NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Dat verdomde pact!
 • Exit Flup Moustache
 • De actiedag
 • De Europese politieke puinhoop
 • De klimaat heisa
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  23-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het plezantste land
     'Bobbejaanland is het plezantste land' was jarenlang een van de reclameslogans van het pretpark in mijn gemeente. Ik denk dat dit voorbijgestreefd is. Vandaag is Pippoland het plezantste en het wordt nog plezanter met de dag.
     Vooreerst is er de energie vaudeville. De helft van de stroom verwekt door onze kerncentrales kan straks niet meer gebruikt worden en dit bij het begin van de herfst, waarna - zoals men weet - steeds een winter volgt. Maar in Pippoland is dat geen probleem. Mochten we een vroege strenge winterprik krijgen, dan worden alle burgers verzocht tussen zes en acht uur 's avonds geen stroom meer te gebruiken. Niet meer wassen en strijken, Tv's en computers afzetten, geen eten elektrisch meer klaarmaken of opwarmen. Bij Elia, de hoogspanningsregelaar zijn ze op dat briljante idee gekomen. Een ander voorstel is de ontbrekende stroom gewoon in te voeren. We hebben nl een invoercapaciteit van 3.500 megawatt. Dat er bij een strenge winter ook in de andere landen misschien stroom tekort zal zijn, daaraan wordt niet gedacht. Wathelet Jr heeft het gezegd: we kunnen op onze twee oren slapen!
     Het besluit van de krant De Morgen om het woord 'allochtoon' niet meer te gebruiken heeft de volle steun gekregen van madame Milnjet. Ze gaat de zaak promoten bij al onze media. Diezelfde media gebruiken dat woord nu trouwens praktisch al niet meer, het zijn steeds 'jongeren', waarbij iedere kijker/lezer weet waarover het gaat. Hopelijk wordt straks ook dat woord niet verboden. I.v.m. dat struisvogelbesluit heb ik een voorstel: we gebruiken voortaan het woord 'staatsschuld' niet meer, dat is dan wéér een probleem van de baan. En dat doet me denken aan nóg iets beters. We gebruiken de woorden 'crisis' en 'probleem' ook niet meer. Op die manier wordt dit land een luilekkerland voor positivo's (à la Verhofstadt). Een echt Pippoland!

  23-09-2012, 09:18 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (43 Stemmen)
  22-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaams nattevingerwerk
     Nu maandag zou Kris Peeters, bij de officiële opening van het parlementair jaar, zijn 'state of the Union' speech houden, waarbij hij het ook zou moeten hebben over de Vlaamse begroting voor 2013. Dat wordt deze keer voor een deel nattevingerwerk. De reden ervoor is dat de Vlaamse begroting niet definitief kan worden gemaakt zolang men niet weet welke bevoegdheden, overeengekomen in het federale vlinderakkoord , er zullen worden getransfereerd naar Vlaanderen en hoeveel dat aan Vlaanderen (weer eens) extra gaat kosten. Er circuleert daarover een cijfer van zo'n kwart miljard euro, maar niemand kan daarover uitsluitsel geven.
     De reden, waarom die cijfers er nog steeds niet zijn, is het gevolg van de beslissing van Di Rupo en zijn politieke handlangers om het federale budget niet vrij te geven vóór de komende gemeenteraadsverkiezingen, zoals we reeds weten uit de discussie met Europa. De rentreespeech van Di Rupo, ook volgende week, zal dan ook nep zijn, waarbij hij het achterste van zijn tong niet zal laten zien.
     Vlaanderen is trouwens zowat het enige slachtoffer van de laatste démarche van deze belastingregering. Wallonië en Brussel zeggen gewoon dat ze het geld niet hebben en dat ze zich houden aan de afspraak met Europa om pas in 2015 een sluitende begroting te presenteren. Geen mens die gelooft dat dit ooit zal lukken. Ook al beweert men dat de groeivoorsprong van Vlaanderen t.o.v. Wallonië en Brussel blijft slinken, toch had Vlaanderen vorig jaar een overschot van 126 miljoen euro, Wallonië een tekort van 449 miljoen.
     Wallonië zegt al een dikke tien jaar dat het zijn achterstand kan en zal goedmaken. Hoe ze dat gaat doen blijkt nog steeds koffiedik kijken. Eerst ging dat gebeuren via het 'contrat de l'avenir pour la Wallonië' (in 2000), dan via het zgz Marshallplan (2005), daarna via het plan W (2009) het Marshallplan 2.vert en nu via Horizon 2022. Dat laatste jaar verwijst naar wanneer men zou beginnen de Vlaamse geldstromen af te bouwen (niét ermee ophouden, dat zou pas in 2032 zijn). Misschien is het realistischer te verwijzen naar Sint Juttemis.

  22-09-2012, 09:21 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (34 Stemmen)
  21-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze sociale onzekerheid
     Bij de Rijksdienst Sociale Verzekering van Zelfstandigen hebben ze een noodkreet geslaakt. Ze zijn er achter gekomen dat één derde van de buitenlandse zelfstandigen hier vals speelt. Die betalen geen bijdragen, maar profiteren wél gratis van ons sociaal systeem (o.a. ziekteverzekering en kinderbijslag). De rijksdienst stelt dan ook, dat dit niet vol te houden is, want dat op die manier onze sociale zekerheid naar de knoppen gaat en dat de zelfstandigen die wél bijdragen er straks de grootste slachtoffers van zullen zijn.
     Bovenstaande is echter maar het topje van de ijsberg, want het heeft alleen maar te maken men mensen die naar hier komen vanuit andere E.U.-landen. Als we de rekening maken wat bv nog maar de immigratie van Turken en Marokkanen ons kost, dan komen we aan cijfers die misschien wel een tienvoud zijn van wat die schijnzelfstandigen ons kosten. Maar van dit laatste schijnt niemand wakker te liggen. Alleen al in steden zoals Antwerpen, Gent en Brussel worden jaarlijks tientallen miljoenen euro uitgekeerd aan mensen die nooit hebben afgedragen en het waarschijnlijk ook nooit zullen doen. Waarom zouden ze het doen, als ze het geld toch zomaar krijgen?
     Maar er is een oplossing op komst. De krant De Morgen gaat het woord 'allochtoon' niet meer gebruiken. Op die manier zijn er geen allochtonen meer. Ge moet er maar opkomen. Doet me denken aan dat mopje uit de tijd van de rassensegregatie in de States, waar een chauffeur van een schoolbus tot de kinderen zegt: 'Vanaf nu praten we niet meer over blanken en zwarten. Jullie zijn nu allemaal groen. De lichtgroenen zitten van voor en de donkergroenen van achter'
     Met zo'n struisvogeloplossing, waar - naar 't schijnt - ook Milquet achter zou staan, kunnen alle problemen worden opgelost. Er zijn dan alleen nog schijnproblemen, net zoals die schijnzelfstandigen. Als we zo verder redeneren kunnen we straks ook het woord 'probleem' schrappen en dan zullen er - volgens de redenering van de grote lichten van De Morgen, ook geen problemen meer zijn...

  21-09-2012, 08:59 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (38 Stemmen)
  20-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De vermogensbelasting
     Na Magnette wil nu ook Van Quickenborne de federale regering verlaten, mocht zijn partij de gemeenteraadsverkiezingen winnen in Kortrijk en hij daar burgemeester zou kunnen worden. Voor Magnette is burgemeester worden van Charleroi een taak om U tegen te zeggen, waarbij hijzelf toegeeft het oplossen van de Karolingse chaos niet in één legislatuur te zullen kunnen verwezenlijken. Kortrijk is daartegen iets van een heel ander kaliber, in de gunstige zin van het woord. Het is dan ook de vraag waarom Quicky, die toch beschouwd werd als de coming man van Open VLD, bij Di Rupo en Co weg wil. Wel, de reden daarvoor heet 'vermogensbelasting'. Van Quickenborne had zelf al gesteld, dat er geen federale regering meer zou zijn als die vermogensbelasting - die niet eens in het regeerakkoord staat - er ooit zou komen. Het heeft er echter alle schijn van, dat het wél zal gebeuren en dat de rest van het Vlaamse blauwe ploegje - in tegenstelling tot Quicky - deze belastingsregering niet zal laten vallen. Alle electorale prognoses geven aan, dat de partij nóg meer klop zal krijgen bij een volgende verkiezing en dat maakt dat wat er nog rest van Vlaams blauw verkiest onder de paraplu van de Vlaamse samenzweerders te blijven. Daarmee is de partij echter evenmin gered en riskeert ze 'samen gevangen en samen gehangen' te zullen worden, zoals wijlen 'Kop' Van Eynden, hoofdredacteur van de eveneens 'wijlen' Volksgazet het zo kernachtig uitdrukte.
     Wat die vermogensbelasting betreft, stonden er deze week wel enkele rake opmerkingen in de kranten. Zelfs een van Rikske Torfs, die voor één keer geen flauwe kul verkocht, maar stelde dat 'dit een belasting is die geheven wordt nadat alles al eens belast is'. Of die van Bart Sturtewagen, hoofdredacteur van De Standaard die doorgaans nogal hoogdravend overkomt, maar nu toch durft bekennen, dat 'België zich naar buiten aanbiedt als een luilekkerland voor buitenlandse bedrijven, terwijl ze de eigen inwoners zwaar belast. Of nog deze: 'België heeft een vlaktaks, een van 50%'!
     We kunnen er wel eens mee lachen, feit blijft dat de regering Di Rupo voor haar begroting van 2013, die ze nog aan Europa moet presenteren, nog drie tot vier miljard euro tekort komt en dat er daarom zeker nieuwe belastingen van zullen komen. Quicky mag dan al niet bereid zijn in dat verhaal mee te stappen, zijn partij wel, tot groot jolijt van De Wever, die dan nog maar eens gelijk zal krijgen.

  20-09-2012, 10:54 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (41 Stemmen)
  19-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De IPA clash
     Volgens de Vlaamse meerderheidspartijen hebben de komende gemeentelijke verkiezingen niets te maken met de nationale politiek. Maar alles wat er politiek nog te gebeuren staat in dit landje wordt wel verschoven tot ná die verkiezingen. Dat zal o.m. ook het geval zijn met de nieuwe Inter Professionele Akkoorden, die dit najaar zullen gehouden worden tussen werkgevers en werknemers, maar meer dan waarschijnlijk ook een thema zullen worden voor de regering Di Rupo. Als de eerste twee partijen nl niet tot een overeenkomst komen, wat meer dan waarschijnlijk is, zal de federale regering moeten proberen de knoop door te hakken. Die knoop zal Gordiaanser zijn dan ooit en de twee partijen zijn zich daarvoor al duchtig aan het opwarmen.
     Het begon al vorige vrijdag toen het rode ABVV zijn militanten nog maar eens een verlengd weekeinde aanbood en zo'n 9.000 van hen door de villawijken van Zuid-Brussel trokken (niet toevallig daar), waar vurige verklaringen werden afgelegd, ook door de notoire notionele interestaftrekker De Leeuw. Daarbij werd nog eens duidelijk gesteld dat de vakbonden niet willen dat er ook maar iets verandert aan de index. Zelfs dat bleek hen niet genoeg, want ze wilden er ook nog allerlei kostelijke steunmaatregelen én een loonsverhoging bij.
     Zowel het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) als de middenstandsorganisatie Unizo hebben ondertussen al laten weten dat er van meer loon of andere kosten die door de werkgever moeten gedragen worden, geen sprake meer kan zijn en dat die index wel degelijk moet besproken worden. Uit een laatste studie is ondertussen gebleken dat de Belgische export de laatste tien jaar met 21% gezakt is voor wat de goederen betreft en met 9% voor de diensten. En die export is voor meer dan 80% Vlaams.
     Ondertussen blijven er bij ons maar fabrieken dicht gaan of verhuizen, zoals dit met de ex-Phlips afdeling van Brugge gebeurd is. Bij Ford Genk mogen ze weer even gerust zijn en later waarschijnlijk de nieuwe Mondeo bouwen. Dat kan echter nog even duren en ondertussen zal de belastingbetaler de technische werkloosheid mogen financieren. Nog erger wordt het bij ArcelorMittal in Luik, waar de kans groot is dat er 2.000 jobs op de helling komen te staan. Mede door de schuld van de Waalse vakbonden die al een jaar een akkoord weigeren over een ander deel van de activiteiten dat vorig jaar werd afgestoten, wat het bedrijf al ettelijke miljoenen heeft gekost. Nergens zijn de vakbonden zo sterk als in België, maar tegen een gesprekspartner die globaal werkt en denkt, blijken ook zij machteloos te staan en kunnen ze hoogstens nog dienen om de straks de hoogte van de ontslagpremies en van de vervroegde pensioneringen in goede banen te helpen leiden.
     Tenslotte nog dit; van het ACV hoort men dezer dagen bitter weinig. Zouden die daar teveel met de gemeentelijke verkiezingen bezig zijn - waar ze ettelijke leden hebben die meedingen voor de postjes - of moeten ze, net als CD&V, zich gedeisd houden om de gevolgen van het zgz 'vlinderakkoord' i.v.m. de staatsgaranties voor Dexia, het Gemeentelijk Fonds en Arco niet te schaden?

  19-09-2012, 09:20 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (36 Stemmen)
  18-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.It's the election, stupid!
     Supermario Draghi van de Europese Centrale Bank (ECB) moet nu zo stilaan ook het zijne gaan denken van de verzameling loslopend spul die de E.U. wel lijkt te worden. Eerst werd hem - terecht - kwalijk genomen dat hij zijn beloftes niet hield en nu hij dat wél wil doen, gaat men links en rechts op de rem staan. Op die manier komt er, voorlopig althans, weer niets in huis van zijn plan om ongelimiteerd staatspapier van de zwakkere eurolanden op te kopen, mits die landen erom vragen. Dat laatste blijkt niet zo eenvoudig te zijn en de reden voor dat oponthoud is typisch Belgisch: omdat er verkiezingen aankomen en niet zomaar eentje:
  - In de tweede helft van oktober zijn er regionale verkiezingen in Baskenland en Gallicië. Eerder zal de toch al armlastige Spaanse regering geen aanvraag indienen.
  - Het Belgische verhaal kennen we, al vertelt Vande Lanotte nu dat Europa wel een boeteclausuleprocedure zal opstarten als België de deadline niet haalt, maar dat die boete zelf nog kan vermeden worden als dit land zijn begroting vóór het einde van oktober bij Europa binnen brengt. E.e.a. betekent simpelweg, dat de regering Di Rupo ondertussen wel bezig is met die begroting, maar dat daarover vóór de gemeentelijke verkiezingen niets mag uitlekken. Het is immers onmogelijk daaraan nog te moeten beginnen ná de verkiezingen én het dan binnen de twee weken af te werken en in te dienen (tenzij het dan - nog maar eens - zou bestaan uit knip en plakwerk).
  - Zelfs het driekwart van het eilandje Cyprus dat als 'staat' bij de E.U én de eurozone is aangesloten en zopas nog Europese steun vroeg, gaat dat waarschijnlijk eerst doen na de plaatselijke presidentsverkiezingen van maart 2013. Misschien kunnen ze dan hun huidige communistische president wegstemmen, nu blijkt dat die er toch niet in geslaagd is een extra lening te krijgen bij Moskou...
  - Vergeten we niet dat het grote Duitsland (über Alles) ook nog kanselierverkiezingen in het vooruitzicht heeft waardoor Merkel en Co liever wat temporiseren tot het zover is en ondertussen liever hebben dat niemand extra geld vraagt, iets wat zij in hun land (terecht) zo moeilijk verkocht krijgen.
  - Tenslotte zijn er dit jaar ook nog verkiezingen in de States, waar men in de kringen rond Obama als de dood is voor nieuwe Europese avonturen, waardoor de druk van hun kant om er snel iets aan te doen ook is afgenomen.
  Nu nog afwachten wat de beurzen, de markten en de ratingbureaus ervan zullen denken.

  18-09-2012, 10:15 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (38 Stemmen)
  17-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Turkije, ex-kandidaat Euroland
     Tot voor enkele jaren, was het 'in' te stellen dat Turkije lid zou worden van de E.U. Enkele zichzelf progressief humanisten noemende politici, 'Gust' Verhofstadt op kop, verdedigden de intrede van dat enorme land. Toen bleek, dat Turkije aan heel wat voorwaarden niet voldeed, werden er allerlei eisen gesteld, waardoor een mogelijke deelname steeds verder werd uitgesteld en, zoals het er nu uitziet, zal het land van Ataturk wel definitief buiten de E.U. blijven.
     Stel eens voor dat Verhofstadt en zijn medestanders in het Europese parlement, voor wie Europa niet groot genoeg kan zijn (zolang zij maar mogen blijven meespelen), gelijk hadden gekregen. Dat zaten we nu met een land dat eigenlijk nog een ontwikkelingsland is, waar de meerderheid van de bevolking amper kan lezen of schrijven, waar de enige stabiliserende factor - het leger - wordt afgebouwd, waar de islam steeds meer de staatsgodsdienst wordt en waar in feite een burgeroorlog aan de gang is.
     Van de ongeveer 75 miljoen Turken zijn er meer dan 10 miljoen Koerden. Alhoewel die officieel 'Bergturken' genoemd worden, willen die daar niets van weten en vragen die o.m. een zekere autonomie, het recht op eigen scholen en de herkenning van hun eigen taal. Daar dit niet gebeurt, is er al jarenlang een opstand tegen het centrale gezag, opstand die weer hevig is opgeflakkerd en die alleen al de laatste drie maanden meer dan 300 mensen het leven heeft gekost. Sinds de (echte) burgeroorlog in Syrië zit Turkije met enkele tienduizende Syrische vluchtelingen opgescheept. Dat zijn hoofdzakelijk Soennieten, zoals ook de meerderheid van de Turken, maar die zitten wel in vluchtelingenkampen aan de grens waar ook de daar wonende Turkse bevolking Alawiet is, de moslimstrekking van massamoordenaar Assad.
     Na het mislukken van een intrede in de E.U. heeft Turkije gedacht de draaischijf te worden van de Oost-West handel,  een soort supermacht voor het Midden-Oosten. Sinds gebleken is, dat ze de crisis in Syrië niet eens aan kon, is ook die droom uiteengespat. Mede door de islamisering en het feit dat het land de Palestijnen is gaan steunen, is het ook zijn krediet in Europa en Israel kwijtgespeeld en krijgt het alleen nog te maken met het onontwarbare kluwen dat de regio daar worden is en dat het dat niet aan kan. 
      Stel eens voor dat we op dit ogenblik Turkije binnen de E.U. zouden gehad hebben, dat dan gecombineerd met de huidige Europese landencrisis. We mogen bijna blij zijn dat we 'slechts' die huidige crisis hebben.

  17-09-2012, 09:25 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (41 Stemmen)
  Archief per week
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!