NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Wordt Groen/Blauw het nieuwe Paars?
 • Politieke poppenkast
 • Waarom confederalisme
 • Di Pippo's 'reconquista'
 • De klimaatspijbelaars
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  05-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het daghet in het Oosten

   

   

     Philippe Moreaux, alias ‘Flup Moustache’, heeft nog eens van zich laten horen. De (ex?) ideoloog van de PS, die bij de laatste gemeenteverkiezingen in ‘zijn’ Sint-Jans-Molenbeek opzij werd geschoven na er 20 jaar burgemeester te zijn geweest, heeft nog eens flink uitgehaald naar de N-VA. Dat is feitelijk een goed teken, want het betekent dat ze er in het zuiden van dit land helemaal niet gerust in zijn. Flup vindt het al erg genoeg dat de PS – volgens hem – binnen de regering Di Rupo al grote toegevingen heeft moeten doen, maar vreest dat het nog erger zal worden, mocht de N-VA straks mee in de federale regering zou komen te zitten. Dan zal de PS, steeds volgens hem, geen toegevingen, maar vernederingen moeten slikken. En om de cirkel rond te maken, haalt hij er nog maar eens de goedkope verdachtmakingen bij uit de jaren dertig van de vorige eeuw: ‘Vergeet niet’, zegt hij, dat het nationaalsocialisme door veel van de toenmalige Duitse ondernemers werd ondersteund’.

     Daarmee beledigt hij niet alleen de N-VA, maar ook de Vlaamse ondernemers, waarvan er inderdaad een meerderheid de N-VA steunt, omdat ze van de traditionele Vlaamse partijen en zeker van de PS geen structurele oplossingen voor de Belgische ziekte meer verwacht. En die Belgische ziekte is, dat de economie van dit land, die vooral op Duitsland gericht is, grote hinder ondervindt, omdat het beleid in tegendeel aansluit bij Frankrijk. Als het regent in Parijs, druppelt het nog altijd in Brussel.

     Zoals ook ik al regelmatig in deze rubriek heb geschreven, kan bij een eventuele splitsing van de eurozone Vlaanderen bijna probleemloos aansluiten bij Duitsland en Co, maar België niét. Een steeds groter wordend percentage van de Belgische uitvoer (momenteel al 84%!) is voor rekening van Vlaanderen, waarbij ongeveer 20% naar Duitsland gaat. Van de amper 15% waarvoor Wallonië tekent, gaat 25% naar Frankrijk en dat terwijl Vlaanderen meer in Wallonië investeert dan la douce France. Uit cijfers van het Waalse exportagentschap Awex blijkt dat van alle ‘buitenlandse’ investeerders Vlaanderen in de periode 2000/2012 het meest in Wallonië investeerde. Wat krijgen we daarvoor terug? Stank voor dank. Mede als gevolg van de transfers binnen België voelen de Walen immers niet in hun portemonnee dat ze verkeerd bezig zijn met Frankrijk achterna te lopen. Een Frankrijk dat economisch steeds meer terrein moet prijsgeven t.o.v. Duitsland. Terwijl de Belgische economie op een efficiënt Duitsland is gericht, volgt het beleid dat van Frankrijk, dat naar nergens leidt. En met de vuilspuiterij van Flup Moustache ziet het er niet naar uit dat daarin veel verandering zal komen als zijn partij het in dit land voor het zeggen zal blijven hebben.

   

   

  05-01-2014, 08:29 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (42 Stemmen)
  04-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Met Open VLD naar de zege!

   

   

     Vergeet de peilingen. Open VLD gaat de volgende verkiezingen winnen met de vingers in de neus. Dit nadat La Rutten al had laten weten dat haar partij het confederalisme uit de partijstatuten zal schrappen en geen verdere staatshervormingen wil, dat ze tevens weer een federale kieskring wil en dat haar eigen vice-premier zijn akkoord niet had moeten geven in het kernkabinet om Bpostman Thijs af te schieten zoals dat nu gebeurd is. Verder wil de partij geen fiscale vrijstelling voor kasbons, obligaties en aandelen en heeft ze zo een belastingverlaging tegengehouden, du jamais vu voor een liberale partij. Op Europees vlak zal ze succes oogsten met haar Europees boegbeeld Verhofstadt, die Turkije bij de E.U. wil inlijven (80 miljoen extra moslims!) en in eigen land met De Croo Sr die het niet uitmaakt op welke lijst of plaats hij gezet wordt, ‘want’ – zegt hij zelf – ‘ik word toch verkozen’. Onze Lieve Heer moet zijn aantal hebben en in de regio Brakel schijnt dat geen probleem te zijn.

     Nadat Open VLD via een wisselmeerderheid CD&V te kijk had gezet met de euthanasiewet voor kinderen (een pluim op de hoed van Jean-Jacques – zoon van – die daar veel stemmen mee gaat oogsten!) en dwars ging liggen over de alcoholwet (waarbij CD&V nog maar eens geschoffeerd werd), is nu de jongerenvoorzitter van de partij, een zekere Bert Schelfout, komen aandraven met een voorstel tot de legalisatie van marihuana. Hij wil dat de liberalen in deze discussie een voortrekkersrol moeten spelen. Dat het gros van de longkankers via roken niet ontstaat door de nicotine, maar doordat de joints 7 keer meer teer bevatten dan de gewone sigaret is de kalende jeugdleider blijkbaar ontgaan. Evenals het feit dat het al lang bewezen is, dat het gebruik van softdrugs schadelijk is voor de hersenen, zeker voor jongeren, dikwijls leidt naar harddrugs en dat passief roken van wietdampen veel schadelijker is voor wie zich naast zo’n roker bevindt dan de reeds bewezen schade bij tabak.

     Enfin, de Open VLD gaat een rozige toekomst tegemoet. ‘La vie en rose’, om het in de huistaal van de De Croo’s te zeggen. Als ‘Alexandre’, zoals ze hem thuis noemen, nu nog duchtig wil blijven twitteren – wat volgens VTM de reden is van zijn steile politieke opgang – dan vraag ik me af wat er voor de andere partijen nog gaat overschieten!

   

   

  04-01-2014, 08:38 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (41 Stemmen)
  03-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ambetantenarij

   

   

     Voor zover dat nog nodig zou zijn na mijn artikel van Nieuwjaar over de terugkeer van de oude politieke cultuur, wordt dit nog eens bevestigd door het ontslag dat Michel De Samblanx, voorzitter van het auditcomité van de federale overheid gegeven heeft eind december 2013. De man was het vechten tegen de Belgische politieke windmolens en bierkaaien beu.

     Reeds einde jaren negentig, bij de zgz Copernicus hervorming van toenmalig minister van ambtenarenzaken Luc Van den Bossche, vader van en dus nog wel een SP.a’er, was er beslist om ook in overheidsdiensten een interne controle te organiseren. Het heeft meer dan tien jaar geduurd, tot in 2010, vóór er een auditcomité werd samengesteld en geïnstalleerd. Nu, drie jaar later, is er van enige controle nog steeds geen sprake. Er zou, net voor het kerstreces, wel weer een nieuwe wet ter zake zijn goedgekeurd, maar dat gebeurde pas na het ontslag van De Samblanx en de vraag is, of er nu wél iets van in huis zal komen. De Samblanx heeft i.v.m. deze problematiek tot drie keer toe een onderhoud gevraagd met de hoofdsmurf van de federale regering (die met zijn strikje), welke daar zelfs niet eens op gereageerd heeft.

     De Samblanx was ook tien jaar voorzitter van eenzelfde auditcomité voor het Vlaamse gewest, maar heeft daarmee nooit deze problemen gehad. Ondanks zijn ietwat exotisch klinkende naam is De Samblanx een Vlaming. Hij zal nu, in de beste Belgische traditie, opgevolgd worden door een zekere Philippe Decre, een Franstalige (of wat dacht je?), die waarschijnlijk niet zo moeilijk gaat doen.

  ---

     Aansluitend bij bovenstaande, nog dit: Letland is toegetreden tot de Eurozone. Om dat te kunnen verwezenlijken heeft dat land een enorme besparingsronde moeten afwerken, waarbij haar begrotingstekort van bijna 10% op vier jaar tijd werd omgebogen in een overschot. Een van de maatregelen die er in deze kleine Baltische republiek (2,3 miljoen inwoners) genomen werd, was het laten afvloeien van één derde van al haar ambtenaren. Zie je dat bij ons al gebeuren? Als er hier nog maar een paar niet vervangen worden, komen de vakbonden al op straat met hun rode, groene en blauwe vlaggen en identiek gekleurde vuilniszakovertrekken en dit ondanks het feit dat we in dit land het dubbel aantal ambtenaren hebben van bv Nederland dat een bevolking heeft die 50% groter is.

  Tenslotte hier nog even bij vertellen:

  - Ten eerste dat alle internationale peilingen Letland de komende jaren een jaarlijkse groei van ± 4% toekennen, t.o.v. de schamele 1 tot 2% voor dit land en dit dan nog alleen dank zij de Vlaamse economie die het nog steeds beter (of moet ik zeggen ‘minder slecht’?) blijft doen dan de Waalse (én de Brusselse).

  - Ten tweede dat het feit dat Letland een klein land is, de kritiek van onze belgicisten smoort, dat dit land te klein zou zijn om gesplitst te kunnen worden. Liechtenstein, Andorra, Vaticaanstad, Monaco en Singapore – om er maar enkele te noemen – zijn nóg kleiner. Gaat het daar misschien slecht?

   

  03-01-2014, 09:40 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (6)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (37 Stemmen)
  02-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een zoveelste slecht rapport

   

   

     Voor diegenen die denken dat het met dit land goed gaat, even een cijfer om te stil te staan: een Belgisch gezin betaalt jaarlijks zo’n dikke 6.000 euro méér belastingen dan een gemiddeld gezin in onze buurlanden. Met Duitsland bv, het land waarop onze linksen zoveel kritiek hebben o.w.v. de volgens hen te lage lonen aldaar, bedraagt het verschil zelfs meer dan 7.000 euro. Dat verschil wordt veroorzaakt door de grotere overheidskosten, het zgn ‘overheidsbeslag’, waaraan in België 15% van de bestedingen wordt uitgegeven, t.o.v. gemiddeld slechts 13,8% in de eurozone. Voor wat subsidies betreft, is het verschil nog groter: 12,3% t.o.v. 8,4.

     De grootste reden voor deze verschillen is onze zgz verzorgingsstaat. Zo zijn de kosten voor universitair onderwijs in dit land zeer laag, waardoor studenten zich niet in de schulden hoeven te steken zoals elders dikwijls gebeurt, wordt onze gezondheidszorg grotendeels uit collectieve middelen gefinancierd en is het gebruik van onze autosnelwegen (nog) gratis. De hoge belastingdruk zou aanvaardbaar kunnen zijn, als de burger er genoeg voor terug zou krijgen. In tegenstelling tot bv de Scandinavische landen waar dat wél het geval is, gebeurt dat bij ons niet.

     Tenslotte geven deze cijfers, opgezocht door de denktank Itinera, een vals beeld van de situatie, omdat het steeds - zoals wel meer gebeurt met gegevens van Eurostat - over België gaat, zonder een onderverdeling naar de deelstaten toe. Voor Vlaanderen zou het dus nog erger kunnen zijn. Maar zelfs zonder dat, blijft het een veeg teken dat onze huishoudens zoveel geld minder over houden, terwijl dat in andere landen wel blijkt te kunnen. En dan maar roepen over het behoud van de index, omdat die het behoud van onze koopkracht zou garanderen. Niets blijkt minder waar. Hoe leg je anders uit dat men in de andere landen, waar die index al lang niet meer bestaat, op het einde van het jaar meer overhoudt?

     Zolang de uitgaven van de Belgische overheden blijven stijgen, zoals nog steeds het geval is, zal de man in de straat er hier armer op worden. Om te beginnen moet deze staat dus meer besparen op haar uitgaven, maar het tegendeel blijkt waar te zijn zodat men inderdaad de huidige federale regering een belastingregering kan blijven noemen en excuses van La Rutten zullen daaraan niets verhelpen.

  ---

  En dan nog dit. In het middag VTM-journaal van 1 januari – waar ik eerder toevallig naar keek omdat men op dat van de VRT het nieuwjaarsconcert vanuit Wenen uitzond – wist men te vertellen dat de steile klim die Alexander De Croo had gemaakt in de politiek, te danken was aan zijn gebruik van Twitter. Verboden te lachen! Tenzij de cafézender uit Nossegem Twitter verwart met papa De Croo…

  02-01-2014, 09:42 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (40 Stemmen)
  01-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De terugkeer naar de oude politieke cultuur

   

   

     De zaak Bpost over het ontslag van Johnny Thijs en de nieuwe CEO-lonen zal niet uitdoven samen met het jaar 2013. Vooral de manier waarop dat alles verlopen is en de verschillende reacties erop, krijgen in 2014 zeker een serieus staartje. Waar echter, volgens mij, in deze zaak te weinig aandacht wordt besteed is, dat het hier gaat om een politieke recuperatie. De partijen aan de macht, de socialistische op kop, willen opnieuw alles te zeggen krijgen binnen de bedrijven die op e.o.a. manier van de staat afhangen en dat kunnen ze alleen door meer dan ooit te opteren voor de oude cultuur van politieke benoemingen. Tot wat voor beschamende vertoningen dat kan leiden, hebben we al meegemaakt bij de benoemingen bij de NMBS, waarbij Vande Lanotte – dé ideoloog van deze federale regering – de ene vertrouweling na de andere uit zijn mouw schudde tot hij uiteindelijk een ‘geschikte’ kandidaat vond. Pas daarna kon een hele rits andere staatsbenoemingen van start gaan, waarvan er enkele al een paar jaar waren uitgesteld omdat men alle partijen niet kon bevredigen.

     In Wallonië, waar de PS het voor het zeggen heeft, blijkt men van dat alles weinig last te hebben. Net zoals in Vlaanderen zijn daar bv ook de intercommunales gepolitiseerd, met dit verschil dat hun aantal zowat dubbel zo hoog ligt en vergeven is van politiek benoemden. Het is ook daar dat men een aantal politieke protegés aantreft dat er mede de oorzaak van is dat Wallonië aan zijn 40% komt dat voor de staat ‘werkt’, 15% meer dan in Vlaanderen. *

     Die Waalse intercommunales zitten, in tegenstelling tot het beeld dat men van de regio heeft, goed bij kas. Zo goed zelfs dat één ervan, Tecteo, onlangs het noodlijdende Vlaamse Electrawinds wou ter hulp komen met liefst 50 miljoen euro. Tecteo beschikt over een zakencijfer van tegen de 600 miljoen euro, bezit de kabelmaatschappij VOO en de krant Vers L’Avenir en wil dus ook al een woordje komen meespreken in de Vlaamse energiesector. De intercommunale wordt geleid door een zekere Stéphane Moreau, die niet toevallig een PS ‘er is, maar ook nog eens burgemeester van Ans, waar hij papá Daerden opvolgde en die er verder nog zo’n 14 mandaten op nahoudt. In tegenstelling tot wat bij Belgacom en Bpost gebeurt, weet officieel niemand hoeveel Moreau als CEO van de intercommunale betaald wordt. Men schat ergens rond de 600.000 euro per jaar, ongeveer hetzelfde loon dus van een CEO van Belgacom en Bpost, zoals het nu is vastgelegd. Voor zover men een intercommunale al kan vergelijken met een beursgenoteerd bedrijf, houdt daar elke vergelijking mee op. Daarbuiten heeft hij nl nog een spaarpotje van 2,25 miljoen euro (!) als hij met zijn 65ste op pensioen zal gaan…

     Kortom, deze regering Di Rupo draait de klok gewoon terug, zelfs al sputtert de Open VLD af en toe tegen. Eerder lachwekkend, als men bedenkt dat het juist deze laatste partij is die weer naar een nationale kieskring wil en géén verdere staatshervorming meer, en daarmee eveneens de klok terug wil draaien. Van een vaudeville gesproken!

   

  * Ondertussen is gebleken dat er, buiten de intercommunales en het onderwijs, men in Wallonië nu ook al 18% meer lokale agenten heeft dan in Vlaanderen…

  01-01-2014, 09:47 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (33 Stemmen)
  31-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2014, het jaar van de hoop

   

   

     In de eerste week van november kwam ik tot de vaststelling dat ik een paar nieuwe winterbroeken nodig had. Ik ging daarvoor naar een speciaalzaak in Turnhout, waar men uitsluitend broeken verkoopt en waar ik al jaren klant ben. Mijn maat hadden ze, maar niet de kleuren die ik wou (zwart en donkerblauw, niets speciaals dus). Degene die ze hadden pasten niet bij mijn reguliere kleding. Ik vroeg dan ook, of ze er geen konden bijbestellen. Neen, dat kon niet, want over twee maand (!) begonnen al de koopjes…

     Enfin, ik heb die broeken dan maar elders gekocht, maar als ge de dag van vandaag ziet wat voor heisa er weer is over die sperperiode, de (nep)koopjes, de trucs om er tussenuit te blijven en toch verdoken kortingen te geven, dan vraag ik me af waarmee we hier nog bezig zijn. Schaf heel die folkloristische bedoening toch af en doe zoals in al onze buurlanden gebeurt: laat de markt spelen. Zorg ervoor dat niemand met verlies verkoopt, maar laat de mensen zelf beslissen wanneer en hoeveel kortingen ze willen geven. Wat die broeken betreft, had ik trouwens ook naar Nederland kunnen rijden. Dat is maar een paar kilometer Turnhout voorbij en daar was de kans groot al begin november kortingen te krijgen. Maar ook zonder kortingen zijn de meeste zaken daar trouwens goedkoper.

     Het is typisch voor onze Belgische samenleving dat telkens er hier iets moet veranderen, men wetten en regels bij maakt, maar er praktisch nooit afschaft. Op die manier wordt alles één grote onoverzichtelijke puinhoop, waar alleen specialisten nog aan uit kunnen. Dat vertel ik al jaren in deze rubriek en dat blijkt ook de mening te zijn van Duco Sickinghe, de Hollandse zakenman die al 12,5 jaar in België woont en gedurende die tijd Telenet heeft geleid. Hij heeft het ook allemaal meegemaakt en zegt in een weekeindinterview in De Standaard dat de grootste uitdaging voor onze politiek hier is, eens zaken stop te zetten. Onze politici komen altijd maar met nieuwe dingen af (de zgz ‘steekvlampolitiek’), maar minstens even belangrijk is, steeds volgens Sickinghe, te beslissen wat je niét meer gaat doen en waar dus geen geld meer naartoe moet gaan. Sickinghe haalt daarbij geen voorbeelden aan, maar dan zal ik het wel doen, al val ik in herhaling: de bovenvernoemde sperperiode en koopjes, de index, de senaat (waarvoor men niet meer kan stemmen, maar die niet wordt afgeschaft en nog steeds een dikke 100 miljoen euro per jaar blijft kosten), de provincieraden die alleen maar dienen om belastingen te heffen (en zo het leven duurder maken). En dan heb ik het nog niet gehad over onze justitie, waar rechters niet meer in staat zijn de overvloed aan nieuwe wetten te evalueren, of over onze relaties met Europa. Dat we bij de E.U. dit jaar aan die monsterboete ontsnapten, had grotendeels te maken met het feit dat men zelfs bij die E.U. de Belgische toestanden nog nauwelijks kan ontwarren. ‘If you can’t convince them, confuse them’, lijkt een motto dat veel beter bij het huidige België past dan het oude ‘Eendracht maakt macht’, dat in dit land alle betekenis verloren heeft.

     Die Sickinghe zei trouwens nog iets actueel: ‘Het geld is op’, zei hij, ‘we kunnen zo er nog wel enkele jaren moeilijk over blijven doen, maar dat zal niets oplossen’. Daarmee zit hij op één lijn met het gros der Vlaamse werkgevers, die België nog een paar jaar respijt geven, maar nooit geloven dat dit België 2020 zal halen.

  ---

     Daarmee zit 2013 erop en is het alleen maar duimen dat er in 2014 eindelijk eens iets gaat veranderen in dit lethargische land. Als kiezers krijgen we de kans er ons steentje toe bij te dragen. Laten we die kans benutten. Dat is mijn innigste wens en waarschijnlijk ook die van vele Vlamingen, waaronder mijn bloglezers, die ik hiermee het beste voor dit nieuwe jaar toewens.

   

   

  31-12-2013, 08:29 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (39 Stemmen)
  30-12-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De politieke leegloop

   

     Toen ik het in mijn blog van 24 dezer (‘…en te licht bevonden’) had over de leegloop bij CD&V, was ik er, buiten Vanackere, Torfs, Vervotte, Leterme en Dehaene, nóg een vergeten, nl ‘watje’ Declerck. Ook die heeft eieren voor zijn geld gekozen en is nu voorzitter van Belgacom geworden. Niet dat Declerck politiek nog veel voorstelt, maar het zal voor de partij toch moeilijk worden in zijn Kortrijkse regio een nieuweling te vinden die het aantal voorkeurstemmen van de ex-minister en ex-burgemeester zal kunnen benaderen.

     De leegloop is trouwens geen exclusiviteit van de partij die ooit de grootste van het land was. Ook bij de andere twee zgz traditionele partijen zochten en vonden er al de weg naar de politieke uitgang. Denk maar Sven Gatz die de Open VLD achterliet voor de Unie van Belgische brouwers en Frankie Vandenbroucke die het beu was als curiosum behandeld te worden bij de SP.a van lichtgewichten Tobbackske en Gennez. Zelfs bij N-VA, waar men nog steeds de wind in de zeilen heeft, verkoos ex-senaatsvoorzitter Danny Pieters in het zog van Torfs over te stappen naar de KU Leuven, al zouden we die voorlopig best kunnen duiden als de uitzondering die de regel bevestigt. Bij Groen tenslotte haakt Eva Brems af, typisch voorbeeld voor de partij van bij uitstek hoger opgeleiden die er warmpjes in zitten ('denk links, leef rechts').

     En dan hebben we het nog niet gehad over de ‘switchers’ zoals Annick De Ridder en Lorin Parys die overstapten van de Open VLD naar de N-VA, een overstap die trouwens ook al door enkele Vlaams Belangers was gebeurd voor en na de gemeentelijke verkiezingen. Of over de politiekers die voor alle zekerheid nog een tweede lucratieve job achter de hand houden zoals bv die van burgemeester van Kortrijk (Quicky) of Brugge (Landuyt) en dan vergeet ik er waarschijnlijk nog enkele.

     Over het francofone kamp horen we weinig in Vlaanderen, een reden te meer om erop te wijzen dat we in twee verschillende landen leven. Toch zullen we bij de volgende verkiezingen daar geen Pascal Labille meer tegenkomen, de man die de topmanagers van beursgenoteerde bedrijven de les spelde, maar van die beslissing zelf de politieke gevolgen niet zal dragen. Een andere vertrekker is Sabine Delaruelle, sinds meer dan tien jaar federaal minister, momenteel voor kmo’s zelfstandigen en landbouw, die naar ’t schijnt ook al een lucratieve job heeft gevonden in ‘de privé’.

     E.e.a. wijst erop dat vele, zelfs doorwinterde politiekers, er helemaal niet gerust in zijn dat de volgende verkiezingen voor hen en hun traditionele partijen, die mede verantwoordelijk zijn voor alles wat er in dit land al is misgegaan, goed zullen aflopen. Een mening die we best kunnen delen!

   

   

  30-12-2013, 09:16 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (33 Stemmen)
  Archief per week
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!