NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Di Pippo's 'reconquista'
 • De klimaatspijbelaars
 • Donald en de sultan
 • Divided Kingdom
 • Intermezzo italiano
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  27-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De participatiesamenleving

   

     Om haar programma te kunnen verwezenlijken zonder in het rood te gaan (wat ik, zoals reeds eerder geschreven, niet slim vind), moet de nieuwe Vlaamse deelregering dus duchtig besparen en ze denkt dat o.m. te doen door een soort participatiesamenleving in het leven te roepen, naar het voorbeeld van wat in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland gebeurt. Dat betekent ook afstappen van de regelneverij die de Vlaamse regering tot nu toe terecht verweten werd en die in feite een links dogma is, afgekeken van la douce France, die door de Belgische federale regering steeds werd nageaapt. Niet de regering, maar de ondernemers, middenveldorganisaties en lokale besturen moeten het land er bovenop brengen. Wat minder staat en wat meer verantwoordelijkheid voor iedereen. Dat zal niet van vandaag op morgen gebeuren, maar is alvast een eerste stap om de Vlaamse politiek, in tegenstelling tot de Belgische, steeds minder afhankelijk te maken van het Franse voorbeeld dat momenteel een slecht voorbeeld is.

     Om die participatiesamenleving tot stand te brengen moeten dan ook heel wat overbodige structuren worden afgeschaft of onder één noemer ondergebracht. Een eerste initiatief op dat gebied is, dat men het Vlaams Energiebedrijf onderbrengt in de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV en feitelijk daarmee opdoekt. Dat energiebedrijf was destijds opgericht als tegengewicht van het Franse monopolie ter zake, dat onze energiemarkt beheerst. Toevallig komt er nu hulp uit eerder onverwachte hoek. Twee Nederlandse centrales uit de grensstreek (Vlissingen en Maasbracht) zijn nl bereid hun installaties aan de Belgische te koppelen via nieuwe hoogspanningskabels, zodat er geen nieuwe, dure centrales gebouwd dienen te worden. Dit is goed nieuws want het zou het risico van een black out tijdens de komende winter grotendeels wegnemen en betekent nogmaals minder afhankelijkheid van Frankrijk. Vlaanderens toekomst ligt in het noorden, niet (meer) in het zuiden.

  ---

     Ik krijg gelijk waar ik schreef dat we, ondanks alles, toch beter af zullen zijn met Sven Gatz dan met bv een Jean-Jaques De Gucht als Vlaams minister. Het blijkt nu, dat Open VLD wel degelijk geprobeerd heeft de ‘zoon van’ de job te geven, maar daarin niet slaagde omdat hij niet in Brussel woont en de tijd om hem daar te domiciliëren te kort was. Het had trouwens nóg erger kunnen zijn, want daarna heeft de partij ook Noël Slangen daarvoor aangesproken, met hetzelfde resultaat. Noël Slangen was indertijd de ‘spindoctor’ van Verhofstadt en was o.m. ook de man die destijds bij de hoorzittingen van de commissie Dutroux weigerde te antwoorden op een vraag van Gerolf Annemans, enkel en alleen omdat die tot een volgens hem ‘verkeerde partij’ behoorde…

    

  27-07-2014, 00:21 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (38 Stemmen)
  26-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.It's the economy...

     Ik kan er best inkomen dat heel wat Vlaamsnationalisten het maar niks vinden dat we in het programma van de nieuwe Vlaamse regering zo goed als niets communautairs terugvinden en ik had dat ook graag anders gezien (voor alle duidelijkheid: ik moet nog altijd mijn eerste stem aan de N-VA geven). Er zijn echter redenen, waarom dat niet gebeurt:

  -          De N-VA heeft op 25 mei een grote sprong vooruit gemaakt, maar net niet genoeg om incontournable te worden. Dat betekende, dat theoretisch men de partij niet nodig had om te regeren, noch op regionaal, noch op federaal niveau. Het alternatief: weer een tripartite, zou voor de meeste Vlamingen helemaal niet verteerbaar geweest zijn.

  -          De zesde staatshervorming maakt een snelle zevende en – hopelijk – laatste staatshervorming niet mogelijk. Als men die wil uitvoeren, gaat dat enkele jaren duren, iets waarop de traditionele partijen waarschijnlijk gerekend hadden. Mocht de N-VA incontournable geworden zijn, had die misschien de klok wat kunnen terugdraaien, maar ook dat zou extra tijdverlies met zich mee gebracht hebben. Nu moet de partij zich in eerste instantie beperken tot het uitvoeren van haar sociaal-economisch luik.

     We zullen dan ook moeten zien hoe de nieuwe regeringen eerst die sociaal-economische problemen gaan trachten op te lossen. Tijdens die manoeuvres zal men trouwens gegarandeerd toch communautaire problemen krijgen. Zoals ik al meerdere keren in deze rubriek geschreven heb, is in dit land alles communautair, ook als het zo niet vernoemd wordt.

     Positief is in elk geval dat men in de nieuwe Vlaamse regering – en waarschijnlijk straks ook in de federale – afstand genomen heeft van de socialisten, die daar voor vijf jaar in de oppositie belanden. De enige Vlaamse socialist die (in Brussel) een ministerpost heeft kunnen bemachtigen is dan nog duracelkonijn Smetje, de man (sic) die ze in de Vlaamse deelregering liever kwijt dan rijk waren. Hij zat daar alleen maar omdat de Vlaamse regering nu eenmaal een Brusselaar in haar rangen moét hebben. Die eer valt nu te beurt aan Sven Gatz, ex-ID-21, ex-Spirit, ex-VLD en – na 3 jaar in het zakenleven - opnieuw opgevist bij gebrek aan iets beters bij Open VLD in Brussel. Eigenlijk mogen we ons nog gelukkig achten dat het een Brusselaar moest zijn, anders kregen we misschien kleinzoon Declerq of Jean-Jacques van de beruchte familie om nog te zwijgen van Vanhengel, die andere belgicist die ondertussen al een postje had weten te bemachtigen in ‘zijn’ Brussel.

     Tenslotte nog dit. Zoals ik schreef in mijn blog van gisteren leeft dit land wel degelijk boven zijn stand. Met dit land bedoel ik België, dat een staatsschuld heeft die groter is dan zijn bbp, niet Vlaanderen dat echter wel de rekeningen mag betalen maar daar weinig voor terugkrijgt. Het is nu de uitdaging voor de centrumrechtse regering(en) om daar iets aan te doen. Wie leeft, zal zien.

   

  26-07-2014, 08:16 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (6)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (34 Stemmen)
  25-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Einde gratis verhaal

   

   

     De inkt van de beginselverklaring van de club die de nieuwe Vlaamse deelregering gaat uitmaken was nog niet droog, of er kwamen al bakken kritiek van allerlei organisaties die – soms terecht – vinden dat ze tekort gedaan zullen worden. Iedereen is het er wel over eens dat er in de toekomst zal moeten bespaard worden, maar dan liefst niet door henzelf, maar door de anderen. ‘Les affaires, c’est l’argent des autres’ kon niet beter verwoord worden.

     In een land dat boven zijn stand leeft, dat een staatsschuld heeft die groter is dan het Bruto Binnenlands Product (bbp), kan het niet anders dan dat er vroeg of laat zal moeten worden ingeleverd en dan liefst door iedereen volgens zijn eigen mogelijkheden. De tijd van ‘alles gratis’ is voorbij. Toen Steve Stunt in 2003 met die Sinterklaaspolitiek begon, was er nog overvloed en heeft paarsgroen verzuimd wat opzij te zetten. Het verhaal van de krekel en de mier. Als er al een probleem is, dan is het dat de schuldige niet degene is, die nu de broeksriem moet aantrekken, wel degene die er toen mee begonnen is. De enige partij binnen de nieuwe Vlaamse regering die er indertijd mee voor verantwoordelijk voor was (en toen zelfs de hoofdverantwoordelijke – Verhofstadt – leverde), is de Open VLD. Het is niet voor niets dat de liberalen het programma van CD&V en N-VA nu probleemloos mede hebben ondertekend zonder er praktisch zelf nog iets aan toe te voegen. Het feit dat ze in blessuretijd nog mee op de wagen konden, was voor hen al een godsgeschenk waardoor zelfs Oosterweel moest wijken. Ringland wordt tomorrowland.

     Zijn er dan geen andere oplossingen voor de nu reeds zo bekritiseerde beslissingen? Jawel, maar dan moeten Bourgeois en Co de moed hebben tijdelijk in het rood te gaan, waaraan eerst trouwens gedacht werd. Dan houdt men meer geld over en kan men de besparingen beter verdelen in de tijd. Evenals een gezond bedrijf dat in de lift zit toch leningen aangaat om te groeien, had een regering die erin gelooft dat ook kunnen doen. Als de federale staat pas in 2018 een sluitende begroting mag hebben (iets dat zelfs werd voorgesteld door informateur De Wever), als een Waalse deelregering dat ook belooft (al geloof ik nooit dat dát zal lukken), waarom dan de Vlaamse ploeg niet?

     Tenslotte nog dit: in heel het verhaal dat in het lang en het breed wordt uitgelegd, besproken en bekritiseerd, heb ik niet één keer vernomen wat men denkt te doen met de 3 miljard die Vlaanderen van KBC terugbetaald krijgt vóór eind 2017, anderhalf jaar vóór het einde van deze legislatuur. In het slechtste geval zou men daarmee de dan eventueel nog bestaande schulden royaal kunnen dekken…

    

  25-07-2014, 08:24 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (32 Stemmen)
  24-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

   

     Als de nieuwe Vlaamse regering werkelijkheid wordt, dan krijgen we voor de eerste keer in 25 jaar een regering die de politieke krachtsverhoudingen in onze regio min of meer weerspiegelt. Het is zeker al een kwarteeuw dat een Vlaamse meerderheid centrumrechts kiest, maar daarna steeds een centrumlinkse regering moest dulden. Door het wegvallen van de socialisten, die helemaal niks meer te vertellen krijgen omdat hun francofone ‘familie’ meer dan waarschijnlijk ook in de federale regering niet meer zal meespelen, kan de SP.a haar electoraal treintje nergens meer aanhaken.

     Of die nieuwe Vlaamse regering de huidige problemen gaat oplossen is een vraag, waarop het nu nog te vroeg is om te antwoorden. Met een slogan als ‘Vertrouwen, Verbinden, Vooruitgaan’ (lijkt wel een idee van Gwendolientje), koop je niets. Geert Burger verdient in elk geval een kans. Hij was het die de rechtervleugel van de Volksunie destijds afscheidde van de tandem Anciaux/Schilz en als zodanig kan beschouwd worden als de stichter van de N-VA. Zonder het kartel met CD&V en de figuur van Bart De Wever zou het hem nooit gelukt zijn. Geert is geen George Clooney, lijkt eerder zelfs een saaie ambtenaar, maar is wel iemand die zijn dossiers kent en efficiënt weet te werken. Nu afwachten wat het straks worden zal.

     Hét probleem van de volgende legislatuur – en dit zowel voor Vlaanderen als nog meer voor Wallonië – wordt de afwikkeling van de zesde staatshervorming, die in feite eerder één grote besparingshervorming zal worden. Of het gaat lukken zonder in het rood te gaan, is iets dat ik ten zeerste betwijfel voor Vlaanderen en dat gewoon onmogelijk is voor Wallonië met zijn miljardenschuld die men pas tegen 2018 denkt weggewerkt te zullen hebben. Als dat laatste niet lukt, is de kans groot dat het niet Vlaanderen, maar Wallonië zal zijn dat een nieuwe, zevende staatshervorming zal vragen, net zoals dat gebeurd is in 1988 en 1999, toen Waals geldgebrek (o.a. voor hun duur en inefficiënt onderwijs) de drijfveer was. Voor Vlaanderen zal het er dan op aankomen zich niet meer met een kluitje in het riet te laten sturen en de volgende stap naar de confederatie te zetten.

   

  24-07-2014, 06:21 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (33 Stemmen)
  23-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Surprise!

   

     Ik geef het eerlijk toe: mijn glazen bol heeft het laten afweten. De intentieverklaring van N-VA, CD&V en Open VLD om samen een Vlaamse deelregering te vormen en ook alleen gezamenlijk in een nieuwe federale te zullen stappen, had ik niet verwacht. Mijn multiple choice regering moet dus herbekeken worden. Ik was trouwens niet de enige die op het verkeerde been werd gezet. Als zelfs een doorwinterde wetstraatjournalist als Marc Van de Looverbosch heel nederig moet toegeven dat hij er niets vanaf wist, dan zit ik toch nog in goed (sic) gezelschap.

     Zoals iedereen nu stilaan weet, was Open VLD niet nodig voor het vormen van een nieuwe Vlaamse deelregering en is ze daar zo’n beetje het vijfde wiel aan de wagen. Voor de partij is dat trouwens geen primeur, ze heeft dat al eens voorgedaan na de gemeenteraadsverkiezingen in Gent. Alleen ging het daar om een centrumlinkse coalitie, in Vlaanderen wordt het een centrumrechtse en federaal een ‘Zweedse’, als het allemaal zo doorgaat.

     Meer dan waarschijnlijk komt er dus een federale centrumrechtse regering met aan francofone kant alleen het MR, wat in het diepe Zuiden gegarandeerd nog voor vuurwerk gaat zorgen. Ik zie ze daar al staken en betogen tegen alles en nog wat. Al bij al is de huidige gang van zaken echter het resultaat van de vlucht vooruit van PS en cdH die alles in een politieke stroomversnelling heeft gebracht. Nog vóór het nieuws van het Vlaamse akkoord bekend raakte, hadden Milquet, Magnette en Flahaut trouwens al eieren voor hun geld gekozen en waren ze uitgeweken naar het regionaal niveau. Zij zagen de bui al hangen en waren anderzijds blij dat zij straks niet mee zullen moeten opdraaien voor de ongetwijfeld harde besparingsmaatregelen die zich federaal zullen opdringen in deze legislatuur. Après nous, le déluge.

     In het Vlaamse parlement, dat al geen toonbeeld was van dynamiek, zal het akelig stil worden. Bijna iedereen zal er mee in de meerderheid zitten, buiten dan het fel gereduceerde Vlaams Belang en een intern ruziënde SP.a. Het enige item waarbij ik daar nog enig vuurwerk verwacht, is de afwikkeling van het Antwerpse Oosterweeldossier, waar Open VLD een derde bocht zal moeten maken om weer op één lijn te zitten met de nieuwe bondgenoten. Na de laatste kritiek van Eurostat* zou het echter ook kunnen, dat het allemaal niet veel meer zal uitmaken. Zelf blijf ik bij mijn statement, dat ik de ontsluiting ervan niet meer zal meemaken.

   

  * Na een eerste afwijzing door Europa kwam Vlaanderen af met een plan B voor de Oosterweelverbinding. De Vlaamse regering wilde deze via de BAM onderbrengen in de dochteronderneming Liefkenshoektunnel, die nu buiten de begroting valt. Door ze echter samen te brengen, komt ook de tunnel zelf in de begroting terecht. Eurostat wil in dat geval niet dat de Vlaamse regering borg blijft staan voor een project dat niet in haar begroting staat. Zoiets heet boekhoudkunde, waar politiekers blijkbaar niet veel kaas van gegeten hebben.

  23-07-2014, 08:33 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (31 Stemmen)
  22-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De rode lantaarn

   

     Het rommelt al meer dan een maand binnen de SP.a, de partij van de Vlaamse socialisten. De kat werd de bel aangebonden door volksvertegenwoordigers Vanvelthoven en Bonte, die duidelijk hun twijfels hadden over de aanpak, of beter: de niét aanpak door voorzitter Bruno Tobback van de desastreuze gevolgen van de verkiezingsuitslagen van 25 mei, waar de partij haar slechtste resultaat ooit behaalde. Alhoewel men tussen de regels kon lezen dat men Bruno liever kwijt dan rijk was – en liefst zo snel mogelijk – kreeg die laatste het toch gedaan dat zijn herverkiezing of de verkiezing van een opvolger, die gepland was in september van volgend jaar, slechts een paar maanden zou vervroegd worden. In juni nu t.o.v. in september 2015.

     De zaak van de SP.a burgemeester van Landen, die een groep zigeuners uit zijn gemeente wou verjagen door een dj met knalharde muziek erop af te sturen, was velen in de partij – terecht – in het verkeerd keelgat geschoten. Een motie van wantrouwen van bijna de hele partijtop over deze aanpak heeft er nu voor gezorgd dat het SP.a verhaal reeds in september van dit jaar zal besproken worden tijdens zogeheten ‘fractiedagen’, een herhaling van deze van einde juni in St Laureins waarop toen, tegen alle verwachtingen in, geen potten gebroken werden.

     Mede n.a.v. de problematiek over de teleurgang van de SP.a (ze is momenteel de kleinste sociaal-democratische partij van Europa, letterlijk de ‘rode’ lantaarn), verscheen er dit weekeinde een interview van drie bladzijden met John Crombez in De Standaard. John is een van de kandidaten om eventueel Tobbackske op te volgen en men zou denken dat er dan in zo’n interview interessante dingen te lezen zouden zijn. Vergeet het. De naam ‘Vlaanderen’ komt in heel het verhaal één keer voor en dan nog waar het gaat over een onderhandeling met de N-VA van vijf jaar geleden. Er blijkt in die partij nog steeds niemand, maar dan ook niemand te zijn die gesnapt heeft dat de partij zijn stemmen uitsluitend in Vlaanderen kan halen. Dat is altijd zo geweest en zal zo blijven. Als normaal gevolg van het negeren van de eigen regio en identiteit zal de SP.a dan ook steeds marginaler worden en straks in het confederaal debat helemaal niet meer mee tellen.

     Tenslotte nog dit: bij de veertig SP.a’ers die Tobback Jr in een open schrijven tot de orde riepen, ontbrak één belangrijke naam: die van Vande Lala. Dat wordt in onze media nergens vermeld, terwijl de man toch bekend staat als de ideoloog van de regering Di Rupo én de peetvader van kandidaat Crombez. Misschien was hij het wel die Tobbackske in St Laureins in het zadel heeft kunnen houden…

   

  22-07-2014, 07:54 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (32 Stemmen)
  21-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Regeren is vooruitzien...

   

     Ik had het er gisteren al over. De belangrijkste reden waarom men er niet in slaagt een nieuwe Vlaamse deelregering te maken, komt door een gebrek aan middelen. Waar men vroeger discussies had over het verdelen van het geld, zijn er nu over wie wat zal moeten besparen. Zoals eveneens bekend, is deze situatie het gevolg van de zesde staatshervorming, waaraan de traditionele Vlaamse partijen (plus Groen) aan hebben meegewerkt en die – althans volgens o.a. Beke en Verherstraeten – toch zo’n succes was. Het is daarom opmerkelijk dat uitgerekend CD&V moeilijk doet over besparingen, terwijl de partij zelf mee die zesde staatshervorming heeft doorgevoerd. Het zal trouwens nog jaren duren alvorens die helemaal zal zijn uitgevoerd (‘geïmplementeerd’, heet dat tegenwoordig in wetstratees).

     Opmerkelijk is ook de vaststelling dat men Vlaanderen de slechtste leerling in de Belgische klas durft noemen, omdat – steeds o.w.v. het geldgebrek – men enkele jaren in het rood denkt te moeten gaan. Mag ik er de aandacht op vestigen dat de nieuwe Waalse deelregering zopas nog heeft medegedeeld dat ze hoopt haar begroting in evenwicht te hebben tegen … 2018! Dat is het jaar van de volgende verkiezingen (die voor de gemeenten) en tegen die tijd maakt men de mensen weer wel wat anders wijs. Dat de Brusselse regering er geen problemen mee heeft, is de logica zelf. Het stadsgewest krijgt er – ook al door die laatste staatshervorming - jaarlijks 461 miljoen bij (op een totaalbegroting van 3,5 miljard). Het zou erg zijn als men in dergelijke omstandigheden er nog niet zou slagen een sluitende begroting te hebben. Alhoewel…

     De programma’s die zowel de nieuwe Brusselse als de Waalse vooropstellen zijn bijna allemaal beloftes naar de volgende jaren toe en nergens krijgt men definitieve cijfers. Dat is zo voor de kinderbijslag, de dienstencheques, de woonbonus en ga zo maar door. De jobs die alle werkloze jongeren, zowel in Brussel als in Wallonië aangeboden zullen krijgen als ze 4 maanden na schoolverlaten nog geen werk zouden hebben, zijn allemaal nepbanen bij de overheid, waar ze weinig of niets zullen leren (tenzij misschien staken).

     Tenslotte blijkt dat de nieuwe federale regering zo’n 17 miljard extra moet gaan zoeken. De N-VA heeft al langer voorgesteld het begrotingsevenwicht een jaar uit te stellen tot 2018 i.pl.v. 2017, zoals nu met Europa was afgesproken. Daarop krijgen de Vlaamsnationalisten flink wat kritiek. Dat de Waalse deelregering net hetzelfde wil doen, vindt men daarentegen heel normaal. Verschil moet er nu eenmaal zijn in dit land waar iedereen zogezegd gelijk is voor de wet…

  21-07-2014, 08:23 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (28 Stemmen)
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!