NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Antwerpse stratego
 • Het immigratiepact (2)
 • De gele hesjes
 • De webshop miljarden
 • De voetbalmiljoenen
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  07-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sinterklaasdag vol emoties

   

     Gisteren, 6 december, kregen we de eerste zonneschijn van de maand te zien. Dat was het goede nieuws, de rest was minder. Op de vooravond ervan stierf Dona Fabiola de Mora y Aragon, een van de drie koninginnen die dit land rijk is en als gevolg daarvan stonden alle journaals er bol van. Dat zou trouwens nog wel enkele dagen kunnen aanhouden, daar er een hele week van rouw is aangekondigd. De overledene kan van woensdagmiddag tot donderdagavond geschouwd worden en wordt vrijdag begraven. Of het weer ‘allen daarheen’ wordt, is nog af te wachten’. Enig pluspunt is dat de politieke impasse daardoor tot eind volgende week hopelijk wel even van het voorplan zal verdwijnen en dat zelfs de stakingsdagen, op 8 en 11 dezer, minder aandacht zullen krijgen, waar de regering Michel wel mee tevreden mag zijn. Waar een week van rouw al niet goed voor kan zijn.

     Op dezelfde dag werd Luc De Vos, de singer-songwriter* uit Gent begraven onder de belangstelling van ettelijke duizenden. Ik moet rechtuit bekennen dat ik de man al wel eens op Tv gezien had, maar dat hij zo populair was, was mij geheel ontgaan, waarschijnlijk wegens het generatieverschil en het ander soort muziek waarin ik geïnteresseerd ben. Hoe dan ook was ik verrast door het feit dat hij niet alleen een begeesterende zanger én tekstschrijver was, maar daarbij ook een nog echt gelovig mens, die niet alleen geen moeite had om daarvoor uit te komen, maar het zelfs op papier te zetten in zijn columns. Ook dat is iets wat men vandaag de dag in onze contreien niet meer zoveel tegenkomt, zeker niet in dat milieu. Een speciaal mens dus die wel even speciaal uit het leven stapte. Om inderdaad even bij stil te staan.

     Het is trouwens opmerkelijk hoeveel bekende mensen er de laatste jaren in de regio Gent gestorven zijn en een publieke uitvaart hebben gekregen: André Denijs, Wilfried Martens, Gerard Mortier, Jan Hoet en nu dus Luc De Vos. Veel vrienden en bewonderaars blijven er verweesd achter.

     Tenslotte was er in Aarlen ook de begrafenis van Béatrice Berlaimont, het veertienjarig meisje dat recentelijk verdween en vermoord werd terug gevonden. Ook daar een menigte van meer dan duizend personen die met veel vraagtekens en emoties achter bleven. Hoe dergelijke zaken kunnen blijven gebeuren, zal voor de meeste onder ons wel een mysterie blijven. De wereld lijkt er helemaal niet beter op te worden.

    

   * In het Nederlands zou dat ‘zanger-lied(jes)schrijver’ zijn, maar dat klinkt niet zo goed. In het Italiaans wel, daar heet dat ‘cantautore’, een samentrekking van ‘cantante’ (zanger) en ‘autore’ (auteur). Vind ik een mooi woord. Een bekende uit mijn jonge tijd was Adriano Celentano, die er, net zoals Luc De Vos, ook regelmatig in slaagde de gevoelige snaar te raken bij zijn publiek (o.a. met ‘Azurro’ en ‘Il ragazzo della via Gluck’). En die ook gelovig was.

   

  07-12-2014, 00:20 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (28 Stemmen)
  06-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Straffe (en dure) koffie

   

   

     Het is een oud zeer, dat er in dit land altijd maar wetten en in stellingen bijkomen, maar er zo goed als geen worden afgebouwd. Als dat laatste dan toch eens gebeurd, zoals onder Di Rupo gedaan is met de Senaat en de Provincieraden, dan worden die nóg niet afgeschaft, maar alleen gereduceerd, kwestie van de nodige postjes over te houden voor o.m. de politiekers die het bij verkiezingen niet meer konden waarmaken.

     Zo kunnen de senatoren sinds dit jaar niet meer rechtstreeks verkozen worden en zijn er in totaal maar 60 meer overgebleven. Die komen zo’n acht keer per jaar bijeen en hebben nog drie commissies waarin zij zich over e.e.a. kunnen uitspreken. Het is eerder een soort reflectiekamer geworden, maar dan een heel dure. Voor zover ik me herinner bedragen de werkingskosten nog steeds zo’n twee miljoen euro per jaar en die blijken vooral te dienen voor de lonen van het personeel. Want men mag dan al het aantal senatoren gedecimeerd hebben, er ‘werken’ daar nog altijd 271 personeelsleden, bijna vijf maal meer dan er senatoren zijn. Sommigen hebben als taak niets anders dan voor de reflecterende dames en heren koffie uit te schenken. Van een koffieautomaat zullen ze al wel gehoord hebben, maar die moderne concurrentie wordt er angstvallig buitengehouden. Verder schijnt men daar te werken met eigen papier, speciaal ontworpen voor de Senaat. Niet alleen een anachronisme, maar ook het tegenovergestelde van wat men in deze tijden van besparingen mag verwachten.

     Hoe het met de logistiek van de ook al gereduceerde Provincieraden gesteld is, weet ik (nog) niet, maar ik heb zo het idee dat het er al niet veel beter zal zijn. Specifiek voor Antwerpen komt daar nog bij, dat men daar het oude provinciehuis heeft afgebroken en er bezig is een nieuw te bouwen dat echter voorzien was voor het aantal raadsleden van vóٕór de afslanking. Dat betekent dat het nieuwe provinciehuis veel te groot en te duur zal zijn, zodat men niet eens weet wat men zal aanvangen met de overtollige ruimte.

     Ware het niet veel logischer geweest zowel Senaat als Provincieraden gewoon helemaal af te schaffen of moeten die alleen blijven bestaan om voor werkgelegenheid te zorgen? Zowel in Antwerpen als rond Brussel (denk maar aan Zaventem, waar bedrijven werknemers gaan zoeken tot in Limburg) zijn er vacatures zat, al zullen die misschien wel iets meer vereisen dan koffie kunnen inschenken en papier ronddelen…

   

  06-12-2014, 00:09 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (5)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (28 Stemmen)
  05-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jambon de Flandre

   

     Jam Jambon blijft voor links de gebeten hond. Nu wordt hem verweten dat hij ooit bestuurslid is geweest van de Vlaamsnationale Debatclub, een club die – zoals de naam het zegt – op geregelde tijdstippen debatten hield over allerlei actuele, meestal politieke onderwerpen. Tot dat doel werden er allerlei figuren uitgenodigd die men dan het vuur aan de schenen legde en waarmee men dus ging debatteren. Een van die figuren was, in 1996 nota bene, Jean-Marie Le Pen van het Franse Front National (FN) en daar is men nu dus achter gekomen. Erg, he? Toch was dit nieuws genoeg om nog maar eens een debat in de Kamer volledig de mist in te laten gaan. De linkse oppositie, helleveeg Onkelinx weer op kop natuurlijk, wou dat premier Michel daarover geïnterpelleerd kon worden, wat deze laatste – volgens mij terecht – weigerde. Daarop verlieten PS, SP.a, Ecolo en Groen het parlementaire halfrond.

     Kijk, afgezien van het feit dat de hele affaire niets te maken heeft met het huidige politieke werk, kan ik nog aannemen dat men in Wallonië en Brussel niet goed weet wat die debatclub voorstelde. Van de Vlaamse socialisten en groenen mag men dat echter wél verwachten, enkele van hun allochtonen misschien uitgezonderd. Dat zij zich verlagen tot dergelijke spelletjes laat alleen maar zien hoe beperkt zij zijn. Voor de Vlaamse socialisten komt er nog bij dat dit een van de redenen is, waarom de partij steeds achteruit blijft gaan en feitelijk nog weinig voorstelt. Volgens een pas in Knack gepubliceerde studie vanwege TNS-media had de SP.a bij de laatste verkiezingen geen bekwaam personeel, geen programma, geen communicatie en voerde ze een campagne die niets voorstelde. Verder een voorzitter die onpopulair en erg cynisch is en slechts voor 3% van de linkse kiezers een reden was om voor de partij te stemmen. En dan zoek ik nog vruchteloos in die studie naar het feit dat de SP.a anti-Vlaams is en blijft. Toch hebben de rode verkozenen het lef om de PS achterna te blijven lopen, ook in zaken die niets te maken hebben met de huidige politiek en waarvan ze zelf zouden moeten weten dat het een scheeftrekking van de feiten is.

     De linkse hetze tegen de N-VA in het algemeen en Jambon in het bijzonder begint zo stilaan te lijken op de papenvreterij tegen de Kerk, voor feiten uit de jaren stilletjes. Er dan rekening mee houdend dat in het laatste geval er wel degelijk ernstige fouten werden gemaakt, terwijl het in het geval Jambon gaat om zaken die uit hun context worden gehaald en die hoegenaamd geen reden zijn om het normale werk in de Kamer te boycotten.

   

  05-12-2014, 00:05 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (42 Stemmen)
  04-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De interne oppositie

   

     Ik vraag me af of de man/vrouw in de straat nog iets snapt van al dat Wetstraatees over taksshift en takslift (soms ook met ‘x’ geschreven) en de verschillen tussen vermogensbelasting en vermogenswinstbelasting. Al de discussies daarover, waaraan maar geen einde schijnt te komen, zijn het gevolg van het ongemak van CD&V binnen de centrumrechtse federale regering. Al tijdens de regeringsonderhandelingen had de partij het al eens over het toepassen van een vermogensbelasting, iets waarover ze in de campagne naar 25 mei met geen woord had gerept. Dat plan werd tijdens de regeringsonderhandelingen verlaten omdat ze anders riskeerde met lege handen te staan als het over de Arco-spaarders/coöperanten zou gaan. Eens er, vooral via het ACV van Leemans, steeds meer tegenstand kwam tegen de nieuwe regering, werd het argument opnieuw van stal gehaald. Ongeveer hetzelfde gebeurde met het verhaal van de taksshift, een verlaging van de personenbelasting en van de lasten voor de bedrijven, die nu een takslift zou moeten worden, ttz meer belastingen. Dat laatste zou nodig zijn om een nieuwe regeling te kunnen treffen voor het feit dat we bedrijfswagens subsidiëren die mee voor de files zorgen, een belastingontwijking (niet ontduiking) waarover onder Di Rupo al gediscuteerd werd, maar die feitelijk het gevolg is van de te hoge belastingen op arbeid, waar de partij vroeger zelf had aan meegewerkt.

     De man die e.e.a. over deze twistpunten aan elkaar moet praten is Kris Peeters, ex-Vlaams minister-president die in Vlaanderen nog altijd over wat krediet beschikt. Diezelfde Peeters, die uit het middenveld kwam (Unizo), is ondertussen zelf ook niet meer de rots in de branding die hij vroeger scheen en dit door allerlei uitspraken van hemzelf. Een bloemlezing:

  - ‘Als ik niet opnieuw minister-president kan worden, stap ik uit de politiek’.

  - ‘Wat ik zeker niet ga doen is vakminister worden in een federale regering die door een ander wordt geleid’.

    Ondertussen is hij geen Vlaams minister-president meer, is hij niét uit de politiek gestapt, maar wel de vakminister geworden die hij niet wilde zijn. Dat laatste was misschien niet nodig geweest, mocht hij de ambitie voor het federale premierschap niet hebben (moeten?) laten vallen om Marianne Thijssen een Europees tweederangs commissariaat te gunnen. Daardoor werd heel de regeringsvorming door elkaar gehaald en ‘genieten’ we nog altijd van de naschokken ervan, waarbij CD&V a.h.w. oppositie voert binnen de eigen regering. ‘Ja, maar’, ‘Enerzijds, anderzijds’, het is weer allemaal terug. Dat is niet alleen de schuld van Peeters natuurlijk. Denk maar aan die azijnpisser van een Eric Van Rompuy, die men voorzitter van de commissie Financiën heeft gemaakt en waaraan men niet veel plezier zal beleven. En dat alles terwijl de partij wel degelijk het regeerakkoord mee heeft ondertekend. Het lijkt wel alsof ze alleen nog in deze regering wil blijven voor het Arco dossier...

   

  04-12-2014, 00:10 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (34 Stemmen)
  03-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tout va très bien ...

   

     De federale overheidsdienst Economie heeft nog eens een lijst van alle Belgische gemeenten gepubliceerd met hun gemiddeld inkomen. Dat wordt berekend op basis van de aangiften in de personenbelasting. Bij de 10 rijkste gemeenten van dit land is er één bij op Waals grondgebied en wel Lasne in Waals-Brabant, de gemeente waar linkse Laurette Onkelinx haar stulpje deelt met de duurste advocaat van België. Bij de 10 armste gemeenten zijn er 7 uit het Brusselse en drie uit Wallonië, geen enkele Vlaamse. Straffer nog: bij de 7 armste zijn er zes uit het Brusselse gewest. Je weet wel: de hoofdstedelijke regio met de hoofdstad van Europa, die gespecialiseerd is in het organiseren van gratis feestelijkheden. Ook gespecialiseerd in het onder controle houden van betogingen, zoals we op 6 november hebben kunnen zien. Grote heibel was er deze week nog omdat men uit veiligheidsoverwegingen het vuurwerk tijdens de jaarwisseling wou afschaffen. En zopas was er ook nog een hele heisa omdat de stad er een viertal ondergrondse parkeergarages wil maken, waarbij het Vossenplein tijdelijk een bouwwerf zou worden. De hoofdactiviteit op dat plein: een voddenmarkt! Het aantal werklozen in Brussel ligt op 20%. Ter vergelijking: in Wallonië is dat 16% en in Vlaanderen 5%.

  ---

     Op energievlak is België dan weer de zwakste schakel gebleken in het Europese stroomnet. Het land kan niet meer zonder buitenlandse stroom. Dat resultaat komt uit de jaarlijkse ‘Winter Outlook’ rapport van de ENTSOE, de koepel van de Europese stroomnetbeheerders. Zelfs als de volledige strategische reserve van netbeheerder Elia wordt ingezet, zal dit land tot 3.600 megawatt moeten invoeren als het echt zou gaan winteren en er niet genoeg wind en/of zon zou zijn. Volgens de officiële mededelingen ter zake zouden we dan kunnen invoeren uit Frankrijk en Nederland. Dat eerste land zou problematisch kunnen worden als het ook daar bitter koud zou zijn, het tweede zal dat wél kunnen omdat de Nederlanders, in tegenstelling tot onze ‘beleidsmensen’, zo slim zijn geweest hun steenkoolcentrales (nog) niet af te schrijven. En over de prijs zullen we dan ook maar zwijgen, zeker?

     Maar voor de rest loopt hier alles prima, of niet soms?

   

   

  03-12-2014, 00:06 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (4)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (36 Stemmen)
  02-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Op de rand van de desintegratie

     Maandag, 1 december, was het Sint Elooi, patroon van o.a. smeden en metaalbewerkers, die vroeger op 1 december een dag vrijaf namen. Die traditie, vooral in ere gehouden in Wallonië en Noord-Frankrijk, maakte ik nog mee bij DAF. Die dag bleven daar nl de werkplaatsen van de garages dicht en was er een zgn zondagdienst, waarbij we bij strandingen alleen maar de man van dienst konden bereiken. Op deze maandag zal het wel niet zo erg veel opgevallen zijn, want het was de tweede provinciale stakingsdag, die o.m. gehouden werd in Namen en Luik, waar men al staakt als men het woord nog maar hoort.

     In ‘The World in 2015’, de traditionele vooruitblik van The Economist op het komende jaar noemt het toch meest gezaghebbende economische weekblad ter wereld België ‘een gefragmenteerde sociale en politieke constructie op de rand van de desintegratie’ en voorspelt het een amper groeiende economie met een hoge schuld en dito werkloosheid. Niet precies iets om vrolijk van te worden, zeker omdat de vaststelling uit een vrij neutrale hoek komt.

     Voor Vlaanderen wordt dit alleszins bevestigd door een nieuwe studie van de Leuvense denktank Vives, die zegt dat ondanks de zesde staatshervorming en de crisis, Vlaanderen jaarlijks nog steeds zes miljard euro van zijn welvaart naar Wallonië versast, de zgz transfers. Dit is dan nog altijd maar de helft van het verhaal (en van het geld), want door het feit dat Wallonië nog steeds schulden heeft en Vlaanderen niet, zijn wij het die ook de Belgische staatschulden betalen, wat in de Vives studie trouwens wordt toegegeven. Daardoor blijft het totale transferbedrag op minstens 12 miljard liggen. In oude befkens geschreven is dat 480.000.000.000!

  ---

     Tenslotte iets heel anders. De pas in Gent overleden singer songwriter stierf, volgens het parket, aan ‘een acuut falen van een aantal organen’. Straks krijgen we nog te horen dat iemand stierf omdat hij ophield te ademen. Door zo’n bericht de wereld in te sturen, al dan niet uit ontzag voor de familie, zorgt men er wel voor dat allerlei indianenverhalen de ronde zullen gaan doen. Stof voor ‘de boekskens’, zeg maar.

   

   

  02-12-2014, 00:06 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (36 Stemmen)
  01-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Google speak

   

     Elke Sleurs (N-VA) is de nieuwe staatssecretaris voor Armoede- en Fraudebestrijding, Wetenschapsbeleid en Personen met een Beperking.* Van huis uit is ze gynaecologe van beroep en als dusdanig niet de eerste de beste, afgezien van het feit dat ze ook nog een knappe dame is. Dat alles neemt niet weg dat ze zopas heel wat kritiek heeft mogen slikken vanwege Franstalige landgenoten die vinden dat haar beleidsnota in de taal van Molière vol taalfouten staat. Die criticasters, in de eerste plaats van de Libre en Le Vif, hebben waarschijnlijk nooit de moeite gedaan om het koeterwaals** van een zekere Di Rupo en van papa Daerden zaliger eens te ontleden. Dat pleit Sleurs niet vrij om dezelfde stommiteiten te doen, want van een Vlaming – bekend om zijn talenkennis – wordt toch iets meer verwacht dan een vertaling die veel weg heeft van passage door Google Translate.

     Dit alles gezegd zijn, is het een feit dat de geroemde talenkennis van de Vlamingen ook zoveel niet meer voorstelt. Het Engels dat de jeugd van vandaag kent staat niet ver boven de kennis van de popmuziek en de games op het Internet. Er worden zelfs al zomerklassen ingericht om in Groot-Brittannië de talenkennis te gaan bijschaven. Met de kennis van het Frans is het al niet veel beter gesteld. Het liefst van al zouden de meeste van onze jongelui die taal zelfs helemaal niet meer leren, maar zijn ze het in Vlaanderen nog steeds verplicht. Dit in tegenstelling tot Wallonië waar kinderen als tweede taal kunnen kiezen tussen Engels en Nederlands en de meesten voor de eerst kiezen. Een zoveelste discriminatie in dit land. Duits leren gebeurt nóg minder terwijl er tegenwoordig wereldwijd meer mensen zijn die Duits als moedertaal hebben dan Frans. De drie voorzitters van de Europese instellingen (Tusk van de Raad, Juncker van de Commissie en Schulz van het Parlement) hebben één taal gemeen: Duits. Duits is ook de taal van het belangrijkste E.U.-land dat tevens de belangrijkste handelspartner is van zowel Vlaanderen als België. Een reden te meer om ze te leren, zeker voor wie te maken heeft met de export, al dan niet via de haven van Antwerpen.

   

   * In Vlaanderen spreekt men van ‘mensen met een beperking’, in Francofonië nog steeds over ‘gehandicapten’. Dat zijn dan dezelfden die steeds opmerkingen hebben over die ‘asociale’

  Vlamingen…

  ** Koeterwaals komt van Churerwelsch, een populaire en eerder denigrerende benaming van Reto-Romaans, de vierde taal in Zwitserland die nog gesproken worden in het kanton Graubunden (met o.m. Chur en Davos). Welsch of Waals was een term die door Romaans sprekenden beschouwd werd als ‘vreemd’.

   

  01-12-2014, 00:07 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (33 Stemmen)
  Archief per week
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!