NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Graaien bij Ethias
 • 'Den John' straks voorzitter af?
 • Genova, la Superba
 • Steenstraete 2018
 • L'état, c'est moi
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  29-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wie trekt de stekker eruit?
  Vanmorgen, om half vier, zijn de vergaderaars van de magnificent seven uiteen gegaan zonder ook maar een schijn van een overeenkomst. Er is zelfs geen volgende meeting gepland. Di Pippo zou nu wachten op "een signaal". Dat zal er wel niet komen, zodat hij maandag bij Albert second maar best zijn ontslag geeft als preformateur. Een schande is dat niet: Leterme houdt nog altijd het moeilijk te kloppen record met vijf ontslagen op twee jaar...
  De Franstaligen spelen vals. De zgz "grote doorbraak" met het (mondelinge) akkoord over de financieringswet, was er alleen maar om de Vlamingen zand in de ogen te strooien. De belgofonen zijn steeds zó gewend geweest alles te krijgen wat ze wilden, dat ze nog liever dit land op de klippen laten lopen. De voorwaarden die ze ten tijde van Verhofstadt (in 2005) kregen en dit jaar nog via loodgieter Dehaene, waren voor de francofonen veel gunstiger dan wat nu op tafel lag, maar zelfs die hebben ze toen afgeschoten. Zij willen maar één ding: geld, geld en nog eens geld. Vroeger was dat voor hun onderwijs (nog steeds het duurste ter wereld in verhouding tot het Waalse bbp), nu is dat voor Brussel. Wat gaan ze met dat geld doen? Feesten en uitdelen. Investeren is er niet bij en besparen nog veel minder. De tegenprestatie voor Vlaanderen zou dan de afgesproken hervorming van de financieringswet zijn, die niet alleen niet eens op papier staat, maar tevens zichzelf op verscheidene punten tegenspreekt.
  Wat nu? Wel, het wordt hoog tijd voor plan B: Vlaanderen moet zelf het initiatief in handen nemen via de eigen Vlaamse deelregering, met de SP.a als het kan, zonder als het moet. De jonge club, die de Open VLD leiding heeft overgenomen, zal waarschijnlijk wél meedoen en vanuit de oppositie zijn er VB en LDD die een "Wildersje" kunnen doen. Enige tussenstap naar dat plan B zou nog het artikel 35 van de Belgische grondwet kunnen worden, maar gezien de huidige impasse lijkt zelfs dat een mission impossible.
  Volgende week dinsdag herneemt het Europees parlement zijn politieke activiteiten. Volgens mij zal Leterme die tot het einde kunnen leiden. Als heel Europa zal kunnen zien, dat dit landje hoegenaamd niet meer werkt, wordt het misschien ook iets gemakkelijker om de Europese toestemming te krijgen om de bijl er in te zetten. Zo "heb elk nadeel ook een voordeel", om het met Johan Cruyff te zeggen.

  29-08-2010, 10:37 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (17 Stemmen)
  28-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Belgium impossible
  De regeringsonderhandelingen zitten muurvast. De Franstaligen willen eerst een extra half miljard euro voor Brussel en pas daarna het definitieve akkoord over de vernieuwing van de financieringswet (de zgz "grote doorbraak" in deze gesprekken, waarvan trouwens nog niets op papier staat). De Vlamingen willen voor Brussel in eerste instantie maar een tijdelijke oplossing, tot een wet die de nieuwe geldstromen vastlegt. M.a.w. het vertrouwen is volledig zoek. Hoe kan men met zo'n gezelschap een nieuwe regering vormen, die het - nota bene - vier jaar zou moeten uithouden, wil men samenvallende verkiezingen blijven houden. Daarbij komt dan nog dat twee van de zeven nu onderhandelende partijen geen deel zouden uitmaken van die nieuwe regering, waarbij men zich terecht kan afvragen, wat die daarvoor in de plaats krijgen. De overgrote meerderheid van onze groentjes mag dan wel uit simpele zielen bestaan, zó gek zullen ze toch ook niet zijn zeker?
  Kortom, het ziet er naar uit dat de nieuwe regering, áls ze er al zal komen, er een zal zijn tegen Sint Juttemis. En dan nog. Stel, dat we ergens toch een nieuwe federale regering krijgen die een of ander akkoord heeft voor B-H/V, de extra financiering van Brussel, de nieuwe financieringswet, de arbeidsgelegenheid, de sociale zekerheid etcetera, dan krijgt diezelfde regering nog wat anders op haar bord. Ze zal er nl voor moeten zorgen dat de Belgische begroting de Europese richtlijnen volgt, wat o.m. inhoudt minstens zo'n 25 miljard euro extra te besparen, dat terwijl de Belgische staatsschuld nu al maandelijks met bijna 3 miljard toeneemt. Ze zal de overheidsinstellingen grondig moeten afslanken en zal zich niet kunnen veroorloven nieuwe zware belastingen te heffen. We hebben al mede de hoogste van Europa. En dan hebben we het nog niet gehad over de pensioenen, de laagste van Europa, de werkingsgraad van onze 55 plussers (één op drie werkt nog), al de nepstatuten die er nu bestaan en de mensen het werken ontmoedigen én de totale extra kosten van de op ons afkomende vergrijzing, die de staatsschuld zouden kunnen verdrievoudigen!
  Belgium wordt een mission impossible.

  28-08-2010, 10:31 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (20 Stemmen)
  27-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Werken wordt bestraft
  Grote paniek dit voorjaar, toen bleek dat er voor het schooljaar 2010-2011 niet genoeg plaats zou zijn in de kleuterklassen en die van het lager onderwijs in Vlaanderen. Minister van onderwijs Smet beloofde daar iets aan te zullen doen. Hij zou daarin geslaagd zijn, wat alleszins een pluimpje verdient. Er is nu echter een tweede probleem, dat zich eigenlijk ook al liet raden in het voorjaar: meer klassen betekent ook meer leerkrachten en die zullen er waarschijnlijk niet genoeg zijn. Er is echter een oplossing: leraars die nu met pensioen gaan (of reeds zijn) kunnen - als ze dat willen - na hun 58 jaar, de huidige pensioenleeftijd in het onderwijs, langer blijven werken. Er zijn er ook die dat zijn blijven doen, uit idealisme, om iets aan de hand te hebben, omdat het voor hen automatismen zijn die niet zo zwaar uitvallen. Wel, zij doolden. Mensen die tijdens hun pensioen blijven werken, spelen dat pensioen kwijt van zodra ze meer dan een zeker bedrag "bijverdienen". Dat is bij heel wat van die leraars het geval, waardoor die dus niets anders kunnen dan weer afhaken. Werken wordt in dit land bestraft, niet alleen door de zware belastingen die de staat ons oplegt, maar ook dus door allerlei absurde syndicaal geďnspireerd regeltjes.
  Nog zo iets: het tekort aan huisartsen wordt steeds nijpender. In Vlaanderen heeft één op drie gemeenten er te weinig. Om dat op te vangen worden er weer allerlei regeltjes uitgevaardigd, die echter geen zoden aan de dijk brengen. Tegelijk laat met het ingangsexamen voor artsen bestaan, waardoor elk jaar twee derde van de kandidaten wordt geëlimineerd. Zo'n ingangsexamen is helemaal niet nodig. Wie niet bekwaam genoeg is, haalt ook het einde niet van het eerste jaar universiteit. En alsof dit alles nog niet erg(erlijk) genoeg is, worden de Vlamingen ook op dit vlak nog steeds gediscrimineerd. Zíj moeten zo'n ingangsexamen doen, de Franstaligen niet...
  Kortom, hoe men het draait of keert, dit land blijft de absurditeiten aaneen rijven. Het volstaat trouwens de lopende regeringsbesprekingen te volgen, om te zien hoe de Franstaligen, Milquet op kop, vals spelen. De zgz "doorbraak" voor de financieringswet wordt in de Franstalige pers afgedaan als een middel om tijd te winnen. Terwijl er afgesproken is dat de "gefedereerde entiteiten" in de toekomst verantwoording zullen moeten afleggen over hun beleid en zomaar geen geld meer zullen krijgen zonder responsabilisering, vragen de francofonen brutaalweg 500 miljoen extra voor Brussel zonder welke tegemoetkoming ook. Ze zullen het nooit afleren te denken dat de Belgische wetten er zijn om nageleefd te worden door de Vlamingen en alleen maar geďnterpreteerd door henzelf.

  27-08-2010, 10:56 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (17 Stemmen)
  26-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vergaderen op zijn Belgisch
  Men heeft er echt het raden naar tot wat deze regeringsonderhandelingen gaan leiden. E.e.a. heeft te maken met het feit dat er zo weinig concreet nieuws naar de pers gelekt wordt, maar vooral dat wat gelekt wordt niet eens zeker is. Er staat nl niets op papier. Als dat ooit wel zal gebeuren, bv pas in de nog komende formatieronde, dan is het zeer de vraag of die teksten nog wel dezelfde zullen zijn als was afgesproken én of de achterban van liefst zeven partijen er daarmee eens zal zijn.
  De zogezegde doorbraak in de herwerkte financieringswet lijkt nl dezelfde weg op de gaan als de vorige al bereikte akkoorden over arbeidsbeleid, gezondheidszorg en gezinsbeleid. Er resultaat van die besprekingen was nl dat bij het scheiden van de markt het federale niveau toch de touwtjes in handen hield. Bij het hertekenen van de financieringswet lijkt het alsof de gewesten* meer autonomie gaan krijgen. In de twaalf principes, die werden vooropgesteld, staan echter weer een drietal grendels: er mag geen fiscale concurrentie zijn tussen de gewesten, geen enkele Belg mag er armer door worden en de leefbaarheid van de federale staat op lange termijn moet gewaarborgd blijven. Dat betekent dat, als Vlaanderen bv straks een bepaalde belasting vermindert, de andere regio's het recht zullen hebben dat weer te blokkeren, dat als een regio zijn zaken slecht beheert en daarvoor financieel gestraft zou kunnen worden, dit teniet gedaan wordt omdat er "geen Belg armer mag worden" (misschien worden we straks wel met z'n allen samen arm!). De garantie op de leefbaarheid op lange termijn van de federale staat betekent dan weer, dat de Vlaamse partijen daarmee zouden afzien op de toekomst van een onafhankelijk Vlaanderen.

  * Het kan nog erger. In de twaalf principes wordt zelfs niet eens gesproken over gewesten, maar wel over "gefedereerde entiteiten", waarmee Brussel en de Oostkantons feitelijk op gelijk niveau als Vlaanderen en Wallonië komen te staan en Vlaanderen nog meer in de verdrukking zal komen. Het is niet aan te nemen dat De Wever en Co dit zullen aanvaarden, laat staan verkocht krijgen aan hun achterban.

  26-08-2010, 10:40 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (18 Stemmen)
  25-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De voorwaardelijke preformatie
  Er "zou" nu toch een eerste doorbraak zijn in de preformatie gesprekken. Let vooral op de voorwaardelijke wijze. Er zou nl een soort akkoord zijn over de herziening van de financieringswet, voorwaarde die gesteld was door de Vlaamse onderhandelaars, nadat bleek dat de zgz "miljarden toegevingen" van de Franstaligen eerder, alleen maar een lege doos voorstelden, omdat de federale staat uiteindelijk toch de touwtjes in handen zou houden. Het gevolg daarvan zou geweest zijn, dat diezelfde federale staat tenslotte geen rooie duit zou overhouden en zo goed als failliet zou zijn. Daarvoor zou nu dus een oplossing gevonden zijn, alhoewel er van alle tot nu toe bereikte akkoorden geen enkele op papier staat. Milquet kennende, zou dat mens straks misschien weer teksten kunnen gaan uitpluizen, het zgz "milquettiseren", waarbij alles opnieuw ter discussie zou kunnen komen.
  Diezelfde Milquet blijft trouwens een hoofdrol opeisen. Normaal zou er gisteravond ook nog gepraat worden over B-H/V en Brussel, maar het mens is toen boos weggelopen! Het zgz akkoord over de financieringswet zal haar zodanig op de maag hebben gelegen, dat ze over de rest zelfs niet meer praten wou. Dat zou dan vanmorgen moeten gebeuren. Opmerkelijk daarbij is dat onze Vlaamse me(r)dia alweer meteen zich afvragen of het nu (weer) de beurt zou zijn aan de Vlamingen om toe te geven. Daarvan kan geen sprake zijn. Halle/Vilvoorde is Vlaams grondgebied, daarvoor dienen wij toch geen compensaties te geven, zeker? En vooraleer we de Brusselaars nog eens hopen extra geld gaan geven, mogen we toch wel vragen, dat ze eerst eens gaan besparen (door bv de macht van de 19 baronieën af te schaffen of toch gevoelig in te krimpen). Of zie ik dat weer verkeerd?
  Kortom, het is nog steeds allemaal "zou" en dat zal het zeker blijven tot er een akkoord zal zijn over wat op papier zal staan, ongeacht of dit zal gebeuren bij de preformatie, de formatie of wat ook.

  25-08-2010, 10:34 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (12 Stemmen)
  24-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een voorzichtige IJzerwake
  Op de negende IJzerwake van Steenstrate werd er opvallend voorzichtige taal gesproken. Heel wat rechtse Vlamingen zijn er zich van bewust, dat we op dit ogenblik een soort kantelmoment meemaken en geven De Wever en zijn N-VA het voordeel van de twijfel. Daarbij moeten ze dan ook nemen, dat Bart altijd gezegd heeft, dat zijn partij gaat voor de Vlaamse onafhankelijkheid, maar dat hij bereid is die in stappen te zetten. De eerste stap zal wel de moeilijkste worden, want op dit ogenblik is er helemaal nog geen opening tot welke staatshervorming ook. Toch hebben de Vlaamse onderhandelaars, N-VA en CD&V op kop, gelijk, wanneer ze zeggen, dat er eerst een overeenkomst moet komen over de geldstromen van de financiering en, vooral, over de responsabilisering ervan. Het heeft geen zin te zeggen, zoals de Franstaligen dat doen en onze me(r)dia dat na-apen, dat we straks zoveel miljarden meer krijgen, als er aan het verkrijgen van dat geld geen voorwaarden verbonden worden. In Quebec, Canada, krijgt de Franstalige regio slechts 15% waarvoor ze geen verantwoording moet afleggen, hier is dat 80%, een absurd cijfer. We kunnen het trouwens ook vergelijken met wat onze gemeenten van de staat en de regio op die manier krijgen: slechts 50%. Als we willen vermijden, dat dit land morgen financieel op zijn tandvlees zit, dan moet er verantwoording worden gegeven voor de grote geldsommen die van het ene niveau naar het andere worden doorgesluisd.
  Om op Steenstrate en zijn IJzerwake terug te komen: er waren daar toch weer zo'n vijfduizend manifestanten. De verwaterde IJzerbedevaart kan daar alleen maar van dromen. Er waren zelfs vrij neutrale reportages op VRT en VTM, al was deze laatste toch weer enkele skinheads op het spoor gekomen. Het lijkt wel of bij sommige mensen de tijd is blijven stilstaan.
  Uit de toespraak van professor Matthias Storme vergeten we zeker niet zijn uitspraak over Brussel: "Brussel is niet alleen van ons, maar óók van ons". Storme benadrukte ook dat Vlaanderen voor Europa niet bestaat zolang het niet onafhankelijk kan zijn. Een eventuele nieuwe staatsgrens zal er niet zijn om ons af te sluiten van Europa, maar om een einde te maken aan de staat van chantage, van grendels en belangenconflicten. Kortom, met stappen of zonder, eens zal het moeten gebeuren. Met België is er geen toekomst.

  24-08-2010, 17:53 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (12 Stemmen)
  23-08-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.The money, stupid(s)!
  Het heeft er al langer hoe meer de schijn van dat de huidige zeven onderhandelende partijen verkeerd bezig zijn. Het aanpassen van de financieringswet, waartegen vooral de francofone media nu ageren, is niet alleen noodzakelijk, het is
  feitelijk iets waarmee men deze besprekingen best was begonnen. Want het gaat allemaal om de centen en wie ervoor verantwoordelijk zal zijn. Zonder een eigen verantwoordelijkheid voor wie het geld uitgeeft (de zgz "responsabilisering"), gaat het met dit land helemaal de verkeerde kant uit. Steeds meer economen beseffen dat en hun commentaren liegen er niet om.
  Frans Vanistendael, hoogleraar emeritus aan de KULeuven, spreekt zelfs van een nakend faillissement van België als er geen snelle oplossing komt voor de financiering. Het is mooi roepen over solidariteit en nog enkele van die aanverwante dingen: als de federale begroting in elkaar stuikt, zullen ook de subsidies aan de sociale zekerheid wegvallen. Ongeacht wat er uit de bus zal komen over B-H/V, de gezondheidszorg, de arbeidsgelegenheid e.d., heeft dit land dringend behoefte aan een plan voor het vinden van minstens 25 miljard euro extra (voor de nostalgici: duizend miljard oude befkes!) en dit bovenop alles wat eventuele nieuwe akkoorden zullen kosten. Als er trouwens delen van de fiscaliteit geregionaliseerd zullen worden, dan is men bijna verplicht ook het probleem van de staatsschuld aan te pakken. Dat wordt dan weer verkondigd door econoom Paul De Grauwe, ex-senator, nota bene. Men kan bv onmogelijk het gros van het inkomende geld van het federale naar het regionale niveau versassen en dan de federale staat verantwoordelijk laten voor de hele staatsschuld. Die heeft daar dan immers geen geld meer voor.
  Kortom, de zeven onderhandelaars en hun entourage waren beter begonnen met eerst te praten over de financiering en dan de rest, dus het omgekeerde van wat nu gebeurd is. Dit land is al ingewikkeld genoeg om nóg meer wetten en regels bij te maken. Het zouden er juist minder moeten worden. Als dit niet gebeurt, dan is België inderdaad kandidaat om zijn staatsschuld niet meer te kunnen aflossen, iets dat eind juli al eens verkondigd werd door de Britse vermogensbeheerder Bedlam Asset Management.
  Die financieringswet kan er dan ook niet snel genoeg komen. Vraag is maar, of de francofonen dat wel degelijk beseffen. Zelf verantwoordelijk worden voor hun eigen daden, schrikt hen blijkbaar erger af dan straks, op langere termijn, helemaal behoeftig worden. Het wordt voor hen kiezen tussen pest en cholera...

  23-08-2010, 16:06 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (10 Stemmen)
  Archief per week
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!