NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Antwerpse stratego
 • Het immigratiepact (2)
 • De gele hesjes
 • De webshop miljarden
 • De voetbalmiljoenen
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  10-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De liquidatiebonus

   

     Officieel is er in dit land geen vermogensbelasting. In werkelijkheid worden zelfstandigen en bedrijfsleiders echter op alles en nog wat belast en meestal nog stoemelings in steeds complexere vormen. Het laatste voorbeeld daarvan is de zgz liquidatiebonus die stijgt van 10 naar 25%. Die werd in april van dit jaar aangekondigd en zal vanaf 01.01.2014 in voege treden. Wie nog wil genieten van een lagere belasting, doet er dan ook best aan nog dit jaar een beslissing te nemen omtrent het eventueel vereffenen van zijn zaak. Het gevolg van deze maatregel is dat heel wat bedrijven, waar het minder goed gaat, er nu ernstig aan denken er dit jaar nog mee te stoppen om zo 
  aan die verhoogde belasting te ontsnappen.

     Karel Van Eetvelde van Unizo heeft daar al langer vruchteloos tegen geprotesteerd. Toen hij vorige week dan afkwam met een voorstel om deze nieuwe belastingverzwaring te omzeilen, kreeg ook hij de wind tegen van Crootje, die feitelijk kwam vertellen dat Van Eetvelde uit zijn nek kletste. Die uitspraak heeft hij ondertussen moeten intrekken omdat men in zijn eigen partij  heeft ingezien dat ze hun potentiële kiezers aan het wegjagen zijn en de laatste liberalen morgen het zinkende blauwe schip zullen verlaten, richting N-VA. Daarmee zit de verse vice-premier, in  de politiek omhoog gevallen omdat hij de zoon van zijn vader is, in nauwe schoentjes, want ook hij heeft de nieuwe wet mede ondertekend.

     Daar bedrijven tot 1 oktober van volgend jaar de mogelijkheid hebben hun vennootschap te liquideren en zo heel wat belastingsgeld te besparen, is de kans reëel dat velen dat gaan doen. Een werkgroep, die zich ‘Fiscaal Correct’ noemt, zegt weet te hebben van een holding met een vermogen van 4 miljard euro en honderden participaties die om die reden nu wordt vereffend en dat zou nog maar het topje van de ijsberg zijn. Fiscaal specialist Victor Dauginet noemt de nieuwe belasting zelfs een onteigening.

     De Open VLD maakt dit weekeinde in de media reclame voor haar politieke winkel, met de ontwerptekst voor haar congres van eind dezer maand. In De Standaard zelfs op twee volle bladzijden, met als titel: “We leven in een geweldige tijd’. Tja, ’t is maar hoe ge het bekijkt.

   

  10-11-2013, 09:14 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (6)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (34 Stemmen)
  09-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voodoo politics

   

     Kredietbeoordelaar Standard & Poors heeft de rating van Frankrijk een trapje naar omlaag gebracht: van AA+ naar AA. Dat is nog steeds zeer goed, maar duidt wel aan dat het onder de leiding van ‘monsieur normal’ toch ook niet lekker loopt in de hexagoon. In eigen land zijn er die al apetrots zijn omdat de Europese commissie, ondanks het feit dat de regering Di Rupo de Europese normen (net) niet haalt, toch vinden dat we hier goed bezig zouden zijn. Zou het?

     Van de ruim twaalf miljard schulden, die ze erfde, kreeg de regering Di Rupo er slechts drie weggewerkt. De staatsschuld is verder opgelopen en staat boven de 100% van het bbp. Voor de sanering van de overheidsfinanciën was het de bedoeling dat die zou gebeuren voor één derde door de uitgaven te beperken, één derde eenmalige maatregelen en één derde extra belastingen. In werkelijkheid bedragen de uitgavenbeperkingen slechts 11% van de begrotingsoperatie en kiest de federale regering vooral voor eenmalige ingrepen (genre Paars:’Van de Lala bis’, kan men zeggen) én belastingen. In tegenstelling tot de E.U., waarin nog wel meer zwakkere broertjes zitten, bevestigen OESO en IMF regelmatig dat België nog altijd in de kopgroep zit van de hoogste belastingen. Twee derde van de laatste begrotingsoperatie bestaat uit nieuwe inkomsten. Verder wordt er met de cijfers letterlijk gejongleerd en worden bv de kosten van het overhevelen van de bevoegdheden geboekt als besparingen. Dat laatste gaat over liefst 800 miljoen euro, terwijl een bedrag van 100 miljoen dat de NMBS op 31.12.2013 terugstort als niet gebruikte investeringstoelage, op 01.01.2014 weer wordt terugbetaald aan diezelfde NMBS.

     Dit is niet meer serieus, evenmin als de actie van de nieuwbakken minister van Financiën, die het dividend van de Nationale Bank als een structurele inkomenspost boekt. Zulke boekhoudtrucs noemt men in de States (waar men er ook iets van kent) ‘voodoo politics’.

   

   

  09-11-2013, 08:48 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (38 Stemmen)
  08-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De luis in Mediahuis

   

   

     De fusie van de uitgeverijen Corelio (De Standaard en Het Nieuwsblad) en Concentra (De Gazet Van Antwerpen en Het Belang Van Limburg) is al langer beslist. Na de officiële goedkeuring door de Belgische Mededingingsautoriteit, is men nu aan de 'implementatie' bezig en die zal 205 jobs kosten (op een totaal van meer dan 1100). Dat betekent zowat één op vijf en daarbij zijn heel wat journalisten. Als hoofdredenen geeft men overal op dat het te maken heeft met de crisis en met de terugloop van de advertenties en reclame. Dat laatste klopt niet voor de Gazet Van Antwerpen, maar dat vindt men in onze politiekcorrecte mediawereld natuurlijk niet terug.

     De Gazet Van Antwerpen was zowat de laatste belangrijke krant in onze regio die uitgesproken Vlaamsgezind én christelijk was. Dat kon natuurlijk niet in een stad, waar de socialisten het voor het al zo lang voor het zeggen hadden. De krant werd opgekocht door het Limburgse Concentra van de familie Baert, dit vooral door toedoen van Steve Stevaert, die toen nog door de krant De Morgen als een soort god werd aangeprezen. Diezelfde Stevaert zorgde ervoor dat de eigenares van Concentra, mevrouw Baert, een baronestitel kreeg en dat Luc Van Loon, de meer dan bekwame hoofdredacteur, de deur werd uitgestuurd toen die niet bereid was een lagere functie te aanvaarden. Van Loons plaats werd ingenomen door een intimus van Stevaert, een zekere Luc Rademaekers, Limburger, logeman, gehuwd met een francofone die haar kinderen in het Frans opvoedde en ergens rond Brussel woonde*. De Gazet Van Antwerpen werd de Gazet Van Janssens. De meest Vlaamsgezinde journalist, Roger Van Houtte, werd ontslagen, waarschijnlijk omdat hij het Antwerpse Visa schandaal** had uitgebracht waarbij enkele rode coryfeeën grote sier hadden gemaakt.

     Het ‘Frutje’, zoals de krant in de koekenstad heet, werd een socialistisch propagandablaadje en de meeste Vlaamsgezinde lezers haakten af (waaronder ondergetekende, na 35 jaar abonnee te zijn geweest). Het voorlopig resultaat is, dat van de meer dan 200.000 abonnees, die de krant telde in het begin van de jaren negentig er momenteel geen 100.000 meer overblijven. Sinds de overname van de stad door de N-VA is de toon al wat veranderd, maar zo lang er daar linkse journalisten blijven van het type Moolenaar, Kerkhove en Collier, zal ook Mediahuis de afgang van het Frutje niet kunnen stoppen. Men moet voor de achteruitgang van deze krant de schuld niet geven aan de crisis en de adverteerders. De afgang was al begonnen begin der jaren negentig en zette zich voort tijdens de boomjaren van Paars, toen de oplages van de andere kranten niét achteruit gingen. Nu maar afwachten, of Mediahuis het opgelost krijgt.

   

   

   

  * Deze Rademaekers heeft ondertussen de puinhoop, die hij van het Frutje gemaakt heeft, verlaten om hoofdredacteur nieuwsdienst van de VRT te worden, waar hij zich in dit uitgesproken linkse midden wel meer op zijn gemak zal voelen en waar hij er geen constant te controleren leegloop moet vrezen, dank zij de staatssubsidies, waarmee de VRT onderhouden wordt.

  ** ‘Visa’ stond toen voor ‘Verkwisting Inkomsten Stad Antwerpen’…

   

  08-11-2013, 08:43 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (43 Stemmen)
  07-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De (b)lauwe doordruk

   

     Nadat de N-VA voortijdig voor de dag kwam met de ontwerpteksten voor haar komende congres, komt nu ook de Open VLD er plots mee af. Op enkele nuances na zou men kunnen zeggen dat het om een doordruk gaat, een soort blauwdruk en in dit geval eerder een ‘flauwdruk’.

     De partij die ooit ervan droomde een volkspartij te worden, maakt nu weer een bocht naar rechts, terwijl de kopstukken tegelijkertijd maar blijven zeggen dat ze ‘socialer’ zijn dan de N-VA. In feite is het hele blauwe verhaal inderdaad een doordruk, maar dan van de blauwdruk uit de eerste burgermanifesten van Verhofstadt, waarin ook al sprake was van o.m. het opdoeken van de inderdaad overbodige provincies, maar waarvan even weinig is gekomen als van de sanering van de staatsschuld, toen dat nog een makkie was.

     Het hele liberale plan, mocht het ooit toegepast worden, zal pas werken ná 2016 en efficiënt worden tegen 2020. Daarmee loopt de partij een paar jaar achter bij dat van de N-VA, die e.e.a. verwezenlijkt wil zien tegen 2018 en niet tegen 2020. Tegelijkertijd moet Open VLD verder ijveren om de belastingregering Di Rupo te blijven depanneren met een volgende budgetcontrole in het voorjaar van 2014, waarbij haar huidig plan niet eens ter sprake kan komen. Mocht er ooit een Di Rupo II komen, dan kan Open VLD haar 5-5-5 plan nu al archiveren. Dat plan omhelst het terugdringen tegen 2020 van het overheidsbeslag met 5%, een lastenverlaging van 5 miljard voor wie werkt en nog eens 5 miljard voor wie werk verschaft. Dat is allemaal toekomstmuziek die niet kan worden hard gemaakt zolang de partij in een regering zit met de marxisten van de PS, die het dan voor het zeggen krijgen. Dat terwijl een bevriezing van de overheidsgaven vanaf het aantreden van een nieuwe regering in 2014 (de zgz Moesen*-norm waarop het herstelplan van de N-VA geënt is) wél meteen zorgt voor een terugdringen van het overheidsbeslag.

   

  * Wim Moesen, sinds 2006 emeritus – met pensioen - was zo’n dertig jaar professor aan de KU Leuven en wordt beschouwd als een der meest onderlegde specialisten van de openbare financiën. Hij pleit voor een tijdelijke, doch volledige bevriezing van de overheidsuitgaven om de staatsschuld terug te dringen en het is die theorie die door de N-VA niet alleen werd overgenomen, maar zelfs nog wat werd bijgesteld.

   

   

  07-11-2013, 08:34 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (36 Stemmen)
  06-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brussellaria

   

   

     Zoals ik reeds meldde in mijn blog van Allerheiligen (‘Confoederatio Belgica’) was Brussels CD&V minister Brigitte Grouwels de enige niet-N-VA politica die zich wat kon vinden in het confederatieplan van de N-VA, toen ze zei, dat de Brusselaars ook nu al voor bepaalde zaken moeten kiezen, zoals bv voor het onderwijs, waar 25% kiest voor het (betere) Vlaams onderwijs terwijl er, officieel althans, geen kwart van de Brusselaars nog echte Vlamingen zijn. Die eerlijke stellingname wordt Grouwels niet in dank afgenomen. Er is zelfs al een FDF-kamerlid dat haar ontslag eist, officieel niet o.w.v. van haar zgz communautaire uitspraken i.v.m. het N-VA-plan, maar – houdt u vast – omdat zij als Brussels minister van verkeer, bij wijze van proef, enkele palen van verkeerslichten heeft laten overschilderen met de Brusselse kleuren: geel en blauw. Die FDF’er, een zekere Emmanuel De Bock, vindt die kleuren ‘te Vlaams’! De Standaard cartoonist RECTRR reageerde daarop met een spotprent waarop iemand tegen een ander zegt: ‘Natuurlijk zijn ze Vlaams: ze werken’!

     Doet me denken aan dat oude mopje, toen men de Boudewijn snelweg van Antwerpen naar Luik aanlegde. De dag dat men met de werken over de taalgrens kwam, stond er aan Waalse kant een plakkaat, waarop stond: ‘Ici on parle le français’. De dag daarop stond er ook een plakkaat aan de Vlaamse kant, waarop stond: ‘Hier wordt gewerkt’.

     Om even een idee te geven, hoe Brussel (niet) werkt. Anders dan in Vlaanderen, is men daar bv niet verplicht aan te sluiten bij een zorgverzekering en wie dat toch doet, doet dat aan minder gunstige voorwaarden. Men kan er nl pas zelf van genieten als men er 10 jaar bij is aangesloten en wie er aanspraak op maakt, ziet zijn recht met vier maanden opgeschort voor elk jaar dat hij niet aangesloten was. Het resultaat is dat steeds minder Brusselaars er aan deelnemen. Net zoals bij het onderwijs, zouden veel ketjes beter gediend zijn met een Vlaamse aansluiting, hetgeen nu (nog) niet kan.
     En nu we toch met Brussel bezig zijn, nog even iets over ‘de schooier van Evere’,  Vanhengel, dus. Die liberaal stond bij de verkiezingen in 2012 als lijstduwer op een PS-lijst(!) en haalde er amper 805 stemmen. Diezelfde Vanhengel vertelde in Terzake (ook al n.a.v. het N-VA confederatieplan), dat zijn partij, Open VLD, wel degelijk het confederalisme in haar programma had staan, maar dat de liberalen toen niet wisten wat dat betekende. Men kan zich dan ook afvragen of ze de dag van vandaag wél weten wat er in hun eigen nieuw toekomstplan staat, waarbij ze tegen het jaar 2020 een daling van de belastingen vragen van 10 miljard euro, netjes verdeeld tussen werknemers en werkgevers. En dat wordt dan gezegd door de voorzitster van een partij die mee in de huidige federale regering zit en er mee verantwoordelijk voor is dat die regering er nog steeds niet in slaagt de Europese begrotingsnorm te halen en de staatsschuld terug te dringen onder de 100% van het bbp. Om het Leterme nog maar eens na te zeggen: ‘Wie gelooft die mensen nog?’.

   

  06-11-2013, 06:25 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (40 Stemmen)
  05-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaamse nestbevuilers

   

     Dat het nieuws over het zgz communautair ‘ideaalbeeld’ van de N-VA nog lang zou nazinderen, was te verwachten. Gisteren hebben ook Open VLD en CD&V de Vlaamsnationale communautaire plannen al afgeschoten. Het is trouwens opmerkelijk dat ‘Markske’ Beke steeds meer ‘Leterme speak’ gebruikt. Hij kan ook geen twee zinnen meer zeggen zonder het te hebben over ‘de mensen’.

     Beke en Rutten waren trouwens niet de eerste CD&V’ers en Open VLD’ers die hun negatieve mening gaven. Misschien waren ze wel verplicht een uitspraak ter zake te doen, nadat in een politiek debat op de RTBf Eric Van Rompuy,  Guy Van Hengel en de onvermijdelijke Mark Eyskens dat in hun plaats al hadden gedaan. Het was daar zo ergerlijk, dat zelfs de rode VRT het nodig vond enkele van hun uitspraken te tonen. In werkelijkheid was er van een debat geen sprake, omdat ook de zgz Vlamingen de francofonen – waaronder Vlaminghater Maingain - naar de mond praatten.

     De ‘schooier van Evere’, zoals Van Hengel bekend staat in financiële middens, noemde het N-VA plan ‘duivels’, dit in fel contrast met zijn eigen Brusselse collega Brigitte Grouwels (CD&V) die het twee dagen eerder aannemelijk vond. Van Hengel kent Vlaanderen alleen maar als hij denkt er geld van te (kunnen) krijgen. Eric Van Rompuy is de steeds groter wordende incarnatie van een azijnpisser. De nijd en weerzin kan je echt van zijn gezicht zien afdruipen. De man, die ooit een Vlaamsgezinde voorzitter van de CVP-jongeren was, maar het daarna nooit verder heeft kunnen brengen dan fractieleider (‘lijder’ zou hier beter passen), terwijl zijn broer - die letterlijk nergens vóór was - het tot president (nou, ja) van de E.U. schopte, wordt met de dag ongenietbaarder. Dat men Eyskens blijft uitnodigen is waarschijnlijk bij gebrek aan andere kandidaten. De man zijn politieke houdbaarheidsdatum is al lang vervallen.*

     Het zijn een stel nestbevuilers, die geen andere argumenten meer hebben en netjes passen in de anti-Vlaamse haatcampagne waarvan de RTBf het brevet heeft. De N-VA bedankte terecht om aan een dergelijk debat mee te doen. Het is trouwens een publiek geheim dat de partij van De Wever wel regelmatig op het scherm komt van de eveneens Franstalige RTL, die echter  objectiever is t.o.v. de Vlamingen.

   

   

  * Nog iemand wiens politieke houdbaarheidsdatum al lang vervallen is, is Willy Claes, die geregeld als ‘specialist’ wordt opgevoerd door de VTM. Indertijd, bij het Agusta schandaal, herinnerde hij zich niets meer, nu weet hij het weer allemaal…

  05-11-2013, 08:37 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (41 Stemmen)
  04-11-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.(Sint) Joost weet het niet meer

   

     Al enkele dagen worden de radio- en Tv-journaals beheerst door de beroering omtrent al dan niet legale inwijkelingen, met als kers op de taart de aangekondigde ontruiming van het gekraakte Gesù-klooster in Sint-Joost-ten-Node. De meeste van die krakers ‘wonen’ daar al tot drie jaar en de vraag is dan ook hoe zoiets kan, zeker voor een deel ervan dat hier illegaal verblijft.

     Na de ramp bij Lampedusa, waarbij zo’n dikke driehonderd vluchtelingen verdronken, heb ik ergens de aantallen gelezen die de verschillende landen in Europa elk jaar opnemen. De juiste cijfers kan ik me niet meer herinneren, wel het feit dat, in verhouding tot het aantal inwoners (dus niet in absolute cijfers), België een van de koplopers in Europa is. De hoera politiek van Di Rupo, waarbij big Maggie als dé ster van het veld wordt afgeschilderd, zou dan ook wat minder mogen zijn. Sinds staatssecretaris De Block in functie trad, is er al e.e.a. veranderd, zeg maar verbeterd, maar het blijft dweilen met de kraan open. Dat dankt Maggie aan haar partijgenoot en promotor van het grote Europa, Guy Verhofstadt en zijn regeringen van de actieve welvaartstaat. Het is onder Paars dat men de snel-Belg-wet heeft goedgekeurd en ervoor gezorgd heeft dat er sindsdien zo’n half miljoen Belgen zijn bijgekomen. Dat en het feit dat economische gelukzoekers meestal als asielzoekers worden afgeschilderd (wat de meesten niét zijn), maakt dat er nog veel water door de Zenne zal moeten lopen vóór die situatie enigszins beheersbaar zal worden.

     Wat die ontheemden hier meemaken is onwezenlijk, maar zij zijn er zelf ook mede voor verantwoordelijk. Wie zijn eigen land achterlaat zonder dat daar enig gevaar is, zet zijn toekomst op het spel en ook die van zijn kinderen. Zo staat er in De Standaard van dit weekeinde een artikel waarin er sprake is van een Slowaak die hier met 11 (elf!) kinderen is aanbeland. Uit Slowakije, een land dat deel uitmaakt van de E.U.! Voor zo’n mensen moet het eigen land instaan, niet een ander willekeurig land dat daarom niet gevraagd heeft.

     België is vol, Brussel overvol. Wij kunnen hier de hele wereld niet ontvangen. De mensen en media die denken ons daarover een geweten te moeten schoppen, plegen eerder chantage. Anders kan ik dat niet noemen.

   

  04-11-2013, 08:23 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (42 Stemmen)
  Archief per week
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!