdraagzaam die is, heeft men in deze eerste week van het nieuwe schooljaar kunnen zien. Omdat de hoofddoek er verboden is geworden, hebben er een aantal leerlingen afgehaakt en is er een ander aantal onwettig afwezig. Er wordt betoogd vůůr de schoolpoorten, kinderen die toch binnengaan worden geÔntimideerd en de directrice heeft al doodsbedreigingen gekregen, niet van leerlingen (dat zou er nog moeten bijkomen), maar van oudere allochtone mannen, die blijkbaar overdag tijd zat hebben om te komen betogen.
  Chapeau voor directrice Heremans, die - nota bene - van SP.a strekking wŠs (met klemtoon). Ze is dat nl niet meer omdat de dagdagelijkse realiteit van de multicul haar ogen hebben geopend, inbegrepen de weinige steun die ze van de Antwerpse politiek heeft gekregen. De enige steun die ze op dit ogenblik krijgt is politiebewaking op school, terwijl ook haar huis door de politie in de gaten wordt gehouden.
  Dat is Antwerpen 2009, waar de eigen bevolking zou moeten luisteren naar de bevelen van een soort woestijngodsdienst, die - nota bene - dan nog gesteund wordt door de nuttige idioten van eigen bodem, verenigd in allerlei steungroepjes zoals die van BOEH (baas over eigen  hoofd), die zich dan nog feministisch durven noemen. Al wat zij doen is er mede voor te zorgen dat de moslimvrouwen onderdrukt blijven en men ze liefst van al nog enkel wil zien lopen in een soort lappendekens en hobbezakken, enkel en alleen omdat ze vrouwen zijn. Met onze nonnen werd vroeger gelachen, maar voor deze sukkels zou men respect moeten opbrengen...
  De Antwerpse meerderheid, die - nota bene - een deel van haar succes dankt aan de moslimsteun voor de SP.a, heeft uiteindelijk beslist, dat er vůůr de schoolpoorten niet meer mag betoogd worden. Dit niet alleen in Antwerpen zelf, maar ook niet in de deelgemeente Hoboken, waar dagelijks 150 tot 200 moslims kwamen betogen en waar o.m. mannen scandeerden: "Alle Vlamingen buiten!"
  Als ze het hier zo slecht vinden, waarom vertrekken ze dan niet zelf naar e.o.a. moslimland? Daar kunnen ze dan constateren dat het dragen van hoofddoeken er helemaal niet verplicht is en in sommige van die landen (Turkije bv) op bepaalde plaatsen verboden is.
  Als wij hier onze gewone manier van doen en de gewone omgangsvormen tussen mannen en vrouwen willen behouden, dan wordt het hoog tijd dat we dat die bedoeÔenen eens duidelijk aan hun verstand brengen, voor zover ze dat hebben. Wie middeleeuwse toestanden wil, hoort hier niet (meer) thuis.

  05-09-2009, 15:27 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (15 Stemmen)
  04-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wie gaat wat betalen?
  Toen de kersverse federale minister van Begroting, Guy Vanhengel, einde juli verklaarde dat het tekort op de begroting voor 2010 meer dan 20 miljard euro zou bedragen, waren er al economen en analisten die meenden, dat het eerder 30 miljard zou worden. Een grote maand later pakt Vanhengel nu al uit met 25 miljard, zodat het cijfer van 30 miljard reŽel wordt, zeker als deze regering Van Rompuy verder blijft niksen.
  De ministers zijn ondertussen wel wakker geschoten, zelfs die van de PS, en dť vraag is nu:"Wie gaat dat betalen". Voor de linkse partijen, de PS op kop, is dat vrij evident: pak het geld waar het zit. Bij de banken dus. Nu is het zo dat de banken inderdaad mee aan de basis liggen van de huidige crisis. Het feit echter, dat onze regering (ťn verschillende buitenlandse) zich gehaast hebben om diezelfde banken te redden, verklaart hoe belangrijk ze zijn voor onze samenleving. Een extra belasting gaan pakken bij de banken zal dan ook heel voorzichtig dienen te gebeuren, zeker in een landje als BelgiŽ waar nog ťťn eigen grote bank overschiet, KBC. Alle andere grootbanken hebben hun hoofdkwartier in het buitenland. Het risico bij een ondoordachte belasting zou dan ook wel eens kunnen zijn, dat KBC nog maar eens het kind van de rekening zal worden. Iets waar een partij als de PS niet van wakker ligt. Voor hen is KBC maar "une banque flamande". Solidariteit werkt in BelgiŽ alleen van noord naar zuid en niet omgekeerd.
  Er zijn andere mogelijkheden om de schatkist te vullen. In de eerste plaats de uitstap uit de kernenergie uitstellen met minstens tien jaar. Dat zou geen miljoenen, maar miljarden euro op kunnen brengen. Ook op dat vlak komen we weer bij de PS terecht, die - gesteund door de Groenen - altijd dwars hebben gelegen om aan die zoveelste onzalige beslissing van Paars een einde te maken. Zelfs het CdH van madame Millefoisnon schijnt nu bij te draaien.
  Tenslotte is er nog Belgacom. Als men dat bedrijf geheel of gedeeltelijk privatiseert, komt er ook minstens ťťn miljard euro vrij. Vraag is maar, of men de moed zal hebben ook die knoop door te hakken.
  Stel dat men dat allemaal doet en zo een vijftal miljarden kan besparen. Dan blijven er echter nog minstens 20 miljard te gaan. Zonder een ver doorgedreven staatshervorming, waarbij een serie federale instellingen ontmanteld zullen moeten worden, zal het niet lukken, zeker weten.

  04-09-2009, 10:40 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (11 Stemmen)
  03-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Clouseau gaat BelgiŽ redden!
  Na Arno, Tom Barman, Axel Red en nog enkele simpele zielen, is het nu de beurt aan Clouseau om BelgiŽ te redden. Ze zullen trouwens niet de laatsten zijn, want in de coulissen maken de broertjes Kolacny al hun opwachting.
  Ik ben altijd van het standpunt geweest dat openbare figuren: podiumartiesten, kunstenaars, sportlui e.d. best een eigen politieke opinie mogen hebben, maar zich daar verder niet mee moeten bezig houden, zeker niet in het openbaar. Door dat toch te doen, verdelen ze de mensen nog meer dan ze al zijn en schaden ze tenslotte meestal ook hun eigen zaak.
  Dat BelgiŽ maar een zakdoek groot is, zoals de Clouseau zangers beweren, klopt. Alleen is dat geen reden om het niet te splitsen. Volgens hun redenering is klein niet rendabel. Wat dan met Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Singapore e.a.? Of, om het bij iets grotere landen te houden: SloveniŽ (2 miljoen inwoners), ook vroeger een deel van een "multicultureel" land, die het nu stukken beter heeft dan toen. Of bv TsjechiŽ (het land van origine van de Kolacny's) en Slovakije, waarbij vooral dat laatste land -  ooit vergeleken met WalloniŽ - het veel beter doet sinds het onafhankelijk is.
  Alleen binnen de E.U zijn er dertien (13!) landen kleiner dan Vlaanderen. Zullen we die maar afschaffen? Bij de UNO zijn er meer dan 100 landen (ik dacht 103) die kleiner zijn. Weg ermee? Als we de zaken eens omkeren. Volgens de Clouseau redenering zouden landen er dan beter van worden als ze steeds groter werden. Welnu, Rusland is het grootste land ter wereld. Is het daar beter?
  Koen Wauters zegt in een artikel van De Standaard dat hij tijdens zijn jeugd, in Sint-Genesius-Rode, altijd speelde met Franstalige kinderen. Hij sprak Frans, zij geen Nederlands. Van het liedje dat hij (en zijn broer) maakten om BelgiŽ op te hemelen is er trouwens alleen een Nederlandstalige versie, geen Franstalige. Om nog maar eens aan te tonen dat BelgiŽ in stand houden betekent, dat het nog maar eens (wťťr maar eens) de Vlamingen zijn die moeten toegeven, zoals ze dat al doen sinds 1830.
  In Clouseau's liedje komt de tekst: "Vandaag is de eendracht groot, zijn we eensgezind, da's niet idioot". Deel ťťn en twee van die tekst zijn een leugen. Dat te denken (in deel drie) is wťl idioot. Het is met nuttige idioten ŗ la Clouseau dat BelgiŽ om zeep wordt geholpen.

  03-09-2009, 00:00 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (13 Stemmen)
  02-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De bescherming van de maatschappij
  Toen vorige week in Belsele een verkrachter werd opgepakt die nog maar pas vrij gekomen was na vijf jaar "gezeten" te hebben voor een gelijkaardige misdaad, was er in de media heel wat te doen omtrent de "begeleiding" van dergelijke criminelen. De man had nl zijn hele straf uitgezeten, omdat hij geen begeleiding wou. Zoiets kan allemaal in dit land.
  Toevallig of niet, maar vorig weekeinde stond er in Job@t, een weekeindbijvoegsel van De Standaard, een verhaaltje over een justitieassistente die dergelijk delinquenten begeleidt. De reporter van dienst volgde haar een dag in Antwerpen en kwam tot volgende verhalen:
  - Een afspraak met een Aziaat die al vier jaar illegaal in ons land verblijft. De man, die in een restaurant werkte, was betrapt bij een inbraak en moet geÔnterneerd worden. Probleem was, dat hij - na vier jaar! - nog steeds een tolk had om zich verstaanbaar te maken. Van integratie gesproken...
  - Een van haar "klanten" is bij een  bezoek aan Merksplas betrapt op drugs. Zowel de assistente als de "commissie ter bescherming van de maatschappij" hebben de man al verteld dat hij van de drug af moet blijven, maar weten dat hij dat niťt doet. Met het excuus van een huidziekte wordt hem dat echter stiekem toegestaan...
  - Een zedendelinquent, aan wie het o.m. verboden is drugs of alcohol te gebruiken, blijkt te stinken naar de drank. Ook dat wordt oogluikend toegestaan. Er wordt hem op het hart gedrukt alleen maar thuis te drinken...
  Nou, moe, als dŠt de begeleiding is die de criminaliteit in dit landje moet stoppen, dan zijn we er nog verre vandaan. Het begeleiden beperkt zich schijnbaar tot het maken van rapportjes e.d.

  02-09-2009, 16:39 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (9 Stemmen)
  01-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zaken doen in BelgiŽ
  Wij zijn klant bij Carrefour in Turnhout. We hebben er een bonuskaart ťn een VISA-kaart. Als we op donderdag inkopen, dan krijgen we daar een korting van ca. 4%, wat we dan ook doen. Elke maand komt er een rekening, naar waar we het bedrag van vier boodschappen moeten overschrijven.
  Sinds kort heb ik van mijn bank nieuwe overschrijvingsformulieren ontvangen, waarop ook het IBAN*-nummer van de begunstigde moet worden ingevuld. Dat is het normale banknummer met daarvoor BE + twee cijfers. Daar dit nummer niet op de laatste factuur van Carrefour stond, bel ik de vestiging in Turnhout, 's morgens rond 09.00 uur. Ik krijg een telefoniste aan de lijn, die zegt dat de financiŽle dienst er pas om 14.00 uur zal zijn. Ik leg haar mijn probleem uit en zeg dat zij mij misschien ook kan helpen. Het volstaat een van de eigen facturen na te zien, waarop dat IBAN-nummer waarschijnlijk staat aangeduid. Niet dus en ik moet terugbellen na 14.00 uur. Ik doe dat en kom bij een andere telefoniste terecht. Die weet het ook niet en zegt me nu dat de financiŽle dienst pas om 16.30 uur aanwezig zal zijn. Als ik ook aan haar mijn verhaal vertel, verbindt ze me door met de plaatselijke facturatie. Daar krijg ik iemand aan de lijn die van IBAN helemaal niets afweet, maar toch even gaan zoeken. Vruchteloos, blijkt. Ze belooft me echter terug te bellen. Dat doet ze, maar alleen om te zeggen, dat ik na 16.30 uur de financiŽle dienst moet bellen.
  Rond 17.00 uur bel ik die financiŽle dienst en daar weet men ook van niets! Ze gaan hun afdeling in Brussel informeren en bellen me terug. Dat gebeurt even later en zo kom ik eindelijk, na meer dan acht uur achter hun IBAN-nummer, zodat ik mijn storting kan doen. Als ik immers de rekening niet betaal vůůr de zesde van de maand komen er intresten bij...
  Wie de sector economie en business volgt, weet dat het met Carrefour in BelgiŽ niet goed gaat. Er is zelfs al enkele malen sprake van geweest dat het bedrijf, nota bene: de tweede grootste warenhuisketen ter wereld, in BelgiŽ al enkele jaren op rij verlies lijdt.
  Dat verwondert mij helemaal niet meer.

  * De IBAN- (en BIC-)nummers bestaan al jaren voor het overschrijven van geld naar het buitenland. Vanaf 01.01.10 worden die ook verplicht voor het binnenlandse geldverkeer, vandaar dat de nieuwe overschrijvingsformulieren ze nu al vermelden.

  01-09-2009, 10:14 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (13 Stemmen)
  31-08-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het IJzerbedevaartje
  Op de IJzerbedevaart van gisteren waren er nog amper 1500 deelnemers. Als men weet, dat deze zaak mede door de Vlaamse overheid en enkele partijen wordt gesteund en die daarvoor een aantal deelnemers leveren, is dat het absolute dieptepunt in de geschiedenis van de Vlaamse bedevaarten.
  "Nooit meer oorlog" mag dan al een mooie slagzin zijn, het is geen exclusiviteit (meer) van de Vlaamse beweging. Men kan het vergelijken met de groene ecologie; dat is ook geen dada meer van alleen de groene partijen. De nieuwe slogan voor de bedevaart van dit jaar "Vlaanderen is er voor iedereen" is trouwens ook op zijn minst onvolledig. Het had moeten zijn: "Vlaanderen is er voor iedereen, die zich hier aanpast en integreert."
  De IJzerbedevaart is tijdens Paars met politieke steun overgenomen door de linkervleugel van de toenmalige Volksunie. De overblijfselen daarvan hebben het daar nog altijd voor het zeggen en het resultaat is ernaar. Zoals die partij is weggestemd, zo hebben ook de bedevaarders gedaan. De echte Vlaamsnationalisten gaan niet meer naar de bedevaart, maar naar de wake. Daar waren er meer dan vijfduizend.
  Als de IJzerbedevaart een beetje van zijn oude glorie wil terugvinden, dan zal het weer ťťn hoogdag moeten worden,  met de 1500 op de bedevaart, de 5000 van de wake en de waarschijnlijk nog enkele duizenden die nu helemaal niet meer gaan o.w.v. de verdeeldheid.
  Tegelijk met het mislukken van het project van belgicistische IJzerbedevaart, is dit ook het debacle van de inmenging van de officiŽle politiek. Bij de laatste verkiezingen heeft men duidelijk een verschuiving gezien naar rechts en Vlaams, en de uitslag van de twee bedevaarten bevestigt dat nog maar eens.
  Aan Peeters (aanwezig), Bourgeois en vooral De Wever (beiden afwezig) om nu daaruit hun conclusies te trekken.

  31-08-2009, 10:14 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (10 Stemmen)
  Archief per week
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!