NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Onze stroomvoorziening (vervolgverhaal)
 • It's the immigration stupid!
 • Bpost lastpost
 • 'Betrouwbaar nieuws'
 • Vlaamse Beweging komt uit WO I
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  15-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe meer zielen ...

   

   

   

     Na zo’n zeven jaar van discussie heeft de Vlaamse regering een akkoord gevonden over de hervorming van ons middelbaar onderwijs. Beter laat dan nooit, zou ik zeggen. Ik moet daar trouwens meteen bijvoegen dat ik geen specialist in deze materie ben. Ik heb altijd gehoord en gelezen dat wij in Vlaanderen een zeer goed onderwijs hebben en bij de eerste vijf regio’s in Europa staan. Waarom wij dan een revolutie ter zake zouden nodig hebben, ontsnapt me dan ook. Dat laatste is de algemene kritiek van een hele meute: pers, onderwijsnetten, oppositie, vakbonden, ouderverenigingen, onderwijs- en scholierenkoepels en dan vergeet ik er misschien nog wel enkele. Krijg maar eens een hervorming erdoor die voor iedereen goed is, de meerderheidspartijen inbegrepen. Hoe meer zielen, hoe groter kerkhof.

     Bij nader toezien en lezen tussen de regels blijkt dat we teveel kinderen hebben die het middelbaar onderwijs zouden verlaten zonder diploma. Dat is erg, maar de meerderheid van die kinderen zou van allochtone oorsprong zijn. Voelt ge het al aankomen? Wij doen weer niet genoeg. De reden waarom veel van die kinderen hier niet kunnen volgen, is gewoon omdat ze niet alleen onze taal niet genoeg onder de knie hebben, maar daarenboven thuis daarbij ook niet geholpen worden. Daar horen ze alleen de taal van hun land van herkomst, wordt er alleen gekeken en geluisterd naar zenders uit datzelfde land en doen de meeste ouders, die zelf ook onze taal niet of niet goed machtig zijn, ook geen moeite om hun kinderen op dat gebied te helpen. In de politiek wordt zoiets een botsing tussen links en rechts, waarbij eerstgenoemden willen dat wij ons onderwijssysteem aanpassen, terwijl zij het zijn die dat moeten doen. Denk maar Boeve, de nieuwe topman van het katholieke onderwijs, met zijn zgz ‘dialoogscholen’, die bedoeld zijn om de moslimbevolking te pamperen en de katholieke waarden te verwaarlozen. Verder wil de N-VA – terecht – dat de benaming Grieks-Latijnse blijft en wil ze niet weten van in de plaats daarvan ‘klassieke talen’, omdat we daarmee het paard van Troje binnenhalen en men er straks misschien Arabisch erbij zal voegen.

     Ons onderwijs is goed genoeg en als we de kwaliteit ervan willen behouden of zelfs verbeteren, moet dat niet gebeuren door grote horden moslimkinderen binnen te halen. Wat dat betekent kan men nu al zien in de Brusselse Franstalige scholen en in Wallonië, waar het onderwijs flink duurder is geworden en toch niet veel meer voorstelt. Het Franstalig onderwijs in België is een van de slechtste in Europa en staat op de lijst van de Europese regio’s ergens rond plaats dertig. Is het dat wat men wil?

    

  15-01-2017, 00:10 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (8)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (29 Stemmen)
  14-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het jaar van Antwerpen

   

   

   

     Wat 2017 ons allemaal gaat brengen is nog een raadsel, tenzij dan wat de binnenlandse politiek betreft. Die staat nl nu al in het teken van de gemeentelijke verkiezingen van volgend jaar, of we dat nu graag hebben of niet. Kris Peeters verhuist ervoor naar Antwerpen, Gwendolientje verzaakt aan haar zitje in het Vlaamse parlement en gaat de boer op. Bart Tommelein heeft al laten weten een gooi te zullen doen naar het burgemeesterschap van Oostende. Het blijft voor de meeste politiekers blijkbaar nog altijd interessanter te zijn burgemeester te zijn van een stad dan mee te moeten draaien in de mallemolen van de Belgische politiek. Zie maar naar Landuyt, Vande Lala, Quicky, Bartje Somers, Tobback Sr en misschien vergeet ik er nog enkele. Gemeente- en stadspolitiek lijkt big business te zijn geworden.

     Een beetje hilarisch is de kop op de eerste bladzijde van De Standaard die ik gisteren zag in de krantenwinkel: ‘Links kwartet tegen De Winter’. In eerste instantie dacht ik dat het iets te maken had met de verhuis van Peeters, waarvoor De Wever zelf al gewaarschuwd had toen Peeters besliste naar Antwerpen te komen, in de eerste plaats om hem te jennen, maar het gaat om alleen rode en groene jongens en meisjes: Wit konijn Meeuws en ex Di Rupo kabinetschef Kherbache (rood), plus Van Besien en Almaci (groen), cq ex- en huidige voorzitter. Als ondertitel stond erbij, dat er voor de PvdA ‘absoluut’ geen plaats was. Dat terwijl dat in de districtsraad van Borgerokko helemaal geen probleem is. Niemand die gelooft dat SP.a en Groen het in de stad zullen waarmaken, maar stel voor dat ze toch enkele stemmen tekort zouden komen, wat dan? Als die twee partijen er geen graten in zien in Borgerokko samen te werken met communisten, waarom zouden ze dat op stadsniveau dan wel doen, al was het nog maar als steun vanuit de oppositie (iets wat, nota bene, ook De Winter wil doen, maar dan voor een andere combinatie natuurlijk).

     Enfin, het wordt nóg plezanter in de plezantste stad van Vlaanderen. Voeg daarbij de veldslagen om de Ring, waarbij een laatste studie heeft uitgewezen dat zelfs een volledige overkapping (kostprijs 9 miljard euro!) de uitstoot van de uitlaatgassen slechts met 30% zal doen zakken, wat bevestigd werd uit onverdachte bron door ‘overkappingsintendant’ Alexander D’Hooghe. Hoeveel moet die resterende 70% dan nog kosten?

  14-01-2017, 00:12 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (32 Stemmen)
  13-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het sociaal akkoord

   

     De zgn club van tien (werkgevers en werknemers), ook wel eens de sociale partners genoemd, zijn tot een akkoord gekomen om de lonen in de privé voor dit jaar én het volgende met niet meer dan 1,1% te laten stijgen. Definitief is dat akkoord nog niet, want het moet nog besproken worden met de federale regering en voorgelegd aan de achterban van de vakbonden. Als alles klaar komt, zal het wel het eerste akkoord in die zin zijn in twee jaar – vorig jaar was dat niet gelukt – en zou het in elk geval een teken zijn dat ook de vakbonden van bij ons stilaan beginnen te beseffen dat het meer loont mee te denken in het belang van de werkverschaffende firma’s (zoals dat o.a. ook gebeurt in onze buurlanden) dan steeds op de barricaden te gaan staan.

     Zijn we nu op de goede weg? Verre van, want buiten deze 1,1% komt er bijna zeker dit jaar nog een indexaanpassing bij, waardoor de brutolonen niet zullen stijgen met die 1,1%, maar met 4%. Vergeet dan ook een vermindering van de loonkloof met de buurlanden en een verdere heropleving van onze maakindustrie. De producten ervan zullen nl hier wél duurder worden, waardoor die loonkloof eerder weer groter zal worden en de export – zeker voor Vlaanderen, dat meer dan 80% van de Belgische uitvoer voor zijn rekening neemt – zal bedreigen. De geschiedenis herhaalt zich en zal dat blijven doen zolang dit land vasthoudt aan die vermaledijde index die nergens ander nog in die zin bestaat. Only in Belgium!

     Duitsland, dat geen index kent, heeft voor 2016 wel een begrotingsoverschot van meer dan 5 miljard euro, dit ondanks de massale toevloed van vluchtelingen (de laatste twee jaar samen meer dan één miljoen!). België geeft nog altijd meer uit dan het ontvangt, waardoor de staatschuld, die nu al boven de 100% zit, zal blijven stijgen. Zonder een lange termijnplanning komt dat nooit meer goed en zullen de komende generaties daarvoor de rekening mogen betalen. Met dank aan de ‘sociale’ partners.

   

  13-01-2017, 14:51 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (34 Stemmen)
  12-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De vloek van Lange Wapper

   

     Dat Oosterweel wordt een verhaal zonder einde. De vorige dagen was er al een lichte media paniek, omdat men had vastgesteld dat de aanvang van de werkzaamheden zou zorgen voor heel wat overlast, waardoor het verkeer op de Antwerpse Ring, waarop men nu al regelmatig stil staat, helemaal stil zou vallen. Om dit te vermijden zou men tijdens de spits 30.000 voertuigen uit dat verkeer moeten halen (15%), maar hoe dat moet gebeuren weet momenteel niemand. Ondertussen blijkt nu dat de vergunningen om de werken op te starten er dit voorjaar nog niet zullen zijn en het begin van de werken mogelijks met een half jaar zal worden uitgesteld. Dat alles op voorwaarde dat er geen andere belemmeringen bijkomen. Het blijkt nl dat de diverse drukkingsgroepen die zich met de Ring bezig houden, erin geslaagd zouden zijn voldoende handtekeningen te bekomen voor een nieuw referendum. Evenals ondertussen zeven jaar geleden maakt men daarbij dezelfde fout door dat referendum enkel en alleen voor te behouden aan de inwoners van de stad en niet van die uit de omgeving, die waarschijnlijk meer gebruik maken van de Ring dan de Sinjoren zelf. Dat noemen ze dan democratisch. Als dan weer, zoals toen, maar 40% van de bevolking zou komen opdagen, waarvan de meerderheid ‘neen’ zou zeggen, dan kan men weer naar af en zal een minderheid in absolute cijfers de stad én de regio de duivel blijven aandoen. We hebben het dan nog niet gehad over de overkapping, die bijna driemaal meer zal kosten dan de Oosterweelverbinding zelf, die nu zelf ook al het dubbele zal kosten van wat eerst gebudgetteerd was en waarvoor de Vlaamse deelregering budgettaire kunstgrepen uit moet halen om aan het geld te raken.

     Tenslotte nog dit: op de linkeroever, waar de vergunningen vorig jaar al voor waren aangevraagd, zal men in het najaar wél kunnen beginnen. Als daar echter geen aansluiting op komt, zal men eindigen zoals er in dit land nog projecten geëindigd zijn, met spookbruggen waar geen weg naartoe leidt e.d.

     Havenschepen Van Peel heeft recentelijk nog toegegeven dat het een vergissing was de eerst geplande verbinding via de Lange Wapperbrug niet door te voeren. Als men toen met het referendum, waarbij in absolute cijfers slechts 25% van de Sinjoren tegenstemde, genegeerd had, zou die brug er nu hebben gestaan en zou men een verdere afwerking vanuit een luie zetel hebben kunnen doorvoeren. Ik schrijf al enkele jaren dat ik de uiteindelijke Oosterweelverbinding niet meer zal meemaken (ik word volgende maand 77) en daar blijf ik bij.

    

  12-01-2017, 00:11 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (31 Stemmen)
  11-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dada Jahjah ?

   

     De Standaard heeft tenslotte Abou Jahjah toch aan de deur moeten zetten. De linkse activist, provocateur en vriend van de islam in al zijn vormen, had al zo’n drie jaar een wekelijkse column in het ‘parochieblad van de politieke correctheid’ (dixit De Wever). Toen ik destijds mijn abonnement bij die krant opzegde en mij telefonisch daarover uitleg gevraagd werd, heb ik geantwoord dat ik het al langer niet meer eens was met de linkse hang van de krant en dat het toestaan van die column voor mij de druppel was die de emmer deed overlopen. Hopelijk hebben dat nog heel wat lezers gedaan en is het verwijderen van die aanstootgevende column geen reden om de krant opnieuw te nemen. Ze zouden beter de verantwoordelijke voor het aannemen van die verkapte illegaal mee aan de deur zetten. Dan zou de krant tenminste iets geloofwaardiger overkomen.

     De reden waarom Abou Jahjah bij De Standaard de bons kreeg, was omdat hij de recentste aanslag in Jeruzalem, waarbij een Palestijn vier soldaten dood reed (het hadden er veel meer kunnen zijn), goed praatte. Jahjah is een Libanees die destijds Belg is geworden via een schijnhuwelijk, iets wat in de media de dag van vandaag verzwegen wordt. Het gelijkekansencentrum Unia zou nu een onderzoek naar hem opstarten. Hopelijk doen ze dat even goed als ze dat doen naar vermeende racisten. Want in feite is Jahjah door zijn schijnhuwelijk een illegaal en zou hij dus rustig het land kunnen worden uitgezet.

     Die Jahjah zorgt niet alleen voor heel wat gedoe in ons land, ook in Nederland strijkt hij regelmatig tegen de haren. Hij had daar al eens gezorgd voor een stortvloed van kritiek na een uitzending van ‘Zomergasten’ op Tv en voor een rel bij uitgeverij De Bezige Bij, die een deel van haar vaste auteurs zag vertrekken nadat Jahjah bij hen een boek mocht uitgeven. Ze wilden niets te maken hebben met deze doortrapte antisemiet en pan-Arabische nationalist, die als leuze heeft: ‘Leve de islam, negeer de christenen en geef de joden de schuld’, een uitspraak die ook op Obama toepasselijk is…

   

  11-01-2017, 00:10 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (31 Stemmen)
  10-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Comedia dell'arte

   

     Bijna was er groot nieuws voor Europa: Guy Verhofstadt en Beppe (afkorting van Giuseppe) Grillo overlegden nl om samen te werken bij de komende Europese verkiezingen. Grillo (letterlijk vertaald: ‘krekel’) zit met zijn anarchistische Vijf Sterrenbeweging voorlopig nog in dezelfde Europese fractie als de eurosceptische Ukip van Nigel Farage maar wil nu toetreden tot de eurocentrische liberale fractie van Verhofstadt, bekend onder de naam Alde (Kaaiman noemt ze Aldi). Vuur en water dus, krekel en mier (parabel van Aesopus). Een officieel akkoord is er, jammer genoeg, niet gekomen, omdat de Alde-partners van Verhofstadt er niet mee akkoord gingen. Jammer voor wie van kolder houdt, want het had daar wat kunnen worden. Don Camillo en Don Quichote in één fractie!

     Dat Verhofstadt, de man die sneller liegt dan zijn schaduw, desnoods met de duivel in zee zou gaan als zijn persoontje daar baat bij zou vinden, is niet verwonderlijk. Dat hij daarvoor een partnerschip moest aangaan met een chaotische beweging als die van fantast Grillo - een populaire cabarettier, wiens beweging het in Italië tot grootste oppositiepartij heeft geschopt - maakte hem niets uit. De belangrijkste reden van de toenadering was dat, met de toetreding van Grillo’s Vijf Sterrenbeweging (17 zetels in het Europarlement), zijn Alde fractie de derde grootste in het Europees parlement zou geworden zijn (nu is ze pas vijfde) en dat hij dan – mits een tweede akkoord met de socialisten (paars, weet je wel, zijn favoriete kleur) – een kansje maakte om voorzitter te worden van het Europees parlement. Zo had hij, na de Belgische, ook de Europese financiën gegarandeerd om zeep geholpen, zijn laatste bekommernis. Met zijn landgoed en collectie Italiaanse oldtimers in Umbrië, zijn appartementen aan de Normandische kust plus die in en rond Gent en zijn binnenschip op de Leie, ziet het er naar uit dat voor hem genoeg zal nooit genoeg zal zijn.

     Grillo, die waarschijnlijk nooit gehoord heeft van Verhofstadt’s burgermanifesten noch van het feit dat die ze niet heeft uitgevoerd toen hij er de kans toe kreeg, benaderde ook al de Europese Groenen, maar die zijn (nog) niet gek van glorie. Met een Verhofstadt, die pocht met resultaten die hij nooit behaald heeft, lukte het misschien wel. Gelukkig blijken er in die Alde fractie ook nog enkele lieden met gezond verstand te zitten en hebben ze de molenwiekende Don Quichote van de Europese politiek terug gefloten. Hopelijk is dit capriccio italiano het begin van zijn politieke zwanenzang.

    

  10-01-2017, 00:12 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (31 Stemmen)
  09-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Journaille

   

  Er waren dit weekeinde ook enkele rake commentaren over onze media, die hun best blijven doen de linkse zaak te promoten. Iets wat hen tot nu toe nooit gelukt is, want als die een succes zouden hebben gehad, in verhouding tot de inspanningen die door de kranten en diverse zenders worden gedaan, zouden de linkse partijen daar flink op moeten vooruitgaan. Het omgekeerde doet zich voor. Voor wat onze eigen Vlaamse politiek betreft maakt men zelfs een bijna open ruzie aan de top mee. SP.a voorzitter Crombez ligt regelmatig in de clinch met andere zgz ‘toppers’, zoals Bonte, Landuyt en zelfs zijn eigen peetvader Vande Lanotte. Krijg dat als linkse krant maar eens aan de lezers uitgelegd.

     De scherpste kritiek kwam, niet onverwacht, van Koen Meulenaere, die onder het pseudoniem ‘Kaaiman’ de krant De Tijd – voorlopig nog steeds de meest objectieve krant van Vlaanderen - onveilig maakt. Volgens Kaaiman wordt onze pers ‘bevolkt en gedomineerd door brave en keurig opgevoede jongens en meisjes uit de betere middenklasse, die zich graag links noemen maar rechts zijn en geen enkele voeling hebben met het gewone volk waarvoor ze beweren op te komen. Meer nog: ze minachten iedereen die daartoe behoort en dus niet flaneert in het kringetje van Canvas en De Standaard. Vandaar dat ze er zo vaak zo ver naast zitten’.

     Wat De Standaard betreft, was er ook nog een zoveelste voltreffer van Bart De Wever in zijn eindejaarsinterview in Newsmonkey. Hij noemde De Standaard een slechte kopie van De Morgen, waar ze ten minste zo eerlijk zijn toe te geven dat ze links zijn.

     Dat journalisten, van wie verondersteld wordt dat ze in de eerste plaats de feiten verslagen, zich daaraan niet houden en denken telkens hun eigen, meestal linkse, commentaar te moeten geven is één zaak. Dat de directie van die media dat zo maar laat begaan begint stilaan op schuldig verzuim te lijken, zeker bij radio- en Tv-zenders die alleen kunnen blijven bestaan met het geld van alle belastingbetalers, ook van diegenen die het met een dergelijke gang van zaken niét eens zijn.

   

  09-01-2017, 00:11 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (6)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (36 Stemmen)
  Archief per week
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!