NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Divided Kingdom
 • Intermezzo italiano
 • De opmars van de onafhankelijken
 • Klima und kein Ende
 • De alternatieve democratie
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  16-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Briefje aan de 'Indignados'
  Amigos!


     Met duizenden zijn jullie dezer dagen op straat gekomen, zowat overal ter wereld, toch zeker in de meeste grootsteden. Jullie willen een andere wereldorde, waarin meer sociale rechtvaardigheid en nog van dat soort waarden vooropgesteld dienen te worden. Daarin hebben jullie groot gelijk en het feit dat jullie betogingen (meestal) geweldloos plaats vinden, is zonder meer een pluspunt. Over de achtergelaten rotzooi zullen we het even niet hebben. Men kan zich wel de vraag stellen wat sommigen onder jullie daarbij kwamen doen, zoals die van de vroegere 'shame' betoging (onder leiding van 'watje' De Clerck Jr), die toen opkwamen voor een nieuwe Belgische regering. Men krijgt de indruk dat die jongens en meisjes voor eender wat op straat willen komen. Misschien waren er ook wel bij van de zgz '1.000' groep, die binnenkort onze politiekers eens zal komen uitleggen hoe dit land bestuurd moet worden.
    Maar we gaan vandaag niet moeilijk doen. Alleen is het de vraag, hoe dat moet gebeuren. Dat de situatie zich zo ver negatief heeft kunnen ontwikkelen, komt voornamelijk door het feit dat ook jullie - of misschien jullie ouders, mochten jullie toen nog te jong zijn geweest - al lang de kans hebben gehad er iets aan te doen. Jullie hadden nl niet voor de zgz traditionele partijen moeten blijven stemmen, zoals de meesten van jullie steeds gedaan hebben. In België in elk geval.
     Willen jullie, dat er iets verandert, stemt dan de volgende keer eens voor andere partijen dan degenen die jullie land(en) al decennialang slecht beheren. Richt desnoods een nieuwe partij op, zodat we de neuzen kunnen tellen. Hoe meer zielen, hoe groter kerkhof. Maar verwacht niet, dat een land bestuurd kan worden vanuit de straat. Chaoten en anarchisten hebben nooit iets succesvol gerealiseerd. En een nieuw soort communisme hoeft ook niet meer. Cuba en Noord-Korea zijn daar het nog steeds bestaande bewijs voor.

  Hasta la pasta!

  16-10-2011, 08:33 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (68 Stemmen)
  15-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het slakkenakkoord
     De Vlaamse media noemen het (voorlopige?) akkoord over de nota di Rupo 'het vlinderakkoord'. Het kind moet een naam hebben en dit verwijst dus naar het strikje van de formateur. Men zou het beter het 'slakkenakkoord' noemen. Het is tot stand gekomen als een wereld van traagheid, waarbij alles drie keer werd afgewogen, getoetst, nog eens besproken, eventueel veranderd, dan weer werd afgewogen en ga zo maar verder. Aan dit tempo hebben we dit jaar geen nieuwe federale regering meer, of men daar nu op te zit te wachten of niet.
     Normaal had men al lang met het sociaal-economische luik moeten bezig zijn, maar dat gebeurt niet. Eerst de dagenlange discussie over wie wel en niet zou deelnemen, waarbij het koningshuis nog maar eens werd ingeschakeld; alleen voor de show. Nu wordt de hele zaak over het weekeinde getild en verliest men weer drie dagen, omdat Croo'tje weer vader wordt. Volgens mij is dat gewoon maar een drogreden en weet men niet of men eruit geraakt en dat geldt in de eerste plaats over de begroting. Eind vorige maand waarschuwde Leterme dat hij begin oktober de nodige gegevens moest hebben, wilde men dat zijn regering in lopende zaken die begroting voor 2012 (én 2013?) zou maken. Dat was helemaal niet meer nodig, volgens de acht, want Di Rupo ging het doen. Di Rupo werkt echter aan tempo stilletjes en heeft blijkbaar nog niet verwerkt dat hij nu een besparing van 10 miljard euro zal moeten realiseren. België mist zo in elk geval zijn afspraak met Europa eind volgende week en zal daar zijn begroting niet kunnen indienen, met alle gevolgen vandien. De financiële markten en de ratingbureaus zullen het wel vertellen.
     De schuldencrisis is (opnieuw) een bankencrisis geworden. Dexia is genationaliseerd. Haar hoofdaandeelhouders, waaronder Arco en Ethias, gaan grote verliezen lijden. De Gemeentelijke Holding is zo goed als failliet en zal de gewesten een klein half miljard euro kosten (Vlaanderen 265 miljoen plus al het geld dat er vroeger al was in gestoken). Gemeenten en steden, die erbij betrokken zijn, zullen hun gemeentelijke belastingen moeten verhogen en dat in een jaar van gemeenteraadsverkiezingen.
     En dan hebben we het nog niet gehad over het Europees plaatje, waarbij niemand weet hoe de Griekse crisis zal worden opgelost, waarbij Portugal draconische besparingen doorvoert en waarbij Spanje, Italië en - ja - ook België in een slecht daglicht komen te staan.
     Op zo'n moment worden de dringend nodige besprekingen van dit land uitgesteld, omdat één van de onderhandelaars nog eens vader is geworden. 'Se non è vero, è ben trovato', om het nog maar eens in Elio's moedertaal te zeggen...

  15-10-2011, 08:34 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (67 Stemmen)
  14-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De afvallingskoers
    De regeringsonderhandelingen lijken steeds meer het verhaal van de tien kleine negertjes te worden van Agatha Christie. Na de N-VA en het FDF zijn nu ook de groene partijen eraf gereden. Ze waren er teveel aan, zeker voor Alexandre De Croo, die zo stilaan de politieke agenda van dit land aan het bepalen is. Of toch zou willen bepalen. Hij was de man die de regering Leterme II liet vallen, waardoor heel deze laatste regeringscrisis ontstond. Hij gaat nu ook zeggen wie er nog verder mee mag doen. De politieke neofiet zou nog meer willen doen, maar zo te zien gaat hem dat allemaal niet meer lukken.
     Om te beginnen begint nu de jacht op de postjes. Veertien ministerzetels verdelen onder zes partijen is al niet gemakkelijk. Als het waar zou zijn - zelf geloof ik er niet in - dat men deze keer zonder staatssecretarissen zou willen werken, dan zal de teleurstelling bij de niet benoemden des te groter zijn. Velen zullen zich geroepen voelen, maar weinigen uitverkoren.
     De Croo Jr wil ook minder belastingen. Hoe hij dat aan boord gaat leggen en tegelijk al die miljarden wil besparen, is helemaal een raadsel, want dan zou de PS - om er maar één te noemen - zeer drastische besparingen moeten doorvoeren en dat zal niet zomaar gebeuren. Brussel en Wallonië mogen nl van onze francofone politici er niet armer op worden. Hoe ze dat bv aan Arcelor Mittal gaan uitleggen is me een raadsel, maar de eis van het ABVV - een nationalisatie - is er helemaal over.
     Dezelfde Decroo, unisono met CD&V, heeft steeds gezegd, dat de nieuwe regering in Vlaanderen een meerderheid moet hebben. Door zijn eigen eis om de groenen er buiten te houden, komt daar dus niets van in huis. De leerling tovenaar krijgt de geest niet terug in de fles.
     Zoals het er nu uitziet, zijn er slechts twee partijen die aardig wat voordeel zullen halen uit een volgende regering met 80% van de Waalse partijen achter zich, maar slechts 49% van de Vlaamse. Dat zijn N-VA en Groen, uitgerekend de twee partijen die er in de peilingen op vooruit blijven gaan. Nu heb ik altijd gesteld dat die peilingen maar momentopnames zijn en dat ik bv weinig geloof hecht aan die van VRT & De Standaard omdat die bevooroordeeld zijn. Daar blijf ik bij, maar de verschillende resultaten van de onderscheidene enquêtes geven wel een tendens aan die iets kan betekenen.
     Tenslotte had fiston De Croo heimelijk gehoopt dat hij de Vlaamse deelregering zou openbreken en er de N-VA uit zou wringen. Ook dat is hem niet gelukt. De Wever en Co hebben groot gelijk dat ze daar blijven zitten, al was het maar om duidelijk aan te tonen dat de samenstelling van een regionale regering niet mag afhangen van wat er op federaal vlak gebeurt. Als men echt wil, dat het zwaartepunt van de Belgische politiek verschuift van het federale naar het regionale niveau, zoals zelfs in de nota Du Rupo vermeld staat, dan zou het omgekeerde moeten gebeuren.
     Als er een regering Di Rupo zou komen met wat nu op tafel ligt, dan mogen de zgz traditionele partijen nu hun borst al nat maken voor de volgende electorale nederlaag.

  14-10-2011, 08:21 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (69 Stemmen)
  13-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Guy en Joelia
     Er is dezer dagen nogal wat te doen over de veroordeling van Joelia Timosjenko in Oekraïne. Ze zou misbruik gemaakt hebben van haar macht als eerste minister om een te duur gascontract met Rusland af te sluiten en zou zo het land veel geld hebben doen verliezen. Haar proces wordt in onze politiek-correcte media afgedaan als een 'afrekening'. Dat klopt, alleen vergeet men graag erbij te vertellen dat zoiets ook bij ons gebeurd is.
     Het proces tegen het Vlaams Blok is goed te vergelijken met de zaak Timosjenko. Ook hier zorgde het 'systeem', in de persoon van Verhofstadt, ervoor dat de partij politiek werd afgemaakt. De man van de actieve welvaartstaat heeft er destijds zo lang mee geleurd tot hij een rechter in zijn eigen Gent bereid vond die de partij wou veroordelen. Ook dat was een afrekening en dan nog tegen een partij die het land geen miljoenen schade had toegebracht.
     Mocht men trouwens in dit land de politici, die verantwoordelijk waren (en zijn) voor 's lands financiële verliezen, vervolgen zoals dat in Oekraïne gebeurt, dan zat dezelfde Guy Verhofstadt nu op het beklaagdenbankje. Hij heeft ons land veel meer schade toegebracht dan Timosjenko Oekraïne. Dat geldt trouwens ook voor Wilfried Martens en straks misschien ook voor Di Rupo als die er in slaagt zijn nieuwe belastingsnota er door te krijgen.
     Oekraïne heeft trouwens hetzelfde probleem als België. Er zijn twee verschillende volken: de oorspronkelijke Oekraïners, die westersgezind zijn en in het westen van het land wonen, en de Russische bevolking die in het oosten wonen en door Rusland gesteund worden. Het grote verschil is, dat de man die Timosjenko laat veroordelen, Janoekovitsj, een Rus is, die zodoende een Oekraïense (en haar partij) wil uitschakelen. Hier bij ons gebeurde dat door een zgz Vlaming die een partij van zijn eigen bevolking wilde liquideren. Zoiets blijkt alleen in dit land te kunnen.

  13-10-2011, 09:52 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (61 Stemmen)
  12-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nu, de play-offs!
     De communautaire competitie zit erop. Fier als een pauw presenteerde Di Rupo, geflankeerd door de club van acht, zijn verwezenlijkingen. Het leek wat op het Hof van de Zonnekoning, zolang hij Frans sprak tenminste.
     Nu de reguliere politieke competitie erop zit, moeten er echter - net zoals in het voetbal - nog play-offs gespeeld worden. En evenzeer als in die sport, zouden die met zes moeten plaatsvinden. Dat is althans de mening van Alexandre De Croo. De man kan daarin gelijk hebben, maar het getuigt wel van een verregaande lichtgelovigheid. Dat van die zes wist hij al van toen men met de onderhandelingen begon. Stel, dat hij erin slaagt zijn zin te krijgen. De zes overblijvers zullen dan wel een prijs moeten betalen om bv de groenen uit een regering Di Rupo I te houden. Men zou gek moeten zijn de andere partijen ter wille te zijn zonder daarvoor beloond te worden. En dan nog.
     De Franstaligen zijn nl niet van plan Ecolo te laten vallen. Zoals de zaken er nu bij staan en praktisch heel francofonië mee in de nieuwe regering zal zitten, wenst men daar geen grotere partij in de oppositie. Voor Vlaanderen zou het afhaken van Groen! betekenen, dat de nieuwe regering in ons landsgedeelte geen meerderheid meer zou hebben. Een kopie dus van Leterme II, die CD&V ook al niet veel baten heeft bijgebracht.
     In het Europese voetbal ligt België er (weer eens) uit. In de politiek wordt het waarschijnlijk nog van datzelfde. Europa zal België niet beter gezind worden als dit land de Europese richtlijnen aan haar laars lapt, zoals Di Rupo het gepland heeft. Het feit dat er nu (misschien) een nieuwe zgz echte regering komt, zal daaraan niets veranderen, zoals ik vroeger al een paar keer geschreven heb. 

    

  12-10-2011, 08:10 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (5)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (62 Stemmen)
  11-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Charleroi van de Kempen
     Het is me daar wat in Limburg, meer bepaald in Hasselt. Graaicultuur alom, met als uitschieter de politie. Het is er natuurlijk niet zo erg als in Charleroi, maar betekenisvol is wel, dat ook in Hasselt de socialisten de plak zwaaien.
     En zeggen, dat ze het allemaal zo goed onder controle hadden. Peetvader Stevaert had alles zo netjes geregeld. Alle zogezegde 'democratische' partijen mochten mee in de gemeentelijke meerderheid, ook al had men ze niet allemaal nodig. Een 'afspiegelingscollege' werd dat genoemd. Als het kind maar een naam heeft. In feite deed hij toen, wat de francofonen nu trachten te bereiken in de mogelijke regering Di Rupo: er allemaal bij zijn, zodat er geen noemenswaardige oppositie meer is en men zonder pottenkijkers zowat kan doen wat men wil. Uiteraard allemaal voor het welzijn van de bevolking. Gratis openbaar vervoer en gratis dit en dat slaat altijd aan. Jammer, dat er dan nog van die zgz 'klokkenluiders' rondlopen, die het feestje zijn komen verstoren.
     Bij de politie bestaan er zo'n 62 mogelijkheden om aan extra vergoedingen en premies te geraken. Dat is mede het gevolg van die zo geroemde politiehervorming, waarbij het gedisciplineerde korps van de Rijkswacht, waar tenminste een serieuze tucht heerste, ontmanteld werd. Ga dat allemaal maar een controleren. Nu lopen er al klachten en onderzoeken bij de Raad van State, de arbeidsrechtbank, de commerciële rechtbank en het Comité P. Daarenboven wil burgemeester Hilde Claes (dochter van, nog zo'n stamboomsocialiste) er toch ook iets aan gaan doen. Men gaat zelfs - hoe is het mogelijk - een beschermd beleid uitstippelen voor die klokkenluiders, want - alle mooie praat ten spijt - is dat nog nergens in Vlaanderen het geval.
     We laten ons verrassen, want die Hasseltse politieheisa is m.i. maar een deel van het verhaal. Er was, vroeger dit jaar, al de discussie over de aankoop van de grond van de Puppelpop weide, waarbij de gemeenteraad in eerste instantie buitenspel werd gezet en die later herroepen diende te worden. Ook dat was een commedia dell'arte die grotendeels achter de schermen werd gevoerd.
     Hopelijk blijft het daarbij en is het maar Limburg allein. Jo Erens zong het al: zo ist er maar ein!

  11-10-2011, 08:51 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (59 Stemmen)
  10-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Dexia cultuur
     'Cultuur voor iedereen: Dexia', is het reclamespotje van de ter ziele gegane grootbank net vóór elk journaal op Klara. Ook vandaag nog. Evenzeer zoals 'Visie", het blad van de christelijke arbeidersbeweging gewoon blijft doorgaan met haar reclame voor dezelfde bank, waarin ze - nota bene - een van de hoofdaandeelhouders is (via Arco) en dreigt heel wat kwijt te spelen. Alleen al voor Arco, Ethias en de Gemeentelijke Holding dreigt een waardeverlies van meer dan 6 miljard (!) euro... Verlies zal er ook zijn voor alle andere aandeelhouders, maar via de holding dreigen heel wat gemeenten op droog zaad te komen zitten, iets wat we straks allemaal zullen voelen via nieuwe belastingen, al kunnen die misschien nog meevallen. Uitgerekend in een jaar vóór de gemeentelijke verkiezingen zullen weinigen durven hun eigen kiezers pijn te doen.
     De vraag is trouwens, wat de weerslag zal zijn op de besprekingen over de begroting voor 2012 die uitgerekend deze week moesten beginnen. 4 miljard extra te betalen aan Frankrijk en voor meer dan 50 miljard waarborgen moeten geven voor de zgz bad bank, zal de nu al rode cijfers van de Belgische begroting nóg roder doen worden. Typerend voor de onderhandelingen met Frankrijk is wel, dat de fransozen  ondanks hun minderheidsaandeel in Dexia, toch met de grootste buit gaan lopen, dit als gevolg van hun zgz 'blokkeringsminderheid'. M.a.w. net dezelfde taktiek als deze die de francofonen in België gebruiken om de Vlaamse meerderheid teniet te doen.
     Tenslotte is de vraag, hoelang men de huidige leiding van Dexia nog aan het bewind zal laten en of men die dik betaalde poenpakkers nog extra ontslagpremies gaat uitbetalen. Enkele maanden geleden verdedigde Dehaene nog de bonus voor grote baas Mariani...
     Cultuur voor iedereen, ja, maar van de centen zal men niet veel meer te zien krijgen!

    

  10-10-2011, 08:41 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (63 Stemmen)
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!