NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Bpost lastpost
 • 'Betrouwbaar nieuws'
 • Vlaamse Beweging komt uit WO I
 • Zelzate
 • De landingsbaan
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  02-10-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De harde communautaire cijfers

     Zoals ik reeds schreef in mijn blog van 21 september, was Waals minister-president Magnette ook uitgenodigd bij de academische opening van de Hasseltse universiteit en verklaarde hij bij die gelegenheid dat zijn PS-partij niet zinnens is na de verkiezingen van 2019 te zullen onderhandelen over welke vorm van confederatie ook. Hij zei daar nog iets opmerkelijks, nl dat de transfers die naar Wallonië gaan ook Vlaanderen ten goede komen. Van elke 100 euro die in Wallonië wordt geïnvesteerd zou – volgens Magnette – 36 euro meerwaarde naar Vlaanderen gaan en slechts 31 euro naar Wallonië. Dat zou kunnen, maar dat betekent dat Vlaanderen ook afneemt van Wallonië. Als het dat niet zou doen, zou Wallonië haar producten immers elders (en dus verder weg) moeten kwijtraken en zou het Waals gewest er waarschijnlijk nóg minder aan overhouden.

     In een gesprek met De Tijd vertelt een zekere Pierre-Yves Jeholet, fractieleider van de liberalen in het Waalse parlement, een heel ander verhaal, nl dat de Waalse achterstand op Vlaanderen nog steeds toeneemt. Dat is zo eens een andere klok dan die zgz Wallonië-kenners van bij ons, die het tegenovergestelde beweren. Voor Jeholet is dat geen loze praat. De man bevestigt dat met enkele cijfers:

   

     - De economische groei van 2015 tot 2021 wordt in Wallonië geschat op 1,3%, in Vlaanderen 1,6%.

     - Het Waalse aandeel in de Belgische export bedraagt 18% tegen 80% voor Vlaanderen.

     - De Waalse werkloosheidsgraad bedraagt 15%, in Vlaanderen 8%.

     - De werkgelegenheidsgraad bedraagt in Wallonië 62%, in Vlaanderen 72%.

     - Wallonië heeft 14 regionale ministers, Vlaanderen 9.

     - Bij de TEC zijn er 45 bestuurders, bij De Lijn, de Vlaamse tegenhanger, 11.*

   

     Dat alles na tien jaar zgz ‘Marshall’ plan dat bedoeld was om Wallonië er weer bovenop te helpen en ondanks de jaarlijkse transfers van zo’n 12 miljard euro: ± 6 via de financieringswet en evenveel via de sociale zekerheid, waarbij de Vlamingen meer betalen en minder krijgen. Dat noemen ze in Wallonië dan solidariteit…

   

  * Daar zouden we dan nog bij kunnen voegen dat in Vlaanderen meer dan 90% van de witte kassa’s al operationeel zijn, in Wallonië amper de helft (en in Brussel nog minder). Het doet denken aan dat verplichte ingangsexamen voor (tand)artsen, waar de francofonen zich ook niet aan de wet hielden en nu – na 18 jaar wetteloosheid - toch geregulariseerd zullen worden. De Vlamingen, die zich wel aan de wet hielden, mogen al blij zijn dat de vroegere 60/40 regel gehandhaafd blijft en ze niet nóg meer gediscrimineerd zullen worden. Wat zijn wij een slavenvolkje geworden!

   

   

   

  02-10-2016, 00:17 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (29 Stemmen)
  01-10-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat we zelf doen...

   

   

     Ik kom even terug op mijn blog van eergisteren waarin ik het had over het verschil van aanpakken van de Eandis affaire en de overname van Brussels Airlines door Lufthansa. Onze vriend Wilhelmson, die op dat laatste reageerde, heeft gelijk. Brussels Airlines zal in de toekomst waarschijnlijk beter af zijn onder de vleugels van een groot bedrijf zoals Lufthansa. Ik heb dat zelf ook meegemaakt bij DAF, dat failliet ging, een doorstart kende en daarna werd overgenomen door het Amerikaanse Paccar. Het Nederlandse bedrijf – met een fabriek in Vlaanderen - boert nu, na 20 jaar, nog altijd meer dan goed. Er moet wel bij gezegd dat DAF zo goed als zelfstandig kon blijven opereren, daar Paccar niets had in Europa. Bij Lufthansa, dat zelf in Europa werkt, zal dat voor Brussels Airlines wel iets anders worden. Ook al omdat Lufthansa al enkele jaren kampt met diverse interne stakingen, iets wat in Duitsland niet de normale gang van zaken is. Met mijn artikel van eergisteren wou ik in de eerste plaats het verschil tonen tussen de bijna geruisloze overname voor een appel en een ei van onze nationale luchtvaartmaatschappij en de hevige reacties op de verkoop van minderheidsaandelen bij Eandis aan die Chinezen, waarvoor die 830 miljoen euro geboden hadden.

     Met Eandis wordt het trouwens een heel ander verhaal. Na het dreigement van de Staatsveiligheid, het afhaken van de Antwerpse Energiemaatschappij Imea en de negatieve tussenkomst van de Vlaamse Energieregulator (VREG), lijkt het één grote puinhoop. Zoals ik al schreef in mijn blog van 18 september, worden onze intercommunales bijna uitsluitend beheerd door politiekers en die interesseren zich in de eerste plaats niet om de goede werking van die intercommunales, maar om de mogelijke weerslag dat e.e.a. kan hebben op de volgende gemeentelijke verkiezingen die er over een goed jaar aankomen en die hun postjes in gevaar zouden kunnen brengen. Het gevaar is groot dat de 830 miljoen euro, die de Chinezen boden, nergens anders zal te vinden zijn en dat het tenslotte weer de eindverbruiker zal zijn die op e.o.a. manier weer het kind van de rekening zal worden. Terloops ook wil ik ook wijzen op de hypocrisie dat het nu allemaal de schuld van Antwerpen zou zijn. Het Gent van Termont, die daar nu een grote mond over opzet, was vooraf ook tegenstander van de Chinese inbreng en het merkwaardig plots opduikend anoniem papier van de Staatsveiligheid gebeurde ook al daarvoor.

     Na Uplace en Co, Oosterweel en straks Eandis – of wat ervan zal overblijven – is er weinig reden om fier te zijn op wat onze Vlaamse overheid er allemaal van bakt. ‘Wat we zelf doen, moeten we proberen beter te doen’, zei Gaston Geens indertijd. Dag Jan!

   

  01-10-2016, 00:12 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (23 Stemmen)
  30-09-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wanneer een Rudy De Leeuwtaks?

   

   

   

     De betoging van gisteren door de verzamelde vakbonden zag amper 45.000 leden op komen. Een laagterecord sinds de betogingen tegen de regering Michel. We kregen er de gebruikelijke onzin te horen, zoals bv het verlies van jobs. Dat is er inderdaad, maar wordt wel gecompenseerd door het creëren van nieuwe jobs elders en dat zegt men er niet bij. Zo is Volvo Gent op zoek naar 450 tijdelijken, waarbij ook jobstudenten mogen zijn. Het is nu ook wel een Chinees bedrijf geworden, maar de staatsveiligheid heeft daar (nog) niet tegen geprotesteerd! Bij Nike in Laakdal, waar men het laatste jaar al een kleine 500 extra mensen heeft aangeworven, is men op zoek naar nog eens 80 en die vindt men blijkbaar zo maar niet. In augustus heeft de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling (RVA) in augustus 36.000 werklozen minder geteld dan een jaar ervoor. De meeste nieuwe jobs werden trouwens opgetekend in de privésector, die vooral nodig zijn om het overheidsinkomen te spekken.

     Ook het syndicale verhaaltje van de vakbonden en de roodgroene oppositie, dat de bedrijven geen cent bijdragen aan onze sociale zekerheid blijft een fabeltje. De inkomsten uit de vennootschapsbelastingen blijken nooit zo hoog te zijn geweest, wat bevestigd wordt door de Fiscus. Volgens Eurostat dan weer incasseert dit land 10% van zijn bruto binnenlands product (bbp) uit vermogenstaksen.

     Tenslotte nog dit: rode rakker Rudy De Leeuw roept op voor een Hutstaks en een Coucketaks, waarschijnlijk omdat die twee ondernemers teveel nieuwe banen creëren, waardoor er minder doppers zijn en de vakbonden minder geld van de staat krijgen om dopgelden uit te delen (en er zelf aan te verdienen). Ze zouden beter een Rudy De Leeuwtaks in het leven roepen, om socialisten te beboeten wier familie mee profiteert van voordelen, zoals de notionele intrestaftrek, die – volgens de vakbonden althans – in het leven zijn geroepen om bedrijven te verrijken. Als ik die dikgevreten salonsocialist zijn medestanders zie en hoor oproepen om te betogen en te staken, keert mijn maag zich om…

   

  30-09-2016, 00:19 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (35 Stemmen)
  29-09-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De splinter en de balk

   

      De heisa ronde de participatie van het Chinese staatsbedrijf State Grid heeft veel weg van een zoveelste vaudeville binnen de Belgische politiek. Dat bedrijf geeft 800 miljoen euro voor 14% van de aandelen, die – nota bene – te koop waren aangeboden en dat zijn minstens 200 miljoen meer dan wat verwacht werd. De koop zal dan ook waarschijnlijk doorgaan, ongeacht wat de Staatsveiligheid nog in petto heeft. Het zal dan wel iets beters moeten zijn dan nog eens een niet ondertekende,    anonieme brief die eerder deed denken aan e.o.a. verhaal van Kuifje, te versturen.

     Alle gekheid op een stokje. Met slechts 14% van de aandelen kunnen de Chinezen alleen hopen op een goede opbrengst van hun geld. Verder hebben ze niets te vertellen en kunnen ze zelfs als privépartner – volgens de statuten – nooit meer dan 49% van de aandelen en 25% van de stemrechten hebben. State Grid zal ook nooit de tarieven kunnen verhogen. Dat is de taak van de Vlaamse Energieregulator Vreg. Tenslotte is er aan heel die technologie van Eandis helemaal niets speciaals. Om het met Shakespeare te zeggen: ‘Much ado about nothing’.

  ---

     Heel anders is het verhaal van de meer dan waarschijnlijke overname van Brussels Airlines door Lufthansa. Voor 2,6 miljoen Euro kopen de Duitsers een luchtvaartmaatschappij die momenteel zo’n 150 miljoen waard is. E.e.a. als gevolg van een paniekreactie bij een eerdere crisis toen de Belgische carrier het water aan de lippen stond. In tegenstelling tot State Grid bij Eandis, zal Lufthansa het straks wél voor het zeggen hebben bij Brussels Airlines. In Zaventem zullen ze al blij mogen zijn als ze daar kunnen blijven, hun jobs kunnen redden en de eigen naam zullen kunnen behouden. Tot nu toe moet ik nog altijd de eerste Belgische politieker horen reclameren. Over de staatsveiligheid zullen we het best helemaal niet hebben…

   

   

  29-09-2016, 00:11 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (29 Stemmen)
  28-09-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jong geleerd ...?

   

   

     Er was dezer dagen nogal wat te doen in de media over het aanleren van vreemde talen, waarbij erop gewezen werd dat ons Vlaams onderwijs op dat gebied achter zou lopen. Dat is merkwaardig, want wij, Vlamingen, staan overal bekend als talenknobbels die overal juist daarvoor gevraagd worden, ook bij buitenlandse firma’s. De aap kwam uit de mouw, toen bleek dat men onze achterstand toewijdt aan het feit dat er in ons basisonderwijs niet snel genoeg een tweede taal wordt aangeleerd.

     In mijn jeugd kreeg men pas in het middelbaar onderwijs te maken met het aanleren van vreemde talen, maar dat gebeurde dan wel grondig. Nu is het zo dat kleine kinderen onbewust gemakkelijk meer dan één taal kunnen leren. Ik heb met de eigen kinderen meegemaakt. Wij woonden toen in Italië en bleven thuis Vlaams spreken. Dat maakte dat ze tweetalig opgroeiden. Met ons, mijn vrouw en ik, spraken zij Vlaams, met de andere mensen daar Italiaans, de taal die zij ook gebruikten onder elkaar, want dat spraken zij ook met alle andere kinderen. Het was voor hen de taal van het spel.

     Als men nu kleine kinderen al kennis laat maken met andere talen, is daar niets mis mee. Wel moet men in het achterhoofd houden dat ze in de eerste plaats die taal leren babbelen, niet beheersen. Wie een vreemde taal echt wil beheersen, moet er eerst voor zorgen dat hij zijn eigen taal volledig onder de knie heeft en dat kan niet in het lager onderwijs, laat staan de kleuterklas. Later, in het beroepsleven, kan men alleen uitpakken met een vreemde taal als men die beheerst. Neem het van mij aan, ik had het geluk de Latijns-Griekse humaniora te hebben kunnen volgen, waar men talen leert ontleden. Ik spreek er zo’n tiental, waarvan een half dozijn vlot. En dat zonder er vóór mijn middelbare studies ooit kennis mee te hebben gemaakt. Met wat speelse didactiek in kleuter- en lager onderwijs zou me dat nooit gelukt zijn.

     Tenslotte nog dit. Volgens dezelfde berichtgeving ter zake beweerde men ook dat de Waalse kinderen op school eerder vreemde talen leren dan de Vlaamse. Zo in de trant van ‘De Walen zijn ons (weer) aan het inhalen’. Vergeten we niet dat in het Europa der regio's, het Waals onderwijs ergens rond de 25ste plaats staat, het Vlaamse bij de eerste vijf. De vraag is maar hoeveel die Waalse kinderen er van zullen overhouden. Recentelijk werd nog gemeld dat ze in Wallonië de keuze hebben een tweede taal te kiezen en dat het voor de meesten daar Engels wordt, terwijl het aanleren van Nederlands – de taal van de meerderheid in dit land – er in Franstalig België op achteruit gaat. Als ze later in eigen land werk moeten zoeken wordt dat wel een handicap, want – ondanks alles – vragen de meeste belangrijke bedrijven hier nog altijd mensen die in de eerste plaats tweetalig zijn, met inbegrip van Nederlands.

    

  28-09-2016, 00:29 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (31 Stemmen)
  27-09-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Vlaamse 'turbo' begroting

   

   

     Zoals ik in mijn blog van 25 dezer al meldde, heeft de Vlaamse deelregering voor 2017 een begroting in evenwicht bereikt. Geert Burger kwam het verhaal maandag toelichten. De kosten voor het Oosterweelproject komen er niet in voor en evenmin die voor het bouwen van ziekenhuizen. Met die projecten hoopt Vlaanderen te ontsnappen aan de kritiek van Europa, daar het gaat om zaken waarvoor in 2017 zelf nog geen geld betaald hoeft te worden, wat – volgens Geert - boekhoudkundig in orde zou moeten zijn.

     In onze media doet men er bijna lyrisch over dat Vlaanderen geslaagd is in het opzet, dat terwijl er al enkele jaren aan getwijfeld werd, omdat de overheveling wat heel wat bevoegdheden van het federale naar het regionale niveau uit de zesde staatshervorming niet gepaard ging met een sluitende financiering. Wat diezelfde media dan nog verzwijgen is, dat daar bovenop Vlaanderen elk jaar nog 6 miljard euro weggeeft aan Wallonië en dan hebben we het nog maar alleen over de officiële cijfers. In werkelijkheid is het ongeveer het dubbele, omdat Vlaanderen ook zo’n 90% van de Belgische staatsschuld betaalt. De overblijvende 10% gebeurt door het Brussels stadsgewest. Wallonië draagt 0,0% bij en heeft zo steeds een excuus om zo goed als nergens iets bij te dragen. Oproepen van sommige economen, zoals de recente van Gert Peersman (UGent), dat de regio’s wel wat meer zouden mogen bijdragen om het Belgische deficit te dempen, zijn dan ook alleen maar de ontkenning van de scheve financiële situatie in dit land, waar de belgicisten het niet meer dan normaal vinden dat alleen Vlaanderen de Belgische rekening betaalt.

     Trouwens, met die Vlaamse begroting in evenwicht houdt het nog niet op. Vlaanderen maakt daar bovenop nóg eens bijna 600 miljoen euro vrij voor welzijn, infrastructuur en onderzoek & ontwikkeling. Volgens Bourgeois zal dat werken als een turbo, die pas begint te draaien als men op snelheid komt. Wallonië, dat 650 miljoen moest zien te vinden, heeft het (weer eens) niet gered. De regio blijft een tekort houden van 300 miljoen, waarbij men zich kan afvragen of dit niet met opzet gebeurt om straks te hopen dat officieel het federale België, maar in werkelijkheid Vlaanderen ervoor zal moeten opdraaien. Dat zoiets kan blijven gebeuren zonder dat daarover veel kabaal wordt gemaakt, zegt iets over het defaitisme van onze Vlaamse politiekers en de perverse medewerking van onze eigen media.

    

  27-09-2016, 00:11 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (30 Stemmen)
  26-09-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Indexland

   

   

     Ik kom nog maar eens terug op onze fameuze index, een van mijn stokpaardjes. Ik blijf het nl abnormaal vinden dat wij het enige land zijn die die nog hebben. Gaat het in die andere landen dan zoveel slechter? Duitsland bv, momenteel hét gidsland in Europa en de motor van de E.U., heeft nooit een index gekend. De Duitsers hebben het daarom zeker niet slechter dan wij, integendeel. Zelfs een land als Italië, dat qua staatsschuld wat te vergelijken is met België, heeft zijn index al dertig jaar geleden afgeschaft. Hoe komt het dat dat hier niet kan?

     Het Belgisch protectionisme is ontstaan na WO I, toen het land leeggeplunderd was en men dacht met hoge invoerheffingen het er weer bovenop te krijgen. Tegelijkertijd ontstonden de vakbonden, die toen meer dan nodig waren maar ondertussen zelf tot anachronismen geworden zijn omdat ze dat model van toen ook nu nog steeds toe willen passen. In vergelijking met buurlanden zoals Duitsland en Nederland, waar het stukken beter gaat dan hier, kiezen onze vakbonden nog steeds voor het confrontatie i.pl.v. het overleg. Zeker het ABVV is in dat bedje ziek. Daardoor krijgt men steeds minder conflicten opgelost en moet men zijn toevlucht nemen tot knip en plakwerk, zoals bv die gezondheidsindex, een indexsprong en nog van dat moois, die de structurele problemen van dit land nooit zullen oplossen. In België wordt er pas iets veranderd als het echt anders niet meer kan en het meestal te laat is (denk maar aan het nachtwerk en de e-commerce). Voor het zover is, is er telkens veel tijd en geld verspild en botst dit land zo stilaan op zijn limieten. Als een minister van Pensioenen, zoals de voorbij week nog bekend raakte, moet toegeven dat het wettelijk pensioen hier niet meer volstaat, terwijl dat pensioen al een van de laagste in Europa is en de staatsschuld een van de hoogste, dan moet ik daar zeker geen tekeningetje bij maken.

   

  26-09-2016, 00:12 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (28 Stemmen)
  Archief per week
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!