NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Divided Kingdom
 • Intermezzo italiano
 • De opmars van de onafhankelijken
 • Klima und kein Ende
 • De alternatieve democratie
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  16-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bob de Belg
  Wie er een beetje ervaring mee heeft, weet dat Belgische peilingen en statistieken een verborgen agenda hebben. Om maar een voorbeeld te geven: de laatste controle op de kwaliteit van ons onderwijs verwees België naar de middenmoot, terwijl in werkelijkheid het Vlaamse onderwijs piekt en het Franstalige bijna helemaal achteraan hinkt. Met de statistieken van de laatste Bob campagne is het weer van datzelfde.
  Uit die statistieken,  die gingen van 26 november van vorig jaar tot 10 januari van dit jaar, blijkt nl dat 3,6% van de gecontroleerde Belgische chauffeurs te diep in het glas had gekeken. Als we dat verhaal vertalen naar de gewesten, blijkt dat het cijfer in Vlaanderen slechts 3,2% is, in Wallonië bijna 5% en in Brussel net geen 10%. Dat is een hemel van verschil en dat is nog niet alles.
  Staatssecretaris van Verkeer, Schouppe, de man die de rood-witte autokentekens opnieuw uitvond omdat madame Mille-njet het geel te Vlaams vond, die "moedige" man moest toegeven dat bijna 70% van de controles in Vlaanderen genomen werden, t.o.v. slechts 23% in Wallonië en amper 3% in Brussel*. M.a.w. de Vlamingen leefden weer eens de wet na en werden voor de zoveelste keer het kind van de rekening. De francofonen, die geen kans voorbij laten gaan om ons, Vlamingen, in het buitenland verdacht te maken, blijken de grootste rijdende dronkaards te zijn en zo het grootste gevaar te betekenen voor de samenleving. De geschiedenis herhaalt zich nog maar eens.
  Tenslotte nog dit: die politie, die in Wallonië en Brussel te weinig haar werk doet, is dezelfde die extra geld krijgt toegeschoven van de flitspaalboetes die in Vlaanderen worden geheven. Het gaat niet goed in dit landje. Raar, he?  * Hoe bekwaam die Schouppe is, blijkt nog eens uit het samentellen van zijn percentages. Met 70+23+3 kom ik nl aan 96, hij aan 100%!

  16-01-2011, 10:58 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (85 Stemmen)
  15-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Open VerLoeDering
  Toen Alexander De Croo voorzitter werd van Open VLD had ik daar in eerste instantie mijn grootste twijfels bij. De man had nl thuis het belgicisme met de paplepel binnen gekregen en dat voorspelde niet veel goeds. De verrassing was dan ook groot, toen hij en zijn (meestal jonge) medestanders de overbodige Leterme II regering lieten vallen over B-H/V. Als "beloning" daarvoor werd de partij afgestraft bij de laatste federale verkiezingen en weigert ze sindsdien mee op te stappen in een eventuele nieuwe federale regering.
  Volgens De Croo Jr blijkt die Open VLD nu wél te willen praten, maar dan alleen "als de focus op het sociaal-economische ligt". Wat is nu voor flauwe kul: eerst laat de partij een regering vallen omdat ze het communautaire (B-H/V) niet oplost en nu zou ze willen praten als er over dat communautaire niet (of zo weinig mogelijk) nog zou gepraat worden...
  Leterme II is over B-H/V gevallen en daardoor zijn zelfs de verkiezingen van 13 juni 2010 door het Grondwettelijk Hof onwettig verklaard (wie praat dáár nog over?). Als De Croo en Co geen betere argumenten hebben, dan blijft hun partij liefst van al weg uit alle regeringen, want dan is ze onbekwaam om mee te spelen en ongeloofwaardiger dan ooit.
  En nu we het toch over belgicisten hebben: die De Bruyckere, (voorlopig nog) voorzitter van Voka, waarover ik het gisteren had, krijgt nu in eigen rangen de wind van voren. De N-VA is doordrongen van Voka-mensen: minister Muyters, kamerlid Uytterspot en Guy Cremer, hoofd van de N-VA studiedienst, om er maar enkele te noemen. Die voelen zich nu in de rug geschoten door een nieuwe Voka-voorzitter die in communautaire zaken zijn tanden niet durft te laten zien omdat zijn eigen bedrijf, vleeshandel Ter Beke, ook filialen heeft in Wallonië. De man zou dan ook beter aftreden en lid worden van het VBO, waar men wél warm en koud tegelijk kan blazen.
  Vlaanderen heeft activisten nodig, geen zaktivisten.

  15-01-2011, 09:43 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (77 Stemmen)
  14-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De spread
  Zoals ik gisteren reeds meldde, zijn alle middelen goed om de N-VA de schuld van alles te geven, in de hoop dat CD&V de partij van De Wever zal laten vallen en er dan een kans komt op een regering zonder N-VA en met - nog  eens - de linksen en de francofonen in de meerderheid. Het is typisch, dat ook de vakbondsmaffia zich niet onbetuigd laat. Stel u voor, snoeien in de RVA e.d.! Dat zou kunnen betekenen, dat de vakbonden straks geen dopgeld meer zouden mogen uitbetalen en zo hun greep op de werklozen zouden zien verwateren. Wie in het kader van die N-VA bashers helemaal niet past, is die De Bruyckere van het VOKA, de vereniging van Vlaamse werkgevers en Kamers van Koophandel, die steeds achter De Wever heeft gestaan. Hopelijk gaat het hier om een persoonlijk initiatief van een op koninklijke lintje beluste neo-belgicist, die feitelijk beter thuis hoort in het VBO.
  En er was nog een ander argument om de N-VA de zwarte piet toe te spelen; de zgn "spread", zijnde het verschil in rente dat België betaalt t.o.v. van locomotief Duitsland voor het geld dat er regelmatig moet geleend worden. Die was de laatste tijd opgelopen en dat was, volgens onze poco media, zgz omdat er in België nog altijd geen nieuwe regering was. Nu blijkt echter het tegenovergestelde te gebeuren: de spread is weer gezakt. Erger nog, voor de belgicisten althans, Portugal eergisteren en Spanje en Italië gisteren, die er alle drie heel wat slechter voor staan dan België,  konden moeiteloos vers geld lenen aan intresten die lager lagen dan ze eerst zelf verwacht hadden. M.a.w. zo goed als niemand in het financiële buitenland -  zeg maar: de markten - ligt wakker van een renteopstoot of -daling van Belgische staatspapier.
  Dit land moet grondig hervormd worden. Zoals Peter Vanden Houte, ING-econoom het duidelijk verwoordde: "Een beetje staatshervorming zal het niet doen. Het heeft geen zin van alles een beetje half te hervormen (zoals Vande La het voorstelt, nota van mij), want dan verhoog je enkele de kosten en verlies je aan efficiëntie". Dat is wat o.m. ook het Overlegcomité van Vlaamse Verenigingen én grondwetspecialist Wies Moesen Vande Lanotte ook steeds verweten heb: hij maakt het hele zootje nóg ingewikkelder en duurder dan het al is, zodat niemand er straks nog aan uit zal kunnen en er in  feite ook niemand baat bij zal hebben. Het gevolg daarvan zal zijn staatshervorming nummer 7 ...

  14-01-2011, 10:44 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (7)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (83 Stemmen)
  13-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fase twee
  Een oude mop stelt dat een politiek systeem of staat bestaat uit drie fasen. De eerste fase zijn de moeilijkheden bij de ontwikkeling, de tweede fase de ontwikkeling van de moeilijkheden*. In de aan de gang zijnde onderhandelingen voor een nieuwe regering cq staatshervorming zijn we blijkbaar in fase twee beland. Het was te verwachten en het is zo uitgekomen.
  Opmerkelijk is wel dat het in de Vlaamse me(r)dia steeds de N-VA is die de schuld van alles en nog wat krijgt. De krantenkolommen worden wijd open gezet voor al wie op De Wever en Co wil schieten. Zelfs de spreekwoordelijke Jannekes en Miekes mogen meedoen. Nochtans was het standpunt van die partij vrij duidelijk. Ze ging uit van wat verduidelijker De Wever destijds (als eerste) op papier had gezet. Daarbij werd gezegd, dat de partij bereid was e.e.a. aan te passen, maar dat het "gewicht" van het geheel constant moest blijven. Als er dus ergens afstand van wordt gedaan, bv van de kinderbijslag, dan moet er elders over gepraat kunnen worden. Met die eerste stelling zijn de linksen het eens, met die tweede niet. Ze beginnen dan in koor te roepen, dat de N-VA altijd met nieuwigheden afkomt en nooit genoeg heeft. Dat klopt niet in het raam van wat hierboven reeds is uitgelegd.
  De Wever had trouwens gevraagd desnoods zelf nog eens een poging te ondernemen, wat hem geweigerd werd. Vande Lanotte wil niet toegeven dat zijn werk van meer dan twee maanden een knoeiboel is en Di Rupo durft zijn nek niet uitsteken. Dat hij op dit ogenblik toch meespeelt, is omdat hij kan gebruik maken van "chaperon" Vande La, waarachter hij zich desnoods kan verschuilen en die bereid is het vuile werk voor de PS te blijven opknappen.
  Met deze club van zeven wordt het nooit iets, tenzij Vlaanderen nog maar eens bereid zou zijn tot de zoveelste toegevingen. Met vijf linkse tegen slechts twee centrumrechtse partijen - terwijl 80% van de Vlamingen centrumrechts stemt - en met drie francofone partijen die laffelijk gesteund worden door SP.a en Groen! is er voor Vlaanderen geen ordentelijk resultaat te behalen.
  Als ook deze poging mislukt, wat waarschijnlijk is, dan is er nog één oplossing op federaal vlak: laat De Wever het zelf (nog) eens doen. Dan komt hij waarschijnlijk met de enige opstelling die een ruime twee derde meerderheid haalt, maar dan mét de liberalen en zonder de groenen en het partijtje van Milquet. Met deze laatste zullen de onderhandelingen nooit lukken en een eventuele nieuwe regering ook niet.


  * De derde fase is de verdeling van de winst in geval van faillissement!

  13-01-2011, 10:15 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (80 Stemmen)
  12-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Er is federaal en federaal
  Groot nieuws in onze poco-kranten: Ook in het federale Duitsland zijn er transfers waarmee bepaalde staten ("Länder" noemen ze die daar) niet gelukkig zijn. Ons Zuiden is het Duitse Oosten. Drie van de rijkere Duitse deelstaten willen, zoals Vlaanderen, af van de verplichte financiële hulp aan de armere Länder omdat die, door het krijgen van dat extra geld, de motivatie ontbreekt om hun economie succesvoller te maken. Waar hebben we dat nog gehoord? Alleen Beieren, dat vroeger ook ontving, is nu een gever geworden.
  Toch zijn er serieuze verschillen tussen het Duitse federaal model en het onze. Zij kennen nl geen systeem van grendels, veto's en alarmbellen en hebben de mogelijkheid hun twistpunten positief te bespreken. Bij ons wordt alles wat de francofonen niet willen, gewoon afgeblokt, waardoor Vlaanderen zelfs in zijn eigen regio niet kan doen wat het wil. Duitsland is wat we kunnen noemen een "normaal federaal land", België is dat niet. In Vlaanderen wil men naar een echte federatie, meer nog: naar een confederatie. In Wallonië wil men naar helemaal niets nieuws. België heeft geen systemen om conflicten op te lossen, alleen maar systemen om conflicten te blokkeren. Het verschil is dat Duitsland zich de laatste tien jaar heeft aangepast aan de nieuwe Europese situatie en dat België niet alleen achterop loopt, maar momenteel compleet stil staat en dit reeds gedurende meer dan drie jaar. De reden daarvoor is, dat Duitsland zijn DDR kwijt is en wij er echter mee blijven zitten.
  En dan hebben we het nog niet over de talen gehad, een probleem dat Duitsland niet eens kent...

  12-01-2011, 10:20 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (77 Stemmen)
  11-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ceci n'est plus un pays
  Het moeten harde tijden zijn voor de diehards die nog blijven geloven in dat ene België. Zelfs een ordentelijke Miss België verkiezing zit er niet meer in. Bij de laatste vijf finalisten was er slechts één Franstalige en die haalde het net niet. Haar andere taalgenoten waren toen al lang uitgeschakeld met als belangrijkste reden hun slechte kennis cq uitspraak van de taal van de meerderheid in dit land, het Nederlands. De gebuisde francofonen namen dat echter niet en enkele bleven zelfs weg van de eindshow om duidelijk hun ongenoegen te laten blijken. Dat een meid die een twee (eigenlijk drie-) talig land moet vertegenwoordigen, ook minstens die twee talen goed moet beheersen, kan er bij de meeste francofonen nog steeds niet in. Naar het schijnt was hun Engels trouwens navenant. Helemaal in de geest van 1830 vinden zij zich nog steeds een Herrenvolk met een superieure taal. Zoals Vic Van Aelst (die gaan we hier nog dikwijls vermelden!) het zo duidelijk stelt: ze hebben geen respect voor ons noch voor onze taal.
  Die Franstalige woede beperkt zich trouwens niet tot de Miss België verkiezing. Ook in het Belgische leger is de tijd van "Pour les Flamands la même chose" verleden tijd. Dat heeft ook daar tot gevolg dat er steeds meer Vlamingen doorgroeien naar de hogere kaders, gewoon omdat zelfs de Franstalige officieren hun tweede landstaal niet onder de knie krijgen. Dit is niet alleen een gevolg van het inderdaad slechte Franstalige onderwijs, maar ook van het idee dat niet zij, maar de Vlamingen zich in dit land moeten aanpassen.
  Eén van de redenen, waarom met niet tot een akkoord komt in de aan de gang zijnde onderhandelingen voor een nieuwe regering, is trouwens van hetzelfde kaliber. De francofonen begrijpen niet dat bv CD&V maar niet wil toegeven, terwijl die partij het in het verleden altijd wél heeft gedaan.
  "Oú sont les neiges d'antan?", vragen zij zich wanhopig af. Mocht hij nog leven, Margritte zou het er helemaal mee eens zijn. Zijn: "Ceci n'est pas une pipe" wordt "Ceci n'est plus un pays". (heel) Vrij vertaald: "Dit land gaat de pijp uit".

  11-01-2011, 10:41 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (75 Stemmen)
  10-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Exit IJzeren Rijn

  De stad Antwerpen heeft zondag zijn burgers een nieuwjaarsdrink aangeboden. Dat gebeurt al enkele jaren, in navolging van Gent die daarmee als stad begonnen was. Het was een heerlijk zacht winterweertje, er waren 15.000 deelnemers en het hele gedoe kost de stad zo'n 30.000 euro. Een peulschil, als men bedenkt dat alleen al het OCMW van de stad een tekort heeft van zeven miljoen. De mensen die erbij waren hadden groot gelijk: veel meer zullen ze van " 't stad " niet meer krijgen en feitelijk betalen ze het zelf, voor zover ze er tenminste belastingen betalen.
  Viel er trouwens in Antwerpen iets te vieren? Ik meen van niet. Er is weliswaar een akkoord bereikt over de Oosterweelverbinding, het Lange Wapper project werd begraven, maar dat alles betekent alleen dat de verbindingen in en rond Vlaanderens economische draaischijf, die nu al dichtslibben, helemaal verstopt zullen geraken. Het nieuwe project zal ook de stad enorm veel extra geld kosten en alle hoop op enige doorbraak in de mobiliteit rond de stad met tien jaar vertragen. Nimby won de strijd en de grote verliezer zal de haven zijn, een haven die niet alleen Antwerpen maar heel Vlaanderen aanbelangt.
  De victoriekraaiers kunnen dan al uitpakken met de realisatie van het uitdiepen van de Schelde, waardoor de grootste containerschepen de haven zullen kunnen aandoen zonder te moeten wachten op het hoogtij, de lading van die schepen moet ook nog de haven uit kunnen. Nu dat over de weg steeds problematischer zal worden, is aller hoop gevestigd op het spoor, met daarbij de geplande nieuwe verbinding via de zgz IJzeren Rijn. Over dat traject waren al heel wat discussies, o.m. met Nederland. Nu blijkt dat ook Duitsland het project heeft opgegeven. In het blad Rheinische Post schrijft CDU politicus Uwe Schummer dat de Duitse regering het opnieuw in gebruik nemen van het traject Roermond-Mönchengladbach niet meer ziet zitten. Dat nieuws werd in Nederland op gejuich onthaald, omdat die IJzeren Rijn bij hen door een natuurgebied zou moeten passeren. Exit IJzeren Rijn dus en nog een kans minder om de mobiliteit in en rond Antwerpen opgelost te krijgen.
  Er is nog een ander traject mogelijk om de IJzeren Rijn te realiseren. Vroeger liep er een spoorlijn van Turnhout naar Eindhoven. Dat werd na de Eerste Wereldoorlog opgedoekt, maar het tracé ligt er nog (het is nu een wandelpad geworden). Als men dat tracé zou heraanleggen, zou er niet alleen een alternatief zijn voor de IJzeren Rijn, maar zou men tegelijkertijd ook de stad Turnhout uit zijn isolatie halen. De spoorlijn vanuit Herentals houdt in Turnhout nl op. Een doorsteek naar Eindhoven zou voor heel wat meer werk en handel kunnen zorgen in de nu slaperige hoofdstad van de Noorderkempen. Een reden te meer om dat te doen, is het feit dat men nu reeds plannen maakt om het huidige station te verplaatsen van het stadscentrum naar de buitenwijken. Dat zou, met het doortrekken van de lijn, allemaal tegelijk kunnen gebeuren. Het zou voor extra werk zorgen in de regio en voor meer handel en beweging in de jaren na de realisatie.
  Hoe men het ook draait of keert, zelfs een alternatieve IJzeren Rijn zal niet beletten dat er onnoemelijk veel tijd verloren zal gaan en dat de mammoet containerschepen wel hun lading zullen kwijt geraken in Antwerpen, maar dat het daar zal ophouden. Ik heb zo het idee dat men volgend jaar weinig te vieren zal hebben in de koekenstad...

  10-01-2011, 09:59 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (71 Stemmen)
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!