NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Bpost lastpost
 • 'Betrouwbaar nieuws'
 • Vlaamse Beweging komt uit WO I
 • Zelzate
 • De landingsbaan
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  30-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De syndicale solidariteit
  Amper tien dagen geleden was er nog de euforie: er was een voorakkoord gesloten tussen werkgevers en vakbonden over een eenheidsstatuut voor bedienden en vakbonden. Er werd een beetje meewarig gedaan over de federale regeringsonderhandelingen, omdat de "sociale partners" erin slaagden een akkoord te vinden over "hun B-H/V", terwijl de heren en dames politici maar bleven aanmodderen. Er werd natuurlijk niet bij verteld, dat het zeven maand geduurd had vóór dat Inter Professioneel Akkoord (IPA) tot stand kwam en dat plaats vond dertig jaar na eenzelfde soort akkoorden in onze buurlanden. Maar, enfin, het was er. Of toch niet?
  Zoals ik in mijn blog van 21 dezer reeds meldde, is niet iedereen binnen de vakbonden gelukkig met het akkoord en zal er zelfs actie tegen gevoerd worden. In de eerste plaats door de BBTK, de bediendenvakbond van het ABVV, dezelfde vakbond die altijd op de eerste rij staat als er moet gepraat worden over solidariteit tussen Vlamingen en Walen. Een beetje solidariteit tussen de eigen bedienden en arbeiders blijkt niet te kunnen. Om Di Rupo te parafraseren (in de andere onderhandelingen wel te verstaan): niemand wil er ook maar een ietsiebietsie armer van worden. Dat laatste zou moeten betekenen, dat alle lonen en werkvoorwaarden van de arbeiders zouden moeten worden opgetrokken tot het niveau van de bedienden en dit zo snel mogelijk. Een onmogelijke zaak met een regering die er nog niet is en die straks misschien niet zal weten welk gat eerst te vullen.
  Ook binnen het ACV rommelt het. Daar is een kleine meerderheid vóór het akkoord, in Wallonië een kleine meerderheid tégen. Ten zuiden van de taalgrens gaat het ABVV dan staken. Maandag leggen de regionale BBTK-afdelingen het werk neer in Namen en Charleroi en op 3 februari zal het in heel Henegouwen gebeuren. Als men in het zuiden nog maar het woord "staking" hoort, ligt alles plat.
  Ondertussen hebben de werkgeversfederaties aangesloten bij het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) het akkoord goedgekeurd. Als de bonden echter niet volgen, kan men opnieuw naar af, net zoals dat het geval is bij de regeringsonderhandelingen. Niets werkt er nog in dit land. Het is tijd ermee op te houden.

  30-01-2011, 08:20 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (56 Stemmen)
  29-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Worden we armer?
  Japan, toch een welvarend land en economische grootmacht, heeft een staatsschuld van 204 procent (!) van zijn bbp, geen krachtdadige regering die harde begrotingsmaatregelen kan nemen, een onpopulaire premier die geen meerderheid heeft in het parlement, een steeds groter worden kostprijs voor de vergrijzing en een schuld die grotendeels binnenlands is, d.w.z. het land is arm, het volk is (relatief) rijk. Waar hebben we dat nog gehoord, met uitzondering van die enorme hoge schuld dan?
  Er gaat hier geen dag voorbij of iemand komt ons vertellen dat ons land er slecht voor staat en dat we absoluut een nieuwe regering moeten hebben, in de eerste plaats om te vermijden dat de rente die het land moet betalen voor de nieuw aangegane leningen, nog verder zou stijgen. Dat verhaaltje hebben we al gekregen van de oude politieke krokodillen, van een serie mensen die ofwel al in de adelstand zijn opgenomen ofwel nog hopen op een lintje, van enkele cultuurpausen van het type Jan Hoet en Luc Tuymans en van een genre professoren zoals De Grauwe. De laatste in de reeks is een zekere Koen Schoors, professor economie aan de UGent, die niet alleen voor hetzelfde komt waarschuwen, maar er tevens bij berekend heeft dat elk procent meer interest die de staat moet betalen, zal resulteren in een extra schuld van 800 miljoen euro. Dat ga ik niet betwisten, maar 800 miljoen euro is een peulschil in vergelijking met de 12 MILJARD euro die Vlaanderen ELK JAAR kwijt speelt aan het armlastige Wallonië. Als dit blijft duren, worden we sowieso allemaal armer.
  Wat we nodig hebben, vóór we een nieuwe regering krijgen, is een akkoord over een grondige staatshervorming op sociaal, economisch en financieel gebied, zo een die Duitsland al 10 jaar geleden heeft doorgevoerd. En om de kosten van de vergrijzing op te vangen, iets wat in al onze buurlanden al jaren aan de orde is, maar waarvoor hier nog de eerste cent moet worden opzij gelegd. De regering van nationale eenheid die Di Rupo wil, is alleen maar bedoeld om het huidige status quo te bestendigen en dat is het laatste wat we nodig hebben.
  Net als Japan is België een arm land met relatief rijke burgers. Dit in tegenstelling tot de zgn "piigs" landen, die een armere bevolking hebben. Het is dan ook absurd ons land steeds in één adem te vergelijken met Spanje, Ierland of Portugal. Op dat gebied staan we zelfs heel wat sterker dan Italië, dat meestal niet vermeld wordt als men het over bovenvernoemde zaken heeft.
  We zullen armer worden, zeker als we de sirenezang van Di Rupo en Co zouden volgen. Want dan gebeurt er niets meer en kunnen we alleen nog achteruit gaan.

  ---

  In de marge van bovenstaande nog dit: het begrotingstekort van De Verenigde Staten bedraagt 1.480 miljard dollar. Dat is bijna 10% van hun bbp, ruim tweemaal zoveel als dat van België. Hoor je daar iets over?

  29-01-2011, 07:28 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (63 Stemmen)
  28-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Exit consensus model
  In een federaal systeem met verschillende entiteiten, bestaat er steeds het gevaar dat een daarvan steeds een minderheid zal blijven en daardoor gediscrimineerd zou kunnen worden. Om dat probleem op een vreedzame manier op te lossen, richt men een consensus federalisme op. Dat is wat ook in België is gebeurd, waardoor de Franstalige minderheid beschermd wordt door bepaalde grendels in de Grondwet. Die grendels (vetorecht, alarmbellen, evenwichten, tweederde meerderheid) waren echter nooit bedoeld om elk beleid onmogelijk te maken. En dat is nu juist wat in dit land wél gebeurt. Daarbij komt nog, dat - in tegenstelling tot bv Duitsland, waar men dit systeem ook kent - men hier geen instantie kent die over mogelijke patstellingen een bindende uitspraak kan doen. Eens dat het vast zit, blijft het hier dan ook vast zitten.
  De Belgische grondwet biedt dan ook geen antwoord op wat er de dag van vandaag aan het gebeuren is. Het enige grondwettelijke achterpoortje blijft het fameuze artikel 35*, maar daarover wordt nauwelijks gesproken. In de tot nu laatste staatshervorming, die onder Verhofstadt van 2001, hebben de Franstaligen een grote herfinanciering bekomen (in ruil voor een eigenlijk zeer beperkte staatshervorming) en sindsdien zijn ze voor niets nog vragende partij. Het voorstel dat Di Rupo op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij formuleerde, is dan ook lachwekkend: hij wil de huidige groep van zeven uitbreiden met de twee liberale partijen. Nog meer koks die nog meer eten zullen bederven. De achterliggende francofone gedachte blijft, dat men (zo goed als) niets wil veranderen aan dit land, terwijl Vlaanderen die behoefte wel dringend heeft. Het Vande La principe van "if you can't convince them, confuse them". Ook de zgz "woede" van Milquet, die ook door de Vlaamse media dik in de verf wordt gezet, is belachelijk. Madame Milnjet vertegenwoordigt 9 (negen) zetels op een totaal van 150 en kan best gemist worden. De enige werkelijke groep die nog iets zou kunnen forceren is die van MR/PS aan francofone kant en N-VA/CD&V/SP.a aan de Vlaamse. Met daarbij als randvoorwaarde dat Maingain met zijn FDF (drie zetels) niet mag doorwegen als het er op aan komt. De prijs die men daarvoor betaalt is, dat de liberalen in de federale regering zullen blijven. Die formule wil Di Rupo echter niet, omdat links dan - volgens hem - in de verdrukking komt. Dat in het andere geval Vlaanderen en centrum-rechts in die verdrukking komen, vindt hij normaal. Dat danken we Leterme.
  Het consensus model heeft in België dan ook afgedaan. Zoals o.m. door Paul Van Orshoven, professor publiek recht, wordt gesteld, zitten we in een regimecrisis, waarvoor onze huidige grondwet niet meer volstaat. Als daaraan niets gedaan wordt, kan deze crisis nog tien jaar duren, regering of geen regering.


  *Artikel 35 van de Belgische Grondwet laat toe om te bepalen, wat de federale overheid nog overhoudt. De rest mogen de deelgebieden invullen. Het zou een eerste stap zijn naar een soort confederalisme.

  28-01-2011, 07:45 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (69 Stemmen)
  27-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaams parlement aan zet
  "Bij de volgende regeringsonderhandelingen zal men niets bekomen, als niet alle Vlaamse partijen eensgezind zeggen dat ze alleen in een federale regering zullen treden wanneer de essentiële punten van de staatshervorming worden goedgekeurd"
  Bovenstaande uitspraak is van Herman Van Rompuy en dateert van december 2005, in tempore non suspecto, dus. Ondertussen zijn we 2011 en hebben de woorden van onze "natte dweil" een profetische betekenis gekregen. Want de Vlaamse partijen zijn niet eensgezind in de onderhandelingen met de francofone tegenpartijen. Rood en groen hebben de Vlaamse staat doorlopend geboycot en hebben bijna de hele tijd de kaart van hun francofone tegenpartij gespeeld. Vande Lanotte trouwens ook. Zijn werk was de kroniek van een aangekondigde mislukking.
  Maar ook zonder de 99 dagen van Vande La zou het niets geworden zijn. Zeven partijen, waarvan vijf linkse, terwijl 80% van de Vlamingen - tot nader orde nog steeds de grootste bevolkingsgroep van België - centrum-rechts had gestemd.
  Theoretisch is er nog een kans op nieuwe onderhandelingen, als men de groenen én CDH laat vallen en de liberalen erbij neemt. Di Rupo gaat dat echter nooit slikken. De man heeft trouwens bewezen niet boven zijn taak in Wallonië uit te kunnen groeien. Hij zou dan, om het te zeggen in de termen van het Peter Principe, een "PQ nul" worden. Premierschap is niets voor mietjes.
  Het is nu aan het Vlaamse parlement om uit haar startblokken te komen en Vlaanderen uit te roepen tot deelstaat van het federale België, met als grenzen de bestaande grenzen van het Nederlandse taalgebied. Gaat dat nu eindelijk eens gebeuren?

  27-01-2011, 08:58 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (86 Stemmen)
  26-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe het verder moet
  Vooreerst hartelijk dank aan al die mensen die me langs deze weg hun medeleven betuigden. Er zijn er die zich afvragen, hoe ik dat allemaal blijf combineren. Wel, dat vraag ik mij soms ook af, maar een mens moet zijn verzet hebben en als dat kan gebeuren door na te denken en te schrijven voor zijn overtuiging, dan is dat mooi meegenomen.
  Ik blijf dan ook de politieke actualiteit volgen en blijf vaststellen:
  - Hoe Vande Lanotte zijn tijd blijft verkwisten met het sleutelen aan oplossingen die geen oplossingen zijn en die de zaak eerder nog ingewikkelder maken (nog Belgischer, zeg maar). Zowel het overlegcomité B-HV, de VVB als het OVV hebben zijn eindeloze zoektocht, die nu al bezig is van ergens in oktober, al afgewezen.
  - Hoe de Vlaamse media de Vlaamse zaak blijven ondermijnen, meestal met geniepige onderduimse artikels die hen geleverd worden door mensen die blijkbaar anders niets te vertellen hebben. Mensen van het type Reynebeau, Sinardet, Eyskens, De Grauwe, Hooghe, Huyse en nog van dat. Je vraagt je af waarom die dat doen, buiten het zichzelf op een goedkope manier in het zonnetje zetten. Vlaanderen heeft, jammer genoeg, een rijke geschiedenis aan nestbevuilers.
  - Hoe de francofonen niets anders schijnen te kunnen doen dan negatief te reageren op elk Vlaams voorstel, terwijl ze zelf met geen enkel serieus voorstel af komen. De reden is, dat zij niets willen veranderd zien aan de huidige rampzalige situatie van dit land en de uiteindelijke verarming erbij nemen om daarna met nog meer proletariaat, waarvan een steeds groter deel van allochtone afkomst, de DDR-republiek in stand te kunnen houden.
  - Hoe de linkse Vlaamse partijen, SP.a en Groen! het spel van de Franstaligen mee blijven spelen, zoals we nu zopas nog hebben zien gebeuren met de weigering tot het nog maar in overweging nemen van een amnestiewet voor de oorlogsjaren 1940/45. Alhoewel die nu al meer dan 65 jaar achter ons liggen, blijft de haat daarover sluimeren. Als men weet dat een groot deel van de slachtoffers van de repressie er weinig of soms zelfs niets mee te maken hadden, blijft dit een treurig schouwspel. De enige remedie daartegen is dat die partijtjes bij een volgende verkiezing nog meer stemmen zullen verliezen. België is het enige land in heel Europa, Rusland inbegrepen, waar nooit een algemene amnestie werd gegeven. In Nederland en Frankrijk gebeurde dat zelfs al in de jaren vijftig van de vorige eeuw...

  26-01-2011, 07:55 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (90 Stemmen)
  25-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Cory Vreeke 1943 - 2011
  In mijn blog van 4 augustus 2010 ("Mooi en Meedogenloos: de Morel(e) versie"), schreef ik, dat we ook in onze familie met kanker te maken hebben en dat ik al vier jaar lang de oncologische dienst van een ziekenhuis bezocht. Aan dat laatste is gisteravond een einde gekomen. Zij, waarover het ging, was niemand minder dan mijn eigen vrouw, Cory Vreeke.
  In de zomer van 2006 werd bij haar borstkanker vastgesteld. Er werden drie tumoren uit haar borsten gehaald, waarvan er één kwaadaardig bleek te zijn. Er werden ook twee lymfeklieren weggenomen. Alhoewel deze laatste alleen aan de ingaande kant geïnfecteerd bleken, nam men geen risico en moest Cory een chemokuur van zes beurten ondergaan. Die was zo zwaar - haar hart verdroeg ze niet meer - dat men de laatste twee verving door drie van een lichtere type, op basis van taxus. Daarna volgden nog 33 bestralingen, maar die waren te doen.
  Er volgde een periode van circa anderhalve jaar, waarbij ze schijnbaar alles te boven kwam. In de zomer van 2008 kreeg ze wel steeds meer af te rekenen met rugpijnen. Toen die echt erg werden, werd ze nog maar eens aan een volledig onderzoek onderworpen, inbegrepen een hele reeks scans, en kwam men tot de ontdekking dat ze een ruggenwervelontkalking had. Om dat tegen te gaan, moest ze elke vier weken weer langs de oncologie passeren, waar ze een infuus kreeg. Dat zou ze de rest van haar leven moeten doen, maar ook dat was draaglijk, zeker in verhouding tot de chemokuur. Ze bleef trouwens onder medisch toezicht, wat toch een zekere geruststelling inhield.
  Dat laatste resulteerde in een vaststelling dat het weer niet goed ging met haar bloedspiegel. In de zomer van vorig jaar werd er dan ook besloten te beginnen met een tweede, lichtere chemokuur, deze keer echter telkens drie weken na elkaar en dan telkens één week overslaan. Door dat alles bleef te toch in staat haar huishoudelijk werk te doen en haar hobby's, schilderen, tuinieren en klassieke muziek beluisteren, uit te voeren.
  In het najaar van 2010 kreeg ze last van een kiesontsteking, iets wat de gewone tandarts niet opgelost kreeg o.w.v. die botontkalking. Ze moest daarvoor naar een endodontist, die haar tand opende en tot tweemaal toe schoonmaken. Trekken kon niet in haar situatie. Ondertussen werd ook de chemokuur gestopt. Toen die terug hernomen werd, bleek haar bloedspiegel verder te zijn aangetast, waardoor men besliste tot een derde chemokuur. Die bestond erin, dat ze een pompje, dat aangesloten was op het ingeplande "poortje" dat ze had, mee naar huis kreeg. Na vijf dagen was dat leeg en moest ze terug komen, waarna er twee weken niets zou gebeuren en men dan de behandeling herstartte.
  Van dat pompje werd ze doodziek, waarbij ze zelf besliste er niet mee door te gaan. Na een zoveelste bloedcontrole bleek de lever zodanig te zijn aangetast dat chemokuren geen optie meer was. Ze had trouwens al enige buikpijn onderaan rechts, waar de lever zit. Ze werd dus opgegeven.
  Dat was vorige week dinsdag. We deden diezelfde dag nog boodschappen en de dag daarop ging ze zelfs nog wassen en strijken. In de namiddag van die dag kregen we, via de huisdokter, het bezoek van de palliatieve vzw Ispahan uit Turnhout, die aanbood haar pijnen te verzachten door haar bepaalde medicamenten in te spuiten. Dat hield even, maar niet lang. Zaterdag waren die pijnen zo hevig, dat men morfine diende te gebruiken. Het was kiezen tussen pest en cholera. Van de pijnen was ze toen verlost, van haar helderheid van geest echter ook. Ze is toen stilletjes weggegleden en gisteravond gestorven. Ik was als enige bij haar en kon het alleen maar vaststellen.
  Cory was mijn eerste lief en de eerste en enige vrouw in mijn leven. Bijna 49 jaar getrouwd. Fysiek is ze er niet meer, maar ik zal haar meenemen in mijn gedachten en dromen, zo lang ik nog zal leven. Het is moeilijk daarvoor de juiste woorden te vinden, maar ik kom er wel dichtbij als ik enkele zinnetjes gebruik uit een oud liedje van Roy Orbison:

  " In dreams I walk with you
     In dreams I talk to you
     In dreams you're mine
     All the time"

  25-01-2011, 08:06 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (37)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (58 Stemmen)
  24-01-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nu / Et maintenant ?
  De mars zit erop, de meeste politieke partijen hebben hun nieuwjaarsreceptie gehouden. Wat nu? Zijn we ergens wijzer uit geworden?
  Om te beginnen, de mars. Er waren inderdaad meer dan 30.000 betogers. Heel wat, al is betogen in dit land stilaan een folkloristische bezigheid geworden. De vraag is steeds: wat haalt het uit en wat zal er van blijven hangen? Nog belangrijker is het feit dat uit de neuzentellerij gebleken is dat amper één op vijf van de betogers uit Vlaanderen kwam, toch nog altijd het gewest met de meeste inwoners. Meer dan één op drie kwam uit Brussel zelf en moesten zich daarvoor feitelijk niet verplaatsen. De wekelijkse zondagwandeling, zeg maar. De peiling komt van de anti-Vlaamse Le Soir, zodat er zeker geen sprake kan zijn van een Vlaamse scheeftrekking.
  Er was door de inrichters gevraagd geen symbolen mee te brengen, maar daar hadden er heel wat geen boodschap aan. Het krioelde van de Belgische vlaggen, waarschijnlijk van de Brusselaars die ze vroeger aan hun ramen lieten hangen. Het zijn vooral deze mensen, niet zozeer de doorsnee Waal, die geen verandering willen in dit land, die niet zien dat onze justitie een puinhoop is, onze asiel- en immigratie een ramp en onze begroting een zeef.
  Ook op de nieuwjaarsrecepties klonk er weinig positief nieuws, zodat het al langer hoe duidelijker wordt dat we naar nieuwe verkiezingen gaan, mars of geen mars. Weer eens gaan stappen is dan ook geen optie meer. Als die verkiezingen er zouden komen, dan moeten de partijen duidelijk stellen waarvoor zij staan, zodat de stembusgang deze keer meer de allure van een referendum zou krijgen. Als de francofone partijen daarna zouden moeten vaststellen dat de Vlaams nationalisten nog sterker uit deze verkiezingen zouden komen, dan zullen er nog twee oplossingen zijn: ofwel binden de francofonen dan eindelijk in en gaan ze akkoord met de definitieve splitsing van B-H/V en een echte staatshervorming, ofwel wordt dit land gewoon helemaal gesplitst. Dat laatste dan wel volgens "Uti possidetis iuris", uit het internationaal recht over de afbakening van staatsgrenzen.*


  * Wie alles daarover wil lezen, schaft zich best het boek van Annemans en Utsi aan ("De Ordentelijke Opdeling van België").

  24-01-2011, 08:08 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (73 Stemmen)
  Archief per week
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!