NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Divided Kingdom
 • Intermezzo italiano
 • De opmars van de onafhankelijken
 • Klima und kein Ende
 • De alternatieve democratie
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  18-09-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Belgische schulden
     Als men dezer dagen Didier Reynders bezig hoort, dan is het zo precies alsof hij de euro eens zal gaan redden. Hij wil nl dat iedereen zijn verplichtingen, o.m. tegenover Griekenland, nakomt. Het geeft zo'n beetje de indruk dat hij daarmee de aandacht wil afleiden van het feit dat België, waar hijzelf al meer dan tien jaar de hoofdverantwoordelijke is voor financiën, zelf zijn eigen schulden wil verdoezelen. Met de nota Di Rupo als leidraad zal dat zeer moeilijk worden, zeker als men weet dat de man de raadgevingen en opmerkingen van de internationale instanties (voorlopig?) naast zich neerlegt.
     Als Di Rupo niet serieus bespaart, dan komt hij in hetzelfde straatje zonder einde terecht waar enkele van zijn 'illustere' voorgangers zijn getreden. Het kan niet genoeg gesteld worden dat ons land zo diep in de schulden zit, dank zij het non-beleid  van enkele van zijn vroegere premiers en hun partijen.
     Onder het beleid van Wilfried Martens groeide de Belgische staatsschuld van 1.000 naar 8.000 miljard Belgische frankskens. Dat noemde hij 'ordentelijk' bestuur. Zijn opvolger Dehaene kan daarop niet gepakt worden. Die moest wel besparen anders waren we nooit in de eurozone geraakt. Feitelijk voldeden we in 2002 ook daar niet aan, maar heeft Europa een oogje dichtgeknepen, net zoals men dat gedaan heeft bij de intrede van Griekenland. Verhofstadt kwam aan de macht in een periode van economische groei en had alle kansen om de Belgische staatsschuld terug te dringen. Daar heeft hij echter geen cent aan uitgegeven, hij die in drie burgermanifesten geschreven had dat hij dat eens zou gaan doen. In de weekeindeditie van De Standaard wordt dat nog eens duidelijk bevestigd in een interview met Étienne de Gallataÿ, hoofdeconoom van de Bank Degroof, die heel beleefd zegt 'dat de geschiedenis niet erg positief zal oordelen over de twee regeringen Verhofstadt'. Leterme tenslotte heeft het volgens iedereen goed gedaan, maar dan vergeet men erbij te zeggen, dat hij niet anders kon, omdat hij maar beschikte over het beperkte budget van de zgn 'twaalfden'
    Als er een regering Di Rupo zou komen - ik heb daarover nog altijd mijn grootste twijfels - die zou werken volgens de regels van zijn nota, dan zal het niet lang duren voor ons land ook op de vingers zal getikt worden door Europa, door het IMF en door de Oeso en daaraan zal zelfs Leterme niet veel kunnen veranderen. Misschien heeft hij tegen die tijd weer kazak gedraaid zoals hij dat al eens heeft voorgedaan in de nationale politiek...

  18-09-2011, 09:08 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (67 Stemmen)
  17-09-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hopen op Maingain?
     De reactie op het akkoord over B-H/V zal nog wel een tijdje nazinderen. Vanuit Vlaams-nationale hoek komt er zo goed als geen goed woord en ze zullen wel grotendeels gelijk hebben. Zowel Peter De Roover,  Bart Maddens als Jean-Pierre Rondas hebben, elk vanuit hun standpunt, de hele affaire al afgekeurd. Het argument, dat de N-VA er bij had moeten zijn, houdt echter geen steek. N-VA is er nl bijna de hele tijd bij geweest en toen lukte er helemaal niets. Dat is niet de schuld van de partij van De Wever, maar van de francofonen, die gewoon niet wilden dat ze erbij bleven, omdat ze dan hun duivels plannetje nooit hadden kunnen waarmaken. Dat het tenslotte gelukt is de N-VA eraf te rijden, hebben we mede te danken aan de overige Vlaamse medeonderhandelaars, die daarmee akkoord zijn gegaan..
     Het is haast om er moedeloos van te worden, als men ziet hoe de klassieke Vlaamse partijen zich nog maar eens hebben laten rollen door de gewiekste Franstaligen. 'If you can't convince them, confuse them' werkt bij hen nog altijd. Een hervorming, eender welke hervorming, zou de zaken eenvoudiger en transparanter moeten maken, maar dat gebeurt dus lekker niet, integendeel.
     Hoe moet het nu verder? Hopen, dat er geen akkoord komt op de andere zware discussiepunten die volgende week zullen worden aangepakt. Er zal over het communautaire immers geen akkoord zijn als er geen akkoord is over alles. En dat is nog erg veel. En er is nog Maingain.
     Ik heb ik deze rubriek al ettelijke keren geschreven, dat Maingain in werkelijkheid niets voorstelt, zeker niet rekenkundig. De onderhandelaars kunnen de klus ook klaren zonder zijn drie zeteltjes. Maar diezelfde Maingain kan wel voor een breuk binnen het MR zorgen en dan is nog alles mogelijk. Hoe erg het ook mogen klinken. Wij hebben momenteel aan Maingain een bondgenoot, mocht hij in zijn opzet slagen. 'De vijand van mijn vijand is mijn vriend', wie zei het ook weer?
     Misschien weten we vanavond of morgen wel iets meer. Het is vandaag nl de Waalse feestdag en ook daar zullen wel grote woorden vallen. Ik kan me niet indenken dat de taalracist van het FDF vandaag zijn bek gaat houden, nadat hij het allemaal open en bloot via de Tv op straat heeft gegooid.

  17-09-2011, 08:45 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (66 Stemmen)
  16-09-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een zoveelste compromis 'à la belge'
     In onze politiek-correcte media wordt al meteen de loftrompet gestoken over het eergisteren bereikte akkoord tussen de acht onderhandelende partijen. In werkelijkheid gaat het om een zoveelste compromis op zijn Belgisch, met dubbele bodems en zgz evenwichten met evenveel uitzonderingen. Een wet, die al 48 jaar geleden tot stand is gekomen, krijgt een onderhoudsbeurt alvorens ze eindelijk mag worden uitgevoerd, waarna blijkt dat de Vlaamse onderhandelaars zich (nog maar eens) niet gehouden hebben aan vorige afspraken.
     De partijen die dit land persé in stand willen houden, begrijpen nog steeds niet dat ze het tegenovergestelde bereiken als ze dit onontwarbare kluwen nog ingewikkelder maken. Dat ze (voorlopig?) tot een akkoord zijn gekomen heeft te maken met hun schrik voor nieuwe verkiezingen, het feit dat ze anders toch met de N-VA zullen te doen krijgen en het vertrek van Leterme, waardoor er al zeker één plan B niet meer aan de orde is.
     Tenslotte is er feitelijk nog niets beslist, want de splitsing van B-H/V is slechts één onderdeel van een hele reeks en er zal geen akkoord over zijn als er geen is over alle punten. Dat er tussendoor ook nog een breuk komt tussen MR en FDF, is voor Vlaanderen leuk meegenomen, maar verandert weinig aan de zaak. Het was al te gek dat die Maingain met zijn drie zeteltjes werd voorgesteld als de man die de Belgische politiek beheerste.
     Bart De Wever had groot gelijk om dit spelletje niet verder mee te spelen. Hij had al voorspeld, dat er ofwel een slecht akkoord ofwel geen akkoord uit de bus zou komen. Diegenen die hem nu verwijten, dat hij niet mee onderhandelt, zouden hem dan later verwijten dat hij teveel zou hebben toegegeven. Als er ook bij het afhandelen van de financieringswet, de responsabilisering van de gewesten en het probleem Brussel nog extra toegevingen bijkomen, dan zie ik in de verste verten nog geen oplossing voor de Belgische ziekte, tenzij de amputatie.

  16-09-2011, 07:53 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (7)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (69 Stemmen)
  15-09-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Doorbraak?
     Na de vaudeville van gisteren, waarin Di Rupo een zuiver stukje comedia dell'arte speelde, een Italiaan waardig, zou er eindelijk een doorbraak zijn bij de besprekingen voor een staatshervorming, tenminste voor wat B-H/V betreft. Hoe het allemaal juist gaat verlopen, zullen de verdere commentaren nog moeten uitwijzen, maar gerust kunnen we er zeker niet in zijn. In hoever trouwens de demarche van Di Rupo daarin een rol gespeeld heeft, zullen we ook waarschijnlijk pas later te horen krijgen. Misschien heeft de haastige terugkeer van de koning op de francofonen indruk gemaakt. Ik kan me moeilijk voorstellen, dat dit aan Vlaamse kant zo zal geweest zijn. Daarom is er misschien een kansje, dat de splitsing van B-H/V, na bijna 50 jaar geleden al te zijn beslist, eindelijk zou worden uitgevoerd en dat de grenzen van ons Vlaamse taalgebied daarmee vast zouden komen te liggen. Nota bene: dit alles voorlopig nog in de voorwaardelijke wijs.
     Zolang er echter geen akkoord is over een nieuwe federale regering, kan alles nog in duigen vallen. Denk maar aan de financieringswet, het opmaken van die begroting voor 2012 en de zoektocht naar een extra 20 miljard euro. De nota Di Rupo staat nog altijd haaks op de raadgevingen van IMF, ECB en OESO, dat orgaan waar Leterme straks mag gaan werken. Volgens de OESO, om het daarbij te houden, zou het gat in de Belgische begroting voor 70% moeten gedicht worden met besparingen en voor 30% met nieuwe inkomsten (zeg maar: belastingen). Bij Di Rupo liggen die cijfers juist andersom. Straks maken we misschien nog mee dat hij bij de OESO Leterme tegenkomt...
     Tenslotte nog dit: wat doet die koning bijna het hele jaar daar in Zuid-Frankrijk? Heeft die niets anders te doen als het in zijn dierbaar België blijft stinken? Wel gemakkelijk als ge u ook dan kunt verplaatsen op kosten van de belastingbetaler.

  15-09-2011, 08:33 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (71 Stemmen)
  14-09-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een land in ontbinding

     Terwijl de onderhandelingen voor een nieuwe federale regering en een staatshervorming zich voortslepen, blijkt dat de man, die voorlopig nog op de winkel moet letten - Leterme dus - het ook voor bekeken houdt. Hij wordt adjunct secretaris-generaal (oef!) van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Een voortzetting van deze regering in lopende zaken zit er dan ook al niet meer in, tot spijt van o.m. Didier Reynders, die er alles aan gedaan heeft (en nog doet) om te vermijden dat zijn aartsvijand met dat strikje premier wordt van dit tot verdwijnen gedoemde land. Ex-Vlaming Leterme mag het bij ons dan verkorven hebben, het werk dat hij het laatste jaar geleverd heeft, mag er zijn en men rekent nog altijd op hem om die fameuze begroting voor 2012 klaar te stomen, iets waarvoor men Di Rupo niet bekwaam acht (maar dat durft men zo niet te zeggen). Voor zijn partij is het een tweede stemmenkanon dat verloren gaat, zeker voor wat Leterme's eigen regio betreft. De man die geciteerd werd als een certitude in een mogelijk nieuwe federale regering, zal ook daar niet meer meespelen, wat ook - zeker binnen CD&V - tot consequenties moet leiden.
     En daarmee houdt het niet op. Ghislain Londers, de hoogste magistraat in ons gerechtelijk systeem, stapt ook al op. De man was zogezegd vóór de vernieuwing van het gerechtelijk apparaat, al hebben we daar nooit veel van gezien, maar lag wel mede aan de oorsprong van het ontslag van de regering Leterme I. De magistratuur in dit land is nu eenmaal politiek benoemd en, eens dat gebeurd is, heeft men er het raden naar in hoever die rechters hun broodheren blijven dienen. Denk maar aan Verhofstadt, die destijds het hele land afdweilde tot hij - oh, toeval! - in zijn eigen kiesdistrict Gent een rechter bereid vond het Vlaams Blok te veroordelen, op grond van beschuldigingen die door andere rechters niet aanvaard werden.
     Heel de Belgische justitie is één puinhoop, waarin een kat haar eigen jongen niet eens zou terugvinden. Denk maar aan die vier (4!) rechters die vervolgd worden voor schending van beroepsgeheim en schriftvervalsing. Rechters, aub! En zij zijn niet de enigen. Zopas werd een Brusselse toprechter van de arbeidsrechtbank beschuldigd van gesjoemel rond een faillissement. Dat gebeurde ook al met die Francine De Tandt, wegens schriftvervalsing en schending van het beroepsgeheim in de Fortis zaak. Het Fortis spook is nog lang niet verdwenen. Misschien kunnen ze De Gucht eens om raad vragen...
     Kortom, dit land is in een verregaande staat van ontbinding. Rien ne va plus, les jeux sont faits. Dat ze er aub mee ophouden, zodat Vlaanderen én Wallonië hun eigen gang kunnen gaan zonder al die verlammende grendels, alarmbellen en zgz evenwichten. Zoals ze nu bezig zijn, wenkt de Griekenlandroute.

  14-09-2011, 08:38 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (63 Stemmen)
  13-09-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De anders geaarden
     In zo goed als alle westerse landen mogen homo's geen bloed geven. Het Rode Kruis wil dat niet. Dat heeft in de eerste plaats niet te maken met hun geaardheid op zich, maar wel met hun seksueel gedrag. Het is bekend, dat er nogal wat homo's 'buiten de lijntjes' durven kleuren. Daar er in dat milieu een grotere kans bestaat op infectie met HIV, kan men - steeds volgens het Rode Kruis - dat risico niet nemen.
     Nu is er heel wat heisa ter zake ontstaan, omdat men in Groot-Brittannië toch homo's gaat toelaten bloeddonor te worden. Voorwaarde is wel, dat de 'man' die bloed geeft verklaart het laatste jaar alleen seks te hebben gehad met één en dezelfde vriend. De vraag is maar, wie dát gaat controleren.
     Het probleem werd hier bij ons bv meteen torenhoog zichtbaar, toen een zekere Tom De Cock, radiopresentator van MNM, laten weten heeft als homo al bloed gegeven te hebben. Om dit te kunnen verwezenlijken, had hij verklaard geen homo te zijn. M.a.w. had hij daarover gelogen. Dit deed hij zelfs in zijn radioprogramma op MNM om de zoektocht van het Rode Kruis naar donoren te promoten. De Cock roept nu andere homo's op om hetzelfde te doen en desnoods te verklaren geen homo te zijn. Dit is dan een beetje het tegenovergestelde van wat de holebi verdedigers ter zake altijd verklaren, nl dat homo's zich moeten kunnen uiten voor hun geaardheid.
     Vergeten we niet, dat het wetenschappelijk bewezen is, dat mannen bij seks met andere mannen een groter risico lopen om besmet te worden met HIV, wat kan leiden tot aids. Waar zijn we in Gods naam mee bezig?
  ---
     Om even in hetzelfde milieu te blijven, nog dit: in het 'magazine' van De Standaard van vorig weekeinde stond een column van een zekere An Olaerts. Bij de verklarende uitleg om haar persoon staat er letterlijk: 'Ze komt uit Genk, woont in Leuven, is getrouwd met een man en heeft een tuin met twee kippen'. Stel u voor: een vrouw die getrouwd is met een man. Waar maken we dat nog mee? Misschien heb ik ergens iets gemist?

  13-09-2011, 15:27 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (56 Stemmen)
  12-09-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terug naar Brussel?
     De BHV's (Belgische Vlamingen Haters) willen ons doen geloven dat de francofonen in de faciliteitengemeenten terug naar Brussel willen. Het gros van hen bestaat echter uit een gegoede burgerij, die Brussel ontvlucht is, o.w.v. de chaos, de criminaliteit, de verloedering, de verpaupering en de hoge belastingen. Wie wil nu terug naar een stad waar een constante verkeershinder is, waar ge 's avonds op straat niet meer veilig bent en waar het gerecht enkele tientallen van moord beschuldigde criminelen heeft moeten laten lopen bij gebrek aan tijd om ze te veroordelen?
     Van Franstalige kant is al eens gesteld, dat men in de faciliteitengemeenten een referendum zou houden. Wel, ik ben het daarmee eens. Op voorwaarde echter dat dit volgens het Belgisch principe (nota bene: hún principe) zou lopen. Dat betekent, dat er in elke taalgroep van elke gemeente een driekwart meerderheid moet zijn, juist zoals die er ook nodig is voor het veranderen van de Grondwet. Men zal zien, dat die meerderheid er nooit zal komen, verre van zelfs.
     Ondertussen is ook gebleken dat heel die heisa om de drie niet benoemde burgemeesters in feite is terug te voeren tot een vulgaire dorpspolitiek. Een burgemeester die niet benoemd wordt, maar toch blijft zitten, wordt nl beschouwd als een eerste schepen. Dat betekent dat in die gemeente de eerste schepen een plaatsje opschuift en gewone schepen wordt en dat de laatste schepen eraf valt. En het is daar dat het schoentje nijpt. Want, door de gemaakte electorale afspraken wachten twee CDH-ers en één FDF-er al vijf jaar op hun aanstelling. 'De postjes', weet je wel. En daarover zit men dan dagen te palaveren in ons tweelandenland. Gelukkige mensen die geen andere problemen hebben!

  12-09-2011, 08:39 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (66 Stemmen)
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!