NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Graaien bij Ethias
 • 'Den John' straks voorzitter af?
 • Genova, la Superba
 • Steenstraete 2018
 • L'état, c'est moi
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  12-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na de everzwijnen, de spaarvarkens

   

     Het zit er al langer aan te komen dat er iets te gebeuren staat i.v.m. de spaarboekjes. Dat schreef ik reeds in mijn blog van 18 maart jl (‘Het (spaar)geld pakken waar het zit’). Dat had toen wel in de eerste plaats met Cyprus te maken, maar het is duidelijk dat een armlastige regering, met een staatsschuld van zo’n 100% van het bbp, wát graag aan die 250 miljard euro (= 2/3 van die staatsschuld) zou zitten die nu op de Belgische spaarboekjes staat. Het voorstel van minister zonder financiën Geens om daar iets aan te doen, is dan ook geen verrassing. Hij zegt trouwens terecht, dat het idee niet eens van hem komt, maar een tijdje geleden al gelanceerd werd door de Belgische Nationale Bank (NBB).

     Open VLD en SP.a zijn al meteen in de tegenaanval gegaan en willen van de aantasting van de spaarboekjes niet weten. Mag ik ‘arendsoog’ Rutten er echter op wijzen, dat de voorzitter van de NBB, Luc Coene, een blauwselblauwe is, die kabinetschef was bij Verhofstadt en daarvoor zelfs beloond werd met de titel van Minister van Staat, iets wat nog geen enkele kabinetschef vóór hem te beurt was gevallen? Gwendolientje had toén moeten reclameren en niet pas nadat Coene’s voorstel werd overgenomen door een CD&V’er.

      Als CD&V trouwens voort doet met ideeën spuien zoals ze de laatste weken bezig is, zal ze straks helemaal niet verwonderd moeten zijn als er nóg minder mensen voor de partij zullen stemmen. Eerst de grote vakantie met drie weken willen inkorten, nu aan de mensen hun spaargeld zitten. Van masochisme gesproken!

     Als men dan toch een manier zoekt om het kwart biljoen euro (10.000 miljard oude Befkes: 10.000.000.000.000 Bfr!) dat op de spaarboekjes inderdaad niets staat te doen (daar de opbrengst negatief is na inflatie), dat men dan iets interessants voorstelt waaraan de mensen op vrijwillige basis aan mee kunnen doen. Nu lijkt het er eerder op dat, na het vrijstellen van de jacht op de everzwijnen, in dit land ook de spaarvarkens vogelvrij zijn verklaard…

   

  12-05-2013, 06:48 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (42 Stemmen)
  11-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De vermogensbelasting

   

   

     Dat de belasting op arbeid in dit land veel te hoog is, is geen nieuws meer. Op twee na heeft België ook op dat gebied de hoogste taksen in Europa, waardoor de lonen zelf hier te hoog zijn t.o.v. die in de ons omliggende en concurrerende landen. Zoals we op de syndicale hoogdagen van 1 en 9 mei hebben kunnen oordelen, zijn nu ook de vakbonden daarvan overtuigd geraakt en willen zij dat daar een mouw aan gepast wordt. Die mouw heet dan wel de vermogensbelasting. Verhoog die en met de opbrengst daarvan kunnen de lasten op arbeid verlaagd worden, is hun adagium. Simple comme bonjour, lijkt het, maar is het niet.

     De vermogensbelasting bestaat nl al in België, alleen wordt ze zo niet genoemd. De roerende en onroerende voorheffingen en de successie- en registratierechten zijn allemaal al belastingen op kapitaal. De intresten op obligaties, termijn- en spaarrekeningen worden al belast met een onroerende voorheffing van 25% (bij spaarrekeningen is er wel een vrijstelling tot een zeker bedrag, de vraag is wel: hoe lang nog?). De dividenden die bedrijven aan hun aandeelhouders uitbetalen zijn eveneens onderworpen aan een voorheffing van 25%. Ondernemingen betalen al een tarief van 33,99% op dividenden voor hun aandeelhouders en ga zo maar door. Op het einde van de rit blijft er voor de bedrijven 0,495 euro over op elke euro winst die gemaakt wordt. Daar bovenop nóg eens belastingen gaan heffen én gelijktijdig de notionele intrestaftrek afbouwen is de ideale remedie om de laatste buitenlandse bedrijven hier straks te zien vertrekken. Internationale bedrijven vergelijken nl gewoon de voor- en nadelen in de verschillende landen waarin ze werken en hebben een veel betere kijk op het wereldgebeuren dan demagogische vakbondsmensen met oogkleppen die niet verder kijken dan hun eigen straatje.

     Misschien herinnert men zich nog, dat het ACV de N-VA beschuldigingen tegen haar liet napluizen door fiscaal expert en hoogleraar aan de KU Leuven Axel Haelterman. Welnu diezelfde heer, die er toch wel wat vanaf zal weten, zegt ook dat de invoering van een vermogensbelasting onredelijk en onwerkbaar is. M.a.w. met de retoriek van ACV-baas Leemans zit hij zeker niet (meer) op dezelfde lijn van de vakbond die hem destijds zo nodig had. Professor Haelterman pleit trouwens voor het behoud van de notionele intrestaftrek, maar dan alleen voor grote bedrijven. Waarmee ook het familiebedrijf De Leeuw buiten de prijzen zou vallen en er tenminste aan die hypocrisie een einde zou komen.

     N-VA, de boeman van het ACV/W, heeft altijd gesteld dat deze regering een belastingregering is. De vakbonden doen hun uiterste best om dat te bevestigen.

   

   

   

  11-05-2013, 08:44 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (33 Stemmen)
  10-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Gravenstener' avant la lettre

   

     Men hoeft de dag van vandaag geen euroscepticus te zijn om te twijfelen aan het voortbestaan van de Europese Unie in het algemeen en de euro in het bijzonder. Daarvoor zijn er nogal wat redenen die in deze rubriek al aan bod zijn gekomen. Een interessante uitleg vond ik ook in het uitgebreid afscheidsinterview dat Marc Grammens (80), zoon van Flor, de meest bekende taalgrensactivist van het naoorlogse Vlaanderen, gaf in ’t Pallieterke van deze week. Marc, die zelf al 25 jaar ‘Journaal’ uitgeeft, een veertiendaagse nieuwsbrief die hij zelf helemaal alleen invulde en uitgaf (en er nu mee opgehouden is), zegt in dit interview dat in de E.U. de economie dienstbaar is gemaakt aan de politiek, net zoals vroeger in de communistische staten. Tot de euro behoren niet de staten die er economisch bijhoren, maar wel die er geostrategisch bij passen. Dit is niet vol te houden en – steeds volgens Grammens – zal het Frankrijk zijn dat de E.U. zal vernietigen. Het was vooral Frankrijk dat ervoor zorgde dat landen als Spanje, Portugal en Griekenland erbij kwamen, dit met het doel om zelf sterker te staan binnen de E.U. Nu blijkt dat Frankrijk het niet meer aan kan en het op die armlastige perifere landen niet zal kunnen rekenen, is de kans groot dat la douce France er ooit zelf een einde aan maakt.

     Voor Vlaanderen zal het dan zaak worden, bij een groep landen met een sterke economie en munteenheid te kunnen aansluiten en dat zal moeten gebeuren zonder België, want onze ‘midi’ is daartoe niet in staat. Volgens The Economist zijn Belgen alleen maar zo’n goede Europeanen, omdat zij een vaderland missen. ‘België is in de E.U. de enige deelnemer die geen natie is, geen gemeenschap. In het beste geval een diplomatieke conferentie tussen twee volkeren’. Beter kan ik het niet verwoorden zonder het over confederalisme te hebben.

    In tegenstelling tot wat men zou denken, was Marc Grammens een eerder linkse flamingant, van het type zoals men die ook aantreft in de Gravensteengroep (Rondas, Maddens, Verdoodt, Abicht). Hij is er geen lid van, maar was feitelijk een ‘Gravenstener avant la lettre’. Ik ben een tijdje geabonneerd geweest op zijn nieuwsbrief, maar heb afgehaakt, niet omdat hij eerder linksgezind was, maar o.w.v. zijn constante kritiek op Amerika (iets wat hij in bovenvermeld interview trouwens toegeeft). Dat neemt niet weg dat Grammens een monument is in de Vlaamse journalistiek, volgens ’t Pallieterke zelfs ‘de beste journalist van België’.

  10-05-2013, 08:43 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (35 Stemmen)
  09-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van industrie naar logistiek?

   

   

   

     Het ziet er hoe langer hoe meer naar uit dat we in dit land de industrie kwijt spelen. Na General Motors, Ford, een deel van Arcelor Mittal en Caterpillar, om nog maar enkele groten te noemen, blijkt dat ook Solvay aan een uitstapscenario bezig is en dat Volvo zich steeds grotere zorgen maakt om het voortbestaan van haar fabriek in Gent. Daarbij hoort men steeds

  dezelfde terugkerende klachten van de te hoge loon- en energiekosten. Het gaat trouwens niet zozeer om de kosten op zich, wel om de te hoge belastingen op de lonen en de extra belastingen en netvergoedingen op de energie. Dat door de laatste beslissingen ter zake door de regering Di Rupo de loonkosten tegen 2018 vergelijkbaar zouden worden met die van onze buurlanden,  blijkt een fabeltje. Onze hogere productiviteit, vooral die in Vlaanderen, doet het ook niet meer. Alle nieuwe industriële vestigingen zijn tegenwoordig overal steeds meer geautomatiseerd, wat ook elders een verhoogde productiviteit garandeert. Tenslotte blijken onze minimumlonen zowat de hoogste te zijn van alle Oeso-landen, waardoor bij ons minder mensen productief aan het werk zijn.

     Het kwijtspelen van de industrie op zich hoeft echter geen ramp te zijn. Wij zijn niet het eerste land waar dat plaats vindt. In Nederland gebeurde dat al zo’n 20 jaar geleden. Daar is men zich meer gaan toeleggen op de logistiek, mede door het belang van de haven van Rotterdam*, tot voor kort de grootste van de wereld. De ligging van een land is nu eenmaal wat ze is en dat geldt ook voor ons eveneens vlakke Vlaanderen. Onze regio ligt nu eenmaal centraal in West-Europa en kan met zijn luchthavens en liefst vier zeehavens dé ideale verbinding worden tussen de Europese landen onderling en tussen Europa en de rest van de wereld.

     In het licht van bovenstaande blijft het dan ook een ergerlijke zaak dat ons wegennet, de spoorwegen en de waterwegen regelmatig negatief in het nieuws komen. Denk maar aan Vrasene en Wetteren. Wat dat laatste betreft, was er begin dit jaar nog een internationaal rapport dat stelde dat ons spoorwegennet voor tweederden aan vervanging toe is. Er zijn, alleen al deze winter, heel wat kleinere spooraccidenten gebeurd, meestal te wijten aan verouderde infrastructuur en rijdend materiaal. Op de weg is het al niet veel beter. Een ouderwetse winter legde heel wat pijnpunten bloot (letterlijk zelfs) en een oplossing voor de Antwerpse knoop is nog steeds jarenlang van ons verwijderd, na de afkeuring van de voorgestelde Oosterweelverbinding..

     Het wordt dat ook stilaan tijd dat Vlaanderen resoluut de kaart van de logistiek trekt: opslag, overslag en transport. Meer moet dat niet zijn en dat kan ook best op een goede manier georganiseerd worden, zonder dat men steeds denkt dat het meer vervuilend zou zijn dan onze huidige industrieën, waartoe – nota bene – ook de farmaceutische en de chemische behoren. Tenslotte is er nog het menselijk falen, dat steeds meer de oorzaak lijkt van heel wat rampen. Het laatste woord over deze materie is zeker nog niet gevallen.


     * Tegenwoordig is Shanghai de grootste zeehaven ter wereld.

   

    

  09-05-2013, 08:43 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (30 Stemmen)
  08-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ons venster op de wereld...

   

     Er is dezer dagen nog maar eens veel te doen geweest over Brussel. Hoofdreden daartoe was nu de benoeming van een zekere Rudy Vervoort (PS) tot nieuwe minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest. De man heeft een Franstalige moeder en een Nederlandstalige vader. Die laatste zal dan wel een geografische Vlaming (geweest) zijn want de Rudy spreekt amper onze taal. Hij wordt beschouwd als een grijze muis in de hoofdstedelijke politiek, ook al was hij ondertussen burgemeester van Evere geworden en moet hij volgend jaar de Brusselse PS leiden naar de moeder aller verkiezingen.

     De vraag is maar, wat men in Brussel verstaat onder een grijze muis. Charles Picqué, zijn voorganger, heeft bijna 20 jaar de dienst uitgemaakt. Wat heeft die man ooit verwezenlijkt, buiten het voorstellen van enige megalomane projecten waarvan tot nu toe weinig of niets van in huis is gekomen? Bij een van zijn afscheidsinterviews zei de Charel dat, als hij opnieuw mocht beginnen, hij de zaken anders zou aanpakken en wat meer naar Vlaanderen en Wallonië zou trekken om het daar (wat beter) te gaan uitleggen. M.a.w. geeft hij toe dat hij zijn dikbetaalde job niet naar behoren heeft vervuld. Het resultaat is er ook naar: ondertussen vinden de Vlamingen dat Brussel slecht bestuurd is en dat ze zelfs vijandig staat t.o.v. Vlaanderen en de Walen vinden dat de kiekenfretters op hen neerkijken. De man valt straks zeker niet in een donker gat: hij blijft burgemeester van Sint Gillis en wordt ook nog eens ondervoorzitter van de Brusselse PS. Kassa, kassa!

     Pascal Smet, die buiten de functie van Vlaams minister voor Onderwijs (waarin hij er ook al niet veel van bakt*), tevens Vlaams minister voor Brussel is, verklaarde dat in Brussel – met zijn, nota bene, 1.000 (duizend!) politieke verkozenen - iedereen bevoegd is, maar niemand verantwoordelijk. Smetje kan het weten want hij zat al eens in zowel de Brusselse regering als in de gemeenteraad van de stad.

     Zowel het Brusselse stadgewest als de stad zelf blijven ten prooi aan verfransing, verstedelijking (lees: ‘verpaupering’), internationalisering en islamisering. Brussel wordt in het buitenland verkocht als ‘ons venster op de wereld’. Die titel heeft ze echter niet aan zichzelf te danken, maar aan de aanwezigheid van de E.U., van het hoofdkwartier van de NAVO en van de duizenden pendelaars van buiten het hoofdstedelijk gebied (en dan nog hoofdzakelijk vanuit Vlaanderen) die moeten zorgen dat de zaak daar blijft draaien. Zonder hen en zonder het vele geld dat de stad van Vlaanderen (via België) krijgt, zou Brussel economisch niet leefbaar zijn. De grijze muis die er nu minister-president is zal daaraan niets veranderen.

   

   

  * Voor wat het Vlaamse onderwijsbeleid betreft, is Smetje het ideale voorbeeld van het principe ‘If you can’t convince them, confuse them’.

  08-05-2013, 09:20 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (34 Stemmen)
  07-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The Simple Minds, Lakense versie

   

   

     Volgens Geertrui Windels, echtgenote van ‘onze’ President Herman, zou prins Filip haar tijdens de kroning van Willem Alexander toevertrouwd hebben, dat hij het fantastisch zou vinden als de troonswissel in België ook zo warm en plechtig zou verlopen. Dat zal wel en daarmee neemt de troonopvolger waarschijnlijk zijn dromen voor werkelijkheid. Dromen zijn echter bedrog en in zijn plaats zou ik daar maar niet teveel op rekenen.

     Misschien kan Filip straks even de temperatuur van het land meten, als papa en mama de ronde van België gaan doen ter gelegenheid  van de twintigste verjaardag van de troonsbestijging door Albert II. Ze zouden ergens tussen 17 en 21 juli vier steden bezoeken, één in elk gewest en de keuze zou gevallen zijn op Gent, Luik, Brussel en Eupen. Laten we de Oostkantonners er even buiten. Als het er op aan kwam (tijdens de discussies over B-H/V) kozen ze de kant van de francofonen en al bij al zijn ze een te verwaarlozen minderheid. De andere drie zijn toch wel toevallig drie steden met de socialisten mee in de meerderheid én met een rode burgemeester. Dat Albert niet naar Antwerpen zou komen, ligt voor de hand, maar er zijn toch nog heel wat steden waar hij niet direct uitgefloten zou worden, denk ik. Dat laatste wil daarom niet zeggen, dat hij er hartelijk onthaald zou worden, maar zijn voorkeur geven aan één politieke strekking is wel wat van het goede teveel. Boudewijn zou zoiets nooit gedaan hebben.

     Waar is de tijd dat de Waalse socialisten de grootste tegenstrevers waren van de monarchie, dat ze de uitslag van het referendum om Leopold als koning te laten terugkeren boycotten? Nu zijn ze de grootste voorstanders van de Coburgers, omdat ze ondertussen begrepen hebben dat het koningshuis een van de laatste bolwerken tot behoud van België geworden is en hun garantie op het voortbestaan van de miljardentransfers. Misschien slagen ze er straks nog in Albert II mee de Internationale te laten zingen…

     Ondertussen tikt de klok echter verder en zal de dag dat Albert het roer aan Filip moet laten steeds naderbij komen. Men kruist nu al de vingers dat dit niet vóór de verkiezingen van 2014 zal zijn. Anders krijgen we nl waarschijnlijk weer explosieve regeringsonderhandelingen, met daarbij als toetje een losgeslagen projectiel waarvan niemand kan voorstellen hoe die het er vanaf zal brengen. Vuurwerk gegarandeerd. L’union ferà la farce!

   

   

  07-05-2013, 08:27 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (38 Stemmen)
  06-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wie zal dat betalen?

      

     Zoals bekend, is de Belgische regering door Eurocommissaris Rehn teruggefloten omdat ze van het beloofde objectief van 1% structurele besparingen één kwart niet verwezenlijkt heeft en daardoor blijft riskeren zich een boete op te hals te halen. Reden hiervoor is, dat men het ‘superdividend’ van de Nationale Bank aan Europa heeft willen verkopen als ‘structureel’, omdat dat er ieder jaar zou zijn. ‘Olli met de echogalm’ trapte daar echter niet in, want die zgz opbrengst is niet altijd even super en kan volgend jaar even goed 0 zijn.

     In de Zevende Dag is aangetrouwde tsjeef Geens (met de dochter van ex- staatssecretaris Jos Dupré) dan moeten komen verklaren, hoe de vork aan de steel zit. Het blijkt nu dat het ontbrekende kwart, zo’n 800 miljoen euro, had moeten betaald worden door het Waalse gewest, het Brusselse stadsgewest en de Franse gemeenschap. Niet door Vlaanderen, dat sinds enkele jaren een sluitende begroting heeft. Zo te zien is er dan toch nog één goede kant aan het Vlaamse besparingswerk en is Geens tenminste zo eerlijk geweest dat te beamen (de vraag is, of Vanackere dat ook zou gedurfd hebben).

     Nu even wachten op de Franstalige reacties, die er zeker gaan komen. Voor hen is het immers de normaalste zaak van de wereld dat de Vlamingen – en alleen de Vlamingen – in België de rekeningen betalen. Dat is, dank zij de bereidwillige medewerking van de traditionele Vlaamse partijen, altijd zo geweest en dat willen ze zo houden. Vanuit Brussel was er alvast al een reactie van Guy Vanhengel, minister van begroting van het failliete Broekzele, die vond dat Geens’ berekening niet klopt. Vanhengel mag dan wel van Vlaamse afkomst zijn, hij werd vorig jaar verkozen op een Franstalige lijst en moet dus andere broodheren dienen. De ‘schooier van Evere’, zoals hij in financiële kringen bekend staat, zal zijn slavenrol blijkbaar blijven vervullen.

     Een zaak om te blijven volgen, al was het maar om te zien of Kris Peeters, die men volgend jaar ook federaal wil uitspelen, zijn eerdere verklaringen zal bevestigen dat het Vlaamse gewest  de federale staat niét zal bijspringen als de andere deelstaten dat ook niet doen.

   

  06-05-2013, 09:25 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (34 Stemmen)
  Archief per week
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!